Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBLEMY STRATEGICZNE EKOROZWOJU W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM AGLOMERACJI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000004614   
Analiza kryteriów oceny terenów mieszkalnych współczesnych aglomeracji miejskich na przykładzie GOP.
[Aut.]: Magdalena* Kujawska.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 45-50, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

2/14
Nr opisu: 0000004618   
Estetyczne problemy kształtowania przestrzeni wzdłuż tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 7-11, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

3/14
Nr opisu: 0000004616   
Konflikt przestrzenny w obrzeżach miejsko-wiejskich (problem degradacji warto¶ci kulturowych wsi).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 13-29, bibliogr. 71 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

4/14
Nr opisu: 0000004603   
Kryteria oceny oddziaływania autostrad na ¶rodowisko.
[Aut.]: Stanisław* Tomaszek.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 187-200, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

5/14
Nr opisu: 0000004608   
Miejsce nowych regionów w planowaniu przestrzennym kraju po wprowadzeniu reformy administracyjnej.
[Aut.]: Aneta** Ryncarz-Kafka.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 117-122, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

6/14
Nr opisu: 0000004604   
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ¶wietle zasad zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Janina* Szczepańska.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 173-185, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

7/14
Nr opisu: 0000004606   
Narzędzia planistyczne w działaniach minimalizuj±cych ryzyko występowania powodzi i ograniczania jej skutków na terenach zalewowych w gminach.
[Aut.]: Krystian** Stangel.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 139-163, bibliogr. 52 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

8/14
Nr opisu: 0000004613   
Nowe przestrzenie ekonomiczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Katarzyna Mazur.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 51-59, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

9/14
Nr opisu: 0000004612   
Obraz miasta.
[Aut.]: Szymon Opania.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 61-97, bibliogr. 39 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

10/14
Nr opisu: 0000004607   
Problematyka odnowy dolin rzecznych na Górnym ¦l±sku.
[Aut.]: Hanna* Skałecka.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 123-126, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

11/14
Nr opisu: 0000004609   
Przywracanie sprawno¶ci retencyjnej obszarów nadmiernie wylesionych na przykładzie terenów Ľródliskowych rzeki Warty.
[Aut.]: Krzysztof Marek Rostański.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 111-116, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

12/14
Nr opisu: 0000004605   
Waloryzacja przestrzeni poprzez formy krajobrazu.
[Aut.]: Barbara Stankiewicz.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 165-172, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

13/14
Nr opisu: 0000004610   
Wybrane zagadnienia z historii O¶więcimia i Brzezinki.
[Aut.]: Marek** Rawecki.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 99-109, bibliogr. 26 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

14/14
Nr opisu: 0000004615   
Zagospodarowanie i ochrona terenów między miastami aglomeracji w aspekcie biologicznym.
[Aut.]: Janina** Klemens.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 31-43, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie