Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WALCZAK JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 422Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/422
Nr opisu: 0000129434
Frequency method for determining the equivalent parameters of fractional-order elements LβCα.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
W: Advances in non-integer order calculus and its applications. Proceedings of the 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications. Eds. Agnieszka B. Malinowska, Dorota Mozyrska, Łukasz Sajewski. Cham : Springer, 2020, s. 250-267, bibliogr. 30 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 559 1876-1100)

superkondensator ; element ułamkowego rzędu ; fractional-order parameters identification ; identyfikacja parametrów ułamkowego rzędu

supercapacitor ; fractional-order element

2/422
Nr opisu: 0000130491
Analysis of supercapacitor loading process from a monotoniccurrent source.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
W: XLII Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 42th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2019, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.2019. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2019, s. 41-42, bibliogr. 7 poz.

magazynowanie energii ; superkondensator ; ładowanie superkondensatora

energy storage ; supercapacitor ; supercapacitor charging

3/422
Nr opisu: 0000129618   
Method of identification of equivalent parameters of the fractional-order transformer.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2019 no. 97, s. 169-180, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rezonans fazowy ; indukcyjność wzajemna ułamkowego rzędu ; identyfikacja parametrów ułamkowego rzędu

phase resonance ; fractional-order mutual inductance ; fractional-order parameters identification

4/422
Nr opisu: 0000130471   
Modified method of identification of mutual fractional-order inductance.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
W: Computer applications in electrical engineering (ZkwE'2019), Poznań, Poland, April 15, 2019 [online]. Eds. R. Nawrowski, J. Lorenc, Z. Nadolny, A. Tomczewski, J. Jajczyk, L. Kasprzyk, A. Bugała and K. Budnik. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-2, bibliogr. 8 poz. (ITM Web of Conferences ; vol. 28 2271-2097)
Dostępny w Internecie: https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/abs/2019/05/itmconf_zkwe2019_01025/itmconf_zkwe2019_01025.html [dostęp 16 lipca 2019]

5/422
Nr opisu: 0000130498
Realizacja aktywnej cewki parametrycznej.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: XLII Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 42th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2019, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.2019. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2019, s. 83-84, bibliogr. 6 poz.

układ parametryczny ; układ LTV ; cewka parametryczna ; synteza elementów LTV

parametric system ; LTV system ; parametric inductor ; synthesis of LTV elements

6/422
Nr opisu: 0000116004   
Analysis of the transient state in a parallel circuit of the class RLβCα.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
-Appl. Math. Comput. 2018 vol. 319, s. 287-300, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 3.092. Punktacja MNiSW 40.000

7/422
Nr opisu: 0000126834      
Electric arc furnace power quality analysis based on a stochastic arc model.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak, Maciej Klimas.
W: 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. (EEEIC / I&CPS Europe), Palermo, Italy, 12-15 June 2018. Piscataway : IEEE, 2018, s. 1-6, bibliogr. 21 poz.

elektryczny piec łukowy ; nieliniowe równanie różniczkowe ; jakość energii elektrycznej ; model stochastyczny

electric arc furnace ; nonlinear differential equation ; power quality ; stochastic model

8/422
Nr opisu: 0000117453   
Optimal base frequency estimation of an electrical signal based on Prony's estimator and a FIR filter.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-Appl. Math. Comput. 2018 vol. 319, s. 551-561, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 3.092. Punktacja MNiSW 40.000

system elektroenergetyczny ; estymacja częstotliwości ; optymalizacja ; estymator Pronyego ; filtr FIR

power system ; frequency estimation ; optimization ; Prony's estimator ; FIR filter

9/422
Nr opisu: 0000123373
Realization of parametric capacitor.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 41st Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2018, Gliwice - Ustroń, 16-19.05.2018. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2018, s. 43-44, bibliogr. 6 poz.

układ zmienny w czasie ; LTV ; kondensator parametryczny ; synteza elementów parametrycznych

time-varying system ; LTV ; parametric capacitor ; synthesis of parametric elements

10/422
Nr opisu: 0000123372
Resonance in a circuit with fractional-order inductance.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
W: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 41st Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2018, Gliwice - Ustroń, 16-19.05.2018. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2018, s. 37-38, bibliogr. 7 poz.

indukcyjność ułamkowego rzędu ; rezonans amplitudowy ; rezonans fazowy ; obwód szeregowy RLC

fractional order inductance ; amplitude resonance ; phase resonance ; series RLC circuit

11/422
Nr opisu: 0000116892   
Analiza pracy zakładowej sieci elektroenergetycznej przy uwzględnieniu niepewności parametrów modelu sieci.
[Aut.]: Adrian Nocoń, Stefan Paszek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. Wydz. Elektrotech. Autom. PGdań. 2017 nr 53, s. 79-82, bibliogr. 15 poz.
Referat wygłoszony na: Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'17. XVIII Konferencja naukowa. Punktacja MNiSW 10.000

zakładowa sieć energetyczna ; praca wyspowa ; stan przejściowy ; niepewność parametrów ; stabilność kątowa

industrial power network ; autonomous work ; transient state ; parameter uncertainty ; angular stability

12/422
Nr opisu: 0000119615   
Analiza układów liniowych ułamkowego rzędu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek.
Gliwice, 2017, 194 k., bibliogr. 101 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak

kondensator ; cewka ; konwerter impedancji ; rezonans fazowy ; rezonans amplitudowy ; superkondensator ; układ elektroniczny

capacitor ; coil ; impedance converter ; phase resonance ; amplitude resonance ; supercapacitor ; electronic circuit

13/422
Nr opisu: 0000121082
Estymacja częstotliwości podstawowej sygnału elektroenergetycznego z wykorzystaniem pętli PLL.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 40th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2017, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.2017. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2017, s. 55-56, bibliogr. 7 poz.

estymacja częstotliwości ; pętla synchronizacji fazowej ; pętla PLL ; analiza harmoniczna

frequency estimation ; phase locked loop ; PLL ; harmonic analysis

14/422
Nr opisu: 0000117198   
Evaluation of the operation and improvement of the stability of the factory power network, taking into account the uncertainty of the network model parameters.
[Aut.]: Adrian Nocoń, Stefan Paszek, Janusz Walczak.
-Acta Energ. 2017 R. 9 nr 1, s. 76-88, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zakładowa sieć energetyczna ; praca autonomiczna ; stan przejściowy ; niepewność parametrów modelu ; stabilność kątowa

factory power network ; island mode network operation ; transient state ; uncertainty of model parameters ; angular stability

15/422
Nr opisu: 0000116882   
Ocena pracy i poprawa stabilności zakładowej sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu sieci.
[Aut.]: Adrian Nocoń, Stefan Paszek, Janusz Walczak.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. Konferencja APE'17, Jastrzębia Góra, 7-9 czerwca 2017. Z. 1. Gdańsk : ENERGA SA, 2017, s. 300-306, bibliogr. 17 poz. (Acta Energetica ; 2300-3022)

zakładowa sieć energetyczna ; stan przejściowy ; niepewność parametrów ; stabilność kątowa ; praca autonomiczna

industrial power network ; transient state ; parameter uncertainty ; angular stability ; autonomous work

16/422
Nr opisu: 0000121232
Optimisation of energetic working conditions in supercapacitor charging system.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
W: XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 40th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2017, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.2017. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2017, s. 75-76, bibliogr. 8 poz.

optymalizacja energetyczna ; ładowanie superkondensatora

energy optimization ; supercapacitor charging

17/422
Nr opisu: 0000121102
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko, Tomasz Adrikowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 264 s., bibliogr. 22 poz.

przebiegi odkształcone ; stan nieustalony ; równanie stanu ; impedancja falowa ; funkcje energetyczne ; szereg Fouriera ; przekształcenie Laplace'a ; linia długa ; synteza dwójników pasywnych ; struktura kanoniczna Fostera ; struktura kanoniczna Cauera

non-sinusoidal field ; transient state ; state equation ; wave impedance ; energy functions ; Fourier series ; Laplace transform ; long line ; passive binaurals synthesis ; Foster's canonical structure ; Cauer's canonical structure

18/422
Nr opisu: 0000105695
Analiza właściwości sygnałów stochastycznych w liniowych i nieliniowych układach stochastycznych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 51-53, bibliogr. 8 poz.

sygnał stochastyczny ; układ liniowy ; układ nieliniowy

stochastic signal ; linear system ; nonlinear system

19/422
Nr opisu: 0000119179   
Analysis of resonance phenomena in complex fractional - order circuits.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2016 R. 62 z. 2, s. 17-22, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

rezonans fazowy ; rezonans amplitudowy ; obwód złożony klasy RLC ; pojemność ułamkowego rzędu ; indukcyjność ułamkowego rzędu

phase resonance ; amplitude resonance ; complex circuit of the class RLC ; fractional order capacitance ; fractional order inductance

20/422
Nr opisu: 0000106827   
Analysis of the transient state in a parallel circuit of the class RL_βC_α.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: ESCO 2016. 5th European Seminar on Computing, [Pilsen, Czech Republic, June 5-10, 2016]. Book of abstract. Eds. Pavel Solin, Lukas Koudela, David Panek. Plzen : University of West Bohemia, 2016, s. 121, bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.esco2016.femhub.com/media/ESCO2016_Book_of_Abstracts.pdf [dostęp 17 czerwca 2016]

21/422
Nr opisu: 0000105967   
Analysis of the transient state in a series circuit of the class RLβCα.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
-Circuits Systems Signal Process. 2016 vol. 35 iss. 6, s. 1831-1853, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.694. Punktacja MNiSW 25.000

stan przejściowy ; indukcyjność ułamkowego rzędu ; pojemność ułamkowego rzędu ; obwód szeregowy RLC rzędu ułamkowego

transient state ; fractional order inductance ; fractional order capacitance ; series fractional order RLC circuit

22/422
Nr opisu: 0000110483
Badania symulacyjne stochastycznych układów dynamicznych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 39th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2016, s. 71-72, bibliogr. 4 poz.

stochastyczny układ dynamiczny ; Mathematica

stochastic dynamical system ; Mathematica

23/422
Nr opisu: 0000111793   
Electronic realizations of fractional-order elements. 1, Synthesis of the arbitrary order elements.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2016 no. 85, s. 137-148, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

indukcyjność ułamkowego rzędu ; pojemność ułamkowego rzędu ; konwerter impedacyjny uogólniony ; GIC

fractional order inductance ; fractional order capacitance ; generalized impedance converter ; GIC

24/422
Nr opisu: 0000106830   
Optimal base frequency estimation of electrical signal based on Prony's estimator and FIR filter.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: ESCO 2016. 5th European Seminar on Computing, [Pilsen, Czech Republic, June 5-10, 2016]. Book of abstract. Eds. Pavel Solin, Lukas Koudela, David Panek. Plzen : University of West Bohemia, 2016, s. 153, bibliogr. 6 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.esco2016.femhub.com/media/ESCO2016_Book_of_Abstracts.pdf [dostęp 17 czerwca 2016]

25/422
Nr opisu: 0000110487
Proposal of implementation of Prony's frequency estimator.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 39th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2016, s. 75-76, bibliogr. 7 poz.

estymacja częstotliwości podstawowych ; estymator Pronyego ; implementacja DSP

fundamental frequency estimation ; Prony's estimator ; DSP implementation

26/422
Nr opisu: 0000110481
Resonance in fractional-order circuits of higher orders.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
W: XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 39th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2016, s. 61-62

27/422
Nr opisu: 0000110350
Synteza nowych elementów elektronicznych ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
W: II Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 52-54

impedancja GIC ; element elektroniczny ; rząd ułamkowy

GIC impedance ; electronic element ; fractional order

28/422
Nr opisu: 0000105694
Transient states in fractional-order circuits.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 48-50, bibliogr. 4 poz.

stan nieustalony ; obwód rzędu ułamkowego

transient state ; fractional-order circuit

29/422
Nr opisu: 0000111885
70 lat tradycji Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945-2015. Red. Marian Pasko, Kazimierz Gierlotka, Krzysztof Kluszczyński, Jan Popczyk, Tadeusz Pustelny, Tadeusz Skubis, Janusz Walczak.
Warszawa : Wydaw. PAK, 2015, 432 s.

Wydział Elektryczny ; Politechnika Śląska ; historia nauki ; rocznica

Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; history of science ; anniversary

30/422
Nr opisu: 0000103438
Analiza układów ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: "Sesja Młodych Naukowców" z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Warszawa : Wydaw. PAK, 2015, s. 14-17, bibliogr. 1 poz.

obwód RLC ; superkondensator ; stan nieustalony ; rezonans

RLC circuit ; supercapacitor ; transient state ; resonance

31/422
Nr opisu: 0000097356
Analysis of resonance phenomena in series RLC circuit with supercapacitor.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: Analysis and simulation of electrical and computer systems. Eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. Berlin : Springer, 2015, s. 27-34, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 324 1876-1100)

superkondensator ; obwód szeregowy RLC ; rezonans fazowy ; rezonans magnetyczny

supercapacitor ; series RLC circuit ; phase resonance ; magnitude resonance

32/422
Nr opisu: 0000104593   
Analysis of RLC elements under stochastic conditions using the first and the second moments.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
-Adv. Electr. Comput. Eng. 2015 vol. 15 iss. 4, s. 75-80, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.459. Punktacja MNiSW 15.000

analiza obwodu ; obwód liniowy ; metoda momentów ; proces stochastyczny ; system stochastyczny

circuit analysis ; linear circuit ; moment method ; stochastic process ; stochastic system

33/422
Nr opisu: 0000103514   
Analysis of the impact of interpolator's order on the accuracy of electric current spectrum estimation method in the presence of noise.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-Appl. Math. Comput. 2015 vol. 267, s. 554-561, bibliogr. 17 poz.
Zeszyt zawiera materiały z: The Fourth European Seminar on Computing (ESCO 2014). Impact Factor 1.345. Punktacja MNiSW 40.000

modelowanie systemu elektroenergetycznego ; analiza częstotliwości ; model kontroli prądu ; estymacja widma prądu elektrycznego ; interpolacja Newtona ; interpretacja danych zawierających szum

power system modelling ; frequency-domain analysis ; current injection model ; electric current spectrum estimation ; Newton's interpolation ; interpretation of noisy data

34/422
Nr opisu: 0000106620   
Analysis of the transient state in a circuit with supercapacitor.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2015 no. 81, s. 71-77, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

rachunek różniczkowy rzędu ułamkowego ; układ RC pierwszego rzędu ; superkondensator

fractional-order differential equation ; first order RC circuit ; supercapacitor

35/422
Nr opisu: 0000106629   
Analysis of the transient state in RCα circuit at periodic voltage excitation.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
-Comput. Appl. Electr. Eng. 2015 vol. 13, s. 42-50, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

rachunek różniczkowy rzędu ułamkowego ; stan nieustalony ; superkondensator

fractional-order differential equation ; transient state ; supercapacitor

36/422
Nr opisu: 0000106021   
Comparison of single-level and multi-level filtering systems of EEG signal.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2015, Poznan, 23-25th September 2015. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 34-37, bibliogr. 14 poz.

filtracja cyfrowa ; filtracja sygnału EEG ; kodowanie podpasmowe ; wieloczęstotliwościowe przetwarzanie sygnałów ; analizy w dziedzinie częstotliwości

digital filtering ; EEG signal filtering ; subband coding ; multirate signal processing ; frequency domain analysis

37/422
Nr opisu: 0000097358
Impulse responses of generalized first order LTV sections.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: Analysis and simulation of electrical and computer systems. Eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. Berlin : Springer, 2015, s. 73-79, bibliogr. 8 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 324 1876-1100)

odpowiedź impulsowa ; sekcja parametryczna ; LTV

impulse response ; parametric section ; LTV section

38/422
Nr opisu: 0000101051   
Models of n-th order linear time - varying systems.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
-Arch. Electr. Eng. 2015 vol. 64 no. 2, s. 315-331, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

LTV ; sekcja parametryczna ; połączenie równoległe ; połączenie kaskadowe

LTV ; parametric section ; parallel connection ; cascade connection

39/422
Nr opisu: 0000097362
Random dynamical systems of the first order.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
W: Analysis and simulation of electrical and computer systems. Eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. Berlin : Springer, 2015, s. 329-335, bibliogr. 10 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 324 1876-1100)

40/422
Nr opisu: 0000102897
Transient state in simple RCα circuit.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2015, s. 73-74, bibliogr. 5 poz.

41/422
Nr opisu: 0000102891
Transmisja widmowej gęstości mocy szumów w elektronicznych układach dynamicznych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2015, s. 63-64, bibliogr. 11 poz.

analiza szumowa ; widmowa gęstość mocy

noise analysis ; power spectral density

42/422
Nr opisu: 0000102890
Wybrane właściwości połączenia kaskadowego filtrów LTV pierwszego rzędu.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2015, s. 61-62, bibliogr. 6 poz.

układ LTV ; połączenie kaskadowe ; filtr parametryczny

LTV system ; cascade connection ; parametric filter

43/422
Nr opisu: 0000106621   
Zmodyfikowana metoda analizy szumów we wzmacniaczach operacyjnych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2015 no. 84, s. 121-128, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

analiza szumowa ; szum ; wzmacniacz operacyjny

noise analysis ; noise ; operational amplifier

44/422
Nr opisu: 0000097135   
Analiza właściwości filtru parametrycznego I rzędu.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2014 no. 78, s. 217-223, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

dynamiczny układ stochastyczny ; filtr LTV ; równanie momentów

dynamic stochastic system ; LTV filter ; moments equation

45/422
Nr opisu: 0000094054   
Analiza właściwości generatorów sygnałów pseudolosowych zbudowanych na rejestrach przesuwnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Rafał* Stępień.
Gliwice, 2014, 165 k., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak

DLFSR ; LFSR ; NLFSR ; generacja sygnału ; sygnał pseudolosowy ; rejestr przesuwny

DLFSR ; LFSR ; NLFSR ; signal generation ; pseudorandom signal ; shift register

46/422
Nr opisu: 0000097144
Analysis of linear dynamical systems with variable coefficients in the random conditions.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: The 15th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering. CPEE 2014, 9th-12th of September 2014, Terchova - Vratna dolina, Slovak Republic. Proceedings of abstracts. Zilina : University of Zilina, 2014, s. 70, bibliogr. 4 poz.

moment procesu stochastycznego ; system LTV

moment of stochastic process ; LTV system

47/422
Nr opisu: 0000106617   
Analysis of linear random dynamical systems with variable coefficients.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
-Comput. Appl. Electr. Eng. 2014 vol. 12 s. 38-44, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

moment procesu stochastycznego ; system LTV

moment of stochastic process ; LTV system

48/422
Nr opisu: 0000106614   
Analysis of parallel resonance RLCα circuit with supercapacitor.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
-Comput. Appl. Electr. Eng. 2014 vol. 12 s. 30-37, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

rezonans fazowy ; superkondensator ; obwód równoległy RLC

phase resonance ; supercapacitor ; parallel RLC circuit

49/422
Nr opisu: 0000095896   
Analysis of the impact of interpolator's order on the accuracy of electric current spectrum estimation method in the presence of noise.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: ESCO 2014. 4th European Seminar on Computing, [Pilsen, Czech Republic, June 15-20, 2014]. Eds.: P. Solin, L. Koudela. Plzen : University of West Bohemia, 2014, (plik pdf) s. 134, bibliogr. 6 poz.

50/422
Nr opisu: 0000097134   
Analysis of the parallel resonance circuit with supercapacitor.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2014 no. 77, s. 93-99, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

rezonans fazowy ; rezonans amplitudowy ; obwód równoległy RLC ; superkondensator

phase resonance ; magnitude resonance ; parallel RLC circuit ; supercapacitor

51/422
Nr opisu: 0000096431   
Comparison of classic and optimization approach to active power filters sizing and placement.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-COMPEL 2014 vol. 33 no. 6, s. 1877-1890, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.371. Punktacja MNiSW 15.000

energetyczny filtr aktywny ; EFA ; metoda optymalizacyjna ; jakość energii elektrycznej

active power filter ; APF ; optimization method ; power quality

52/422
Nr opisu: 0000096673   
Current spectrum estimation using Prony's estimator and coherent resampling.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-COMPEL 2014 vol. 33 no. 3, s. 989-997, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.371. Punktacja MNiSW 15.000

próbkowanie synchroniczne ; estymacja modelu częstotliwościowego ; estymator częstotliwości Pronyego ; estymacja widma

coherent resampling ; frequency domain model estimation ; Prony's frequency estimator ; spectrum estimation

53/422
Nr opisu: 0000094052
Możliwości pakietu SDE Toolbox do numerycznego rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
W: XXXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2014, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.2014 = 37th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2014, s. 71, bibliogr. 6 poz.

stochastyczne równanie różniczkowe ; SDE Toolbox

stochastic differential equation ; SDE Toolbox

54/422
Nr opisu: 0000097146
Resonance in parallel circuit of RLCα class.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: The 15th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering. CPEE 2014, 9th-12th of September 2014, Terchova - Vratna dolina, Slovak Republic. Proceedings of abstracts. Zilina : University of Zilina, 2014, s. 53, bibliogr. 3 poz.

rezonans ; obwód równoległy RLC ; pojemność ułamkowego rzędu

resonance ; parallel RLC circuit ; fractional order capacitance

55/422
Nr opisu: 0000099442
Resonance in parallel fractional - order reactance circuit.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XXIII Symposium EPNC 2014, July 2 - July 4, 2014, Pilsen, Czech Republic. Proceedings. Ed. Ivo Dolezel [et al.]. University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic [et al.]. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 169-170, bibliogr. 9 poz.

56/422
Nr opisu: 0000090937   
Resonance in series fractional order RLβCα circuit.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
-Prz. Elektrot. 2014 R. 90 nr 4, s. 210-213, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

rezonans fazowy ; rezonans amplitudowy ; indukcyjność ; pojemność

phase resonance ; magnitude resonance ; induc ; inductance ; capacitance

57/422
Nr opisu: 0000093980
Rezonans w równoległym obwodzie RLβCα.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: XXXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2014, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.2014 = 37th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2014, s. 33, bibliogr. 2 poz.

rezonans fazowy ; obwód równoległy RLC ; pojemność ułamkowego rzędu ; indukcyjność ułamkowego rzędu

phase resonance ; parallel RLC circuit ; fractional order capacitance ; fractional order inductance

58/422
Nr opisu: 0000084025
Analiza i optymalizacja rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych.
[Aut.]: Dawid Buła, Dariusz Grabowski, Michał Łukasz Lewandowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko, Anna Piwowar, Janusz Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 135 s., bibliogr. 143 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 449)

energetyczny filtr aktywny ; energia elektryczna ; jakość energii elektrycznej ; system zasilania ; optymalizacja rozmieszczenia ; Matlab/Simulink ; PCFLO ; EFA ; wyższe harmoniczne ; optymalizacja kombinatoryczna ; optymalizacja genetyczna

active power filter ; electric energy ; power quality ; power system ; optimization of allocation ; Matlab/Simulink ; PCFLO ; APF ; higher harmonics ; combinatorial optimization ; genetic optimization

59/422
Nr opisu: 0000089097
Analiza właściwości statystycznych sygnałów pseudolosowych generatorów zbudowanych na rejestrach przesuwnych.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2013 no. 73, s. 65-70, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sygnał pseudolosowy ; liniowe sprzężenie zwrotne ; generator LFSR ; test statystyczny ; rejestr przesuwny

pseudorandom signal ; linear feedback shift register ; LFSR generator ; statistical test ; shift register

60/422
Nr opisu: 0000088874   
Analiza zjawisk rezonansowych w szeregowym obwodzie RLC z superkondensatorem.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz Walczak.
-Pomiary Autom. Kontr. 2013 vol. 59 nr 10, s. 1105-1108, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

superkondensator ; rezonans fazowy ; równanie różniczkowo-całkowe ; model o ułamkowym rzędzie

supercapacitor ; phase resonance ; integro-differential equation ; fractional order model

61/422
Nr opisu: 0000097101   
Analysis of linear stochastic dynamic systems of the n-th order of the method of moments.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: Computational problems of electrical engineering and advanced methods of the theory of electrical engineering. CPEE-AMTEE 2013. Joint conference, Roztoky u Krivoklatu, Czech Republic, 4th-6th September 2013. Pilzno : University of West Bohemia, 2013, s. II-2, bibliogr. 3 poz.

moment procesu stochastycznego

moment of stochastic process ; n-th order random system

62/422
Nr opisu: 0000097069
Analysis of resonance phenomena in a series RLC circuit with supercapacitor.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE 2013. XI Konferencja, Czarna, 27-30 wrzesień 2013 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 10 poz.

superkondensator ; rezonans fazowy

supercapacitor ; phase resonance

63/422
Nr opisu: 0000097056   
Combinatorial method for optimal sizing and placement of active power filters.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. II-5-6, bibliogr. 7 poz.

jakość energii elektrycznej ; energetyczny filtr aktywny ; EFA

power quality ; active power filter ; APF

64/422
Nr opisu: 0000091186   
Comparative analysis of pseudo random signals of the LFSR and DLFSR generators.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2013. Proceedings of the 20th international conference, Gdynia, Poland, 20-22 June 2013. Ed. by A. Napieralski. Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of Łódź, 2013, s. 598-602, bibliogr. 14 poz.
Toż na CD-ROM

sygnał pseudolosowy ; LFSR ; DLFSR ; test statystyczny ; DIEHARD

pseudorandom signal ; LFSR ; DLFSR ; statistical test ; DIEHARD

65/422
Nr opisu: 0000097057   
Connections of parametric sections.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. IV-9-10, bibliogr. 7 poz.

LTV ; sekcja parametryczna ; połączenie równoległe ; połączenie kaskadowe

LTV ; parametric section ; parallel connection ; cascade connection

66/422
Nr opisu: 0000087851      
Deterministic model of electric arc furnace - a closed form solution.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
-COMPEL 2013 vol. 32 no. 4, s. 1428-1436, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.440. Punktacja MNiSW 15.000

elektryczny piec łukowy ; nieliniowe równanie różniczkowe ; rozwiązanie w postaci jawnej ; odbiornik nieliniowy ; piec ; równanie różniczkowe

electric arc furnace ; nonlinear differential equations ; closed form solution ; nonlinear load ; furnace ; differential equation

67/422
Nr opisu: 0000094095
Evaluation of Prony's frequency estimation method.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Marek Szymczak, Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 33-34, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

estymator częstotliwości ; próbkowanie synchroniczne ; system pomiarowy DSP ; metoda Prony'ego

frequency estimator ; synchronous sampling ; DSP measuring system ; Prony method

68/422
Nr opisu: 0000097072
Impulsowe funkcje przejścia uogólnionych sekcji LTV pierwszego rzędu.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE 2013. XI Konferencja, Czarna, 27-30 wrzesień 2013 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 8 poz.

LTV ; sekcja parametryczna ; odpowiedź impulsowa

LTV section ; parametric section ; impulse response

69/422
Nr opisu: 0000088932
Introduction to digital signal processing.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 170 s., bibliogr. 24 poz.

układ dyskretny ; sygnał dyskretny ; filtr cyfrowy ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; dyskretna transformata Fouriera ; transformata Z

discrete system ; discrete signal ; digital filter ; digital signal processing ; discrete Fourier transform (DFT) ; Z transform

70/422
Nr opisu: 0000097141   
Linear dynamical systems of the n-th order in random conditions.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
-Comput. Probl. Electr. Eng. 2013 vol. 3 nr 2, s. 61-66, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

moment procesu stochastycznego

moment of stochastic process ; n-th order random system

71/422
Nr opisu: 0000097071
Losowe układy dynamiczne pierwszego rzędu.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE 2013. XI Konferencja, Czarna, 27-30 wrzesień 2013 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 8 poz.

losowe równanie różniczkowe ; moment procesu stochastycznego

random differrential equation ; moment of stochastic process

72/422
Nr opisu: 0000097049   
Modele losowe rezystancji i indukcyjności.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2013 no. 73, s. 57-63, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

model rezystancji ; model indukcyjności ; proces stochastyczny

resistance model ; inductance model ; stochastic process

73/422
Nr opisu: 0000097094   
Noise immunity evaluation of nonlinear load frequency model estimation method.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: Computational problems of electrical engineering and advanced methods of the theory of electrical engineering. CPEE-AMTEE 2013. Joint conference, Roztoky u Krivoklatu, Czech Republic, 4th-6th September 2013. Pilzno : University of West Bohemia, 2013, s. II-6, bibliogr. 3 poz.

analiza harmoniczna ; modelowanie częstotliwościowe ; analiza szumowa ; estymator Pronyego ; próbkowanie synchroniczne

harmonic analysis ; frequency domain modelling ; noise analysis ; Prony estimator ; coherent resampling

74/422
Nr opisu: 0000094221
Phase resonance in RLC circuit with ultracapacitor.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 47-48, bibliogr. 8 poz.
Toż na CD-ROM

ultrakondensator ; rezonans fazowy

ultracapacitor ; phase resonance

75/422
Nr opisu: 0000097097   
Phase resonance in series fractional order RLβCα circuit.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
W: Computational problems of electrical engineering and advanced methods of the theory of electrical engineering. CPEE-AMTEE 2013. Joint conference, Roztoky u Krivoklatu, Czech Republic, 4th-6th September 2013. Pilzno : University of West Bohemia, 2013, s. III-4, bibliogr. 3 poz.

rezonans fazowy ; obwód szeregowy RLC ; indukcyjność ułamkowego rzędu ; pojemność ułamkowego rzędu

phase resonance ; series RLC circuit ; fractional order inductance ; fractional order capacitance

76/422
Nr opisu: 0000097123   
Random models of coupled inductors.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
W: Computer applications in electrical engineering. Vol. 11. Ed. by Ryszard Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2013, s. 321-327, bibliogr. 14 poz.

losowy układ dynamiczny ; cewki sprzężone ; równanie momentów

random dynamical system ; coupled coils ; moments equation

77/422
Nr opisu: 0000089640
Resistor stochastic models.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 45-46, bibliogr. 9 poz.
Toż na CD-ROM

rezystor ; model rezystancji

resistor ; resistance model

78/422
Nr opisu: 0000094731   
Rezonans w równoległym obwodzie reaktancyjnym ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Janusz Walczak, Agnieszka* Jakubowska.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2013 R. 59 z. 2/3, s. 41-50, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

rezonans fazowy ; obwód równoległy RLC ; pojemność ułamkowego rzędu ; indukcyjność ułamkowego rzędu

phase resonance ; parallel RLC circuit ; fractional order capacitance ; fractional order inductance

79/422
Nr opisu: 0000097113   
Statistical analysis of the LFSR generators in the NIST STS tes suite.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
W: Computer applications in electrical engineering. Vol. 11. Ed. by Ryszard Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2013, s. 356-362, bibliogr. 12 poz.

generator sygnałów pseudolosowych ; LFSR ; sygnał pseudolosowy ; test statystyczny ; NIST STS 2.1.1

pseudorandom signal generator ; LFSR ; pseudorandom signal ; statistical test ; NIST STS 2.1.1

80/422
Nr opisu: 0000089641   
Stochastic models of lumped elements.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. II-19-20, bibliogr. 12 poz.

81/422
Nr opisu: 0000094231
The LFSR generator with modified output stage.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 107-108, bibliogr. 10 poz.
Toż na CD-ROM

LFSR ; sygnał pseudolosowy ; modyfikacja LFSR

LFSR ; pseudorandom signal ; LFSR modification

82/422
Nr opisu: 0000097052   
The method of improving pseudo random signal generating rate of the LFSR generators.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. III-31-32, bibliogr. 10 poz.

sygnał pseudolosowy ; LSFR ; rejestr przesuwny ; generator ; sekwencja pseudolosowa

pseudorandom signal ; LFSR ; shift register ; generator ; pseudorandom sequence

83/422
Nr opisu: 0000094726   
Zastosowanie pakietu Matlab do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2013 R. 59 z. 2/3, s. 7-14, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

stochastyczne równanie różniczkowe ; SDE Toolbox ; Matlab

stochastic differential equation ; SDE Toolbox ; Matlab

84/422
Nr opisu: 0000079450
Application of the DLFSR generators in data coding.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
W: XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2012, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2012 = 35th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2012, s. 131-132, bibliogr. 8 poz.
Toż na CD-ROM

85/422
Nr opisu: 0000079441   
Application of the DLFSR generators in spread spectrum communication.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2012. Proceedings of the 19th international conference, Warsaw, Poland, 24-26 May 2012. Ed. by A. Napieralski. Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of Łódź, 2012, s. 555-558, bibliogr. 16 poz.

DLFSR ; generator liczb losowych ; DSSS ; LFSR

DLFSR ; random number generator ; DSSS ; LFSR

86/422
Nr opisu: 0000079448
Determination of moments of stochastic processes in linear stochastic systems of first order.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
W: XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2012, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2012 = 35th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2012, s. 81-82, bibliogr. 10 poz.
Toż na CD-ROM

87/422
Nr opisu: 0000079447
Determination of stability areas of the phase-locked loop based on the first Lyapunov method.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2012, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2012 = 35th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2012, s. 99-100, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

88/422
Nr opisu: 0000072312
Deterministic model of electric arc furnace - a closed form solution.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 89-90, bibliogr. 11 poz.

89/422
Nr opisu: 0000088011   
Dyskretne modelowanie rejestrów LFSR.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2012 R. 58 z. 2, s. 97-104, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rejestr LFSR ; sekwencja pseudolosowa ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; generator sygnałów pseudolosowych

LFSR register ; pseudorandom sequence ; digital signal processing ; pseudorandom signal generator

90/422
Nr opisu: 0000097048
Estimation of the pseudorandom signal length with the use of FFT algorithm.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: Computer applications in electrical engineering. Vol. 10. Ed. by Ryszard Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2012, s. 41-49, bibliogr. 14 poz.

91/422
Nr opisu: 0000072316
Frequency spectrum estimation of nonlinear load current using Prony's method and coherent resampling.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 123-124, bibliogr. 8 poz.

92/422
Nr opisu: 0000076455
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu SPICE. Zagadnienia podstawowe.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko. Wyd. 4.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 151 s., bibliogr. 8 poz.

obwód elektroniczny ; obwód elektryczny ; metoda CAD ; symulator elektroniczny

electronic circuit ; electric circuit ; CAD method ; electronic simulator

93/422
Nr opisu: 0000088034   
Model transmisyjny uogólnionej sekcji LTV pierwszego rzędu.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2012 R. 58 z. 3/4, s. 97-103, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

LTV ; sekcja parametryczna ; filtr parametryczny

LTV ; parametric section ; parametric filter

94/422
Nr opisu: 0000069858   
Modulacja amplitudy sygnałem pseudolosowym.
[Aut.]: Rafał* Stępień, Janusz Walczak.
-Elektronika 2012 R. 53 nr 1, s. 98-103, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

sygnał pseudolosowy ; generacja sygnału ; modulacja amplitudy

pseudorandom signal ; signal generation ; amplitude modulation

95/422
Nr opisu: 0000077551
Modulation and demodulation of signals. [Vol.] 1, Analogue amplitude and frequency modulation.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz, Anna Piwowar.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 133 s., bibliogr. 31 poz.

analiza częstotliwości ; analiza sygnału ; modulacja amplitudy ; demodulacja amplitudy

frequency analysis ; signal analysis ; amplitude modulation ; amplitude demodulation

96/422
Nr opisu: 0000071076
Programowy generator procesów stochastycznych Levy'ego.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2012 no. 69, s. 169-174, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

proces stochastyczny ; proces Levy'ego ; generator

stochastic process ; Levy process ; generator

97/422
Nr opisu: 0000097046
Response of linear system to α-stable Levy input.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
W: Computer applications in electrical engineering. Vol. 10. Ed. by Ryszard Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2012, s. 50-60, bibliogr. 14 poz.

98/422
Nr opisu: 0000078590   
Stochastic analysis of three phase systems based on the first and the second order moments.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: 2012 11th International Conference on Environment Electrical, [Venice, Italy, 18-25 May 2012]. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 935-940, bibliogr. 11 poz.

układ trójfazowy ; system stochastyczny ; proces stochastyczny

three-phase system ; stochastic system ; stochastic process

99/422
Nr opisu: 0000078601   
Strategies for optimal allocation and sizing of active power filters.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: 2012 11th International Conference on Environment Electrical, [Venice, Italy, 18-25 May 2012]. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1098-1103, bibliogr. 21 poz.

energetyczny filtr aktywny ; jakość energii ; układ trójfazowy

active power filter ; power quality ; three-phase system

100/422
Nr opisu: 0000083352   
Transformacje momentów harmonizowalnych sygnałów stochastycznych w deterministycznych układach nieliniowych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2012 R. 58 z. 1, s. 71-84, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

proces stochastyczny ; transformacja nieliniowa ; układ nieliniowy

stochastic process ; nonlinear transformation ; nonlinear system

101/422
Nr opisu: 0000083348   
Transformacje momentów sygnałów stochastycznych w losowych układach nieliniowych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2012 R. 58 z. 1, s. 85-97, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

proces stochastyczny ; transformacja nieliniowa ; układ nieliniowy ; losowy układ bez pamięci

stochastic process ; nonlinear transformation ; nonlinear system ; memoryless random system

102/422
Nr opisu: 0000071078
Wykorzystanie karty dźwiękowej komputera PC do określania długości sekwencji pseudolosowej.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2012 no. 71, s. 117-124, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

karta dźwiękowa ; komputer PC ; sygnał pseudolosowy ; generator sygnałów pseudolosowych

sound card ; PC ; pseudorandom signal ; pseudorandom signal generator

103/422
Nr opisu: 0000067027   
Analiza układów parametrycznych złożonych z sekcji pierwszego i drugiego rzędu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Piwowar.
Gliwice, 2011, 136 k., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak

układ parametryczny ; LTV ; układ liniowy z parametrami zmiennymi nieokresowo

parametric system ; LTV ; linear system with periodically varying parameters

104/422
Nr opisu: 0000078589   
Analysis of deterministic model of electric arc furnace.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: 2011 10th International Conference on Environment Electrical, Rome, Italy, 8-11 May 2011. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-4, bibliogr. 13 poz.

piec łukowy ; element nieliniowy ; modelowanie

arc furnace ; nonlinear element ; modelling

105/422
Nr opisu: 0000066882
Application of Volterra series for harmonic analysis of nonlinear systems.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2011, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2011. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2011, s. 81-82, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

106/422
Nr opisu: 0000066885   
Differential equation of an LTV system with feedback.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2011, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2011. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2011, s. 87-88, bibliogr. 6 poz.
Toż na CD-ROM

107/422
Nr opisu: 0000067612
Differential equation of cascade connection of first order LTV sections.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XVI Conference ZKwE'11, Poznań, April 11-13, 2011. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2011, s. 33-34, bibliogr. 5 poz.

układ LTV ; połączenie kaskadowe ; model matematyczny

LTV system ; cascade connection ; mathematical model

108/422
Nr opisu: 0000067616
Discrete models of the NLFSR generators.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XVI Conference ZKwE'11, Poznań, April 11-13, 2011. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2011, s. 35-36, bibliogr. 8 poz.

generator NLFSR ; model dyskretny

NLFSR generator ; discrete model

109/422
Nr opisu: 0000065597
Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 375 s., bibliogr.

obwód elektryczny ; stan nieustalony ; transformacja Laplace'a ; rachunek różniczkowy

electric circuit ; transient state ; Laplace transformation ; differential calculus

110/422
Nr opisu: 0000062864   
Generalized model of second order parametric filter.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
-Prz. Elektrot. 2011 R. 87 nr 1, s. 165-167, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.244. Punktacja MNiSW 15.000

układ parametryczny drugiego rzędu ; filtr LTV

second order parametric system ; LTV filter

111/422
Nr opisu: 0000066891
Shift registers with dynamic feedback loop.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2011, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2011. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2011, s. 125-126, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

112/422
Nr opisu: 0000066951
Simulation of the nonlinear phase locked-loop in MATLAB-Simulink.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2011, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2011. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2011, s. 127-128, bibliogr. 11 poz.
Toż na CD-ROM

113/422
Nr opisu: 0000077082
The properties of low pass first order LTV filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2011 no. 66, s. 137-144, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

114/422
Nr opisu: 0000065596
Zastosowanie programu SPICE w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 250 s., bibliogr. 12 poz.

obwód elektryczny ; obwód elektroniczny ; modelowanie ; symulator ; SPICE ; metoda CAD

electric circuit ; electronic circuit ; modelling ; simulator ; SPICE ; CAD method

115/422
Nr opisu: 0000067117   
Analiza stabilności punktów równowagi nieliniowej pętli synchronizacji fazy czwartego rzędu.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2010 R. 56 z. 3 (215), s. 93-102, bibliogr. 14 poz.

analiza stabilności ; nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; metoda Lapunowa

stability analysis ; nonlinear phase-locked loop ; Lyapunov method

116/422
Nr opisu: 0000067128
Analogue realisation of first and second order parametric filters.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak, P. Baron.
W: XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2010, Gliwice - Ustroń, 26-29.05.2010. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2010, s. 33-34, bibliogr. 5 poz.
Toż na CD-ROM

filtr parametryczny ; układ liniowy okresowo zmienny ; układ analogowy

parametric filter ; linear time varying system ; analogue system

117/422
Nr opisu: 0000067131
Analytical-numerical method of analysis second order parametric filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
W: XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2010, Gliwice - Ustroń, 26-29.05.2010. [Dokument elektroniczny]. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 5 poz.

układ liniowy okresowo zmienny ; filtr parametryczny ; LTV

linear time varying system ; parametric filter ; LTV

118/422
Nr opisu: 0000057662
Asymptotical stability analysis of nonlinear a fourth order PLL with Buttherworth lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XV Conference ZKwE'10, Poznań, April 19-21, 2010. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010, s. 55-56, bibliogr. 7 poz.

metoda Lapunowa ; nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; filtr pasywny

Lyapunov method ; nonlinear phase-locked loop ; passive filter

119/422
Nr opisu: 0000055101   
Cascade connection of parametric sections and its properties.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 1, s. 56-58, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.242

filtr parametryczny ; filtr LTV ; charakterystyka częstotliwościowa

parametric filter ; LTV filter ; frequency response

120/422
Nr opisu: 0000065687   
Mikroprocesorowy generator szumu białego.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2010 R. 56 z. 2 (214), s. 35-44, bibliogr. 7 poz.

generator szumu ; rejestr LFSR ; sekwencja pseudolosowa

noise generator ; LFSR register ; pseudorandom sequence

121/422
Nr opisu: 0000067144
Model matematyczny filtrów LTV drugiego rzędu z parametrami zmiennymi nieokresowo.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
W: Modelowanie i symulacja. MiS-6. VI Ogólnopolska konferencja naukowa, Kościelisko, 21-25 czerwca 2010 r. [Warszawa] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Warszawski], 2010, s. 203-205, bibliogr. 6 poz.

układ parametryczny drugiego rzędu ; filtr LTV

second order parametric system ; LTV filter

122/422
Nr opisu: 0000067125
Modeling of the pseudo random signal generators using digital filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Rafał* Stępień.
W: XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2010, Gliwice - Ustroń, 26-29.05.2010. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2010, s. 85-86, bibliogr. 4 poz.
Toż na CD-ROM

LFSR ; filtr cyfrowy ; sygnał pseudolosowy ; rejestr przesuwny

LFSR ; digital filter ; pseudorandom signal

123/422
Nr opisu: 0000067143
Reduction of pass band phase distortions in EEG fil filtering system using the adjoined filters method.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2010, Gliwice - Ustroń, 26-29.05.2010. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2010, s. 47-48, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

filtracja pasmowa ; redukcja zniekształceń ; analiza zniekształceń ; analiza częstotliwościowa

multiband filtering ; distortion reduction ; distortion analysis ; frequency analysis

124/422
Nr opisu: 0000056874   
Short time stability of parametric filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 4, s. 151-153, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.242

stabilność krótkoczasowa ; filtr LTV ; filtr parametryczny

short time stability ; LTV filter ; parametric filter

125/422
Nr opisu: 0000067126
Stability analysis of nonlinear a fourth order phase-locked loop with Tschebyshev lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: XXXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2010, Gliwice - Ustroń, 26-29.05.2010. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2010, s. 43-44, bibliogr. 6 poz.
Toż na CD-ROM

nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; analiza stabilności ; metoda Lapunowa

nonlinear phase-locked loop ; stability analysis ; Lyapunov method

126/422
Nr opisu: 0000062672
Stability analysis of nonlinear a fourth order PLL with buttherworth lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: Computer applications in electrical engineering 2009. Ed. R. Nawrowski. Poznań : Poznań University of Technology, 2010, s. 35-42, bibliogr. 14 poz. (Poznan University of Technology Academic Journals ; Electrical Engineering ; iss. 61 1897-0737)

127/422
Nr opisu: 0000057657
Stability of second order LTV filters with slowly varying attenuation ratio.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XV Conference ZKwE'10, Poznań, April 19-21, 2010. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010, s. 51-52, bibliogr. 6 poz.

filtr pasywny ; filtr LTV ; stabilność

passive filter ; LTV filter ; stability

128/422
Nr opisu: 0000055256
Asymptotical stability analysis of nonlinear a third order phase-locked loop with Cauer lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2009, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2009. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2009, s. 81-82, bibliogr. 6 poz.

nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; analiza stateczności ; bezpośrednia metoda Lapunowa

nonlinear phase-locked loop ; stability analysis ; Lyapunov direct method

129/422
Nr opisu: 0000063678   
Asymptotical stability analysis of nonlinear a third order phase-locked loop with cauer lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2009 R. 55 z. 4 (212), s. 127-133, bibliogr. 6 poz.

analiza stabilności ; nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; metoda Lapunowa ; aproksymacja Cauera

stability analysis ; nonlinear phase-locked loop ; Lyapunov method ; Cauer's approximation

130/422
Nr opisu: 0000051112
Asymptotical stability analysis of nonlinear a thrid order PLL with Tschebyshev lowpass filter.
[Aut.]: G. Kiełtyka, Janusz Walczak.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XIV Conference ZKwE'09, Poznań, April 20-22, 2009. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2009, s. 59-60, bibliogr. 9 poz.

nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; aproksymacja Czebyszewa ; metoda Lapunowa ; analiza stabilności

nonlinear phase-locked loop ; Tschebyshev lowpass ; Lyapunov method ; stability analysis

131/422
Nr opisu: 0000055959
Cascade connection of parametric sections and its properties.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
W: Computational problems of electrical engineering. CPEE 2009. Proceedings of Xth international workshop, Waplewo, Poland, 16th-19th September 2009. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 9 poz.

132/422
Nr opisu: 0000051109
Differential equation of parallel connection of LTV sections.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XIV Conference ZKwE'09, Poznań, April 20-22, 2009. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2009, s. 55-56, bibliogr. 4 poz.

równanie różniczkowe ; LTV

differential equation ; LTV

133/422
Nr opisu: 0000056888
Short time stability of first order LTV filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Computer applications in electrical engineering. ZkwE. Ed. by R. Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań : COMPRINT, 2009, s. 92-99, bibliogr. 15 poz.

134/422
Nr opisu: 0000055951
Short time stability of parametric filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Piwowar.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE'2009. IX Seminarium naukowe, Poznań, 21-23 września 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 19 poz.

135/422
Nr opisu: 0000048351   
Simplified models of nonlinear multipoles in frequency domain.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
-Prz. Elektrot. 2009 R. 85 nr 4, s. 227-233, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.196

układ nieliniowy ; harmoniczne w układach zasilania ; modelowanie układów elektrycznych

nonlinear system ; power system harmonics ; modelling of electric systems

136/422
Nr opisu: 0000055254
Time-frequency responses of parallel connection of parametric sections.
[Aut.]: Anna Romanowska, Janusz Walczak.
W: XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2009, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2009. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2009, s. 105-106, bibliogr. 6 poz.

charakterystyka częstotliwościowa ; LTV ; połączenie równoległe

fequency rsponse ; LTV system ; parallel connection

137/422
Nr opisu: 0000056533   
Time-frequency responses of parallel connection of parametric sections.
[Aut.]: Anna Piwowar, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2009 R. 55 z. 2 (210), s. 65-69, bibliogr. 6 poz.

charakterystyka częstotliwościowa ; układ LTV ; sekcja parametryczna

frequency response ; LTV system ; parametric section

138/422
Nr opisu: 0000055347   
Wybrane metody filtracji pasmowej sygnałów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski.
Gliwice, 2009, 162 k., bibliogr. 85 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak

filtracja pasmowa ; EEG ; transformata falkowa ; filtracja sygnałów

multiband filtering ; EEG ; wavelet transform ; signal filtration

139/422
Nr opisu: 0000048654
A method of reduction of amplitude distortions in multi-level multiband filtering system.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 4 (208), s. 23-30, bibliogr. 8 poz.

filtracja pasmowa ; redukcja zniekształceń ; analiza zniekształceń ; analiza częstotliwościowa

multiband filtering ; distortion reduction ; distortion analysis ; frequency analysis

140/422
Nr opisu: 0000048655
Analiza stabilności dolnoprzepustowych filtrów parametrycznych o wielozmiennych parametrach.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 4 (208), s. 31-38, bibliogr. 13 poz.

LTV ; filtr parametryczny ; stabilność

LTV ; parametric system ; stability

141/422
Nr opisu: 0000048656
Analiza stabilności nieliniowej pętli synchronizacji fazy z filtrem o aproksymacji Cauera.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 4 (208), s. 39-48, bibliogr. 14 poz.

analiza stabilności ; nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; metoda Lapunowa ; aproksymacja Cauera

stability analysis ; nonlinear phase-locked loop ; Lyapunov method ; Cauer's approximation

142/422
Nr opisu: 0000042757
Analysis of systems modelled using stochastic differential equations with the help of SDE-Solver.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 159-160, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

proces stochastyczny ; modelowanie układów stochastycznych ; stochastyczne równanie różniczkowe

stochastic process ; stochastic system modeling ; stochastic differential equation

143/422
Nr opisu: 0000042763
BIBO stability analysis of first order parametric section.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XIII Conference ZKwE'08, Poznań, April 14-16, 2008. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2008, s. 35-36, bibliogr. 5 poz.

filtr parametryczny ; analiza stabilności ; LTV ; BIBO

parametric filter ; stability analysis ; LTV ; BIBO

144/422
Nr opisu: 0000042758
Models of nonlinear one-ports supplied with train pulses of PWM waveforms.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 93-94, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

układ nieliniowy ; modulacja PWM

nonlinear system ; PWM modulation

145/422
Nr opisu: 0000042760
Reduction of amplitude distortions in multi-level multiband filtering system.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 89-90, bibliogr. 8 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

filtracja pasmowa ; redukcja zniekształceń ; analiza zniekształceń ; analiza częstotliwości

multiband filtering ; distortion reduction ; distortion analysis ; frequency analysis

146/422
Nr opisu: 0000039734
Second order LTV sections with simultaneous variation of both parameters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 2 (206), s. 53-66, bibliogr. 16 poz.

LTV ; sekcja parametryczna ; odpowiedź sekcji

LTV ; parametric section ; section response

147/422
Nr opisu: 0000042756
Simplified analysis of one-phase systems with stochastic waveforms.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 71-72, bibliogr. 5 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

teoria obwodów ; proces stochastyczny ; system stochastyczny

circuit theory ; stochastic process ; stochastic system

148/422
Nr opisu: 0000042761
Simplified models of multiports in frequency domain.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2008. XX Symposium, Lille, France, July 2-4, 2008. Proceedings. University of Lille - Laboratorie d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance [et al.]. Poznań : PTETiS Publishers, 2008, s. 113-114, bibliogr. 11 poz.

149/422
Nr opisu: 0000042759
Stability analysis od second order parametric filters with slowly varying parameters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 91-92, bibliogr. 8 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

analiza stabilności ; układ parametryczny drugiego rzędu ; filtr LTV

stability analysis ; second order parametric system ; LTV filter

150/422
Nr opisu: 0000042755
Stability analysis of nonlinear a third order phase-locked loop with Tschebyshev lowpass filter.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 69-70, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; analiza stabilności ; metoda Lapunova

nonlinear phase-locked loop ; stability analysis ; Lapunov method

151/422
Nr opisu: 0000042762
Stability analysis of nonlinear third order phase-locked loop.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XIII Conference ZKwE'08, Poznań, April 14-16, 2008. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2008, s. 33-34, bibliogr. 7 poz.

analiza stabilności ; filtr Butterwortha ; metoda Lapunowa ; nieliniowa pętla synchronizacji fazy

stability analysis ; Butterworth filter ; Lapunov method ; nonlinear phase-locked loop

152/422
Nr opisu: 0000056480
Stability analysis of nonlinear thrid order phase-locked loop.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: Computer applications in electrical engineering. Ed. R. Nawrowski. Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering and Electronics, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE Poland Section. Poznań : Gaudentinum, 2008, s. 32-45, bibliogr. 15 poz.

153/422
Nr opisu: 0000055363
Stability of the second order parametric systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Computer applications in electrical engineering. Ed. R. Nawrowski. Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering and Electronics, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE Poland Section. Poznań : Gaudentinum, 2008, s. 53-62, bibliogr. 15 poz.

154/422
Nr opisu: 0000030492
Analiza możliwości filtracji pasmowej sygnałów EEG z wykorzystaniem filtrów SOI (FIR).
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 55-64, bibliogr. 12 poz.

filtracja pasmowa ; sygnał EEG ; SOI ; zniekształcenie sygnału

multiband filtration ; EEG signal ; SOI ; signal distortion

155/422
Nr opisu: 0000030491
Analiza stabilności i porównanie zakresów stabilności pętli synchronizacji fazy z filtrem o aproksymacji Butterwortha, Czebyszewa i Cauera.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 43-53, bibliogr. 15 poz.

pętla PLL ; aproksymacja Cauera ; aproksymacja Butterwortha ; aproksymacja Czebyszewa

PLL ; Cauer approximation ; Butterworth approximation ; Tschebyschev approximation

156/422
Nr opisu: 0000030490
Analiza stabilności liniowej pętli synchronizacji fazy z filtrem dolnoprzepustowym o aproksymacji Butterwortha i Czebyszewa.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 31-42, bibliogr. 14 poz.

pętla PLL ; aproksymacja Butterwortha ; aproksymacja Czebyszewa ; stabilność liniowa

PLL ; Butterworth approximation ; Tschebyschev approximation ; linear stability

157/422
Nr opisu: 0000032514
Analysis of second order LTV section with exponentially varying parameters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 106-109, bibliogr. 11 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

158/422
Nr opisu: 0000032503
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - critical remarks.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 190-193, bibliogr. 22 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

159/422
Nr opisu: 0000032515
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - new optimization concept.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 194-197, bibliogr. 10 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

160/422
Nr opisu: 0000032110   
Conversion of Hammerstein models in electric systems.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
-Prz. Elektrot. 2007 R. 83 nr 11, s. 97-100, bibliogr. 12 poz.

układ nieliniowy ; model Hammersteina ; model Weinera

nonlinear model ; Hammerstein model ; Wiener model

161/422
Nr opisu: 0000032478
Distortion evaluation of wavelet multiband decomposition of EEG signals.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Computer application in electrical engineering 2006, [Poznań, 10-12 April 2006]. Ed. R. Nawrowski. Poznań : Poznań University of Technology, 2007, s. 101-112, bibliogr. 15 poz. (Poznan University of Technology Academic Journals ; Electrical Engineering ; iss. 53 1897-0737)

162/422
Nr opisu: 0000030453
Frequency domain distortion analysis of single level multiband filtration system based on selected IIR filters.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 105-106, bibliogr. 6 poz.

EKG ; filtr IIR ; analiza zniekształceń ; zniekształcenie sygnału ; analiza częstotliwości

EEG ; IIR filter ; distortion analysis ; signal distortion ; frequency analysis

163/422
Nr opisu: 0000031439
Frequency responses of the first order LTV section with exponentially varying parameter.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Computer applications in electrical engineering. ZKwE'07. XII Conference, Poznań, April 16-18, 2007. Proceedings. Ed. R. Nawrowski. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2007, s. 89-90, bibliogr. 5 poz.

charakterystyka czasowo-częstotliwościowa ; LTV

time-frequency characteristics ; LTV section

164/422
Nr opisu: 0000030459
Frequency responses of the first order parametric sections.
[Aut.]: Anna Romanowska, Janusz Walczak.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 155-156, bibliogr. 6 poz.

LTV ; odpowiedź częstotliwościowa

LTV section ; frequency response

165/422
Nr opisu: 0000031444
Identyfikacja odbiornika nieliniowego w układzie kompensacji z aktywnym filtrem mocy.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Computer applications in electrical engineering. ZKwE'07. XII Conference, Poznań, April 16-18, 2007. Proceedings. Ed. R. Nawrowski. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2007, s. 211-212, bibliogr. 4 poz.

odbiornik nieliniowy ; aktywny filtr mocy ; aproksymacja

nonlinear load ; active power filter ; approximation

166/422
Nr opisu: 0000030496
Identyfikacja źródła napięcia układu z aktywnym filtrem mocy.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 101-112, bibliogr. 14 poz.

aktywny filtr mocy ; algorytm sterowania ; identyfikacja źródła napięcia ; metoda częstotliwościowa

active power filter ; control algorithm ; voltage source identification ; frequency method

167/422
Nr opisu: 0000030455
Optimization of working conditions for a system with active power filter.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 139-140, bibliogr. 7 poz.

teoria mocy ; optymalizacja systemu ; energetyczny filtr aktywny

power theory ; optimization of system ; active power filter

168/422
Nr opisu: 0000032109   
Probabilistic representations of active currents.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
-Prz. Elektrot. 2007 R. 83 nr 11, s. 86-89, bibliogr. 8 poz.

teoria mocy ; układ niesinusoidalny ; prąd aktywny ; proces stochastyczny

power theory ; nonsinusoidal system ; active current ; stochastic process

169/422
Nr opisu: 0000030493
Sekcje parametryczne drugiego rzędu ze zmiennym w czasie współczynnikiem tłumienia.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 65-78, bibliogr. 16 poz.

sekcja parametryczna drugiego rzędu ; LTV ; LLS ; współczynnik tłumienia

second order parametric section ; LTV ; LLS ; damping coefficient

170/422
Nr opisu: 0000031438
Stability analysis of linear phase-locked loop with Tschebyschev lowpass filter.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: Computer applications in electrical engineering. ZKwE'07. XII Conference, Poznań, April 16-18, 2007. Proceedings. Ed. R. Nawrowski. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2007, s. 83-84, bibliogr. 11 poz.

pętla synchroniczna fazy ; filtr z aproksymacją Czebyszewa ; kryterium stabilności Lienarda-Chiparta

phase-locked loop ; Tschebyszev lowpass filter ; Lienard-Chipart criterion of stability

171/422
Nr opisu: 0000030452
Stability analysis of nonlinear second order phase-locked loop.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 103-104, bibliogr. 10 poz.

nieliniowa pętla synchronizacji fazy ; analiza stabilności ; funkcja Lapunowa

nonlinear phase-locked loop ; stability analysis ; Lyapunov function

172/422
Nr opisu: 0000056893
Stability analysis of nonlinear second order phase-locked loop.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: Computer applications in electrical engineering. ZkwE. Ed. by R. Nawrowski. Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2007, s. 22-34, bibliogr. 15 poz.

173/422
Nr opisu: 0000030465
Steganography - implementation of selected information hiding methods.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marcin Połomski.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 175-176, bibliogr. 5 poz.

steganografia

steganography ; information hiding ; LSB embedding

174/422
Nr opisu: 0000027927
Teoria sygnałów.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 242 s., bibliogr.

przetwarzanie sygnałów ; klasyfikacja sygnałów ; analiza częstotliwościowa ; szereg Fouriera ; próbkowanie sygnału ; filtracja sygnałów

signal processing ; signal classification ; frequency analysis ; Fourier series ; signal sampling ; signal filtration

175/422
Nr opisu: 0000030454
The second order LTV sections with two variable parameters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 107-108, bibliogr. 3 poz.

LTV ; filtr parametryczny

LTV section ; parametric filter

176/422
Nr opisu: 0000055349
Time-frequency responses of second order parametric sections.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
-Pozn. Univ. Technol. Acad. J., Electr. Eng. 2007 no. 56, s. 13-19, bibliogr. 13 poz.

177/422
Nr opisu: 0000020801
Analiza stabilności liniowej pętli PLL z filtrem dolnoprzepustowym o aproksymacji Butterwortha.
[Aut.]: Janusz Walczak, G. Kiełtyka.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 287-292, bibliogr. 13 poz.

stabilność liniowa ; pętla PLL ; aproksymacja Butterwortha ; filtr dolnoprzepustowy

linear stability ; PLL ; Butterworth approximation ; low-pass filter

178/422
Nr opisu: 0000020804
Application of wavelet transform to mutiband EEG signal decomposition.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Janusz Walczak.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 357-360, bibliogr. 11 poz.

sygnał EEG ; transformacja falkowa ; dekompozycja sygnału

EEG signal ; wavelet transform ; signal decomposition

179/422
Nr opisu: 0000032460
Conversion of Hammerstein models in electrical systems.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'07 and SEEM'07, Szczecin, Poland, June 20-23, 2007. Book of abstracts. [Szczecin] : [Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej], 2007, s. 67

180/422
Nr opisu: 0000020807
Disadvantages of equivalent circuit application in power theory.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 401-406, bibliogr. 22 poz.

obwód równoważny ; teoria mocy

equivalent circuit ; power theory

181/422
Nr opisu: 0000030285   
Distortion evaluation of wavelet multiband decomposition of EEG signals.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice'2006. XI Konferencja, Poznań, 10-12 kwietnia 2006. Materiały. Red. Ryszard Nawrowski. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Przeźmierowo : Zakład Poligraficzny Alwers, 2006, s. 99-100, bibliogr. 6 poz.

182/422
Nr opisu: 0000030274
Evaluation of distortions of EEG signal digital filtration process.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Computer applications in electrical engineering. Ed. Ryszard Nawrowski. Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering. Poznań : Alwers, 2006, s. 244-257, bibliogr. 11 poz.

183/422
Nr opisu: 0000030281
First order parametric sections.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice'2006. XI Konferencja, Poznań, 10-12 kwietnia 2006. Materiały. Red. Ryszard Nawrowski. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Przeźmierowo : Zakład Poligraficzny Alwers, 2006, s. 97-98, bibliogr. 7 poz.

184/422
Nr opisu: 0000020802
Generalized first order parametric sections.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 293-296, bibliogr. 11 poz.

sekcja parametryczna pierwszego rzędu ; filtr

first order parametric section ; filter

185/422
Nr opisu: 0000020900
Hammerstein models of nonlinear systems represented in frequency domain.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 1. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 219-222, bibliogr. 17 poz.

model Hammersteina ; układ nieliniowy ; częstotliwość

Hammerstein model ; nonlinear system ; frequency

186/422
Nr opisu: 0000021595
Hammerstein models of selected nonlinear systems and it's applications.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: International Conference on Signals and Electronic Systems. ICSES'06, Łódź, Poland, September 17-20, 2006. Conference proceedings. Vol. 1. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science of the Technical Unifersity of Łódź, Poland [et al.]. [Łódź] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa Politechniki Łódzkiej], [2006], s. 345-348, bibliogr. 20 poz.

187/422
Nr opisu: 0000032516
Probabilistic representations of active currents.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'07 and SEEM'07, Szczecin, Poland, June 20-23 2007. Book of abstracts. [Szczecin] : [Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej], 2007, s. 62

188/422
Nr opisu: 0000030276
Second order parametric sections.
[Aut.]: Janusz Walczak, Anna Romanowska.
W: Computer applications in electrical engineering. Pt 2. Ed. Ryszard Nawrowski. Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2006, s. 27-40, bibliogr. 14 poz.

189/422
Nr opisu: 0000019992
Solution to Kolmogorov's superposition problem using approximation approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Artificial intelligence and soft computing. Eds: Andrzej Cader [i in.]. Warszawa : EXIT, 2006, s. 28-33, bibliogr. 16 poz.
Zawiera materiały z: 8th Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC'2006, Zakopane, Poland, June 25-29, 2006

190/422
Nr opisu: 0000020967
A calculation algorithm of frequency models for non-linear one-ports with memory.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice'2005. ZKwE'2005. X Konferencja naukowo-techniczna, Poznań, 18-20 kwietnia 2005. Materiały. Red. R. Nawrowski. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Przeźmierowo : Zakład Poligraficzny Alwers, 2005, s. 131-132, bibliogr. 6 poz.

191/422
Nr opisu: 0000016746
Dynamic nonlinear multipole synthesis by decomposition method - separability problem and its solution.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski, Anna Romanowska.
W: XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005, Gliwice - Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2005, s. 525-528, bibliogr. 11 poz.

192/422
Nr opisu: 0000019902
Dynamical modelling in management of network assets in power distribution company.
[Aut.]: M. Behr, Janusz Walczak.
W: International Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation. PELINCEC 2005, Warsaw, 16-19 October 2005. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Warsaw University of Technology. Institute of Control and Industrial Electronics. [B.m.] : [b.w.], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 12 poz.

193/422
Nr opisu: 0000019911   
Frequency representations of one-port networks.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
-COMPEL 2005 vol. 24 no. 4, s. 1142-1151, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.188

194/422
Nr opisu: 0000015800
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu SPICE. Zagadnienia podstawowe.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 151 s., bibliogr. 8 poz.

195/422
Nr opisu: 0000016720
Models of nonliner one-ports with memory in frequency domain.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005, Gliwice - Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2005, s. 265-268, bibliogr. 22 poz.

196/422
Nr opisu: 0000020968   
Multiband decomposition of EEG signals.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice'2005. ZKwE'2005. X Konferencja naukowo-techniczna, Poznań, 18-20 kwietnia 2005. Materiały. Red. R. Nawrowski. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Przeźmierowo : Zakład Poligraficzny Alwers, 2005, s. 137-138, bibliogr. 5 poz.

197/422
Nr opisu: 0000015451
Optimization approach to synthesis of electrical circuits.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
Gliwice : The Publishing House of the Silesian University of Technology, 2005, 152 s., bibliogr. 96 poz.
(Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 89)

198/422
Nr opisu: 0000016741   
Porównawcza metoda oceny zniekształceń procesu filtracji cyfrowej sygnałów niestacjonarnych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005, Gliwice - Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2005, s. 375-378, bibliogr. 7 poz.

199/422
Nr opisu: 0000009088
Application of instantaneous amplitude and frequency to electrical systems description.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2004, Gliwice - Niedzica, 26-29.05.2004. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2004, s. 461-464, bibliogr. 9 poz.

obwód elektryczny ; transmisja sygnału

electric circuit ; signal transmission

200/422
Nr opisu: 0000015437
Chaotic AM and QAM modulation.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Computer applications in electrical engineering. Ed. R. Nawrowski. Electrial Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, Poznań University of Technology. Intitute of Industrial Electrical Engineering. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 40-55, bibliogr. 12 poz.

201/422
Nr opisu: 0000015407   
Neural approach to time-frequency signal decomposition.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2004. 7th International conference, Zakopane, Poland, June 7-11, 2004. Proceedings. Eds: L. Rutkowski [et al.]. Berlin : Springer, 2004, s. 1118-1123, bibliogr. 9 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; 3070 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Impact Factor 0.251

202/422
Nr opisu: 0000014888   
Selected applications of wavelet analysis in signal processing.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 21-24, bibliogr. 10 poz.

analiza falkowa ; usuwanie szumu ; dyskretna transformata falkowa ; zakłócenia impulsowe

wavelet analysis ; noise removal ; discrete wavelet transform ; impulse noise

203/422
Nr opisu: 0000009079   
Transformacje przejścia pomiędzy amplitudą i fazą chwilową sygnałów a ich reprezentacjami falkowymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2004, Gliwice - Niedzica, 26-29.05.2004. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2004, s. 201-204, bibliogr. 9 poz.

transformacja

transformation

204/422
Nr opisu: 0000010261
Transitive maps for time-frequency signal representations.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 191, s. 33-40, bibliogr. 12 poz.

reprezentacja sygnału ; reprezentacja czasowo-częstotliwościowa ; transformacja przejścia

signal representation ; time-frequency representation ; transitive map

205/422
Nr opisu: 0000014889
Uogólniona modulacja częstotliwości.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 41-44, bibliogr. 11 poz.

206/422
Nr opisu: 0000009081
Wstęp do analizy drgań własnych w nieliniowych układach trójfazowych.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2004, Gliwice - Niedzica, 26-29.05.2004. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2004, s. 251-256, bibliogr. 14 poz.

układ nieliniowy ; analiza drgań ; układ trójfazowy

nonlinear system ; vibration analysis ; three-phase system

207/422
Nr opisu: 0000017235
A dynamic analysis of DC-DC buck convertors.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Sixth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'03, Pilsen, Czech Republic, 10-12 September 2003. Plzen : Zapadoceska Univerzita, [2003], s. B71-B75, bibliogr. 7 poz.

208/422
Nr opisu: 0000017059
Frequency representations of one-ports.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET '03, Warsaw, Poland, July 6-9, 2003. Conference proceedings. Vol. 1. Eds: R. Sikora, S. Osowski, J. Starzyński. Warszawa : Warsaw University of Technology, 2003, s. 69-72, bibliogr. 15 poz.

209/422
Nr opisu: 0000017395
Generalized spectrum analysis by means of neural networks.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Neural networks and soft computing. Proceedings of the Sixth International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002. Eds: L. Rutkowski, J. Kacprzyk. Heidelberg : Physica-Verlag, 2003, s. 704-709, bibliogr. 10 poz.

210/422
Nr opisu: 0000010897
Modele dynamicznych dwójników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2003, Gliwice - Niedzica, 28-31.05.2003. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2003, s. 221-224, bibliogr. 14 poz.

dwójnik nieliniowy ; model częstotliwościowy

nonlinear one-port ; frequency domain model

211/422
Nr opisu: 0000023211
Synteza nieliniowych wielobiegunników w ujęciu aproksymacyjnym.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 45-48, bibliogr. 5 poz.

synteza wielobiegunników nieliniowych ; aproksymacja

synthesis of nonlinear multiports ; approximation

212/422
Nr opisu: 0000020303
Synthesis of nonlinear multiports using neural networks.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET '03, Warsaw, Poland, July 6-9, 2003. Conference proceedings. Vol. 1. Eds: R. Sikora, S. Osowski, J. Starzyński. Warszawa : Warsaw University of Technology, 2003, s. 65-68, bibliogr. 13 poz.

213/422
Nr opisu: 0000003837
Teoria sygnałów.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 242 s., bibliogr.

214/422
Nr opisu: 0000023210
Uogólniona modulacja amplitudy.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 41-44, bibliogr. 9 poz.

modulacja amplitudy ; demodulacja amplitudy ; system teletransmisyjny

amplitude modulation ; amplitude demodulation ; teletransmission system

215/422
Nr opisu: 0000006471
Zastosowania programu SPICE w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 250 s., bibliogr. 12 poz.

216/422
Nr opisu: 0000010899
Zastosowanie metody dekompozycji funkcji wielu zmiennych w syntezie wielobiegunników nieliniowych.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2003, Gliwice - Niedzica, 28-31.05.2003. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2003, s. 275-278, bibliogr. 10 poz.

synteza wielobiegunników nieliniowych ; metoda dekompozycji

synthesis of nonlinear multiports ; decomposition method

217/422
Nr opisu: 0000003143
Częstotliwościowe modele odbiorników nieliniowych.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN 2002. VI Szkoła - konferencja. Materiały konferencyjne. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 83-90, bibliogr. 11 poz.

218/422
Nr opisu: 0000020830
Energetical matching in systems containing elements with memory.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 131-134, bibliogr. 19 poz.

219/422
Nr opisu: 0000025667
Energetical matching in systems containing elements with memory.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 131-134, bibliogr. 19 poz.

220/422
Nr opisu: 0000003144
Interwałowe funkcje reaktancyjne.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN 2002. VI Szkoła - konferencja. Materiały konferencyjne. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 77-82, bibliogr. 7 poz.

221/422
Nr opisu: 0000003875
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu SPICE. Zagadnienia podstawowe.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 151 s., bibliogr. 8 poz.

222/422
Nr opisu: 0000006691
Modele bezinercyjne odbiorników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: XXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2002, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2002. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2002], s. 257-260, bibliogr. 9 poz.

223/422
Nr opisu: 0000006693
Odcinkowa metoda syntezy układów nieliniowych w ujęciu transmisyjnym.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2002, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2002. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2002], s. 261-264, bibliogr. 12 poz.

224/422
Nr opisu: 0000020302
Optimization approach to energetical matching problems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Computer applications in electrical engineering. Post-conference monograph ZKwE'2002. Ed. by Ryszard Nawrowski. Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering. Poznań : Institute of Industrial Electrical Engineering. Poznań University of Technology, [2002], s. 27-34

225/422
Nr opisu: 0000020832
Realizacja uniwersalnego elementu nieliniowego z wykorzystaniem sieci kaskadowej korelacji Fahlmana.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 19-22, bibliogr. 11 poz.

226/422
Nr opisu: 0000003142
Zastosowanie sieci neuronowych w syntezie kompensatorów LC.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN 2002. VI Szkoła - konferencja. Materiały konferencyjne. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 91-98, bibliogr. 7 poz.

227/422
Nr opisu: 0000012604   
Analiza układów RLC z nieliniowymi elementami bezinercyjnymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr* Świszcz.
Gliwice, 2001, 163 s., bibliogr. 89 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Janusz Walczak

228/422
Nr opisu: 0000021002
Application of neural networks to diagnosis of insulation of electrical motors.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: 10th International Conference on System Modelling Control, Zakopane, Poland, May 21-25, 2001. Vol. 2. Ed. P. Szczepaniak. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [et al.]. Łódź : Technical University of Łódź, 2001, s. 315-320, bibliogr. 6 poz.

229/422
Nr opisu: 0000021004
Aproksymacje analityczne sygnałów.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 49-52, bibliogr. 5 poz.

230/422
Nr opisu: 0000001050
Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 374 s., bibliogr.

231/422
Nr opisu: 0000021007
Neural networks for optimization of power systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'01. 6th International conference, Cracow, Poland, September 19-21, 2001. Proceedings. Eds: Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Elektroenergetyki], 2001, s. 353-360, bibliogr. 13 poz.

232/422
Nr opisu: 0000021001
Optimization approach to the synthesis of electrical circuits in ladder structures.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: 10th International Conference on System Modelling Control, Zakopane, Poland, May 21-25, 2001. Vol. 2. Ed. P. Szczepaniak. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [et al.]. Łódź : Technical University of Łódź, 2001, s. 309-314, bibliogr. 7 poz.

233/422
Nr opisu: 0000020818
Optimization of electrical energy quality in system with nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
-Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika 2001 no. 421, s. 145-150

234/422
Nr opisu: 0000006655
Optymalizacyjna metoda syntezy trójników.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 437-440, bibliogr. 8 poz.

235/422
Nr opisu: 0000006656
Porównanie skuteczności działania sigmoidalnej sieci neuronowej z siecią o radialnych funkcjach bazowych w zadaniach diagnostyki izolacji silników elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 577-582, bibliogr. 8 poz.

236/422
Nr opisu: 0000020819
Synthesis of linear, parametric and nonlinear compensators for elimination of distortion and losses of active power.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
-Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika 2001 no. 421, s. 150-153

237/422
Nr opisu: 0000006643
Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej układów parametrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 215-218, bibliogr. 10 poz.

238/422
Nr opisu: 0000006647
Wyznaczanie prądu aktywnego jednofazowego źródła napięcia z pamięcią.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 289-292, bibliogr. 9 poz.

239/422
Nr opisu: 0000021017
An analysis of the averaging method in three-phase systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2000. XVI Symposium, Kraków, Poland, September 18-10, 2000. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Departament IV of Technical Sciences. Committee on Electrical Engineering [et al.]. Poznań : PTETiS Publishers, 2000, s. 127-130, bibliogr. 10 poz.

240/422
Nr opisu: 0000000570
Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu SPICE. Zagadnienia podstawowe.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 151 s., bibliogr. 8 poz.

241/422
Nr opisu: 0000018554
Moce i oscylacje energii w układach jednofazowych z przebiegami sinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'2000. Materiały IX sympozjum, Wisła, 11-14 grudnia 2000. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej], 2000, s. 261-265, bibliogr. 12 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 10)

242/422
Nr opisu: 0000021015
On the rational representations of nonlinear operators.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2000. XVI Symposium, Kraków, Poland, September 18-10, 2000. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Departament IV of Technical Sciences. Committee on Electrical Engineering [et al.]. Poznań : PTETiS Publishers, 2000, s. 191-194, bibliogr. 16 poz.

243/422
Nr opisu: 0000021018
Optimization conditions for the electrical energy quality criterion and compresator synthesis in systems with nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
-Acta Tech. CSAV 2000 vol. 45 nr 3, s. 229-240, bibliogr. 21 poz.

244/422
Nr opisu: 0000011178
Synteza nieliniowych i niestacjonarnych dwójników metodą krokową.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2000, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2000. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2000, s. 337-340, bibliogr. 11 poz.

245/422
Nr opisu: 0000010925
Zastosowanie sieci neuronowych do diagnozy stanu izolacji maszyn elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: XXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2000, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2000. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2000, s. 437-440, bibliogr. 7 poz.

246/422
Nr opisu: 0000021009
Zastosowanie sieci neuronowych Hopfielda w teorii mocy układów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 49-52, bibliogr. 5 poz.

247/422
Nr opisu: 0000021429
A wavelet representation of active currents.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. E25-E28, bibliogr. 9 poz.

248/422
Nr opisu: 0000021434
An application of signal processor to realization of digital filter.
[Aut.]: Janusz Walczak, Ł. Janus.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. E33-E36, bibliogr. 2 poz.

249/422
Nr opisu: 0000021452
Analysis of nonlinear oscillations in power systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak, Paweł Sowa.
W: X International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'99, Magdeburg, Germany, 6-9 September 1999. Conference proceedings. Magdeburg : Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 1999, s. 17-20, bibliogr. 13 poz.

250/422
Nr opisu: 0000021428
Analysis of the matching problem in strongly nonlinear one phase systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. C34-C37, bibliogr. 8 poz.

251/422
Nr opisu: 0000010942
Falkowa postać prądów aktywnych.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 1999, Gliwice - Ustroń, 19-22.05.1999. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1999, s. 309-312, bibliogr. 9 poz.

252/422
Nr opisu: 0000021617
Identyfikacja prądu aktywnego w układach z przebiegami niesinusoidalnymi zawierającymi linię długą.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: IX Sesit Katedry Teoreticke Elektrotechniky, Ostrava, 21 duben 1999. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 84-89, bibliogr. 3 poz.

253/422
Nr opisu: 0000021424
Metoda wyznaczania prądu aktywnego w układach zawierających linię długą.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 67-70, bibliogr. 3 poz.

254/422
Nr opisu: 0000005204   
Minimalizacja strat mocy czynnej i symetryzacja przepływu mocy w układach z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Jakość Użyt. Energii Elektr. 1999 t. 5 z. 1, s. 55-59, bibliogr. 7 poz.

255/422
Nr opisu: 0000021425
Modelowanie chaosu ferrorezonansowego w układach trójfazowych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Paweł Sowa, Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 293-296, bibliogr. 11 poz.

256/422
Nr opisu: 0000021427
Neural network for estimation of generalized spectrum of signals.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: Neural networks and their applications. Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, 18-22.V.1999. Eds: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz. Polish Neural Networks Society , IEEE Neural Networks Council, Department of Computer Engineering. Technical University of Częstochowa. Częstochowa : Polish Neural Networks Society, 1999, s. 159-165, bibliogr. 8 poz.

257/422
Nr opisu: 0000021438
Neural network for modelling of some phase portraits of dynamical systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. E29-E32, bibliogr. 9 poz.

258/422
Nr opisu: 0000021449
Neural networks for identification of active currents.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: X International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'99, Magdeburg, Germany, 6-9 September 1999. Conference proceedings. Magdeburg : Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 1999, s. 273-278, bibliogr. 13 poz.

259/422
Nr opisu: 0000021430
Optimization of electrical energy quality in systems with nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. C20-C24, bibliogr. 5 poz.

260/422
Nr opisu: 0000021681
Optimizing neural networks for identification of periodic signal parameters in power system.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: Computational intelligence and applications. Ed. P. S. Szczepaniak. Heidelberg : Physica-Verlag, 1999, s. 343-350, bibliogr. 5 poz. (Studies in Fuzziness and Soft Computing ; vol. 23 1434-9922)

261/422
Nr opisu: 0000021451
Synchronisation of oscillations in a system of the second order containig a generalised Chua's diode.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: X International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'99, Magdeburg, Germany, 6-9 September 1999. Conference proceedings. Magdeburg : Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 1999, s. 331-336, bibliogr. 13 poz.

262/422
Nr opisu: 0000012154   
Synteza liniowych i nieliniowych układów elektrycznych metodami optymalizacyjnymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
Gliwice, 1999, 189 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Janusz Walczak

263/422
Nr opisu: 0000021422
Synteza parametrycznych filtrów reaktancyjnych z wykorzystaniem funkcji Walsha.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice. III MSKAE'99. Środkowoeuropejska III konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Poraj, 17-18 września 1999. Cz. 1: Program + materiały. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999, s. 22-24, bibliogr. 8 poz.

264/422
Nr opisu: 0000021431
Synthesis of linear, parametric and nonlinear compensators elimination of distortion and losses of active power.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. C25-C29, bibliogr. 16 poz.

265/422
Nr opisu: 0000008129
Teoria sygnałów.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 242 s., bibliogr.

266/422
Nr opisu: 0000021436
The analysis of bifurcation diagram for nonlinear systems of the first and second order.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. E37-E40, bibliogr. 9 poz.

267/422
Nr opisu: 0000021497
Wybrane zastosowania transformacji falkowych w identyfikacji sygnałów.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'99. Materiały VIII sympozjum, Wisła, 22-25 marca 1999. Aneks. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, s. 524-528, bibliogr. 10 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 6)

268/422
Nr opisu: 0000021616
Zastosowanie funkcji Walsha w syntezie kompensatorów parametrycznych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
W: IX Sesit Katedry Teoreticke Elektrotechniky, Ostrava, 21 duben 1999. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 102-108, bibliogr. 12 poz.

269/422
Nr opisu: 0000021714
A method of synthesis of time-varying one-ports.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC'98. XV Symposium, Liege, Belgium, 22-24 September 1998. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Poznań Division. Commission of Electrical Sciences [et al.]. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering, 1998, s. 241-244, bibliogr. 23 poz.

270/422
Nr opisu: 0000021695
Application of genetic algorithms to design of passive filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: 8th International Power Electronics and Motion Control Conference. PEMC'98, Prague, Czech Republic, 8-10 September 1998. Proceedings. Eds: Z. Cerovsky, J. Janousek, Z. Caha. Prague : Czech Technical University, 1998, s. 7-89 - 7-92, bibliogr. 8 poz.

271/422
Nr opisu: 0000021708
Considerations of active currents for nonlinear systems.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 8 poz.

272/422
Nr opisu: 0000028435
Considerations of active currents for nonlinear systems.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 77

273/422
Nr opisu: 0000007826
Evaluation of the influence of the chaotic ferroresonance in transformer on the power system work condition.
[Aut.]: Paweł Sowa, Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Proceedings of the 9th Mediterranean Electrotechnical Conference. MELECON'98, Tel-Aviv, Israel, May 18-20, 1998. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998, s. 1126-1130

274/422
Nr opisu: 0000021720
Evaluation of the influence of the chaotic ferroresonance in transformer on the power system work conditions.
[Aut.]: Paweł Sowa, Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: 9th Mediterranean Electrotechnical Conference. MELECON'98, Tel-Aviv, Israel, May 18-20, 1998. Proceedings. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998, s. 1126-1130, bibliogr. 4 poz.

275/422
Nr opisu: 0000021702
Koncepcja interwałowa analizy warunków pracy układów z przebiegami niesinuosidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 13-16, bibliogr. 5 poz.

276/422
Nr opisu: 0000021687
Matching and symmetrization of active power in nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: 8th International Power Electronics and Motion Control Conference. PEMC'98, Prague, Czech Republic, 8-10 September 1998. Proceedings. Eds: Z. Cerovsky, J. Janousek, Z. Caha. Prague : Czech Technical University, 1998, s. 7-42 - 7-47, bibliogr. 8 poz.

277/422
Nr opisu: 0000021733
Minimalizacja strat mocy czynnej i symetryzacja przepływu mocy w układach z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN'98. IV Szkoła - konferencja, [Zielona Góra, 18-20 czerwca 1998]. T. 2. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998, s. 475-484, bibliogr. 7 poz.

278/422
Nr opisu: 0000021710
Optimizing neural networks for identification of the periodic signal parameters in the power system.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 6 poz.

279/422
Nr opisu: 0000028433
Optimizing neural networks for identification of the periodic signal parameters in the power system.
[Aut.]: Janusz Walczak, M. Behr.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 77

280/422
Nr opisu: 0000021678
Optymalizacja jakości energii elektrycznej w obwodach z przebiegami odkształconymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Zastosowanie komputerów równoległych w elektrotechnice. ZKRE'98. Konferencja grantowa, Białystok, 4 września 1998. Białystok : [b.w.], 1998, s. 20-22, bibliogr. 5 poz.

281/422
Nr opisu: 0000021722
Sieci neuronowe w elektroenergetyce - estymacja parametrów sygnału sinusoidalnego.
[Aut.]: M. Behr, Janusz Walczak.
-Łącznik 1998 nr 11, s. 1-8, bibliogr. 9 poz.

282/422
Nr opisu: 0000021696
Some aspects of dynamic of three phase systems with LC compensator.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: 8th International Power Electronics and Motion Control Conference. PEMC'98, Prague, Czech Republic, 8-10 September 1998. Proceedings. Eds: Z. Cerovsky, J. Janousek, Z. Caha. Prague : Czech Technical University, 1998, s. 7-93 - 7-98, bibliogr. 9 poz.

283/422
Nr opisu: 0000021715
Symmetrization of active power in nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Advanced Machines, Power Quality. SPEEDAM'98, Sorrento, Italy, June, 3rd - 5th 1998. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. C4-19 - C4-24, bibliogr. 9 poz.

284/422
Nr opisu: 0000021679
Synteza kompensatorów liniowych, parametrycznych i nieliniowych do eliminacji zniekształceń i strat mocy czynnej.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Zastosowanie komputerów równoległych w elektrotechnice. ZKRE'98. Konferencja grantowa, Białystok, 4 września 1998. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Komitet Badań Naukowych. Białystok : [b.w.], 1998, s. 23-25, bibliogr. 16 poz.

285/422
Nr opisu: 0000021716
The neural approach to synthesis of passive filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Advanced Machines, Power Quality. SPEEDAM'98, Sorrento, Italy, June, 3rd - 5th 1998. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. C4-1 - C4-6, bibliogr. 7 poz.

286/422
Nr opisu: 0000021697
The neural solution to reactive compensation problem in systems with non-sinusoidal waveforms.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: International ICSC/IFAC Symposium on Neural Computation. NC'98, Vienna, Austria, September 23-25, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. M. Heiss. [B.m.] : International Computer Science Conventions Academic Press, 1998, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 9 poz.

287/422
Nr opisu: 0000021701
Zastosowanie nieliniowych filtrów cyfrowych do identyfikacji zniekształceń prądów i napięć w układach z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 33-36, bibliogr. 7 poz.

288/422
Nr opisu: 0000022179
A simple method of synthesis of parametric systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Third International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'97, Plzen, Czech Republik, 9-11 September 1997. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita v Plzni, 1997, s. 275-278, bibliogr. 8 poz.

289/422
Nr opisu: 0000028181
Analiza lokalna pewnych układów dynamicznych pierwszego rzędu z nieliniowościami typu wielomianowego.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'97. Materiały VII sympozjum, Ustroń - Jaszowiec, 17-20 marca 1997. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Elektryczny, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa. [B.m.] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1997, s. 420-424, bibliogr. 12 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 3)

290/422
Nr opisu: 0000022178
Energetical matching in time varying systems with constraints for shape of voltage or current.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Third International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'97, Plzen, Czech Republik, 9-11 September 1997. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita v Plzni, 1997, s. 271-274, bibliogr. 5 poz.

291/422
Nr opisu: 0000022189
Genetic algorithms for synthesis of some nonlinear systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. KAEiOG'97. Materiały II krajowej konferencji, Rytro, 15-19 września 1997. Red. K. Malinowski. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 57-64, bibliogr. 10 poz.

292/422
Nr opisu: 0000022181
On the some generalizations of active current.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: IX International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'97, Palermo, Italy, 9-11 June 1997. Palermo : [b.w.], 1997, s. 140-143, bibliogr. 11 poz.

293/422
Nr opisu: 0000022176
Qualitative analysis of nonlinear and polynomial second order dynamical systems.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: Third International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'97, Plzen, Czech Republik, 9-11 September 1997. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita v Plzni, 1997, s. 249-252, bibliogr. 8 poz.

294/422
Nr opisu: 0000022663
Reprezentacje dyskretne dwójników parametrycznych w układach z przebiegami o ograniczonej mocy średniej.
[Aut.]: Janusz Walczak, Halina* Sak.
W: XX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'97, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.1997. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej], [1997], s. 317-398, bibliogr. 9 poz.

295/422
Nr opisu: 0000022664
Spectral analysis of the matching problem in linear, time varying systems.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski, Janusz Walczak.
W: XX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'97, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.1997. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej], [1997], s. 391-394, bibliogr. 10 poz.

296/422
Nr opisu: 0000027821
Synteza kompensatorów reaktancyjnych w układach z przebiegami nieokresowymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Elektrotechnika prądów niesinusoidalnych. EPN'97. III Konferencja. Materiały konferencyjne. T. 2. Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, Politechnika Zielonogórska. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej. Instytut Metrologii Elektrycznej. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 303-310, bibliogr. 14 poz.

297/422
Nr opisu: 0000006682
Synthesis of lumped linear time invariant one-ports-optimization approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'97, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.1997. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej], [1997], s. 395-398, bibliogr. 9 poz.

298/422
Nr opisu: 0000022188
Synthesis of nonlinear one-ports the neural approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Neural networks and their applications. Proceedings of the third conference and Summer School on Neural Networks Applications to Signal Processing, Kule, 14 X - 18 X 97. Eds: R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, J. Chojcan. Częstochowa : Polish Neural Networks Society, 1997, s. 564-569, bibliogr. 8 poz.

299/422
Nr opisu: 0000022187
The energetical application of Walsh function for description of properties of nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'97. 4th International conference, Cracow, Poland, September 23-25, 1997. Proceedings. [Kraków] : [Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica], 1997, s. 125-130, bibliogr. 6 poz.

300/422
Nr opisu: 0000026541   
Wybrane metody realizacji optymalnych stanów pracy układów - synteza kompensatorów.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
-Jakość Użyt. Energii Elektr. 1997 t. 3 z. 1, s. 13-18, bibliogr. 16 poz.

301/422
Nr opisu: 0000027822
Wyznaczanie prądu aktywnego źródła z parametryczną impedancją wewnętrzną.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Elektrotechnika prądów niesinusoidalnych. III Konferencja. EPN'97. Materiały konferencyjne. T. 2.. Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, Politechnika Zielonogórska. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej, Instytut Metrologii Elektrycznej. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 311-320, bibliogr. 10 poz.

302/422
Nr opisu: 0000042431
A new method of design of reactance compensators for nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, the High Tatras, Slovakia, October 1-3, 1996. Vol. 2. Eds. V. Fedak, J. Fedor. Kosice : Technical University of Kosice, 1996, s. 499-504, bibliogr. 11 poz.

303/422
Nr opisu: 0000022726
A proposition of generalized Chua's circuit.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. XIV EPNC'96. XIV Symposium, Poznań, Poland, May 29 - June 1, 1996. Proceedings. Polish Academy of Science. Poznań Division. Commission of Electrical Sciences, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering. Poznań Section, Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering, 1996, s. 339-344, bibliogr. 6 poz.

304/422
Nr opisu: 0000022729
A step method of synthesis of hybrid filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Symposium on Power Electronics, Industrial Drives, Power Quality, Traction Systems. SPEEDAM'96, Capri (Italy), June, 5th - 7th 1996. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. B4-19 - B4-21, bibliogr. 5 poz.

305/422
Nr opisu: 0000036289
An algorithm for computation of optimal loads in the matching state.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Software for Electrical Engineering Analysis and Design, Pisa, Italy, May 1996. Ed. P.P. Silvester. Southampton : Computational Mechanics Publications, 1996, s. 425-433, bibliogr. 7 poz.

306/422
Nr opisu: 0000022715
An application of hermite function in the matching theory of non-periodical systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: The 4th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Brno, Czech Republic, June 19-21, 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 16

307/422
Nr opisu: 0000022720
An optimization approach in the nonlinear synthesis of electrical systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Nove smery v spracovani signalov III. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Liptovsky Mikulas, 29-31.05.1996. C. 1. Vojenska Akademia Slovenskeho Narodneho Povstania v Liptovskim Mikulasi. Fakulta Zabezpecenia Velenia. Katedra Teoretickej Elektrotechniky a Radioveho Prieskumu. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 210-213, bibliogr. 13 poz.

308/422
Nr opisu: 0000022723
An optimization method of nonlinear system synthesis.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: Signal and image processing and applications - SIPA'96. Proceedings of the IASTED International Conference, Annecy, France, June 12-14, 1996. Eds. N. M. Namazi, K. Matthews. Anaheim : IASTED Acta Press, 1996, s. 52-55, bibliogr. 6 poz.

309/422
Nr opisu: 0000022714
Application of Sobolev's space to design of passive filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: The 4th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Brno, Czech Republic, June 19-21, 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 17

310/422
Nr opisu: 0000022190
Chua's diode and it's generalization.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
-Int. J. Chaos Theory Appl. 1996 vol. 1 iss. 1, s. 39-46, bibliogr. 6 poz.

311/422
Nr opisu: 0000022719
Generalized Chua's circuit described by polynomial nonlinearity.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: Nove smery v spracovani signalov III. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Liptovsky Mikulas, 29-31.05.1996. C. 1. Vojenska Akademia Slovenskeho Narodneho Povstania v Liptovskim Mikulasi. Fakulta Zabezpecenia Velenia. Katedra Teoretickej Elektrotechniky a Radioveho Prieskumu. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 247-250, bibliogr. 6 poz.

312/422
Nr opisu: 0000022718
Identification of the matching state in some one-phase systems.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski, Janusz Walczak.
W: Nove smery v spracovani signalov III. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Liptovsky Mikulas, 29-31.05.1996. C. 1. Vojenska Akademia Slovenskeho Narodneho Povstania v Liptovskim Mikulasi. Fakulta Zabezpecenia Velenia. Katedra Teoretickej Elektrotechniky a Radioveho Prieskumu. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 218-221, bibliogr. 9 poz.

313/422
Nr opisu: 0000022717
Identification of the matching state on complex, nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: International Conference on Electrical Drives and Power Electtronics. EDPE'96, The High Tatras, Slovakia, October 1-3, 1996. Vol. 2. Eds: V. Fedak, J. Fedor. Kosice : Technical University of Kosice, 1996, s. 494-498, bibliogr. 12 poz.

314/422
Nr opisu: 0000022732
Maximum power obtainable in complex systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Symposium on Power Electronics, Industrial Drives, Power Quality, Traction Systems. SPEEDAM'96, Capri (Italy), June, 5th - 7th 1996. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. B3-7 - B3-10, bibliogr. 8 poz.

315/422
Nr opisu: 0000035014   
Metody optymalizacyjne w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 185-201, bibliogr. 9 poz.

316/422
Nr opisu: 0000022721
Modelling of the matching for non-linear one-phase systems.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski, Janusz Walczak.
W: Modelling and simulation of electric machines, converters and systems. ELECTRIMACS 1996. 5th International conference, Saint-Nazaire, France, September 17-19, 1996. Proceedings. Saint-Nazaire : International Association for Mathematics and Computers in Simulation, 1996, s. 109-114, bibliogr. 15 poz.

317/422
Nr opisu: 0000042067
Nowe koncepcje w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 1: Dni francusko-polskie w elektryce, 14-15.05.1996. Societe des Electriciens et des Electroniciens, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gliwice, Faculty of Electrical Engineering. The Silesian Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 111-122, bibliogr. 43 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

318/422
Nr opisu: 0000022763   
O możliwości realizacji energetyczno-jakościowego stanu dopasowania w obwodach jednofazowych z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Zofia** Cichowska, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 152, s. 59-72, bibliogr. 4 poz.

319/422
Nr opisu: 0000022764   
O pewnej modyfikacji problemu dopasowania energetycznego dla obwodów jednofazowych z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 152, s. 47-58, bibliogr. 11 poz.

320/422
Nr opisu: 0000022942
Odpowiedź na uwagi dr hab. inż. L. S. Czarneckiego odnośnie do artykułu Moce w obwodach z przebiegami niesinusoidalnymi (JUEE, 1995, 1, 1, 31-35).
[Aut.]: Zygmunt** Kuczewski, Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Jakość Użyt. Energii Elektr. 1996 t. 2 z. 1, s. 59-60, bibliogr. 12 poz.

321/422
Nr opisu: 0000035442   
Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 201 s., bibliogr. 93 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1322 Elektryka ; z. 150)
Rozprawa habilitacyjna

322/422
Nr opisu: 0000041815
Optymalizacja warunków pracy T-okresowego, parametrycznego źródła napięcia.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO '96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1996, s. 379-382, bibliogr. 9 poz.

323/422
Nr opisu: 0000042093
Problem dopasowania dla źródła napięcia niesinusoidalnego zasilającego odbiorniki połączone równoległe.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski, Janusz Walczak.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO '96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1996, s. 367-370, bibliogr. 14 poz.

324/422
Nr opisu: 0000022762   
Propozycja postaci ogólnej operatora nieliniowego w przestrzeniach Hilberta.
[Aut.]: Stefan Paszek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 152, s. 19-29, bibliogr. 5 poz.

325/422
Nr opisu: 0000034931
Teoria mocy a technika minimalizacji wyższych harmonicznych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
-Pr. Inst. Elektrot. 1996 R. 44 z. 188, s. 123-147, bibliogr. 16 poz.

326/422
Nr opisu: 0000041813
The local approximation of nonlinear and inertialess operators.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO '96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1996, s. 347-350, bibliogr. 8 poz.

327/422
Nr opisu: 0000042089
Zastosowanie czwórników LC do optymalizacji warunków pracy układów jednofazowych z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO '96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1996, s. 375-377, bibliogr. 9 poz.

328/422
Nr opisu: 0000034938   
Zastosowanie metod optymalizacji w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Jakość Użyt. Energii Elektr. 1996 t. 2 z. 1, s. 37-43, bibliogr. 14 poz.

329/422
Nr opisu: 0000034636
A parametric identification of nonlinear filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Conference Internationale sur Communications, Signaux et Systemes 1995. CSS'95, Rabat, 9-11 Octobre, 1995. Proceedings. Vol. 1. Office National des Postes et Telecommunications, Direction Centrale des Telecommunications. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29-36, bibliogr. 5 poz.

330/422
Nr opisu: 0000034641
A simple method of nonlinear filters synthesis.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Second International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'95, Plzen, Czech Republic, 28-30 June 1995. University of West Bohemia. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 233-236, bibliogr. 2 poz.

331/422
Nr opisu: 0000037148
A time-invariant properties of simple parametric one-ports.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Second International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'95, Plzen, Czech Republic, 28-30 June 1995. University of West Bohemia. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 241-244, bibliogr. 3 poz.

332/422
Nr opisu: 0000021592
An application of parametric capacitors in the nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Teoreticka elektrotechnika. Mezinarodni vedecka konference, Ostrava, 12-14 zari 1995. Sbornik prednasek. Sekce 21. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Katedra Teoreticke Elektrotechniky. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43-47, bibliogr. 4 poz.

333/422
Nr opisu: 0000037245
An application of parametric capacitors in the nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Mezinarodni vedecka konference, Ostrava, 12-14 zari 1995. Sbornik prednasek. Sekc. 21: Teoreticka elektrotechnika. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Katedra Teoreticke Elektrotechniky. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43-47, bibliogr. 4 poz.

334/422
Nr opisu: 0000037301
Analysis of electric circuits described by fuzzy parameters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Piotr* Świszcz.
W: System, modelling, control. [8 International symposium], Zakopane, 1995. Vol. 2. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [i in.]. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1995, s. 369-373, bibliogr. 7 poz.

335/422
Nr opisu: 0000034639
Analysis of the matching problem in the non-linear one-phase systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Second International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'95, Plzen, Czech Republic, 28-30 June 1995. University of West Bohemia. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 237-240, bibliogr. 8 poz.

336/422
Nr opisu: 0000034673
Applications of interval neural networks.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski, Dariusz Grabowski.
W: System, modelling, control. [8 International symposium], Zakopane, 1995. Vol. 3: Artificial neural networks and their applications. Ed. E. Kącki. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [i in.]. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1995, s. 149-154, bibliogr. 4 poz.

337/422
Nr opisu: 0000034676
Contemporary optimization approach to the power theory of nonsinusoidal circuits.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Marian** Pasko.
W: Advanced methods in the theory of electrical engineering. AMTEE '95, Plzen, Czech Republic, 28.-30.6.1995. Katedra Teoreticke Elektrotechniky FEL-ZCU v Plzni, Ustav pro Elektrotechniku AV CR v Praze. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 83-87, bibliogr. 10 poz.

338/422
Nr opisu: 0000037128
Discrete spectral representations of non-periodical signals.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski, Janusz Walczak.
W: XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'95, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.1995. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 1995, s. 21-28, bibliogr. 6 poz.

339/422
Nr opisu: 0000037285
Dlaczego zawodzi ortogonalny rozkład prądu dla obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, M. Siwczyński, Janusz Walczak.
W: Elektronika prądów niesinusoidalnych. EPN'95. II Konferencja. Materiały konferencyjne. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Polskie Sieci Energetyczne S.A., Komitet Metrologii Polskiej Akademii Nauk. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 106-113, bibliogr. 12 poz.

340/422
Nr opisu: 0000037129
Elimination of higher harmonics by application of reactance parametric filters.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Thessaloniki, September 22-23, 1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 450-453, bibliogr. 5 poz.

341/422
Nr opisu: 0000034643
Identification of spectrum of non-stationary signals.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Thessaloniki, September 22-23, 1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 196-199, bibliogr. 4 poz.

342/422
Nr opisu: 0000037244
Integral representations of active currents for nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Mezinarodni vedecka konference, Ostrava, 12-14 zari 1995. Sbornik prednasek. Sekc. 21: Teoreticka elektrotechnika. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Katedra Teoreticke Elektrotechniky. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30-34, bibliogr. 4 poz.

343/422
Nr opisu: 0000037153
Minimalizacja strat w jednofazowych torach transmisyjnych przy przebiegach niesinusoidalnych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. VI Sympozjum, Gliwice-Ustroń, 27-30 marzec 1995 r.. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie. [Gliwice] : [b.w.], 1995, s. 473-478, bibliogr. 4 poz.

344/422
Nr opisu: 0000033372   
Moce w obwodach z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Zygmunt** Kuczewski, Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Jakość Użyt. Energii Elektr. 1995 t. 1 z. 1, s. 31-35, bibliogr. 24 poz.

345/422
Nr opisu: 0000037123
Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'95, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.1995. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 1995, s. 265-270, bibliogr. 10 poz.

346/422
Nr opisu: 0000034125
Parametryczne modele elementów SLS przy wymuszeniach sinusoidalnych.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Janusz Walczak.
W: XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'95, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.1995. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 1995, s. 159-166, bibliogr. 6 poz.

347/422
Nr opisu: 0000037286
Podejście optymalizacyjne jako alternatywa teorii mocy z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, M. Siwczyński, Janusz Walczak.
W: Elektronika prądów niesinusoidalnych. EPN'95. II Konferencja. Materiały konferencyjne. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Polskie Sieci Energetyczne S.A., Komitet Metrologii Polskiej Akademii Nauk. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 114-121, bibliogr. 14 poz.

348/422
Nr opisu: 0000037142
Solution of the matching problem for some classes of non-linear systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Conference Internationale sur Communications, Signaux et Systemes 1995. CSS'95, Rabat, 9-11 Octobre, 1995. Proceedings. Vol. 1. Office National des Postes et Telecommunications, Direction Centrale des Telecommunications. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 305-310, bibliogr. 6 poz.

349/422
Nr opisu: 0000037124
Synthesis of a certain class of nonlinear one-ports with periodical extortions.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz Walczak.
W: XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'95, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.1995. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 1995, s. 167-173, bibliogr. 8 poz.

350/422
Nr opisu: 0000034638
Zastosowanie filtrów nieliniowych do poprawy jakości energii elektrycznej.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. VI Sympozjum, Gliwice-Ustroń, 27-30 marzec 1995 r.. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie. [Gliwice] : [b.w.], 1995, s. 467-472, bibliogr. 5 poz.

351/422
Nr opisu: 0000034679
Zastosowanie metod polioptymalizacji do wyznaczania prądów aktywnych.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Elektronika prądów niesinusoidalnych. EPN'95. II Konferencja. Materiały konferencyjne. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Polskie Sieci Energetyczne S.A., Komitet Metrologii Polskiej Akademii Nauk. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 155-162, bibliogr. 5 poz.

352/422
Nr opisu: 0000044758
A new approach to optimization of operating conditions of nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: West-East Technology Bridge International Conference on Power Electronics, Motion Control and Associated Applications. PEMC'94, Warsaw, Poland, 20-22 September 1994. Conference publication. Vol. 1. Eds: R. Barlik [i in.]. Warszawa : Institute of Control and Industrial Electronics Warsaw University of Technology, 1994, s. 247-251, bibliogr. 5 poz.

353/422
Nr opisu: 0000047056
A test stand for modelling the circuits with nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: Effektivnost' i kacestvo elektrosnabzenija promyslennych predprijatij. Sbornik trudov III mezdunarodnoj naucnoj konferencii, Mariupol', 15-17 sentjabra 1994. Akademia Nauk Vyssej Skoly Ukrainy [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 29-31, bibliogr. 3 poz.

354/422
Nr opisu: 0000047057
Digital measurement of some electric energy quality indices.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski, Grzegorz* Obrębski.
W: Effektivnost' i kacestvo elektrosnabzenija promyslennych predprijatij. Sbornik trudov III mezdunarodnoj naucnoj konferencii, Mariupol', 15-17 sentjabra 1994. Akademia Nauk Vyssej Skoly Ukrainy [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 169-172, bibliogr. 5 poz.

355/422
Nr opisu: 0000047606
Identyfikacja pewnych operatorów nieliniowych w obwodach w przebiegami okresowymi i niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Stefan Paszek, Janusz Walczak.
W: XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Ustroń, 25-28.05.1994. T. 2: Obwody i sygnały. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], 1994, s. 211-218, bibliogr. 3 poz.

356/422
Nr opisu: 0000047360
Interwałowe modele neuronów.
[Aut.]: Janusz Walczak, Dariusz Grabowski, Grzegorz* Obrębski.
W: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. I Krajowe sympozjum, Radom, 8-9 grudnia 1994 r.. Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wydział Mechaniczny. Instytut Nauk Podstawowych. Wydział Transportu. Instytut Automatyki i Elektroniki Transportu. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 249-258, bibliogr. 4 poz.

357/422
Nr opisu: 0000047610
Metoda wyznaczania prądów aktywnych dla pewnej klasy obwodów z przebiegami okresowymi i niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko, Krzysztof* Dębowski.
W: XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Ustroń, 25-28.05.1994. T. 2: Obwody i sygnały. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], 1994, s. 135-141, bibliogr. 7 poz.

358/422
Nr opisu: 0000043782   
Metody optymalizacyjne w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 140, s. 185-202, bibliogr. 9 poz.

359/422
Nr opisu: 0000047614
O kanonicznych reprezentacjach operatorów nieliniowych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Stefan Paszek.
W: XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Ustroń, 25-28.05.1994. T. 2: Obwody i sygnały. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], 1994, s. 203-209, bibliogr. 14 poz.

360/422
Nr opisu: 0000044759
Optimization method of active current determination in the networks with nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. EDPE'94, The High Tatras Slovakia, October 18-20, 1994. Proceedings. Vol. 2. Eds: V. Fedak, J. Fedor. Kosice : Department of Electrical Drives. Technical University of Kosice, 1994, s. 118-122, bibliogr. 6 poz.

361/422
Nr opisu: 0000043733   
Optymalizacyjna metoda syntezy elementów nieliniowych. [Cz.] 1: Synteza elementów bezinercyjnych.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 141, s. 7-18, bibliogr. 10 poz.

362/422
Nr opisu: 0000043734   
Optymalizacyjna metoda syntezy elementów nieliniowych. [Cz.] 2: Synteza elementów dynamicznych.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 141, s. 19-29, bibliogr. 4 poz.

363/422
Nr opisu: 0000047615
Optymalizacyjna metoda syntezy kompensatorów w obwodach z przebiegami o ograniczonej energii.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Marian** Pasko.
W: XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Ustroń, 25-28.05.1994. T. 2: Obwody i sygnały. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], 1994, s. 127-133, bibliogr. 6 poz.

364/422
Nr opisu: 0000047352
Zastosowanie metod interwałowych w analizie obwodów elektrycznych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Wojciech* Glapa, Piotr* Świszcz.
W: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. I Krajowe sympozjum, Radom, 8-9 grudnia 1994 r.. Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wydział Mechaniczny. Instytut Nauk Podstawowych. Wydział Transportu. Instytut Automatyki i Elektroniki Transportu. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 241-248, bibliogr. 6 poz.

365/422
Nr opisu: 0000046720
A proposition of new energetical - quality indices for nonsinusoidal waveforms.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Proceedings of the 7th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'93, Szczecin, 13-15 September 1993. Technical University of Szczecin. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1993, s. 61-66, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej ; nr 507)

366/422
Nr opisu: 0000025605
Nowa metoda syntezy immitancji wykorzystująca metody optymalizujące.
[Aut.]: Janusz Walczak, Adam* Gawłowski.
W: Moderni metody teoreticke elektrotechniky. MMTE'93, Plzen, 9-11 listopadu 1993. Prednasky a postery z konference. Katedra Teoreticke Elektrotechniky Elektrotechnicke Fakulty Zapadoceske Univerzity v Plzni, Ustav pro Elektrotechniku AV CR v Praze. [Plzen] : [Zapadoceska Univerzita], [1993], s. 276-283, bibliogr. 6 poz.

367/422
Nr opisu: 0000046609
O możliwości pewnego uogólnienia prądu aktywnego w sensie S. Fryzego.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'93, Gliwice - Ustroń, 19-22.05.1993. T. 1: Monografie. Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej. Teoria obwodów, teoria mocy. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MP i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], [1993], s. 401-409, bibliogr. 11 poz.

368/422
Nr opisu: 0000046727
Optimization of electrical systems with application of Hilbert space theory.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: 7 System, modelling, control 1993, Zakopane, Poland, May 17-21, 1993. Vol. 2. Institute of Informatics. Technical University of Lodz, Polish Cybernetical Society, Polish Society of Medical Informatics. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 258-262, bibliogr. 8 poz.

369/422
Nr opisu: 0000046728
Optimization of operating conditions of the voltage source in the time domain.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: 7 System, modelling, control 1993, Zakopane, Poland, May 17-21, 1993. Vol. 2. Institute of Informatics. Technical University of Lodz, Polish Cybernetical Society, Polish Society of Medical Informatics. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 263-267, bibliogr. 10 poz.

370/422
Nr opisu: 0000046663
Optymalizacyjna metoda doboru kompensatorów harmonicznych i strat mocy w układach zasilających.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki. V Sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15.03-18.03.1993 r.. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 68-75, bibliogr. 8 poz.

371/422
Nr opisu: 0000046618
Optymalizacyjna metoda doboru kompensatorów LC.
[Aut.]: Janusz Walczak, Adam* Gawłowski.
W: XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'93, Gliwice - Ustroń, 19-22.05.1993. T. 1: Monografie. Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej. Teoria obwodów, teoria mocy. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MP i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], [1993], s. 491-498, bibliogr. 12 poz.

372/422
Nr opisu: 0000025609
Parametryczna realizacja ujemnej rezystancji.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Moderni metody teoreticke elektrotechniky. MMTE'93, Plzen, 9-11 listopadu 1993. Prednasky a postery z konference. Katedra Teoreticke Elektrotechniky Elektrotechnicke Fakulty Zapadoceske Univerzity v Plzni, Ustav pro Elektrotechniku AV CR v Praze. [Plzen] : [Zapadoceska Univerzita], [1993], s. 200-207, bibliogr. 10 poz.

373/422
Nr opisu: 0000053240
A variable capacitance compensator for minimization of harmonics in the system under nonsinusoidal conditions.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
W: AFRICON '92, Swaziland, 22-24 September 1992. Vol. 2. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 321-324, bibliogr. 15 poz.

374/422
Nr opisu: 0000053241
A variable capacitance compensator for minimization of harmonics in the system under nonsinusoidal conditions.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
W: International Conference on Power Electronics and Electrical Drives, Kosice, CSFR, September 14-16, 1992. Proceedings. Vol. 2. Ed. V. Fedak. Kosice : Technical University of Kosice, 1992, s. 436-439, bibliogr. 12 poz.

375/422
Nr opisu: 0000052521   
Generator okresowych przebiegów odkształconych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1992 z. 126, s. 157-171, bibliogr. 12 poz.

376/422
Nr opisu: 0000052817   
Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych w przestrzeniach Hilberta.
[Aut.]: Janusz Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, 148 s., bibliogr. 142 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1166 Elektryka ; z. 125)

377/422
Nr opisu: 0000053237
Optymalizacja warunków pracy źródła zasilającego odbiorniki połączone równolegle.
[Aut.]: Janusz Walczak, Adam* Gawłowski.
W: XV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. [SPETO'92], Gliwice-Wisła, 20-23.05.1992. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 489-499, bibliogr. 9 poz.

378/422
Nr opisu: 0000053238
Optymalizacyjna metoda wyznaczania prądu aktywnego źródła napięcia okresowego, niesinusoidalnego o niezerowej impedancji wewnętrznej.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. [SPETO'92], Gliwice-Wisła, 20-23.05.1992. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 457-464, bibliogr. 9 poz.

379/422
Nr opisu: 0000056275
Optymalizacyjne koncepcje w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: M. Siwczyński, Janusz Walczak.
W: VI Beskidzkie Seminarium Elektryków, Istebna-Pietraszonka 1992. Polskie Towarzystwo Etektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny.. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 3-4

380/422
Nr opisu: 0000025448   
Patent. Polska, nr 156 569. Układ do pomiaru wskaźnika jakości energii elektrycznej. Int. Cl. G01R 21/06, G01R 21/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Janusz Walczak, Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
Zgłosz. nr 268 960 z 20.11.1987. Opubl. 31.03.1992, 4 s.

381/422
Nr opisu: 0000052637
Vopros opredelenija aktivnych tokov elektropriemnikov.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
-Izv. Vyss. Uceb. Zaved. Energ. /Mińsk/ 1992 nr 2, s. 34-37, bibliogr. 7 poz.

382/422
Nr opisu: 0000053239
Warunki modyfikacji czwórnikowego modelu źródła napięcia okresowego i niesinusoidalnego.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. [SPETO'92], Gliwice-Wisła, 20-23.05.1992. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 449-455, bibliogr. 3 poz.

383/422
Nr opisu: 0000054103
Analiza energetyczno-jakościowych warunków pracy rzeczywistego źródła napięcia nieokresowego o skończonej energii. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodow.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 123-128, bibliogr. 7 poz.

384/422
Nr opisu: 0000053771   
Analiza właściwości energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 2.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 117, s. 21-29, bibliogr. 5 poz.

385/422
Nr opisu: 0000053772   
Analiza właściwości energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 1.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 117, s. 7-20, bibliogr. 18 poz.

386/422
Nr opisu: 0000054714
Dwukryterialny wskaźnik jakości przebiegów odkształconych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Jakość energii elektrycznej. Międzynarodowa konferencja naukowa, Spała, 25-27 września 1991 r.. T. 1. Politechnika Łódzka. Instytut Elektroenergetyki. Łódź, Akademia Nauk USSR. Instytut Elektrodynamiki. Kijów, Mariupolski Instytut Metalurgiczny. Mariupol. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 211-216, bibliogr. 5 poz.

387/422
Nr opisu: 0000053767
Ilościowa analiza porównawcza wybranych rozkładów ortogonalnych prądów odbiorników 3-fazowych w przestrzeniach funkcji okresowych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 117, s. 77-89, bibliogr. 7 poz.

388/422
Nr opisu: 0000053460   
Interpolacyjna metoda syntezy funkcji rzeczywistych.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 122, s. 7-19, bibliogr. 22 poz.

389/422
Nr opisu: 0000053393   
Metoda syntezy układów kompensacji składowej reaktancyjnej prądu odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 113, s. 95-111, bibliogr. 18 poz.

390/422
Nr opisu: 0000054775
Minimalizacja prądu idealnego źródła napięcia nieokresowego zasilającego odbiornik dwuzaciskowy.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 90-100, bibliogr. 16 poz.

391/422
Nr opisu: 0000053457   
O dekompozycji prawie okresowego prądu odbiornika dwuzaciskowego.
[Aut.]: Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 122, s. 53-67, bibliogr. 19 poz.

392/422
Nr opisu: 0000053458   
O dekompozycji prądu rzeczywistego źródła napięcia odkształconego i możliwości jego ortogonalizacji.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 122, s. 37-51, bibliogr. 8 poz.

393/422
Nr opisu: 0000053770   
O pewnym problemie syntezy dwójników pasywnych LC.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 117, s. 31-43, bibliogr. 12 poz.

394/422
Nr opisu: 0000053394   
Ocena prądów odkształconych odbiorników wielozaciskowych wykorzystująca pojęcie przestrzeni Sobolewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 113, s. 71-94, bibliogr. 13 poz.

395/422
Nr opisu: 0000054777
Optymalizacja energetyczno-jakościowych warunków pracy idealnych źródeł napięcia nieokresowego o skończonej energii.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 111-121, bibliogr. 7 poz.

396/422
Nr opisu: 0000054778
Optymalizacja energetycznych warunków pracy rzeczywistego źródła napięcia nieokresowego o skończonej energii.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 101-109, bibliogr. 9 poz.

397/422
Nr opisu: 0000053709
Optymalizacja warunków pracy obwodów elektrycznych przy niesinusoidalnych przebiegach oraz modyfikacja właściwości tych obwodów.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
-Arch. Elektrot. 1991 t. 40 z. 1, s. 105-108, bibliogr. 10 poz.

398/422
Nr opisu: 0000053453   
Optymalizacja warunków pracy rzeczywistych trójfazowych źródeł napięć odkształconych. [Cz.] 1: Wyznaczenie prądu aktywnego.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 122, s. 125-145, bibliogr. 7 poz.

399/422
Nr opisu: 0000053452   
Optymalizacja warunków pracy rzeczywistych trójfazowych źródeł napięć odkształconych. [Cz.] 2: Dekompozycja prądu źródła.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 122, s. 147-157, bibliogr. 4 poz.

400/422
Nr opisu: 0000053395   
Ortogonalny rozkład prądu odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym, w przestrzeni Sobolewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 113, s. 59-69, bibliogr. 4 poz.

401/422
Nr opisu: 0000053396   
Propozycja nowego wskaźnika jakości energii elektrycznej dla układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 113, s. 45-57, bibliogr. 18 poz.

402/422
Nr opisu: 0000061890
O związku teorii mocy, uprawianej dla pojedyńczych odbiorników energii elektrycznej z przestrzeniami Hilberta.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
W: XIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 23-26.V.1990 r.. T. 2: Teoria obwodów, teoria mocy. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 261-273, bibliogr. 15 poz.

403/422
Nr opisu: 0000061889
Ortogonalny rozkład prądu odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym z rzeczywistego źródła napięcia.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: XIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 23-26.V.1990 r.. T. 2: Teoria obwodów, teoria mocy. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 295-306, bibliogr. 17 poz.

404/422
Nr opisu: 0000061887
Rozkład ortogonalny prądu odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym i prawie okresowym.
[Aut.]: Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: XIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 23-26.V.1990 r.. T. 2: Teoria obwodow, teoria mocy. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 331-341, bibliogr. 15 poz.

405/422
Nr opisu: 0000062999
A synthesis of compensation systems of a current reactance component of two-terminal receiver with deformed voltage supply.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Mathematische Optimierung - Theorie und Anwendungen, Eisenach, 11-15 Dezember 1989. Vortragsauszuge. Ilmenau : Technische Hochschule Ilmenau, 1989, s. 257-260, bibliogr. 4 poz.

406/422
Nr opisu: 0000062389
An analysis of energetistic properties of two-terminal receivers with application of quality indices of deformed currents taking into account probabilistic features of currents and voltages.
[Aut.]: Janusz Walczak.
W: Mathematische Optimierung - Theorie und Anwendungen, Eisenach, 11-15 Dezember 1989. Vortragsauszuge. Ilmenau : Technische Hochschule Ilmenau, 1989, s. 257-260, bibliogr. 4 poz.

407/422
Nr opisu: 0000063005
Analiza właściwości energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 1: Konstrukcja wskaźnika jakości przebiegów odkształconych.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
W: XII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 19-22.IV.1989 r.. Materiały SPETO. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 40-52, bibliogr. 18 poz.

408/422
Nr opisu: 0000063007
Analiza właściwości energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 2: Rozwiązywanie problemu minimalizacji wskaźnika jakości przebiegów odkształconych oraz ortogonalny rozkład prądu odbiornika.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
W: XII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 19-22.IV.1989 r.. Materiały SPETO. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 55-62, bibliogr. 5 poz.

409/422
Nr opisu: 0000062745
Dynamiczny błąd ingerencji przetwornika siły zmiennej.
[Aut.]: Józef** Parchański, Janusz Walczak.
W: Sympozjum Metrologia'89. Metrologia wielkości mechanicznych i kontrola jakości produkcji, Warszawa, 21-23 czerwca 1989 r. Referaty i komunikaty. Centrum Uczelniano-Przemysłowe Metrologii i Systemów Pomiarowych. Warszawa : Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1989, s. 89-96, bibliogr. 4 poz.

410/422
Nr opisu: 0000063010   
Ilościowa analiza porównawcza wybranych rozkładów ortogonalnych prądów odbiorników 3-fazowych w przestrzeniach funkcji okresowych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
W: XII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 19-22.IV.1989 r.. Materiały SPETO. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 462-473, bibliogr. 7 poz.

411/422
Nr opisu: 0000062714
Minimalizacja błędu ingerencji przetwornika siły zmiennej.
[Aut.]: Józef** Parchański, Janusz Walczak.
W: Miernictwo dynamicznych wielkości mechanicznych. VII Konferencja naukowo-techniczna w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, styczeń 1989 r.. Instytut Lotnictwa. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Warszawa : Instytut Lotnictwa BOINTE, 1989, s. 58-60, bibliogr. 2 poz.

412/422
Nr opisu: 0000063141
Nowe definicje mocy w układach elektrycznych z przebiegami odkształconymi wykorzystujące pojęcie przestrzeni Sobolewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
W: Teoria obwodów i układy elektroniczne. XII Krajowa konferencja, Rzeszów-Myczkowce, 17-20.X.1989. Teksty referatów. T. 1. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1989, s. 115-120, bibliogr. 14 poz.

413/422
Nr opisu: 0000063020
O pewnym problemie syntezy dwójników pasywnych LC.
[Aut.]: Janusz Walczak, Marian** Pasko.
W: XII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 19-22.IV.1989 r.. Materiały SPETO. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 474-486, bibliogr. 12 poz.

414/422
Nr opisu: 0000060571   
Zastosowanie teorii równań całkowych do analizy istnienia rozwiązań problemu Dirichleta dla pewnych równań eliptycznych w elektrostatyce. Cz. 1: Konstrukcja rozwiązania podstawowego.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1989 z. 107, s. 81-93

415/422
Nr opisu: 0000062647   
Zastosowanie teorii równań całkowych do analizy istnienia rozwiązań problemu Dirichleta dla pewnych równań eliptycznych w elektrostatyce. Cz. 2: Analiza istnienia rozwiązań w postaci potencjałów.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1989 z. 107, s. 95-108, bibliogr. 14 poz.

416/422
Nr opisu: 0000065034
Metody numeryczne w elektronice teoretycznej. Cz. 1. Analiza obwodów liniowych i nieliniowych.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk, Anna* Lasicz, Stefan Paszek, Janusz Walczak. Wyd. 2 popr..
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 188 s., bibliogr. 11 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1399 0434-0825)

417/422
Nr opisu: 0000064066   
Modelowanie portretów fazowych równań stanu w otoczeniu punktu osobliwego za pomocą sprzężonych wzajemnie źródeł sterowanych i elementów RC.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1988 z. 103, s. 101-113, bibliogr. 4 poz.

418/422
Nr opisu: 0000064908
O pewnym sposobie oceny prądów odkształconych odbiorników wielozaciskowych wykorzystującym pojęcie przestrzeni Soblewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak.
W: XI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Wisła, 20-23.IV.1988 r.. Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych MHiPM i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 213-231, bibliogr. 13 poz.

419/422
Nr opisu: 0000027878
Optimizacija novovvedennogo pokazatelja kacestva elektriceskoj energii.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz Walczak, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Marian** Pasko.
W: 33 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 24-28.10.1988. Technische Hochschule Ilmenau. Ilmenau : Technische Hochschule Ilmenau, 1988, s. 63-66, bibliogr. 10 poz.

420/422
Nr opisu: 0000064907
Ortogonalny rozkład prądu odbiornika dwuzaciskowego, zasilanego napięciem odkształconym, w przestrzeni Soblewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
W: XI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Wisła, 20-23.IV.1988 r.. Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych MHiPM i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 267-275, bibliogr. 4 poz.

421/422
Nr opisu: 0000064060   
Pewne uwagi o klasycznej definicji indukcyjności.
[Aut.]: Janusz Walczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1988 z. 103, s. 43-53, bibliogr. 5 poz.

422/422
Nr opisu: 0000064909
Propozycja nowego wskaźnika jakości energii elektrycznej dla układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz Walczak.
W: XI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Wisła, 20-23.IV.1988 r.. Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych MHiPM i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 255-266, bibliogr. 18 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie