Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WALĘCKA ALICJA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000134078   
The synthesis of α-aminophosphonates via enantioselective organocatalytic reaction of 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts with dimethyl phosphite.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Krzysztof Walczak, Anna Kuźnik, S. Stecko, Agnieszka Październiok-Holewa.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 2, art. no. 405 s. 1-14, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 3.060. Punktacja MNiSW 100.000

kwas alfa-aminofosfonowy ; alfa-aminofosfoniany ; sole fosfoniowe ; stereoselektywność ; alfa-amidoalkilacja ; alkaloidy chinowca

alpha-aminophosphonic acid ; alpha-aminophosphonates ; phosphonium salts ; stereoselectivity ; alpha-amidoalkylation ; Cinchona alkaloids

2/12
Nr opisu: 0000127987   
Catalyst-free Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Alicja Walęcka-Kurczyk, Szymon Musioł, S. Stecko.
-Tetrahedron 2019 vol. 76 iss. 6, s. 732-742, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 70.000

3/12
Nr opisu: 0000129335
Nowa wydajna metoda α-homologacji N-zabezpieczonych α-aminokwasów do pochodnych α-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 78, bibliogr. 4 poz.

4/12
Nr opisu: 0000133747
One-pot α-homologation of N-protected α-amino acids to β-amino acid derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-046 s. 1, bibliogr. 3 poz.

5/12
Nr opisu: 0000133746
Recent development in the strategy for electrochemical alkoxylation of αamino acids derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-045 s. 1, bibliogr. 7 poz.

6/12
Nr opisu: 0000129334
Stereoselektywna reakcja soli 1-(N-acyloamino)alkilo-trifenylofosfoniowych z malonianem dimetylu jako nowa metoda syntezy prekursorów α-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 77, bibliogr. 2 poz.

7/12
Nr opisu: 0000131264
Wybrane metody homologacji α-aminokwasów do β-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 15. [Dokument elektroniczny]. Red. Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2019, s. 28-34, bibliogr. 17 poz.
DVD zawiera referaty wygłoszone na Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów - VII edycja - 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie i 14.04.2019 w Warszawie oraz w Konferencji Młodych Naukowców nt. Analiza zagadnienia, analiza wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca - I edycja - 21.05.2019 w Rzeszowie, 23.05.2019 w Łodzi, 29.05.2019 w Szczecinie i 30.05.2019 we Wrocławiu. Punktacja MNiSW 5.000

homologacja ; alfa-aminokwasy ; beta-aminokwasy

homologation ; alpha-aminoacids ; beta-aminoacids

8/12
Nr opisu: 0000126780
Modern Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates: a new catalyst-free approach for the synthesis of α-amino carbonyl compounds.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Szymon Musioł, S. Stecko, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 35, bibliogr. 4 poz.

9/12
Nr opisu: 0000126925
New expedient synthesis of β-amino carbonyl compounds via Mannich-type reaction of triphenylphosphonium salts with silyl enol ethers.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa, Szymon Musioł, S. Stecko.
W: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 107 bibliogr. 3 poz.

reakcja Mannicha ; związki beta-aminokarbonylowe ; reakcja w reaktorze mikrofalowym ; sole trifenylofosfoniowe ; sillilowane enole eterów

Mannich reaction ; β-amino carbonyl compounds ; microwave-assisted reaction ; triphenylphosphonium salts ; silyl enol ethers

10/12
Nr opisu: 0000115126
Nowa stereoselektywna synteza pochodnych kwasów 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowych via sole 1-(N-acylo-amino)alkilotrifenylofosfoniowe.
[Aut.]: Alicja Walęcka, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2017, s. 106, bibliogr. 2 poz.

synteza stereoselektywna ; inhibitor ; sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; kwasy 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowe

stereoselective synthesis ; inhibitor ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts

11/12
Nr opisu: 0000120444   
Stereoselective transformation of N-acyl-α-amino acids into 1-(N-acylamino)alkylphosphonic acid derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa, S. Stecko.
W: XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, Łódź, November 23-24, 2017. [B.m] : [b.w.], 2017, P-068 s.1, bibliogr. 3 poz.

12/12
Nr opisu: 0000113661
Stereoselektywna transformacja N-acylo-α-aminokwasów w estry kwasów 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowych.
[Aut.]: Alicja Walęcka, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki edycja X. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - X Edycja. Dotyczy sesji: Warszawa 3.12.2016 oraz Wrocław 10.12.2016. Materiały konferencyjne. Cz. 1, Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, s. 97

kwas alfa-aminofosfonowy ; otrzymywanie kwasu ; transformacja stereoselektywna

alpha-aminophosphonic acid ; acid receiving

stosując format:
Nowe wyszukiwanie