Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACJI ZŁÓŻ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000044489
Badanie przydatności gipsów poreakcyjnych z odsiarczania spalin jako składnika podsadzki samozestalającej.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 27-36, bibliogr. 1 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

2/34
Nr opisu: 0000047196
Badanie własności migracyjnych drobnofrakcyjnych mieszanin podsadzkowych lokowanych w zrobach zawałowych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 47-53 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

3/34
Nr opisu: 0000047194
Ochrona wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego pod eksploatowanym pokładem.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Ryszard** Żyliński, Stanisław Duży, Henryk** Kleta, Jan** Urbańczyk.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 179-187, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

4/34
Nr opisu: 0000047210
Parametry robót strzelniczych przy wykonywaniu pionowej szczeliny kompensacyjnej z substancją wypełniającą.
[Aut.]: W. Krawiec, A. Wowk, N. Iwkina, Józef Władysław** Parchański.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 229-236, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

5/34
Nr opisu: 0000047204
Praktyczne aspekty stosowania chłodzenia powietrza w oddziale wydobywczym w świetle badań eksploatacyjnych urządzenia GUC-250 PZ.
[Aut.]: Marian* Jaromin, W. Kwieciński.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 203-215, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

6/34
Nr opisu: 0000047193
Problemy ochrony powierzchni po zlikwidowaniu kopalni.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 213-226, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

7/34
Nr opisu: 0000047197
Sozotechniczne rozwiązanie dotyczące przywrócenia naturalnych warunków zakłóconych przez dzialalność górniczą.
[Aut.]: Józef** Sztelak.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 189-203 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

8/34
Nr opisu: 0000047200
Stalowe obudowy odrzwiowe dla warunków deformacyjnego ciśnienia górotworu.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Piotr** Głuch, Jan** Urbańczyk, Marian* Michałek.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 165-177, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

9/34
Nr opisu: 0000047192
Strzelnicze metody wykonywania niektórych obiektów inżynieryjnych.
[Aut.]: A. Wowk, W. Krawiec, W. Rogożnikowa, Jan** Zych.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 205-211 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

10/34
Nr opisu: 0000047202
Symulacja komputerowa eksploatacji pokładu węgla systemem ścianowym z zawałem stropu. [Cz.] 1: Pole przemieszczeń i strefy spękań w górotworze.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski, J. Wang.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 239-266, bibliogr. 29 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

11/34
Nr opisu: 0000047201
Symulacja komputerowa eksploatacji pokładu węgla systemem ścianowym z zawałem stropu. [Cz.] 2: Zachowanie się uskoków poddanych wpływom eksploatacji.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski, J. Wang.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 267-285, bibliogr. 27 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

12/34
Nr opisu: 0000047203
Symulacja komputerowa eksploatacji pokładu węgla systemem ścianowym z zawałem stropu. [Cz.] 3: Wpływ prędkości eksploatacji na zachowanie się górotworu.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski, J. Wang.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 287-302, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

13/34
Nr opisu: 0000047199
Wpływ robót strzałowych na stateczność obudowy szybu.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk** Kleta, Stanisław Duży.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 55-66, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

14/34
Nr opisu: 0000047212
Wpływ strefy uskokowej na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań na modelach numerycznych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk** Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 107-119, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

15/34
Nr opisu: 0000047198
Wpływ zasolonych wód dołowych na własności podsadzki samozestalającej.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 37-46, bibliogr. 1 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

16/34
Nr opisu: 0000047211
Wskaźnik dyskomfortu cieplnego jako parametr do określenia warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Frycz, Jan** Drenda.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 187-199, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

17/34
Nr opisu: 0000047206
Zastosowanie apriorycznej informacji typu (R) ograniczeń w zagadnieniu lokalizacji wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 217-228, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

18/34
Nr opisu: 0000053107
Deformacje masywu skalnego spowodowane podziemną eksploatacją złóż pokładowych zalegających poziomo.
[Aut.]: Mirosław** Chudek.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 75-91, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

19/34
Nr opisu: 0000053104
Koncepcyjny projekt wentylacji a model dołu kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Gustaw* Niemiec, Jan** Drenda.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 171-182 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

20/34
Nr opisu: 0000053112
Kryteria budowy i eksploatacji maszyn górniczych stosowanych w przodkach na dużych głębokościach.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 249-263, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

21/34
Nr opisu: 0000053105
Miary dynamiki struktury niebezpiecznych zdarzeń w obiektach górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 151-164, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

22/34
Nr opisu: 0000053102
Ocena stateczności wyrobisk podszybi znajdujących się w obszarach objętych wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk** Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 205-214, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

23/34
Nr opisu: 0000053111
Optymalne rozmieszczenie wymienników ciepła w rejonie wydobywczym głębokiej kopalni węgla.
[Aut.]: Andrzej** Frycz, Marian* Jaromin, Marian** Kolarczyk.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 111-121, bibliogr. 17 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

24/34
Nr opisu: 0000053097
Praktyczne możliwości wykorzystania metody J. Zycha prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 319-328, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

25/34
Nr opisu: 0000053101
Próba opisu zaciskania wyrobisk korytarzowych przy uwzględnieniu podporności obudowy.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk** Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 215-223, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

26/34
Nr opisu: 0000053096
Przemieszczenia skał w otoczeniu wyrobisk korytarzowych w świetle badań dołowych.
[Aut.]: Ryszard** Żyliński.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 329-341, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

27/34
Nr opisu: 0000053106
Wartościowanie identyfikatorów zagrożeń i podział obiektów górniczych na kategorie bezpieczeństwa.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 137-149, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

28/34
Nr opisu: 0000053100
Wodoszczelna obudowa górnicza wykonana z powtarzalnych elementów łukowych.
[Aut.]: Józef* Straś.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 271-287, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

29/34
Nr opisu: 0000053103
Wpływ odwadniania warstw skalnych przez obudowę szybu na wielkość osiadania górotworu.
[Aut.]: Alicja Podgórska-Stefanik.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 197-204, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

30/34
Nr opisu: 0000053110
Wpływ wymiany ciepła między rurociagami zimnej wody a powietrzem na efektywność stosowania chłodnic powietrza.
[Aut.]: Kazimierz** Biernacki, Józef** Sułkowski.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 55-64, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

31/34
Nr opisu: 0000053108
Wykorzystanie właściwości cieplnych skał wokół wyrobisk górniczych w aspekcie nowego spojrzenia na zjawiska tąpań.
[Aut.]: Kazimierz** Chmura, Małgorzata Suschka, Stefan* Twardoch.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 71-74 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

32/34
Nr opisu: 0000053098
Wyznaczenie obciążeń dynamicznych ścianowych obudów zmechanizowanych wstrząsami i tąpaniami.
[Aut.]: Stanisław** Szweda.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 297-303, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

33/34
Nr opisu: 0000053099
Zasadność odprężenia skał przy ociosach wyrobisk korytarzowych i komorowych.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 289-296, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

34/34
Nr opisu: 0000053109
Zmniejszenie stopnia zagrożenia tąpaniami pokładowymi poprzez wtłaczanie roztworów do pokładów na podstawie badań laboratoryjnych.
[Aut.]: Grzegorz* Bobkowski.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 65-70, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie