Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POSTĘPY W CHEMII ZWIĄZKÓW HETEROORGANICZNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000068824
Sole 1-(N-acyloaminoalkilo)amidyniowe i guanidyniowe pochodne DBU, DBN i TBD jako nieoczekiwane reaktywne produkty pośrednie w reakcjach α-amidoalkilowania.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem, Łódź, 18 listopada 2011 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2011, P-21, bibliogr. 6 poz.

synteza soli ; sole guanidyniowe ; sole fosfoniowe

salt synthesis ; guanidinium salts ; phosphonium salts

2/6
Nr opisu: 0000054414
3-trifenylofosfonio-2,5-piperazynodiony - otrzymywanie oraz zastosowanie w enancjoselektywnej syntezie α-aminokwasów.
[Aut.]: Tadeusz* Gorewoda, Roman** Mazurkiewicz, M. Łobodzińska, Wojciech Simka.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-23

3/6
Nr opisu: 0000068034
Reakcja dealkoksykarbonylowania N-acylo-α-trifenylofosfonioglicynianów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Julita Mrowiec-Białoń, Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-22

4/6
Nr opisu: 0000068033
Sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe jako nowe, efektywne czynniki α-amidoalkilujące.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-21, bibliogr. 5 poz.

5/6
Nr opisu: 0000049298
3-trifenylofosfonio-2,5-piperazynodiony jako nowe, chiralne syntetyczne równoważniki α-kationu glicyny.
[Aut.]: Tadeusz* Gorewoda, Roman** Mazurkiewicz, Wojciech Simka.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2008 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. P-27

6/6
Nr opisu: 0000083013
Novel acyclic 5-nitrouracil nucleosides.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. V Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem, Łódź, 22 listopada 2002. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. P-9

stosując format:
Nowe wyszukiwanie