Wynik wyszukiwania
Zapytanie: VI KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI DYSKRETNYCH PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH KOZUBN
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000064732   
Automatyzacja odczytu wielobarwnego rysunku mozaikowego.
[Aut.]: Henryk Palus.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 187-195, bibliogr. 34 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

2/18
Nr opisu: 0000064737   
Balansowanie linii montażowej z szeregow± struktur± montażu.
[Aut.]: Jolanta Krystek.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja II: Harmonogramowanie i systemy komputerowe. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 47-62, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 971 Automatyka ; z. 95)

3/18
Nr opisu: 0000064730   
Joint motion synchronization in tracking robots.
[Aut.]: Aleksander** Staszulonek.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 211-230 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

4/18
Nr opisu: 0000064731   
Kinematyczna dekompozycja różniczkowa ruchu członu roboczego.
[Aut.]: Tadeusz** Szkodny.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 231-242, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

5/18
Nr opisu: 0000064734   
Metody identyfikacji obiektów w mikrokomputerowym systemie ewidencji.
[Aut.]: Jerzy** D±browa.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 55-64, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

6/18
Nr opisu: 0000064801   
Modele przepływu materiałów przez agregaty o procesach technologicznych dyskretnych.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 363-371, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 970 Automatyka ; z. 94)

7/18
Nr opisu: 0000064733   
Optymalna organizacja kolejno¶ci procesów na wej¶ciu zrobotyzowanych kompleksów technologicznych.
[Aut.]: Artur* Gan.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 65-72, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

8/18
Nr opisu: 0000064726   
Problemy badań i pomiarów robotów przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 181-186, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

9/18
Nr opisu: 0000064802   
Próba wykorzystania metody planowanego eksperymentu do optymalizacji zadania balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Bożena** Paluchiewicz, Danuta* Rasztabiga.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 211-221, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 970 Automatyka ; z. 94)

10/18
Nr opisu: 0000064736   
Quasici±gła symulacja przepływu materiałów przez agregaty o procesach technologicznych dyskretnych.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja II: Harmonogramowanie i systemy komputerowe. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 191-200, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 971 Automatyka ; z. 95)

11/18
Nr opisu: 0000064804   
Sterowalno¶ć dyskretnych układów dynamicznych przy ograniczeniach na sterowanie - przegl±d problemów.
[Aut.]: Jerzy Klamka.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 153-165, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 970 Automatyka ; z. 94)

12/18
Nr opisu: 0000064729   
Sterowanie elastycznym systemem produkcyjnym.
[Aut.]: Franciszek** Marecki.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 83-96, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦laska nr 972 Automatyka ; z. 96)

13/18
Nr opisu: 0000064735   
Sterowanie nad±żne obci±żeniem chwilowym agregatów o procesach technologicznych dyskretnych.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja II: Harmonogramowanie i systemy komputerowe. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 201-209, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 971 Automatyka ; z. 95)

14/18
Nr opisu: 0000064727   
Sterowanie robotem w warunkach niepewno¶ci parametrów jego układu napędowego.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 257-263, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

15/18
Nr opisu: 0000111072
Wykorzystanie metody symulacji cyfrowej do testowania komputerowych układów sterowania.
[Aut.]: Tadeusz* Przybysz.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 119-128, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

układ sterowania ; symulacja komputerowa ; testowanie ; dyskretny proces przemysłowy

control system ; computer simulation ; testing ; discrete manufacturing system

16/18
Nr opisu: 0000064803   
Wykorzystanie sieci GRAFCET w automatyzacji procesów dyskretnych i robotyce.
[Aut.]: Wojciech* Gomółka.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 89-103, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 970 Automatyka ; z. 94)

17/18
Nr opisu: 0000062218
Zamiast "Przedmowy" - "Słowo" o zadaniach oczekuj±cych rozwi±zania w zakresie automatyzacji i robotyzacji dyskretnych procesów przemysłowych w kraju.
[Aut.]: Henryk* Kowalowski.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 11-19 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 970 Automatyka ; z. 94)

18/18
Nr opisu: 0000064728   
Zastosowanie komory wirowej w robotyce.
[Aut.]: Witold** Sileikis, Henryk Palus.
W: VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1988.10.02-05. Sekcja III: Elastyczne systemy sterowania. Sekcja IV: Teoria i praktyka robotyzacji. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988, s. 197-209, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 972 Automatyka ; z. 96)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie