Wynik wyszukiwania
Zapytanie: IRON AND STEEL INDUSTRY
Liczba odnalezionych rekordów: 9



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000088418   
Impact of climate changes on the european industry.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 2, s. 254-256, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

hutnictwo żelaza i stali ; zmiany klimatu ; Unia Europejska ; zagrożenia ; katastrofa

iron and steel industry ; climate change ; European Union ; threats ; disaster

2/9
Nr opisu: 0000020573
Kształtowanie wartości w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach hutniczych.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 89-105, bibliogr. 22 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; hutnictwo żelaza i stali ; wartość przedsiębiorstwa ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa

metallurgical industry ; iron and steel industry ; enterprise value ; enterprise restructuring

3/9
Nr opisu: 0000032198   
Pozwolenia zintegrowane w hutnictwie.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Ekologia 2006 nr 1, s. 42

pozwolenie zintegrowane ; dyrektywa IPPC ; hutnictwo żelaza i stali ; najlepsze dostępne techniki

integrated permit ; IPPC Directive ; iron and steel industry ; best available techniques

4/9
Nr opisu: 0000012166   
Przebieg i efekty restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali.
[Aut.]: Monika Żelichowska, Joanna Furman, Remigiusz** Sosnowski.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 5, s. 301-305, bibliogr. 10 poz.

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja techniczno-technologiczna ; restrukturyzacja zatrudnienia ; wskaźnik produktywności

iron and steel industry ; technical-technological restructuring ; employment restructuring ; productivity index

5/9
Nr opisu: 0000011238
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali.
[Aut.]: A. Kurp, A. Boryczka, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XII seminarium naukowego, Katowice, 7 maja 2004. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2004], s. 9-10

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja zatrudnienia ; sektor hutniczy

iron and steel industry ; employment restructuring ; metallurgy sector

6/9
Nr opisu: 0000011226
Zmiany zdolności produkcyjnych w polskim hutnictwie żelaza i stali w latach 1992-2000.
[Aut.]: Joanna Furman, Remigiusz** Sosnowski, Monika Żelichowska.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XII seminarium naukowego, Katowice, 7 maja 2004. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2004], s. 1-4, bibliogr. 4 poz.

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja przemysłu ; Polskie Huty Stali

iron and steel industry ; industry restructuring ; Polskie Huty Stali

7/9
Nr opisu: 0000011638
Ekologiczne aspekty restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
[Aut.]: M. Żelichowska, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 13-16, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja przemysłu ; hutnictwo żelaza i stali ; polityka ekologiczna

industry restructuring ; iron and steel industry ; environmental policy

8/9
Nr opisu: 0000105374
Efekty restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali na tle polityki sektorowej państwa.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Pyka.
W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku. Restructuring and competitiveness of enterprises. Proceedings from the international scientific conference. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kaatedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw [i in.]. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 334-343, bibliogr. 17 poz.

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja ; sektor hutniczy

iron and steel industry ; restructuring ; metallurgy sector

9/9
Nr opisu: 0000105351
Ocena programu restrukturyzacji sektora hutnictwa żelaza i stali.
[Aut.]: Jan Brzóska.
W: Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz. Praca zbiorowa. Pod red. Henryki Bochniarz i Stefana Krajewskiego. Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, 1997, s. 101-134

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja

iron and steel industry ; restructuring

stosując format:
Nowe wyszukiwanie