Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZOLEŃSKI WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000127485   
Kształtowanie struktury działań w procesie rozwiązywania problemów.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 629-641, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

struktura działań ; sytuacja problemowa ; rozwiązywanie problemów

structure of activities ; problem situation ; problem solving

2/38
Nr opisu: 0000112393
Early warning concept in identifying risks in business activity.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
W: Risk management in public administration. Ed.: Konrad Raczkowski. Cham : Springer, 2017, s. 149-187

zarządzanie ryzykiem ; proces podejmowania decyzji ; system wczesnego ostrzegania

risk management ; decision-making process ; early warning system

3/38
Nr opisu: 0000117401   
Modelowanie zależności przyczynowo-skutkowych w opisie sytuacji problemowej.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 585-596, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

modelowanie ; rozwiązywanie problemów

modelling ; problem solving

4/38
Nr opisu: 0000106455   
Złożoność sytuacji problemowych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 593-603, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sytuacja problemowa ; dekompozycja złożoności ; rozwiązywanie problemów

problem situation ; decomposition of complexity ; problem solving

5/38
Nr opisu: 0000102140      
Determinanty sytuacji problemowych - przegląd i systematyzacja.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 775-784, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

heurystyka ; rozwiązywanie problemów ; sytuacja problemowa

heuristics ; problem solving ; problem situation

6/38
Nr opisu: 0000100738   
Oceny wielokryterialne w procesach decyzyjnych.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 541-551, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ocena wielokryterialna ; proces decyzyjny ; optymalizacja

multi-criteria evaluation ; decision process ; optimization

7/38
Nr opisu: 0000096794   
It tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2014 vol. 3 no. 1, s. 3-16, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

narzędzia informatyczne ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo budowy maszyn

information tools ; knowledge management ; mechanical engineering enterprise

8/38
Nr opisu: 0000092065   
Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, 517-532, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system ekspertowy ; pozyskiwanie wiedzy ; optymalizacja procesów ; wnioskowanie

expert system ; knowledge acquisition ; process optimization ; inference

9/38
Nr opisu: 0000096793   
Implementation of expert system in knowledge management in mechanical engineering enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2013 vol. 2 no. 4, s. 253-263, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie wiedzą ; system ekspertowy ; wiedza w systemie sieciowym

knowledge management ; expert system ; network knowledge system

10/38
Nr opisu: 0000088554   
Koncepcja informatycznego systemu wiedzy wspomagającego heurezę.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 487-501, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

informatyczny system wiedzy ; heurystyka ; system informatyczno-wyszukiwawczy ; system ekspertowy

information knowledge system ; heuristic ; information and searching system ; expert system

11/38
Nr opisu: 0000099394   
Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2013 nr 104, s. 471-479. Punktacja MNiSW 8.000

przedsiębiorstwo budowy maszyn ; system informatyczny ; zarządzanie wiedzą

mechanical engineering enterprise ; information system ; knowledge management

12/38
Nr opisu: 0000089574   
Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
Warszawa : Difin, 2013, 200 s., bibliogr. 126 poz.

13/38
Nr opisu: 0000099407      
Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 3, s. 313-334. Punktacja MNiSW 10.000

system ekspertowy ; sieciowy system wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo budowy maszyn

expert system ; network management system knowledge ; knowledge management ; mechanical engineering enterprise

14/38
Nr opisu: 0000089593   
The concept of knowledge object management system as a tool reducing the knowledge deficit in the functioning of machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 192-210, bibliogr. 12 poz.

przedmiot wiedzy ; system zarządzania wiedzą ; przemysł maszynowy

knowledge object ; knowledge management system ; machine building industry

15/38
Nr opisu: 0000089608   
The early warning concept in the system supporting knowledge management in Polish machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Knowledge and Information Mangement Conference. KIM 2013. Sustainable Quality, Meriden, UK, 4-5 June 2013. Proceedings. Ed. by Rochelle Sassman and Brian Lehaney. [B.m.] : The Operational Research Society, 2013, s. 211-221, bibliogr. 8 poz.

system wczesnego ostrzegania ; system zarządzania wiedzą

early warning system ; knowledge management system

16/38
Nr opisu: 0000096299   
The model of knowledge management system supporting sustainable growth in machine-building industry enterprises.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Konwledge and management models for sustainable growth. IFKAD 2014 9th International Forum on Konwledge Asset Dynamics, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Proceedings. Ed. by Daniela Carlucci, J.C. Spender, Giovanni Schiuma. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1876-1906, bibliogr. 28 poz. (Proceedings IFKAD ; 2280-787X)

wzrost zrównoważony ; system zarządzania wiedzą ; system ekspertowy ; przemysł budowy maszyn ; przedsiębiorstwo przemysłowe

sustainable growth ; knowledge management system ; expert system ; machine building industry ; industrial enterprise

17/38
Nr opisu: 0000072116   
Czynniki determinujące opracowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
-Organ. i Zarz. 2012 nr 1, s. 81-96, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

system informatyczny ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo produkcyjne

information system ; knowledge management ; manufacturing company

18/38
Nr opisu: 0000072190   
Metoda prognozowania zagrożeń w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 407-419, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zagrożenia ; prognozowanie

enterprise management ; threats ; prediction

19/38
Nr opisu: 0000081021   
Modele wiedzy w rozpoznawaniu szans i zagrożeń.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Organ. i Zarz. 2012 nr 4, s. 79-96, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wiedza ; model wiedzy ; otoczenie przedsiębiorstwa ; dynamika systemowa

knowledge ; model of knowledge ; business environment ; system dynamics

20/38
Nr opisu: 0000099398
Multicriteria evaluation of suppliers using the method of case-based reasoning in the system supporting management in the area of knowledge management.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
W: Information systems in management XVI. Modern ICT for evaluation of business information systems. Eds: P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski. Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Department of Informatics. Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2012, s, 41-51, bibliogr. 13 poz.

zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo budowy maszyn ; wnioskowanie na podstawie przypadków

knowledge management ; mechanical engineering enterprise ; case-based reasoning

21/38
Nr opisu: 0000099396   
Selected models of multi-criteria evaluations in the system supporting management in the area of knowledge management.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2012 vol. 1 no. 2, s. 124-135, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ocena wielokryterialna ; system informatyczny ; zarządzanie wiedzą

multi-criteria evaluation ; information system ; knowledge management

22/38
Nr opisu: 0000082491   
The conception of the system supporting management in the area of knowledge management in enterprises of mechanical engineering industry.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński.
-Inform. Syst. Manag. 2012 vol. 1 no. 4, s. 270-282, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zarządzanie wiedzą ; wiedza w systemie sieciowym ; struktura systemu informacji

knowledge management ; network knowledge system ; structural range of information system

23/38
Nr opisu: 0000077297      
Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2012 nr 87, s. 642-651, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przemysł maszynowy ; kontrakt ; badanie ankietowe ; zarządzanie wiedzą

machine building industry ; contract ; survey ; knowledge management

24/38
Nr opisu: 0000071485
Uwarunkowanie przygotowania do implementacji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
-Wiad. Gór. 2012 R. 63 nr 5, s. 288-292, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; system informatyczny

knowledge management ; manufacturing company ; information system

25/38
Nr opisu: 0000077299      
Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2012 nr 87, s. 787-795, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie wiedzą ; system wspomagania decyzji ; system interaktywny

knowledge management ; decision support system ; interactive system

26/38
Nr opisu: 0000079028   
Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
W: Information systems in management XIII. Business intelligence and knowledge management. Eds: P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski. Warsaw University of Life Science - SGGW. Department of Informatics. Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, s. 19-27, bibliogr. 9 poz.

przedsiębiorstwo budowy maszyn ; zarządzanie wiedzą ; wspomaganie zarządzania ; system informatyczny

mechanical enginering company ; knowledge management ; management supporting ; information system

27/38
Nr opisu: 0000066677   
Modelowanie procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 353-361, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

proces biznesowy ; modelowanie procesów ; struktura sieciowa ; obiekt sieciowy

business process ; process modelling ; network structure ; network object

28/38
Nr opisu: 0000074324
Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych.
[Aut.]: Adam Gumiński, Wojciech Zoleński.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 125-138, bibliogr. 9 poz.

system informacyjny ; przemysł budowy maszyn ; przedsiębiorstwo produkcyjne

information system ; mechanical engineering industry ; manufacturing company

29/38
Nr opisu: 0000058135
Metody analizy systemowej w rozpoznawaniu niekorzystanej sytuacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 393-408, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; analiza systemowa ; ocena przedsiębiorstwa

enterprise ; enterprise management ; system analysis ; enterprise assessment

30/38
Nr opisu: 0000067502   
Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 3, s. 145-161, bibliogr. 17 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; wczesne ostrzeganie ; system oparty na wiedzy

enterprise management ; early warning ; knowledge-based system

31/38
Nr opisu: 0000049217
Rozpoznawanie zagrożeń na podstawie wzorców niekorzystnej sytuacji.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 235-254, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; wczesne ostrzeganie ; zagrożenia

enterprise management ; early warning ; threats

32/38
Nr opisu: 0000037792
Symulacja procesów o złożonej strukturze logicznej.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 251-261, bibliogr. 9 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

system ; struktura logiczna ; regułowy system ekspertowy

system ; logical structure ; rule expert system

33/38
Nr opisu: 0000037538   
Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
Zabrze, 2007, 228 k., bibliogr. 135 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

system wczesnego ostrzegania ; zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie przedsiębiorstwem

early warning system ; risk management ; enterprise management

34/38
Nr opisu: 0000028305
Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 425-434, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie wiedzą ; przetwarzanie ; wiedza ; MS Access ; informatyczny system wiedzy

knowledge management ; processing ; knowledge ; MS Access ; information knowledge system

35/38
Nr opisu: 0000020628
Systemowe modele wczesnego ostrzegania.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 467-479, bibliogr. 16 poz.

wczesne ostrzeganie ; teoria sterowania ; system wczesnego ostrzegania

early warning ; control theory ; early warning system

36/38
Nr opisu: 0000018782   
Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 361-378, bibliogr. 15 poz.

37/38
Nr opisu: 0000017656
Rozpoznawanie zagrożeń w systemach wczesnego ostrzegania.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
W: Inżynieria produkcji 2004. Materiały z IX międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała 2004. Red.: Józef Matuszek, Lucyna Brzozowska, Dariusz Plinta. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2004, s. 269-274 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna nr 13 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie. Konferencje ; 3)

38/38
Nr opisu: 0000007809
Narzędzia wspomagające tworzenie systemów eksperckich.
[Aut.]: Wojciech Zoleński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 287-298, bibliogr. 7 poz.

system ekspercki ; baza wiedzy ; system informatyczny

expert system ; database ; information system

stosując format:
Nowe wyszukiwanie