Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG W WARUNKACH KRYZYSU I NOWYCH WYZWAŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000088310
Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw.
[Aut.]: Patrycja Hąbek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 290-299

2/22
Nr opisu: 0000088465
Generowanie wartości dodanej dla interesariuszy przez spółkę górniczą.
[Aut.]: Anna Bluszcz, Anna** Kijewska, Adam Sojda.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 461-471

3/22
Nr opisu: 0000088438
Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Patrycja Hąbek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 588-595

4/22
Nr opisu: 0000088214
Interaktywny model doskonalenia kompetencji menedżerów w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną jako narzędzie kształtowania sukcesu organizacji.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 472-482, bibliogr. 1 poz.

5/22
Nr opisu: 0000099100   
Klastry sektorów kreatywnych w polityce innowacyjnej regionu.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 674-684, bibliogr. 15 poz.

klaster ; partnerstwo kreatywne ; polityka regionalna

cluster ; creative partnership ; regional policy

6/22
Nr opisu: 0000089924
Kompetencje twarde personelu spawalniczego w świetle wymagań normy PN-EN ISO 3834.
[Aut.]: A. Rachwał, Radosław Wolniak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 531-539, bibliogr. 15 poz.

7/22
Nr opisu: 0000088176
Kultura organizacyjna uczelni wyższych, jako element kształtowania strategii rozwoju.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marek Krannich.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 55-66, bibliogr. 9 poz.

kultura organizacyjna ; zarządzanie organizacją ; uczelnia wyższa

organizational culture ; organization management ; university

8/22
Nr opisu: 0000088187
Logistyka jako alternatywna koncepcja strategiczna w zarządzaniu miastem.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 609-618

9/22
Nr opisu: 0000089764
Modele rozwoju wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 245-255, bibliogr. 26 poz.

10/22
Nr opisu: 0000088439
Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności.
[Aut.]: Piotr* Horosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 150-158, bibliogr. 23 poz.

11/22
Nr opisu: 0000090329
Podstawy planowania procesu recyklingu statków.
[Aut.]: Michał Molenda.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 354-361, bibliogr. 13 poz.

12/22
Nr opisu: 0000094942
Rola własności intelektualnej w rozwoju organizacji na przyładzie zakładów opieki zdrowotnej.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 106-114, bibliogr. 45 poz.

13/22
Nr opisu: 0000089690
Rozwój specjalizacji regionu jako ważny czynnik wzrostu innowacyjności województwa śląskiego.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 657-666, bibliogr. 10 poz.

rozwój regionalny ; innowacyjność ; inteligentna specjalizacja ; województwo śląskie

regional development ; innovativeness ; smart specialization ; Silesian Voivodeship

14/22
Nr opisu: 0000095818
Rynkowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 629-635, bibliogr. 24 poz.

15/22
Nr opisu: 0000088213
System wczesnego ostrzegania warunkiem zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 271-280, bibliogr. 24 poz.

16/22
Nr opisu: 0000089165
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne narzędzie kształcenia społecznie odpowiedzialnych liderów.
[Aut.]: Izabela* Grzanka.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 491-499, bibliogr. 16 poz.

17/22
Nr opisu: 0000099392
Umowy służące transferowi wiedzy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Brzóski, Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013, s. 19-26, bibliogr. 30 poz.

18/22
Nr opisu: 0000099256
Uwarunkowania wdrożenia RIS.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Pyka.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 127-139

19/22
Nr opisu: 0000095816
Wpływ własności intelektualnej na innowacje.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 221-228, bibliogr. 31 poz.

20/22
Nr opisu: 0000089015
Wykorzystanie własności intelektualnej w inteligentnej specjalizacji w zakresie tradycyjnych produktów regionalnych.
[Aut.]: Tomasz Szewc.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 559-567

21/22
Nr opisu: 0000099404
Zarządzanie wiedzą w procesach innowacji.
[Aut.]: Krzysztof* Pałucha.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 94-105

22/22
Nr opisu: 0000099393
Zarządzanie własnością intelektualną w organizacji - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Krzysztof** Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Brzóski, Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013, s. 115-123, bibliogr. 27 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie