Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GEOTECHNIKA - GEOTECHNICS 2002
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000065398
Aproksymacja zmienności i współczynnika prędkości osiadania przy uwzględnieniu jego zmienności w czasie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 417-424, bibliogr. 25 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

2/29
Nr opisu: 0000065377
Czy istnieje zagrożenie w postaci deformacji nieciągłych projektowanej trasy DTŚ na odcinku miasta Ruda Śląska w km 18.800-19.000.
[Aut.]: Jan** Zych, S. Zawada.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 123-132, bibliogr. 1poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

3/29
Nr opisu: 0000065378
Dobór materiałów ekwiwalentnych dla określenia zjawisk w górotworze w świetle badań modelowych.
[Aut.]: Arkadiusz* Bączek.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 133-145, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

4/29
Nr opisu: 0000065408
Doświadczenia w utrzymaniu wyrobisk korytarzowych wykonanych w bezpośrednim sąsiedztwie zrobów zawałowych warstw wyższych, w warunkach KWK "Kazimierz-Juliusz".
[Aut.]: M. Urbaś, T. Cudny, A. Ambroży, Stanisław Duży.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 463-471, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

5/29
Nr opisu: 0000065396
Dyletacje segmentów rurowych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Adam** Nowakowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 359-369, bibliogr. 14 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

6/29
Nr opisu: 0000065385
Geomechaniczne warunki współpracy obudowy wyrobisk korytarzowych z górotworem w strefach wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego.
[Aut.]: Stanisław Duży.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 213-219, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

7/29
Nr opisu: 0000065388
Numeryczne modelowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Bernard** Drzęźla.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 249-260, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

8/29
Nr opisu: 0000065383
O prognozowaniu intensywności sejsmicznego oddziaływania tąpnięcia.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, A. Kuzmenko, O. Wowk.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 195-205, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

9/29
Nr opisu: 0000065402
Praktyczne przykłady uzdatniania skarp.
[Aut.]: Jan** Zych, S. Zawada, A. Kubański.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 495-507
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

10/29
Nr opisu: 0000065392
Predkość osiadania punktów obserwacyjnych w świetle pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Marek Kruczkowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 295-303, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

11/29
Nr opisu: 0000065389
Przewietrzanie szybu w trakcie likwidacji w warunkach występującego zagrożenia metanowego.
[Aut.]: Janusz* Konior, Wojciech** Preidl.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 261-268, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

12/29
Nr opisu: 0000065379
Przykład zastosowania przestrzennego wariantu metody elementów skończonych do opisu obniżeń terenu górniczego w rejonie KWK "Budryk".
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 147-155, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

13/29
Nr opisu: 0000065429
Rezul'taty issledovaniâ sesjmičeskogo dejstviâ gornyh udarov.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, L. Mituk, M. Kugel', O. Vovk.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 81-94, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

14/29
Nr opisu: 0000065384
Rola wentylacji w poprawie warunków klimatycznych w kopalniach głębokich.
[Aut.]: Jan** Drenda.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 207-212, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

15/29
Nr opisu: 0000065393
Segmenty tunelowe dla tuneli komunikacyjnych zlokalizowanych na małej głębokości. Koncepcja prefabrykacji.
[Aut.]: Marian* Michałek.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 305-314, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

16/29
Nr opisu: 0000065391
Sposób likwidacji lunety podsadzkowej zlokalizowanej pod projektowaną DTŚ.
[Aut.]: Janusz* Konior, Wojciech** Preidl.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 277-285, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

17/29
Nr opisu: 0000065390
Sposób likwidacji szybu Piast III ze szczególnym uwzględnieniem wlotu lunety podsadzkowej.
[Aut.]: Janusz* Konior, Wojciech** Preidl.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 269-276, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

18/29
Nr opisu: 0000065387
Stateczność obudowy szybu poddanej obciążeniom dynamicznym.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 241-248, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

19/29
Nr opisu: 0000065382
Stateczność skarpy w warunkach oddziaływania wstrząsu górniczego w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 187-194, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

20/29
Nr opisu: 0000065399
Stateczność udostępniających wyrobisk korytarzowych z zastosowaną w nich obudową z odrzwi stalowych.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk, K. Ćwiertnia, M. Maruszczyk, Z. Pikus.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 425-435, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

21/29
Nr opisu: 0000065386
Strefa spękań górotworu wokół wyrobiska korytarzowego w zależnosci od pierwotnego stanu naprężenia w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Marek Jendryś.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 231-239, bibliogr.8 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

22/29
Nr opisu: 0000065394
Technologia wykonywania ochronnego pasa podsadzkowego w warunkach KWK "Anna".
[Aut.]: Marian** Madaj.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 315-324, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

23/29
Nr opisu: 0000065397
Własności geotechniczne odpadów przeróbczych z KWK Knurów w aspekcie ich wykorzystania w budownictwie drogowym.
[Aut.]: Małgorzata** Sowa, K. Kutrzyk.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 405-416, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

24/29
Nr opisu: 0000065395
Wpływ dołowej wody zarobowej z KWK "Piast" na wytrzymałość górniczych spoiw mineralnych typu Utex.
[Aut.]: Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 325-332, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

25/29
Nr opisu: 0000065380
Wpływ eksploatacji w filarach ochronnych na zmiany stanu zasobów filarowych i pozafilarowych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 157-168, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

26/29
Nr opisu: 0000065400
Wspomaganie projektowania eksploatacji górniczej z uwzględnieniem ochrony powietrza terenu poprzez zastosowanie komputerowej symulacji postępu frontu.
[Aut.]: Roman Ścigała.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 437-446, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

27/29
Nr opisu: 0000065376
Współpraca Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z Towarzystwem Tradycji Górniczej Szkoły Inżynierskiej w Eisleben (Saksonia - Anhalt, Niemcy).
[Aut.]: Krystian Probierz.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 19-33
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

28/29
Nr opisu: 0000065381
Zachowanie się wyrobisk przygotowawczych drążonych w strefach wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego w świetle obserwacji dołowych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 177-185, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

29/29
Nr opisu: 0000065401
Zastosowanie funkcji hiperbolicznych do opisu deformacji pod wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan** Zych, Marek Kruczkowski, K. Zych-Hangiel.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 483-494, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

stosując format:
Nowe wyszukiwanie