Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOJEWÓDKA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 120Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/120
Nr opisu: 0000122778
Dibenzoyl peroxide - the study of sensitivity to simple stimuli and its desensitisation.
[Aut.]: Piotr Jóźwik, Andrzej** Wojewódka, K. Nikolczuk, P. Koślik, Z. Wilk.
W: Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, [Czech Republic], April 18-20, 2018. Ed. Jiri Pachman, Jakub Selesovsky. Pardubice : University of Pardubice, 2018, s. 726-732, bibliogr. 13 poz.

nadtlenek benzoilu ; wskaźnik ; tarcie ; elektroiskra ; desensybilizacja

dibenzoyl peroxide ; impact ; friction ; electric spark ; desensitisation

2/120
Nr opisu: 0000124371   
Investigation of metal oxides as catalysts for the thermal decomposition of potassium chlorate(VII).
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, R. Zakusylo, V. Kravets, A. Romanchenko, Tomasz Jarosz.
-Cent. Eur. J. Energ. Mater. 2018 vol. 15 iss. 2, s. 327-338, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.040. Punktacja MNiSW 30.000

katalizatory tlenków metali ; rozkład termiczny ; nadchloran potasu ; tlenek manganu ; tlenek miedzi ; różnicowa analiza termiczna

metal oxide catalysts ; thermal decomposition ; potassium perchlorate ; manganese oxide ; copper oxide ; differential thermal analysis

3/120
Nr opisu: 0000118508   
Długołańcuchowe nadtlenokwasy organiczne - bezpieczne i efektywne utleniacze.
[Aut.]: Magdalena* Markiton, Anna Szelwicka, Andrzej** Wojewódka, Anna Chrobok.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 371, bibliogr. 1 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

4/120
Nr opisu: 0000117457   
Synthesis and safety properties of new explosive coordination compounds.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, J. Bełzowski.
-Cent. Eur. J. Energ. Mater. 2017 vol. 14 iss. 2, s. 351-360, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.040. Punktacja MNiSW 30.000

cechy bezpieczeństwa ; materiał wybuchowy ; 5-pikrylaminotetrazol ; kompleksy metali przejściowych

safety properties ; explosive ; 5-picrylaminotetrazole ; transition metal complexes

5/120
Nr opisu: 0000114038   
Emulsive explosive sensitivity to initiation by electric detonator.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Hìmìčna tehnologìâ: nauka, ekonomìka ta virobnictvo. Materìali III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, m. Šostka, 23-25 listopada 2016 roku. Sumi : Sum'skij deržavnij universitet, 2016, 56-60, bibliogr. 6 poz.

6/120
Nr opisu: 0000101293   
Synteza i badanie wybranych związków wielkocząsteczkowych o potencjalnych właściwościach wybuchowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karol* Kożuch.
Gliwice, 2015, 164 k., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Andrzej** Wojewódka

materiał wybuchowy ; związek wielkocząsteczkowy ; poli(azydek glicydylu) ; GAP ; polimer wysokoenergetyczny

explosive material ; macromolecular compound ; poly(glicidyl azide) ; GAP ; high-energetic polymer

7/120
Nr opisu: 0000098273
Wpływ czasu na zdolność do detonacji materiałów wybuchowych emulsyjnych.
[Aut.]: B. Cenian, Andrzej** Wojewódka, W. Pytel, P. Mertuszka.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 3, bibliogr. 155-161, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

detonacja ; materiał wybuchowy ; materiał emulsyjny

detonation ; explosive material ; emulsion material

8/120
Nr opisu: 0000097734
"Czas do wybychu" - metodologia bezpieczeństwa procesowego w badaniu substancji nie będących materiałami wybuchowymi.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: IPOEX 2014. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń, 2-4 czerwiec 2014 r.. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 50

9/120
Nr opisu: 0000104767
Decysekundowe masy opóźniające. Monografia.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2014, 217 s., bibliogr.

mieszanina pirotechniczna ; materiał wybuchowy ; opóźnienie zapłonu ; środki strzałowe

pyrotechnic mixture ; explosive material ; ignition delay ; blasting agents

10/120
Nr opisu: 0000097733
Jak rozpoznać polimer wysokoenergetyczny?. Porównanie azydowanych polimerów: poli(epiazydohydryny-co-tlenku etylenu) statystycznego z polimerem diblokowo-naprzemiennym.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: IPOEX 2014. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń, 2-4 czerwiec 2014 r.. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1-15

11/120
Nr opisu: 0000096275   
Methodology for simulation of the jet formation process in an elongated shaped charge.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
-Combust. Explos. Shock Waves 2014 vol. 50 iss. 3, s. 362-367, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.572. Punktacja MNiSW 15.000

materiał wybuchowy ; LS-Dyna ; ładunek o wydłużonym kształcie

explosive ; LS-Dyna ; elongated shaped charge

12/120
Nr opisu: 0000085388
5-nitrimino-1,4H-tetrazole-synthesis and properties of nitrogen-rich explosive.
[Aut.]: Tomasz* Witkowski, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, Ustroń-Zawodzie, Poland, 3-5 czerwca 2013. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 5

azole ; nitrowanie

azoles ; nitration

13/120
Nr opisu: 0000085387
Copper salt of 5-nitrotetrazole - synthesis, phlegmatisation, properties.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, Ustroń-Zawodzie, Poland, 3-5 czerwca 2013. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 46

materiał wybuchowy pierwotny ; HEDMs

primary explosive ; HEDMs

14/120
Nr opisu: 0000085385
Optimisation of linear shaped charges construction.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, Ustroń-Zawodzie, Poland, 3-5 czerwca 2013. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 44

efekt Munroe'a ; ładunek kumulacyjny ; LS-Dyna

Munroe effect ; sharped charge ; LS-Dyna

15/120
Nr opisu: 0000085386
Sensitivity to friction of selected explosives.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, Ustroń-Zawodzie, Poland, 3-5 czerwca 2013. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 45

wybuch ; wrażliwość na tarcie

explosion ; sensitivity to friction

16/120
Nr opisu: 0000083368
The numerical modeling methods in the research of the linear charges.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: 16th International Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, Czech Republic, April 10-12, 2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 1006-1011, bibliogr. 15 poz.

materiał wybuchowy ; modelowanie numeryczne ; ładunek kumulacyjny

explosive ; numerical modelling ; shaped charge

17/120
Nr opisu: 0000107641   
Patent. Polska, nr 215 024. Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego. Int. Cl. F42B 1/032, F42B 1/02.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz* Bełzowski, S. Kudła, M. Romanowski, Andrzej** Wojewódka, A. Wojtala, W. Lipiński, S. Głąb, J. Grittner, R. Szulc.
Zgłosz. nr 389 743 z 02.11.2009. Opubl. 31.10.2013, s. 1-4

ładunek kumulacyjny ; wkładka kumulacyjna ; ładunek wybuchowy ; węglan wapnia ; lepiszcze polimerowe

shaped charge ; shaped pad ; explosive charge ; calcium carbonate ; polymer binder

18/120
Nr opisu: 0000107642   
Patent. Polska, nr 214 933. Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego. Int. Cl. F42B 1/032, F42B 1/02.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz* Bełzowski, S. Kudła, M. Romanowski, Andrzej** Wojewódka, A. Wojtala, W. Lipiński, S. Głąb, J. Grittner, R. Szulc.
Zgłosz. nr 389 744 z 02.11.2009. Opubl. 30.09.2013, s. 1-4

ładunek kumulacyjny ; wkładka kumulacyjna ; wkładka kumulacyjna ; węglan wapnia ; lepiszcze polimerowe

shaped charge ; shaped pad ; explosive charge ; calcium carbonate ; polymer binder

19/120
Nr opisu: 0000077572
Wysokoenergetyczne tetrazole - potencjalne zamienniki azydku ołowiu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2013 R. 67 nr 2, s. 139-144, bibliogr. 26 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-1/high-energy-tetrazole-based-compounds-as-lead-replacement-explosives-wojewodka-a-witkowski-t/. Punktacja MNiSW 8.000

materiał wybuchowy ; tetrazol

explosive ; tetrazole

20/120
Nr opisu: 0000074248   
Patent. Polska, nr 210 558. Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia. Int. Cl. C06B 33/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, E. Misztal, J. Misztal, Janusz* Bełzowski, Karol* Kożuch.
Zgłosz. nr 386 003 z 28.07.2008. Opubl. 29.02.2012, 4 s.

mieszanina pirotechniczna ; materiał wybuchowy ; opóźnienie zapłonu

pyrotechnic mixture ; explosive material ; ignition delay

21/120
Nr opisu: 0000074249   
Patent. Polska, nr 210 557. Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia. Int. Cl. C06B 33/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, E. Misztal, J. Misztal, Janusz* Bełzowski.
Zgłosz. nr 386 002 z 28.07.2008. Opubl. 29.02.2012, 4 s.

mieszanina pirotechniczna ; materiał wybuchowy ; opóźnienie zapłonu

pyrotechnic mixture ; explosive material ; ignition delay

22/120
Nr opisu: 0000074262   
Patent. Polska, nr 210 543. Materiał wybuchowy inicjujący i jego zastosowanie. Int. Cl. C06B 43/00, C06B 49/00, C06C 7/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Karol* Kożuch.
Zgłosz. nr 384 953 z 26.02.2008. Opubl. 31.01.2012, 4 s.

materiał wybuchowy ; detonator ; azydek ołowiu

explosive material ; detonator ; lead azide

23/120
Nr opisu: 0000074263   
Patent. Polska, nr 210 358. Mieszanina pirotechniczna inicjowana laserowo i jej zastosowanie. C06B 43/00, F42B 3/113.
Politechnika Śląska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, M. Romanowski, Janusz* Bełzowski, S. Kudła.
Zgłosz. nr 384 961 z 10.03.2008. Opubl. 31.01.2012, 4 s.

mieszanina pirotechniczna ; materiał wybuchowy ; środek inicjujący ; laser

pyrotechnic mixture ; explosive material ; initiator ; laser

24/120
Nr opisu: 0000074553
Nowe polimery wysokoenergetyczne o strukturze gwiaździstej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch, D. Witoszyński.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012, Ustroń-Zawodzie, Poland, 4-6 czerwca 2012. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 27

polimer wysokoenergetyczny ; struktura gwiaździsta

high-energetic polymer ; star-shaped structure

25/120
Nr opisu: 0000074545
Stabilność termiczna wysokoenergetycznych polimerów azydowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012, Ustroń-Zawodzie, Poland, 4-6 czerwca 2012. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 6

poli(azydek glicydylu) ; GAP ; polimer wysokoenergetyczny ; stabilność ; przyspieszone starzenie

poly(glicidyl azide) ; GAP ; high-energetic polymer ; stability ; accelerated ageing

26/120
Nr opisu: 0000074552
Synteza związków koordynacyjnych zawierających ligandy azolowe, jako potencjalnych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2012, Ustroń-Zawodzie, Poland, 4-6 czerwca 2012. Streszczenia. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 28

kompleksy metali przejściowych ; kompleksy azotanowe ; tetrazol

transition metal complexes ; nitrate complexes ; tetrazole

27/120
Nr opisu: 0000063594
Hydrazynowe kompleksy metali przejściowych jako perspektywiczne materiały wybuchowe.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 20-27, bibliogr. 13 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_24-27.pdf

hydrazyna ; metal przejściowy ; technologia materiałów wybuchowych

hydrazine ; transition metal ; technology of explosives

28/120
Nr opisu: 0000074544   
Kierunki modyfikacji właściwości poli(azydku glicydylu).
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2011, Ustroń-Zawodzie, Poland, 6-8 czerwca 2011. Streszczenia [online]. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2011, (plik pdf) s. 13
Dostępny w Internecie: http://www.ipo.waw.pl/pl/konf2011/Streszczenia-Wystapien-IPOEX11.pdf [dostęp 5 listopada 2012]

poli(azydek glicydylu) ; GAP ; polimer wysokoenergetyczny ; stabilność ; właściwości mechaniczne

poly(glicidyl azide) ; GAP ; high-energetic polymer ; stability ; mechanical properties

29/120
Nr opisu: 0000067026   
Koordynacyjne związki metali przejściowych jako materiały wybuchowe specjalnego przeznaczenia. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski.
Gliwice, 2011, 128 k., bibliogr. 73 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Andrzej** Wojewódka

materiał wybuchowy ; związek koordynacyjny ; kompleksy metali ; inicjowanie laserowe ; materiał inicjujący ; NPED

explosive material ; coordination compounds ; metal complexes ; laser initiation ; initiating materials ; NPED

30/120
Nr opisu: 0000063595
Metodyka modelowania procesu formowania strumienia kumulacyjnego wydłużonych ładunków materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 9 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_32-35.pdf

strumień kumulacyjny ; ładunek kumulacyjny ; materiał wybuchowy

jet ; sharped charge ; explosive material

31/120
Nr opisu: 0000074549   
Synteza i badanie materiałów wybuchowych o strukturze koordynacyjnych związków metali przejściowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2011, Ustroń-Zawodzie, Poland, 6-8 czerwca 2011. Streszczenia [online]. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2011, (plik pdf) s. 47
Dostępny w Internecie: http://www.ipo.waw.pl/pl/konf2011/Streszczenia-Wystapien-IPOEX11.pdf [dostęp 05 listopada 2012]

kompleksy metali przejściowych ; kompleksy azotanowe ; kompleksy nadchloranowe ; materiał wybuchowy ; synteza materiałów wybuchowych

transition metal complexes ; nitrate complexes ; perchlorate complexes ; explosive material ; synthesis of explosives

32/120
Nr opisu: 0000074548   
Wydłużone ładunki kumulacyjne otrzymywane różnymi metodami i ich modelowanie.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
W: Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2011, Ustroń-Zawodzie, Poland, 6-8 czerwca 2011. Streszczenia [online]. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 35
Dostępny w Internecie: http://www.ipo.waw.pl/pl/konf2011/Streszczenia-Wystapien-IPOEX11.pdf [dostęp 05 listopada 2012]

ładunek kumulacyjny ; modelowanie numeryczne ; efekt Munroe'a

shaped charge ; numerical modelling ; Munroe effect

33/120
Nr opisu: 0000068595
Analiza termiczna przydatną metodą oceny atmosfery wybuchowej w produkcji wełny mineralnej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Robert* Kusiorowski.
W: VI Szkoła Analizy Termicznej. SAT'2010, Zakopane, 25-28 kwietnia 2010. Program. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2010], P 17

wełna mineralna ; atmosfera wybuchowa ; analiza termiczna

mineral wool ; explosive atmosphere ; thermal analysis

34/120
Nr opisu: 0000078200
Elastyczne wkładki kumulacyjne na bazie konwencjonalnych napełniaczy stosowanych w tworzywach sztucznych.
[Aut.]: M. Romanowski, Janusz* Bełzowski, A. Wojtala, Andrzej** Wojewódka, S. Kudła.
W: IPOEX 2010. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 7-9 czerwca 2010 r. Materiały. Program. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2010, s. 31

ładunek kumulacyjny ; tworzywa sztuczne ; materiał wybuchowy

shaped charge ; plastics ; explosive material

35/120
Nr opisu: 0000056393
Koordynacyjne materiały wybuchowe.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka, M. Romanowski.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 21-24, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_023_024.pdf

materiał wybuchowy ; metal przejściowy ; laserowy materiał wybuchowy

explosive material ; transition metal ; laser ignition primary explosive

36/120
Nr opisu: 0000059339
Koordynacyjne związki metali przejściowych jako materiały wybuchowe specjalnego przeznaczenia.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 140 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

37/120
Nr opisu: 0000074536
Ładunki kumulacyjne i modelowanie numeryczne ich wybuchu.
[Aut.]: Tomasz* Witkowski, Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski.
W: XXXII Ogólnopolska Szkoła Chemii, Pokrzywna, 30.IV-04.V.2010. Koło Naukowe Studentów Chemii "Allin". Politechnika Wrocławska. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 110, bibliogr. 10 poz.

38/120
Nr opisu: 0000056394
Ładunki kumulacyjne i modelowanie numeryczne ich wybuchu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 25-32, bibliogr. 31 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_029_032.pdf

modelowanie numeryczne ; metoda elementów skończonych ; ładunek kumulacyjny

numerical modelling ; finite element method ; shaped charge

39/120
Nr opisu: 0000078199
Synteza i badanie wybranych parametrów kompleksów metali przejściowych jako potencjalnych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Z. Wilk, K. Cieślicka.
W: IPOEX 2010. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 7-9 czerwca 2010 r. Materiały. Program. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2010, s. 28

kompleksy metali przejściowych ; materiał wybuchowy specjalny ; kompleksy azotanowe ; kompleksy nadchloranowe ; laserowy materiał inicjujący

transition metal complexes ; special high explosive ; nitrate complexes ; perchlorate complexes ; laser primary explosive

40/120
Nr opisu: 0000056392
Współczesne polimery wysokoenergetyczne.
[Aut.]: Karol* Kożuch, Andrzej** Wojewódka.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_018_020.pdf

polimer wysokoenergetyczny ; materiał wybuchowy

high-energetic polymer ; explosive material

41/120
Nr opisu: 0000078198
Zagrożenie wybuchem powodowane przez pyły termoutwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Robert* Kusiorowski.
W: IPOEX 2010. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 7-9 czerwca 2010 r. Materiały. Program. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2010, s. 26

pył żywicy ; atmosfera wybuchowa ; parametry EP

resin dust ; explosive atmosphere ; EP parameters

42/120
Nr opisu: 0000078197
Związki wielkocząsteczkowe modyfikowane grupami azydowymi.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: IPOEX 2010. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 7-9 czerwca 2010 r. Materiały. Program. Instytut Przemysłu Organicznego, Jakusz SZB. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2010, s. 27

materiał wybuchowy polimerowy ; azydek sodu ; GAP

polymer explosive ; sodium azide ; GAP

43/120
Nr opisu: 0000078161
Analiza metod obliczeniowych wyznaczania nadciśnienia fali uderzeniowej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: IPOEX 2009. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 1-3 czerwca 2009 r. Materiały. Program. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2009, s. 28

nadciśnienie ; fala uderzeniowa ; strefa bezpieczeństwa ; materiał wybuchowy

overpressure ; shock wave ; safety area ; explosive material

44/120
Nr opisu: 0000078183
Azydkowanie związków wysokocząsteczkowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Karol* Kożuch.
W: IPOEX 2009. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 1-3 czerwca 2009 r. Materiały. Program. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2009, s. 32

materiał wybuchowy polimerowy ; azydek sodu ; GAP

polymer explosive ; sodium azide ; GAP

45/120
Nr opisu: 0000056472   
Energetic characteristics of transition metal complexes.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Z. Wilk, J. Staś.
-J. Hazard. Mater. 2009 vol. 171 iss. 1/3, s. 1175-1177, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 4.144

metal przejściowy ; detonacja podwodna ; fala uderzeniowa

transition metal ; underwater detonation ; shock wave

46/120
Nr opisu: 0000078182
Mieszanina pirotechniczna inicjowana światłem lasera małej mocy.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, S. Kudła, M. Romanowski.
W: IPOEX 2009. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 1-3 czerwca 2009 r. Materiały. Program. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2009, s. 23

mieszanina pirotechniczna ; inicjowanie laserowe ; materiał wybuchowy ; kompleksy metali przejściowych ; polimer wysokoenergetyczny

pyrotechnic mixture ; laser initiation ; explosive material ; transition metal complexes ; energetic polymer

47/120
Nr opisu: 0000078218
Rol' notifikovanogo pidrozdilu evropejs'kogo souzu u realizacii proceduri ocinki vidpovidnosti vibuhovih materialiv direktivi 93/15/ES.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Kravec.
-Visn. Nacional. Naukovo-Dosl. Inst. Prom. Bezp. Ohor. Pr. 2009 no. 23, s. 17-21, bibliogr. 13 poz.

48/120
Nr opisu: 0000078220
Vpliv iniciuučogo impul'su na bezpečnist' i nadijnist' detonacii zarâdu sumiševoi vibuhovoi rečovini.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, L. I. Demescuk, V. L. Demescuk.
-Probl. Ohor. Pr. v Ukraini 2009 vip. 16, s. 59-63, bibliogr. 4 poz.

49/120
Nr opisu: 0000078188
Wyznaczanie charakterystyk energetycznych kompleksów metali przejściowych w teście wybuchu podwodnego.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Z. Wilk, J. Staś.
W: IPOEX 2009. Materiały wybuchowe. Badania - zastosowanie - bezpieczeństwo. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń Zawodzie, 1-3 czerwca 2009 r. Materiały. Program. Warszawa : Instytut Przemysłu Organicznego, 2009, s. 29

kompleksy metali przejściowych ; test wybuchu podwodnego ; materiał wybuchowy specjalny ; kompleksy hydrazynowe ; kompleksy etylenodiaminowe ; kompleksy azotanowe ; kompleksy nadchloranowe

transition metal complexes ; underwater detonation test ; special high explosive ; complexes of hydrazine ; complexes of ethylenediamine ; nitrate complexes ; perchlorate complexes

50/120
Nr opisu: 0000037991
Keruvannja scilnist'ju ta detonacijnimi charakteristikami PWR dodawannjam inertnich materialiv.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, T. Kosenko.
-Visn. Zitomirskogo Derz. Technol. Univ. 2004 nr 3 (30), s. 144-148, bibliogr. 1 poz.

51/120
Nr opisu: 0000037997   
Patent. Polska, nr 197 974. Sposób i aparat do pomiaru energetycznych charakterystyk materiałów wybuchowych. Int. Cl. F42B 3/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, V. Kravets, A. Vovk.
Zgłosz. nr 351 152 z 12.12.2001. Opubl. 30.05.2008, 4 s.

materiał wybuchowy ; charakterystyka energetyczna ; aparatura pomiarowa

explosive ; energy characteristic ; measuring apparatus

52/120
Nr opisu: 0000049451   
Patent. Polska, nr 200 068. Sposób pomiaru charakterystyk materiałów wybuchowych. Int. Cl. F42B 35/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, Viktor* Kravets, A. Vovk.
Zgłosz. nr 351 466 z 31.12.2001. Opubl. 31.12.2008, 4 s.

materiał wybuchowy ; parametry wybuchu ; metody pomiarowe

explosive material ; explosion parameters ; characteristics of explosives

53/120
Nr opisu: 0000038334
Vibir energetično optimalnih receptur vibuhovih sumišej na osnovi utilizovanih vibuhovih rečovin.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, A. Zeltonozko.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini, Gir. 2008 nr 16, s. 48-53, bibliogr. 6 poz.

54/120
Nr opisu: 0000078155
Wpływ okresu przechowywania na niektóre własności termiczne trotylu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, M. Ludas.
W: Inżynieria wojskowa. Problemy i perspektywy. Pod red. Z. Kamyka. Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2008, s. 235-244, bibliogr. 5 poz.

materiał wybuchowy ; trotyl ; właściwości termiczne ; analiza termiczna

explosive material ; trinitrotoluene ; thermal properties ; thermal analysis

55/120
Nr opisu: 0000037966
Identyfikacja atmosfer wybuchowych - teoria i praktyka przemysłowa.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Ocena zagrożeń wybuchem oraz analiza źródeł zapłonu w obiektach produkcyjnych i magazynowych, Częstochowa, 6-7.09.2007. Red. R. Żuczek. Częstochowa : Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2007, s. 35-42, bibliogr. 1 poz.

56/120
Nr opisu: 0000018444
Obliczanie prędkości detonacji na podstawie pierwiastkowego i grupowego składu materiału wybuchowego.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka.
W: Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Góry Świętokrzyskie, 5-9 kwietnia 2006. Materiały zjazdowe. Red. J. M. Milczarek, M. M. Zaitz. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2006, s. 37, bibliogr. 7 poz.

57/120
Nr opisu: 0000037967
Obliczeniowe metody określania parametrów termodynamicznych nieidealnych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: G. Dolnik, Andrzej** Wojewódka.
W: Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Góry Świętokrzyskie, 5-9 kwietnia 2006. Materiały zjazdowe. Red. J. M. Milczarek, M. M. Zaitz. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2006, s. 38, bibliogr. 3 poz.

58/120
Nr opisu: 0000010597
Dinamika trubcatogo volnovoda pod dejstviem podviznoj udarnoj nagruzki.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, V. Kravec, P. Z. Lugovoj, A. A. Zeltonozko, A. Z. Margarjan, Andrzej** Wojewódka.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 41-49, bibliogr. 1 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

59/120
Nr opisu: 0000016459
Principy podbora nizkoskorostnych vzryvcatych vescestv.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, T. Kosenko.
-Visn. Zitomirskogo Derz. Technol. Univ. 2004 nr 1 (28), s. 168-172

60/120
Nr opisu: 0000007123
Investigations into reactivity and detonation parameters of ammonals.
[Aut.]: A. Maranda, A. Papliński, Andrzej** Wojewódka.
-Pol. J. Appl. Chem. 2003 vol. 47 nr 2, s. 75-81, bibliogr. 4 poz.

amonale ; parametry detonacyjne ; reaktywność ; mieszanina wybuchowa ; inicjowanie elektroeksplozyjne

ammonals ; detonation parameters ; reactivity ; explosive mixture ; electroexplosive initiation

61/120
Nr opisu: 0000074326
Metody obespecenija bezopasnosti pri proizvodstve, ispytanii i ispol'zovanii promyslennych vzryvcatych materialov.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
Kiiv : [b.w.], 2003, 325 s., bibliogr. 206 poz.
(Monografija ; Ministerstvo Truda i Social'noj Politiki Ukrainy. Nacional'nyj Naucno-Issledovatel'skij Institut Ochrany Truda)
Rozprawa habilitacyjna

62/120
Nr opisu: 0000016461
Pidviscennja bezpeki praci pri laboratornich doslidzennjach vibuchovich recovin iz zaprogramovanimi ekspluatacijnimi charakteristikami.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Probl. Ohor. Pr. v Ukraini 2003 nr 7, s. 77-82

63/120
Nr opisu: 0000016456
Aktivizacija amiacno-selitrovich vibuchovich recovin trinitrotoluolom.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Zitomirskogo Inz.-Technol. Inst. 2002 nr 1, s. 140-143

64/120
Nr opisu: 0000016257
Aspekty wybuchowości wybranych proszków metali.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Konferencja naukowo-techniczna, Kędzierzyn-Koźle, 21-22 maja 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 31-33

65/120
Nr opisu: 0000078212
Ekologiczne aspekty prowadzenia prac strzałowych w górnictwie odkrywkowym.
[Aut.]: A. Maranda, J. Nowaczewski, Andrzej** Wojewódka, B. Gołąbek, J. Kasperski.
W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji. Sesja sprawozdawcza grantów KBN. Kraków : Drukarnia Vacat, 2002, s. 1252, bibliogr. 4 poz.

górnictwo odkrywkowe ; roboty strzałowe ; materiał wybuchowy

surface mining ; blasting works ; explosive material

66/120
Nr opisu: 0000016445
Puti povysenija vodostojkosti vzryvcatych vescestv tipa ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2002 nr 7, s. 89-94

67/120
Nr opisu: 0000016255   
Research on the low detonation velosity explosives containing nitroesters.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, A. Maranda.
-Energ. Mater. 2002 nr 1, s. 24-26

68/120
Nr opisu: 0000016462
Patent. Ukraina, nr 52 238 A. Sposib viznacennja energeticnich charakteristik vibuchovich recovin i pristrij dlja jogo zdijsnennja. Int. Cl. G01L 5/14, G01L 23/00, F42B 35/00.
Nacional'nij Technicnij Universitet Ukrainy "Kiivskij Politechnicnij Institut", Ukraina
Twórcy: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, O. Vovk, T. Kosenko.
Zgłosz. nr 2002032308 z 22.03.2002. Opubl. 16.12.2002, 6 s.

69/120
Nr opisu: 0000016457
Vpliv vibranich technologicnich parametriv vigotovlennja elektrodetonatoriv na bezpeku, nadijnist' ta ekologicnist' ich vikoristannja.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Zitomirskogo Inz.-Technol. Inst. 2002 nr 23, s. 248-251

70/120
Nr opisu: 0000078215
Wpływ wybranych czynników na prędkość detonacji saletroli.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, A. Maranda, J. Nowaczewski.
W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji. Sesja sprawozdawcza grantów KBN. Kraków : Drukarnia Vacat, 2002, s. 1253, bibliogr. 2 poz.

paliwo węglowodorowe ; saletrol ; właściwości strzelnicze

hydrocarbon fuel ; ANFO ; blasting properties

71/120
Nr opisu: 0000016460
Zabezpecennja optimal'nogo rezimu detonacii sverdlovinnich zarjadiv sljachom zastosuvannja podovzenich iniciatoriv.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Demescuk.
-Probl. Ohor. Pr. v Ukraini 2002 nr 5, s. 41-48

72/120
Nr opisu: 0000016455
Analiz metodiv obcislennja ekspluatacijnich charakteristik promislovich vibuchovich materialiv.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Zitomirskogo Inz.-Technol. Inst. 2001 nr 19, s. 3-7

73/120
Nr opisu: 0000016446
Analiz nebezpecnich situacij pri vprovadzenni novich technologij virobnictva azidu natriju.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Nauk. Visti Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2001 nr 4, s. 136-140

74/120
Nr opisu: 0000017115
Badanie reaktywności amonali inicjowanych elektroeksplozyjnie.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, A. Maranda.
W: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001. Materiały zjazdowe. Katowice : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2001, S14 K12

75/120
Nr opisu: 0000016442
Fiziceskie svojstva dinamitov dlja tropiceskich uslovij.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2001 nr 5, s. 85-89

76/120
Nr opisu: 0000016447
Formuvannja parametriv impul'su vibuchu v podovzenich zarjadach sumisevich vibuchovich recovin.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Kravec, O. Frolov, O. Tarasjuk.
-Probl. Ohor. Pr. v Ukraini 2001 vol. 4, s. 115-120

77/120
Nr opisu: 0000019768
Investigations into reactivity of electroexplosively initiated ammonals.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, A. Maranda.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 228, bibliogr. 2 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

78/120
Nr opisu: 0000016441
Ul'trazvukovaja obrabotka granulirovannoj ammiacnoj selitry kak sredstvo stabilizacii detonacii promyslennych zarjadov.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Kravec, A. Frolov.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2001 nr 5, s. 49-51

79/120
Nr opisu: 0000016444
Viliv tipiv pal'nogo ta iniciatora na bezpeku i stabil'nist' vibuchovogo peretvorenija saletrolu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2001 nr 6, s. 75-80

80/120
Nr opisu: 0000016259
O potrzebie obniżenia dopuszczalnej zawartości toksycznych składników w gazach postrzałowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Kokotek k/Lublińca, 13-14 kwiecień 2000. Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2000, s. 95-99

81/120
Nr opisu: 0000016253
Parametry vzryvnogo impul'sa pri kombinirovannom elektrorazrjade.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Razrabotka Rudn. Mestorozd. 2000 vol. 72, s. 47-52

82/120
Nr opisu: 0000016256
Study of reactivity of NH4NO3-Al. Mixtures initiated electric explosion.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: New trends in research of energetic materials, Pardubice, 12-13 kwiecień 2000. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 256-267

83/120
Nr opisu: 0000016258
Szkodliwe składniki górniczych materiałów wybuchowych generujące zagrożenia w środowisku pracy.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Kokotek k/Lublińca, 13-14 kwiecień 2000. Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2000, s. 91-93

84/120
Nr opisu: 0000016252
Vlijanie plotnosti vzryvcatogo vescestva na ego detonacionnye charakteristiki pri podvodnom vzryve.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2000 nr 3, s. 90-94

85/120
Nr opisu: 0000016437
Vlijanije technologiceskich i konstruktivnych charakteristik zarjadov promyslennych vzryvcatych vescestv na soderzanie toksiceskich komponentov v gazach vzryva.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Kravec.
-Visn. Nacional. Tech. Univ. Ukraini 2000 nr 4, s. 59-65

86/120
Nr opisu: 0000016261
Wypadkowe śmiertelne zatrucie azotynem metylu w pracy.
[Aut.]: Z. Olszowy, M. Kobek, M. Śliwakowski, Andrzej** Wojewódka.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 360

87/120
Nr opisu: 0000016416
Badania nad wybuchem elektryczno-chemicznym.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999. Łańcut : Zakład Poligraficzny TECHGRAF, 1999, s. 213

88/120
Nr opisu: 0000016260
Badania współdziałania ładunków skupionych w zawodnionym gruncie piaszczystym.
[Aut.]: V. Kravec, Jan** Zych, Andrzej** Wojewódka, M. Zych-Romanów.
W: IV Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 18-22 października 1999. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [Gliwice] : [Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej], [1999], s. 207-216

89/120
Nr opisu: 0000016251
Ekologo-energeticeskie aspekty iniciirovanija VV s nedetonirujuscimi special'nymi dobavkami.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, E. Zawisza, N. Ivkina.
-Visn. Ukr. Budinku Ekon. ta Naukovo-Tech. Znan' 1999 nr 7, s. 71-73

90/120
Nr opisu: 0000005915
Koncepcja bezzapalnikowego inicjowania mieszaninowych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 209-213, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)

91/120
Nr opisu: 0000016250
Mezdunarodnye normativy i rekomendacii, svjazannye s toksicnost'ju nitrosoedinenij.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Razrabotka Rudn. Mestorozd. 1999 vol. 67, s. 107-115

92/120
Nr opisu: 0000007423
O toksyczności dinitro- i trinitrotoluenu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 239-245, bibliogr. 32 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)

93/120
Nr opisu: 0000019692
Badania prędkości detonacji prostych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 316

94/120
Nr opisu: 0000017080
Aktywowane materiały wybuchowe typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Beata* Marynowska, D. Piwowarczyk.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 57-69 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)

95/120
Nr opisu: 0000017081
Stabilność fizyczna materiałów wybuchowych typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 71-81 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)

96/120
Nr opisu: 0000016422
Voprosy mechaniki razrusenija negabaritov na otkrytych gornych rabotach.
[Aut.]: V. Pluznik, V. Demescuk, Andrzej** Wojewódka.
W: III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 23-26 listopada 1997 r. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 163-168, bibliogr. 2 poz.

97/120
Nr opisu: 0000016430
Ekologicni naslidki vidoviscnoi pirotechniki.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Primenenie ekspressnych metodov pri vypolnenii ekologiceskich issledovanij. Tezisy dokladov seminara, Kijów (Ukraina), 12-13.12.1996 r.. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 78-79

98/120
Nr opisu: 0000037949
Povysenie effektivnosti vzryva zarjadov vysokoplotnych VV.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, V. Blinov, V. Vorobev, A. Kurakolov.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 173-177, bibliogr. 8 poz.

99/120
Nr opisu: 0000037948
Prigotovlenie vzryvcatych smesej na meste vedenija rabot.
[Aut.]: A. Vovk, V. Pluznik, V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, V. Rogoznikova.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 147-150, bibliogr. 2 poz.

100/120
Nr opisu: 0000037945
Problemy detonacii smesevych VV.
[Aut.]: A. Vovk, V. Kravec, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 11-30, bibliogr. 3 poz.

101/120
Nr opisu: 0000037951
Rezul'taty issledovanij i razrabotki KPI, napravlennye na powysenie effektivnosti dobyci blocnogo kamnja.
[Aut.]: K. N. Tkacuk, N. Krivcov, K. K. Tkacuk, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 211-215, bibliogr. 5 poz.

102/120
Nr opisu: 0000037947
Voprosy optimizacii parametrov vzryvnogo impul'sa pri resenii inzenernych zadac.
[Aut.]: A. Vovk, V. Kravec, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych Politechniki Śląskiej, 1996, s. 130-136

103/120
Nr opisu: 0000037964
Vybor tipa vzryvcatogo vescestva dlja obrazovanija konturnoj monotresciny v grunte.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, Z. Baranowski, Józef Władysław** Parchański.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 137-146, bibliogr. 12 poz.

104/120
Nr opisu: 0000037946
Wybrane parametry wybuchowe rozeznaniowych kompozycji azotan amonu - trotyl - olej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Beata* Marynowska, D. Piwowarczyk.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Ustroń-Jaszowiec, 12-13 grudnia 1996. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1996, s. 81-92, bibliogr. 6 poz.

105/120
Nr opisu: 0000016433
Detonation of mixture explosives - the main problems.
[Aut.]: A. Vovk, V. Kravec, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały konferencji z okazji 50-lecia Wydziału Chemicznego, Gliwice, 18-20.04.1995. [B.m.] : [b.w.], [1995], s. 66

106/120
Nr opisu: 0000017614
Ocena przydatności granulowanego azotanu amonowego do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
W: Materiały Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Warszawa, 12-15 września 1994. [B.m.] : [b.w.], [1994], S14, P37

107/120
Nr opisu: 0000043995
Ocena przydatności granulowanego azotanu amonowego do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-37

108/120
Nr opisu: 0000016434
Optimizacija parametrov vzryvnego impul'sa pri razruseni gornych porod.
[Aut.]: A. Vovk, Y. Korol, Andrzej** Wojewódka.
W: Promyslennye vzryvcatye vescestva i sredstva ich iniciirovanija. Materialy 1-oj Ukrainskoj naucnoj konferencii, Sostka (Ukraina), 24-26.05.1994. [B.m.] : [b.w.], [1994], s. 49-55

109/120
Nr opisu: 0000016435
Razrabotka metodov iniciirovanija smesevych vzryvnych vescestv.
[Aut.]: V. Kravec, Andrzej** Wojewódka, B. Tadzieva, A. Frolov.
W: Promyslennye vzryvcatye vescestva i sredstva ich iniciirovanija. Materialy 1-oj Ukrainskoj naucnoj konferencii, Sostka (Ukraina), 24-26.05.1994. [B.m.] : [b.w.], [1994], s. 27-31

110/120
Nr opisu: 0000043848
Research on the low detonation velocity explosives.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
-Pol. J. Appl. Chem. 1994 vol. 38 nr 3, s. 331-338, bibliogr. 53 poz.

111/120
Nr opisu: 0000037941
Problematyka kształcenia specjalistów z zakresu technologii przemysłowych materiałów wybuchowych na przykładzie specjalizacji w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice - Kraków, 24-25 czerwca 1993. T. 1. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1993, s. 166-169

112/120
Nr opisu: 0000045722
Problematyka kształcenia specjalistów z zakresu technologii przemysłowych materiałów wybuchowych na przykładzie specjalizacji w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice - Kraków, 24-25 czerwca 1993. T. 1. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, s. 166-169

113/120
Nr opisu: 0000037938
Sterowanie parametrami impulsu wybuchowego.
[Aut.]: A. Wowk, W. Krawiec, W. Rogożnikowa, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice - Kraków, 24-25 czerwca 1993. T. 1. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1993, s. 11-24, bibliogr. 5 poz.

114/120
Nr opisu: 0000037939
Wybrane metody obliczania charakterystyk użytkowych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, M. Humel.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice - Kraków, 24-25 czerwca 1993. T. 1. Gliwice : Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, 1993, s. 25-39, bibliogr. 9 poz.

115/120
Nr opisu: 0000046771
Wybrane problemy ekologiczne pirotechniki widowiskowej.
[Aut.]: F. Boryczko, Andrzej** Wojewódka.
W: Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice - Kraków, 24-25 czerwca 1993. T. 1. Politechnika Śląska. Laboratorium Przemysłowych Materiałów Wybuchowych, Akademia Górniczo - Hutnicza. Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, s. 159-161, bibliogr. 1 poz.

116/120
Nr opisu: 0000037995   
Patent. Polska, nr 155 458. Ładunek materiału wybuchowego i sposób wytwarzania ładunku materiału wybuchowego. Int. Cl. F42B 3/087, F42B 3/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, Władysław** Karmiński, K. Boryczko.
Zgłosz. nr 267 145 z 3.08.1987. Opubl. 31.12.1991, 3 s.

117/120
Nr opisu: 0000053968   
Patent. Polska, nr 155 426. Sposób odstrzeliwania bloków skalnych lub rozpęczania rur. Int. Cl. E21C 37/12, F42D 3/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Wojewódka, Władysław** Karmiński, K. Boryczko.
Zgłosz. nr 267 146 z 03.08.1987. Opubl. 30.11.1991, 2 s.

118/120
Nr opisu: 0000064560
Badania materiałów wybuchowych o specjalnie niskich prędkościach detonacji.
[Aut.]: Władysław** Karmiński, Andrzej** Wojewódka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 70

119/120
Nr opisu: 0000016436
Materiały wybuchowe do uzyskiwania skał o dużej bloczności.
[Aut.]: Władysław** Karmiński, Andrzej** Wojewódka.
W: Problemy urabiania i przeróbki skał. V Konferencja, Kraków, Kielce, Warszawa, X 1988 r.. Z. 1 A: Problematyka urabiania i ładowania. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechanizacji Górnictwa, Instytut Maszyn Górniczych Przeróbczych i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1988, s. 68-77

120/120
Nr opisu: 0000074239
Badania nad otrzymywaniem materiałów wybuchowych o granicznie niskich prędkościach detonacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
Gliwice, 1987, 124 s., bibliogr. 184 poz. + 2 zał.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: doc. dr inż. Władysław** Karmiński

stosując format:
Nowe wyszukiwanie