Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WEISS P
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000056722   
Gelation studies of a cellulose-based biohydrogel. The influence of pH, temperature and sterilization.
[Aut.]: A. Fatimi, J.-F. Tassin, Roman Turczyn, M. Axelos, P. Weiss.
-Acta Biomater. 2009 vol. 5 iss. 9, s. 3423-3432, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.975

hydrożel ; żelowanie in situ ; hydroksypropylometyloceluloza ; silanizacja ; reologia

hydrogel ; in situ gelling ; in situ ; hydroxypropylmethylcellulose ; silanization ; rheology

2/6
Nr opisu: 0000004080   
In situ self hardening bioactive composite for bone and dental surgery.
[Aut.]: Roman Turczyn, P. Weiss, Mieczysław Łapkowski, G. Daculsi.
-J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2000 vol. 11 iss. 2, s. 217-223, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.669

3/6
Nr opisu: 0000026861   
Fourier-transform infrared spectroscopy study of an organic-mineral composite for bone and dental substitute materials.
[Aut.]: P. Weiss, Mieczysław Łapkowski, [i in.].
-J. Mater. Sci., Mater. Med. 1997 vol. 8 nr 10, s. 621-629, bibliogr. 23 poz.

4/6
Nr opisu: 0000028115
Właściwości mechaniczne kompozytowych substytutów kości.
[Aut.]: Roman Turczyn, Mieczysław Łapkowski, P. Weiss.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 215-219, bibliogr. 3 poz.

5/6
Nr opisu: 0000042676
Application and characterisation of a hydrophilic polymer in an injectable polyphasic biomaterial for bone and dental surgery.
[Aut.]: P. Weiss, Mieczysław Łapkowski, S. Bohic, G. Dagulsi.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 181-184, bibliogr. 5 poz.

6/6
Nr opisu: 0000042671
Wpływ pH na właściwości roztworów modyfikowanej celulozy.
[Aut.]: Roman Turczyn, Mieczysław Łapkowski, P. Weiss.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 301-304, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie