Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WESOŁOWSKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 65Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/65
Nr opisu: 0000120994   
Influence analysis of mine flooding from the environmental standpoint: surface protection.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Ryszard Mielimąka, Rafał Jendruś, Marcin Popczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2018 vol. 27 no. 2, s. 905-915, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.186. Punktacja MNiSW 15.000

eksploatacja częściowa ; model obliczeniowy ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

partial exploitation ; calculation model ; terrain deformation ; surface protection

2/65
Nr opisu: 0000123138   
Numeryczna symulacja wypływu metanu do wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Henryk** Badura, Piotr** Kołodziejczyk, Piotr Bańka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 443-456, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenia ; strefa zniszczeń ; metanowość

deformation of excavation ; rock mass model ; stresses ; destruction zone ; methane content

3/65
Nr opisu: 0000120240   
Forecasts of methane concentration at the outlet of the longwall with caving area - case study.
[Aut.]: Henryk** Badura, Piotr Bańka, Dariusz Musioł, Marek Wesołowski.
W: The role of Polish coal in the national and European energy sector, 19-21 June 2017, Andrychów, Poland. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012016 s. 1-18, bibliogr. 12 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 268 1757-8981)

4/65
Nr opisu: 0000120225   
The possibility of increasing the efficiency of accessible coal deposits by optimizing dimensions of protective pillars or the scope of exploitation.
[Aut.]: Piotr Bańka, Henryk** Badura, Marek Wesołowski.
W: The role of Polish coal in the national and European energy sector, 19-21 June 2017, Andrychów, Poland. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012005 s. 1-10, bibliogr. 5 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 268 1757-8981)

5/65
Nr opisu: 0000111361   
Numerical modeling of exploitation relics and faults influence on rock mass deformations.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Arch. Mining Sci. 2016 vol. 61 iss. 4, s. 893-906, bibliogr.. Impact Factor 0.550. Punktacja MNiSW 20.000

model górotworu ; deformacja górotworu ; uskok ; zaszłości eksploatacyjne

rock mass model ; rock mass deformation ; fault ; abandoned workings

6/65
Nr opisu: 0000106246   
Numeryczna symulacja dynamicznego oddziaływania wstrząsu górotworu na wyrobisko korytarzowe.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Piotr Bańka, Henryk** Badura.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 373-386, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenie górotworu ; strefa zniszczeń ; wstrząs górniczy

deformation of excavation ; rock mass model ; rock stress ; destruction zone ; mining tremor

7/65
Nr opisu: 0000105971   
The possibilities of using anisotropic models of rock mass to describe deformations of the mining area Surface.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Arch. Mining Sci. 2016 vol. 61 iss. 1, s. 125-136, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.550. Punktacja MNiSW 20.000

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeniowa ; deformacja terenu

rock mass ; calculation model ; subsidence trough ; area deformation

8/65
Nr opisu: 0000107429   
Wpływ naprężeń pierwotnych w górotworze na wielkość i rozkład stref zniszczeń wokół wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 6, s. 98-105, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

model górotworu ; naprężenie pierwotne ; deformacja wyrobiska

rock mass model ; initial stress ; dog heading deformation

9/65
Nr opisu: 0000100417
Metoda numerycznego modelowania wpływu kolejności i kierunku eksploatacji na deformacje terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Violetta Sokoła-Szewioła, Marek Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 115 s., bibliogr. 50 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 563)

modelowanie numeryczne ; deformacja terenu górniczego ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; algorytm obliczeniowy

numerical modelling ; mining surface deformation ; mining exploitation ; subsidence trough ; computing algorithm

10/65
Nr opisu: 0000097803
Modelowanie wpływu eksploatacji ścianowej na chodnik podścianowy.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Wojciech* Klimas.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 1, s. 30-41, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja ścianowa ; pas podporowy ; stateczność wyrobiska ; modelowanie numeryczne

mining exploitation ; roadside pack ; heading stability ; numerical modelling

11/65
Nr opisu: 0000091309   
Możliwości stosowania modeli numerycznych do opisu deformacji powierzchni terenu górniczego.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 4, s. 15-22, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeniowa ; deformacja terenu górniczego

rock mass ; calculation model ; subsidence trough ; mining surface deformation

12/65
Nr opisu: 0000088718
Influence of the strain parameters of transversally isotropic model on shape of the profile of the subsidence trough.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marek Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 129-134, bibliogr. 8 poz.

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

13/65
Nr opisu: 0000088898   
Influence of the strain parameters of transversally isotropic model on shape of the profile of the subsidence trough.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marek Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez. National Association of Spanish Mining Engineers. Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) s. 190-195, bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://www2.coimne.es/cierm/Proceedings.pdf [dostęp 19 grudnia 2013]

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

14/65
Nr opisu: 0000088719
Influences of extraction of abandoned workings on the process of the deformation of the surface mining area.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 135-140, bibliogr. 7 poz.

model górotworu ; stare zroby ; odkształcenie ; teren górniczy

rock mass model ; abandoned workings ; deformation ; mining area

15/65
Nr opisu: 0000088952   
Influences of extraction of abandoned workings on the process of the deformation of the surface mining area.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez. National Association of Spanish Mining Engineers. Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) s. 196-201, bibliogr. 7 poz.
Dostępny w Internecie: http://www2.coimne.es/cierm/Proceedings.pdf [dostęp 19 grudnia 2013]

model górotworu ; stare zroby ; odkształcenie ; teren górniczy

rock mass model ; abandoned workings ; deformation ; mining area

16/65
Nr opisu: 0000086357   
Modelowanie numeryczne wpływu zaszłości eksploatacyjnych na deformacje terenu górniczego na przykładzie kopalni "Chwałowice".
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 6, s. 27-35, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

model górotworu ; zrób eksploatacyjny ; deformacja terenu górniczego

rock mass model ; exploitation relic ; mining surface deformation

17/65
Nr opisu: 0000085268   
Numeryczne modelowanie wpływu starych zrobów złoża pokładowego na deformacje powierzchni terenu górniczego.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 5, s. 42-48, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

model górotworu ; zrób eksploatacyjny ; deformacja terenu ; teren górniczy ; modelowanie numeryczne ; eksploatacja górnicza

rock mass model ; exploitation gob ; ground deformation ; mining area ; numerical modelling ; mining exploitation

18/65
Nr opisu: 0000080853   
Zastosowanie liniowego ośrodka transwersalnie izotropowego do modelowania deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 160 s., bibliogr. 156 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 436)
Rozprawa habilitacyjna

teren górniczy ; deformacja terenu ; niecka obniżeniowa ; modelowanie numeryczne ; symulacja numeryczna ; model transwersalnie izotropowy

mining area ; ground deformation ; subsidence trough ; numerical modelling ; numerical simulation ; transversally isotropic model

19/65
Nr opisu: 0000071619   
Komputerowa symulacja wpływu zatopienia wyrobisk górniczych byłej kopalni "Gliwice" i "Pstrowski" na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 5, s. 54-59, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

niecka obniżeniowa ; obliczenia numeryczne ; likwidacja kopalni ; zatapianie wyrobiska górniczego ; wtórne ruchy powierzchni

subsidence trough ; numerical calculations ; mine liquidation ; flooding of mining excavation ; secondary surface movements

20/65
Nr opisu: 0000071202   
Określenie wpływu projektowanej eksploatacji na deformacje w rejonie uskoku Radzionkowskiego.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 4, s. 41-45, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

modelowanie numeryczne ; deformacja górotworu ; podziemna eksploatacja górnicza

numerical modelling ; rock mass deformation ; underground mining

21/65
Nr opisu: 0000079665
Problematyka numerycznego modelowania ruchów terenu górniczego na przykładzie eksploatacji pokładu 354 KWK "Chwałowice".
[Aut.]: Jan** Białek, Marek Wesołowski.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 38-49, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; deformacja terenu górniczego ; górotwór ; modelowanie numeryczne

Chwałowice Hard Coal Mine ; mining surface deformation ; rock mass ; numerical modelling

22/65
Nr opisu: 0000065470
Modelowanie wpływów eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu modeli numerycznych.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Jan** Białek, Piotr** Kołodziejczyk, Franciszek Plewa.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 77 s., bibliogr. 56 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 302)

eksploatacja górnicza ; model numeryczny ; górotwór ; wyrobisko ścianowe

mining exploitation ; numerical model ; rock mass ; longwall excavation

23/65
Nr opisu: 0000062768
The influence of deformational parameters of a numerical model on the subsidence basin profile for chosen working depths.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 775-781, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.312

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

24/65
Nr opisu: 0000057687   
Wpływ rodzaju spoiwa na szerokość tamy izolacyjno-oporowej.
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski, Wojciech* Klimas.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 2, s. 143-151, bibliogr. 11 poz.

tama izolacyjna ; badanie modelowe

insulation stopping ; model test

25/65
Nr opisu: 0000062932
Możliwość numerycznego określenia strefy zniszczeń w górotworze w przypadku prowadzenia eskploatacji podbierającej przy zróżnicowanym uwarstwieniu skał stropowych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 429-443, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; wyrobisko ścianowe ; górotwór ; deformacja górotworu ; model numeryczny

mining exploitation ; longwall excavation ; rock mass ; rock mass deformation ; numerical model

26/65
Nr opisu: 0000047559
Numeryczna ocena zachowania się pokładu węglowego o niskich parametrach wytrzymałościowych w otoczeniu otworu małośrednicowego.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 1/2, s. 12-15, bibliogr. 10 poz.

modelowanie numeryczne ; wiercenie małośrednicowe ; parametr wytrzymałościowy węgla

numerical modelling ; small diameter drilling ; coal strength parameter

27/65
Nr opisu: 0000059290
Zastosowanie algorytmu genetycznego w lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 102-109 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

28/65
Nr opisu: 0000046493
Komputerowe projektowanie inżynierskie w zastosowaniach górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Kowalika.
[Aut.]: Sławomir* Bogacki, Sergiusz Boron, Andrzej** Cholewa, Stanisław** Cierpisz, Piotr** Kołodziejczyk, Stanisław** Kowalik, Marek Marcisz, Kazimierz** Miśkiewicz, Piotr Mocek, Eryk Remiorz, Krzysztof Słota, Tomasz Suponik, Marek Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 279 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 188)

projektowanie wspomagane komputerowo ; wzbogacanie węgla ; kopalniana sieć elektroenergetyczna ; mechanizacja górnictwa ; remediacja wód ; lokalizacja wstrząsów górniczych ; klimatyczne warunki pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; cyfrowa mapa górnicza ; symulacja ; wizualizacja

computer aided design ; coal preparation ; mine power network ; mining mechanization ; groundwater remediation ; rockburst localization ; climatic work conditions ; occupational risk assessment ; digital mining map ; simulation ; visualization

29/65
Nr opisu: 0000041238
Ochrona wyrobiska przyścianowego w warunkach eksploatacji wielowarstwowej.
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski.
-Gór. i Geol. 2008 t. 3 z. 2, s. 53-64, bibliogr. 10 poz.

wyrobisko korytarzowe ; eksploatacja wielowarstwowa ; analiza numeryczna ; warunki geologiczno-górnicze ; górotwór

dog heading ; multilayer exploitation ; numerical analysis ; geological-mining conditions ; rock mass

30/65
Nr opisu: 0000042775
Problem wtórnych deformacji powierzchni terenu i wstrząsów górotworu spowodowanych procesem likwidacji kopalń przez ich zatapianie.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Stefan* Musioł, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 117-125, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

likwidacja kopalni ; deformacja terenu ; zatapianie wyrobiska górniczego

mine liquidation ; ground deformation ; flooding of mining excavation

31/65
Nr opisu: 0000048550
Wpływ ustępliwości frontu wybierania na wartość odkształceń pionowych w szybie.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwiec 2008. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2008, s. 183-191, bibliogr. 6 poz.

model górotworu ; modelowanie numeryczne ; szyb kopalniany ; odkształcenie pionowe

rock mass model ; numerical modelling ; pit shaft ; vertical deformation

32/65
Nr opisu: 0000038793
Wybór kierunku drążenia chodnika F-22 w warunkach KWK "Borynia".
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 149-162, bibliogr. 10 poz.

wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska ; model górotworu ; mechanika górotworu ; modelowanie numeryczne

dog heading ; heading stability ; rock mass model ; rock mechanics ; numerical modelling

33/65
Nr opisu: 0000032243
Eksploatacja podziemna łupkow dachówkowych na przykładzie kopalni "A Fraguina" w Hiszpanii.
[Aut.]: Andrzej* Chmiela, Marek Wesołowski, D. Leon Gonzalez.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 31-40, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

eksploatacja podziemna ; łupek dachówkowy ; kopalnia "A Fraguina" ; kopalnia podziemna ; warunki geologiczno-górnicze

underground mining ; roofing slate ; A Fraguina mining ; underground mine ; geological-mining conditions

34/65
Nr opisu: 0000030155
Jednoczesny opis obniżeń i odkształceń poziomych terenu górniczego przestrzennym wariantem metody elementów skończonych.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 293-302, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

modelowanie ; metoda elementów skończonych ; eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; model przestrzenny ; model górotworu

modelling ; finite element method ; mining exploitation ; rock mass deformation ; Chwałowice Hard Coal Mine ; spatial model ; rock mass model

35/65
Nr opisu: 0000032259
Modelowanie deformacji terenu górniczego z wykorzystaniem przestrzennego wariantu metody elementów skończonych.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 113-124, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

deformacja terenu górniczego ; MES ; model numeryczny

mining surface deformation ; FEM ; numerical model

36/65
Nr opisu: 0000061318
Możliwość numerycznej symulacji parametrów drgań powierzchni terenu od wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 103-111, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

drgania powierzchni ; wstrząs górotworu ; model numeryczny ; program COSMOS ; MES

surface vibration ; rock mass tremor ; numerical model ; COSMOS program ; FEM

37/65
Nr opisu: 0000031586
Możliwość prognozowania wypiętrzeń terenu górniczego na skutek zatopienia kopalni.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Stefan* Musioł, Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 9, s. 6-11, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; zatapianie wyrobiska górniczego ; modelowanie numeryczne ; MES

mining area ; flooding of mining excavation ; numerical modelling ; FEM

38/65
Nr opisu: 0000032437
Działanie zasady de Saint-Venanta przy niektórych geometriach systemów eksploatacji stosowanych w kopalniach LGOM w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek Wesołowski.
W: Geotechnika i budownictwo specjalne. ZSMGiG XXIX, Kraków - Krynica 2006. Pod red. D. Flisiaka, M. Cały. Kraków : Wydaw. Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2006, s. 625-632, bibliogr. 12 poz.
Zawiera materiały z: XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

zasada de Saint-Venanta ; górotwór ; eksploatacja górnicza

Saint-Venant's principle ; rock mass ; mining exploitation ; stress

39/65
Nr opisu: 0000029555
Numeryczna analiza wybierania warstwami pokładu 510/1-2 w warunkach KWK "JAS-MOS".
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Kopaliny 2006 nr 1, s. 21-23

40/65
Nr opisu: 0000104971
Działanie zasady de Saint-Venanta przy niektórych geometriach systemów eksploatacji stosowanych w kopalniach LGOM w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 57-66, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zasada de Saint-Venanta ; górotwór ; eksploatacja górnicza

Saint-Venant's principle ; rock mass ; mining exploitation

41/65
Nr opisu: 0000022580
Możliwość eksploatacji wielowarstwowej w pokładzie 510/1-2 w warunkach KWK "JAS-MOS".
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2005. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 21-24.11.2005. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa. Zespół Wydaw. i Usług Poligraficznych], [2005], s. 63-70, bibliogr. 7 poz.

42/65
Nr opisu: 0000105569
Zastosowanie numerycznego modelu ośrodka skalnego do przestrzennego opisu procesu deformacji terenu górniczego w niepełnej niecce obniżeniowej w warunkach KWK Budryk.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 141-151, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; modelowanie numeryczne ; MES

mining exploitation ; rock mass deformation ; numerical modelling ; FEM

43/65
Nr opisu: 0000010371
Dobór sposobu ochrony chodnika podścianowego w warunkach KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 241-250, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

44/65
Nr opisu: 0000010372
Modelowanie metodą elementów skończonych wieloetapowego procesu obniżeń i odkształceń poziomych terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 251-261, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

45/65
Nr opisu: 0000010617
Numeryczna analiza zasięgu oddziaływania eksploatacji w górotworze.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 373-382, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

46/65
Nr opisu: 0000010614
Ochrona chodnika podścianowego w trudnych warunkach górniczo-geologicznych.
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 328-337, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

47/65
Nr opisu: 0000006508
Zastosowanie metody elementów skończonych do opisu końcowych przemieszczeń poziomych i pionowych terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 169-179, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

metoda elementów skończonych ; przemieszczenie pionowe ; przemieszczenie poziome ; teoria Budryka-Knothego ; teren górniczy

finite element method ; vertical displacement ; horizontal displacement ; Budryk-Knothe's theory ; mining area

48/65
Nr opisu: 0000037436
Ein linear, transversal - anisotropisches Gebirgsmodell zur Modellierung abbaubedingter Gebirgsbewegungen.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
W: 3. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 16. und 17. Mai 2002. Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg. Essen : VGE Verlag Gluckauf, 2002, s. 184-191, bibliogr. 10 poz. (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2002-1)

49/65
Nr opisu: 0000002910
Numeryczny model wyrobiska korytarzowego w górotworze uwarstwionym.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 465-474, bibliogr. 6 poz.

50/65
Nr opisu: 0000000377
Ochronny pas podsadzkowy ze spoiwa mineralnego w warunkach KWK "Anna".
[Aut.]: Marian** Madaj, E. Kubek, Marek Wesołowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 11, s. 8-11, bibliogr. 10 poz.

51/65
Nr opisu: 0000000393
Optymalizacja szerokości ochronnego pasa podsadzkowego w strefie zagrożeń geologiczno-górniczych ściany J-3 w Kopalni Węgla Kamiennego "Anna".
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2002 R. 8 nr 3, s. 22-28, bibliogr. 11 poz.

52/65
Nr opisu: 0000000376
Wpływ ochronnego pasa podsadzkowego na stateczność chodnika podścianowego J-3 w warunkach KWK "Anna". Modelowanie numeryczne.
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek Wesołowski, E. Kubek.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 12, s. 18-22, bibliogr. 16 poz.

53/65
Nr opisu: 0000002883
Dobór optymalnego sposobu ochrony chodnika przyścianowego ściany zawałowej w świetle badań numerycznych.
[Aut.]: Marian** Madaj, Ryszard** Majchrzak, Wojciech* Klimas, Marek Wesołowski.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 350-362, bibliogr. 14 poz.

54/65
Nr opisu: 0000002252
Polityka ekonomiczna wobec górnictwa węglowego w Hiszpanii. (Cz. 1).
[Aut.]: P. Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 118-123, bibliogr. 15 poz.

55/65
Nr opisu: 0000002341
Polityka ekonomiczna wobec górnictwa węglowego w Hiszpanii. Cz. 2.
[Aut.]: P. Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 4, s. 136-143, bibliogr. 15 poz.

56/65
Nr opisu: 0000003177
Symulacja metodą elementów skończonych wieloetapowego procesu obniżeń terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 81-90, bibliogr. 11 poz.

57/65
Nr opisu: 0000012413   
Wybrane aspekty modelowania numerycznego ruchów górotworu pod wpływem eksploatacji podziemnej i jej oddziaływania na obiekty. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek Wesołowski.
Gliwice, 2001, 142 s., bibliogr. 95 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Jan** Białek

58/65
Nr opisu: 0000004185
Modele górotworu w "MES" a górotwór rzeczywisty.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Andrzej* Chmiela, Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 129-141, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

59/65
Nr opisu: 0000004219
Program restrukturyzacji górnictwa węgla w Hiszpanii.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr** Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 453-465, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

60/65
Nr opisu: 0000004203
Promienie zasięgu wpływów głównych w świetle badań modelowych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, J. Pęciak, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 297-305, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

61/65
Nr opisu: 0000088864
Servicio de salvamento minero en Polonia.
[Aut.]: Andrzej* Chmiela, Marek Wesołowski, P. R. Fernandez.
-RDM Rev. Minas 2000 no. 19/20, s. 231-238, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem ; ratownictwo górnicze

safety management ; mine rescue work

62/65
Nr opisu: 0000007095
Wpływ prędkości eksploatacji na obiekt powierzchniowy w metodzie elementów skończonych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek Wesołowski, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk 21-25 lutego 2000. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2000, s. 173-183, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 41 2081-0237)

63/65
Nr opisu: 0000074156
Oddziaływanie prędkości eksploatacji na rozkład naprężeń i wielkość deformacji górotworu otaczającego. Cz. 1: Naprężenia.
[Aut.]: Tomasz* Cisek, J. Pęciak, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 242, s. 43-53, bibliogr. 12 poz.

64/65
Nr opisu: 0000007625
Określenie stref deformacji w górotworze w czasie rozruchu wyrobiska ścianowego. Cz. 1: Ogólne zasady numerycznego modelowania górotworu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 115-125, bibliogr. 6 poz.

65/65
Nr opisu: 0000074159
Sposób wyznaczania zasięgu stref trwałych zniszczeń w caliźnie węglowej powstających w trakcie eksploatacji.
[Aut.]: Tomasz* Cisek, J. Pęciak, Marek Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 242, s. 67-77, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie