Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAPIERY WARTOŚCIOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/3
Nr opisu: 0000023972
Obowiązki informacyjne związne z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółka publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
[Aut.]: Piotr* Horosz.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 85-93, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

spółka publiczna ; prawo publiczne ; papiery wartościowe ; pakiet akcji

public company ; public law ; securities ; substantial blocks

2/3
Nr opisu: 0000073087
Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 20, cz. 2, s. 93-103, bibliogr. 18 poz.

obligacja skarbowa ; papiery wartościowe ; ocena ryzyka ; rynek wtórny

treasury bond ; securities ; risk assessment ; secondary market

3/3
Nr opisu: 0000010180
Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu Internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.
[Aut.]: Piotr* Horosz.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 157-162, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

papiery wartościowe ; marketing ; internet ; przepisy prawne

securities ; marketing ; internet ; legal regulations

stosując format:
Nowe wyszukiwanie