Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZYMSZAL JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 150Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/150
Nr opisu: 0000123592   
Evaluation of the effect of the Cr, Mo, V and w content in an Al-Si alloy used for pressure casting on its proof stress.
[Aut.]: T. Szymczak, Jan** Szymszal, G. Gumienny.
-Arch. Foundry Eng. 2018 vol. 18 iss. 2, s. 105-111, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

właściwości mechaniczne ; metody statystyczne ; stopy wieloskładnikowe Al-Si ; odlewanie ciśnieniowe ; umowna granica plastyczności

mechanical properties ; statistical methods ; multi-component Al-Si alloys ; pressure casting ; proof stress

2/150
Nr opisu: 0000122856
Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw żelazostopów.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Bożena Szczucka-Lasota, Jan** Szymszal, Tomasz Węgrzyn.
-Gosp. Mater. Logist. 2018 R. 70 nr 4, s. 30-36, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zaopatrzenie surowcowe ; żelazostop ; hutnictwo

raw material supply ; ferroalloy ; metallurgy

3/150
Nr opisu: 0000122911   
Statistical methods used in the assessment of the influence of the Al-Si alloy's chemical composition on its properties.
[Aut.]: T. Szymczak, Jan** Szymszal, G. Gumienny.
-Arch. Foundry Eng. 2018 vol. 18 iss. 1, s. 203-211, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

właściwości mechaniczne ; metody statystyczne ; stopy wieloskładnikowe Al-Si ; odlewanie ciśnieniowe

mechanical properties ; statistical methods ; multi-component Al-Si alloys ; pressure die casting

4/150
Nr opisu: 0000116233   
Analiza wahań w przebiegu czasowym wielkości produkcji stali na świecie wraz z prognozowaniem wielkości produkcji do 2020 roku.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 102, s. 63-79, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

produkcja stali ; modelowanie prognostyczne ; prognoza

steel production ; prognostic modelling ; forecast

5/150
Nr opisu: 0000116677   
Frailty phenotype and the role of levodopa challenge test in geriatric inpatients with mild parkinsonian signs.
[Aut.]: P. Seiffert, J. Derejczyk, Jacek Kawa, Cz. Marcisz, M. Czernek, Jan** Szymszal, W. Kapko, Monika Bugdol, A. Torbus, O. Stępień-Wyrobiec.
-Biogerontology 2017 vol. 18 iss. 4, s. 641-650, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.702. Punktacja MNiSW 30.000

kruchość ; łagodne oznaki choroby Parkinsona ; dopamina ; lewodopa

embrittlement ; mild parkinsonian signs ; dopamine ; levodopa ; levodopa challenge test

6/150
Nr opisu: 0000121644   
Improvement of the flow of information between the production line and the logistical system within the manufacturing plant.
[Aut.]: Sandra Grabowska, Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman, Jan** Szymszal, Szymon Pawlak.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC 2017, June 28th - 30th 2017, Liptovsky Jan, Slovakia. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 179-184, bibliogr. 15 poz.

logistyka produkcji ; RFID ; kod paskowy

manufacturing logistics ; RFID ; barcode

7/150
Nr opisu: 0000115789   
Krótkoterminowe prognozy krajowej wielkości produkcji stali i proporcji pomiędzy produkcją w procesie zintegrowanym i elektrycznym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 1, s. 18-33, bibliogr. 20 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy w zarządzaniu środowiskiem. Red.: Kaźmierczak-Piwko Leszek. Punktacja MNiSW 6.000

prognoza ; produkcja stali ; proces zintegrowany ; proces elektryczny

forecast ; steel production ; integrated process ; electric process

8/150
Nr opisu: 0000121651   
Optimization of moving stock volume in relation to price discount.
[Aut.]: Marzena Kuczyńska-Chałada, Sandra Grabowska, Szymon Pawlak, Jan** Szymszal.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC 2017, June 28th - 30th 2017, Liptovsky Jan, Slovakia. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 246-252, bibliogr. 13 poz.

optymalizacja ; przesunięcie zapasu ; upust cenowy ; EOQ

optimization ; moving stock ; price discount ; EOQ ; Economic Optimal Quantity

9/150
Nr opisu: 0000121611
Optymalizacja procesu małoseryjnej produkcji układów elektronicznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jakub Król.
Katowice, 2017, 120 k., bibliogr. 94 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: dr hab. inż. Jan** Szymszal, dr inż. Joanna Furman

układ elektroniczny ; produkcja małoseryjna ; optymalizacja produkcji ; technologia montażu powierzchniowego

electronic circuit ; short-run production ; production optimization ; surface mount technology

10/150
Nr opisu: 0000114131   
Prognostic autoregressive modeling of steel production in Poland.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Hutnik 2017 R. 84 nr 2, s. 102-105, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

produkcja stali ; modelowanie prognostyczne ; model autoregresji

steel production ; prognostic modelling ; autoregressive model

11/150
Nr opisu: 0000117839   
The application of ATD and DSC methods to study of the EN AC-48000 alloy phase transformations.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Roman** Przeliorz, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2017 vol. 17 iss. 2, s. 207-211, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

stop odlewniczy Al-Si ; analiza termiczna ; skaningowa kalorymetria różnicowa ; przemiana fazowa ; entalpia

Al-Si cast alloy ; thermal analysis ; Differential Scanning Calorimetry ; phase transformation ; enthalpy

12/150
Nr opisu: 0000120833   
The use of some forecasting methods and SWOT analysis in the selected processes of foundry.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik.
-Arch. Foundry Eng. 2017 vol. 17 iss. 4, s. 224-230, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

przemysł odlewniczy ; wspomaganie komputerowe ; prognozowanie ; analiza SWOT ; metoda statyczna ; metoda ekonometryczna

casting production ; computer support ; forecasting ; SWOT analysis ; statistical methods ; econometric method

13/150
Nr opisu: 0000105701   
Dimensional stability of AlSi/SiC+Cg composites under heat loading.
[Aut.]: Maciej Dyzia, Anna Dolata, Jan** Szymszal.
-Mater. Today: Proc. 2016 vol. 3 iss. 2, s. 245-248, bibliogr. 7 poz.

kompozyt hybrydowy ; cykl cieplny ; stabilność wymiarowa

hybrid composite ; thermal cycle ; dimensional stability

14/150
Nr opisu: 0000105594   
Influence of the chemical composition on electrical conductivity and mechanical properties of the hypoeutectic Al-Si-Mg alloys.
[Aut.]: Bartłomiej* Dybowski, Jan** Szymszal, Łukasz Poloczek, Andrzej Kiełbus.
-Arch. Metall. Mater. 2016 vol. 61 iss. 1, s. 353-360, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.571. Punktacja MNiSW 30.000

skład chemiczny ; przewodnictwo elektryczne ; podeutektyczny stop Al-Si-Mg ; właściwości mechaniczne ; odlew piaskowy

chemical composition ; electrical conductivity ; hypoeutectic Al-Si-Mg alloy ; mechanical properties ; sand casting

15/150
Nr opisu: 0000113515   
Modelowanie prognostyczne zmian w wielkości produkcji stali w Polsce do 2020 roku.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Pr. Inst. Met. Żel. 2016 t. 68 nr 4, s. 26-33, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sektor stalowy ; produkcja stali ; model prognostyczny

steel industry ; steel production ; prognostic model

16/150
Nr opisu: 0000106585
Patients assessment in telegeriatrics care.
[Aut.]: J. Derejczyk, Jacek Kawa, A. Bednorz, J. Lach, A. Hanusiak, K. Antoniak, Jan** Szymszal, P. Seiffert.
W: Information technologies in medicine. 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016. Proceedings. Vol. 2. Eds. Ewa Piętka, Pawel Badura, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek. Cham : Springer, 2016, s. 15-25, bibliogr. 35 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 472 2194-5357)

telegeriatria ; telemedycyna ; całościowa ocena geriatryczna ; test MoCA ; MMSE ; GDS ; analiza pisma

telegeriatrics ; telemedicine ; comprehensive geriatric assessment ; MoCA test ; MMSE ; GDS ; analysis of writing

17/150
Nr opisu: 0000107102   
Prognozowanie metodą C.C. Holta wielkości produkcji i zatrudnienia w przemyśle stalowym w Polsce do 2020 roku.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 1, s. 23-38, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

produkcja ; zatrudnienie ; przemysł stalowy

production ; employment ; steel industry

18/150
Nr opisu: 0000105051   
Prognozowanie zmian w wielkości produkcji stali i zatrudnieniu w polskim przemyśle stalowym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 571-578, bibliogr. 12 poz.

przemysł hutniczy ; produkcja stali ; zatrudnienie ; prognozowanie

metallurgical industry ; steel production ; employment ; forecasting

19/150
Nr opisu: 0000106103   
Prognozowanie zmian w wydajności pracy w sektorze stalowym w Polsce.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Pr. Inst. Met. Żel. 2016 t. 68 nr 1, s. 37-41, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sektor stalowy ; wydajność pracy ; produkcja stali ; zatrudnienie

steel industry ; productivity ; steel production ; employment

20/150
Nr opisu: 0000107064   
Tendencje wydajności w polskim sektorze stalowym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Hutnik 2016 R. 83 nr 6, s. 278-282, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wydajność pracy ; sektor stalowy ; prognoza

work efficiency ; steel industry ; forecast

21/150
Nr opisu: 0000108714   
The use of modern statistical methods to optimize production systems in foundries.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik, G. Kaczmarczyk.
-Arch. Foundry Eng. 2016 vol. 16 iss. 3, s. 115-120, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; metody statystyczne ; wtrącenie ; zarządzanie jakością ; odlew

computer aided foundry production ; statistical methods ; forecasting ; quality management ; cast

22/150
Nr opisu: 0000107296   
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-induced apoptosis in prostate cancer cells after treatment with xanthohumol - a natural compound present in Humulus lupulus L.
[Aut.]: M. Kłósek, A. Mertas, W. Król, D. Jaworska, Jan** Szymszal, E. Szliszka.
-Int. J. Mol. Sci. 2016 vol. 17 iss. 6, art. no. 837 s. 1-17, bibliogr. 74 poz.. Impact Factor 3.226. Punktacja MNiSW 30.000

apoptoza ; rak prostaty ; TRAIL ; ksantohumol

apoptosis ; prostate cancer ; TRAIL ; xanthohumol

23/150
Nr opisu: 0000116304
Wykorzystanie rachunku marginalnego w jednostadialnym sterowaniu wielkością zaopatrzenia.
[Aut.]: Krzysztof Nowacki, Jan** Szymszal.
-Przeds. Zarz. 2016 t. 17 z. 12, cz. 1, s. 251-265, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym. Red. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski. Punktacja MNiSW 14.000

rachunek marginalny ; teoria gier z naturą ; jednostopniowy controlling produkcji ; logistyka

marginal calculus ; games with nature ; single-stage controlling of supply ; logistics

24/150
Nr opisu: 0000112091   
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykonawców na terenie zakładu produkcyjnego.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2016 nr 1, s. 7-22, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

bezpieczeństwo wykonawców ; zakład produkcyjny

security contractors ; manufacturing facility

25/150
Nr opisu: 0000112092   
Złożoność międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2016 nr 1, s. 23-32, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

bezpieczeństwo ; przedsiębiorstwo międzynarodowe

safety ; international corporation

26/150
Nr opisu: 0000099547   
Behavioural determinants of work accidents and absenteeism in a metallurgical enterprise.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, D. Zwolińska, Jan** Szymszal.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 4, s. 741-744, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

przedsiębiorstwo hutnicze ; wypadkowość w pracy ; absencja ; postawa pracownicza ; Polska

metallurgical enterprise ; work accidents ; absence ; employees attitude ; Poland

27/150
Nr opisu: 0000102836   
Generation gap management in restructured metallurgical enterprises in Poland.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Int. J. Manage. Econ. 2015 vol. 47, s. 107-120, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

proces restrukturyzacji ; zarządzanie luką pokoleniową ; przedsiębiorstwo hutnicze

restructuring process ; generation gap management ; metallurgical enterprise

28/150
Nr opisu: 0000100292   
Management of assortment inventory groups in selected foundry.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Marzena Kuczyńska-Chałada, J. Król.
-Arch. Foundry Eng. 2015 vol. 15 iss. 3, s. 67-77, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

29/150
Nr opisu: 0000100293
Metoda heurystyczna wykorzystująca grupową ocenę ekspertów.
[Aut.]: D. Zwolińska, Jan** Szymszal.
W: Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. T. 2. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2015, s. 225-236, bibliogr. 9 poz.

heurystyka ; metoda heurystyczna ; grupowa ocena ekspertów

heuristics ; heuristic method ; group assessment of experts

30/150
Nr opisu: 0000103369   
Occupational health and safety with GRI indicators as exemplified by a steel enterprise.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2015 nr 1, s. 16-29, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; indeks GRI ; odpowiedzialność społeczna

occupational health and safety ; GRI index ; social responsibility

31/150
Nr opisu: 0000097077   
Optymalizacja jednostadialnego sterowania wielkością zapasu w logistycznych systemach zaopatrzenia i produkcji.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Monika Żelichowska, J. Król.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 1004-1013, bibliogr. 7 poz.

poziom zapasów ; sterowanie zapasami ; logistyka ; gra przeciwko naturze

stock level ; stock control ; logistics ; game against nature

32/150
Nr opisu: 0000103443   
Optymalizacja wielkości zapasów asortymentu odlewniczego przy dysponowaniu ograniczonym kapitałem.
[Aut.]: Joanna Furman, Jan** Szymszal, B. Błoński.
-Logistyka 2015 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 89-94, bibliogr. 8 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], cz. 1

zapasy produkcyjne ; optymalizacja kosztów ; logistyka zaopatrzenia ; sterowanie zapasami ; prognozowanie

production stocks ; cost optimization ; supply logistics ; stock control ; forecasting

33/150
Nr opisu: 0000096657
Strategic investments of restructured metallurgical companies in sustainability business.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Krystian Janiszewski, Jan** Szymszal.
W: Technologies and properties of modern utility materials XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2014), May 16, 2014, Katowice, Poland. Ed. by Jacek Mendala, Paweł Gradoń. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 205-208 (Solid State Phenomena ; vol. 226 1662-9779)

projekt kluczowy ; inwestycja strategiczna ; sustainability ; działalność gospodarcza ; przemysł stalowy

key project ; strategic investment ; sustainability ; business ; steel industry

34/150
Nr opisu: 0000090034   
Analiza możliwości wykorzystania systemu RFID (Radio Frequency Identification) w usprawnieniu zarządzania wybranym magazynem przemysłowym.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Joanna Furman, G. Kaczmarczyk.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 1031-1042, bibliogr. 15 poz.

system automatycznej identyfikacji radiowej ; RFID ; logistyka

automatic identification system ; RFID ; logistics

35/150
Nr opisu: 0000092975   
Analysis of the possibility of using dynamic methods for assessment of investment projects in the domestic foundry industry.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Teresa Lis, Bożena Gajdzik, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2014 vol. 14 iss. 3, s. 103-106, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; rachunek efektywności ; metoda dynamiczna ; ocena projektów inwestycyjnych

computer aided foundry production ; efficiency calculus ; dynamic method ; assessment of investment projects

36/150
Nr opisu: 0000095005   
Dermoscopy of accessory nipples in authors' own study.
[Aut.]: G. Kamińska-Winciorek, Jan** Szymszal, W. Silny.
-Post. Dermatol. Alergol. 2014 vol. 31 nr 3, s. 127-133, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.845. Punktacja MNiSW 15.000

dermatoskopia ; dodatkowa brodawka sutkowa

dermoscopy ; accessory nipple

37/150
Nr opisu: 0000094996   
Dermoscopy of halo nevus in own observation.
[Aut.]: G. Kamińska-Winciorek, Jan** Szymszal.
-Post. Dermatol. Alergol. 2014 vol. 31 nr 3, s. 152-158, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.845. Punktacja MNiSW 15.000

dermatoskopia ; znamię z odbarwieniem ; znamię Suttona

dermoscopy ; halo nevus ; Sutton nevus

38/150
Nr opisu: 0000095007   
Stroke risk factors, course and long-term functional outcome of first-ever stroke in woman.
[Aut.]: A. Lasek-Bal, Jan** Szymszal, Z. Kazibutowska.
-Macedonian J. Med. Sci. 2014 nr 1, s. 119-123, bibliogr. 42 poz.

udar ; czynniki ryzyka ; płeć ; kobiety

stroke ; risk factors ; gender ; women

39/150
Nr opisu: 0000096104   
The analysis of the evaluation of logistic costs connected with repayment of debts based on a chosen enterprise case study.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Teresa Lis, Marzena Kuczyńska-Chałada, Bożena Gajdzik.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 12275-12279, bibliogr. 11 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 4

40/150
Nr opisu: 0000092078
The application of adapted TICS (Telephone Interview for Cognitive Status) for diagnostics of cognitive function disturbances in elderly patients. A pilot study.
[Aut.]: J. Derejczyk, O. Stępień-Wyrobiec, A. Hanusiak, A. Bednorz, E. Karasek, K. Hornowska-Suchoń, Jan** Szymszal, A. Pogonowska.
W: Information technologies in biomedicine. Vol. 4. Eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. Cham : Springer, 2014, s. 115-123, bibliogr. 16 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 284 2194-5357)

TICS ; wywiad telefoniczny ; telezdrowie ; starzenie się ; kognitywistyka

TICS ; telephone interview ; telehealth ; ageing ; cognition

41/150
Nr opisu: 0000094267   
The relationship between the solidification parameters and chemical composition of nickel superalloy IN-713C.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Paweł Gradoń, Jan Cwajna, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2014 vol. 14 iss. 4, s. 5-10, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

technologia innowacyjna ; materiał odlewniczy ; stop niklu IN-713C ; analiza termiczna ATD ; krzepnięcie ; parametry krzepnięcia

innovative technology ; casting material ; IN-713C nickel alloy ; ATD thermal analysis ; solidification ; solidification parameters

42/150
Nr opisu: 0000116683   
Zastosowanie wideo konsultacji z wykorzystaniem Geriatrycznej Skali Depresji (GDS) do rozpoznawania depresji u osób starszych, jako próba telediagnostyki w geriatrii.
[Aut.]: A. Bednorz, J. Derejczyk, J. Kozub, A. Hanusiak, J. Lach, Jan** Szymszal, Jacek Kawa, O. Stępień-Wyrobiec.
-Geriatria 2014 vol. 3, s. 141-149, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

depresja ; telediagnostyka ; telegeriatria ; wideo konsultacja ; podeszły wiek

depression ; tele-diagnostics ; tele-geriatrics ; video-consultation ; old age

43/150
Nr opisu: 0000087155
Analysis of influence of strain in drawing process on corrosion properties of wires used in cardiology.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Witold Walke, Jan** Szymszal.
W: YUCOMAT 2013. Fifteenth annual conference, Herceg Novi, Montenegro, September 2-6, 2013. Programme & the book of abstracts. Belgrade : Materials Research Society of Serbia, 2013, s. 141

44/150
Nr opisu: 0000094995   
Charakterystyka i wpływ programu "Troska o Pracownika" (TOP) na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Jan** Szymszal, M. Gajda.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2013 nr 1, s. 126-134, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

program Troska o Pracownika ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza SWOT

program Employer Care ; occupational health and safety ; SWOT analysis

45/150
Nr opisu: 0000082104   
Ergonomiczna diagnostyka stanowiska pracy przy komputerze.
[Aut.]: Teresa Lis, Krzysztof Nowacki, Tomasz Małysa, Jan** Szymszal.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1085-1096, bibliogr. 12 poz.

diagnoza ergonomiczna ; stanowisko pracy ; środowisko pracy

ergonomic diagnosis ; work place ; work environment

46/150
Nr opisu: 0000086455   
Optimising a model of minimum stock level control and a model of standing order cycle in selected foundry plant.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Teresa Lis, Joanna** Przondziono, Krzysztof Nowacki, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2013 vol. 13 iss. 3, s. 97-100, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; logistyka ; sterowanie zapasami

computer aided foundry production ; logistics ; stock control

47/150
Nr opisu: 0000082056   
Optymalizacja produkcji odlewni z wykorzystaniem symulacji zdarzeń dyskretnych.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Teresa Lis, Marian** Maliński, Krzysztof Nowacki.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 942-948, bibliogr. 5 poz.

symulacja zdarzeń dyskretnych ; wspomaganie komputerowe ; produkcja odlewnicza

discrete-event simulation ; computer aiding ; foundry production

48/150
Nr opisu: 0000082108   
Wymagania prawne w zarządzaniu bezpieczeństwem użytkowania maszyn.
[Aut.]: Tomasz Małysa, Teresa Lis, Krzysztof Nowacki, Jan** Szymszal.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1097-1107, bibliogr. 23 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem ; maszyna ; bezpieczeństwo użytkowania maszyn

safety management ; machine ; safety of machine operating

49/150
Nr opisu: 0000082836   
Impact of cannabis compared to other psychoactive substances on selective neuropsychological tests in schizophrenia patients.
[Aut.]: K. Krysta, I. Krupka-Matuszczyk, M. Janas-Kozik, M. Stachowicz, Jan** Szymszal, J. Rybakowski.
W: Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry. Amsterdam : Elsevier, 2012, s. 1-1 (European Psychiatry ; vol. 27 suppl. 1 0924-9338). Impact Factor 2.766

50/150
Nr opisu: 0000082808
Inferior performance on selected nauropsychological tests in abstinent schizophrenia patients who have used cannabis.
[Aut.]: K. Krysta, I. Krupka-Matuszczyk, M. Janas-Kozik, M. Stachowicz, Jan** Szymszal, J. Rybakowski.
-Med. Sci. Monit. 2012 vol. 18 iss. 9, s. 581-585, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.358. Punktacja MNiSW 20.000

51/150
Nr opisu: 0000070989   
Optimisation of inventory management in foundry in terms of an economic order quantity.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik, Jarosław Piątkowski, J. Kliś.
-Metalurgija 2012 vol. 51 iss. 2, s. 281-284, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.690. Punktacja MNiSW 20.000

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; logistyka ; wielkość zamówienia

computer aided foundry production ; logistics ; order quantity

52/150
Nr opisu: 0000072334   
The effect of strain hardening on resistance to electrochemical corrosion of wires for orthopaedics.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Witold Walke, Eugeniusz Hadasik, Jan** Szymszal.
W: Technologies and properties of modern utilised materials. TPMUM 2012, Katowice, Poland, 18 May 2012. [B. m.] : Institute of Physics Publishing, 2012, [art. no. 012015] s. 1-9, bibliogr. 17 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 35 1757-8981)

biomateriały ; hartowanie powierzchniowe ; pasywacja ; polerowanie ; ochrona antykorozyjna ; ortopedia

biomaterials ; surface hardening ; passivation ; polishing ; corrosion protection ; orthopedics

53/150
Nr opisu: 0000077045   
Wire flattening using a ball rolling mill.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
-Steel Res. Int. 2012 vol. 83 iss. 12, s. 1180-1185, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.493. Punktacja MNiSW 25.000

walcarka kulowa ; płaszczenie ; regresja wieloraka ; stal nierdzewna X10CrNi18-8

ball rolling mill ; flattening ; multiple regression ; stainless steel X10CrNi 18-8

54/150
Nr opisu: 0000075760
Actions limiting the negative influence of metallurgical enterprise on the environment.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Szymszal, Robert Wieszała.
W: Production systems-selected issues - theory and practice. Monograph. Ed. M. Fertsch. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2011, s. 177-195, bibliogr. 15 poz.

55/150
Nr opisu: 0000067543
Application of Weibull statistical analysis of the AlSi17Cu3NiMg alloys materials reliability used in the automotive industry.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
W: Transactions on transport systems telematics and safety. Eds: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 150-169, bibliogr. 8 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 322)

56/150
Nr opisu: 0000095015   
Effect of technological parameters on structure of castings made from IN-713C nickel alloy.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Józef** Śleziona, Jan** Szymszal, Paweł Gradoń.
-Arch. Foundry Eng. 2011 vol. 11 iss. 4, s. 9-12, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

nadstop niklu ; makrostruktura ; modyfikacja ; krystalit ; współczynnik kształtu ; temperatura odlewania ; modyfikator CoAl2O4

nickel superalloy ; macrostructure ; inoculation ; grain ; shape index ; pouring temperature ; CoAl2O4 inoculant

57/150
Nr opisu: 0000069061
Influence of parameters of flattening process in ball rolling mill on stainless steel wire widening.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
W: 7th European Stainless Steel Conference - Science and Market, Como, Italy, 21-23 September 2011. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Milano : Associazione Italiana di Metallurgia, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 9 poz.

58/150
Nr opisu: 0000065476
Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik, Jarosław Piątkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 197 s., bibliogr. 109 poz.

logistyka ; obsługa klienta ; dystrybucja ; zarządzanie logistyczne ; system logistyczny ; hutnictwo

logistics ; customer service ; distribution ; logistic management ; logistic system ; metallurgy

59/150
Nr opisu: 0000066205
Make-or-buy, BEP i metoda scoringowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 410-422, bibliogr. 4 poz.

logistyka produkcji ; make-or-buy ; BEP ; scoring

production logistics ; make-or-buy ; BEP ; scoring

60/150
Nr opisu: 0000071243   
Plasma levels of leptin and orexin A in the restrictive type of anorexia nervosa.
[Aut.]: M. Janas-Kozik, M. Stachowicz, I. Krupka-Matuszczyk, Jan** Szymszal, K. Krysta, A. Janas, J. Rybakowski.
-Regul. Pept. 2011 vol. 168 iss. 1/3, s. 5-9, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.473

wskaźnik masy ciała (BMI) ; oreksyna ; zaburzenia odżywiania ; anorexia nervosa ; leptyna

Body Mass Index (BMI) ; orexin ; eating disorders ; anorexia nervosa ; leptin

61/150
Nr opisu: 0000082749
Prognozowanie zawartości glinu w izolatach fazy γ na podstawie wyników oznaczania metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Jan** Szymszal.
W: Materiały XII Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Ustroń, 19-21 września 2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 19

62/150
Nr opisu: 0000082672   
Test MoCA i test z L-Dopą jako nowe narzędzia całościowej oceny geriatrycznej.
[Aut.]: J. Derejczyk, A. Hanusiak, O. Stępień-Wyrobiec, G. Radwan, Jan** Szymszal, A. Jabłeka, M. Wilgus, A. Płoska, W. Schindler, W. Malczyk, A. Przybyłowska.
-Geriatria 2011 nr 4, s. 281-302, bibliogr. 43 poz.

test MoCA ; test L-Dopa ; całościowa ocena geriatryczna ; wielofunkcyjna niewydolność mózgu

MoCA test ; L-Dopa test ; comprehensive geriatric assessment ; multifunctional brain insufficiency

63/150
Nr opisu: 0000059416   
Aluminium composite casting dispersion reinforced with iron-aluminium and silicon carbide phases.
[Aut.]: Bolesław** Formanek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 iss. 4, s. 35-38, bibliogr. 11 poz.

odlewanie kompozytu aluminiowego ; zbrojenie hybrydowe ; silumin podeutektyczny

aluminium composite casting ; hybrid reinforcement ; hypoeutectic silumin

64/150
Nr opisu: 0000069242   
Application of Kaplan-Meier analysis in reliability evaluation of products cast from aluminium alloys.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 iss. 2, s. 175-178, bibliogr. 3 poz.

produkcja odlewnicza ; wspomaganie komputerowe ; analiza Kaplana-Meiera ; analiza przeżycia ; niezawodność

foundry production ; computer aiding ; Kaplan-Meier analysis ; survival analysis ; reliability

65/150
Nr opisu: 0000059420   
Effect of overheating degree of molten alloy on material reliability and performance stability of AlSi17CuNiMg silumin castings.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 iss. 4, s. 173-176, bibliogr. 9 poz.

struktura ciekłego stopu ; silumin nadeutektyczny ; statystyka ; rozkład Weibulla

structure of molten alloy ; hypereutectic silumins ; statistics ; Weibull distribution

66/150
Nr opisu: 0000059425
Kompozytowy odlew aluminiowy z dyspersyjnym umocnieniem fazami żelazoaluminium i węglikiem krzemu.
[Aut.]: Bolesław** Formanek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali - 2010. 51 Międzynarodowa konferencja naukowa, Kielce - Cedzyna, 27-29.09.2010. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 11 poz.

67/150
Nr opisu: 0000069886   
Ocena zrównania kosztów z przychodami oraz podejmowania decyzji make-or-buy przy produkcji wybranych wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Bożena Gajdzik, Jarosław Piątkowski, Adam** Gierek.
-Logistyka 2010 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 3 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]

zarządzanie przedsiębiorstwem ; make-or-buy ; BEP ; logistyka produkcji

enterprise management ; make-or-buy ; BEP ; production logistics

68/150
Nr opisu: 0000063830
Odlewnictwo.
[Aut.]: Jan** Szymszal.
W: Technologia metali. Praca zbiorowa. Pod red. Franciszka Grosmana. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 72-167, bibliogr. 30 poz.

odlewnictwo ; formowanie ; model odlewniczy ; narzędzia formierskie

foundry ; forming ; permanent mould casting ; molding tools

69/150
Nr opisu: 0000066798
Prediction of mechanical and corrosive properties of guide wire used in endourology.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Witold Walke, Jan** Szymszal.
W: Corrosion and material protection. 2nd International conference, Prague, Czech Republic, 19-22.04.2010. Abstracts. Prague : SVUOM, 2010, O027
Pełny tekst na CD-ROM

70/150
Nr opisu: 0000063220
Steel strips flattening in ball rolling mill.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
W: Mechatronic systems and materials. MSM 2009. Materials production technologies. Selected, peer reviewed papers from the 5th international conference, Vilnius, Lithuania, 22-25 October 2009. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010, s. 153-158 (Solid State Phenomena ; vol. 165)

71/150
Nr opisu: 0000059422
Wpływ stopnia przegrzania ciekłego stopu na niezawodność materiałową i stabilność odlewów z siluminu AlSi17CuNiMg.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali - 2010. 51 Międzynarodowa konferencja naukowa, Kielce - Cedzyna, 27-29.09.2010. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 9 poz.

72/150
Nr opisu: 0000082844
Wykorzystanie metod optymalizacji liniowej i ilorazowej do rozwiązywania zadań transportowych i produkcyjnych w odlewniach.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Józef** Śleziona.
W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Pietrowskiego. Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. Katowice : Archives of Foundry Engineering, 2010, s. 213-228, bibliogr. 3 poz.

73/150
Nr opisu: 0000052076   
Application of calorimetry in evaluation of phase transformations in the selected hypoeutectic silumins.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 2, s. 9-12, bibliogr. 5 poz.

analiza kalorymetryczna ; entalpia topnienia ; entalpia krzepnięcia ; silumin podeutektyczny

calorimetric analysis ; enthalpy of melting ; enthalpy of solidification ; hypoeutectic silumins

74/150
Nr opisu: 0000052125   
Determination of Weibull analysis of the hypereutectic silumins reliability in failure time respect.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski, Marian** Maliński.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 3, s. 195-200, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na IX międzynarodowej konferencji naukowej pt. Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź, 1-3 czerwca 2009 r. Wersja w jęz pol. na CD wydanym jako suplement do Archives of Foundry Engineering vol.9, iss. 3

wspomaganie komputerowe ; przemysł odlewniczy ; analiza Weibulla ; niezawodność ; analiza usterek

computer aiding ; casting production ; Weibull analysis ; reliability ; fault analysis

75/150
Nr opisu: 0000047785
Immunogenic disparities of 11 minor histocompatibility antigens (mHAs) in HLA-matched unrelated allogeneic hematopoietic SCT.
[Aut.]: M. Markiewicz, U. Siekiera, A. Karolczyk, Jan** Szymszal, G. Helbig, J. Wojnar, M. Dzierzak-Mietla, S. Kyrcz-Krzemień.
-Bone Marrow Transplant. 2009 vol. 43 iss. 4, s. 293-300

76/150
Nr opisu: 0000095157
Ocena niezawodności odlewów ze stopów AlSi(Me) na podstawie statystycznych wskaźników niezawodności materiałowej opartych na analizie Weibulla.
[Aut.]: Jan** Szymszal.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 137 s., bibliogr. 93 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 233)
Rozprawa habilitacyjna

77/150
Nr opisu: 0000052073   
Simulation by the method of inverse cumulative distribution function applied in optimising of foundry plant production.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Paweł* Podolski, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 1, s. 9-12, bibliogr. 4 poz.

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; symulacja ; jakość ; metoda odwrotnej dystrybuanty

computer-aided foundry production ; simulation ; quality ; method of inverse cumulative distribution function

78/150
Nr opisu: 0000058727   
Simulation of solidification process for AlSi7 hypoeutectic silumins with application NuscaS program.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 10 poz.

krzepnięcie ; symulacja komputerowa ; krystalizacja ; silumin podeutektyczny

solidification ; computer simulation ; crystallization ; hypoeutectic silumin

79/150
Nr opisu: 0000065432
Steel strips flattening in ball rolling mill.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
W: Mechatronic systems and materials. MSM-2009. The 5th international conference, Vilnius, Lithuania, 22-25 October 2009. Abstracts. Vilnius : Technika, 2009, s. 244-246, bibliogr. 5 poz.

80/150
Nr opisu: 0000052120   
Thermal analysis and microstructure of master alloys used for modification of silumins.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 3, s. 129-132, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na IX międzynarodowej konferencji naukowej pt. Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź, 1-3 czerwca 2009 r. Wersja w jęz pol. na CD wydanym jako suplement do Archives of Foundry Engineering vol.9, iss. 3

analiza kalorymetryczna ; entalpia ; silumin nadeutektyczny

calorimetric analysis ; enthalpy ; hypoeutectic silumins

81/150
Nr opisu: 0000046509
Wytwarzanie cienkich taśm ze stali nierdzewnych poprzez płaszczenie w walcarce kulowej.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Franciszek** Grosman, Jan** Szymszal.
W: III Międzynarodowa Konferencja Ciągarska. Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych, Zakopane 2009 r.. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009, s. 83-85, bibliogr. 4 poz. (Hutnik ; R. 76, nr 1 1230-3534)

taśma cienka ; płaszczenie ; walcarka kulowa ; odporność na korozję ; stal nierdzewna ; planowanie eksperymentu

thin strip ; flattening ; ball rolling mill ; corrosion resistance ; stainless steel ; experimental planning

82/150
Nr opisu: 0000049235   
Acute and late outcomes of unprotected left main stenting in comparison with surgical revascularization.
[Aut.]: P. E. Buszman, S. Kiesz, A. Bochenek, E. Peszek-Przybyła, I. Szkróbka, M. Dębiński, B. Białkowska, D. Dudek, A. Gruszka, A. Żurakowski, K. Milewski, M. Wilczyński, L. Rzeszutko, P. Buszman, Jan** Szymszal, J. Martin, M. Tendera.
-J. Am. Coll. Cardiol. 2008 vol. 51 no 5, s. 538-545, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 11.438

83/150
Nr opisu: 0000041514   
Complex evaluation of moulding sand properties by multi-factor analysis of variance.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Foundry Eng. 2008 vol. 8 spec. iss. 3, s. 103-106, bibliogr. 2 poz.

masa formierska ; spoiwo ; wieloczynnikowa analiza wariancji

moulding sand ; binder ; multi-factor analysis of variance

84/150
Nr opisu: 0000032097   
Determination of melting and solidification enthalpy of hypereutectic silumins.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2008 vol. 8 iss. 1, s. 97-100, bibliogr. 5 poz.

analiza kalorymetryczna ; entalpia topnienia ; entalpia krzepnięcia ; silumin nadeutektyczny

calorimetric analysis ; enthalpy of melting ; enthalpy of solidification ; hypereutectic silumin

85/150
Nr opisu: 0000051644
Matematyka. T. 3.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jan** Szymszal.
Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2008, 369 s., bibliogr.

86/150
Nr opisu: 0000036685   
Ocena wpływu wyjściowej wielkości ziarna austenitu na przebieg krzywych umocnienia drutów wykonanych z odpornej na korozję stali 1.4310.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Janusz Szala, Jan** Szymszal.
-Hutnik 2008 R. 75 nr 2, s. 56-59, bibliogr. 5 poz.

krzywa umocnienia ; ciągnienie drutu ; stale odporne na korozję

flow stress curve ; wire drawing ; stainless steel

87/150
Nr opisu: 0000052130
Symulacja procesu krzepnięcia siluminu podeutektycznego AlSi7 z wykorzystaniem programu NuscaS.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali - 2008. Materiały konferencyjne 49 międzynarodowej konferencji naukowej, Kielce - Cedzyna, 23-25.09.2008. [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 9 poz.

88/150
Nr opisu: 0000082850
Szkodliwość pyłu azbestowego dla zdrowia i życia ludzkiego.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, W. John.
W: Praca, zdrowie, środowisko. Pod red. J. Mirosławskiego, T. Węgrzyna. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2008, s. 184-193, bibliogr. 7 poz.

89/150
Nr opisu: 0000049942   
The AHP method used in assessment of foundry enterprise position.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2008 vol. 8 iss. 3, s. 111-116, bibliogr. 4 poz.

przedsiębiorstwo odlewnicze ; metoda AHP ; Analytical Hierarchy Process ; analiza porównawcza ; ocena ; suma ważona

foundry enterprise ; AHP method ; Analytical Hierarchy Process ; comparative analysis ; evaluation ; weighted sum

90/150
Nr opisu: 0000032175   
An assessment of the effect of the process history on the structure and mechanical properties of hypereutectic silumins.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Adam** Gierek.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 3, s. 167-170, bibliogr. 10 poz.

silumin nadeutektyczny ; metody statystyczne ; stop odlewniczy

hypereutectic silumin ; statistical methods ; casting alloy

91/150
Nr opisu: 0000032179   
Determination of reliability index and Weibull modulus as a measure of hypereutectic silumins survival.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Joanna** Przondziono.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 3, s. 237-240, bibliogr. 3 poz.

odlewanie ; zarządzanie jakością ; niezawodność ; moduł Weibulla ; silumin nadeutektyczny ; właściwości mechaniczne

casting ; quality management ; reliability ; Weibull modulus ; hypereutectic silumin ; mechanical properties

92/150
Nr opisu: 0000040705   
Determination of the flow curves of austenite steel wire in the drawing process.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Dariusz Halaczek, Jan** Szymszal.
-Arch. Civ. Mech. Eng. 2007 vol. 7 nr 1, s. 85-91, bibliogr. 3 poz.

właściwości mechaniczne ; próba rozciągania ; krzywa płynięcia ; ciągnienie drutu ; stal austenityczna

mechanical properties ; tensile test ; flow curve ; wire drawing ; austenitic steel

93/150
Nr opisu: 0000032169   
IX-MR control chart as a tool in assessment of the cast iron properties stability.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jan** Szymszal, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 3, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.

proces oceny statystycznej ; karta kontrolna ; żeliwo szare ; analiza termiczna ; twardość

statistical process assessment ; control chart ; grey cast iron ; thermal analysis ; hardness

94/150
Nr opisu: 0000028052   
Optimising network flow for cost- and value-efficient operation of the supplier-to-foundry system.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 2, s. 37-42, bibliogr. 6 poz.

komputerowe wspomaganie produkcji ; przepływ sieci ; optymalizacja ; logistyka

computer aided production ; network flow ; optimization ; logistics

95/150
Nr opisu: 0000028053   
Optimising stock management in foundries to keep the economic size of orders.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Aleksander** Smoliński, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 2, s. 43-48, bibliogr. 5 poz.

produkcja odlewnicza wspomagana komputerowo ; zarządzanie zapasami ; logistyka ; wielkość zamówienia

computer aided foundry production ; stock management ; logistics ; order quantity

96/150
Nr opisu: 0000032174   
Statistical assessment of the effect of chemical composition on mechanical properties of hypereutectic AlSi17CuNiMg silumin.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 3, s. 163-166, bibliogr. 6 poz.

innowacyjny materiał odlewniczy ; innowacyjna technologia odlewnicza ; silumin nadeutektyczny ; właściwości mechaniczne ; statystyka

innovative foundry material ; innovative foundry technology ; hypereutectic silumin ; mechanical properties ; statistics

97/150
Nr opisu: 0000032060   
The heat treatment of Fermanal cast steel.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 4, s. 9-12, bibliogr. 6 poz.

staliwo ; Fermanal ; nadsubtelne pole magnetyczne ; względna przenikalność magnetyczna ; twardość ; modyfikacja

cast steel ; Fermanal ; hyperfine magnetic field ; relative magnetic permeability ; hardness ; modification

98/150
Nr opisu: 0000040785
Wpływ mikrostruktury na przebieg krzywych umocnienia drutów z odpornej na korozję stali 1.4310.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Janusz Szala, Jan** Szymszal.
W: Forming 2007. [Plasticita materiálov]. XIV. Medzinárodná vedecká konferencia, Podbanské-Vysoké Tatry, 12.-15. septembra 2007. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2007, s. 249-252

99/150
Nr opisu: 0000028150   
Zastosowanie metody regresji segmentowej narzędziem do oceny wpływu parametrów technologicznych na poszerzenie drutów stalowych płaszczonych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Franciszek** Grosman, Jan** Szymszal.
-Hutnik 2007 R. 74 nr 5, s. 260-265, bibliogr. 5 poz.

płaszczenie drutów ; walcarka kulowa ; regresja segmentowa ; odporność na korozję

flatenning of wires ; ball rolling mill ; segment regression ; corrosion resistance

100/150
Nr opisu: 0000031149
Matematyka. T. 2.
[Aut.]: Jan** Szymszal.
Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2006, 216 s.

101/150
Nr opisu: 0000036487   
Ocena niezawodności odlewniczych stopów Al na podstawie właściwości wytrzymałościowych.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 123-130, bibliogr. 4 poz.

niezawodność ; stop Al-Si ; analiza statystyczna

reliability ; Al-Si alloy ; statistical analysis

102/150
Nr opisu: 0000019130   
Prognoza sprzedaży produkcji odlewniczej oparta na dekompozycji szeregu czasowego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Grzegorz** Pucka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 33-38, bibliogr. 3 poz.

metodologia prognozowania ; szeregi czasowe ; dezintegracja ; logistyka

methodology of predicting ; time series ; disintegration ; logistics

103/150
Nr opisu: 0000019129   
Prognozowanie szeregu czasowego wykazującego wahania sezonowe metodą regresji z wykorzystaniem zmiennych umownych związanego z zaopatrzeniem zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, J. Kliś.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 27-32, bibliogr. 2 poz.

metodologia prognozowania ; szeregi czasowe

methodology of predicting ; time series

104/150
Nr opisu: 0000029782
Wykorzystanie analizy regresji i korelacji wielokrotnej do optymalizacji procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Adam** Gierek.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 295-302, bibliogr. 3 poz.

regresja ; korelacja wielokrotna ; masa formierska

regression ; multiple correlation ; moulding sand

105/150
Nr opisu: 0000019218   
Wykorzystanie analizy wskaźników zdolności do optymalizacji procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Janusz** Gajda.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 515-520, bibliogr. 2 poz.

masa formierska ; kontrola jakości ; proces technologiczny

moulding sand ; quality control ; technological process

106/150
Nr opisu: 0000019131   
Wykorzystanie modeli autoregresji do prognozowania szeregu czasowego związanego ze sprzedażą asortymentu hutniczego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Adam** Gierek, Arkadiusz** Pucka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 39-44, bibliogr. 2 poz.

autoregresja ; logistyka ; metodologia prognozowania ; szeregi czasowe

autoregression ; logistics ; methodology of predicting ; time series

107/150
Nr opisu: 0000031146
Wyznaczenia krzywych umocnienia drutów ze stali austenitycznej w procesie ciągnienia.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Dariusz Halaczek, Jan** Szymszal.
W: Forming 2006. [Plastyczność materiałów]. Materiały XIII międzynarodowej konferencji, Szczawnica, 13-16 września 2006. Red. Mariusz Adamczyk, Eugeniusz Hadasik, Adam Płachta. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej. Politechnika Śląska. Katowice, Katedra Tvareni Materialu. VSB - Technicka Univerzita Ostrava, Katedra Tvarnenia MTF Trnava. STU Bratislava. Katowice : Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej. Politechnika Śląska, 2006, s. 169-174

108/150
Nr opisu: 0000036480   
Zastosowanie kart kontrolnych do liczbowej oceny procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Aleksander** Smoliński, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 363-370, bibliogr. 3 poz.

karta kontrolna ; statystyczna kontrola procesu ; masa formierska

control chart ; statistical process control ; moulding sand

109/150
Nr opisu: 0000066239
Zastosowanie metody regresji segmentowej do wyznaczenia funkcji opisującej poszerzenie w procesie płaszczenia drutów miedzianych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Franciszek** Grosman, Jan** Szymszal.
W: Przetwórstwo metali nieżelaznych. Technologie, urządzenia, materiały, zastosowania. Międzynarodowa konferencja, Zakopane, 17-19.05.2006. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : [b.w.], 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 37-38

110/150
Nr opisu: 0000019905   
Zastosowanie metody regresji segmentowej do wyznaczenia funkcji opisującej poszerzenie w procesie płaszczenia drutów miedzianych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 339-342, bibliogr. 5 poz.

płaszczenie drutu ; walcarka kulowa ; regresja segmentowa

flattening of wire ; rolling mill ; segment regression

111/150
Nr opisu: 0000011878   
Analiza wpływu parametrów procesu walcowania na cechy geometryczne cienkich i wąskich taśm miedzianych płaszczonych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 174-177, bibliogr. 7 poz.

płaszczenie drutu ; walcarka kulowa ; taśma wąska ; taśma cienka ; cechy geometryczne ; planowanie eksperymentu

flattening of wire ; rolling mill ; narrow strip ; thin strip ; geometric features ; experiment planning

112/150
Nr opisu: 0000018037
Aspekty podejmowania decyzji "make or buy" oraz wyznaczanie punktu zrównania kosztów z zyskiem w produkcji odlewniczej.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Grzegorz** Pucka.
W: Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 5-8 września 2005. Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2005, s. 319-324, bibliogr. 3 poz. (Archiwum Odlewnictwa ; Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa R. 5, nr 17 1642-5308)

make-or-buy ; model progu rentowności ; scoring

make-or-buy ; Break Even Point ; scoring

113/150
Nr opisu: 0000018038
Prognozowanie szeregów czasowych wielkości sprzedaży w zakładzie odlewniczym.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Grzegorz** Pucka, Adam** Gierek, Joanna** Przondziono.
W: Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 5-8 września 2005. Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2005, s. 325-332, bibliogr. 3 poz. (Archiwum Odlewnictwa ; Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa R. 5, nr 17 1642-5308)

metodologia prognozowania ; szeregi czasowe ; logistyka

methodology of predicting ; time series ; logistics

114/150
Nr opisu: 0000020328
Wpływ procesu walcowania na cechy geometryczne cienkich i wąskich taśm płaszczonych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
W: Informatyka w technologii metali. KomPlasTech 2005. Materiały XII konferencji, Ustroń, 16-19 stycznia 2005. Eds: A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. Kraków : Akapit, 2005, s. 245-252

115/150
Nr opisu: 0000011076
Wspomaganie decyzji optymalnych w metalurgii i inżynierii materiałowej.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Leszek Blacha. Wyd. 2 popr. i rozsz..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 278 s., bibliogr. 16 poz.

116/150
Nr opisu: 0000018036
Wykorzystanie klasyfikacji ABC i XYZ do optymalizacji produkcji w odlewni.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, Arkadiusz** Pucka.
W: Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 5-8 września 2005. Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2005, s. 313-318, bibliogr. 2 poz. (Archiwum Odlewnictwa ; Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa R. 5, nr 17 1642-5308)

klasyfikacja ABC ; klasyfikacja XYZ ; logistyka

ABC classification ; XYZ classification ; logistics

117/150
Nr opisu: 0000014350
Choosing neuroleptic agents in the treatment of psychotic disorders in children and adolescents at the development age ward of the Pediatric Center in Sosnowiec, Poland.
[Aut.]: M. Janas-Kozik, L. Krupka-Matuszczyk, R. Sołowiów, Jan** Szymszal, A. Siwiec.
-World J. Biol. Psychiatr. 2004 vol. 5 suppl. 1, s. 7257

118/150
Nr opisu: 0000014351
Concentration of Orexines A&B (OXA, OXB) and Ghreline in anorexia nervosa (AN).
[Aut.]: M. Janas-Kozik, L. Krupka-Matuszczyk, T. Wilczok, U. Mazurek, J. Kasperczyk, D. Sypniewski, Jan** Szymszal, E. Augustyniak, R. Sołowiów.
-World J. Biol. Psychiatr. 2004 vol. 5 suppl. 1, s. 5281

119/150
Nr opisu: 0000014438
Czy picie kawy ma wpływ na stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi?.
[Aut.]: B. Olak-Białoń, C. Marcisz, G. Jonderko, Z. Olak, Jan** Szymszal, A. Orzeł.
W: Profilaktyka w medycynie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Katowice, 24-25 września 2004. Red. Z. Gąsior. Katowice : Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2004, s. 233-237 (Wiadomości Lekarskie ; t. 57, supl. 1 0043-5147)

120/150
Nr opisu: 0000014498
Matematyka. T. 1.
[Aut.]: Jan** Szymszal.
Będzin : Triada, 2004, 266 s.
(Podręczniki Akademickie ; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy nr 3)

121/150
Nr opisu: 0000011272
Metoda planowania eksperymentu w analizie wpływu parametrów procesu płaszczenia na cechy geometryczne taśm.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal, Dariusz* Ćwiklak, Wiktor** Szatka.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XII seminarium naukowego, Katowice, 7 maja 2004. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2004], s. 237-242, bibliogr. 6 poz.

płaszczenie ; cechy geometryczne ; planowanie eksperymentu ; taśma cienka

flattening ; geometric features ; experiment design ; thin strip

122/150
Nr opisu: 0000009899   
Moduł Weibulla, jako wskaźnik niezawodności stopów, na przykładzie siluminu AlSi17Cu4Mg.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t.1, s. 146-154, bibliogr. 7 poz.

niezawodność ; stop Al-Si ; analiza statystyczna

reliability ; Al-Si alloy ; statistical analysis

123/150
Nr opisu: 0000014452
Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej. Cz.1.
[Aut.]: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
-Forum Stomatol. 2004 nr 2, s. 19-27

124/150
Nr opisu: 0000014453
Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej. Cz. 2.
[Aut.]: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
-Forum Stomatol. 2004 nr 3, s. 9-17

125/150
Nr opisu: 0000007138   
Optymalizacja dwukryterialna struktury asortymentu produkcji we współczesnym zakładzie metalurgicznym.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Janusz** Gajda, Arkadiusz** Pucka.
-Hutnik 2004 R. 71 nr 1, s. 28-32, bibliogr. 7 poz.

hutnictwo ; analiza ; optymalizacja dwukryterialna ; moduł Solver

metallurgy ; analysis ; two-test optimization ; Solver module

126/150
Nr opisu: 0000014454
Stosowanie używek a ciśnienie tętnicze krwi u pracujących mężczyzn i kobiet.
[Aut.]: C. Marcisz, G. Jonderko, B. Olak-Białoń, Z. Olak, M. Marcisz, Jan** Szymszal.
W: Materiały 35 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice 9-12.09.2004. [B.m.] : Towarzystwo Internistów Polskich, 2004, s. 461 (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej ; t. 112, supl. 1 0032-3772)

127/150
Nr opisu: 0000014354
Twenty four hour rhythms of growth hormone, insulin-like-growth factor-I and insulin-like factors binding protein -1 and -3 in males with acute and chronic active hepatitis B.
[Aut.]: Jan** Szymszal, [i in.].
-Prog. Med. Res. 2004 vol. 2 nr 7, s. nlb. [14]

128/150
Nr opisu: 0000009900   
Wybór procesu technologicznego w przedsiębiorstwie metalurgicznym.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t. 2, s. 83-88, bibliogr. 3 poz.

przedsiębiorstwo metalurgiczne ; wspomaganie podejmowania decyzji ; optymalizacja liniowa ; moduł Solver

metallurgical company ; decision-making support ; linear optimization ; Solver module

129/150
Nr opisu: 0000011858
Is phototherapy useful in treatment of anorexia patients.
[Aut.]: M. Janas-Kozik, L. Krupka-Matuszczyk, M. Krystanek, Jan** Szymszal, E. Augustyniak.
W: 27th Congress of the Nordic Psychiatric Association, Reykjavik, Island, 13-16 augusti 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 67

130/150
Nr opisu: 0000011578   
Optymalizacja dwukryterialna asortymentu produkcji w odlewni.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 8, s. 23-32, bibliogr. 5 poz.

moduł Solver ; programowanie nieliniowe ; optymalizacja hiperboliczna

Solver module ; nonlinear programming ; hyperbolic optimisation

131/150
Nr opisu: 0000004766
Podstawy technologii przetwórstwa metali.
[Aut.]: Jacek** Mazurkiewicz, Jan** Szymszal, Jerzy* Ścierski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 292 s., bibliogr. 60 poz.

132/150
Nr opisu: 0000011855   
SSRI fail to improve AN treatment in first weeks of treatment.
[Aut.]: M. Janas-Kozik, L. Krupka-Matuszczyk, M. Krystanek, Jan** Szymszal.
W: 16th European College of Neuropsychopharmacology Congress, Prague, Czech Republic, September 20-24, 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. S445, bibliogr. 3 poz. (European Neuropsychopharmacology ; vol. 13, suppl. 4 0924-977X)

133/150
Nr opisu: 0000011859
The influence of phototherapy and fluvoxamine on phyospholipase D activity in blood plateles in anorexia nervosa.
[Aut.]: M. Janas-Kozik, L. Krupka-Matuszczyk, M. Krystanek, H. Trzeciak, Jan** Szymszal.
W: 27th Congress of the Nordic Psychiatric Association, Reykjavik, Island, 13-16 augusti 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 83

134/150
Nr opisu: 0000003869
Wspomaganie decyzji optymalnych w metalurgii i inżynierii materiałowej.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Leszek Blacha.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 254 s., bibliogr. 14 poz.

135/150
Nr opisu: 0000011645
Wyznaczanie punktu zrównania kosztów z zyskiem w przedsiębiorstwie hutniczym.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Adam** Gierek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 33-39, bibliogr. 4 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; rentowność ; optymalizacja liniowa

steel enterprise ; profitability ; linear optimization

136/150
Nr opisu: 0000000367   
Analiza wrażliwości optymalnego wyboru asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Adam** Gierek.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 161-170, bibliogr. 3 poz.

137/150
Nr opisu: 0000000340   
Dobór asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 5, s. 118-123, bibliogr. 3 poz.

138/150
Nr opisu: 0000000368   
Metody wyznaczania optymalnych decyzji z zastosowaniem modułu Solver.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Grzegorz** Pucka, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 171-178, bibliogr. 5 poz.

139/150
Nr opisu: 0000000369   
Obliczanie namiaru wsadu metalowego z wykorzystaniem algorytmu simpleks.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 179-188, bibliogr. 5 poz.

140/150
Nr opisu: 0000000363   
Optymalny dobór asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 4 poz.

141/150
Nr opisu: 0000001946   
Krystalizacja eutektyki w siluminach nadeutektycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 28-33, bibliogr. 12 poz.

142/150
Nr opisu: 0000001837
Metoda doboru termoelementów do analizy termicznej stopów.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk, Jan** Szymszal.
-Inż. Mater. 2001 R. 22 nr 6, s. 1056-1060, bibliogr. 13 poz.

143/150
Nr opisu: 0000074925   
Nowoczesne metody estymacji niezawodności odlewów, na przykładzie stopu AlSi17Cu3Mg.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 189-200, bibliogr. 7 poz.

144/150
Nr opisu: 0000001936   
Wpływ procesu technologicznego na niezawodność stopu odlewniczego AlSi17Cu3Mg, jako tworzywa konstrukcyjnego.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 109-116, bibliogr. 7 poz.

145/150
Nr opisu: 0000002198
Produkty nowej generacji i nowoczesne technologie w świetle nauk medycznych.
[Aut.]: L. Wojtynek, Jan** Szymszal, R. Pelc.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 387-390, bibliogr. 11 poz.

146/150
Nr opisu: 0000085718
Współczesna statystyka matematyczna w medycynie: w arkuszach kalkulacyjnych.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jan** Szymszal.
Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1999, 339 s.

147/150
Nr opisu: 0000053282
Analiza parametrów przygotowania mas formierskich w aspekcie eliminacji wad w odlewach bloków silników produkowanych w Z.M. "Lublin".
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, J. Finkowski.
W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Sekcja 3: Odlewnictwo i spawalnictwo. Cz. 1. Komisja Technologii Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, s. 41-48, bibliogr. 6 poz.

148/150
Nr opisu: 0000053279
Wpływ czynników technologicznych na trwałość odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jan** Szymszal.
W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Sekcja 3: Odlewnictwo i spawalnictwo. Cz. 2. Komisja Technologii Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, s. 73-81, bibliogr. 13 poz.

149/150
Nr opisu: 0000060092
Wpływ parametrów stereologicznych fazy węglikowej na wybrane właściwości odlewniczych chromowoaluminiowych stopów żelaza o zwiększonej zawartości węgla.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Janusz Szala.
-Inż. Mater. 1990 R. 11 nr 4, s. 91-95, bibliogr. 9 poz.

150/150
Nr opisu: 0000064088
Wysokożaroodporne, niemodyfikowane, chromowo-aluminiowe stopy żelaza o zwiększonej zawartości węgla.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Eugeniusz* Krzemień, M. Maliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Hut. 1988 z. 27, s. 29-44, bibliogr. 27 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie