Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STANKOWSKI ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000114328
Skolsky negativizmus.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Specialne vzdelavacie potreby. Jubilejna cas konferencneho cyklu. Cast' 3. Red. Adam Stankowski. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2016, s. 14-23, bibliogr. 5 poz.

2/30
Nr opisu: 0000113141
Specialne vzdelavacie potreby. Jubilejna cas konferencneho cyklu. Cast' 3. Red. Adam Stankowski.
Ruzomberok : Verbum - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2016, 170 s.

3/30
Nr opisu: 0000102204
Introduction.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Przestrzenie andragogiki specjalnej - wyzwania i szanse dla procesu rehabilitacji. Monografia naukowa. Praca zbiorowa. Pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Satoły. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, s. 7-9 (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; )

4/30
Nr opisu: 0000113144
Introduction.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: W drodze ku dorosłości. Wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Materiały pokonferencyjne. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Iwony Wendreńskiej i Agnieszki Lewko. Ruzomberok : Verbum - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 7-10

5/30
Nr opisu: 0000102200
Przestrzenie andragogiki specjalnej - wyzwania i szanse dla procesu rehabilitacji. Monografia naukowa. Praca zbiorowa. Pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Satoły.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, 158 s.

6/30
Nr opisu: 0000113145
School negativity children and youth rediscussed. Pt. I.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: W drodze ku dorosłości. Wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Materiały pokonferencyjne. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Iwony Wendreńskiej i Agnieszki Lewko. Ruzomberok : Verbum - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 10-18

7/30
Nr opisu: 0000102205
School negetivity in children and youth rediscussed. Pt. 1.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Przestrzenie andragogiki specjalnej - wyzwania i szanse dla procesu rehabilitacji. Monografia naukowa. Praca zbiorowa. Pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Satoły. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, s. 10-18 (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; )

8/30
Nr opisu: 0000102387
Developpement des changements dans le domaine de la formation et de l'education des personnes avec les troubles mentaux.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Vision dans l'education des eleves handicapes mentaux = Visions in education of mentally handicapped pupils. Red. Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2013, s. 21-31, bibliogr. 16 poz.

edukacja ; niepełnosprawność intelektualna ; przystosowanie społeczne ; kompetencje kluczowe

education ; intellectual disability ; social adjustment ; key competences

9/30
Nr opisu: 0000102386
Introduction.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Vision dans l'education des eleves handicapes mentaux = Visions in education of mentally handicapped pupils. Red. Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2013, s. 13-16
Toż w jęz. ang. s. 17-20

10/30
Nr opisu: 0000102385
Vision dans l'education des eleves handicapes mentaux. Red. Adam Stankowski.
Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2013, 348 s.

11/30
Nr opisu: 0000102210
Wstęp.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: "Zbliżanie się światów" uczestnictwo społeczne w obliczu niepełnosprawności. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Krystyny Moczii. Katowice : Wydaw. Naukowe i Artystyczne GNOME, 2013, s. 7-9 (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; )

12/30
Nr opisu: 0000102271
Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. Adama Stankowskiego i Anny Kurzei.
Katowice : Wydaw. Naukowe i Artystyczne GNOME, 2012

pedagogika specjalna ; dzieci ; młodzież ; terapia pedagogiczna

special education ; children ; youth ; pedagogical therapy

13/30
Nr opisu: 0000102214
Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Adama Stankowskiego.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2012

14/30
Nr opisu: 0000102217
Wprowadzenie.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Tendencje i konteksty eukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Adama Stankowskiego. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2012, s. 7-13 (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; )

15/30
Nr opisu: 0000102212
Wspomaganie rozwoju. Konsteksty edukacyjne - rewalidacyjne - resocjalizacyjne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Adama Stankowskiego.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2012

16/30
Nr opisu: 0000102393
Champs de recherche et defis de la pedagogie specialisee. [Red.] Adam Stankowski.
Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2011

17/30
Nr opisu: 0000102394
Introduction.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Champs de recherche et defis de la pedagogie specialisee. [Red.] Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2011, s. 7-12

18/30
Nr opisu: 0000102269
Pedagogicke aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi specialnej pedagogiky. 1. diel. Red. Adam Stankowski.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2011

19/30
Nr opisu: 0000102270
Uvod.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Pedagogicke aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi specialnej pedagogiky. 1. diel. Red. Adam Stankowski. Katolicka univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka faculta. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2011, s. 9-12

20/30
Nr opisu: 0000102268
Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Adama Stankowskiego i Katarzyny Gabryś.
Katowice : Wydaw. Naukowe i Artystyczne GNOME, 2010

antropotechnika ; socjotechnika ; kulturotechnika ; pedagogika specjalna

anthropotechnique ; sociology technique ; culture technique ; special education

21/30
Nr opisu: 0000102391
Antropotechnika, kulturotechnika a sociotechnika v specianej pedagogike.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Antropotechnika-kulturotechnika-sociotechnika v specialnej pedagogike. Zbornik prispevkov. 1. Diel. Pod vedenim Adama Stankowskeho. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka fakulta. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2010, s. 15-23, bibliogr. 12 poz

22/30
Nr opisu: 0000102389
Antropotechnika-kulturotechnika-sociotechnika v specialnej pedagogike. Zbornik prispevkov. 1. Diel.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2010

antropotechnika ; kulturotechnika ; socjotechnika ; pedagogika specjalna

anthropotechnique ; culture technique ; sociology technique ; special education

23/30
Nr opisu: 0000102390
Wstęp.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: Antropotechnika-kulturotechnika-sociotechnika v specialnej pedagogike. Zbornik prispevkov. 1. Diel. Pod vedenim Adama Stankowskeho. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka fakulta. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2010, s. 11-13

Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego ; pedagogika specjalna ; spotkanie naukowe

Department of Special Education at the University of Silesia ; special education ; scientific meeting

24/30
Nr opisu: 0000102197
Integracja - idea i rzeczywistość.
[Aut.]: Adam* Stankowski, A. Stankowska.
W: O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009, s. 15-32

25/30
Nr opisu: 0000102207
Introduction.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues' deliberations = Reprendre les couleurs d'un papillon... dans un cercle de la therapie et de la resocialisation. Reflexions des pedagogues speciaux. Red. Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2009, s. 7

26/30
Nr opisu: 0000102190
On interpersonal communication in dysfunctional families once again (pedagogical interpretations).
[Aut.]: Adam* Stankowski, N. Stankowska.
W: To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues' deliberations = Reprendre les couleurs d'un papillon... dans un cercle de la therapie et de la resocialisation. Reflexions des pedagogues speciaux. Red. Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2009, s. 11-22, bibliogr. 14 poz.

27/30
Nr opisu: 0000102100
To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues' deliberations = Reprendre les couleurs d'un papillon... dans un cercle de la therapie et de la resocialisation. Reflexions des pedagogues speciaux. Red. Adam Stankowski.
Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2009

28/30
Nr opisu: 0000102785
Tradition and contemporaneity in training teacher - educators.
[Aut.]: Adam* Stankowski.
W: To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues' deliberations = Reprendre les couleurs d'un papillon... dans un cercle de la therapie et de la resocialisation. Reflexions des pedagogues speciaux. Red. Adam Stankowski. Fribourg : Association Internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions, 2009, s. 211-220, bibliogr. 13 poz.

29/30
Nr opisu: 0000102194
O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz.
Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006

30/30
Nr opisu: 0000102099
Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Szkice pedagogiczne.
[Aut.]: Adam* Stankowski, N. Stankowska.
Ziar : Aprint, 2002, 143 s.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie