Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SERWICYZACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000129112
Orientacja usługowa przedsiębiorstw produkcyjnych - model konceptualny.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
W: Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu. Red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 107-122, bibliogr. (Biznes i Zarządzanie ; )

orientacja usługowa ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; logika dominacji usługi ; serwicyzacja ; Przemysł 4.0

service orientation ; manufacturer ; service dominant logic ; servitization ; Industry 4.0

2/7
Nr opisu: 0000129270
Service business orientation of manufacturing companies and their place in the value chain-an evidence from Poland.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Maciej Wolny.
W: 2018 3rd International Conference on Business, Economics and Management (BEM 2018), July 22-24, 2018, London, UK. Ed. by Harry Zhang. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2018, s. 188-193, bibliogr. 14 poz. (Advances in Business and Finance ; vol. 11 2339-5117)

serwicyzacja ; usługi przemysłowe ; orientacja na usługi ; łańcuch wartości

servitization ; industrial services ; service orientation ; value chain

3/7
Nr opisu: 0000129113
Some development of organizational service orientation of manufacturing companies based on the resource-based view of the firm.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 849-860, bibliogr. 28 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

orientacja na usługi ; serwicyzacja ; usługi przemysłowe ; widok zasobów

service orientation ; servitization ; industrial services ; resource-based view

4/7
Nr opisu: 0000127318   
Zjawisko serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych - dwoistość usług w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań produktowo-usługowych.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 343-355, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

serwicyzacja ; rozwiązania produktowo-usługowe ; usługi ; zarządzanie operacyjne

servitization ; product-service solutions ; services ; operational management

5/7
Nr opisu: 0000118975
Network capability configurations for service offerings in servitised environments.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2016, November 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 442-449, bibliogr. 35 poz.

zdolności sieciowe ; serwicyzacja ; metoda DEMATEL ; widok zasobów ; widok dynamiczny

network capabilities ; servitization ; DEMATEL method ; resources-based view ; dynamic-based view

6/7
Nr opisu: 0000112068
Configuration of network capability: main value drivers in steel service centres.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1931-1937, bibliogr. 24 poz.

stalowe centrum serwisowe ; zdolności sieciowe ; serwicyzacja ; metoda DEMATEL ; wartość klienta

steel service centre ; network capabilities ; servitization ; DEMATEL method ; customer value

7/7
Nr opisu: 0000102133      
Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych - czynniki sukcesu.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 427-436, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja usługi ; serwicyzacja ; paradoks usługi ; przedsiębiorstwo produkcyjne

service innovation ; servitization ; service paradox ; manufacturing company

stosując format:
Nowe wyszukiwanie