Wynik wyszukiwania
Zapytanie: VII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI DYSKRETNYCH PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH KOZUB
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000061835   
Analiza efektywno¶ci planowanego eksperymentu do zadania optymalnego balansowania lini montażowej.
[Aut.]: Danuta* Rasztabiga.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 1: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 233-250, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1082 Automatyka ; z. 100)

2/19
Nr opisu: 0000061837   
Badania eksploatacyjne do¶wiadczalnego zrobotyzowanego gniazda spawalniczego.
[Aut.]: Jan** Wójcikowski, Ryszard** Zdanowicz.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 333-343, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

3/19
Nr opisu: 0000061845   
Balansowanie zrobotyzowanej linii montażowej.
[Aut.]: Franciszek** Marecki.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 171-180, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

4/19
Nr opisu: 0000061847   
Język tekstowego programowania off-line robotów przemysłowych.
[Aut.]: Gabriel Kost.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 115-121, bibliogr. 4 poz. ( Zeszyty Naukowe. Politechnika Slaska, nr 1083 Automatyka z. 101)

5/19
Nr opisu: 0000061833   
Mikrokomputerowe wspomaganie analizy przyczyn zdarzeń losowych.
[Aut.]: Andrzej Fortuna.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 1: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 35-42, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1082 Automatyka ; z. 100)

6/19
Nr opisu: 0000061843   
Model i badania barwoczułego systemu sensorycznego.
[Aut.]: Henryk Palus.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 193-204, bibliogr. 22 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

7/19
Nr opisu: 0000061818   
Model matematyczny procesu walcowania ci±głego.
[Aut.]: Danuta* Rasztabiga, Franciszek** Marecki.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 3: Modelowanie i sterowanie. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 143-157, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1084 Automatyka ; z. 102)

8/19
Nr opisu: 0000061846   
Model symulacyjny nitkowego magazynu buforowego z lini± montażow±.
[Aut.]: Franciszek** Marecki.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12.. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 157-169, bibliogr, 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

9/19
Nr opisu: 0000061841   
Optymalizacja położenia robota w ¶rodowisku roboczym.
[Aut.]: Artur* Gan.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 77-86, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

10/19
Nr opisu: 0000061848   
Podstawy metodologiczne konstrukcji baz wiedzy systemów ekspertowych projektowania elastycznie automatyzowanej produkcji (EAP) w zintegrowanych systemach produkcji (ZSP).
[Aut.]: Henryk* Kowalowski.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 141-155, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

11/19
Nr opisu: 0000061819   
Równania stanu linii technologicznej z robotami suwnicowymi.
[Aut.]: Franciszek** Marecki.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 3: Modelowanie i sterowanie. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 91-111, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1084 Automatyka ; z. 102)

12/19
Nr opisu: 0000061836   
Sterowalno¶ć układów dyskretnych typu 2-D.
[Aut.]: Jerzy Klamka.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 1: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 113-125, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1082 Automatyka ; z. 100)

13/19
Nr opisu: 0000061842   
Struktura systemu projektowania zrobotyzowanych stanowisk roboczych.
[Aut.]: Artur* Gan.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 65-76, bibliogr. 19 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z.101)

14/19
Nr opisu: 0000061844   
Symulator sterowania lini± montażow±.
[Aut.]: Franciszek** Marecki.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 181-192, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

15/19
Nr opisu: 0000061817   
Symulator sterowania procesem walcowania ci±głego.
[Aut.]: Danuta* Rasztabiga.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 3: Modelowanie i sterowanie. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 159-175, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1084 Automatyka ; z. 102)

16/19
Nr opisu: 0000061832   
System CAD sterowania manipulatorem robota planarnego.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak, J. S±sała.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 303-322, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

17/19
Nr opisu: 0000061816   
System operatywnego sterowania produkcj± w przedsiębiorstwie przemysłowym.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 3: Modelowanie i sterowanie. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 183-194, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1084 Automatyka ; z. 102)

18/19
Nr opisu: 0000061849   
W sprawie metod komputerowego wspomagania decyzji (sztucznej inteligencji) w robotyce.
[Aut.]: Henryk* Kowalowski.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 123-140, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

19/19
Nr opisu: 0000061840   
Zastosowanie stopów z pamięci± kształtu w robotyce.
[Aut.]: Witold** Sileikis, B. Neuman.
W: VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Por±bki, 1990.09.09-12. Sekc. 2: Robotyka i elastyczne systemy produkcyjne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 263-269, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1083 Automatyka ; z. 101)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie