Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZIELEWICZ EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 119Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/119
Nr opisu: 0000122798   
Assessment of excess sludge ultrasonic, mechanical and hybrid pretreatment in relation to the energy parameters.
[Aut.]: Łukasz* Skórkowski, Ewa** Zielewicz, Artur Kawczyński, Bożena Gil.
-Water 2018 vol. 10 iss. 5, art. 551 s. 1-15, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.069. Punktacja MNiSW 30.000

osad nadmierny ; dezintegracja ; ultradźwięki ; fermentacja ; dezintegracja ultradźwiękowa ; dezintegracja mechaniczna

excess sludge ; disintegration ; ultrasounds ; digestion ; ultrasonic disintegration ; mechanical disintegration

2/119
Nr opisu: 0000126828   
Etapy procesu identyfikacji ryzyka.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5. Red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018, s. 65-70, bibliogr. 16 poz.

ryzyko ; zarządzanie ryzykiem ; identyfikacja ryzyka ; komunalna oczyszczalnia ścieków

risk ; risk management ; risk identification ; municipal sewage treatment plant

3/119
Nr opisu: 0000122734
Identyfikacja zagrożeń powodujących ryzyko dla komunalnych oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
-INSTAL 2018 nr 4, s. 61-63, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ryzyko ; komunalna oczyszczalnia ścieków ; zarządzanie ryzykiem ; identyfikacja ryzyka

risk ; municipal sewage treatment plant ; risk management ; risk identification

4/119
Nr opisu: 0000122091   
Identyfikacja zagrożeń powodujących ryzyko dla komunalnych oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa. Książka streszczeń. [Dokument elektroniczny]. Pod red. Iwony Skoczko, Ewy Szatyłowicz. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 53-55, bibliogr. 9 poz.

identyfikacja ryzyka ; oczyszczanie mechaniczne ; oczyszczanie biologiczne ; oczyszczanie chemiczne ; urządzenia ciągów technologicznych

risk identification ; mechanical treatment ; biological treatment ; chemical treatment ; devices of technological lines

5/119
Nr opisu: 0000126764   
Impact of human factors on threats in sewage treatment plants.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Safety and reliability - safe societies in a changing world. Proceedings of the 28th International European Safety and Reliability Conference (ESREL 2018), Trondheim, Norway, 17-21 June 2018. Eds. Stein Haugen, Anne Barros, Coen van Gulijk, Trond Kongsvik, Jan Erik Vinnem. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018, s. 1933-1938, bibliogr. 12 poz.

6/119
Nr opisu: 0000126848   
Impact of human factors on threats in sewage treatment plants.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Safety and reliability - safe societies in a changing world. ESREL 2018, Trondheim, Norway. Book of abstracts. Eds. Stein Haugen, Anne Barros, Coen van Gulijk, Trond Kongsvik, Jan Erik Vinnem. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 364, bibliogr. 4 poz.

7/119
Nr opisu: 0000124229   
Risk identification on the example of municipal sewage treatment plant.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Poland, April 16-18, 2018 [online]. Eds. B. Kaźmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska and P. Jadwiszczak. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-6, bibliogr. 10 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 44 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400102 [dostęp 4 lipca 2018]

8/119
Nr opisu: 0000126836
Risk identification on the example of municipal sewage treatment plant.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, 16-18 April 2018, Polanica Zdrój, Poland. Book of abstracts. Ed. by Katarzyna Wartalska, Martyna Grzegorzek and Bartosz Kaźmierczak. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 57-58

9/119
Nr opisu: 0000126486   
Rozpoznawanie niekorzystnych zjawisk mogących stwarzać ryzyko w komunalnej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
-Proc. ECOpole 2018 vol. 12 no. 1, s. 195-201, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

identyfikacja ryzyka ; urządzenia ciągów technologicznych ; oczyszczanie mechaniczne ; oczyszczanie biologiczne ; oczyszczanie chemiczne ; przeróbka osadów ściekowych

risk identification ; technological process equipment ; mechanical sewage treatment ; biological sewage treatment ; chemical sewage treatment ; sewage sludge treatment

10/119
Nr opisu: 0000118807
The impact of temporal variability of excess sludge characteristics on the effects obtained in the process of its ultrasonic disintegration.
[Aut.]: M. Tytła, Ewa** Zielewicz.
-Environ. Technol. 2018 vol. 39 iss. 23, s. 3020-3032, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 1.666. Punktacja MNiSW 25.000

osad ściekowy ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekty dezintegracji ; wskaźnik dezintegracji ; oczyszczalnia ścieków

sewage sludge ; ultrasonic disintegration ; disintegration effects ; disintegration indicator ; wastewater treatment plant

11/119
Nr opisu: 0000123332
The influence of energy input on the particle size of disintegrated excess sludge in the ultrasonic disintegration process.
[Aut.]: Łukasz* Skórkowski, Ewa** Zielewicz.
-Water Sci. Technol. 2018 vol. 2017 iss. 3, s. 679-685, bibliogr.. Impact Factor 1.247. Punktacja MNiSW 20.000

dezintegracja ultradźwiękowa ; energia specyficzna ; osad nadmierny ; wielkość cząstek ; rozkład wielkości cząstek ; dyfrakcja laserowa ; przeróbka osadów

ultrasonic disintegration ; specific energy ; excess sludge ; particle size ; particle size distribution ; laser diffraction ; sludge pre-treatment

12/119
Nr opisu: 0000119146
Analiza wpływu wstrząsów pochodzenia górniczego na awaryjność systemu dystrybucji wody. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewelina* Kilian-Błażejewska.
Gliwice, 2017, 190 k., bibliogr. 138 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Ewa** Zielewicz, dr inż. Wojciech Koral

podsystem dystrybucji wody ; sieć wodociągowa ; uszkodzenie ; awaryjność ; teren górniczy ; wstrząs górniczy

water distribution subsystem ; water supply network ; damage ; failure ; mining area ; mining tremor

13/119
Nr opisu: 0000119982
Etapy procesu identyfikacji ryzyka.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Wrocław. Red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017, s. 55

oczyszczalnia ścieków ; analiza ryzyka ; zarządzanie ryzykiem

wastewater treatment ; risk analysis ; risk management

14/119
Nr opisu: 0000119041
Recognition of unfavourable events that may pose a risk on municipal sewage treatment plant.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Central European Conference ECOpole'17, 4-7 October, 2017. Abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, pamięć USB (PenDrive) s. 48

identyfikacja ryzyka ; oczyszczalnia ścieków ; osad czynny

risk identification ; wastewater treatment plant ; activated sludge

15/119
Nr opisu: 0000119416
The influence of the energy input on the particle size of disintegrated excess sludge in the ultrasonic disintegration process.
[Aut.]: Łukasz* Skórkowski, Ewa** Zielewicz.
W: Water, wastewater and energy in smart cities. 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference, 12-13 September 2017, Cracow, Poland. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Kraków : IWA Publishing, 2017, pamięć USB (PenDrive) s. 147-148, bibliogr. 3 poz.

16/119
Nr opisu: 0000126845   
Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Magdalena Łój-Pilch, Anita Zakrzewska, Ewa** Zielewicz.
W: Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł, 23-24 maja 2017, Kraków. Red. Joanna Kulczycka. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2017, s. 83-84

oczyszczalnia ścieków ; zarządzanie ryzykiem ; ocena ryzyka

wastewater treatment plant ; risk management ; risk assessment

17/119
Nr opisu: 0000104854   
Dezintegracja osadów w kontekście wzrostu produkcji biogazu.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 2, s. 69-75, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad nadmierny ; fermentacja metanowa ; biogaz ; ultradźwiękowa dezintegracja odpadów

excess sludge ; methane fermentation ; biogas ; ultrasonic desintegration of sludge

18/119
Nr opisu: 0000104502   
Effects of ultrasonic disintegration of excess sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Appl. Acoust. 2016 vol. 103, pt. B, s. 182-189, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.921. Punktacja MNiSW 30.000

ultradźwięki ; dezintegracja ; dyspergowanie ; sonoliza ; acydogeneza ; osad

ultrasounds ; disintegration ; dispergation ; sonolysis ; acidogenesis ; sludge

19/119
Nr opisu: 0000108566   
Effects of ultrasonic disintegration of excess sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Top. Curr. Chem. 2016 vol. 374 iss. 5, art. no. 67 s. 1-26, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 4.033. Punktacja MNiSW 40.000

ultradźwięki ; osad nadmierny ; liza ; deaglomeracja ; rozbijanie komórek ; dezintegracja ; fermentacja ; energia objętościowa ; energia właściwa

ultrasounds ; excess sludge ; lysis ; disagglomeration ; cell disruption ; disintegration ; fermentation ; volumetric energy ; specific energy

20/119
Nr opisu: 0000105477   
The effect of ultrasonic disintegration process conditions on the physicochemical characteristics of excess sludge.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Ewa** Zielewicz.
-Arch. Environ. Prot. 2016 vol. 42 no. 1, s. 19-26, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.708. Punktacja MNiSW 15.000

osad nadmierny ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekty dezintegracji ; warunki dezintegracji

excess sludge ; ultrasonic disintegration ; disintegration effects ; disintegration conditions

21/119
Nr opisu: 0000111262
Toxicological assessment of selected excess sludge disintegration methods.
[Aut.]: Łukasz* Skórkowski, Ewa** Zielewicz.
W: Advances in sustainable sewage sludge management. ASSM 2016, Kraków, 18-21.09.2016. Book of abstratcs. [Dokument elektroniczny]. Institute of Emnvironmental Engineering. Kraków : [b.w.], 2016, s. 300

22/119
Nr opisu: 0000100678
Badania efektów dezintegracji osadów nadmiernych zagęszczonych w polu ultradźwiękowym z zastosowaniem dezintegratorów różnego typu.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Ewa** Zielewicz.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 12, Ścieki i osady ściekowe. Pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Barszczewskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 154-176, bibliogr. 44 poz. (Monografie ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

osad nadmierny ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekty dezintegracji ; wskaźnik dezintegracji

excess sludge ; ultrasonic disintegration ; disintegration effects ; disintegration indicator

23/119
Nr opisu: 0000102020
Dezintegracja mechaniczna w przeróbce osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Marcin Michał* Janik, Ewa** Zielewicz.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 175-186, bibliogr. 26 poz.

przeróbka osadów ściekowych ; osad nadmierny ; dezintegracja mechaniczna ; dezintegracja ultradźwiękowa

sewage sludge treatment ; excess sludge ; mechanical disintegration ; ultrasound disintegration

24/119
Nr opisu: 0000100732
Effects of ultrasonic disintegration of excess sludge obtained in disintegrators of different constructions.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Malwina* Tytła.
-Environ. Technol. 2015 vol. 36 iss. 17, s. 2210-2216, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.760. Punktacja MNiSW 25.000

dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; zużycie energii ; efekty dezintegracji ; fermentacja osadu

ultrasonic disintegration ; excess sludge ; energy consumption ; disintegration effects ; sludge fermentation

25/119
Nr opisu: 0000105074
Heavy metals and its chemical speciation in sewage sludge at different stages of processing.
[Aut.]: M. Tytła, K. Widziewicz, Ewa** Zielewicz.
-Environ. Technol. 2015 vol. 37 iss. 7, s. 899-908, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.760. Punktacja MNiSW 25.000

osad ściekowy ; metale ciężkie ; ekstrakcja sekwencyjna ; przetwarzanie osadów ściekowych ; oczyszczalnia ścieków

sewage sludge ; heavy metals ; sequential extraction ; sewage sludge processing ; wastewater treatment plant

26/119
Nr opisu: 0000102273   
Wpływ okresowych zmian właściwości osadów nadmiernych na efekty ich dezintegracji w polu ultradźwiękowym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Malwina* Tytła.
Gliwice, 2015, 189 k., bibliogr. 160 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Ewa** Zielewicz

osad ściekowy ; fermentacja metanowa ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekty dezintegracji

sewage sludge ; methane fermentation ; ultrasound disintegration ; disintegration effects

27/119
Nr opisu: 0000092784   
Badania wpływu warunków prowadzenia dezintegracji ultradźwiękowej osadów ściekowych na uzyskiwane efekty.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Ewa** Zielewicz.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 5, Ścieki i osady ściekowe. Pod red. I. Skoczko, J. Piekutin, K. Kloza. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 70-96, bibliogr. 43 poz. (Monografie ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

osad nadmierny ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekty bezpośrednie dezintegracji

excess sludge ; ultrasonic disintegration ; direct effects of disintegration

28/119
Nr opisu: 0000091167   
Dezintegracja osadów nadmiernych do wspomagania procesu fermentacji metanowej - teoria a praktyka.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2014 t. 88 nr 4, s. 138-143, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad ściekowy ; osad nadmierny ; dezintegracja ; homogenizacja ; hydroliza ; fermentacja metanowa

sewage sludge ; excess sludge ; disintegration ; homogenization ; hydrolysis ; methane fermentation

29/119
Nr opisu: 0000097922   
Effects of ultrasonic disintegration of excess sewage sludge with the heads of various construction.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: 43rd Winter School on Wave and Quantum Acoustics, 3rd to 7th March 2014, Szczyrk, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1

30/119
Nr opisu: 0000088812
Badania efektów bezpośrednich dezintegracji ultradźwiękowej osadów nadmiernych.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Ewa** Zielewicz.
W: Młodzi dla techniki. Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska. Red. Dariusz Szychowski. Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sierpc : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Drukarnia, 2013, s. 393-404, bibliogr. 24 poz.

dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; osad ściekowy ; oczyszczanie ścieków ; efekty dezintegracji

ultrasound disintegration ; excess sludge ; sewage sludge ; wastewater treatment ; disintegration effects

31/119
Nr opisu: 0000089021
Porównanie efektów dezintegracji osadów ściekowych uzyskiwanych w dezinegratorach ultradźwiękowych o różnej konstrukcji.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. Monografia. T. 9. Pod red. K. Szymańskiego. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013, s. 351-362, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji nr 249 0239-7129)

dezintegracja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; dezintegrator

sewage sludge disintegration ; ultrasound disintegration ; disintegrator

32/119
Nr opisu: 0000087077   
Zmiany charakterystyki osadów nadmiernych w procesie dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Anna Gnida, Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 8, s. 331-336, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad nadmierny ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekt bezpośredniej dezintegracji ; wskaźnik dezintegracji ; gęstość energii ; energia właściwa

excess sludge ; ultrasound disintegration ; disintegration direct effect ; disintegration indicator ; energy density ; specific energy

33/119
Nr opisu: 0000094129
Compare the effects of ultrasonic disintegration for different design solutions and parameters in the disintegration area.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: 4th International Conference on Advances in Sustainable Sewage Sludge Management. ASSM 2012, Szczyrk, 3-5 December 2012. Book of extended abstracts. Technical University of Czestochowa. [Częstochowa] : [Wydaw. Politechniki Częstochowskiej], 2012, s. 127

34/119
Nr opisu: 0000077845
Kofermentacja osadów ściekowych z serwatką kwaśną.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Ewa** Zielewicz.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. Monografia. T. 8. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 465-476, bibliogr. 18 poz.

odpady spożywcze ; osad ściekowy ; kofermentacja ; serwatka kwaśna ; utylizacja odpadów

food wastes processing ; sewage sludge ; co-digestion ; acid whey ; waste utilization

35/119
Nr opisu: 0000073986   
Possibility of sewage sludge and acid whey co-digestion process.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Malwina* Tytła, Gabriela Liszczyk.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2012 vol. 5 no. 1, s. 87-92, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

osad ściekowy ; fermentacja metanowa ; biogaz ; kofermentacja ; serwatka kwaśna

sewage sludge ; methane fermentation ; biogas ; co-digestion ; acid whey

36/119
Nr opisu: 0000084164
Ultrasonic disintegration of excess sludge before digestion.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: The 19th International Congress on Sound and Vibration. ICSV 19, Vilnius, Lithuania, July 08-12, 2012. Book of abstracts. Ed. D. Ciplys. Vilnius : International Institute of Acoustics and Vibration, 2012, s. 96
Pełny tekst na CD-ROM

37/119
Nr opisu: 0000084410
Ultrasonic disintegration of excess sludge before digestion.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: The 19th International Congress on Sound and Vibration. ICSV 19, Vilnius, Lithuania, 8-12 July 2012. Vol. 4. Vilnius : International Institute of Acoustics & Vibration, 2012, s. 3280-3287

38/119
Nr opisu: 0000080474   
Wpływ charakterystyki komunalnych osadów ściekowych na efekty kofermentacji z serwatką.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Malwina* Tytła.
-Zesz. Nauk. UZielonogór., Inż. Środ. 2012 nr 25, s. 65-75, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

kofermentacja ; fermentacja metanowa ; osad ściekowy ; serwatka kwaśna ; biogaz

co-digestion ; methane fermentation ; sewage sludge ; acid whey ; biogas

39/119
Nr opisu: 0000059296
Indicators of ultrasonic disintegration of sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Waste management in communes - technologies, problems and challenges. XVI Scientific conference, Ustroń, 20-22 September 2010. Ed. by J. Bień, L. Wolny. Olsztyn : Hard Publishing Company, 2010, s. 268-272, bibliogr. 17 poz. (Polish Journal of Environmental Studies ; Series of Monographs ; vol. 2 1230-1485)

gospodarka odpadami ; osad ściekowy ; dezintegracja

waste management ; sewage sludge ; disintegration

40/119
Nr opisu: 0000067397
Możliwości oceny efektów procesu dezintegracji.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Konferencja naukowo-techniczna, Zegrze 21-22 kwietnia 2010 roku. Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2010, s. 109-122

41/119
Nr opisu: 0000067402
Rola dezintegracji osadów ściekowych w ich przeróbce i zagospodarowaniu.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. Łucji Fukas-Płonki. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010, s. 255-262

42/119
Nr opisu: 0000067499   
Ultradźwiękowe wspomaganie hydrolizy osadów nadmiernych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2010 nr 12, s. 74-77, bibliogr. 22 poz.

osad ściekowy ; hydroliza ; oczyszczanie ścieków

sewage sludge ; hydrolysis ; wastewater treatment

43/119
Nr opisu: 0000057140
Zarządzanie jakością ścieków w sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz, Marcin Michał* Janik.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010, s. 325-335, bibliogr. 8 poz.

sieć kanalizacyjna ; ścieki ; zarządzanie jakością ; regulacje prawne

sewerage system ; wastewater ; quality management ; legal regulations

44/119
Nr opisu: 0000058095
Dezintegracja osadów ściekowych - teoria a praktyka.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Woda - człowiek - środowisko. Rozwój, modernizacja, eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. VII Konferencja naukowo-techniczna, Września - Licheń, 23-24.04.2009. Materiały. Poznań : Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, 2009, s. 129-135

45/119
Nr opisu: 0000047036
Dezintegracja osadu nadmiernego. Cz. 2.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Forum Eksploat. 2009 nr 1, s. 40-43, 55, bibliogr. 39 poz.

osad ściekowy ; dezintegracja ; gospodarka odpadami

sewage sludge ; disintegration ; waste management

46/119
Nr opisu: 0000057925
Prawne aspekty zarządzania siecią kanalizacyjną.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz, Marcin Michał* Janik.
W: Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze - gospodarka wodno-ściekowa i ekologia. Materiały Konferencji Technicznej 90 lat PZiTS Katowice, 5-6.11.2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 47-52

47/119
Nr opisu: 0000057978
Stan i perspektywy dezintegracji osadów w Polsce.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Łucja** Fukas-Płonka, Marcin Michał* Janik, Piotr* Sorys.
W: Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze - gospodarka wodno-ściekowa i ekologia. Materiały Konferencji Technicznej 90 lat PZiTS Katowice, 5-6.11.2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 101-113

48/119
Nr opisu: 0000041762
Dezintegracja hybrydowa jako metoda poprawy efektów stabilizacji osadu.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Piotr* Sorys, Marcin Michał* Janik, Łucja** Fukas-Płonka.
-Inż. Ochr. Środ. 2008 t. 11 nr 3, s. 397-409, bibliogr. 24 poz.

dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; homogenizacja ; liza komórek mikrorganizmów ; dyspersja flokuł osadu

ultrasonic disintegration ; excess sludge ; homogenization ; lysis microorganism cells ; dispergation of sludge floccules

49/119
Nr opisu: 0000078500
Dezintegracja osadu nadmiernego.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Forum Eksploat. 2008 nr 6, s. 56-59, bibliogr. 20 poz.

osad ściekowy ; dezintegracja ; gospodarka odpadami

sewage sludge ; disintegration ; waste management

50/119
Nr opisu: 0000050900
Dezintegracja ultradźwiękowa i hybrydowa osadu nadmiernego.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Termiczna mineralizacja osadu ściekowego. V Konferencja naukowo-techniczna, Nowogród k. Łomży, 3-5 września 2008 r.. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2008, s. 59-83

51/119
Nr opisu: 0000050458
Energetyczne aspekty dezintegracji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków, Szczyrk 2008. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Łucji Fukas-Płonki, Karola Kusia. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2008, s. 185-207, bibliogr. 32 poz.

osad ściekowy ; dezintegracja hybrydowa ; fermentacja metanowa ; bilans energii ; odzysk ciepła ; odzysk energii

sewage sludge ; hybrid desintegration ; methane fermentation ; energy balance ; heat recovery ; energy recovery

52/119
Nr opisu: 0000050970   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Dezintegracja hybrydowa.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 93-94, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja hybrydowa

sewage sludge fermentation ; hybrid disintegration

53/119
Nr opisu: 0000050963   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji - badania i wdrożenia.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 83-84, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; biogaz ; osad ściekowy

sewage sludge fermentation ; biogas ; sewage sludge

54/119
Nr opisu: 0000050967   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Warunki i efekty dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 90-92, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; reaktor ultradźwiękowy

sewage sludge fermentation ; ultrasound disintegration ; ultrasound reactor

55/119
Nr opisu: 0000050968   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wpływ właściwości osadu na efekty dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Piotr* Sorys, Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 92-93, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; osad zagęszczony

sewage sludge fermentation ; ultrasound disintegration ; excess sludge ; thickened sludge

56/119
Nr opisu: 0000050897
Pozyskiwanie biogazu z odpadów produkcji rolnej.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Marcin Michał* Janik, Piotr* Sorys, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa. T. 4. Pod red. K. Szymańskiego. Koszalin : Transpol, 2008, s. 205-215

57/119
Nr opisu: 0000048107   
Sonolysis and sonoacidification of ultrasonic disintegration of excess sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-259 - A-264, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.321

58/119
Nr opisu: 0000041192   
The comparison of ultrasonic disintegration in laboratory and technical scale disintegrators.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Piotr* Sorys.
-Eur. Phys. J., Spec. Top. 2008 vol. 154 nr 1, s. 289-294, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics. Impact Factor 0.689

59/119
Nr opisu: 0000037502   
Ultrasonic disintegration of excess sludge before anaerobic stabilisation.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Piotr* Sorys.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2008 vol. 1 no. 1, s. 147-154, bibliogr. 18 poz.

dezintegracja ultradźwiękowa ; osad ściekowy ; wskaźnik dezintegracji ; zużycie energii ; sonoliza

ultrasonic disintegration ; sewage sludge ; disintegration indicator ; energy consumption ; sonolys

60/119
Nr opisu: 0000032081
Dezintegracja ultradźwiękowa jako metoda zmniejszenia ilości osadów w oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Piotr* Sorys, Ewa** Zielewicz.
W: Hydroprezentacje X'2007. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 19-21 czerwca 2007 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2007, s. 273-285, bibliogr. 17 poz.

61/119
Nr opisu: 0000025417
Dezintegracja ultradźwiękowa osadu nadmiernego.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Piotr* Sorys.
-Forum Eksploat. 2007 nr 2, s. 45-52, bibliogr. 26 poz.

osad ściekowy ; osad nadmierny ; fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa

sewage sludge ; excess sludge ; sewage sludge fermentation ; ultrasound disintegration

62/119
Nr opisu: 0000036581   
Dezintegracja ultradźwiękowa osadu nadmiernego w pozyskiwaniu lotnych kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 232 s., bibliogr. 246 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1773 Inżynieria Środowiska ; z. 58)
Rozprawa habilitacyjna

dezintegracja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; lotny kwas tłuszczowy

sewage sludge desintegration ; ultrasound disintegration ; excess sludge ; volatile fatty acid

63/119
Nr opisu: 0000030715
Impact of selected physicochemical properties of excess sludge on the effects of ultrasonic disintegration.
[Aut.]: Piotr* Sorys, Ewa** Zielewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 568-572, bibliogr. 8 poz.

osady ściekowe ; dezintegracja ultradźwiękowa ; wielkość cząstek

sewage sludge ; ultrasonic disintegration ; particle size

64/119
Nr opisu: 0000040693
Kofermentacja osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz, Marcin Michał* Janik.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. K. Szymańskiego. Koszalin : Wydaw. FENIKS, 2007, s. 221-230

65/119
Nr opisu: 0000032080
Warunki prowadzenia procesu dezintegracji hybrydowej osadu nadmiernego.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz, Łucja** Fukas-Płonka, Marcin Michał* Janik, Piotr* Sorys.
W: Hydroprezentacje X'2007. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 19-21 czerwca 2007 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2007, s. 257-272, bibliogr. 10 poz.

66/119
Nr opisu: 0000030831
Aspekty ekonomiczne zastosowania dezintegracji ultradźwiękowej w przeróbce osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, J. Drewniany, Piotr* Sorys, P. Majewski.
W: Hydroprezentacje IX. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.06.2006. Katowice : [b.w.], 2006, s. 239-248

67/119
Nr opisu: 0000032619
Dezintegracja osadu nadmiernego w reaktorze ultradźwiękowym z emiterem płaskim.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Piotr* Sorys.
W: Gospodarka osadami. OSAD 2006. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2006, s. 99-103 (Ekologia i Technika ; R. 14, supl. [85] 1230-462X)

68/119
Nr opisu: 0000031034
Nowoczesny ciąg przeróbki osadów ściekowych nadmiernych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 2. Koszalin : Wydaw. FENIKS, 2006, s. 169-186

69/119
Nr opisu: 0000123639
Occurrence of ultrasonic cavitation in sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Piotr* Sorys.
-J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 227-230, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Eds: J. Bodzenta, M. Dzida, T. Pustelny. Impact Factor 0.315

70/119
Nr opisu: 0000031386
Ultradźwiękowe wspomaganie procesu fermentacji metanowej. Cz. 2.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 1, s. 52-55

71/119
Nr opisu: 0000009147
The efficiency of disintegration of sewage sludge treated by ultrasounds of strong power.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, A. Waseńczuk.
W: 33rd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Szczyrk, Poland, 9.02.2004-13.02.2004. Abstracts. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2004, s. 39, bibliogr. 5 poz.

72/119
Nr opisu: 0000006571   
Nowe znaczenie fermentacji metanowej w stabilizacji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka, Bożena Gil.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 181-191, bibliogr. 30 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

fermentacja metanowa ; osady ściekowe ; oczyszczanie ścieków

methane fermentation ; sewage sludge ; sewage treatment

73/119
Nr opisu: 0000009091
Piezoresistive meter of cavitational pressure for the disintegration of sewage sludge by ultrasound.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Wiesław** Kasprzyk, M. Wilk.
W: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Szczyrk, 24-28.02.2003. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2003, s. 229-233, bibliogr. 8 poz.

74/119
Nr opisu: 0000009138
Piezoresistive meter of cavitational pressure for the disintegration of sewage sludge by ultrasound.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Wiesław** Kasprzyk, Michał* Wilk.
W: Proceedings of the European Acoustics Association Symposium. 32nd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 7th Advances in Acousto-Optics [and 8th Workshop on Photoacoustics and Photothermics], [Szczyrk, Poland, 24.02.2003-28.02.2003]. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2003, s. 84-87, bibliogr. 8 poz.

75/119
Nr opisu: 0000012307
The influence of parameters of ultrasonic disintegration on the intensification of anaerobic biodegradation of organic compounds from sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Nowe spojrzenie na osady ściekowe. Odnawialne źródła energii. II Międzynarodowa i XIII krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, Polska, 3-5 lutego 2003. [Cz.] 1. Red. G. Malina. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 76-88, bibliogr. 16 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 49)

76/119
Nr opisu: 0000012238
The influence of parameters of ultrasonic disintegration on the intensification of anaerobic biodegradation of organic compounds from sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Inż. Ochr. Środ. 2003 t. 6 nr 3/4, s. 455-467, bibliogr. 16 poz.

77/119
Nr opisu: 0000009118
Wpływ parametrów pola ultradźwiękowego na efekt dezintegracji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Wiesław** Kasprzyk.
W: 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2003, Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003. Materiały konferencyjne. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2003, s. 132-137, bibliogr. 20 poz.

pole ultradźwiękowe ; osad ściekowy ; dezintegracja

ultrasonic field ; sewage sludge ; disintegration

78/119
Nr opisu: 0000000082
Application of ultrasonic field for the intensification of biochemical degradation of organic compounds in sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Mol. Quantum Acoust. 2000 vol. 21, s. 319-326, bibliogr. 23 poz.

79/119
Nr opisu: 0000009781   
Badania nad możliwością odwadniania i usuwania osadów z wód popłucznych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Karol** Kuś, Ewa** Zielewicz-Madej.
-Ochr. Środ. 1999 nr 4, s. 65-68, bibliogr. 6 poz.

80/119
Nr opisu: 0000028099
Fosforany w procesie przeróbki osadów.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, B. Cora.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 173-180, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

81/119
Nr opisu: 0000027427
Możliwości przyrodniczej utylizacji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Osady ściekowe odpad czy surowiec?. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 26-28 czerwca 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 139-150, bibliogr. 4 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 16)

82/119
Nr opisu: 0000027527
Nowoczesne technologie przeróbki osadu ściekowego.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Gospodarka osadami ściekowymi. Seminarium krajowe PIOŚ, Rzeszów, 7-9 kwietnia 1997 r.. Pod red. M. Suchy. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 1997, s. 89-98

83/119
Nr opisu: 0000028005
Wpływ pola ultradźwiękowego na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 201-203, bibliogr. 4 poz.

84/119
Nr opisu: 0000042287
Problemy końcowej przeróbki osadów.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas.
W: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych. [Seminarium], Ustroń-Jaszowiec, 18.09-20.09.1996 r.. Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe EKOLOGUS. Centrum Szkoleń Ekologicznych. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 69-84, bibliogr. 18 poz.

85/119
Nr opisu: 0000036120
Wysokociśnieniowe pasy taśmowe i instalacja do suszenia zimnym powietrzem.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Porozumienie o współpracy biur w zakresie projektowania kanalizacji komunalnych. 53 Seminarium projektantów, Ustroń, maj 1996 r. Materiały seminaryjne.. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 54-65

86/119
Nr opisu: 0000036934
Badania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Eleonora* Szwabowska, Łucja** Fukas-Płonka, Artur Kawczyński.
W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska (Inżynierii Sanitarnej) Politechniki Śląskiej, Gliwice, 17 listopada 1995. Politechnika Śląska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 195-207, bibliogr. 2 poz.

87/119
Nr opisu: 0000037138
Możliwości pozyskiwania biogazu z osadów po procesach oczyszczania ścieków z usuwaniem biogenów.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Eleonora* Szwabowska, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków. Materiały na XXIX konferencję naukowo-techniczną, Katowice, 12-14 października 1995. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 279-289, bibliogr. 2 poz.

88/119
Nr opisu: 0000037008
Stabilizacja tlenowa czy beztlenowa osadów - analiza kosztów na przykładzie oczyszczalni w Niemczech.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: XXV lat współpracy biur w projektowaniu komunalnych kanalizacji. 1970-1995. Seminarium projektantów, Ustroń 9-12.V.1995 r.. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 108-121, bibliogr. 12 poz.

89/119
Nr opisu: 0000037186
Wykorzystanie biogazu w blokach siłowniczo-ciepłowniczych BHKW.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Energetyczne aspekty oczyszczania ścieków. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 14-15 wrzesień 1995. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 135-140

90/119
Nr opisu: 0000079957
Zasady wyboru sposobu unieszkodliwiania osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Zagospodarowanie osadów pościekowych - metody i technologie. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań, luty 1995. Technika dla Środowiska ARKA KONSORCJUM, Politechnika Śląska w Gliwicach, Urząd Miasta w Tychach. Poznań : Arka Konsorcjum, 1995, Ref. 9 s. 1-4

osad ściekowy ; oczyszczanie ścieków ; przeróbka osadów ; gospodarka osadami ściekowymi

sewage sludge ; wastewater treatment ; sludge treatment ; sludge management

91/119
Nr opisu: 0000034470
Zasady wyboru technologii przeróbki osadów.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: XXV lat współpracy biur w projektowaniu komunalnych kanalizacji. 1970-1995. Seminarium projektantów, Ustroń 9-12.V.1995 r.. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43-51

92/119
Nr opisu: 0000047302
Analiza ekonomiczno-porównawcza zagęszczania mechanicznego i grawitacyjnego.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Nowe rozwiązania w technologii oczyszczania ścieków i przeróbce osadów ściekowych. Międzynarodowe seminarium, Ustroń 25-27 październik 1994. Materiały seminaryjne. 50-lecie Politechniki Śląskiej. 40-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Ref. 14] s. 1-10

93/119
Nr opisu: 0000047221
Możliwości i sposoby przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Odpady stałe komunalne - unieszkodliwianie, zagospodarowanie. [Konferencja], Sopot 16,17,18 listopad 1994 r.. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Politechnika Śląska. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Ref. 11] s. 1-20, bibliogr. 13 poz.

94/119
Nr opisu: 0000000431
Ultradźwiękowe wspomaganie usuwania soli siarczanowych z wód kopalnianych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 233-239, bibliogr. 5 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

95/119
Nr opisu: 0000047034
Ultrasonic field and salts precipitation from mine water.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: XXIII Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. II Bilateral Polish-German Symposium on Ultrasound Measurements Methods in Sciences and Technics, Gliwice - Wisła, 1994.02.21-26. Abstracts. Polish Acoustical Society. Upper-Silesia Department [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 40

96/119
Nr opisu: 0000046697
Korzyści z fermentacji osadów.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg 1993. T. 1. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, s. 110-113

97/119
Nr opisu: 0000046695
Mechaniczne zagęszczanie osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg 1993. T. 1. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, s. 114-125

98/119
Nr opisu: 0000046782
Niektóre aspekty zagęszczania osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 29-30 czerwiec 1993. Zakład Urządzeń Sanitarnych Politechniki Częstochowskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Zakład Usług Ekologicznych w Częstochowie. Częstochowa : [b.w.], 1993, s. 251-255

99/119
Nr opisu: 0000046693
Nowoczesne urządzenia do przeróbki osadów ściekowych firmy Klein.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej, T. Gruszka.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg 1993. T. 1. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, s. 126-135

100/119
Nr opisu: 0000048305
Sposoby i możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R7

101/119
Nr opisu: 0000046861
Sposoby przyrodniczego unieszkodliwiania osadów ściekowych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. IV Prezentacje'93, Ustroń-Zawodzie, 20-22 października 1993. Gliwice : Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Inorganic Activities, 1993, 5 s.

102/119
Nr opisu: 0000046780
Taśmowe prasy filtracyjne.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 29-30 czerwiec 1993. Zakład Urządzeń Sanitarnych Politechniki Częstochowskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Zakład Usług Ekologicznych w Częstochowie. Częstochowa : [b.w.], 1993, s. 229-236

103/119
Nr opisu: 0000051949
Ultradźwięki w odwadnianiu osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 257-269, bibliogr. 16 poz.

104/119
Nr opisu: 0000045184
Zagęszczanie osadów ściekowych a bilans energetyczny oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
-Gdań. Biul. Proekol. 1993 R. 3 nr 9, s. 16-17

105/119
Nr opisu: 0000046778
Zmiany odwadnialności osadu w procesie fermentacji.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Eleonora* Szwabowska, Łucja** Fukas-Płonka, Artur Kawczyński.
W: Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 29-30 czerwiec 1993. Zakład Urządzeń Sanitarnych Politechniki Częstochowskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Zakład Usług Ekologicznych w Częstochowie. Częstochowa : [b.w.], 1993, s. 69-77, bibliogr. 3 poz.

106/119
Nr opisu: 0000053026
Badania odwadnialności osadów z oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych Huty Katowice.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Problemy ochrony środowiska w hutnictwie na przykładzie Huty Katowice. XII Konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice, Rogoźnik, październik 1992. Huta Katowice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział Dąbrowa Górnicza. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 87-98

107/119
Nr opisu: 0000053027
Charakterystyka techniczna i technologiczna pras taśmowych firmy Klein.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Problemy ochrony środowiska w hutnictwie na przykładzie Huty Katowice. XII Konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice, Rogoźnik, październik 1992. Huta Katowice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział Dąbrowa Górnicza. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 116-130

108/119
Nr opisu: 0000053153
Ocena wpływu sposobu odwadniania osadów na pracę oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Postęp techniczny w przeróbce osadów ściekowych, Katowice, październik 1992. EKOL Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 52-57, bibliogr. 2 poz.

109/119
Nr opisu: 0000053154
Sposoby przygotowania osadu do procesu odwadniania.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Postęp techniczny w przeróbce osadów ściekowych, Katowice, październik 1992. EKOL Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 50-56, bibliogr. 9 poz.

110/119
Nr opisu: 0000053156
Urządzenia do przeróbki osadów Firmy Klein.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Postęp techniczny w przeróbce osadów ściekowych, Katowice, październik 1992. EKOL Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 12-18

111/119
Nr opisu: 0000053155
Wpływ zagęszczania osadu na pracę komór fermentacyjnych i odwadnianie osadów.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Postęp techniczny w przeróbce osadów ściekowych, Katowice, październik 1992. EKOL Przedsiebiorstwo Projektowo-Uslugowo-Handlowe. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 44-48

112/119
Nr opisu: 0000061040
An estimate of the susceptibility of sludge to dewatering.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Chemistry for protection of the environment. International conference, [Lublin, Poland, September 4-7, 1989]. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 162

113/119
Nr opisu: 0000062317
Małe oczyszczalnie ścieków - wady i zalety.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Ekologia a budownictwo. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała 1989. T. 2. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Rada Wojewódzka NOT w Bielsku-Białej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 175-183, bibliogr. 10 poz.

114/119
Nr opisu: 0000061376
Niekonwencjonalne metody zagospodarowania osadów ze ścieków miejskich i przemysłowych.
[Aut.]: J. Bień, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Zagospodarowanie ścieków miejskich i wiejskich w aspekcie higieny. Materiały na sympozjum międzynarodowe, Bydgoszcz, 21-22.VI.1989. T. 2. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 445

115/119
Nr opisu: 0000062330
Problemy odwadniania osadów komunalnych w procesie wirowania.
[Aut.]: J. Bień, Ewa** Zielewicz-Madej, K. Ciupał.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. Seminarium, Sielpia - maj 1989. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 232-243, bibliogr. 3 poz.

116/119
Nr opisu: 0000061375
Unconventional aiding of the process of sludge dewatering.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Chemistry for protection of the environment. International conference, [Lublin, Poland, September 4-7, 1989]. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 163

117/119
Nr opisu: 0000061378
Wskaźniki charakteryzujące osady ściekowe w ocenie podatności na odwadnianie.
[Aut.]: J. Bień, Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Zagospodarowanie ścieków miejskich i wiejskich w aspekcie higieny. Materiały na sympozjum międzynarodowe, Bydgoszcz, 21-22.VI.1989. T. 2. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 448-449

118/119
Nr opisu: 0000061377
Wybrane aspekty odwadniania osadów stabilizowanych metodami tlenowymi i beztlenowymi.
[Aut.]: J. Bień, Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Zagospodarowanie ścieków miejskich i wiejskich w aspekcie higieny. Materiały na sympozjum międzynarodowe, Bydgoszcz, 21-22.VI.1989. T. 2. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 446-447

119/119
Nr opisu: 0000064480
Ultrasound in the suspension separation methods.
[Aut.]: Eugenia** Kowalska, J. Bień, Ewa** Zielewicz-Madej.
-Drying Technol. 1988 vol. 6 nr 3, s. 447-471, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie