Wynik wyszukiwania
Zapytanie: FORMING 2007
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000040774
Analiza poszerzenia w procesie płaszczenia drutów ze stali węglowych i stopowych.
[Aut.]: Jerzy** Herian.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 99-104

2/18
Nr opisu: 0000040775
Analiza struktury i własności w procesie walcowania prętów na gorąco ze stali ferrytyczno-perlitycznej.
[Aut.]: Jerzy** Herian, R. Sułkowski, P. Szota.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 105-110

3/18
Nr opisu: 0000040779
Deformation resistance of magnesium alloy AZ31 in hot rolling.
[Aut.]: M. Legierski, I. Schindler, Eugeniusz Hadasik, M. Janosec, S. Rusz.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 189-194

4/18
Nr opisu: 0000040766
Kształtowanie struktury niskostopowej stali C-Mn-Al typu TRIP na drodze obróbki cieplno-plastycznej.
[Aut.]: Mariusz* Adamczyk, Dariusz Kuc, Eugeniusz Hadasik.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 1-6

5/18
Nr opisu: 0000040787
Model of mean equivalent stress of IF steel considering effect of phase transformations.
[Aut.]: I. Schindler, J. Plura, S. Rusz, Eugeniusz Hadasik, V. Jurko.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 253-258

6/18
Nr opisu: 0000040784
Naprężenie uplastyczniające metali w warunkach złożonych obciążeń.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, Franciszek** Grosman.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 237-242

7/18
Nr opisu: 0000040782
Numerical modelling of the rolling process with cyclic horizontal movement of rolls.
[Aut.]: A. Milenin, L. Madej, Franciszek** Grosman, Jacek Pawlicki.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 201-204

8/18
Nr opisu: 0000041053
Opracowanie warunków obróbki cieplno-mechanicznej stali mikroskopowej przeznaczonej do umocnienia przez efekt TRIP.
[Aut.]: Adam Grajcar, Marek Opiela.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 69-74

9/18
Nr opisu: 0000040773
Parametry siłowo-energetyczne w procesie walcowania MEFASS.
[Aut.]: Zdzisław* Cyganek, Franciszek** Grosman.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 53-58

10/18
Nr opisu: 0000040776
Problemy doboru wsadów do kształtowania hydromechanicznego.
[Aut.]: Monika Hyrcza-Michalska, Franciszek** Grosman.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 111-116

11/18
Nr opisu: 0000040777
Problemy modelowania numerycznego procesów kształtowania hydromechanicznego.
[Aut.]: Monika Hyrcza-Michalska, Szymon* Sikorski.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 117-120

12/18
Nr opisu: 0000040778
Struktura i charakterystyki plastyczności odkształcanego na gorąco stopu magnezu typu AZ31.
[Aut.]: Dariusz Kuc, Eugeniusz Hadasik, Adam Płachta, Grzegorz** Niewielski.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 149-154

13/18
Nr opisu: 0000041371
Właściwości, struktura i przemiany fazowe stopów na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al.
[Aut.]: Magdalena Jabłońska, Grzegorz** Niewielski.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 317-321

14/18
Nr opisu: 0000040785
Wpływ mikrostruktury na przebieg krzywych umocnienia drutów z odpornej na korozję stali 1.4310.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Janusz Szala, Jan** Szymszal.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 249-252

15/18
Nr opisu: 0000041054
Wpływ obróbki plastycznej na gorąco na udział austenitu szczątkowego w stali Mn-Si-Al z mikrododatkami Nb i Ti.
[Aut.]: Adam Grajcar.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 75-80

16/18
Nr opisu: 0000041370
Wpływ odkształcania metodą ściskania z oscylacyjnym skręcaniem na zmianę struktury miedzi.
[Aut.]: Andrzej* Wrożyna, Kinga Rodak, Grzegorz** Niewielski.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 305-310

17/18
Nr opisu: 0000041369
Wpływ odkształcenia plastycznego na gorąco na charakterystyki plastyczności i strukturę stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk, Dariusz Kuc, Grzegorz** Niewielski, I. Schindler.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 11-17

18/18
Nr opisu: 0000041056
Wytwarzanie elementów kutych energooszczędną metodą obróbki cieplno-mechanicznej.
[Aut.]: Marek Opiela.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 217-224

stosując format:
Nowe wyszukiwanie