Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XXXI SZKOŁA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ KRAKÓW - KRYNICA 7-10 X 2003
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000008841
Charakterystyka mikrostrukturalna pokrycia ochronnego Al-Si uzyskanego z zawiesiny na stopie γ-TiAl.
[Aut.]: M. Góral, Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 465-470, bibliogr. 15 poz.

2/15
Nr opisu: 0000008846
Charakterystyka powłok otrzymanych ze związków międzymetalicznych typu FeAl nakładanych na żeliwo.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, [i in.].
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 483-490, bibliogr. 15 poz.

3/15
Nr opisu: 0000008839
Charakterystyka strukturalna powłoki TiAlSi otrzymanej metodą Arc-PVD na stopie γ TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Lucjan Swadźba, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 449-456, bibliogr. 10 poz.

4/15
Nr opisu: 0000008840
Kinetyka wzrostu powłoki TiAlSi otrzymanej metodą Arc PVD na stopie γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Lucjan Swadźba, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 457-464, bibliogr. 23 poz.

5/15
Nr opisu: 0000008835
Porównanie właściwości mechanicznych stali ferrytycznej i austenitycznej wyznaczanych w plastometrycznej próbie skręcania na gorąco.
[Aut.]: K. Radwański, M. Jabłońska, Grzegorz** Niewielski.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 109-114, bibliogr. 6 poz.

6/15
Nr opisu: 0000008852
Porównanie wybranych własności narzędziowej ceramiki azotkowej pokrytej twardymi warstwami powierzchniowymi w procesach CVD i PVD.
[Aut.]: Daniel Pakuła, Waldemar Kwaśny, Leszek** Dobrzański.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 519-524, bibliogr. 8 poz.

7/15
Nr opisu: 0000008838
Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie stopu aluminium EN AW-2124 wzmacnianych cząstkami Ti(C,N).
[Aut.]: A. Włodarczyk, Leszek** Dobrzański, Marcin Adamiak.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 369-374, bibliogr. 8 poz.

8/15
Nr opisu: 0000008854
Struktura i własności przeciwzużyciowych powłok PVD do pracy w podwyższonej temperaturze naniesionych na podłoże ze stali X37CrMoV5-1.
[Aut.]: M. Polok, Leszek** Dobrzański, Marcin Adamiak.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 525-530, bibliogr. 6 poz.

9/15
Nr opisu: 0000008836
Własności magnetyczne materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami magnetycznie twardymi Nd-Fe-B.
[Aut.]: M. Drak, Leszek** Dobrzański.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 247-252, bibliogr. 11 poz.

10/15
Nr opisu: 0000008851
Własności materiałów ceramicznych na bazie Al2O3 z naniesionymi cienkimi powłokami w procesach PVD.
[Aut.]: Jarosław Mikuła, Leszek** Dobrzański.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 515-518, bibliogr. 6 poz.

11/15
Nr opisu: 0000008849
Wpływ obróbki laserowej na strukturę i własności stali stopowej do pracy na gorąco.
[Aut.]: Mirosław Bonek, Leszek** Dobrzański, Eugeniusz* Hajduczek, Andrzej Klimpel.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 491-496, bibliogr. 9 poz.

12/15
Nr opisu: 0000008829
Wpływ przedłużonego starzenia na strukturę i właściwości austenitycznego stopu Fe-Ni umacnianego wydzieleniowo fazami międzymetalicznymi.
[Aut.]: A. Wołoch, Kazimierz** Ducki, M. Góral.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 95-100, bibliogr. 7 poz.

13/15
Nr opisu: 0000008857
Wpływ rodzaju kruszywa i środowiska korozyjnego na zmianę własności polimerowych kompozytów ziarnistych.
[Aut.]: Mateusz Kozioł, Katarzyna* Łuczak, Izabella* Hyla.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 551-556, bibliogr. 9 poz.

14/15
Nr opisu: 0000008856
Wpływ środowiska korozyjnego na własności kompozytów aluminium - cząstki ceramiczne.
[Aut.]: Katarzyna* Łuczak, Mateusz Kozioł, Józef** Śleziona.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 545-550, bibliogr. 7 poz.

15/15
Nr opisu: 0000008842
Wpływ temperatury wyżarzania w atmosferze powietrza na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Maria Sozańska, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 471-476, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie