Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MODELOWANIE I SYMULACJA KOMPUTEROWA W TECHNICE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000070203
Identyfikacja i symulacja modelu zawieszenia magneto-reologicznego dla celów badań algorytmów półaktywnej redukcji drgań.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VII sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, s. 127-132

2/14
Nr opisu: 0000077616
Projektowanie i symulacje sieci komputerowych w środowisku Opnet Modeler.
[Aut.]: Beata Krupanek, Tadeusz* Topór-Kamiński.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VII sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, s. 56-60

3/14
Nr opisu: 0000040882
Klasyfikacja stopnia pęknięcia u podstawy zęba kół walcowych przekładni przy wykorzystaniu sieci neuronowej.
[Aut.]: Piotr Czech.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VI Krajowe sympozjum, Łódź, 15-16.04.2008. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2008, s. 11-16, bibliogr. 13 poz.

4/14
Nr opisu: 0000040881
Model neuronowy deformacji stanu nadwozia pojazdu jako skutku zdarzenia drogowego.
[Aut.]: Piotr Czech, Krystian** Wilk, R. Łukasik.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VI Krajowe sympozjum, Łódź, 15-16.04.2008. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2008, s. 17-20, bibliogr. 16 poz.

5/14
Nr opisu: 0000030449
Identyfikacja podobszaru nowotworowego w tkance biologicznej z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Marek Paruch.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 81-86

6/14
Nr opisu: 0000030442
Modelowanie za pomocą sieci neuronowych wpływu składu chemicznego oraz prędkości chłodzenia na temperaturę solidus podeutektycznych stopów aluminium.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Rafał* Maniara, J. H. Sokołowski, Wojciech* Kasprzak.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 21-26

7/14
Nr opisu: 0000030403
Optymalizacja ewolucyjna z użyciem gridów komputerowych.
[Aut.]: Wacław Kuś.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 77-80

8/14
Nr opisu: 0000023306
Analiza dynamiczna tarcz sprężysto-plastycznych metodą elementów brzegowych.
[Aut.]: Tomasz* Czyż, Piotr Fedeliński.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 55-58, bibliogr. 6 poz.

tarcza sprężysto-plastyczna ; metoda elementów brzegowych ; analiza dynamiczna

elasto-plastic plate ; boundary element method ; dynamical analysis

9/14
Nr opisu: 0000078118
Analiza wrażliwości przemieszczeń układów mechanicznych obciążonych dynamicznie.
[Aut.]: Jacek Ptaszny, Piotr Fedeliński.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 183-188, bibliogr. 7 poz.

analiza wrażliwości ; kratownica ; tarcza ; układ mechaniczny ; obciążenie dynamiczne

sensitivity analysis ; truss ; shield ; mechanical system ; dynamic load

10/14
Nr opisu: 0000078116
Rozmyty algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 41-48, bibiliogr. 18 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; identyfikacja defektu ; metoda elementów brzegowych

evolutionary algorithm ; optimization ; defect identification ; boundary element method

11/14
Nr opisu: 0000078114
Sigmoidalne i radialne sieci neuronowe w analizie wrażliwości: porównanie i zastosowanie w identyfikacji defektów.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 37-40, bibliogr. 4 poz.

sztuczna sieć neuronowa ; analiza wrażliwości ; identyfikacja defektu

artificial neural network ; sensitivity analysis ; defect identification

12/14
Nr opisu: 0000023307
Sprzężone pola mechaniczne i elektryczne w materiałach piezoelektrycznych modelowane metodą elementów brzegowych.
[Aut.]: Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr Fedeliński.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 69-74, bibliogr. 15 poz.

materiały piezoelektryczne ; modelowanie ; metoda elementów brzegowych

piezoelectric materials ; modelling ; boundary element method

13/14
Nr opisu: 0000078113
Zastosowanie radialnych i rozmytych sieci neuronowych w zagadnieniach aproksymacji zadań brzegowych.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni* Skrobol.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 31-36, bibliogr. 5 poz.

sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych ; sieć neuronowa ; aproksymacja

radial basis function neural network ; neural network ; approximation

14/14
Nr opisu: 0000077534
Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych dla różnych kryteriów.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Arkadiusz Poteralski.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. III Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004, s. 21-26

stosując format:
Nowe wyszukiwanie