Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZIELIŃSKI ZYGMUNT
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000018928   
Patent. Polska, nr 184 703. Rozpylacz cieczy. Int. Cl. B05B 7/08, F23D 11/10, F04F 5/46, F15D 1/08.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński, Antoni** Zajdel, Z. Kochel, J. Chachuła, J. Porała, K. Szczygieł.
Zgłosz. nr 321 351 z 25.07.1997. Opubl. 31.12.2002, 4 s.

2/36
Nr opisu: 0000004900
Laboratorium techniki spalania. Praca zbiorowa. Pod red. R. K. Wilka.
[Aut.]: Andrzej* Ksiądz, Tomasz* Odlanicki-Poczobut, Andrzej Szlęk, Ryszard* Wilk, Antoni** Zajdel, Zygmunt Zieliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 193 s., bibliogr.

3/36
Nr opisu: 0000008484   
Patent. Polska, nr 178 464. Urządzenie do rozpalania paliw stałych. Int. Cl. F24B 15/00, F23Q 7/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński.
Zgłosz. nr 312 009 z 20.12.1995. Opubl. 31.05.2000, 3 s.

4/36
Nr opisu: 0000021357
Badania szkodliwości spalin z palenisk olejowych małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Piątek, Zygmunt Zieliński.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 4. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki], 1999, s. 1583-1592, bibliogr. 6 poz.

5/36
Nr opisu: 0000005306
Wpływ warunków spalania oleju lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Piątek, Zygmunt Zieliński.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 4, s. 131-146, bibliogr. 16 poz.

6/36
Nr opisu: 0000005240
Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Piątek, Zygmunt Zieliński.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 45-60, bibliogr. 16 poz.

7/36
Nr opisu: 0000029017
The influence of the conditions of the light oil combustion on the PAH emissio.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Zygmunt Zieliński.
W: 15th International Symposium on Combustion Processes, Zakopane, 8-12 September 1997. [Abstracts]. Polish Academy of Sciences. Thermodynamics and Combustion Committee. Combustion Section, Silesian Technical University. Institute of Thermal Technology. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 100

8/36
Nr opisu: 0000027455
The influence of the conditions of the light oil combustion on the PAH emission.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Zygmunt Zieliński.
W: Thermodynamic analysis and improvement of energy systems. TAIES'97. Proceedings of International Conference, Beijing, China, June 10-13, 1997. Eds: C. Ruixian [i in.]. Beijing : World Publishing Corporation, 1997, s. 469-475, bibliogr. 10 poz.

9/36
Nr opisu: 0000035375
Air pollution due to PAH-emission in a forest fire.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Leonard* Ogierman, Anna** Pasoń, Zygmunt Zieliński.
-Gefahrst. Reinhalt. Luft 1996 vol. 56 iss. 1, s. 33-36

10/36
Nr opisu: 0000087067
Ograniczenia emisji NOx i WWA podczas spalania oleju.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Antoni** Zajdel, Zygmunt Zieliński.
W: Niskoemisyjne techniki spalania. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Zawodzie, 28-30 marca 1996 r. Materiały konferencyjne. Red. W. Kordylewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1996, s. 225-232

11/36
Nr opisu: 0000085526
The experimental investigation of the PAH emission in course of the light oil combustion.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński, Andrzej Szlęk.
W: Materiały warsztatów na temat Metody pomiarowe w procesach i systemach energetycznych. Energetyka a ochrona środowiska, Niedzica - Gliwice, 17-22 czerwca 1996 = Proceedings of a workshop on Measurement techniques in energy systems and processes. Joint energy and environment protection project. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 23-34, bibliogr. 11 poz.

12/36
Nr opisu: 0000086470
Wyniki badań bezdymnego spalania węgla kamiennego w palenisku kotła małej mocy.
[Aut.]: Józef** Szymczyk, Andrzej Szlęk, Zygmunt Zieliński.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 2. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 403-412

13/36
Nr opisu: 0000032870
Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy spalaniu oleju opałowego.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński, Andrzej Szlęk.
-Gosp. Paliw. 1995 R. 43 nr 2, s. 2-6

14/36
Nr opisu: 0000037659   
Ograniczenie emisji tlenku azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych podczas spalania oleju.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Zygmunt Zieliński.
W: Aktualne problemy energetyki polskiej w aspekcie ochrony środowiska. Sesja naukowa '95. Jubileuszowy Zjazd Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego, [Gliwice, 19-20.05.1995]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 283-300, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1280 Energetyka ; z. 125)

15/36
Nr opisu: 0000033172
Wpływ warunków spalania oraz model tworzenia WWA przy spalaniu lekkiego oleju opałowego.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Zygmunt Zieliński.
-Gosp. Paliw. 1995 R. 43 nr 12, s. 14, 19-22, bibliogr. 13 poz.

16/36
Nr opisu: 0000044111   
Wysokosprawne ekologiczne palniki do spalania paliw ciekłych.
[Aut.]: Antoni** Zajdel, Zygmunt Zieliński, Z. Kochel.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VII Konferencja Kotłowa, Szczyrk, 7-10 listopada 1994 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 289-295, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1262 Energetyka ; z. 122)

17/36
Nr opisu: 0000086884
Investigations of PAH emission during the combustion of fossil fuels.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
W: Second International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment, Lisbon, Portugal, 19-22 July 1993. Lisboa : [b.w.], 1993, s. 10-17

18/36
Nr opisu: 0000045576   
Patent. Polska, nr 161 305. Sposób i urządzenie do oznaczania temperatury zapłonu paliwa płynnego. Int. Cl. G01N 25/52, G01N 33/22.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
Zgłosz. nr 279 138 z 25.04.1989. Opubl. 30.06.1993, 3 s., 1 tabl.

19/36
Nr opisu: 0000045564   
Patent. Polska, nr 160 493. Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych. Int. Cl. F23D 11/12.
Politechnika Śląska; Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar", Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński, Z. Kochel, Antoni** Zajdel, R. Ratajczak, J. Chachuła, J. Kostrzewski.
Zgłosz. nr 281 060 z 16.08.1989. Opubl. 31.03.1993, 3 s., 1 tabl.

20/36
Nr opisu: 0000086897
Method for the determination of the ignition temperature of oil spray.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
-Fuel 1992 vol. 71 iss. 5, s. 605-607

olej ; zapłon ; paliwo ciekłe

oil ; ignition ; liquid fuel

21/36
Nr opisu: 0000052839   
Patent. Polska, nr 155 391. Niskociśnieniowy palnik do spalania ciężkich paliw ciekłych. Int. Cl. F23D 11/04.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Z. Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni** Zajdel, Ryszard* Wilk, Janusz* Błaszczyk.
Zgłosz. nr P 270 324 z 26.01.1988. Opubl. 31.01.1992, 2 s.

22/36
Nr opisu: 0000052868   
Patent. Polska, nr 155 719. Palnik do spalania paliw ciekłych. Int. Cl. F23D 11/12.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR", PolskaPolitechnika Śląska, Polska
Twórcy: Z. Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni** Zajdel.
Zgłosz. nr P 279 725 z 30.05.1989. Opubl. 31.07.1992, 2 s.

23/36
Nr opisu: 0000052907
Patetnt. Polska, nr 157 932. Sposób i urządzenie do precyzyjnego naprowadzenia igieł lekarskich podczas punkcji przy współpracy z ultrasonografem. Int. Cl. A61M 31/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński.
Zgłosz. nr 275 915 z 21.11.1988. Opubl. 31.07.1992, 3 s. 1 tabl.

24/36
Nr opisu: 0000052922   
Patent. Polska, nr 159 253. Sposób i urządzenie do rozpylania paliw ciekłych. Int. Cl. B05B 7/24.
Politechnika Śląska, PolskaZakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" Spółka z o.o., Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński, Antoni** Zajdel, Z. Kochel.
Zgłosz. nr 267 732 z 11.09.1987. Opubl. 31.12.1992, 3 s. 1 tabl.

25/36
Nr opisu: 0000052925   
Patent. Polska, nr 158 721. Sposób i urządzenie umożliwiające doprowadzenie czynnika płynnego do palnika z rownóczesnym jego poosiowym przemieszczaniem. Int. Cl. F23D 5/00.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" Spółka z o.o., PolskaPolitechnika Śląska, PolskaPołudniowy Okręg Energetyczny Elektrownia "Siersza", Polska
Twórcy: Z. Kochel, Zygmunt Zieliński, W. Hamerla, Z. Bieniek, M. Kurkowski, B. Kępka, R. Chechelski.
Zgłosz. nr 275 360 z 17.10.1988. Opubl. 30.09.1992, 3 s. 1 tabl.

26/36
Nr opisu: 0000086901
Untersuchungen des Anheizungsprozesses eines Steinkohlenbeheizten Wasserkessels in Hinsicht auf die Emission Schadlicher Substanzen.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Józef** Szymczyk, Zygmunt Zieliński, Ewald** Wystemp.
W: Industrie-Brenner und -feuerungen sowie Gesamtanlagen. Essen : Vulkan-Verlag, 1992, s. 16-22 (Die Industriefeuerung ; 54)

27/36
Nr opisu: 0000052869   
Patent. Polska, nr 155 873. Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych. Int. Cl. F23D 11/12.
Politechnika Śląska, PolskaZakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar", Polska
Twórcy: Z. Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni** Zajdel.
Zgłosz. nr P 267 731 z 11.09.1987. Opubl. 31.01.1992, 3 s. 1 tabl.

28/36
Nr opisu: 0000052870   
Patent. Polska, nr 155 874. Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych. Int. Cl. F23D 11/12.
Politechnika Śląska, PolskaZakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar", Polska
Twórcy: Zygmunt Zieliński, Z. Kochel, Antoni** Zajdel.
Zgłosz. nr 267 733 z 11.09.1987. Opubl. 31.01.1992, 3 s. 1 tabl.

29/36
Nr opisu: 0000052389
Wpływ rodzaju paliwa stałego na emisję szkodliwych związków w procesie rozpalania kotła wodnego małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Józef** Szymczyk, Zygmunt Zieliński, Ewald** Wystemp.
-Ochr. Powietrza 1992 R. 26 nr 6, s. 135-139, bibliogr. 13 poz.

30/36
Nr opisu: 0000086900
Untersuchungen uber die Temperatur der Erzwungenen Zundung des Zerstaubten Strahles Flussiger Brennstoffe.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
W: Verbrennungs- und Verfahrenstechnik. Essen : Vulkan-Verlag, 1991, s. 31-37 (Die Industriefeuerung ; 52)

31/36
Nr opisu: 0000086173
Badanie wpływu podgrzania powietrza rozpylającego na zapłon strugi oleju.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
W: XIV Zjazd Termodynamików, Kraków, 2-6 wrzesień 1990. Materiały konferencyjne. Z. 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1990, s. 868-874, bibliogr. 7 poz.

olej opałowy ; palnik olejowy ; kocioł energetyczny

fuel oil ; oil burner ; power boiler

32/36
Nr opisu: 0000086891
Determination of overall burning rate coefficient of coal-oil droplet mixtures.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński, W. Kolarz.
-Fuel 1990 vol. 69 iss. 2

mieszanina olejowo-węglowa ; spalanie ; modelowanie

coal-oil mixtures ; combustion ; modelling

33/36
Nr opisu: 0000086892
Safe mole fraction of oxygen during quenching of rails in oil.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
-Fuel 1990 vol. 69 iss. 5, 643-645

zapłon ; tlen ; ochrona przeciwpożarowa

ignition ; oxygen ; fire prevention

34/36
Nr opisu: 0000059998   
Temperatura zapłonu rozpylonej strugi paliwa płynnego.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1990 z. 111, s. 9-19, bibliogr. 11 poz.

35/36
Nr opisu: 0000086645
Experimental determination of oxygen fraction in technical nitrogen during oil hardening.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
W: XIth International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje, Poland, September 27th - October 1st, 1989. Abstracts. Polish Academy of Sciences. Division of Combustion Problems of the Commitee for Thermodynamics and Combustion, Technical University of Szczecin. Division of Heat Technology. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 121

36/36
Nr opisu: 0000075444
Nowe konstrukcje olejowych palników gazodynamicznych.
[Aut.]: Antoni** Zajdel, Zygmunt Zieliński, Z. Kochel.
W: Zagadnienia energetyczne w mechanice. II Sympozjum, Szczyrk, 15-19 maja 1989. Zbiór referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Bielsku-Białej, Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Katedra Termodynamiki. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 217-226, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie