Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POZZI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000123596   
Aktualne uwarunkowania drenażu górniczego w niecce bytomskiej.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk, Marian Gorol.
-Gór. Odkryw. 2018 R. 59 nr 2, s. 15-21, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

drenaż górniczy ; niecka bytomska ; zroby porudne ; kopalnia węgla kamiennego ; system odwodnienia

mining drainage ; Bytom syncline ; abandoned ore workings ; hard coal mine ; dewatering system

2/83
Nr opisu: 0000116870
Geologiczno-górnicze uwarunkowania planowania przestrzennego na przykładzie Tarnowa. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Bardel.
Gliwice, 2017, 161 k., bibliogr. 208 poz. + zał. [4] k. rys.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi

Tarnów ; planowanie przestrzenne ; parametr geotechniczny

Tarnów ; spatial planning ; geotechnical parameter

3/83
Nr opisu: 0000120840   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 2, Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 1, Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie. Red.: Pozzi Marek.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
PŚl.

4/83
Nr opisu: 0000120841   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 3, Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
PŚl.

5/83
Nr opisu: 0000108892
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Z. 5 (17), Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Red. Marek Pozzi.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2016
PŚl.

6/83
Nr opisu: 0000094657
Analiza stałości dopływu naturalnego do KWK "Bobrek-Centrum" z rejonu zlikwidowanej kopalni "Miechowice" (rejon "Pstrowski").
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 251-267, bibliogr. 4 poz.

kopalnia Miechowice ; Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum ; hydrogeologia ; woda

Miechowice coal mine ; Bobrek-Centrum Hard Coal Mine ; hydrogeology ; water

7/83
Nr opisu: 0000094614
Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzi.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 202 s.

geochemia środowiska ; geologia środowiska ; ochrona wód

environmental geochemistry ; environmental geology ; water protection

8/83
Nr opisu: 0000094639
Geośrodowiskowa waloryzacja terenów zdegradowanych w dolinie rzeki Bytomki na obszarze Bytomia.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 165-181, bibliogr. 27 poz.

rewitalizacja ; Bytom ; degradacja środowiska ; rekultywacja

revitalization ; Bytom ; environmental degradation ; reclamation

9/83
Nr opisu: 0000095897
Nowoczesne urządzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska I).
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek Pozzi, Adam Wasilczyk, W. Bernacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 259

10/83
Nr opisu: 0000094628
Ocena zanieczyszczenia terenu poprzemysłowego w Piekarach Ślaskich dla potrzeb jego rewitalizacji.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 38-52, bibliogr. 21 poz.

zanieczyszczenie gruntu ; skażenie wody ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; Piekary Śląskie

ground pollution ; water contamination ; post-industrial area revitalization ; Piekary Śląskie

11/83
Nr opisu: 0000091340   
Prognoza zmian stosunków wodnych na terenie górniczym zakładu górniczego "Sobieski" w Jaworznie w wyniku eksploatacji pokładów 302 i 304/2.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Czajkowska.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 4, s. 66-73, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

niecka obniżeniowa ; grawitacyjny spływ wód ; koryto rzeczne ; teren bezodpływowy ; zalewisko

subsidence trough ; gravity flow of waters ; river bed ; closed drainage area ; overflow land

12/83
Nr opisu: 0000093750
Przejawy antropopresji w zlewni rzeki Bytomki.
[Aut.]: Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska, Katarzyna Nowińska, Marek Pozzi.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 98 s., bibliogr. 59 poz.
([Monografia] ; [Politechnika Śląska] nr 535)

antropopresja ; rzeka Bytomka ; osad denny ; hydrologia ; hydrografia

anthropopressure ; Bytomka river ; bottom sediment ; hydrology ; hydrography

13/83
Nr opisu: 0000074004   
Ocena możliwości zastosowania mieszanek popiołowo-gruntowych do rekultywacji wyrobiska KWB w Bełchatowie.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 2, s. 219-228, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rekultywacja ; wyrobisko górnicze ; Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

recultivation ; mine working ; Lignite Coal Mine Belchatow

14/83
Nr opisu: 0000073398   
Wpływ projektowanych robót górniczych na zmiany stosunków wodnych w południowo-zachodniej części obszaru górniczego PG "Silesia" z koncepcją renaturalizacji terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Maciej Pomykoł, Edward** Cempiel, Marek Pozzi.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 37-43, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona środowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; morfologia terenu ; teren górniczy ; rewitalizacja

mining damage ; land morphology ; mining area ; revitalization

15/83
Nr opisu: 0000074003   
Wyniki monitoringu hydrogeologicznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu w okresie 2010-2012.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 2, s. 207-218, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

monitoring hydrogeologiczny ; Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna ; woda powierzchniowa

hydrogeological monitoring ; Dziedziczna Principal Mine Shaft ; surface water

16/83
Nr opisu: 0000061166   
Badanie anomalii grawimetrycznych na terenie KWK "Szczygłowice" za pomocą sondowania CPTU.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 10, s. 11-15, bibliogr. 12 poz.

sondowanie CPTU ; anomalie mikrograwimetryczne ; teren górniczy ; deformacja terenu ; badanie gruntu

CPTU sounding ; micro-gravimetric anomalies ; mining area ; ground deformation ; ground research

17/83
Nr opisu: 0000059518   
Lokalne zmiany rodzaju gruntów jako przyczyna wystąpienia rezydualnych zmian siły ciężkości w rejonie zapadliska przy szybie V KWK Szczygłowice.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 209-220, bibliogr. 8 poz.

litologia ; analiza mikrograwimetryczna ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice

litology ; mikrogravimetry analysis ; Szczygłowice Hard Coal Mine

18/83
Nr opisu: 0000058862   
Strefy występowania rozluźnienia gruntu na terenie górniczym KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 1, s. 123-131, bibliogr. 11 poz.

deformacja górotworu ; teren górniczy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice

rock mass deformation ; mining area ; Szczygłowice Hard Coal Mine

19/83
Nr opisu: 0000059472   
Szacowanie ilości metali ciężkich w składowisku odpadów niebezpiecznych Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
[Aut.]: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 221-229, bibliogr. 8 poz.

żużel ; huta cynku ; składowisko odpadów niebezpiecznych

slag ; zinc plant ; dangerous wastes storage

20/83
Nr opisu: 0000059469   
Wyprzedzająca regulacja koryta potoku Pawłówka na terenie górniczym KWK Pniówek.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 201-208, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; regulacja koryta ; szkody górnicze

mining exploitation ; control channel ; mining damage

21/83
Nr opisu: 0000082868
Likwidacja zagrożenia powodziowego na terenach zdegradowanych działalnością górniczą na przykładzie gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa. Pod red. G. Maliny. Poznań : Wydaw. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Odział Wielkopolski, 2009, s. 345-354, bibliogr. 2 poz. (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; nr 866)

gmina Gierałtowice ; teren zdegradowany ; zagrożenie powodziowe ; teren górniczy

Gierałtowice community ; brownfield ; flood risk ; mining area

22/83
Nr opisu: 0000082865
Składowisko żużli z rafinacji ołowiu antropogenicznym złożem niektórych metali.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska, Marek Pozzi.
W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa. Pod red. G. Maliny. Poznań : Wydaw. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Odział Wielkopolski, 2009, s. 195-201, bibliogr. 5 poz.

odpady niebezpieczne ; składowisko odpadów niebezpiecznych ; żużel

hazardous waste ; hazardous waste landfill ; slag

23/83
Nr opisu: 0000041266
Geomechaniczne problemy zabudowy terenów po górnictwie rudnym na przykładzie rejonu Tarnowskich Gór.
[Aut.]: Marek Pozzi, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 219-231, bibliogr. 13 poz.

teren pogórniczy ; deformacja terenu ; górnictwo rudne ; sztolnia "Fryderyk" ; stateczność ; modelowanie komputerowe

post-mining area ; ground deformation ; ore mining ; "Fryderyk" adit ; stability ; computer modelling

24/83
Nr opisu: 0000043227
Islandia - geoturystyczna atrakcja.
[Aut.]: Marek Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 210-211

Islandia ; geoturystyka ; odnawialne źródła energii

Iceland ; geotourism ; renewable energy sources

25/83
Nr opisu: 0000051543
Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Aleksandra Czajkowska, Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Warsztaty górnicze z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Konferencja naukowa, Baranów Sandomierski, 18-20 czerwca 2008. Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 109-122, bibliogr. 3 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 2/3 0860-0953)

26/83
Nr opisu: 0000051544
Obudowa biologiczna budowli ziemnych z odpadów górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Anna** Patrzałek, Marek Pozzi.
W: Warsztaty górnicze z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Konferencja naukowa, Baranów Sandomierski, 18-20 czerwca 2008. Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 51-58, bibliogr. 8 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 2/3 0860-0953)

odpady górnicze ; odpady węglowe ; budowla ziemna ; proces glebotwórczy ; własności gruntów

mining waste ; coal waste ; earth structure ; process of soil formation ; grounds properties

27/83
Nr opisu: 0000073176
Ocena warunków podłoża gruntowego w świetle interpretacji sondowań CPTU.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 93

podłoże gruntowe ; badanie gruntu ; sondowanie CPTU

ground surface ; ground research ; CPTU sounding

28/83
Nr opisu: 0000073175
Problematyka hydrogeologiczna likwidacji kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na przykładzie kopalń "Gliwice" i "Sośnica-Makoszowy".
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 93

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Gliwice ; likwidacja kopalni ; warunki hydrogeologiczne

Upper Silesian Coal Basin ; Sośnica-Makoszowy Hard Coal Mine ; Gliwice Hard Coal Mine ; mine liquidation ; hydrogeological conditions

29/83
Nr opisu: 0000041265
Profilaktyka przeciwpowodziowa w zlewni Bierawki na terenie górniczym KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 209-218, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; obniżenie terenu górniczego ; zlewnia rzeki ; Bierawka ; ochrona przeciwpowodziowa

mining area ; mining ground subsidence ; river basin ; Bierawka ; flood protection

30/83
Nr opisu: 0000041267
Wpływ warunków środowiskowych na niszczenie obiektów sakralnych na przykładzie kościoła w Prószkowie.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk, Zdzisław Adamczyk, Magdalena* Łozińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 233-239, bibliogr. 6 poz.

obiekt sakralny ; obiekt zabytkowy ; uszkodzenie budynku ; kościół ; Pruszków

sacral building ; historic building ; building damage ; church ; Pruszków

31/83
Nr opisu: 0000032273
Dokumentowanie geotechniczne w oparciu o sondowanie CPTU.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 93-102, bibliogr. 25 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1765 Górnictwo ; z. 280)

geoinżynieria ; geotechnika ; sondowanie CPTU ; projektowanie geotechniczne ; podłoże gruntowe ; badanie gruntu

geoengineering ; geotechnics ; CPTU sounding ; geitechnical design ; subsoil ; ground research

32/83
Nr opisu: 0000028261
Metodyka oceny zagrożeń jakości wód podziemnych w wyniku migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas" Ruch 1.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 188 s., bibliogr. 174 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 120)

zanieczyszczenie wód podziemnych ; podziemne składowanie odpadów ; wyrobisko pogórnicze ; składowisko głębokie ; popiół lotny

groundwater pollution ; underground waste storage ; post-mining excavation ; deep storage site ; fly ash

33/83
Nr opisu: 0000040100   
Ocena wpływu na środowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń w świetle modelowania hydrogeochemicznego.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 461-474, bibliogr. 16 poz.

odpady energetyczne ; zagospodarowanie odpadów ; wyrobisko górnicze ; migracja zanieczyszczeń ; jakość wód podziemnych

power generation waste ; waste disposal ; mine working ; pollution migration ; underground water quality

34/83
Nr opisu: 0000030160
Ochrona terenów górniczych przed zalewiskami i profilaktyka przeciwpowodziowa.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 423-439, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

górnictwo podziemne ; teren górniczy ; zalewisko ; działanie antypowodziowe ; woda powierzchniowa ; woda podziemna ; Bierawka ; wał przeciwpowodziowy

underground mining ; mining area ; overflow land ; antiflood activity ; surface water ; underground water ; Bierawka ; flood bank

35/83
Nr opisu: 0000032274
Wykorzystanie sondowania statycznego CPTU do oceny parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 103-113, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1765 Górnictwo ; z. 280)

geoinżynieria ; geotechnika ; sondowanie CPTU ; podłoże gruntowe ; badanie gruntu

geoengineering ; geotechnics ; CPTU sounding ; subsoil ; ground research

36/83
Nr opisu: 0000030478
Dorobek naukowy prof. zw. dr. hab. inż. Wiesława Gabzdyla. Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Marek Pozzi.
W: Profesor zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl. Uczony, pedagog, organizator nauki, geolog i petrolog węglowy, badacz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red.: Krystian Probierz, Iwona Jonczy, Małgorzata Lewandowska. Gliwice : Towarzystwo Tradycji Górniczych. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2006, s. 27-44

Gabzdyl Wiesław ; jubileusz ; Politechnika Śląska

Gabzdyl Wiesław ; jubilee ; Silesian University of Technology

37/83
Nr opisu: 0000018355
Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących koncentratom ZN - Pb w technologii Imperial Smelting Process.
[Aut.]: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 172 s., bibliogr. 89 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 91)

Imperial Smelting Process ; cynk ; ołów ; pirometalurgia ; dystrybucja pierwiastków śladowych ; pierwiastki towarzyszące ; huta cynku

Imperial Smelting Process ; zinc ; lead ; pyrometallurgy ; trace elements distribution ; accompanying elements ; zinc plant

38/83
Nr opisu: 0000021648   
Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących w procesie technologicznym ISP w HC "Miasteczko Śląskie" w aspekcie ich odzysku i wpływu na środowisko.
[Aut.]: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 35-49, bibliogr. 7 poz.

pierwiastki towarzyszące ; Huta Miasteczko Śląskie ; bilans materiałowy

accompanying elements ; zinc plant Miasteczko Śląskie ; metallurgical balance-sheet

39/83
Nr opisu: 0000031834
Koegzystencja kopalni czynnej i zlikwidowanej w kontekście zagrożeń wodnych.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maj - 2 czerwiec 2006 r.. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 405-413, bibliogr. 5 poz.

40/83
Nr opisu: 0000020597
Stateczność poziomów eksploatacyjnych złoża wapieni w świetle badań geologiczno-inżynierskich i numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 201-211, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1715 Górnictwo ; z. 271)

złoże wapienia ; złoże "Strzelce Opolskie" ; wskaźnik GSI

limestone deposit ; deposit "Strzelce Opolskie" ; GSI ratio

41/83
Nr opisu: 0000023529   
Wpływ antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem działalności górnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki Bierawki. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aleksandra Czajkowska.
Gliwice, 2006, 202 s., bibliogr. 124 poz. + zał.: 62 k. tabl.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi

Bierawka ; antropopresja ; zlewnia rzeki ; hydrogeologia ; hydrografia ; woda powierzchniowa ; woda podziemna

Bierawka ; anthropopressure ; river basin ; hydrogeology ; hydrography ; surface water ; underground water

42/83
Nr opisu: 0000021647   
Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu technologicznego ISP Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
[Aut.]: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 21-34, bibliogr.

pierwiastki towarzyszące ; Imperial Smelting Process ; ruda cynkowo-ołowiowa ; Huta Miasteczko Śląskie

accompanying elements ; Imperial Smelting Process ; lead and zinc ores ; zinc plant Miasteczko Śląskie

43/83
Nr opisu: 0000015691
Możliwości wykorzystania popiołów z ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze do wypełnienia wylewiska "Staniszów".
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 229-241, bibliogr. 10 poz.

44/83
Nr opisu: 0000011979
Ocena możliwości remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie poprzemysłowym.
[Aut.]: Marek Pozzi.
-Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 2, s. 109-112, 3 okł., bibliogr. 5 poz.

środowisko gruntowo-wodne ; remediacja ; teren poprzemysłowy ; technologia PRB

ground-water environment ; remediation ; post-industrial area ; PRB technology

45/83
Nr opisu: 0000021915
Zagrożenia wodne KWK Szczygłowice związane z likwidacją KWK Dębieńsko.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Materiały Konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k/Rybnika, 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 108-115

46/83
Nr opisu: 0000013542
Krym - turystyczna perła Europy Wschodniej.
[Aut.]: Marek Pozzi, Borys* Borówka.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 1, s. 29-30

geoturystyka ; Politechnika Śląska

geotourism ; Silesian University of Technology

47/83
Nr opisu: 0000013854   
Model migracji zanieczyszczeń wód podziemnych z odpadów zdeponowanych w wyrobiskach górniczych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas" Ruch I. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tadeusz Mzyk.
Gliwice, 2004, 206 s.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi

48/83
Nr opisu: 0000010305
Niektóre własności petrurgiczne surowców skalnych w świetle dotychczasowych wyników badań.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Marek Pozzi.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 39-45, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

49/83
Nr opisu: 0000010316
Wielowariantowa prognoza dopływu wód do odkrywkowej kopalni wapienia "Strzelce Opolskie".
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 189-204, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

50/83
Nr opisu: 0000013559
Wpływ deponowanych odpadów przemysłowych na powierzchni terenu i w górotworze na środowisko.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. V Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwca 2004 r.. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2004, s. 351-363

51/83
Nr opisu: 0000081508   
Dystrybucja niektórych pierwiastków śladowych na drodze od koncentratu rudy Zn-Pb do odpadów na przykładzie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Nowińska.
Gliwice, 2003, 153 k., 29 k. tabl., bibliogr. 96 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi

hutnictwo ; pierwiastek śladowy ; otrzymywanie cynku ; Imperial Smelting Process

metallurgy ; trace element ; zinc preparation ; Imperial Smelting Process

52/83
Nr opisu: 0000018745
Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003

53/83
Nr opisu: 0000011760
Recenzja. [Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi. -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 1, s. 33
[Praca recenzowana]: Atlas petrograficzny węgli brunatnych

węgiel brunatny ; petrografia ; atlas ; Polska ; recenzja

lignite ; petrography ; atlas ; Poland ; review

54/83
Nr opisu: 0000006475
Rozpoznanie nasunięcia orłowskiego w kopalni "Szczygłowice".
[Aut.]: Marek Pozzi, C. Fojcik.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 235-246, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice ; nasunięcia orłowskiego

Szczygłowice Hard Coal Mine ; Orłowski overtrusth

55/83
Nr opisu: 0000018276
Środowiskowe funkcje systemu opłat eksploatacyjnych.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
-Środ. i Rozw. 2003 nr 7, s. 27-33

56/83
Nr opisu: 0000018304
Właściwości geologiczno-inżynierskie gruntów wykorzystywanych do budowy obwałowań cieków i skarp przy poboczach dróg.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
W: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003, s. 29-48

57/83
Nr opisu: 0000003188
Wpływ rozpoznania geologicznego na udostępnienie złoża na przykładzie kopalni "Szczygłowice".
[Aut.]: C. Fojcik, Marek Pozzi.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 5, s. 31-38, bibliogr. 8 poz.

rozpoznanie geologiczne ; roboty górnicze ; udostępnianie złoża ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice

geological reconnaisance ; mining works ; deposit opening ; Szczygłowice Hard Coal Mine

58/83
Nr opisu: 0000018305
Wybrane właściwości fizyczne mieszanin glebotwórczych przydatnych do tworzenia obudowy biologicznej budowli ziemnych z odpadów górniczych.
[Aut.]: Marek Pozzi, Anna** Patrzałek, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
W: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003, s. 103-114

59/83
Nr opisu: 0000004875
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Przyszowic w warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 193-202, bibliogr. 8 poz.

Przyszowice ; zabezpieczenie przeciwpowodziowe ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa

Przyszowice ; anti-flood protection ; mining exploitation ; subsidence trough

60/83
Nr opisu: 0000003772
Wykorzystanie modelu warunków hydrogeologicznych w rejonie odkrywki na potrzeby zarządzania kopalnią.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 143-155, bibligr. 6 poz.

61/83
Nr opisu: 0000003649
Główne problemy i zadania geologii środowiska na terenach pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 51-59, bibliogr. 6 poz.

62/83
Nr opisu: 0000001795
Model migracji zanieczyszczeń z popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń.
[Aut.]: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 12, s. 9-12, bibliogr. 11 poz.

63/83
Nr opisu: 0000003640
Modelowanie migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas".
[Aut.]: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 165-172, bibliogr. 5 poz.

64/83
Nr opisu: 0000002871
Stateczność skarp w utworach krasowych w świetle badań laboratoryjnych numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 219-227, bibliogr. 3 poz.

65/83
Nr opisu: 0000012266   
Wpływ przejawów dolomityzacji wapieni triasowych w złożu 'Tarnów Opolski" na możliwości ich zastosowania w procesie odsiarczania spalin. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
Gliwice, 2000, 121 s., [13] k. tabl., bibliogr. 171 poz. + 2 zał.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi

66/83
Nr opisu: 0000004254
Wpływ zawartości magnezu w wapieniach triasowych ze złoża "Tarnów Opolski" na ich własności sorpcyjne w procesie odsiarczania spalin.
[Aut.]: Marek Pozzi, Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 427-437, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

67/83
Nr opisu: 0000024276
Anizotropia optyczna węgla na tle struktur tektonicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek Pozzi.
-Karbo 1998 R. 43 nr 1/2, s. 11-18, bibliogr. 24 poz.

68/83
Nr opisu: 0000073069
Optical anisotropy of vitrinite in coal seams from the fold area in the Upper Sileasian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek Pozzi.
W: Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Kraków, Poland, 28th August - 2nd September, 1995. Pt. 2. Eds: M. Podemski [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1997, s. 183-192, bibliogr. 5 poz. (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; 157)

69/83
Nr opisu: 0000026604
Udział nauk górniczych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
-Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 12, s. 1241-1243, bibliogr. 6 poz.

70/83
Nr opisu: 0000026822
Zróżnicowanie własności fluorescencyjnych egzynitu z wybranych sapropelitów Górnosląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Marek Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 89-98, bibliogr. 6 poz.

71/83
Nr opisu: 0000035437   
Anizotropia optyczna węgla w pokładach obszaru Jastrzębia jako przejaw naprężeń tektonicznych.
[Aut.]: Marek Pozzi.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 98 s., bibliogr. 65 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1334 Górnictwo ; z. 229)
Rozprawa habilitacyjna

72/83
Nr opisu: 0000041858
Ekologiczne aspekty lokowania odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego.
[Aut.]: B. Pozzi, Marek Pozzi.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 319-327, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

73/83
Nr opisu: 0000041863
Komputerowy program do określenia stopnia zuskokowania złoża.
[Aut.]: Marek Pozzi, T. Lewandowski.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 93-98, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

74/83
Nr opisu: 0000085666
Bituminous coals and anthracites from south-west part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik referatu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 222-228

75/83
Nr opisu: 0000085554
Bituminous coals and anthracites from south-west part of Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik abstraktu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 3/30

76/83
Nr opisu: 0000085474
Pozycja węgli warstw siodłowych obszaru Jastrzębia w Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla w Pokładzie.
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek Pozzi.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 122-126

77/83
Nr opisu: 0000085468
Zmienność stopnia zuskokowania złoża z głębokością w obszarze kopani "Jastrzębie" (GZW).
[Aut.]: Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 101-104

78/83
Nr opisu: 0000085465
Geological condition for occurrence of anthracites and anthracite coal in Jastrzębie coal mine.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVI Sympozjum, Kraków, 30-31 marca 1993. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1993, s. 35-41

79/83
Nr opisu: 0000085548
Aspects of volcanism in the western part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its influence on coal.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Coal petrology. XIth International meeting, Prague, September 24-25, 1992. Prague : Institute of Geotechnics, 1992, s. 24-34 (Acta Montana ; Ser. B ; 2 1211-1929)

80/83
Nr opisu: 0000085547
Geological setting of bituminous coals and anthracites in Rybnik Coal District (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
W: Coal, energy and environment. Proceedings international conference, Ostrava - Malenovice, October 12-16, 1992. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2

81/83
Nr opisu: 0000059911
Badania mineralogiczno-chemiczne odpadów powstałych przy produkcji żelazochromu na przykładzie huty Siechnica.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, Marek Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 79-95

82/83
Nr opisu: 0000064119
Występowanie skał intruzywnych w stropie pokładu 403/4 w kopalni "Morcinek".
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek Pozzi, K. Płachecki, P. Kucia.
-Prz. Gór. 1988 T. 44 nr 6, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.

83/83
Nr opisu: 0000064433
Zmiany stopnia uwęglenia materii organicznej rozproszonej i skoncentrowanej w warstwach siodłowych kop. "Moszczenica".
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 253-254

stosując format:
Nowe wyszukiwanie