Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKUBIS TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 147Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/147
Nr opisu: 0000127637   
Analiza możliwości programowej realizacji działania wybranych układów do pomiaru składowych impedancji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek.
Gliwice, 2018, 164 s., bibliogr. 162 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis, dr inż. Adam Cichy

pomiar składowych impedancji ; metoda quasi-zerowa ; układ quasi-zrównoważony ; przyrząd wirtualny ; pomiar kąta przesunięcia fazowego

impedance component measurement ; quasi-zero method ; quasi-balanced circuit ; virtual instrument ; measurement of the phase shift

2/147
Nr opisu: 0000116097   
Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, informatyki, automatyki i budownictwa. Smart Hybrid - integracja rynku transportowego z energetyką przez wykorzystywanie samochodów do zasilania budynków.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Rafał Setlak.
W: XXI Konferencja Automatyków, Rytro, 16-17 maja 2017 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 81-89

napęd hybrydowy ; smart hybrid ; Mild Hybrid ; zużycie energii

hybrid drive ; smart hybrid ; Mild Hybrid ; energy consumption

3/147
Nr opisu: 0000120407
Opinia o wniosku Senatu Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Leszkowi Trybusowi.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Profesor Leszek Trybus doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2017, s. 21-26

doktorat honoris causa ; Trybus Leszek ; Politechnika Rzeszowska

honorary doctorate ; Trybus Leszek ; Rzeszow University of Technology

4/147
Nr opisu: 0000109159
Miary narażenia na pola elektromagnetyczne. Metoda oceny narażenia zawodowego i środowiskowego oraz jej walidacja.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Warsztaty IMP Łódź 2016 - Ochrona przed PEM. Nowe przepisy krajowe o polach elektromagnetycznych o Hz-300 GHz. Nowe źródła pól elektromagnetycznych. Porównania międzylaboratoryjne (ILC/PT), 12-14 października 2016 r. Materiały szkoleniowe. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 135-144, bibliogr. 5 poz.

pole elektromagnetyczne ; ekspozycja na pole elektromagnetyczne ; bhp ; przepisy prawne

electromagnetic field ; exposure to electromagnetic field ; occupational health and safety ; legal regulations

5/147
Nr opisu: 0000106663   
Practical approach to the uncertainty budget elaboration.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Problems and progress in metrology. PPM'16, Szczyrk, 05-08 June 2016. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2016, s. 43-47, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 21)

ocena bezpieczeństwa ; ocena jakości ; ocena ryzyka ; laboratorium badawcze ; laboratorium wzorcujące ; budżet niepewności

safety assessment ; quality assessment ; risk assessment ; testing laboratory ; calibrating laboratory ; uncertainty budget

6/147
Nr opisu: 0000106667   
Pseudorandom number generation of given probability distribution.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
W: Problems and progress in metrology. PPM'16, Szczyrk, 05-08 June 2016. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2016, s. 64-67, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 21)

generator liczb pseudolosowych ; dystrybucja ; sygnał pseudolosowy ; funkcja gęstości prawdopodobieństwa

pseudorandom number generator ; distribution ; pseudorandom number ; probability density function ; histogram array

7/147
Nr opisu: 0000105688
Stałość parametrów charakteryzujących magnesy trwałe.
[Aut.]: Maciej Pilot, Tadeusz** Skubis.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 33-35, bibliogr. 3 poz.

magnes trwały ; szum Barkhausena ; siła oddziaływania magnesu

permanent magnet ; Barkhausen noise ; strength of magnet

8/147
Nr opisu: 0000110342
Szum Barkhausena w magnesach trwałych - symetria oraz sposoby pomiaru.
[Aut.]: Maciej Pilot, Tadeusz** Skubis.
W: II Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 46-48, bibliogr. 2 poz.

szum Barkhausena ; magnes trwały ; parametry

Barkhausen noise ; permanent magnet ; parameters

9/147
Nr opisu: 0000111778   
Patent. Polska, nr 220 083. Urządzenie do pomiaru parametrów przekroju poprzecznego, zwłaszcza szybów kopalnianych. Int.Cl. E21B 47/14, G01C 7/06.
Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna, Polska
Twórcy: J. Jakubowski, Andrzej* Warachim, Janusz Guzik, Tadeusz** Skubis, Krzysztof Konopka, Janusz Tokarski, A. Gancarczyk, Waldemar Gryga.
Zgłosz. nr 397 109 z 24.11.2011. Opubl. 31.08.2015, 6 s.

szyb kopalniany ; przekrój poprzeczny ; deformacja obudowy

mine shaft ; cross-section ; support deformation

10/147
Nr opisu: 0000111885
70 lat tradycji Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945-2015. Red. Marian Pasko, Kazimierz Gierlotka, Krzysztof Kluszczyński, Jan Popczyk, Tadeusz Pustelny, Tadeusz Skubis, Janusz Walczak.
Warszawa : Wydaw. PAK, 2015, 432 s.

Wydział Elektryczny ; Politechnika Śląska ; historia nauki ; rocznica

Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; history of science ; anniversary

11/147
Nr opisu: 0000096703   
Calibration and leakage impedance measurements of a standard 1:2 ratio autotransformer inductive voltage divider.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 2015 vol. 64 no. 2, s. 494-501, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.808. Punktacja MNiSW 30.000

procedura kalibracji ; wysoka dokładność pomiarów ; dzielnik napięcia indukcyjnego (IVD) ; impedancja wycieku ; wskaźnik błędu

calibration procedure ; high accuracy measurements ; inductive voltage divider (IVD) ; leakage impedance ; ratio error

12/147
Nr opisu: 0000100981   
Coherence investigations of DC voltage group standard.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, P. Makowski, Tadeusz** Skubis.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2015 vol. 63 no. 2, s. 443-448, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.087. Punktacja MNiSW 25.000

spójność ; porównanie ; wzorzec grupowy ; wzorzec napięcia

coherence ; comparison ; group standard ; voltage standard

13/147
Nr opisu: 0000105721   
Differential measurement method of windings impedance of measuring transformers.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Artur Skórkowski, Anna Piaskowy, Adam Pilśniak.
W: Problems and progress in metrology. PPM'15, Kościelisko, 07-10 June 2015. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2015, s. 41-44, bibliogr. 3 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 20)

14/147
Nr opisu: 0000111641
Zapomniane i niezapomniane publikacje profesora dr. inż. Stanisława Fryze (1885-1964).
[Aut.]: Marian** Pasko, Tadeusz** Skubis.
Gliwice : Wydawnictwo PAK, 2015, 110 s., bibliogr.

Fryze Stanisław ; biografia ; elektrotechnika ; Politechnika Śląska

Fryze Stanislaw ; biography ; electrotechnics ; Silesian University of Technology

15/147
Nr opisu: 0000115815
Zminimalizowanie zniekształceń przebiegu prądu wtórnego wprowadzanych przez przekładnik prądowy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, B. Biel, Agnieszka* Jakubowska.
W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Tytko, Marian Wójcik. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015, s. 244-252, bibliogr. 12 poz.

przekładnik prądowy ; prąd wtórny ; zniekształcenia prądu

current transformer ; secondary current ; current distortion

16/147
Nr opisu: 0000095864   
Etalon napięcia przemiennego.
[Aut.]: Marian Kampik, Krzysztof Musioł, Michał Grzenik, Artur Skórkowski, Janusz Tokarski, Wiesław Domański, Tadeusz** Skubis, Bogusław Kasperczyk, Erwin Maciak, Roman Wituła.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'14, Zakopane, 15-18 czerwca 2014. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2014, s. 9-12, bibliogr. 12 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 19)

etalon ; wzorcowe napięcie przemienne ; laboratorium wzorcujące

etalon ; standard AC voltage ; calibration laboratory

17/147
Nr opisu: 0000097599   
Obawy i korzyści związane ze stosowaniem elektronicznych liczników energii elektrycznej w systemach SMART METERING.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Anna Piaskowy, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'14, Zakopane, 15-18 czerwca 2014. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2014, s. 111-114, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 19)

18/147
Nr opisu: 0000096100
Pierwotny wzorzec napięcia przemiennego.
[Aut.]: Marian Kampik, Krzysztof Musioł, Michał Grzenik, Artur Skórkowski, Janusz Tokarski, Wiesław Domański, Tadeusz** Skubis, Bogusław Kasperczyk, Erwin Maciak, Roman Wituła.
W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle. X Konferencja naukowa, Łagów, 1-4 czerwca 2014. Instytut Metrologii Elektrycznej. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 39-42, bibliogr. 12 poz.

wzorzec pierwotny ; napięcie przemienne ; wartość skuteczna ; wzorzec napięcia przemiennego

primary standard ; alternating voltage ; effective value ; AC voltage standard

19/147
Nr opisu: 0000097601   
Pomiar impedancji rozproszenia w precyzyjnych, napięciowych transformatorach pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'14, Zakopane, 15-18 czerwca 2014. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2014, s. 115-118, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 19)

20/147
Nr opisu: 0000092348   
Profilometryczny wizyjny system diagnostyczny tramwajowych zestawów kołowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Arkadiusz* Gancarczyk.
Gliwice, 2014, 119 k., bibliogr. 87 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

kalibracja kamer ; system wizyjny ; parametry geometryczne ; koło tramwajowe ; zestaw kołowy

camera calibration ; vision system ; geometrical parameters ; wheel of the tram ; wheel set

21/147
Nr opisu: 0000120421
Recenzja.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczecin : Zapol, 2014, s. 43-46

doktor honoris causa ; Żuchowski Adam ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

doctor honoris causa ; Żuchowski Adam ; West Pomeranian University of Technology

22/147
Nr opisu: 0000107385   
Patent. Polska, nr 222 987. Sposób pomiaru rezystancji i indukcyjności rozproszenia uzwojeń autotransformatora o znamionowej przekładni napięciowej równej 1:1. G01R27/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
Zgłosz. nr 399 891 z 11.07.2012. Opubl. 30.09.2016, 7 s.

autotransformator ; pomiar rezystancji ; pomiar indukcyjności

autotransformer ; resistance measurement ; inductance measurement

23/147
Nr opisu: 0000107386   
Patent. Polska, nr 222 986. Sposób wzorcowania precyzyjnego autotransformatorowego indukcyjnego dzielnika napięcia o przekładni znamionowej 1:1. G01R35/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
Zgłosz. nr 399 892 z 11.07.2012. Opubl. 30.09.2016, 6 s.

dzielnik indukcyjny ; autotransformator ; napięcie różnicowe

inductive divider ; autotransformer ; differential voltage

24/147
Nr opisu: 0000095415   
The use of 1:1 comparator bridge for 10:1 and 1:10 inductance standard transfer.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, Tadeusz** Skubis.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 2014 vol. 63 no. 12, s. 3019-3026, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.790. Punktacja MNiSW 30.000

porównanie ; wzorzec indukcyjności ; transfer indukcyjności

comparison ; inductance standard ; inductance transfer

25/147
Nr opisu: 0000097555   
Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce - korzyści i zagrożenia.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
W: XVIII Konferencja Automatyków, Rytro, 20-21 maja 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1-12, bibliogr. 12 poz.

sieć elektroenergetyczna ; AMR ; AMI ; licznik energii elektrycznej ; zdalny odczyt ; inteligentny system pomiarowy ; Smart Grid

power network ; AMR ; AMI ; electricity meter ; remote reading ; smart metering ; Smart Grid

26/147
Nr opisu: 0000107812
Debata metrologiczna. Zapis debaty metrologicznej "Zarządzania Jakością" 11 lutego 2013 r., Centrum Konferencyjne PIAP, Warszawa. [Głos w dyskusji].
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Zarz. Jakością 2013 dod. spec. Metrologia, s. 77-78

metrologia ; zarządzanie ; rozwój

metrology ; management ; development

27/147
Nr opisu: 0000081577   
Dokładny pomiar zespolonych błędów przekładni napięciowej precyzyjnych transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 4, s. 211-213, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

transformator precyzyjny ; przekładnia napięciowa ; napięcie różnicowe

precise voltage transformer ; transformer voltage ratio ; differential voltage

28/147
Nr opisu: 0000099567   
Extending the scale of inductance using 1:1 comparator bridge.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, Tadeusz** Skubis.
W: 19th Symposium IMEKO TC-4 Symposium and 17th TC-4 IWADC Workshop. Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability, Barcelona, 18-19 July 2013. [Dokument elektroniczny]. Barcelona : Universidad Politecnica de Catalunya, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 68-71, bibliogr. 8 poz.

29/147
Nr opisu: 0000107811
Międzynarodowe projekty w obszarze metrologii - szansa dla środowiska metrologów i dla nowoczesnej gospodarki.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Zarz. Jakością 2013 dod. spec. Metrologia, s. 116-118. Punktacja MNiSW 5.000

metrologia ; projekty europejskie

metrology ; european projects

30/147
Nr opisu: 0000085839   
Pomiary mocy strat własnych wybranych liczników energii elektrycznej stosowanych w systemach SMART GRID.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2013 vol. 59 nr 6, s. 532-536, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

licznik energii elektrycznej ; inteligentna sieć energetyczna ; elektroenergetyka ; inteligentny system pomiarowy ; moc strat własnych ; Smart Grid

electricity meter ; intelligent power network ; electrical power engineering ; smart metering ; running light power losses ; Smart Grid

31/147
Nr opisu: 0000090004
Pomiary mocy strat własnych wybranych liczników energii elektrycznej stosowanych w systemach SMART GRID.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 r. Materiały konferencyjne. Oprac. red. S. Adamczak, W. Makieła. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 207-208, bibliogr. 4 poz.

licznik energii elektrycznej ; inteligentna sieć elektroenergetyczna ; inteligentny system pomiarowy ; moc strat własnych

energy meter ; Smart Grid ; smart metering ; running light power losses

32/147
Nr opisu: 0000076346   
Analiza wpływu niepoprawnego uziemienia przekładników prądowych w układzie Arona na działanie i wskazania 3-fazowego elektronicznego licznika energii elektrycznej.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2012 vol. 58 nr 10, s. 829-832, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przekładnik prądowy ; układ Arona ; licznik energii elektrycznej ; współczynnik korekcyjny

current transformer ; Aron system ; electricity meter ; correction factor

33/147
Nr opisu: 0000075495
Badania okresowe wzorca grupowego napięcia stałego w CWOM.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, P. Makowski, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'12, Krynica-Zdrój, 3-6 czerwca 2012. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, s. 127-130, bibliogr. 2 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 16)

wzorzec napięcia stałego ; źródło wzorcowego napięcia stałego ; niepewność pomiaru

DC voltage standard ; source of standard DC voltage ; measurement uncertainty

34/147
Nr opisu: 0000075496
Konsekwencje niepoprawnego uziemienia przekładników prądowych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'12, Krynica-Zdrój, 3-6 czerwca 2012. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, s. 172-177, bibliogr. 2 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 16)

przekładnik prądowy ; uziemienie ; licznik energii elektrycznej

current transformer ; earthing ; electricity meter

35/147
Nr opisu: 0000075488
Metoda i układ do pomiarów błędów przekładni napięciowej transformatorów precyzyjnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'12, Krynica-Zdrój, 3-6 czerwca 2012. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, s. 34-37, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 16)

transformator pomiarowy ; przekładnia napięciowa ; układ pomiarowy

measuring transformer ; transformer voltage ratio ; measuring system

36/147
Nr opisu: 0000073024   
Optymalizacja procesu projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
Gliwice, 2012, 173 k., bibliogr. 114 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

optymalizacja ; transformator pomiarowy ; parametry konstrukcyjne ; rzutowanie gradientu

optimization ; measuring transformer ; construction parameters ; gradient projection

37/147
Nr opisu: 0000071108
Aktualne kierunki i osiągnięcia badań naukowych prowadzonych w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Janusz Guzik, Tadeusz** Skubis.
-Biul. Inf. Oddz. Radom. SEP 2011 nr 1, s. 45-47

38/147
Nr opisu: 0000076372   
Badanie spójności wyników komparacji wzorców indukcyjności komparatorem wielozakresowym.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'11, Krynica-Zdrój, 12-15 czerwca 2011. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2011, s. 52-57, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 15)

komparator impedancji ; badanie spójności ; indukcyjność

impedance comparator bridge ; coherence test ; inductance

39/147
Nr opisu: 0000083186
Cele, problemy i efekty procesu wydawniczego miesięcznika PAK.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: XLIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM, Białystok, 21-23 września 2011 r. Materiały konferencyjne. Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2011, s. 44

czasopismo naukowe ; wydawnictwo PAK

scientific journal ; publishing house PAK

40/147
Nr opisu: 0000063742
Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń pokładowych w pojazdach użytkowych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: Problemy rozwoju maszyn roboczych. XXIV Konferencja naukowa, Zakopane, 24-27 stycznia 2011. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-11

41/147
Nr opisu: 0000066151
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Skubis. -Pomiary Autom. Kontr. 2011 vol. 57 nr 4, s. 379
[Praca recenzowana]: Błędy i niepewności danych w systemie pomiarowo-sterującym / Jerzy Jakubiec. Gliwice 2010. Punktacja MNiSW 7.000

metrologia ; system pomiarowy ; przetwarzanie danych ; niepewność pomiaru

metrology ; measurement system ; data processing ; measurement uncertainty

42/147
Nr opisu: 0000066950
Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej dla mechatroników.
[Aut.]: Damian Gonscz, Tadeusz** Skubis.
Gliwice : [b.w.], 2011, 260 s., bibliogr. 27 poz.

43/147
Nr opisu: 0000062884   
Vector voltometer for high-precision unbalanced comparator bridge.
[Aut.]: Andrzej** Met, Krzysztof Musioł, Tadeusz** Skubis.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 2011 vol. 60 no. 2, s. 577-583, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 1.106

44/147
Nr opisu: 0000065688   
Wpływ parametrów resztkowych komparatora impedancji na wyniki komparacji wzorców indukcyjności własnej.
[Aut.]: Krzysztof Musioł, Grzegorz* Popek, Tadeusz** Skubis.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2010 R. 56 z. 2 (214), s. 45-59, bibliogr. 10 poz.

parametry resztkowe ; komparator impedancji ; wzorzec indukcyjności własnej

residual parameters ; impedance comparator bridge ; self-inductance standard

45/147
Nr opisu: 0000055264
A synchronized two-phase generator for high-precision impedance bridge.
[Aut.]: Andrzej** Met, Krzysztof Musioł, Tadeusz** Skubis.
W: XLIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies. ICEST 2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 25-27.06.2009. [Dokument elektroniczny]. Sofia : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 365-368

46/147
Nr opisu: 0000052094   
Generacja liczb pseudolosowych metodą odwracania dystrybuanty.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Artur Skórkowski.
-Prz. Elektrot. 2009 R. 85 nr 11, s. 31-35, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.196

generator liczb pseudolosowych ; rozkład prawdopodobieństwa ; liczba pseudolosowa ; funkcja odwrotna

pseudorandom number generator ; probability distribution ; pseudorandom number ; inverse function

47/147
Nr opisu: 0000051099   
Generator liczb pseudolosowych o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Artur Skórkowski.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'09. [Materiały VII konferencji naukowo-technicznej], Sucha Beskidzka, 10-13 maja 2009. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2009, s. 76-79, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 14)

niepewność pomiaru ; liczba pseudolosowa ; generator liczb pseudolosowych ; rozkład trapezowy

measurement uncertainty ; pseudorandom number ; pseudorandom number generator ; trapezoidal distribution

48/147
Nr opisu: 0000055262
Multi-range transformer bridge for calibration of inductance standards.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Krzysztof Musioł.
W: Fundamental and applied metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 6-11 September 2009. International Measurement Confederation. Lisbon : [b.w.], 2009, pamięć USB (Pen Drive) s. 596-600

49/147
Nr opisu: 0000055261
Precise phase-sensitive detector with switched two-terminal RC network.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Krzysztof Musioł.
W: Fundamental and applied metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 6-11 September 2009. International Measurement Confederation. Lisbon : [b.w.], 2009, pamięć USB (PenDrive) s. 953-957, bibliogr. 5 poz.

50/147
Nr opisu: 0000051098   
Rozkład trapezowy zmiennej losowej i jego szczególne formy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'09. [Materiały VII konferencji naukowo-technicznej], Sucha Beskidzka, 10-13 maja 2009. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2009, s. 72-75, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 14)

niepewność pomiaru ; rozkład trapezowy ; funkcja gęstości prawdopodobieństwa

measurement uncertainty ; trapezoidal distribution ; probability density function

51/147
Nr opisu: 0000037877   
Analiza czteroramiennego mostka rezystancyjnego równoważonego prądem obciążenia węzła przekątnej detektora.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2008 vol. 54 nr 4, s. 220-224, bibliogr. 9 poz.

mostek Wheatstone'a ; pomiar rezystancji ; mostek zrównoważony ; dzielnik rezystancyjny

Wheatstone bridge ; resistance measurement ; balanced bridge ; resistive divider

52/147
Nr opisu: 0000055745
Przykłady szacowania niepewności pomiaru wybranych wielkości fizycznych PEM.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Warsztaty IMP Łódź 2008 - Ochrona przed PEM. Krajowy system kontroli ekspozycji w środowisku pracy i życia człowieka na tle Unii Europejskiej. Procedury pomiarów i oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka. Szacowanie niepewności pomiaru, Łódź, 8-10 października 2008. Materiały szkoleniowe. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 1-10

53/147
Nr opisu: 0000055744
Teoria i praktyka szacowania niepewności pomiaru. Plan wykładu.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Warsztaty IMP Łódź 2008 - Ochrona przed PEM. Krajowy system kontroli ekspozycji w środowisku pracy i życia człowieka na tle Unii Europejskiej. Procedury pomiarów i oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka. Szacowanie niepewności pomiaru, Łódź, 8-10 października 2008. Materiały szkoleniowe. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 1-22

54/147
Nr opisu: 0000030958
Analogowo-cyfrowe zrównoważone mostki prądu stałego.
[Aut.]: B. Tync, Tadeusz** Skubis.
W: Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kongres Metrologii, Kraków, 9-13 września 2007. T. 2. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2007, s. 683-686, bibliogr. 7 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; vol. 53, nr 9 bis 0032-4140)

pomiar rezystancji ; zrównoważony mostek prądu stałego ; bezpośrednia konwersja rezystancji na sygnał cyfrowy

resistance measurement ; DC resistance bridge ; direct A/D resistance conversion

55/147
Nr opisu: 0000041684   
Coherence of comparison results for 10 mH inductance standards.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met, Krzysztof Musioł.
W: Synergy of science and technology in instrumentation and measurement. IEEE Instrumentation and Measurement Technology. IMTC/2007, Warsaw, Poland, May 1-3, 2007. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 4 poz.

komparator ; standardowa grupa ; pomiar indukcyjności ; cewka standardowa

comparator ; group standard ; inductance measurement ; inductance standard

56/147
Nr opisu: 0000031582   
Opracowanie, badania i zastosowanie multipleksera wzorców indukcyjności własnej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Musioł.
Gliwice, 2007, 134 k., bibliogr. 57 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

indukcyjność własna ; wzorzec indukcyjności własnej ; pomiar indukcyjności ; multiplekser ; komparacja wzorców indukcyjności

self inductance ; self-inductance standard ; inductance measurement ; multiplexer ; comparison of inductance standards

57/147
Nr opisu: 0000041345
Praktyczne aspekty problematyki kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń automatyki.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: XI Konferencja Automatyków, Rytro, 22-23 maja 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 1-23

58/147
Nr opisu: 0000026203
Prof. dr hab. Brunon Szadkowski (1939-2007).
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 21, s. 61

Szadkowski Brunon ; Politechnika Śląska ; Wydział Elektryczny ; metrologia elektryczna ; działalność naukowa ; wspomnienie pośmiertne

Szadkowski Brunon ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering ; electric metrology ; scientific activity ; obituary

59/147
Nr opisu: 0000031407
Badanie spójności wyników interkomparacji wzorców indukcyjności własnej.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met, Krzysztof Musioł.
W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XIV Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-19 października 2006. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s. 243-250, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 233 Elektrotechnika ; z. 29)

indukcyjność własna ; rezystancja ; wzorzec indukcyjności własnej ; wzorzec rezystancji ; komparator wzorców indukcyjności

self inductance ; resistance ; self-inductance standard ; resistance standard ; comparator bridge

60/147
Nr opisu: 0000016727
Metrologia w Polsce i związana z nią działalność czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2006 nr 1, s. 12-14

Główny Urząd Miar ; metrologia ; czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola

Central Office of Measures ; metrology ; Pomiary Automatyka Kontrola journal

61/147
Nr opisu: 0000055756
Accurate measurement of the RMS value of AC voltage and AC current with multijunction thermal converters.
[Aut.]: M. Klonz, Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
W: Regional Metrology Conference, Nairobi, Kenya, 19-24 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Nairobi : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 20 poz.

62/147
Nr opisu: 0000055939
Determination of the unit of the inductance with the Maxwell-Wien Bridge in PTB.
[Aut.]: R. Hanke, Tadeusz** Skubis, A. Koelling.
W: Regional Metrology Conference, Nairobi, Kenya, 19-24 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Nairobi : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 10 poz.

63/147
Nr opisu: 0000055259
Dissemination of the unit of inductance with a new automatic 1:1 comparator.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, R. Hanke, A. Koelling, Krzysztof Musioł.
W: Regional Metrology Conference, Nairobi, Kenya, 19-24 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Nairobi : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 8 poz.

64/147
Nr opisu: 0000022206
Kalibracja wzorców wtórnych napięcia stałego w odniesieniu do wzorca państwowego.
[Aut.]: D. Sochocka, Tadeusz** Skubis.
W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XIII Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-19.10.2005. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2005, s. 163-170, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 223 Elektrotechnika ; z. 28)

napięcie wtórne ; wzorcowe napięcie stałe ; wzorzec Josephsona ; dioda Zenera

secondary voltage ; standard DC voltage ; Josephson standard ; Zener diode

65/147
Nr opisu: 0000010981   
Obliczanie niepewności wyników pomiarów pośrednich w wybranych przypadkach szczególnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2005 nr 2, s. 21-23, bibliogr. 5 poz.

niepewność wyniku pomiaru ; transfer Hamona ; model obliczeniowy

uncertainty measurement result ; Hamon transfer ; calculation model

66/147
Nr opisu: 0000013135
Optymalizacja nastaw regulatorów przepływu gazu ze względu na minimalną niepewność stężenia mieszaniny.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'05. [Materiały konferencji naukowo-technicznej], Ustroń, 8-11 maj 2005. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2005, s. 95-102, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 8)

regulator przepływu ; przepływ gazu ; stężenie mieszaniny

flow regulator ; gas flow ; mixture concentration

67/147
Nr opisu: 0000021008
Wybrane problemy konstrukcji etalonowych układów pomiarowych impedancji.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Metrologia wspomagana komputerowo. MWK-2005. VII Szkoła - konferencja, Waplewo, 17-20 maja 2005. T. 1: Wykłady. Warszawa : Instytut Systemów Elektronicznych. Wydział Elektroniki. Wojskowa Akademia Techniczna, 2005, s. 115-163

68/147
Nr opisu: 0000014867
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Adam Cichy, Janusz Guzik, Bogusław Kasperczyk, Józef** Kwiczala, Jan** Leks, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 330 s.
Skrypt nr 2310

69/147
Nr opisu: 0000019127   
Bezkierunkowy czujnik do odtwarzania kształtu przebiegu indukcji magnetycznej w otoczeniu źródeł pola magnetycznego.
[Aut.]: Damian Gonscz, Tadeusz** Skubis.
-Prz. Elektrot. 2004 nr spec. 2, s. 93-95

indukcja magnetyczna ; czujnik ; pole magnetyczne ; odtwarzanie kształtu ; pole odkształcone

magnetic induction ; sensor ; magnetic field ; reconstruction of shape ; deformed field

70/147
Nr opisu: 0000015315
Cyfrowe pomiary rezystancji mostkami zrównoważonymi.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, B. Tync.
W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XII Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 26-30.09.2004. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2004, s. 159-170 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Rzeszowska nr 220 Elektrotechnika ; z. 27)

71/147
Nr opisu: 0000010043   
Cyfrowe pomiary rezystancji mostkami zrównoważonymi.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, B. Tync.
-Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 12, s. 5-8, bibliogr. 5 poz.

mostek rezystancyjny równoważony ładunkowo ; pomiar rezystancji ; pomiar cyfrowy

resistance charge balanced bridge ; resistance measurement ; digital measurement

72/147
Nr opisu: 0000007437   
Czujnik do odtwarzania chwilowej wartości przebiegu indukcji magnetycznej w otoczeniu źródeł pola magnetycznego.
[Aut.]: D. Gonscz, Tadeusz** Skubis.
-Prz. Elektrot. 2004 R. 80 nr 2, s. 93-95, bibliogr. 4 poz.

indukcja magnetyczna ; czujnik ; pole magnetyczne ; odtwarzanie kształtu ; pole odkształcone

magnetic induction ; sensor ; magnetic field ; reconstruction of shape ; deformed field

73/147
Nr opisu: 0000008680
Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 6, s. 2-4

74/147
Nr opisu: 0000010802
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, O. Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 9 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 208 s., bibliogr.

75/147
Nr opisu: 0000010803
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 9 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 232 s., bibliogr.

76/147
Nr opisu: 0000013945   
Opracowanie metody wzorcowania etalonowych dzielników napięcia z wykorzystaniem przełączalnych elementów pamiętających. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Artur Skórkowski.
Gliwice, 2004, 132 s., bibliogr. 91 poz. + CD
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

77/147
Nr opisu: 0000009930
Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiarów.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 190 s., bibliogr. 60 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 67)

78/147
Nr opisu: 0000015015
The directionalless instrument for the periodical magnetic field analysis.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: Proceedings of the 21st IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. IMTC/04, Como, Italy, May 18-20, 2004. Ed. by S. Demidenko [et al.]. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, s. 818-821

79/147
Nr opisu: 0000019109
Bezkierunkowy czujnik do odtwarzania kształtu przebiegu indukcji magnetycznej w otoczeniu źródeł pola magnetycznego.
[Aut.]: Damian Gonscz, Tadeusz** Skubis.
W: Materiały VII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Warszawa-Jachranka, 15-17 październik 2003. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2003, s. 80-82

indukcja magnetyczna ; czujnik ; pole magnetyczne ; odtwarzanie kształtu ; pole odkształcone

magnetic induction ; sensor ; magnetic field ; reconstruction of shape ; deformed field

80/147
Nr opisu: 0000017050
Czujnik do odtwarzania chwilowej wartości przebiegu indukcji magnetycznej w otoczeniu źródeł pola magnetycznego.
[Aut.]: Damian Gonscz, Tadeusz** Skubis.
W: Materiały VII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Warszawa-Jachranka, 15-17 październik 2003. Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Warszawski. [Warszawa] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. Politechnika Warszawska], [2003], s. 80-82

indukcja magnetyczna ; czujnik ; pole magnetyczne ; odtwarzanie kształtu ; pole odkształcone

magnetic induction ; sensor ; magnetic field ; reconstruction of shape ; deformed field

81/147
Nr opisu: 0000006361
Niedokładność pomiaru o silnie nieliniowym równaniu pomiaru.
[Aut.]: J. Jaworski, K. Gniotek, M. Kaliczyńska, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'03. [Materiały konferencji naukowo-technicznej], Ustroń, 12-14 maj 2003. Polska Akademia Nauk. Oddz. w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2003, s. 281-294, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 5)

niedokładność pomiaru ; równanie nieliniowe ; wielkość wejściowa

measurement inaccuracy ; nonlinear equation ; input size

82/147
Nr opisu: 0000003838
Opracowanie wyników pomiarów. Przykłady.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 234 s., bibliogr. 7 poz.

83/147
Nr opisu: 0000013158   
Przetwornik do odtwarzania kształtu przebiegu i pomiaru indukcji magnetycznej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Damian Gonscz.
Gliwice, 2003, 133 s., bibliogr. 67 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

indukcja magnetyczna ; pole magnetyczne ; przetwornik pomiarowy

magnetic induction ; magnetic field ; current transducer

84/147
Nr opisu: 0000002758
Analiza błędu przetwarzania trójosiowego czujnika do pomiaru indukcji magnetycznej.
[Aut.]: Damian Gonscz, Tadeusz** Skubis.
W: Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii. Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 8-12 września 2002. Vol. 3: Referaty grantowe. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 43-50, bibliogr. 3 poz.

85/147
Nr opisu: 0000004067
Metoda cyfrowego odtwarzania wzorcowego napięcia quasi-sinusoidalnego.
[Aut.]: Arkadiusz* Kluger, Tadeusz** Skubis.
W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle. SP'02. IV Konferencja naukowa. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2002, s. 49-52, bibliogr. 4 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; nr 7/8 0032-4140)

86/147
Nr opisu: 0000055750
Metody badania pola magnetycznego w paśmie częstotliwości akustycznych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Jakość energii, a nowoczesne instalacje elektryczne. III Warsztaty EMC w praktyce. [SEMC 2002], Warszawa - Miedzeszyn, 3-4 grudzień 2002. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 9-16, bibliogr. 5 poz.

87/147
Nr opisu: 0000004063
Parametryzacja sygnału stochastycznego za pomocą siatek dwuwymiarowych.
[Aut.]: J. Dulas, Tadeusz** Skubis.
W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle. SP'02. IV Konferencja naukowa. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2002, s. 21-23, bibliogr. 7 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; nr 7/8 0032-4140)

88/147
Nr opisu: 0000004240
Konstrukcja i badania wzorców indukcyjności własnej.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met, J. Rzepakowska.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'01, Gliwice-Ustroń, 7-9.05.2001. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2001, s. 503-512, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 4)

89/147
Nr opisu: 0000056889
Podstawowe problemy dokładnego miernictwa wielkości elektrycznych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: XXXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2001, Łódź - Arturówek 2001 r. Materiały konferencyjne. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2001, s. 57-66, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Łódzka nr 886 Elektryka ; z. 98)

90/147
Nr opisu: 0000004237
Wpływ zewnętrznych połączeń układów pomiarowych impedancji na dokładność pomiarów.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'01, Gliwice-Ustroń, 7-9.05.2001. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2001, s. 383-394, bibliogr. 9 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 4)

91/147
Nr opisu: 0000001663
Bezkierunkowy przetwornik indukcji pola magnetycznego.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: VI Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce, 18-20.10.2000. Polska Akademia Nauk. Oddz. w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2000, s. 324-333, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 3)

92/147
Nr opisu: 0000055675
Programowany wzorzec wartości skutecznej napięcia przemiennego.
[Aut.]: Arkadiusz* Kluger, Tadeusz** Skubis.
W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle. SP'2000. III Konferencja. Materiały konferencyjne. Komitet Badań Naukowych [i in.]. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000, s. 151-158, bibliogr. 4 poz.

93/147
Nr opisu: 0000017991
Przetwornik do pomiaru indukcji pola elektromagnetycznego o zmniejszonej wrażliwości na usytuowanie w polu.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2000. VI Konferencja naukowa, Gliwice, 13-16 czerwca 2000. T. 2: Prezentacje plakatowe. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2000, s. 299-304, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 2)

94/147
Nr opisu: 0000000127
Undirected response transducer of magnetic field induction.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Damian Gonscz.
W: Optoelectronic and electronic sensors IV. [Conference], Gliwice, Poland, 13-16 June 2000. Ed. J. Frączek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 99-105, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4516 0277-786X)

95/147
Nr opisu: 0000005433   
A bridge for maintenance of inductance standard.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met, Marian Kampik.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 1999 vol. 48 no. 6, s. 1161-1165, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.620

96/147
Nr opisu: 0000007822
IVD modulus error measurement.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Artur Skórkowski.
W: Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. IMTC/99. Measurement for the New Millennium, Venice, Italy, May 24-26, 1999. Vol. 3. Eds: V. Piuri, M. Savino. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999, s. 1696-1698

97/147
Nr opisu: 0000055839
Oszacowanie niepewności pomiaru.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, Tadeusz** Skubis.
W: Bezpieczne metody pracy w zakładach górniczych. Zagadnienia wybrane. Seminarium, Piekary Śląskie, 23 września 1999 r.. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 1-4, bibliogr. 5 poz.

98/147
Nr opisu: 0000055764
Profesjonalne opracowanie wyników badań.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Pomiary elektryczne i badania w elektroenergetyce. Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 25-26 listopada 1999 r.. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 63-72, bibliogr. 5 poz.

99/147
Nr opisu: 0000008125
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Adam Cichy, Janusz Guzik, Bogusław Kasperczyk, Józef** Kwiczala, Jan** Leks, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 330 s.

100/147
Nr opisu: 0000055945   
Ambient temperature coefficient of thermal piezoacoustic sensors operating in a twin configuration.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
-Sens. Actuators, A Phys. 1998 vol. 67 iss. 1/3, s. 55-59, bibliogr. 11 poz.

101/147
Nr opisu: 0000025808
Badania wzorca grupowego indukcyjności własnej z zastosowaniem komparatora z multiplekserem.
[Aut.]: J. Rzepakowska, A. Tarłowski, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'98, Gliwice - Ustroń 1998. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 202-206, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii PAN ; Seria: Konferencje ; nr 1)

102/147
Nr opisu: 0000025277
Elektryczne układy pomiarowe. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Jerzy* Augustyn, Marian Kampik, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska. Wyd. 2 popr..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 179 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2110 0434-0825)

103/147
Nr opisu: 0000026060
Komparator wzorca grupowego indukcyjności własnej.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'98, Gliwice - Ustroń 1998. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 191-201, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii PAN ; Seria: Konferencje ; nr 1)

104/147
Nr opisu: 0000025579
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 8 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 208 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2103 0434-0825)

105/147
Nr opisu: 0000025270
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 8 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 231 s., bibliogr.
(Skrypt ; [Politechnika Śląska] nr 2104 0434-0825)

106/147
Nr opisu: 0000056630   
Optimal multifilar winding connections for inductive voltage dividers.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 1998 vol. 47 no. 1, s. 204-208, bibliogr. 8 poz.

107/147
Nr opisu: 0000026079
Wzorcowe źródło napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwości.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle. SP'98. II Konferencja. Materiały konferencyjne. Komitet Badań Naukowych, Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, Politechnika Zielonogórska. Instytut Metrologii Elektrycznej. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998, s. 87-95, bibliogr. 8 poz.

108/147
Nr opisu: 0000055961
A method of reduction of the temperature coefficient of thermal piezoacoustic sensors operating in a differential mode.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
W: Eurosensors XI. Proceedings of the 11th European Conference on Solid-State Transducers, Warsaw, Poland, September 21-24, 1997. Vol. 2. Warsaw : Sensor Lab., 1997, s. 793-796, bibliogr. 4 poz.

109/147
Nr opisu: 0000027786   
Calibration method of IVD by means of switched capacitors.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Artur Skórkowski.
W: IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference. IMTC/97. Sensing, processing, networking, Ottawa, Canada, May 19-21, 1997. IMTC proceedings.. Vol. 1. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997, s. 737-742, bibliogr. 7 poz.

110/147
Nr opisu: 0000055739   
Improved design of inductive voltage divider winding.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference. IMTC/97. Sensing, processing, networking, Ottawa, Canada, May 19-21, 1997. IMTC proceedings.. Vol. 1. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997, s. 369-374, bibliogr. 7 poz.

111/147
Nr opisu: 0000027481
Modele oceny niepewności wyników pomiarów.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Materiały X Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'96, Istebna - Pietraszonka 13-16 października 1996. Ed. K. Kluszczyński. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydzial Elektryczny. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 11-18, bibliogr. 3 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 2)
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

112/147
Nr opisu: 0000026690
Optymalizacja konstrukcji czujnika i układu sterowania higrometru punktu rosy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski.
-Metrol. Systemy Pomiar. 1997 t. 4 z. 1/2, s. 83-96, bibliogr. 10 poz.

113/147
Nr opisu: 0000026886   
Thermal converter with quartz crystal temperature sensor for AC-DC transfer.
[Aut.]: Marian Kampik, M. Klonz, Tadeusz** Skubis.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 1997 vol. 46 iss. 2, s. 387-390, bibliogr. 8 poz.

114/147
Nr opisu: 0000027791   
Thermal converter with quartz crystal temperature sensor for AC-DC transfer.
[Aut.]: Marian Kampik, M. Klonz, Tadeusz** Skubis.
W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements. CPEM'96, Braunschweig, Germany, 17-20 June 1996. Ed. by A. Braun. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997, s. 387-390, bibliogr. 8 poz. (IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement ; vol. 46, nr 2 0018-9456)

115/147
Nr opisu: 0000026739   
Wzorcowanie indukcyjnych dzielników napięcia stosowanych w transferze AC/DS.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1997 z. 158, s. 107-118, bibliogr. 8 poz.

116/147
Nr opisu: 0000055769   
Experimental thermal converter with quartz crystal temperature sensor.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis, M. Klonz.
W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements. [CPEM'96], Braunschweig, Germany, 17-20 June 1996. Digest. Ed. by A. Braun. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996, s. 592-593, bibliogr. 6 poz.

117/147
Nr opisu: 0000038124
Metody wzorcowania etalonów stosunku dwu wartości.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 28

118/147
Nr opisu: 0000055735   
Precise comparator for checking of group inductance standard.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met, Marian Kampik.
W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements. [CPEM'96], Braunschweig, Germany, 17-20 June 1996. Digest. Ed. by A. Braun. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996, s. 406-407, bibliogr. 2 poz.

119/147
Nr opisu: 0000041868   
Termiczny przetwornik wartości skutecznej z piezorezonansowym czujnikiem termometrycznym przeznaczony do wzorcowego transferu AC-DC. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marian Kampik.
Gliwice, 1996, 154 s., bibliogr. 119 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

120/147
Nr opisu: 0000055768   
Wide-band inductive voltage divider for AC voltage calibrations.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, M. Klonz.
W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements. [CPEM'96], Braunschweig, Germany, 17-20 June 1996. Digest. Ed. by A. Braun. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996, s. 576-577, bibliogr. 3 poz.

121/147
Nr opisu: 0000038117
Wzorcowy transfer AC-DC z wykorzystaniem przetwornika o wyjściu częstotliwościowym.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 27

122/147
Nr opisu: 0000033491   
Metody wzorcowania elektrycznych narzędzi pomiarowych odtwarzających stosunek dwu wartości.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 162 s., bibliogr. 134 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1290 Elektryka ; z. 143)
Rozprawa habilitacyjna

123/147
Nr opisu: 0000055673
Stanowisko do badań termicznego przetwornika wartości skutecznej o wyjściu częstotliwościowym.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'95. Materiały konferencyjne. T. 1. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 168-175, bibliogr. 5 poz.

124/147
Nr opisu: 0000055949
A new thermal RMS to frequency converter.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
W: From measurement to innovation. Proceedings of the XIII IMEKO World Congress, Torino, September 5-9, 1994. Vol. 1. [Padova] : [Cooperativa Libraria Editrice Universita di Padova], [1994], s. 404-408

125/147
Nr opisu: 0000044844
Elektryczne układy pomiarowe. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Jerzy* Augustyn, Marian Kampik, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 196 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1847 0434-0825)

126/147
Nr opisu: 0000047237
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod. red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 7 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 236 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1864 0434-0825)

127/147
Nr opisu: 0000047236
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 7 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 221 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1865 0434-0825)

128/147
Nr opisu: 0000055730
Metoda i układ do pomiarów przenikalności magnetycznej stali paramagnetycznych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: IV Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce - Borków, 12-14 października 1994 r.. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1994, s. 263-270, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Elektryka ; nr 31)

129/147
Nr opisu: 0000043708   
Stanowisko do precyzyjnych pomiarów błędów dzielników indukcyjnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, M. Wójcik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 136, s. 129-142, bibliogr. 5 poz.

130/147
Nr opisu: 0000055836
Thermokonverter mit temperaturempfindlichem Schwing-quarz als Temperatursensor.
[Aut.]: Marian Kampik, M. Klonz, Tadeusz** Skubis.
-Jahresbericht / Physikalisch Technische Bundesanstalt 1994, s. 195, bibliogr. 1 poz.

131/147
Nr opisu: 0000044833
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Bogusław Kasperczyk, A. Łatka, Marian** Miłek, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 177 s., bibliogr. 6 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1781 0434-0825)

132/147
Nr opisu: 0000055718
Precise portable thermometer basing on switched capacitors.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski, Zbigniew** Pokrywka.
W: International Symposium on Intelligent Instrumentation for Remote and On-Site Measurements. 6th TC-4 Symposium, Brussels, Belgium, 12-13 May 1993. Preprints. Ed. by C. Eugene. IMEKO TC-4, Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities. Brussels : Belgian Federation of Automatic Control, 1993, s. 303-308, bibliogr. 3 poz.

133/147
Nr opisu: 0000055732
High frequency self-calibrating measurement transformer as a mV-scaling standard.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, M. Klonz.
W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements. CPEM'92, Paris, France, 9-12 Juin 1992. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 326-327, bibliogr. 4 poz.

134/147
Nr opisu: 0000053082
Model przełącznika w układzie pomiarowym wysokiej częstotliwości.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. Materiały sympozjum, Krynica, 28-30 września 1992. Zakład Metrologii Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1992, s. 125-136, bibliogr. 5 poz.

135/147
Nr opisu: 0000053083
Problemy wzorcowania woltomierzy napięcia zmiennego na niskich zakresach napięciowych przy wysokich częstotliwościach.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: XXIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'92, Gdańsk-Sobieszewo, 14-16 września 1992. Materiały konferencyjne. Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1992, s. 75-82, bibliogr. 4 poz. (Metrologia i Systemy Pomiarowe ; z. 12 0860-8229)

136/147
Nr opisu: 0000053404   
Analiza wybranych struktur komparatorów do sprawdzania grupowych etalonów immitancji.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 114, s. 75-84, bibliogr. 4 poz.

137/147
Nr opisu: 0000054450
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Józef** Parchański, Otylia** Pasecka, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok. Wyd. 6 w całości zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 236 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1615 0434-0825)

138/147
Nr opisu: 0000054451
Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Praca zbiorowa. Cz. 2: Badania właściwości obiektów i sygnałów. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Maria** Bojarska-Kowalik, Janusz Guzik, Marian Kampik, Józef** Kwiczala, Andrzej** Lebiedzki, Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski, Henryk Urzędniczok.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 221 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1616 0434-0825)

139/147
Nr opisu: 0000053674
Mikroprocesorowy higrometr kondensacyjny.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski.
-Metrol. Systemy Pomiar. 1991 z. 10, s. 5-16

140/147
Nr opisu: 0000053673
Termometr wielofunkcyjny.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski.
-Metrol. Systemy Pomiar. 1991 z. 10, s. 29-34

141/147
Nr opisu: 0000060066
Czujnik pomiarowy punktu rosy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski, Irena* Wiechuła.
-Metrol. Systemy Pomiar. 1990 z. 5, s. 107-120, bibliogr. 4 poz.

142/147
Nr opisu: 0000060359
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Bogusław Kasperczyk, A. Łatka, M. Miłek, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska. Wyd. 2.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 177 s., bibliogr. 6 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1574 0434-0825)

143/147
Nr opisu: 0000060170
Zmniejszenie niedokładności wzorców liczalnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Zesz. Nauk. PŁódz., Ciepl. Masz. 1990 z. 99, s. 49-55, bibliogr. 5 poz.

144/147
Nr opisu: 0000060859   
A mathematical model of the admittance between tapped windings and their shield for ratio instruments.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Andrzej** Met.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 1989 vol. 38 no. 3, s. 764-768, bibliogr. 3 poz.

145/147
Nr opisu: 0000060860   
An improved model of mutual admittances of tapped windings.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, J. Puśledzki.
-IEEE Trans. Instrum. Meas. 1989 vol. 38 no. 3, s. 760-763, bibliogr. 7 poz.

146/147
Nr opisu: 0000060599   
Analiza i badania wilgotnościomierza z punktem rosy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski, Paweł* Wiechuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1989 z. 108, s. 77-89, bibliogr. 7 poz.

147/147
Nr opisu: 0000064893
Sposoby zwiększenia przenikalności magnetycznej magnetowodów.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis.
W: Materiały konferencyjne II Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych. Komitet Metrologii Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Kielce : [b.w.], 1988, s. 135-141, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; z. 19)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie