Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZCZEPANKIEWICZ WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000129208   
LC-MS/MS study of the degradation processes of nitisinone and its by-products.
[Aut.]: Hanna Barchańska, R. Rola, Wojciech Szczepankiewicz, Marta Mrachacz.
-J. Pharm. Biomed. Anal. 2019 vol. 171, s. 15-21, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.983. Punktacja MNiSW 100.000

nitryzynon ; degradacja ; tyrozynemia ; UHPLC-MS/MS

nitisinone ; degradation ; tyrosinemia ; UHPLC-MS/MS

2/46
Nr opisu: 0000131676
Otrzymywanie 2-amino-N'-arylobenzamidyn w skali multigramowej.
[Aut.]: S. P. Kluga, Wojciech Kapuściński, Wojciech Szczepankiewicz.
W: Science Beyond Disciplines. 8th edition of the Conference for Young Scientists, Chorzow, Poland, September 19th-20th, 2019. Eds. Karina Kocot, Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2019, s. 76, bibliogr. 2 poz.

3/46
Nr opisu: 0000122585   
Interkonwersje anionów aminidowych pochodnych 2-amino-N'-arylobenzamidyn.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, K. Zemlak.
W: XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO XI), Warszawa, 8-11 kwietnia 2018. Książka abstraktów. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2018, poster P-44, s. 46, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.osco11.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty_cz2.pdf [ dostęp 13 kwietnia 2018]

amidyny ; chemia organiczna ; aminidy ; interkonwersje

amidines ; organic chemistry ; aminides ; interconversions

4/46
Nr opisu: 0000122584   
Kondensacja enonów z NH2OH: hydroksyizoksazolidyny.
[Aut.]: Olga* Drosik, Anna Korytkowska-Wałach, Wojciech Szczepankiewicz.
W: XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO XI), Warszawa, 8-11 kwietnia 2018. Książka abstraktów. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2018, poster P-46, s. 48, bibliogr. 4 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.osco11.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty_cz2.pdf [ dostęp 13 kwietnia 2018]

enony ; hydroksyloamina ; izoksazolidyny ; chemia organiczna ; UV-Vis

enones ; hydroxylamine ; oxazolidines ; organic chemistry ; UV/VIS spectrophotometry

5/46
Nr opisu: 0000127586
Synthesis of 4-arylaminoquinazolines from 2-amino-N'-arylbenzamidines and orthoesters via the Dimroth rearrangement of intermediate quinazolin-4 (3H)-imines.
[Aut.]: K. Zemlak, Wojciech Szczepankiewicz, B. Kula, Tadeusz Bieg.
-Curr. Org. Chem. 2018 vol. 22 iss. 28, s. 2801-2808. Impact Factor 2.029. Punktacja MNiSW 35.000

chinazolinoiminy ; chinazoliny ; przegrupowanie Dimrotha ; ortomrówczan ; ortooctan ; ortopropionian ; cyklizacja ; 4-atoksychinazolina

quinazolinimines ; quinazolines ; Dimroth rearrangement ; orthoformate ; orthoacetate ; orthopropionate ; cyclization ; 4-ethoxyquinazoline

6/46
Nr opisu: 0000122583
Teoretyczne podejście do konstrukcji ekwiwalentów molekularnych elementów sfery Hobermana z wykorzystaniem pochodnych ferrocenu.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO XI), Warszawa, 8-11 kwietnia 2018. Książka abstraktów. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2018, poster P-45, s. 47, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.osco11.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty_cz2.pdf [ dostęp 13 kwietnia 2018]

makrocykl ; ferrocen ; sfera Hobermana

macrocycles ; ferrocene ; Hoberman sphere

7/46
Nr opisu: 0000123875   
Time-independent Schrödinger equation as a straight line equation in Cartesian coordinates.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
-Int. J. New Technol. Res. 2018 vol. 4 iss. 6, s. 21-24, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

współrzędne kartezjańskie ; pryzmat ; równanie Schrödingera ; linia prosta

Cartesian coordinates ; prism ; Schrödinger equation ; straight line

8/46
Nr opisu: 0000127589
Współrzędne wewnętrzne i kartezjańskie w tworzeniu i edycji grafiki molekularnej.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
Szczecin : My Book, 2018, 62 s.. Punktacja MNiSW 20.000

współrzędne wewnętrzne ; współrzędne kartezjańskie ; grafika molekularna

internal coordinates ; Cartesian coordinates ; molecular graphics

9/46
Nr opisu: 0000118527   
Synteza 4-aryloaminochinazolin w reakcji 2-amino-N'-arylobenzamidyn z ortoestrami poprzez 3-arylochinazolino-4(3h)-iminy.
[Aut.]: K. Zemlak, B. Kula, Tadeusz Bieg, Wojciech Szczepankiewicz.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 717, bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

10/46
Nr opisu: 0000120442   
Synthesis of 4-arylaminoquinazolines from 2-amino-N'-arylbenzamidines and orthoesters via the Dimroth rearrangement of 3-arylquinazolin-4(3H)-imines.
[Aut.]: K. Zemlak, B. Kula, Tadeusz Bieg, Wojciech Szczepankiewicz.
W: XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, Łódź, November 23-24, 2017. [B.m] : [b.w.], 2017, P-017 s. 1, bibliogr. 5 poz.

11/46
Nr opisu: 0000103004
Reakcje 2-amino-N'-arylobenzamidyn z elektrofilami węglowymi.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X), Łódź, 16-18 kwietnia 2015. Program i streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. K-33, bibliogr. 5 poz.

amidyny ; elektrofile ; izotiocyjaniany ; cyklizacja

amidines ; electrophiles ; isothiocyanates ; cyclization

12/46
Nr opisu: 0000096996   
Synthesis of 3-arylquinazolin-4(3H)-imines from 2-amino-N'-arylbenzamidines and triethyl orthoformate.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Nikodem Kuźnik.
-Tetrahedron Lett. 2015 vol. 56 iss. 10, s. 1198-1199, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.347. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; ortomrówczan trietylu ; amidyny ; chinazolina

cyclization ; triethyl orthoformate ; amidines ; quinazoline

13/46
Nr opisu: 0000103010
Synthesis, some properties and reactions of 2-amino-N'-aryl(or alkyl)benzamidines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
-Mini Rev. Org. Chem. 2015 vol. 12 iss. 4, s. 376-386, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.394. Punktacja MNiSW 20.000

amidyny ; cyklizacja ; diazepiny ; heterocykle ; iminy ; chinazoliny ; chinazolinony

amidines ; cyclization ; diazepines ; heterocycles ; imines ; quinazolines ; quinazolinones ; benzodiazaphosphorines

14/46
Nr opisu: 0000097238
Nieoczekiwane produkty reakcji 2-amino-N'-arylobenzamidyn z butanodionem.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: Chemia - nadzieje i marzenia. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014. Materiały zjazdowe. Streszczenia. Oprac. red. Grzegorz Mlostoń [i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2014, s. 81, bibliogr. 3 poz.

amidyny ; butanodion ; cyklizacja

amidines ; butanedione ; cyclization

15/46
Nr opisu: 0000094409   
Unexpected formation of 2-acetyl-3-aryl-2-methyl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in the reaction of 2-amino-N'-arylbenzamidines with butanedione.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Nikodem Kuźnik, Sławomir Boncel, Agnieszka Siewniak.
-Chem. Heterocycl. Compds. 2014 vol. 50 nr 9, s. 1291-1297, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.621. Punktacja MNiSW 15.000

amidyny ; butanodion ; chinazoliny ; chinazolinonowe ; cyklizacja

amidines ; butanedione ; quinazolines ; quinazolinone ; cyclization

16/46
Nr opisu: 0000058666   
Badania nad wybranymi drogami syntezy układu chinazoliny.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 147 s., bibliogr. 324 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 275)
Rozprawa habilitacyjna

17/46
Nr opisu: 0000051660
A review of the literature 1995-2007/1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
W: Comprehensive heterocyclic chemistry III. Vol. 5: Five-membered rings: triazoles, oxadiazoles, thiadiazoles and their fused carbocyclic derivatives. Ed. V. V. Zhdankin. Amsterdam : Elsevier, 2008, s. 397-466

18/46
Nr opisu: 0000047775   
Convenient synthesis of isoxazolines via tandem isomerization of allyl compounds to vinylic derivatives and 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to the vinylic compounds.
[Aut.]: S. Krompiec, P. Bujak, Wojciech Szczepankiewicz.
-Tetrahedron Lett. 2008 vol. 49 iss. 42, s. 6071-6074, bibliogr. 40 poz.

kataliza

catalysis

19/46
Nr opisu: 0000038209
Reakcja N-arylobenzamidyn z o-podstawionymi chlorkami oksymoilowymi.
[Aut.]: H. Jakubiec, Wojciech Szczepankiewicz.
W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 97, bibliogr. 3 poz.
Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development

20/46
Nr opisu: 0000015449
Basic organic chemistry. The laboratory course. Ed. Krzysztof Walczak.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Rafał Jędrysiak, Gabriela Pastuch-Gawołek, Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński, Wojciech Szczepankiewicz, Ilona Wandzik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 143 s.

21/46
Nr opisu: 0000011224   
Reaction of N-phenylbenzamidine with O-acetylbenzeneoximoyl chloride.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński, Z. Karczmarzyk.
-Chim. Geterocikl. Soedin. 2004 vol. 40 iss. 6, s. 801-806, bibliogr. 20 poz.

22/46
Nr opisu: 0000008324   
Multinuclear magnetic resonance and theoretical calculations in the study of structure and tautomerism of some 2-amino-N '- (aryl) benzamidines.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, [i in.].
-Spectrochim. Acta, A Mol. Biomol. Spectrosc. 2003 vol. 59 iss. 13, s. 3139-3145, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.315

NMR ; 1H ; spektroskopia 13C NMR ; 15N ; tautomeria ; konfiguracja

NMR ; 1H ; 13C NMR spectroscopy ; 15N ; tautomerism ; configuration ; N'-arylbenzamidines

23/46
Nr opisu: 0000008095   
Synthesis of chiral imidazole derivatives as purine precursors.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, Krzysztof* Świerczek, Krzysztof Walczak.
-Eur. J. Org. Chem. 2003 iss. 6, s. 1080-1084. Impact Factor 2.227

chiralność ; heterocykle ; imidazol ; puryna

chirality ; heterocycles ; imidazole ; purine

24/46
Nr opisu: 0000008345   
Transformation of 5,5-diaryl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazoles to 4-arylquinazolines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Paweł* Wagner, M. Danicki, Jerzy** Suwiński.
-Tetrahedron Lett. 2003 vol. 44 iss. 10, s. 2015-2017, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.326

oksadiazol ; chinazolina ; cykloaddycja dipolarna ; transformacja ; imina ; tlenek nitrylu

oxadiazole ; quinazoline ; dipolar cycloaddition ; transformation ; imine ; nitrile oxide ; electrocyclization

25/46
Nr opisu: 0000008293   
Isomerisation of N-allyl-N-arylethanamides catalysed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, Tadeusz Bieg, Wojciech Szczepankiewicz, Nikodem Kuźnik, M. Krompiec, M. Kubicki.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2002 vol. 189 iss. 2, s. 169-185. Impact Factor 1.729

26/46
Nr opisu: 0000001203
Ortho effects in the dissociation of ionized N-chlorophenyl- and N-bromophenyl-2-aminobenzamidines: intramolecular aromatic substitution with cyclization to protonated 2-(2-aminophenyl)- 1H-benzimidazoles.
[Aut.]: M. Mendes, R. Rittner, M. Eberlin, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
-Eur. J. Mass Spectrom. 2002 vol. 8 iss. 1, s. 27-33. Impact Factor 0.956

27/46
Nr opisu: 0000000689
Reaction of N-arylbenzamidines with arenenitrile N-oxides.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, T. Borowiak, M. Kubicki, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 2002 vol. 76 nr 8, s. 1137-1142, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.528

28/46
Nr opisu: 0000007219   
Highly selective synthesis of (E)-N-aryl-N (1-propenyl) ethanamides via isomerization of N-allyl ethanamides catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, Wojciech Szczepankiewicz, Tadeusz Bieg, Nikodem Kuźnik, K. Leszczyńska- Sejda, M. Kubicki, T. Borowiak.
-Tetrahedron Lett. 2001 vol. 42 iss. 40, s. 7095-7098, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.280

29/46
Nr opisu: 0000004122   
One-pot synthesis of 3-(2-cyanophenyl)-quinazolin-4(3H)-one.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
-Chim. Geterocikl. Soedin. 2000 vol. 36 iss. 7, s. 809-810, bibliogr. 5 poz.

30/46
Nr opisu: 0000006841   
3,5,5-Triphenyl-4,5-dihydro-1,2,4 -oxidiazole.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński, J. Słowikowska.
-Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 1999 vol. 55 nr 12, s. 2156-2156. Impact Factor 0.581

31/46
Nr opisu: 0000008167
Synteza preparatów i elementy jakościowej analizy organicznej (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami). Praca zbiorowa. Pod red. J. Suwińskiego.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński, Stanisław* Krompiec, Agnieszka Kudelko, Jacek** Majewski, Wojciech Szczepankiewicz, Krzysztof* Świerczek, Paweł* Wagner, Krzysztof Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 265 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2142 0434-0825)

32/46
Nr opisu: 0000019691
Makroskopowe modele gęstości elektronowych.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 310

33/46
Nr opisu: 0000019644
Reakcje cyklizacji 2-amino-N-arylobenzamidyn.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 123

34/46
Nr opisu: 0000024407   
Synthesis of 4-arylaminoquinazolines via 2-amino-N-arylbenzamidines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
-Tetrahedron Lett. 1998 vol. 39 iss. 13, s. 1785-1786, bibliogr. 10 poz.

35/46
Nr opisu: 0000035365   
Reactions of 1,4-dinitroimidazoles with hydrazines.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, E. Holt.
-Tetrahedron 1996 vol. 52 iss. 47, s. 14905 - 14916, bibliogr. 18 poz.

36/46
Nr opisu: 0000035378   
Synthesis of 2-methyl-4(5)-nitro[N-15(1)((3))]imidazole from 2-methyl-4(5)-nitroimidazole.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
-J. Label. Compd. Radiopharm. 1996 vol. 38 iss. 4, s. 395-401, bibliogr. 22 poz.

37/46
Nr opisu: 0000037837
Ring opening or ring transformation in 1,4-dinitroimidazole reactions with hydrazines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: IXth European Symposium on Organic Chemistry, Warszawa, Poland, June 18-23, 1995. Book of abstracts. Warszawa : Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, 1995, s. 200

38/46
Nr opisu: 0000033325
Synthesis of oligomeric alkylhydroquinone terephthalates. I.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, Wojciech Szczepankiewicz, D. Nawrat.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 285-288, bibliogr. 9 poz.

39/46
Nr opisu: 0000043013   
Reakcje 1,4-dinitroimidazoli ze związkami zawierającymi pierwszorzędowe ugrupowanie aminowe. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
Gliwice, 1994, 119 s., bibliogr. 174 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Suwiński

40/46
Nr opisu: 0000047037
Synteza rodnika 4-(2-metylo-4 nitro-1-imidazolilo)-2,2,6,6-tetrapiperydynylo-1-oksylowego.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pierścieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki Śląskiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 22] s. 1

41/46
Nr opisu: 0000045073
Nitroimidazoles. EI mass spectrometry of 1-aryl-4-nitroimidazoles in standard conditions. Pt 18.
[Aut.]: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, E. Dziwiński.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 10, s. 1745-1753, bibliogr. 8 poz.

42/46
Nr opisu: 0000048193
Synteza nitroimidazoli znaczonych atomem azotu 15N w pierścieniu.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-1 P-69

43/46
Nr opisu: 0000046878
Synthesis of [15N1] - 4- nitroimidazoles.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: Eleventh Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds, Prague, 29 August - 4 September 1993. Book of abstracts. Prague : Institute of Chemical Technology, 1993, P-58

44/46
Nr opisu: 0000052540
Nitroimidazoles. Part 15: Reactions of 1,4-dinitroimidazoles with aromatic amines.
[Aut.]: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 6, s. 943-950, bibliogr. 8 poz.

45/46
Nr opisu: 0000062452
Reakcje 1,4-dinitroimidazoli z aminopirydynami.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 165

46/46
Nr opisu: 0000061482
Synteza kwasów -/4-nitro-1-imidazolilo/alkano karboksylowych i /4-nitro-1-imidazolilo/benzeno karboksylowych oraz ich estrów.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 166

stosując format:
Nowe wyszukiwanie