Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOJCIECHOWSKI KONRAD
Liczba odnalezionych rekordów: 187Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/187
Nr opisu: 0000130549
Research on algorithms for estimating kinematic parameters of a system of articulated rigid bodies based on vectors of accelerations and angular velocities of selected ones.
[Aut.]: Bartłomiej Nalepa, Magdalena Pawlyta, Mateusz* Janiak, Agnieszka Szczęsna, Konrad Wojciechowski, Aleksander Gwiazda.
W: The 7th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering, June 19-22, 2019, Iasi, Romania. Modtech 2019. Book of abstract. Iasi : ModTech Publishing House, 2019, s. 161 (ModTech ; 2286-4369)

przegubowe ciało sztywne ; pomiar przyspieszenia i prędko¶ci k±towych ; czujniki IMU ; równania Newtona-Eulera ; notacja DH ; metody numeryczne

articulated rigid bodies ; accelerations and angular velocities measurement ; IMU sensors ; Newton-Euler equations ; DH notation ; numerical methods

2/187
Nr opisu: 0000133622   
Research on algorithms for estimating kinematic parameters of a system of articulated rigid bodies based on vectors of accelerations and angular velocities of selected ones.
[Aut.]: Bartłomiej Nalepa, Magdalena Pawlyta, Mateusz* Janiak, Agnieszka Szczęsna, Konrad Wojciechowski, Aleksander Gwiazda.
-Int. J. Mod. Manuf. Technol. 2019 vol. 11 no. 3, s. 94-102, bibliogr. 43 poz.
Special issue: Modern technologies as a manufacture target in the near future. Punktacja MNiSW 70.000

przegubowe ciało sztywne ; pomiar przyspieszenia i prędko¶ci k±towych ; czujniki IMU ; równania Newtona-Eulera ; notacja DH ; metody numeryczne

articulated rigid bodies ; accelerations and angular velocities measurement ; IMU sensors ; Newton-Euler equations ; DH notation ; numerical methods

3/187
Nr opisu: 0000126754   
Analysis of chaotic behaviors in gait of the elderly using the CAREN extended system.
[Aut.]: Henryk Josiński, P. Grabiec, Magdalena Pawlyta, Konrad Wojciechowski, Adam ¦witoński, Agnieszka Michalczuk.
W: 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), 17-20 September 2018, Ostrava, Czech Republic. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6, bibliogr. 17 poz.

analiza chodu ; osoba starsza ; chaos deterministyczny ; ¶rodowisko CAREN ; największy wykładnik Lapunowa

gait analysis ; elderly person ; deterministic chaos ; CAREN environment ; largest Lyapunov exponent

4/187
Nr opisu: 0000126315   
Computer vision and graphics. International Conference, ICCVG 2018, Warsaw, Poland, September 17 - 19, 2018. Proceedings. Eds.: Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Arkadiusz Orłowski, Konrad Wojciechowski, Alfred M. Bruckstein, Nicolai Petkov.
Cham : Springer International Publishing, 2018, 536 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 11114 0302-9743)

5/187
Nr opisu: 0000125684   
Dynamic time warping in classification and selection of motion capture data.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
-Multidimens. Syst. Signal Process. 2018 vol. 30 iss. 3, s. 1437-1468, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 2.338. Punktacja MNiSW 30.000

identyfikacja chodu ; przechwytywanie ruchu ; dynamiczne dopasowanie czasu ; jednostki kwaterunkowe ; biometria

gait identification ; motion capture ; dynamic time warping ; unit quaternions ; biometrics

6/187
Nr opisu: 0000126036   
Quaternion lifting scheme applied to the classification of motion data.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Adam ¦witoński, Janusz* Słupik, Hafedh Zghidi, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
-Inf. Sci. 2018 In Press, s. 1-15, bibliogr. 50 poz.
Article in press. Impact Factor 5.524. Punktacja MNiSW 45.000

przechwytywanie ruchu ; identyfikacja osób na podstawie chodu ; analiza wielorozdzielcza ; ekstrakcja cech ; transformata falkowa ; klasyfikacja danych ruchu ; kwaternionowy schemat liftingu

motion capture ; gait-based human identification ; multiresolution analysis ; feature extraction ; wavelet transform ; motion data classification ; quaternion lifting scheme

7/187
Nr opisu: 0000119633   
Algorytmy geometrii rzutowej wraz z analiz± ich wrażliwo¶ci w zadaniu odtwarzania obiektów 3D. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam* Karwan.
Gliwice, 2017, 132 s., bibliogr. 86 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

geometria rzutowa ; przestrzeń trójwymiarowa ; rekonstrukcja 3D ; rzutowanie

projective geometry ; three dimensional space ; 3D reconstruction ; projection

8/187
Nr opisu: 0000115761
An analysis of the centre of mass behavior during treadmill walking.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Agnieszka Michalczuk, Konrad Wojciechowski, J. Nowacki.
W: Intelligent information and database systems. 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Satoshi Tojo, Le Minh Nguyen, Bogdan Trawiński. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 632-640, bibliogr. 11 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10192 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Punktacja MNiSW 20.000

analiza nieliniowych danych pomiarowych ; analiza ruchu człowieka ; ¶rodek masy ; entropia próby

nonlinear time series analysis ; human motion analysis ; centre of mass ; sample entropy

9/187
Nr opisu: 0000117917
Evaluation of human dynamic balance in Grassmann manifold.
[Aut.]: Agnieszka Michalczuk, Kamil Wereszczyński, R. Mucha, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016. Eds.: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2017, art. no. 400003, bibliogr. 17 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1863 0094-243X)

10/187
Nr opisu: 0000120305   
Inertial motion capture costume.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Przemysław* Pruszowski, Przemysław Skurowski, Ewa Lach, Janusz* Słupik, Damian Pęszor, Marcin Paszkuta, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski, M. Janiak, K. Lebek.
W: Biosensors 2016. 26th Anniversary World Congress on Biosensors, Gothenburg, 25-27 May 2016. Ed. by Anthony Turner, Alice Tang. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 139-140, bibliogr. 3 poz. (Procedia Technology ; vol. 27 2212-0173)

inercyjne przechwytywanie ruchu ; czujnik IMU ; orientacja ; filtr Kalmana

11/187
Nr opisu: 0000115503   
Inertial motion capture costume design study.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Przemysław Skurowski, Ewa Lach, Przemysław* Pruszowski, Damian Pęszor, Marcin Paszkuta, Janusz* Słupik, K. Lebek, M. Janiak, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Sensors 2017 vol. 17 iss. 3, art. no. 612 s. 1-21, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 2.475. Punktacja MNiSW 30.000

czujnik IMU ; motion capture ; walidacja systemu ; estymacja orientacji

IMU sensor ; motion capture ; system validation ; orientation estimation ; wearable sensor system

12/187
Nr opisu: 0000115766
Manifold methods for action recognition.
[Aut.]: Agnieszka Michalczuk, Kamil Wereszczyński, J. Segen, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski, A. B±k, S. Wojciechowski, A. Drabik, M. Kulbacki.
W: Intelligent information and database systems. 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Satoshi Tojo, Le Minh Nguyen, Bogdan Trawiński. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 613-622, bibliogr. 19 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10192 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Punktacja MNiSW 20.000

rozpoznawanie akcji ; metoda oparta na rozmaito¶ciach matematycznych

action recognition ; manifold method

13/187
Nr opisu: 0000117914
Metric tensor for Riemannian classifier.
[Aut.]: Kamil Wereszczyński, Agnieszka Michalczuk, Michał Staniszewski, Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Konrad Wojciechowski.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016. Eds.: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2017, art. no. 400004, bibliogr. 11 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1863 0094-243X)

14/187
Nr opisu: 0000117916
New procedure of generation of action scenarios.
[Aut.]: Michał Staniszewski, Kamil Wereszczyński, Agnieszka Michalczuk, D. Fernes, J. Segen, M. Kulbacki, Konrad Wojciechowski.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016. Eds.: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2017, art. no. 400005, bibliogr. 11 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1863 0094-243X)

15/187
Nr opisu: 0000118033   
The overview of automatically supported gait analysis methods for medical diagnoses and rehabilitation.
[Aut.]: Agnieszka Michalczuk, Kamil Wereszczyński, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: 17th International Conference on Smart Technologies. IEEE EUROCON 2017, Ohrid, Macedonia, 6-8 July 2017. Eds.: Ljupco Karadzinov, Goga Cvetkovski, Pero Latkoski. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 550-554, bibliogr. 15 poz.

analiza chodu ; motion capture ; dynamiczne skalowanie czasu ; indeks chodu ; redukcja wymiarowo¶ci ; manifold learning ; Grassmannian ; k±ty Eulera

gait analysis ; motion capture ; dynamic time warping ; gait index ; dimensionality reduction ; manifold learning ; Grassmann manifold ; Euler angles ; ranking of joints

16/187
Nr opisu: 0000109810
A machine-learning approach to the automated assessment of joint synovitis activity.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Bogdan Smołka, Rafał Cupek, Adam Ziębiński, Karolina Nurzyńska, M. Kulbacki, J. Segen, M. Fojcik, P. Mielnik, S. Hein.
W: Computational collective intelligence. 8th International conference, ICCCI 2016 Halkidiki, Greece, September 28-30, 2016. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Lazaros Iliadis, Yannis Manolopoulos, Bogdan Trawiński. [B. m.] : Springer International Publishing, 2016, s. 440-450, bibliogr. 28 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9876 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

17/187
Nr opisu: 0000106627
Analysis of human motion data using recurrence plots and recurrence quantification measures.
[Aut.]: Henryk Josiński, Agnieszka Michalczuk, R. Mucha, Adam ¦witoński, Agnieszka Szczęsna, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong. Cham : Springer, 2016, s. 397-406, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9622 0302-9743)

obraz powrotu ; analiza ilo¶ciowa sygnałów powracaj±cych ; szereg czasowy ; analiza ruchu człowieka

recurrence plot ; recurrence quantification analysis ; time series ; human motion analysis

18/187
Nr opisu: 0000108276
Computer vision and graphics. International conference, ICCVG 2016, Warsaw, Poland, September 19-21, 2016. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Amitava Datta, Ryszard Kozera, Konrad Wojciechowski.
Cham : Springer International Publishing, 2016, 658 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9972 0302-9743)

19/187
Nr opisu: 0000109912   
Motion data classification on the basis of dynamic time warping with a cloud point distance measure.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Hafedh Zghidi, Konrad Wojciechowski.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015, Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 180019-1 - 180019-4, bibliogr. 12 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

klasyfikacja danych ruchu ; dynamiczne marszczenie czasu ; identyfikacja chodu ; motion capture

classification of motion data ; dynamic time warping ; gait identification ; motion capture ; cloud point distance

20/187
Nr opisu: 0000115724
Ocena stabilno¶ci człowieka z użyciem rozmaito¶ci Grassmanna.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie. XXVI Sympozjum ¦rodowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 czerwca 2016. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 177-180

21/187
Nr opisu: 0000102433
Optimizing orthonormal basis bilinear spatiotemporal representation for motion data.
[Aut.]: Przemysław Skurowski, J. Socała, Konrad Wojciechowski.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 365-375, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

motion capture ; model biliniowy ; reprezentacja czasowo-przestrzenna ; dane ruchu

motion capture ; bilinear model ; spatio-temporal representation ; motion data

22/187
Nr opisu: 0000109886   
Recurrence plots and recurrence quantification analysis of human motion data.
[Aut.]: Henryk Josiński, Agnieszka Michalczuk, Adam ¦witoński, Agnieszka Szczęsna, Konrad Wojciechowski.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015, Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 180014-1 - 180014-4, bibliogr. 10 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

analiza ruchu człowieka ; obraz powrotu ; analiza ilo¶ciowa sygnałów powracaj±cych ; szereg czasowy

human motion analysis ; recurrence plot ; recurrence quantification analysis ; time series

23/187
Nr opisu: 0000108280
Reference data set for accuracy evaluation of orientation estimation algorithms for inertial motion capture systems.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Przemysław Skurowski, Przemysław* Pruszowski, Damian Pęszor, Marcin Paszkuta, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. International conference, ICCVG 2016, Warsaw, Poland, September 19-21, 2016. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Amitava Datta, Ryszard Kozera, Konrad Wojciechowski. Cham : Springer International Publishing, 2016, s. 509-520, bibliogr. 20 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9972 0302-9743)

24/187
Nr opisu: 0000106612
Selected space-time based methods for action recognition.
[Aut.]: S. Wojciechowski, M. Kulbacki, J. Segen, R. Wyci¶lok, A. B±k, Kamil Wereszczyński, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong. Cham : Springer, 2016, s. 417-426, bibliogr. 33 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9622 0302-9743)

rozpoznanie akcji ; ankieta

action recognition ; survey ; robust space-time methods

25/187
Nr opisu: 0000124897   
Studia Informatica. Vol. 37, nr 3A: Computer systems in medicine and health. Post-conference proceedings. Eds. Konrad Wojciechowski, Bogdan Smołka, Marcin Fojcik, Rafał Cupek, Adam Ziębiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016
P¦l.

26/187
Nr opisu: 0000124898   
Studia Informatica. Vol. 37, nr 3B: Computer systems in medicine and health. Post-conference proceedings. Eds. Konrad Wojciechowski, Bogdan Smołka, Marcin Fojcik, Rafał Cupek, Adam Ziębiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016
P¦l.

27/187
Nr opisu: 0000124899   
Studia Informatica. Vol. 37, nr 4A: Data mining and artificial intelligence methods for automotive systems - DMAIMAS 2016. Post-conference proceedings. Eds. Konrad Wojciechowski, Bogdan Smołka, Marcin Fojcik, Rafał Cupek, Adam Ziębiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016
P¦l.

28/187
Nr opisu: 0000115721   
System Wirtualny Rehabilitant - koncepcja zastosowania sensorów inercyjnych do oceny postępów rehabilitacji ruchowej.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, R. Mucha, A. Michalczuk, Konrad Wojciechowski.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. XI Sympozjum, Warszawa, 4 marca 2016. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 30-31

29/187
Nr opisu: 0000115751
Virtual reality in neurorehabilitation.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: 9th World Congress for Neurorehabilitation, Philadelphia, USA, 10-13.05.2016. Philadelphia : [b.w.], 2016, s. 277

30/187
Nr opisu: 0000109897   
Wavelet features in motion data classification.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Adam ¦witoński, Janusz* Słupik, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015, Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 180010-1 - 180010-4, bibliogr. 9 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

ekstrakcja cech ; identyfikacja chodu ; schemat liftingu ; motion capture ; klasyfikacja danych ruchu ; analiza wielorozdzielcza

feature extraction ; gait identification ; lifting scheme ; motion capture ; motion data classification ; multiresolution analysis ; wavelet energy ; wavelet entropy

31/187
Nr opisu: 0000106588
Zero-velocity detectors for orientation estimation problem.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna, Przemysław* Pruszowski, Andrzej Polański, Damian Pęszor, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong. Cham : Springer, 2016, s. 388-396, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9622 0302-9743)

kwaternionowy filtr komplementarny ; estymacja orientacji ; uaktualnienie na bazie zerowej prędko¶ci ; inercyjny system przechwytywania ruchu

quaternion complementary filter ; orientation estimation ; zero-velocity update ; inertial motion capture

32/187
Nr opisu: 0000102006
Adaptation mechanism of feedback in quaternion Kalman filtering for orientation estimation.
[Aut.]: Przemysław* Pruszowski, Agnieszka Szczęsna, Andrzej Polański, Janusz* Słupik, Konrad Wojciechowski.
W: Artificial intelligence and soft computing. 14th International Conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015. Proceedings. Pt. 2. Eds.: Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. Cham : Springer, 2015, s. 739-748, bibliogr. 11 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9120 0302-9743)

filtr Kalmana ; kwaternion ; mechanizm adaptacji ; czujnik IMU ; ¶ledzenie ruchu

Kalman filter ; quaternion ; adaptation mechanism ; IMU sensor ; motion tracking

33/187
Nr opisu: 0000099494   
Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu.
[Aut.]: Ł. Maciura, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2015 R. 91 nr 5, s. 1-4, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

segmentacja 3D ; operator morfologiczny ; tomografia komputerowa ; rezonans magnetyczny ; algorytm rozrostu

3-D segmentation ; morphology operator ; computer tomography ; magnetic resonance ; flood fill algorithm

34/187
Nr opisu: 0000099704
Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu.
[Aut.]: Ł. Maciura, Konrad Wojciechowski.
W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały XIV sympozjum, Krynica Zdrój, 17-21 maja 2015 r. Streszczenia referatów. Pod red. Janusza Gajdy. Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015, s. 45-46, bibliogr. 16 poz.

segmentacja 3D ; operator morfologiczny ; tomografia komputerowa ; rezonans magnetyczny ; algorytm rozrostu

3-D segmentation ; morphology operator ; computer tomography ; magnetic resonance ; flood fill algorithm

35/187
Nr opisu: 0000097723
Automatic markers' influence calculation for facial animation based on performance capture.
[Aut.]: Damian Pęszor, Konrad Wojciechowski, M. Wojciechowska.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 287-296, bibliogr. 7 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9012 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

animacja twarzy ; performance capture ; skan twarzy ; animacja szkieletowa ; punkty centruj±ce

facial animation ; performance capture ; face scan ; bone driven animation ; fiducial points

36/187
Nr opisu: 0000115726   
Dynamic time warping in assessment of performed training.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Agnieszka Szczęsna, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: 7th International Posture Symposium. Abstracts of the 7th International Posture Symposium, September 6-9, 2015, Smolenice Castle, Slovakia. Eds.: Frantisek Hlavacka, Jana Lobotkova. Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology. Slovak Academy of Science, 2015, s. 85, bibliogr. 2 poz.

37/187
Nr opisu: 0000097722
Optimization of joint detector for ultrasound images using mixtures of image feature descriptors.
[Aut.]: Kamil Wereszczyński, J. Segen, M. Kulbacki, Konrad Wojciechowski, P. Mielnik, M. Fojcik.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 277-286, bibliogr. 13 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9012 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

medyczne zdjęcie ultrasonograficzne ; uczenie maszynowe ; klasyfikator ; zapalenie błony maziowej ; programowanie generyczne ; programowanie idiomatyczne

medical ultrasound image ; machine learning ; classifier ; synovitis ; generic programming ; idiomatic programming

38/187
Nr opisu: 0000098015   
Phase space reconstruction and estimation of the largest Lyapunov exponent for gait kinematic data.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Agnieszka Michalczuk, Konrad Wojciechowski.
W: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. (ICNAAM-2014), 22-28 September 2014, Rhodes, Greece. Ed. Theodore E. Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. 660006-1 - 66006-4, bibliogr. 18 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1648 0094-243X)

rekonstrukcja przestrzeni fazowej ; chaos deterministyczny ; analiza ruchu człowieka

phase space reconstruction ; deterministic chaos ; human motion analysis

39/187
Nr opisu: 0000098848
Precision of gait indices approximation by kinect based motion acquisition.
[Aut.]: A. Michalczuk, Damian Pęszor, Henryk Josiński, Adam ¦witoński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: New trends in intelligent information and database systems. Eds. Dariusz Barbucha, Ngoc Thanh Nguyen, John Batubara. Cham : Springer, 2015, s. 53-60, bibliogr. 9 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 598 1860-949X)

motion capture ; Kinect ; chód ; step index

motion capture ; Kinect ; gait ; step index

40/187
Nr opisu: 0000098855   
Preprocessing of 3D scanned images for facial animation on the basis of realistic acquisition.
[Aut.]: Damian Pęszor, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. (ICNAAM-2014), 22-28 September 2014, Rhodes, Greece. Ed. Theodore E. Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. 660013-1 -660013-4, bibliogr. 6 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1648 0094-243X)

animacja twarzy ; skan twarzy ; przetwarzanie wstępne ; performance capture

facial animation ; face scan ; preprocessing ; performance capture

41/187
Nr opisu: 0000097795
Quantifying chaotic behavior in treadmill walking.
[Aut.]: Henryk Josiński, A. Michalczuk, Adam ¦witoński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 317-326, bibliogr. 24 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9012 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

analiza ruchu człowieka ; chaos deterministyczny ; rekonstrukcja przestrzeni fazowej ; analiza nieliniowych danych pomiarowych

human motion analysis ; deterministic chaos ; phase space reconstruction ; nonlinear time series analysis

42/187
Nr opisu: 0000098845
Recognition of human gestures represented by depth camera motion sequences.
[Aut.]: Adam ¦witoński, B. Piórkowski, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski, A. Drabik.
W: New trends in intelligent information and database systems. Eds. Dariusz Barbucha, Ngoc Thanh Nguyen, John Batubara. Cham : Springer, 2015, s. 33-42, bibliogr. 14 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 598 1860-949X)

motion capture ; analiza ruchu ; klasyfikacja szeregów czasowych ; sztuczna inteligencja ; redukcja wymiarowo¶ci ; dynamiczne marszczenie czasu ; obrazowanie głębi

motion capture ; motion analysis ; time series classification ; artificial intelligence ; dimensionality reduction ; dynamic time warping ; depth imaging

43/187
Nr opisu: 0000098608
Scalable, wearable, unobtrusive sensor network for multimodal human monitoring with distributed control.
[Aut.]: M. Kulbacki, Roman Koteras, Agnieszka Szczęsna, Krzysztof Daniec, Robert Bieda, Janusz* Słupik, J. Segen, Aleksander Nawrat, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. MBEC 2014, 7-11 September 2014, Dubrovnik, Croatia. Eds. Igor Lacković, Darko Vasić. Cham : Springer, 2015, s. 914-917 (IFMBE Proceedings ; vol. 45 1680-0737)

bezprzewodowa sieć sensorowa ; sterowanie ruchem ; rejestracja ruchu

wireless sensor network ; motion control ; motion acquisition ; wearable system

44/187
Nr opisu: 0000098013   
Selection of pose configuration parameters of motion capture data based on dynamic time warping.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Hafedh Zghidi, Konrad Wojciechowski.
W: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. (ICNAAM-2014), 22-28 September 2014, Rhodes, Greece. Ed. Theodore E. Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. 660003-1 - 66003-4, bibliogr. 9 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1648 0094-243X)

motion capture ; dynamiczne marszczenie czasu ; wybór cech ; identyfikacja chodu ; klasyfikacja danych ruchu

motion capture ; dynamic time warping ; attribute selection ; gait identification ; classification of motion data

45/187
Nr opisu: 0000115725
The virtual physiotherapist system utilizing IMU sensors.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: International Society for Posture & Gait Research World Congress, Seville, Spain, 28.06-02.07.2015. Seville : [b.w.], 2015, s. 80-81

46/187
Nr opisu: 0000093495
Computer vision and graphics. ICCVG 2014. International conference, Warsaw, Poland, September 15-17, 2014. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Bok-Suk Shin, Konrad Wojciechowski.
Cham : Springer, 2014, 691 s.

47/187
Nr opisu: 0000093891
DTW-based gait recognition from recovered 3-D joint angles and inter-ankle distance.
[Aut.]: T. Krzeszowski, Adam ¦witoński, B. Kwolek, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2014. International conference, Warsaw, Poland, September 15-17, 2014. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Bok-Suk Shin, Konrad Wojciechowski. Cham : Springer, 2014, s. 356-363, bibliogr. 15 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8671 0302-9743)

48/187
Nr opisu: 0000097349
Feature selection of motion capture data in gait identification challenge problem.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Agnieszka Michalczuk, Przemysław* Pruszowski, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. ACIIDS 2014. 6th Asian Conference, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014. Proceedings. Pt. 2. Eds.: Ngoc Thanh Nguyen, Boonwat Attachoo, Bogdan Trawiński, Kulwadee Somboonviwat. Cham : Springer, 2014, s. 535-544, bibliogr. 15 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8398 0302-9743)

identyfikacja chodu ; motion capture ; uczenie nadzorowane ; selekcja cech ; ekstrakcja cech ; biometria

gait identification ; motion capture ; supervised learning ; feature selection ; feature extraction ; biometrics

49/187
Nr opisu: 0000115722   
GRF w służbie oceny ruchu pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
[Aut.]: R. Mucha, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, M. Mucha-Janota, Konrad Wojciechowski, A. Sieroń.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. IX Sympozjum, Warszawa, 7 marca 2014. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 12-13

50/187
Nr opisu: 0000097367
Heuristic method of feature selection for person re-identification based on gait motion capture data.
[Aut.]: Henryk Josiński, Agnieszka Michalczuk, Daniel Kostrzewa, Adam ¦witoński, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. ACIIDS 2014. 6th Asian Conference, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014. Proceedings. Pt. 2. Eds.: Ngoc Thanh Nguyen, Boonwat Attachoo, Bogdan Trawiński, Kulwadee Somboonviwat. Cham : Springer, 2014, s. 585-594, bibliogr. 11 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8397 0302-9743)

funkcja wyboru ; algorytm exIWO ; analiza chodu ; ponowne wskazanie osoby ; redukcja wymiarowo¶ci ; algorytm MPCA

feature selection ; exIWO algorithm ; gait analysis ; person re-indication ; dimensionality reduction ; MPCA algorithm

51/187
Nr opisu: 0000104008
Kwaternionowe wizualizacje ruchu wybranych stawów.
[Aut.]: Agnieszka Michalczuk, Damian Pęszor, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie. XXIV Sympozjum ¦rodowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 wrze¶nia 2014. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014, s. 145-148, bibliogr. 4 poz.

kwaternion ; analiza ruchu ; motion capture ; chód ludzki

quaternion ; motion analysis ; motion capture ; human gait

52/187
Nr opisu: 0000093237   
Metody wyznaczania k±tów z żyroskopów dla filtru komplementarnego na potrzeby okre¶lania orientacji IMU.
[Aut.]: Rafał Grygiel, Robert Bieda, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2014 R. 90 nr 9, s. 217-224, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

orientacja 3D ; IMU ; filtr komplementarny ; całkowanie żyroskopu ; całkowanie bezkardanowe

3D orientation ; IMU ; complementary filter ; gyroscope integration ; strapdown integration

53/187
Nr opisu: 0000099757
New tools for visualization of human motion trajectory in quaternion representation.
[Aut.]: Damian Pęszor, D. Małachowski, A. Drabik, J. Nowacki, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Intelligent information and database systems. ACIIDS 2014. 6th Asian Conference, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014. Proceedings. Pt. 2. Eds.: Ngoc Thanh Nguyen, Boonwat Attachoo, Bogdan Trawiński, Kulwadee Somboonviwat. Cham : Springer, 2014, s. 575-584 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8398 0302-9743)

54/187
Nr opisu: 0000115723   
Ocena zaburzeń ruchowych wybranych okolic stawów prowadzona na bazie transformaty dynamicznego marszczenia czasu.
[Aut.]: Agnieszka Michalczuk, R. Mucha, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. IX Sympozjum, Warszawa, 7 marca 2014. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 36-38

55/187
Nr opisu: 0000100615   
Scalable, wearable, unobtrusive sensor network for multimodal human monitoring with distributed control.
[Aut.]: M. Kulbacki, Roman Koteras, Agnieszka Szczęsna, Krzysztof Daniec, Robert Bieda, Janusz* Słupik, J. Segen, Aleksander Nawrat, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. MBEC 2014. Towards new horizons in biomedical engineering, September 7-11, 2014, Dubrovnik, Croatia. Programm & abstract book. Eds. Igor Lackovic, Darko Vasić. Zagreb : Croatian Medical and Biological Engineering Society, 2014, s. 149

56/187
Nr opisu: 0000113825
Tracking people in video sequences by clustering feature motion paths.
[Aut.]: Jakub* Rosner, J. Segen, M. Kulbacki, Adam Gudy¶, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2014. International conference, Warsaw, Poland, September 15-17, 2014. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Bok-Suk Shin, Konrad Wojciechowski. Cham : Springer, 2014, s. 236-245, bibliogr. 13 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8671 0302-9743)

57/187
Nr opisu: 0000103587   
Analiza drżenia na podstawie danych kinematycznych, u pacjentów z chorob± Parkinsona leczonych metod± STN-DBS.
[Aut.]: Magdalena* Stawarz, Andrzej Polański, S. Kwiek, M. Boczarska-Jedynak, R. Sordyl, M. Kubicki, M. Humeniuk, L. Przeklasa, A. Przybyszewski, Konrad Wojciechowski.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. VIII Sympozjum, Warszawa, 1 marca 2013. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 34-35, bibliogr. 5 poz.

choroba Parkinsona ; STN-DBS ; drżenie spoczynkowe

Parkinson's disease ; STN-DBS ; resting tremor

58/187
Nr opisu: 0000084205
Feature extraction and HMM-based classification of gait video sequences for the purpose of human identification.
[Aut.]: Henryk Josiński, Daniel Kostrzewa, A. Michalczuk, Adam ¦witoński, Konrad Wojciechowski.
W: Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Ku¶. Berlin : Springer, 2013, s. 233-245, bibliogr. 26 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 481 1860-949X)

59/187
Nr opisu: 0000083010
Gait human identification by dynamic time warping applied to reduced video recordings data.
[Aut.]: Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
-World Acad. Sci. Eng. Technol. 2013 vol. 74, s. 364-369, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

60/187
Nr opisu: 0000082997   
Human identification based on gait video sequences.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Daniel Kostrzewa, Konrad Wojciechowski.
-World Acad. Sci. Eng. Technol. 2013 vol. 74, s. 312-317, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

redukcja wymiarowo¶ci ; identyfikacja osób ; analiza chodu ; ukryty model Markowa

dimensionality reduction ; human identification ; gait analysis ; hidden Markov model ; manifold learning

61/187
Nr opisu: 0000103574   
Korelacja krzyżowa w ocenie asymetrii chodu u pacjentów ze zwyrodnieniem stawu biodrowego.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. VIII Sympozjum, Warszawa, 1 marca 2013. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 14-15, bibliogr. 5 poz.

staw biodrowy ; choroba zwyrodnieniowa ; asymetria chodu ; korelacja krzyżowa

hip joint ; degenerative disease ; assymetry of movement ; cross-correlation

62/187
Nr opisu: 0000113820   
Motion capture method in the assessment of resting tremor in patients with Parkinson's disease treated with deep brain stimulation (DBS).
[Aut.]: M. Boczarska-Jedynak, S. Kwiek, R. Sordyl, K. Kubicki, M. Humeniuk, L. Przeklasa, M. Stawarz, Konrad Wojciechowski, M. Arkuszewski, P. Bazowski, G. Opala.
-Mov. Disor. 2013 vol. 28, suppl. 1, S460
Zawiera materiały z: Seventeenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Sydney, Australia, June 16-20, 2013. Impact Factor 5.634. Punktacja MNiSW 40.000

63/187
Nr opisu: 0000091033   
Motion capture technique as a data source for computation of chosen gait indices as measures of gait asymmetry.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Magdalena* Stawarz, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: Cutting edge of posture and gait research. 2nd Joint World Congress ISPGR / Gait & Mental Function, Akita, Japan, June 22nd-26th, 2013. [Dokument elektroniczny]. International Society for Posture & Gait Research. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) s. 3-4, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: https://d3lut3gzcpx87s.cloudfront.net/down/eJwFwYsJgDAMBcCN0tYYom7z6gdFa4sJCE7v3e7ephDsuE5zPE7GhIKv3niN5lqCdEmhiMI8RuU8aMKapae2bD!j8hQK/Poster_Abstract_Session%201.pdf [dostęp 17 kwietnia 2014]

64/187
Nr opisu: 0000086708
Ocena asymetrii chodu z wykorzystaniem transformaty marszczenia czasu.
[Aut.]: Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Henryk Josiński, R. Mucha, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie. XXIII Sympozjum ¦rodowiskowe PTZE, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013, s. 212-214, bibliogr. 5 poz.

asymetria chodu ; pomiar asymetrii ; dynamiczne marszczenie czasu ; DTW ; biometria

assymetry of movement ; measurement of assymetry ; dynamic time warping ; DTW ; biometrics

65/187
Nr opisu: 0000103591   
Ocena osobniczych cech ruchu poszczególnych stawów z wykorzystaniem transformaty dynamicznego marszczenia czasu.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Agnieszka Michalczuk, Konrad Wojciechowski.
W: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. VIII Sympozjum, Warszawa, 1 marca 2013. Centrum Zdrowia Dziecka. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 36-37, bibliogr. 4 poz.

analiza ruchu człowieka ; klasyfikacja danych ruchu ; wybór cech ; dynamiczne marszczenie czasu ; DTW

human motion analysis ; classification of motion data ; attribute selection ; dynamic time warping ; DTW

66/187
Nr opisu: 0000088779   
Ocena postępów rehabilitacji pacjentów ze zwyrodnieniami stawu biodrowego, kręgosłupa oraz po udarze mózgu z wykorzystaniem indeksów chodu.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Magdalena* Stawarz, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 12, s. 279-282, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

motion capture ; indeks chodu ; analiza ruchu ; choroba zwyrodnieniowa

motion capture ; gait index ; motion analysis ; degenerative disease

67/187
Nr opisu: 0000088453   
Physics-based animation of articulated rigid body systems for virtual environments. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jakub* Stępień.
Gliwice, 2013, 179 s., bibliogr. 133 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

animacja fizyczna ; układ przegubowy ; sztywna bryla ; MLCP ; gra komputerowa

physics-based animation ; articulated system ; rigid body ; MLCP ; computer game

68/187
Nr opisu: 0000088446   
Quaternions based human motion analysis algorithms implemented with data flow processing framework for Motion Data Editor software. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mateusz* Janiak.
Gliwice, 2013, 200 k., bibliogr. 76 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

Motion Data Editor ; architektura systemu ; analiza ruchu ; schemat liftingu

Motion Data Editor ; system architecture ; motion analysis ; lifting scheme

69/187
Nr opisu: 0000084208
Selection of individual gait features extracted by MPCA applied to video recordings data.
[Aut.]: Henryk Josiński, A. Michalczuk, Andrzej Polański, Adam ¦witoński, Konrad Wojciechowski.
W: Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Ku¶. Berlin : Springer, 2013, s. 257-271, bibliogr. 23 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 481 1860-949X)

70/187
Nr opisu: 0000086696
Wyznaczanie indeksów chodu z wykorzystaniem techniki motion capture dla pacjentów ze zwyrodnieniami stawu biodrowego i kręgosłupa oraz po udarze mózgu.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Magdalena* Stawarz, R. Mucha, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie. XXIII Sympozjum ¦rodowiskowe PTZE, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013, s. 109-111, bibliogr. 6 poz.

staw biodrowy ; choroba zwyrodnieniowa ; diagnostyka ; motion capture ; mocap

hip joint ; degenerative disease ; diagnostics ; motion capture ; mocap

71/187
Nr opisu: 0000076101   
A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Tomasz Błachowicz, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s.107-110, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; analiza głównych składowych ; sygnatura spektralna ; rak skóry

multispectral imaging ; principal component analysis ; spectral signature ; skin cancer

72/187
Nr opisu: 0000076412   
A general on-the-fly algorithm for modifying the kinematic tree hierarchy.
[Aut.]: Jakub* Stępień, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 423-435, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

ciało sztywne ; układ przegubowy ; dynamika ; animacja

rigid body ; articulated system ; dynamics ; animation

73/187
Nr opisu: 0000076745
A system for analysis of tremor in patients with Parkinson's disease based on motion capture technique.
[Aut.]: Magdalena* Stawarz, Andrzej Polański, S. Kwiek, M. Boczarska-Jedynak, Łukasz* Janik, A. Przybyszewski, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2012. International conference, Warsaw, Poland, September 24-26, 2012. Proceedings. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2012, s. 618-625, bibliogr. 11 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7594 0302-9743)

74/187
Nr opisu: 0000076734
Application of a hybrid algorithm for non-humanoid skeleton model estimation from motion capture data.
[Aut.]: Łukasz* Janik, Karol* Jędrasiak, Konrad Wojciechowski, Andrzej Polański.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2012. International conference, Warsaw, Poland, September 24-26, 2012. Proceedings. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2012, s. 95-104, bibliogr. 12 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7594 0302-9743)

75/187
Nr opisu: 0000082607   
Dynamic Time Warping in gait classification of motion capture data.
[Aut.]: Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Henryk Josiński, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Comput. Electr. Autom. Control Inf. Eng. [online] 2012 vol. 6 no. 11, s. 1289-1294, bibliogr. 30 poz.

biometria ; algorytm DTW ; identyfikacja chodu ; pomiar ruchu ; klasyfikacja szeregów czasowych ; ranking atrybutów

biometrics ; Dynamic Time Warping algorithm ; gait identification ; motion capture ; time series classification ; attribute ranking ; quaternion distance functions

76/187
Nr opisu: 0000082605
Gait identification based on MPCA reduction of a video recordings data.
[Aut.]: A. Michalczuk, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2012. International conference, Warsaw, Poland, September 24-26, 2012. Proceedings. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2012, s. 525-532, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7594 0302-9743)

77/187
Nr opisu: 0000076105   
Motion capture as Data Source for Gait-based Human Identification.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s. 201-204, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

redukcja wymiarowo¶ci ; ekstrakcja cech ; klasyfikacja danych ; chód ; wieloliniowa analiza składowych głównych ; algorytm MPCA

dimensionality reduction ; feature extraction ; data classification ; gait ; multilinear principal component analysis ; MPCA algorithm

78/187
Nr opisu: 0000072079   
Mozaikowanie obrazów z kapsuły endoskopowej.
[Aut.]: Ł. Macura, K. Sieroń-Stołtny, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
-Stud. Informat. 2012 vol. 33 nr 2B, s. 9-23, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kapsuła endoskopowa ; mozaikowanie obrazu ; dopasowanie obrazu ; pasowanie punktów kluczowych

capsule endoscopy ; image mosaic ; image registration ; keypoinys matching

79/187
Nr opisu: 0000082506
Real-time multi-view human motion tracking using particle swarm optimization with resampling.
[Aut.]: B. Kwolek, T. Krzeszowski, A. Gagalowicz, Konrad Wojciechowski, Henryk Josiński.
W: Articulated Motion and Deformable Objects. 7th International Conference, AMDO 2012, Port d'Andratx, Mallorca, Spain, July 11-13, 2012. Proceedings. Eds: F. J. Perales, R. B. Fisher, T. B. Moeslund. Berlin : Springer, 2012, s. 92-101, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7378 0302-9743)

80/187
Nr opisu: 0000082505
Real-time tracking of full-body motion using parallel particle swarm optimization with a pool of best particles.
[Aut.]: T. Krzeszowski, B. Kwolek, B. Rymut, Konrad Wojciechowski, Henryk Josiński.
W: Swarm and evolutionary computation. International symposia, SIDE 2012 and EC 2012 held in conjunction with ICAISC 2012, Zakopane, Poland, April 29-May 3, 2012. Proceedings. Eds: L. Rutkowski [et al.]. Berlin : Springer, 2012, s. 102-109 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7269 0302-9743)

inteligencja roju ; sztuczna inteligencja ; algorytm ewolucyjny

swarm intelligence ; artificial intelligence ; evolutionary algorithm

81/187
Nr opisu: 0000076089   
Supervised and unsupervised segmentation of multispectral retina images.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Tomasz Błachowicz, M. Misiuk-Hojło, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s. 111-114, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; uczenie maszynowe ; siatkówka ; choroba ; diagnostyka okulistyczna ; segmentacja obrazu wielokanałowego

multispectral imaging ; machine learning ; retina ; disease ; ophthalmic diagnosis ; segmentation of multichannel image

82/187
Nr opisu: 0000082599   
Technika motion capture jako Ľródło danych dla identyfikacji osób na podstawie chodu.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, A. Michalczuk, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 wrze¶nia 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 115-117, bibliogr. 5 poz.

chód ; identyfikacja osób ; algorytm MPCA ; mocap ; biometria

gait ; human identification ; MPCA algorithm ; mocap ; biometrics

83/187
Nr opisu: 0000076192   
The effectiveness of applied treatment in Parkinson disease based on feature selection of motion activities.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Magdalena* Stawarz, M. Boczarska-Jedynak, A. Sieroń, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s.103-106, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

choroba Parkinsona ; pomiar ruchu ; selekcja cech ; ekstrakcja cech ; uczenie maszynowe ; nadzorowane uczenie maszynowe

Parkinson's disease ; motion capture ; feature selection ; feature extraction ; machine learning ; supervised machine learning

84/187
Nr opisu: 0000085398
Algorithms for computing indexes of neurological gait abnormalities in patients after DBS surgery for Parkinson disease based on motion capture data.
[Aut.]: Magdalena* Stawarz, S. Kwiek, Andrzej Polański, Łukasz* Janik, M. Boczarska-Jedynak, A. Przybyszewski, Konrad Wojciechowski.
-Mach. Graph. Vision 2011 vol. 20 nr 3, s. 299-317, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

choroba Parkinsona ; pomiar ruchu ; analiza chodu

Parkinson's disease ; motion capture ; gait analysis

85/187
Nr opisu: 0000068996   
Diagnosis of the motion pathologies based on a reduced kinematical data of a gait.
[Aut.]: Adam ¦witoński, R. Mucha, D. Danowski, M. Mucha, Andrzej Polański, G. Cie¶lar, Konrad Wojciechowski, A. Sieroń.
-Prz. Elektrot. 2011 R. 87 nr 12b, s. 173-176, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.244. Punktacja MNiSW 15.000

pomiar ruchu ; analiza ruchu ; koksartroza ; uczenie nadzorowane ; transformata Fouriera

motion capture ; gait analysis ; coxarthrosis ; supervised learning ; Fourier transform

86/187
Nr opisu: 0000068995   
Human identification based on a kinematical data of a gait.
[Aut.]: Adam ¦witoński, R. Mucha, D. Danowski, M. Mucha, G. Cie¶lar, Konrad Wojciechowski, A. Sieroń.
-Prz. Elektrot. 2011 R. 87 nr 12b, s. 169-172, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.244. Punktacja MNiSW 15.000

biometria ; pomiar ruchu ; identyfikacja chodu ; chód ; analiza chodu ; uczenie nadzorowane

biometrics ; motion capture ; gait identification ; gait ; gait analysis ; supervised learning

87/187
Nr opisu: 0000071610   
Human identification based on gait paths.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Advanced concepts for intelligent vision systems. ACIVS 2011. 13th International conference, Ghent, Belgium, August 22-25, 2011. Proceedings. Eds: J. Blanc-Talon [et al.]. Berlin : Springer, 2011, s. 531-542, bibliogr. 15 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6915 0302-9743)

pomiar ruchu ; identyfikacja osób ; rozpoznawanie chodu ; uczenie nadzorowane ; ekstrakcja cech ; wybór cech ; biometria

motion capture ; human identification ; gait recognition ; supervised learning ; feature extraction ; feature selection ; biometrics

88/187
Nr opisu: 0000072272   
Human identification based on the reduced kinematic data of the gait.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: 7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2011), Dubrovnik, Croatia, 4-6 September 2011. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 650-655, bibliogr. 34 poz.

transformata Fouriera ; wybór cech ; analiza chodu ; przetwarzanie sygnałów medycznych ; analiza głównych składowych

Fourier transform ; feature extraction ; gait analysis ; medical signal processing ; principal component analysis

89/187
Nr opisu: 0000085395
Markerless articulated human body tracking for gait analysis and recognition.
[Aut.]: T. Krzeszowski, B. Kwolek, Konrad Wojciechowski, Henryk Josiński.
-Mach. Graph. Vision 2011 vol. 20 nr 3, s. 267-280, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

optymalizacja rojem cz±stek ; analiza chodu ; rozpoznawanie chodu

particle swarm optimization ; gait analysis ; gait recognition ; markerless motion tracking

90/187
Nr opisu: 0000085400
Models and algorithms for human skeleton estimation from 3D marker trajectories.
[Aut.]: Łukasz* Janik, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Mach. Graph. Vision 2011 vol. 20 nr 3, s. 333-354, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkielet ; pomiar ruchu

skeleton ; motion capture

91/187
Nr opisu: 0000073030   
Multispectral endoscopic imaging in photodynamic diagnosis by Monte Carlo simulation of light propagation in human tissue. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej* Zacher.
Gliwice, 2011, 175 s., bibliogr. 93 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

diagnoza fotodynamiczna ; transport ¶wiatła ; mapowanie fotonów ; fluorescencja ; metoda Monte Carlo

photodynamic diagnosis ; light transport ; photon mapping ; fluorescence ; Monte Carlo method

92/187
Nr opisu: 0000071506   
Ophthalmic diagnosis based on multispectral imaging.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Tomasz Błachowicz, M. Zieliński, M. Misiuk-Hajto, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2011 R. 87 nr 12b, s. 165-168, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.244. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; diagnostyka okulistyczna ; siatkówka ; struktury gałki ocznej

mutlispectral imaging ; ophthalmic diagnosis ; retina ; anatomical structures of the eye

93/187
Nr opisu: 0000093734   
Wyznaczanie o¶wietlenia globalnego z wykorzystaniem mapy fotonów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech* Borczyk.
Gliwice, 2011, 173 k., bibliogr. 85 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

emisja ¶wiatła ; fotometria ; grafika komputerowa ; metoda Monte Carlo ; radiometria ; mapa fontów

light emission ; photometry ; computer graphics ; Monte Carlo method ; radiometry ; map fonts

94/187
Nr opisu: 0000063102   
Classification of poses and movement phases.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Karol* Jędrasiak, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 1. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2010, s. 193-200, bibliogr. 10 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6374 0302-9743)

95/187
Nr opisu: 0000065369   
Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 1, 2. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski.
Berlin : Springer, 2010

96/187
Nr opisu: 0000063097   
Detection of tumor tissue based on the multispectral imaging.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Marcin Michalak, Henryk Josiński, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 2. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2010, s. 325-333, bibliogr. 14 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6375 0302-9743)

97/187
Nr opisu: 0000063104   
Estimation system for forces and torques in a biped motion.
[Aut.]: Andrzej Polański, Adam ¦witoński, Henryk Josiński, Karol* Jędrasiak, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 1. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2010, s. 185-192, bibliogr. 19 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6374 0302-9743)

98/187
Nr opisu: 0000063366   
Klasyfikator j±drowej wersji maszyny wektorów podpieraj±cych wspomagaj±cy diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym.
[Aut.]: Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 183-184, bibliogr. 4 poz.

99/187
Nr opisu: 0000062617   
Klasyfikator j±drowej wersji maszyny wektorów podpieraj±cych wspomagaj±cy diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym.
[Aut.]: Robert Bieda, Adam ¦witoński, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 12, s. 13-16, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.242

diagnostyka fotodynamiczna ; obrazowanie wielospektralne ; klasyfikacja nadzorowana ; Maszyna Wektorów No¶nych

photodynamic diagnosis ; multispectral imaging ; supervised classification ; Support Vector Machine

100/187
Nr opisu: 0000069962   
Markup language based design tool integration method in distributed design environments.
[Aut.]: M. Szlęzak, Adam Pawlak, Konrad Wojciechowski.
W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2010. Proceedings of the 17th international conference, Wrocław, Poland, 24-26 June 2010. Ed. by A. Napieralski. Wrocław : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of ŁódĽ, 2010, s. 294-299, bibliogr. 21 poz.

projektowanie systemów typu SoC ; projektowanie rozproszone ; integracja narzędzi rozproszonych ; opis narzędzi w języku XML ; zarz±dzanie narzędziami ; ontologia dla narzędzi projektowania

SoC design ; distributed collaborative design ; remote tools integration ; XML-based tool wrapping ; tools management ; tools ontology

101/187
Nr opisu: 0000063101   
Matlab based interactive simulation program for 2D multisegment mechanical systems.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam ¦witoński, Karol* Jędrasiak, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 1. Eds: Leonard Bolc, Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2010, s. 131-138, bibliogr. 9 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6374 0302-9743)

102/187
Nr opisu: 0000063368   
Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego.
[Aut.]: Andrzej* Zacher, Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 199-200, bibliogr. 3 poz.

103/187
Nr opisu: 0000062623   
Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego.
[Aut.]: Andrzej* Zacher, Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 12, s. 170-174, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.242

diagnostyka fotodynamiczna ; rozpraszanie podpowierzchniowe ; mapowanie fotonów ; symulacja zjawiska fluorescencji

photodynamic diagnosis ; subsurface scattering ; photon mapping ; simulation of fluorescence phenomenon

104/187
Nr opisu: 0000063099   
Three cameras method of light sources extraction in augmented reality.
[Aut.]: P. Pardel, Konrad Wojciechowski.
W: Computer vision and graphics. ICCVG 2010. International conference, Warsaw, Poland, September 20-22, 2010. Proceedings. Pt 2. Eds: Leonard Bolc , Ryszard Tadeusiewicz, Leszek J. Chmielewski, Konrad Wojciechowski. Berlin : Springer, 2010, s. 183-192, bibliogr. 13 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6375 0302-9743)

105/187
Nr opisu: 0000062419   
XML markup language based design tool integration method in distributed design environments.
[Aut.]: M. Szlęzak, Adam Pawlak, Konrad Wojciechowski.
-Elektronika 2010 R. 51 nr 11, s. 51-55, bibliogr. 19 poz.

projektowanie systemów typu SoC ; projektowanie rozproszone ; integracja narzędzi rozproszonych ; opis narzędzi w języku XML ; ontologia dla narzędzi projektowania ; zarz±dzanie narzędziami

SoC design ; distributed collaborative design ; remote tools integration ; XML-based tool wrapping ; tools ontology ; tools management

106/187
Nr opisu: 0000050137   
Computer vision and graphics. ICCVG 2008. International conference, Warsaw, Poland, November 10-12, 2008. Revised papers. Eds: Leonard Bolc, Juliusz L. Kulikowski, Konrad Wojciechowski.
Berlin : Springer, 2009

107/187
Nr opisu: 0000048082   
Metoda tworzenia deformowalnych wielorozdzielczych powierzchni i ich interaktywna wizualizacja. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karolina Nurzyńska.
Gliwice, 2008, 139 k., bibliogr. 184 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

rekonstrukcja powierzchni ; wizualizacja ; ł±czenie konturów ; kontur aktywny ; aktywny model kształtu ; chmura punktów ; siatka wielorozdzielcza ; uproszczenie siatki

surface reconstruction ; visualization ; contour stitching ; active contour ; active shape model ; point cloud ; multiresolution mesh ; mesh simplification

108/187
Nr opisu: 0000057393
The possibilities of improvement in the sensitivity of cancer fluorescence diagnostics by computer image processing.
[Aut.]: Robert Bieda, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski, [i in.].
W: Imaging, manipulation and analysis of biomolecules, cells and tissues VI, San Jose, California, USA, 21-23 January 2008. Eds: D. L. Farkas, D.V. Nicolau, R. C. Leif. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2008, s. 68591E-1 - 68591E-8, bibliogr. 11 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 6859 0277-786X)

109/187
Nr opisu: 0000048825
Wavelet image compression controlled by picture quality scale measure.
[Aut.]: M. Skublewka-Paszkowska, J. Smołka, Konrad Wojciechowski.
W: X International PhD Workshop = X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. OWD 2008, [Wisła, 18-21 October 2008]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics [et al.]. [Gliwice] : Organizing Committe of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2008, s. 221-226, bibliogr. 9 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 25)
Toż na CD-ROM

110/187
Nr opisu: 0000037539   
Detekcja powierzchni parametrycznych na podstawie zbioru punktów pomiarowych pozyskanych ze skanera 3D. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sebastian Budzan.
Gliwice, 2007, 123 k., bibliogr. 102 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

detekcja powierzchni ; przetwarzanie obrazów ; segmentacja ; modelowanie 3D ; badanie numeryczne ; algorytm hybrydowy

surface detection ; image processing ; segmentation ; 3D modelling ; numerical study ; hybrid algorithm

111/187
Nr opisu: 0000100938
Markup language based design tool integration method supporting collaborative engineering.
[Aut.]: Adam Pawlak, M. Szlęzak, Konrad Wojciechowski.
W: Pre-proceedings of integrated practices for the 21st century: collaborative working environment. First Workshop on Collaborative Architectural and Building Design - CollABD'07, Rome, December, 13-15, 2007. Eds. Gianfranco Carrara and Yehuda Kalay. [B.m.] : Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria Sapienza Universita di Roma, 2007, s. 226-237, bibliogr. 16 poz.

112/187
Nr opisu: 0000036442   
Wielorozdzielcze przetwarzanie nieregularnych siatek powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Szczęsna.
Gliwice, 2007, 150 k., bibliogr. 138 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

analiza wielorozdzielcza ; falka drugiej generacji ; nieregularna powierzchnia siatki ; schemat liftingu ; modelowanie 3D

multiresolution analysis ; second generation wavelet ; irregular surface mesh ; lifting scheme ; 3D modelling

113/187
Nr opisu: 0000030414   
Analiza i tłumienie zjawiska moire w skanowanych barwnych obrazach półtonalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Przemysław Skurowski.
Gliwice, 2006, 229 s., bibliogr. 90 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

zjawisko moire ; metoda tłumienia ; obraz barwny

moire effect ; damping method ; colour image

114/187
Nr opisu: 0000018021
Computer vision and graphics. ICCVG 2004. International conference, Warsaw, Poland, September 2004. Proceedings. Eds: K. Wojciechowski [et al.].
Dordrecht : Springer, 2006

115/187
Nr opisu: 0000023912   
Wybrane techniki wspomagaj±ce animację autonomicznych postaci wirtualnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewa Lach.
Gliwice, 2006, 231 k., bibliogr. 140 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

animacja trójwymiarowa ; postać wirualna ; fACT

three-dimensional animation ; virtual character ; fACT

116/187
Nr opisu: 0000018009
Fast detection and impulsive noise attenuation in color images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Andrzej Chydziński, Konrad Wojciechowski.
W: Computer recognition systems. CORES'05. Proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems, [Rydzyna, May 22-25, 2005]. Eds: M. Kurzyński [et al.]. Berlin : Springer, 2005, s. 459-466, bibliogr. 20 poz.

117/187
Nr opisu: 0000014063
On the adaptive impulsive noise removal in color images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 117-131, bibliogr. 30 poz.

przetwarzanie obrazów kolorowych ; redukcja hałasu ; wzbogacenie jako¶ci obrazu

color image processing ; noise reduction ; image quality enhancement

118/187
Nr opisu: 0000019074   
Wyznaczanie odpowiednio¶ci elementów obrazów z wykorzystaniem informacji o ich strukturze. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Artur Bal.
Gliwice, 2005, 157 s., bibliogr. 122 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

119/187
Nr opisu: 0000014172   
Wybrane zagadnienia zwi±zane z modelami percepcji barwy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr* Stera.
Gliwice, 2004, 128 s., bibliogr. 128 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

120/187
Nr opisu: 0000013133   
Algorytmy deformacji i wizualizacji zdeformowanych obiektów trójwymiarowych na obrazach cyfrowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł* Kaczmarzyk.
Gliwice, 2003, 114 s., bibliogr. 79 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

czaszka ; model cyfrowy ; obraz cyfrowy ; model deformowalny ; analiza deformacji ; symulacja komputerowa

skull ; digital model ; digital image ; deformable model ; deformation analysis ; computer simulation

121/187
Nr opisu: 0000008371   
Towards automatic redeye effect removal.
[Aut.]: Bogdan Smołka, K. Czubin, J. Hardeberg, K. Plataniotis, Marek Szczepański, Konrad Wojciechowski.
-Pattern Recognit. Lett. 2003 vol. 24 iss. 11, s. 1767-1785. Impact Factor 0.809

efekt czerwonych oczu ; detekcja skóry ; renowacja ; poprawa jako¶ci obrazu kolorowego

red eye effect ; skin detection ; restoration ; colour image enhancement

122/187
Nr opisu: 0000003506
Applications of digital image processing.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad Wojciechowski, Andrzej ¦wierniak, Artur Bal, M. Szczepański.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 64 slajdy

123/187
Nr opisu: 0000003187
Evaluation of the efficiency of robust anisotropic diffusion schemes.
[Aut.]: Bogdan Smołka, C. Canton-Ferrer, M. Szczepański, Konrad Wojciechowski.
W: International Conference on Computer Vision and Graphics with Special Session for Young Scientists and Summer School on Image Processing, Zakopane, Poland, September 25-29, 2002. Conference proceedings. Vol. 2. Ed. K. Wojciechowski. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 666-670, bibliogr. 10 poz.

124/187
Nr opisu: 0000003179
New class of noise reduction filters based on Kernel Density Estimation.
[Aut.]: Bogdan Smołka, M. Stommel, M. Studer, Konrad Wojciechowski.
W: International Conference on Computer Vision and Graphics with Special Session for Young Scientists and Summer School on Image Processing, Zakopane, Poland, September 25-29, 2002. Conference proceedings. Vol. 2. Ed. K. Wojciechowski. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 671-677, bibliogr. 6 poz.

125/187
Nr opisu: 0000001217   
Self-adaptive algorithm of impulsive noise reduction in color images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, K. Plataniotis, Andrzej Chydziński, M. Szczepański, A. Venetsanopoulos, Konrad Wojciechowski.
-Pattern Recognit. 2002 vol. 35 iss. 8, s. 1771-1784, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.038

przetwarzanie obrazów kolorowych ; filtry wielokanałowe ; szum impulsowy ; techniki adaptacyjne

color image processing ; multichannel filter ; impulsive noise ; adaptive techniques

126/187
Nr opisu: 0000012842   
Badania nad korelacj± pomiędzy składowymi wektora barwy w cyfrowych obrazach barwnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Damian Bereska.
Gliwice, 2001, 120 s., bibliogr. 88 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

127/187
Nr opisu: 0000000839
Decomposition of Boolean function in morphological pre-processing of binary images.
[Aut.]: U. Stańczyk, Konrad Wojciechowski, Krzysztof Cyran.
W: IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. PDS 2001, Gliwice, November 22nd - 23rd, 2001. Preprints. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 82-87, bibliogr. 9 poz.

128/187
Nr opisu: 0000057311
On the reduction of impulsive noise in multichannel image processing.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Andrzej Chydziński, Konrad Wojciechowski, K. Plataniotis, A. Venetsanopoulos.
-Opt. Eng. 2001 vol. 40 iss. 6, s. 902-908, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.997

129/187
Nr opisu: 0000080103
New color image impulsive noise reduction algorithm.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad Wojciechowski, K. Plataniotis, A. Venetsanopoulos.
W: Medical informatics and technologies. MIT 2000. Biometrics and Interfaces Conclusion Making Systems Image Processing and Telemedicine. Ed. J. Piecha. Katowice : Department of Electronics and Computer Systems. Institute of Informatics. Silesian University, 2000, s. IT-87-IT-90, bibliogr. 10 poz. (Journal of Medical Informatics and Technologies ; vol. 5)

130/187
Nr opisu: 0000008461
Contrast enhancement of gray scale images based on the random walk model.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad Wojciechowski.
W: Computer analysis of images and patterns. 8th International conference. CAIP'99, Ljubljana, Slovenia, September 1-3, 1999. Proceedings. Eds: F. Solina, A. Leonardis. Berlin : Springer, 1999, s. 411-418 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 1689 0302-9743). Impact Factor 0.872

131/187
Nr opisu: 0000100922
Control law synthesis under set membership uncertainty: case of ellipsoidal sets.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
W: Modelling, identification and control. Proceedings of the Eighteenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 15-18, 1999. Ed.: M. H. Hamza. Anaheim : Acta Press, 1999, s. 333-335, bibliogr. 6 poz. (Modelling, Identification and Control ; 1025-8973)

132/187
Nr opisu: 0000008462
Edge preserving probabilistic smoothing algorithm.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad Wojciechowski.
W: Computer analysis of images and patterns. 8th International conference. CAIP'99, Ljubljana, Slovenia, September 1-3, 1999. Proceedings. Eds: F. Solina, A. Leonardis. Berlin : Springer, 1999, s. 41-48 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 1689 0302-9743). Impact Factor 0.872

133/187
Nr opisu: 0000079990
Random walk approach to the enhancement of gel electrophoresis images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Andrzej ¦wierniak, Konrad Wojciechowski, Artur Bal, M. Karasek, G. Zaj±czkowski, P. Widłak.
W: Techniki informatyczne w medycynie. TIM'99. IV Krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec, 18-20.11.1999. Pod red. J. Piechy. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet ¦l±ski, 1999, s. PD-3-PD-11, bibliogr. 25 poz.

134/187
Nr opisu: 0000006883   
Robust quasi NID aircraft 3D flight control under sensor noise.
[Aut.]: Marian Błachuta, V. Yurkevich, Konrad Wojciechowski.
-Kybernetika 1999 vol. 35 iss. 5, s. 637-650, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.100

135/187
Nr opisu: 0000025275
Metody sztucznej inteligencji. Laboratorium. Zbiór instrukcji do ćwiczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Simka.
[Aut.]: Witold* Brandys, Krzysztof Fujarewicz, Adam Gałuszka, Krzysztof Simek, Andrzej ¦wierniak, Konrad Wojciechowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1998, 119 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2138 0434-0825)

136/187
Nr opisu: 0000027788
A new method of texture binarization.
[Aut.]: B. Smolka, Konrad Wojciechowski.
W: Computer analysis of images and patterns. CAIP'97. 7th International conference, Kiel, Germany, September 10-12, 1997. Proceedings. Eds: G. Sommer, K. Daniilidis, J. Pauli. New York : Springer, 1997, s. 629-636, bibliogr. 13 poz.

137/187
Nr opisu: 0000027787
Contrast enhancement of badly illuminated images based on Gibbs distribution and random walk model.
[Aut.]: B. Smolka, Konrad Wojciechowski.
W: Computer analysis of images and patterns. CAIP'97. 7th International Conference, Kiel, Germany, September 10-12, 1997. Proceedings. Eds: G. Sommer, K. Daniilidis, J. Pauli. New York : Springer, 1997, s. 271-278, bibliogr. 14 poz.

138/187
Nr opisu: 0000101083
Control law synthesis under set membership uncertainty based on inertia moment of ellipsoidal information set.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
W: CONTROLO 96. 2nd Portuguese Conference on Automatic Control, September 11-13, 1996, Porto, Portugal. Vol. 1. Coimbra : APCA - Associacao Portuguesa de Controlo Automatico, 1996, s. 109-114, bibliogr. 12 poz.

139/187
Nr opisu: 0000041860   
Synteza optymalnych przetworników stosowanych w warunku minimalizacji ¶redniego błędu bezwzględnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
Gliwice, 1996, 94 s., bibliogr.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

140/187
Nr opisu: 0000100932
Wyznaczanie odpowiednio¶ci punktów w parze obrazów.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, K. Grabarczyk, T. Jaworska.
W: Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach ¶rodowiska i jego monitoringu. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Klub Teledetekcji ¦rodowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Teledetekcji ¦rodowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Klub Teledetekcji ¦rodowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1996, s. 59

obraz ; przetwarzanie obrazów ; odpowiednio¶ć punktów ; sieć neuronowa

image ; image processing ; correspondence of points ; neural network

141/187
Nr opisu: 0000101355
Aircraft motion control by dynamic contraction method.
[Aut.]: Marian Błachuta, V. Yurkevich, Konrad Wojciechowski.
W: Recent advances in mechatronics. Proceedings of International Conference on Recent Advances in Mechatronics, ICRAM '95, August 14-16, 1995, Istanbul, Turkey. Plenary papers. Vol. 1, Plenary papers, invited papers, special session papers. Eds: Okyay Kaynak [et al.]. Istanbul : Bogazici University,, 1995, s. 404-411, bibliogr. 21 poz.

kontrola statku powietrznego ; ci±gły system sterowania ; informacja niekompletna

aircraft control ; continuous control system ; incomplete information ; multi-time scale methods

142/187
Nr opisu: 0000032919   
Deterministyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 133-149, bibliogr. 9 poz.

143/187
Nr opisu: 0000032911   
Inwariantno¶ć praw sterowania względem informacji a priori.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 301-328, bibliogr. 14 poz.

144/187
Nr opisu: 0000033490
Kalibrowanie systemu stereowidzenia. Podstawowa procedura kalibracyjna stereoskopowego systemu widzenia maszynowego.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Andrzej Polański, Adam* Borek.
Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1995, 34 s., bibliogr. 20 poz.
( Prace IPI PAN z. 776)

145/187
Nr opisu: 0000032918   
Przetwarzanie medianowe jako szczególny przypadek przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 151-165, bibliogr. 3 poz.

146/187
Nr opisu: 0000032921   
Przetwarzanie stosowe.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 93-115, bibliogr. 7 poz.

147/187
Nr opisu: 0000032920   
Statystyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 117-131, bibliogr. 5 poz.

148/187
Nr opisu: 0000102734
Summer School on Morphological Image and Signal Processing, Zakopane, Poland, September 27-30, 1995. [Vol. 1], Papers. Ed. Konrad Wojciechowski.
[Gliwice] : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki], 1995

149/187
Nr opisu: 0000102735
Summer School on Morphological Image and Signal Processing, Zakopane, Poland, September 27-30, 1995. [Vol. 2], Invited lectures. Ed. Konrad Wojciechowski.
[Gliwice] : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki], 1995

150/187
Nr opisu: 0000037898
Synteza prawa sterowania. Kontrprzykład Witsenhausena.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
W: Dwudziesta Czwarta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Ko¶cielisko, 19-26.IX.1995. Streszczenia wykładów i komunikatów. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 137-138, bibliogr. 3 poz.

151/187
Nr opisu: 0000032916   
Synteza stochastycznie optymalnych praw sterowania w przypadku jednostajnego i ograniczonego rozkładu zmiennych niepewnych.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 329-355, bibliogr. 12 poz.

152/187
Nr opisu: 0000101350
Control law synthesis under bounded uncertainty.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
W: Systems and control'94. Proceedings of the IASTED International Conference, Lugano, Switzerland, 20-22 June 1994. Ed. M. H. Hamza. Anaheim : IASTED Acta Press, 1994, s. 96-99, bibliogr. 8 poz.

synteza prawa sterowania ; ograniczona niepewno¶ć

control law synthesis ; bounded uncertainty

153/187
Nr opisu: 0000044174
Kalibrowanie systemu stereowidzenia. Algorytmy okre¶lania położenia i orientacji brył.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Andrzej Polański, Adam* Borek.
Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1994, 36 s., bibliogr. 31 poz.
(Prace IPI PAN ; z. 763 0138-0648)

154/187
Nr opisu: 0000043980
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
W: Dwudziesta Trzecia Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Ko¶cielisko, 20-27.IX.1994. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1994, s. 125-126, bibliogr. 5 poz.

155/187
Nr opisu: 0000045289   
Algorytm sterowania pojazdem na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Andrzej* Ordys, Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 51-67, bibliogr. 7 poz.

156/187
Nr opisu: 0000045288   
Dobór funkcji celu w algorytmach wyznaczania parametrów ruchu.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 33-50, bibliogr. 8 poz.

157/187
Nr opisu: 0000045293   
Model przestrzennego ruchu samolotu i jego linearyzacja.
[Aut.]: Marian Błachuta, Krzysztof Simek, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 115-137, bibliogr. 7 poz.

158/187
Nr opisu: 0000045247   
Nowe podej¶cie do syntezy praw sterowania dla przypadku nieklasycznej struktury informacyjnej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 191-214, bibliogr. 44 poz.

159/187
Nr opisu: 0000048326
Parametryczna synteza optymalnego prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, M. Brdys, Z. ¦wider.
W: Dwudziesta Druga Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Ko¶cielisko, 21-28.IX.1993. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1993, s. 104, bibliogr. 2 poz.

160/187
Nr opisu: 0000045290   
Sterowanie obiektami dynamicznymi na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Marian Błachuta, Andrzej Polański, Joanna Polańska, Krzysztof Simek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 69-79, bibliogr. 14 poz.

161/187
Nr opisu: 0000045297   
Symulacja sterowania przestrzennym ruchem samolotu na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Marian Błachuta, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 193-231, bibliogr. 13 poz.

162/187
Nr opisu: 0000045243
Synteza nieaktywnego prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej na podstawie modelu bezpo¶redniego metod± zbiorów informacyjnych typu S.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 291-309, bibliogr. 25 poz.

163/187
Nr opisu: 0000045294   
Synteza prawa sterowania.
[Aut.]: W. Jurkiewicz, Marian Błachuta, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 139-166, bibliogr. 20 poz.

164/187
Nr opisu: 0000045291   
Synteza prawa sterowania w strukturze otwartej ze sprzężeniem.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 81-91, bibliogr. 4 poz.

165/187
Nr opisu: 0000045246   
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej przypadek niecentrowanego zbioru.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 215-239, bibliogr. 12 poz.

166/187
Nr opisu: 0000045245   
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej. Zbiory informacyjne typu S.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 241-262, bibliogr. 26 poz.

167/187
Nr opisu: 0000045244   
Synteza sterowania minimaxowego w warunkach niepewno¶ci ograniczonej. Zbiory informacyjne typu S.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 263-290, bibliogr. 26 poz.

168/187
Nr opisu: 0000045296   
System symulacyjnego badania algorytmów sterowania obiektami dynamicznymi z wykorzystaniem informacji wizyjnej.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Andrzej Polański, Joanna Polańska, Krzysztof Simek, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 185-192, bibliogr. 14 poz.

169/187
Nr opisu: 0000045287   
Wyznaczanie parametrów ruchu na podstawie pola przemieszczeń.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 7-32, bibliogr. 9 poz.

170/187
Nr opisu: 0000045248   
Zbiory zmiennych zgodnych z pomiarami i ich wybrane własno¶ci.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 169-190, bibliogr. 32 poz.

171/187
Nr opisu: 0000053234
Aircraft control based on localization method.
[Aut.]: Marian Błachuta, Konrad Wojciechowski, V. Yurkevich.
W: Motion control for intelligent automation. Preprints of the IFAC Workshop, Perugia, Italy, 27-29 October 1992. Vol. 2. Ed. by A. De Carli, E. Masada. Perugia : Universita degli Studi di Perugia, 1992, s. II-19 - II-24, bibliogr. 20 poz.
P¦l. sygn. Mg 144298

sterowanie nieliniowe ; metoda lokalizacji ; sterowanie ruchem ; sterowanie ciałem sztywnym ; automatyczne sterowanie samolotem

nonlinear control ; localization method ; motion control ; rigid body control ; aircraft automatic control

172/187
Nr opisu: 0000052456
Control law synthesis under bounded uncertainty. Case of noncentered set T.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 1992 vol. 1 (37) nr 1/2, s. 83-99, bibliogr. 13 poz.

173/187
Nr opisu: 0000053011   
Etapowa poprawa jako¶ci - założenia, do¶wiadczenia.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak, A. Sierociński, M. Kimmel, Konrad Wojciechowski.
W: VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Por±bki, 1992.09.16-19. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1992, s. 277-285, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1175 Automatyka ; z. 109)

174/187
Nr opisu: 0000053322
Laboratorium przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Praca zbiorowa. Cz. 1: Wybrane zagadnienia przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych wraz z oprogramowaniem. Pod red. K. Wojciechowskiego.
[Aut.]: B. Augustyn, H. Korpencik, G. Machura, M. Łabuński, Andrzej* Ordys, Andrzej Polański, Joanna Polańska, Krzysztof Simek, S. Warecki, Konrad Wojciechowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1992, 299 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1662 0434-0825)

175/187
Nr opisu: 0000052165   
Synteza układu sterowania ruchem samolotu w płaszczyĽnie pionowej.
[Aut.]: W. Jurkiewicz, Marian Błachuta, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 75-106, bibliogr. 25 poz.

176/187
Nr opisu: 0000052580
The ellipsoidal information sets.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 1992 vol. 1 no. 3/4, s. 167-181, bibliogr. 13 poz.

177/187
Nr opisu: 0000053225
Visual feedback for vigid body motion control.
[Aut.]: Marian Błachuta, Zdzisław** Duda, Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: Motion control for intelligent automation. Preprints of the IFAC Workshop, Perugia, Italy, 27-29 October 1992. Ed. by A. De Carli, E. Masada. Oxford : Pergamon Press, 1992, s. 301-306, bibliogr. 17 poz.

178/187
Nr opisu: 0000053900   
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991, 215 s., bibliogr. 97 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1120 Automatyka ; z. 104)

179/187
Nr opisu: 0000059759   
Analiza pola przemieszczeń.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 91-104, bibliogr. 8 poz.

180/187
Nr opisu: 0000059763   
Dyskretne przekształcenia symulacyjne dla funkcji Walsha.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 27-44, bibliogr. 5 poz.

181/187
Nr opisu: 0000059755   
Metody wyznaczania pola prędko¶ci na podstawie sekwencji obrazów.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 153-169, bibliogr. 20 poz.

182/187
Nr opisu: 0000059765   
Wprowadzenie. [Sterowanie obiektami dynamicznymi na podstawie informacji wizyjnej].
[Aut.]: Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 7-10

183/187
Nr opisu: 0000059764   
Wybrane algorytmy przetwarzania wstępnego obrazu w zagadnieniu wyznaczania pola prędko¶ci.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 11-26, bibliogr. 13 poz.

184/187
Nr opisu: 0000059760   
Wyniki numerycznych badań algorytmu wyznaczania parametrów ruchu.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 77-90, bibliogr. 5 poz.

185/187
Nr opisu: 0000059756   
Zagadnienie jednoznaczno¶ci wyznaczania parametrów ruchu w przestrzeni trójwymiarowej.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 133-152, bibliogr. 8 poz.

186/187
Nr opisu: 0000064829
Algorytm sterowania wybranym obiektem dynamicznym na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Konrad Wojciechowski, Andrzej* Ordys, Andrzej Polański.
W: II Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 21-23 wrze¶nia 1988. T. 2. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 231-239, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej ; nr 76 Seria: Konferencje ; nr 33 0324-9794)

187/187
Nr opisu: 0000064830
Wyniki numerycznych badań algorytmu wyznaczania parametrów ruchu.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad Wojciechowski.
W: II Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 21-23 wrze¶nia 1988. T. 2. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 187-190, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej ; nr 76 Seria: Konferencje ; nr 33 0324-9794)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie