Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PIOTROWSKI K
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000104728
Ziemniaki i ich odpady w wytwarzaniu biogazu.
[Aut.]: J. Cebula, Jolanta Bohdziewicz, A. Kowalczyk-Juśko, K. Piotrowski, A. Dudek.
Gdańsk : Wydaw. Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 2015, 65 s., bibliogr. 46 poz.
(Program Strategiczny NCBiR ; )

2/15
Nr opisu: 0000079334   
Physical properties of magnetostrictive composite materials with polyurethane matrix.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Anna Tomiczek, A. Szewczyk, K. Piotrowski, M. Gutowska, J. Więckowski, A. Nabiałek.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 63
Toż na CD-ROM

3/15
Nr opisu: 0000078166   
Physical properties of magnetostrictive composite materials with the polyurethane matrix.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Anna Tomiczek, B. Szewczyk, K. Piotrowski, M. Gutowska, J. Więckowski.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2012 vol. 57 nr 1, s. 21-27, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

materiały inteligentne ; materiał magnetostrykcyjny ; terfenol-D ; kompozyty ; własności fizyczne

smart materials ; magnetostrictive material ; terfenol-D ; composites ; physical properties

4/15
Nr opisu: 0000008029   
Kinetic analysis of sodium nitrate(III) inversion with nitric acid(V).
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, K. Piotrowski.
-Chem. Eng. J. 2003 vol. 95 iss. 1/3, s. 95-99, bibliogr.16 poz.. Impact Factor 0.992

azotan sodowy (III) ; kwas azotowy (V) ; inwersja ; równanie kinetyczne

sodium nitrate (III) ; nitric acid (V) ; inversion ; rate equation

5/15
Nr opisu: 0000008028   
Modelling of complex liquid-vapour equilibria in the urea synthesis process with the use of artificial neural network.
[Aut.]: K. Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, J. Schlesinger.
-Chem. Eng. Process. 2003 vol. 42 iss. 4, s. 285-289, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.793

równowaga para-ciecz ; proces syntezy mocznika ; sieć neuronowa

vapour-liquid equilibrium ; urea synthesis process ; neural network

6/15
Nr opisu: 0000001706
Badanie przesycenia maksymalnego roztworu metodą chłodzenia naturalnego.
[Aut.]: Karol** Machej, K. Piotrowski.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3D, s. 887-892, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.473

7/15
Nr opisu: 0000002245
Badanie stopnia zmieszania w krystalizatorze zbiornikowym o działaniu ciągłym.
[Aut.]: Karol** Machej, K. Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.

8/15
Nr opisu: 0000001864
Przegląd i ocena równań kinetycznych dla celów obliczeniowo-projektowych procesu krystalizacji masowej.
[Aut.]: Karol** Machej, K. Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 17-18, bibliogr. 10 poz.

9/15
Nr opisu: 0000005640
Badanie dynamiki procesu adsorpcji mocznika na złożu jonitowym.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Robak, K. Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 4/5, s. 10-13, bibliogr. 10 poz.

10/15
Nr opisu: 0000004292
Comparison of the kinetic equations for the design of a tank crystallizer.
[Aut.]: Karol** Machej, K. Piotrowski.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 332

11/15
Nr opisu: 0000005568
Modelowanie kinetyki złożonych procesów chemicznych z użyciem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: K. Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 12-15, bibliogr. 13 poz.

12/15
Nr opisu: 0000002077
Pomiar szerokości strefy metastabilnej wodnych roztworów soli za pomocą chłodzenia naturalnego.
[Aut.]: Karol** Machej, K. Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 10-14, bibliogr. 6 poz.

13/15
Nr opisu: 0000004285
The application of the artificial neural networks in chemical technology and engineering for the modelling of complex phase equilibria.
[Aut.]: K. Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, J. Schlesinger.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 337

14/15
Nr opisu: 0000005301
Modelling of urea synthesis process equilibrium with the use of artificial neural networks.
[Aut.]: K. Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, J. Schlesinger.
-Pol. J. Appl. Chem. 1999 vol. 43 nr 1/2, s. 69-76, bibliogr. 27 poz.

15/15
Nr opisu: 0000028397
Proekologiczna optymalizacja procesu syntezy mocznika z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: K. Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, J. Schlesinger.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 58-59

stosując format:
Nowe wyszukiwanie