Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SOBCZYK J
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000102437
Diagnostic model for longwall conveyor engines.
[Aut.]: Marcin Michalak, Beata Sikora, J. Sobczyk.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 437-448, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

diagnostyka maszyn ; analiza asocjacyjna ; reguła asocjacyjna

machine diagnostics ; association analysis ; association rule

2/12
Nr opisu: 0000100986   
Correlation and association analysis in wall conveyor engines diagnosis.
[Aut.]: Marcin Michalak, Beata Sikora, J. Sobczyk.
-Stud. Informat. 2015 vol. 36 nr 3, s. 43-59, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

diagnostyka urządzeń ; analiza korelacji ; analiza asocjacyjna ; reguły asocjacyjne

machine diagnostics ; correlation analysis ; association analysis ; associative rules

3/12
Nr opisu: 0000087369   
Analysis of the longwall conveyor chain based on a harmonic analysis.
[Aut.]: Marcin Michalak, Marek Sikora, J. Sobczyk.
-Eksploat. i Niezawodn. 2013 vol. 15 nr 4, s. 332-336, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2013-04-06p.pdf. Impact Factor 0.505. Punktacja MNiSW 25.000

diagnostyka urządzeń ; analiza harmoniczna ; przenośnik ścianowy

device diagnosis ; harmonic analysis ; face conveyor

4/12
Nr opisu: 0000085107
Monitorowanie maszyn i urządzeń dołowych z wykorzystaniem systemu SMoK.
[Aut.]: J. Sobczyk, Antoni Wojaczek.
W: Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż. Monografia. Pod red.: Artura Dyczko, Antoniego Wojaczka. Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2011, s. 177-189, bibliogr. 9 poz.

system SMoK ; system monitorowania ; kombajn ścianowy

SMoK system ; monitoring system ; longwall shearer

5/12
Nr opisu: 0000022088
Modelling of thermal processes in an electrical transformer dipped into polymerised resin.
[Aut.]: Jacek Smołka, Andrzej Józef Nowak, L. Wrobel, J. Sobczyk.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. V Konferencja PBEC, Warszawa 2001. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 261-270, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 190)

6/12
Nr opisu: 0000026380
Wpływ wybranych czynników na obciążenie kombajnu w oparciu o wyniki pomiarów parametrów pracy kombajnu zrealizowanych za pomocą rejestratora RPK-1.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, J. Sobczyk.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 1, s. 9-27, bibliogr. 2 poz.

7/12
Nr opisu: 0000013418
Możliwość poprawy efektywności pracy kombajnów ścianowych poprzez analizę wyników monitorowania paramentrów ich pracy.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec, J. Sobczyk.
W: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. V Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Zawodzie, 13-15 listopada 1996. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika Śląska], [1996], s. 31-42, bibliogr. 3 poz.

8/12
Nr opisu: 0000037329
Możliwość rejestracji parametrów pracy kombajnów ścianowych wyposażonych w układ sterowania MAKS-245.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Jan* Siwiec, J. Sobczyk.
W: 12 Międzynarodowa Konferencja Automatyzacji Górnictwa. ICAMC'95, Gliwice, 13-15.09.1995. Gliwice : Helion, 1995, s. 119-124

9/12
Nr opisu: 0000045541   
Patent. Polska, nr 160 070. Sterownik elektrohydrauliczny. Int. Cl. H01F 7/08, H01F 7/10.
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG", Polska
Twórcy: J. Sobczyk, W. Sikora, Z. Haber, Zbigniew* Bortliczek, A. Kołodziejczyk.
Zgłosz. nr 278 650 z 03.04.1989. Opubl. 26.02.1993, 3 s., 1 tabl.

10/12
Nr opisu: 0000046189
Zbiór zadań z elektroniki. Praca zbiorowa. Pod red. M. Miłka.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Jerzy** Jakubiec, Józef** Kwiczala, Marian** Miłek, J. Sobczyk, Janusz Tokarski, Irena* Wiechuła, P. Wiechuła. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 331 s., bibliogr. 18 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1765 0434-0825)

11/12
Nr opisu: 0000060358
Zbiór zadań z elektroniki. Praca zbiorowa. Pod red. M. Miłka.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Jerzy** Jakubiec, Józef** Kwiczala, M. Miłek, J. Sobczyk, Janusz Tokarski, Irena* Wiechuła, P. Wiechuła. Wyd. 2.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 331 s., bibliogr. 18 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1580 0434-0825)

12/12
Nr opisu: 0000061145
Zbiór zadań z elektroniki. Praca zbiorowa. Pod red. M. Miłka.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Jerzy** Jakubiec, Józef** Kwiczala, M. Miłek, J. Sobczyk, Janusz Tokarski, Irena* Wiechuła, Paweł* Wiechuła.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, 331 s., bibliogr. 18 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1444 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie