Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PISARSKA B
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000008338   
Badania warunków przetwarzania roztworów siarczanu sodu metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, I. Wicher, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 4, s. 186-190, bibliogr. 11 poz.

roztwór Na2SO4 ; kwas siarkowy ; wodorotlenek sodu ; elektroliza membranowa

Na2SO4 solution ; sulfuric acid ; sodium hydroxide ; membrane electrolysis

2/19
Nr opisu: 0000020282
Badania możliwości przerobu siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, Rafał** Dylewski.
W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 r.. Łódź : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 217

3/19
Nr opisu: 0000006730
Study on the possibility of sodium sulfate converting into sulfuric acid and sodium hydroxide by membrane electrolysis method.
[Aut.]: B. Pisarska, A. Sieber, Rafał** Dylewski.
-Pol. J. Chem. Technol. 2003 vol. 5 nr 3, s. 42-46, bibliogr. 7 poz.

elektroliza membranowa ; kwas siarkowy ; wodorotlenek sodu ; roztwór siarczanu sodu

membrane electrolysis ; sulphuric acid ; sodium hydroxide ; pent sodium sulfate

4/19
Nr opisu: 0000000406
Badania nad otrzymywaniem szczawianu sodu metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, L. Kotas, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
-Chemik 2002 R. 55 nr 4, s. 98-101, bibliogr. 8 poz.

5/19
Nr opisu: 0000004658
Badania warunków przerobu roztworów siarczanu sodu metodą elektro-elektrodializy.
[Aut.]: B. Pisarska, Rafał** Dylewski.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 1.]. Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 293-302, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1536 Inżynieria Środowiska ; z. 46)

6/19
Nr opisu: 0000007291   
Studies on the synthesis of sodium ates (NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4) using membrane electrolysis.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
-J. Appl. Electrochem. 2002 vol. 32 iss. 5, s. 537-541. Impact Factor 1.117

7/19
Nr opisu: 0000016025
Otrzymywanie związków chemicznych o wysokiej czystości metodą elektrolizy membranowej na przykładzie octanu sodu.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 331-334, bibliogr. 1 poz.

8/19
Nr opisu: 0000004516
The production of high-purity compounds by means of membrane electrolysis on the example of sodium acetate.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 128

9/19
Nr opisu: 0000019704
Otrzymywanie fosforanów sodu z wykorzystaniem elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 329

10/19
Nr opisu: 0000063736
Dobór membran w procesie elektrochemicznej metody otrzymywania węglanu potasu.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 października 1997. Cz. 1: Referaty. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1997, s. 233-239

11/19
Nr opisu: 0000033232
A novel method for obtaining of potassium carbonate in electrolysis cells with ion exchange membranes.
[Aut.]: Witold** Gnot, B. Pisarska.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 1, s. 121-125, bibliogr. 2 poz.

12/19
Nr opisu: 0000033074   
Elektroliza membranowa roztworu chlorku potasu z jednoczesną karbonizacją wodorotlenku w przestrzeni katodowej elektrolizera.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 10, s. 381-383, bibliogr. 9 poz.

13/19
Nr opisu: 0000038317
Nowoczesna metoda otrzymywania węglanu potasu w elektrolizerach z membranami jonowymiennymi.
[Aut.]: Witold** Gnot, B. Pisarska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25

14/19
Nr opisu: 0000059833
Doświadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński, B. Pisarska, A. Krystek, H. Korensztajn, J. Foksa.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 2, s. 81-83, bibliogr. 12 poz.

15/19
Nr opisu: 0000062005
Opracowanie konstrukcji i wyniki eksploatacji badawczej elektrolizera DFK-15 do otrzymywania chloranów.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, A. Krystek, B. Pisarska, J. Foksa.
W: Chemie chloru a anorganicka elektrochemie, Usti nad Labem, 20.-22. listopadu 1990. Ceska Spolecnost Prumyslove Chemie CSVTS [i in.]. Usti nad Labem : Dum Techniky CSVTS, 1990, s. 1-6

16/19
Nr opisu: 0000059828
Porównawcze badania elektrolizy membranowej chlorku sodu i potasu.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, B. Pisarska.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 9, s. 417-419, bibliogr. 8 poz.

17/19
Nr opisu: 0000062441
Badania procesu otrzymywania chloru i wodorotlenku sodowego metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, A. Krystek, Rafał** Dylewski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 91

18/19
Nr opisu: 0000060499
Rozwój metod elektrolizy roztworów chlorków sodu i potasu. W stulecie uruchomienia pierwszej instalacji.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, B. Pisarska.
-Chem. Stos. 1989 t. 33 z. 3, s. 353-361, bibliogr. 8 poz.

19/19
Nr opisu: 0000064413
Badania elektrolizy membranowej chlorku sodowego w instalacji modelowej.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, B. Pisarska, J. Foksa, J. Moskała, A. Cebulski.
-Przem. Chem. 1988 t. 67 nr 6, s. 288-290, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie