Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SOBANIA A
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000078119   
Application of different α-1-thioglycosides preparation methods in synthesis of 5-nitro-2-pyridyl 1-thioglycosides - substrates in synthesis of conjugates with uridine moiety. Pt 1.
[Aut.]: Roman* Komor, Gabriela Pastuch-Gawołek, A. Sobania, Michał* Jadwiński, Wiesław** Szeja.
-Acta Pol. Pharm., Drug Res. 2012 vol. 69 no. 6, s. 1259-1269, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.665. Punktacja MNiSW 15.000

glikozylotransferazy ; glikokoniugat ; pochodne urydyny ; 2-dezoksy-1-thioglikozyd

glycosyltransferases ; glycoconjugate ; uridine derivatives ; 2-deoxy-1-thioglycosides

2/6
Nr opisu: 0000078279   
Application of different α-1-thioglycosides preparation methods in synthesis of 5-nitro-pyridyl 1-thioglycosides - substrates in construction of conjugates with uridine moiety.
[Aut.]: Roman* Komor, Gabriela Pastuch-Gawołek, A. Sobania, Michał* Jadwiński.
W: The Eighth Multidisciplinary Conference on Drug Research = VIII Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku. MKNOL 2012, Rawa Mazowiecka, 20 May - 1 June 2012. [Warszawa] : [Pielaszek Research], 2012, s. 31, bibliogr. 5 poz.

3/6
Nr opisu: 0000078269
Otrzymywanie α-1-tioglikozydów pochodnych D-glukozy, D-galaktozy, 2-deoksy-D-glukozy i 2-deoksy-D-galaktozy oraz ich zastosowanie do syntezy glikokoniugatów - analogów naturalnych substratów glikozylotransferaz.
[Aut.]: Roman* Komor, Gabriela Pastuch, A. Sobania, Wiesław** Szeja.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, P-61, bibliogr. 4 poz.

glikozylotransferazy ; synteza

glycosyltransferases ; synthesis

4/6
Nr opisu: 0000078265   
Synthesis of α-1-thioglicosides - derivatives of D-glucose, D-galactose, 2-deoxy-D-glucose and 2-deoxy-D-galactose and their use in synthesis of glycosyltransferases natural substrates analogues.
[Aut.]: Roman* Komor, Gabriela Pastuch, A. Sobania, Wiesław** Szeja.
W: XXI International Symposium on Glycoconjugates. GLYCO 21, Vienna, Austria, August 21-26, 2011. Abstracts. Berlin : Springer, 2011, s. 348, bibliogr. 4 poz. (Glycoconjugate Journal ; vol. 28, nr 5 0282-0080). Impact Factor 2.117

5/6
Nr opisu: 0000078273   
Synthesis of α-1-thioglycosides and their application in preparation of glycosyltransferases' natural substrate analogues.
[Aut.]: Roman* Komor, Gabriela Pastuch, A. Sobania, P. Waluś, Wiesław** Szeja.
W: 15th Gliwice Scientific Meetings, November 18-19, 2011 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2011, (plik pdf) s. 77
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2011.pdf [dostęp 19 grudnia 2014]

6/6
Nr opisu: 0000059434
Synteza β-1-tioglikozydów pochodnych 2-chloro-5-nitropirydyny jako składników glikokoniugatów o potencjalnej aktywności biologicznej względem enzymów z grupy glikozylotransferaz.
[Aut.]: Piotr* Świerk, Roman* Komor, A. Sobania, Gabriela Pastuch, Wiesław** Szeja.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 192, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie