Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OCHMAN JÓZEF
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/40
Nr opisu: 0000116937   
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w niskotemperaturowym systemie ogrzewczo-chłodzącym hali drukarni.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Bolesław Machulec, Józef Ochman.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2017 t. 34 z. 64, nr 1, s. 461-468, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

system grzewczy ; oszczędność energii ; pompa ciepła ; mata grzejna ; pasywny system chłodzenia

heating system ; energy saving ; heat pump ; heating mat ; passive cooling system

2/40
Nr opisu: 0000105880   
A thermal study of pipes with outer transverse fins.
[Aut.]: Stanisław Gil, Józef Ochman, Wojciech Bialik.
W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 562 (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)

3/40
Nr opisu: 0000106479   
A thermal study of pipes with outer transverse fins.
[Aut.]: Stanisław Gil, Józef Ochman, Wojciech Bialik.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 825-828, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

rura walcowana ; taśma ; badanie termiczne

rolled pipe ; strip ; thermal study

4/40
Nr opisu: 0000105878   
Analysis of fuel savings in metallurgical furnaces with protective atmosphere.
[Aut.]: Stanisław Gil, Wojciech Bialik, Józef Ochman.
W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 562 (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)

5/40
Nr opisu: 0000106476   
Analysis of fuel savings in metallurgical furnaces with protective atmosphere.
[Aut.]: Stanisław Gil, Wojciech Bialik, Józef Ochman.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 723-726, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

metalurgia ; piec ; oszczędność paliwa ; nowoczesny palnik ; atmosfera ochronna

metallurgy ; furnace ; fuel saving ; modern burner ; protective atmosphere

6/40
Nr opisu: 0000106121
Charakterystyka rekuperatora współpracującego z turbinową instalacją do odzysku energii z gazów wysokotemperaturowych.
[Aut.]: P. Mocek, Wojciech Bialik, J. Przegędza, Józef Ochman.
W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 381-392, bibliogr. 17 poz.

odzysk energii ; rekuperator ; turbina gazowa ; spalanie gazu

energy recovery ; recuperator ; gas turbine ; gas combustion

7/40
Nr opisu: 0000106465
Ecological and economic effects of applying a new generation burner to drying and soaking of casting ladles.
[Aut.]: Stanisław Gil, Wojciech Bialik, Bolesław Machulec, Józef Ochman, Agnieszka Fornalczyk.
W: Innovation - the foudation of competitive casting production. 15th International foundrymen conference, May 11th -13th, 2016, Opatija, Croatia. [Dokument elektroniczny]. Eds. Dolić Natalija, Zovko Brodarac Zdenka. Koprivnica : University of Zagreb. Faculty of Metallurgy, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 92-98, bibliogr. 7 poz.

8/40
Nr opisu: 0000105417   
Flow investigations on the substrate delivery system in a gas burner.
[Aut.]: Stanisław Gil, M. Rozpondek, Mariusz Wnęk, Józef Ochman.
-Holist. Approach Environ. 2016 vol. 6 nr 1, s. 17-24, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

palnik gazowy ; liczba oporu przepływu ; system dostarczania substratów

gas burner ; resistance number ; substrate delivery system

9/40
Nr opisu: 0000107099
Niskotemperaturowe systemy ogrzewania hal produkcyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Bolesław Machulec, Józef Ochman.
W: Architektura - budownictwo - inżynieria i ochrona środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. VI Konferencja naukowa, Solina 2016, Rzeszów - Polańczyk, 21-25 czerwca 2016 roku. Streszczenia referatów konferencyjnych. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 3

hala produkcyjna ; drukarnia ; ogrzewanie niskotemperaturowe ; odnawialne źródła energii

production hall ; printing house ; low temperature heating ; renewable energy sources

10/40
Nr opisu: 0000096047   
An experimental study on liquid fuel atomization.
[Aut.]: Józef Ochman, Wojciech Bialik, Stanisław Gil.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 3, s. 559-562, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

paliwo ciekłe ; rozpylenie paliwa ; temperatura ; ciśnienie

liquid fuel ; fuel atomization ; temperature ; pressure

11/40
Nr opisu: 0000102576   
Pressurized recuperator for heat recovery in industrial high temperature processes.
[Aut.]: Stanisław Gil, Jan** Góral, Józef Ochman, P. Hornak, Tadeusz** Wiśniewski.
-Arch. Metall. Mater. 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1847-1852, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 30.000

rekuperator ; przewodnictwo cieplne ; przepływ ; procesy wysokotemperaturowe

recuperator ; heat transfer ; flow ; high temperature processes

12/40
Nr opisu: 0000091860   
An experimental gasodynamic study of a model of furnace for ferroalloy production.
[Aut.]: Stanisław Gil, Jan** Góral, Józef Ochman, Mariola Saternus.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 3, s. 307-310, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

stop żelaza ; krzem ; piec ; model ; dystrybucja gazu ; prędkość gazu

ferroalloy ; silicon ; furnace ; model ; gas distribution ; velocity of gas

13/40
Nr opisu: 0000091830   
An experimental study on the air delivery and gas removal method in a model of furnace for ferroalloy production.
[Aut.]: Stanisław Gil, Jan** Góral, Józef Ochman, Mariola Saternus, Wojciech Bialik.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 4, s. 447-450, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

żelazokrzem ; piec ; model ; dystrybucja gazu

ferrosilicon ; furnace ; model ; gas distribution

14/40
Nr opisu: 0000097517   
Ograniczenie skutków emisji ditlenku węgla przy wykorzystaniu naturalnej sekwestracji.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Stanisław Gil, P. Mocek, B. Gradoń, Bolesław Machulec, Józef Ochman.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2014 t. 31 z. 61, nr 3/II/2014, s. 65-71, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

emisja CO2 ; globalne ocieplenie ; sekwestracja ; fotosynteza

CO2 emission ; global warming ; sequestration ; photosynthesis

15/40
Nr opisu: 0000086212   
Bilans energii pieca do produkcji żelazostopów.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Jan** Góral, Józef Ochman, Tadeusz** Wiśniewski.
-Hutnik 2013 R. 80 nr 6, s. 434-440, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

żelazokrzem ; bilans energii ; energia odpadowa ; turbina gazowa ; piec

ferrosilicon ; energy balance ; waste energy ; gas turbine ; furnace

16/40
Nr opisu: 0000087802
Research on the reactants delivery system in a diffusion gas burner.
[Aut.]: Stanisław Gil, Maciej** Rozpondek, Mariusz Wnęk, Józef Ochman.
W: Energy transformations in industry. 13th International scientific conference, Rackova Dolina, Slovakia, 25-27 September 2013. Eds: A. Varga [et al.]. Kosice : Technical University of Kosice, 2013, s. 40-41, bibliogr. 12 poz.

17/40
Nr opisu: 0000084469   
Badania laboratoryjne właściwości technologicznych kwarcytów jako surowca do procesu elektrotermicznego wytopu żelazokrzemu.
[Aut.]: Grzegorz Kopeć, Roman** Przeliorz, Józef Ochman, Wojciech Bialik.
-Hutnik 2012 R. 79 nr 12, s. 834-836. Punktacja MNiSW 6.000

żelazokrzem ; kwarcyt ; badanie laboratoryjne

ferrosilicon ; quartzite ; laboratory test

18/40
Nr opisu: 0000084417   
Możliwości wykorzystania energii słonecznej dla pozyskiwania ciepła i chłodu w warunkach klimatycznych Polski.
[Aut.]: Stanisław Gil, Bogusław** Gradoń, Wojciech Bialik, Józef Ochman, Maciej** Rozpondek.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. 2012 z. 59, nr 2/2012/II, s. 235-242, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

energia słoneczna ; hybrydowy system solarny ; energia odnawialna

solar energy ; hybrid solar system ; renewable energy

19/40
Nr opisu: 0000107725   
Patent. Polska, nr 209 132. Samorekuperacyjny palnik płaskopłomienny na gaz ziemny o niskiej emisji tlenków azotu. Int. Cl. F23D 99/00, F23D 14/48.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Józef Ochman.
Zgłosz. nr 383 496 z 08.10.2007. Opubl. 29.07.2011, s. 1-4

palnik płaskopłomienny ; palnik samorekuperacyjny ; palnik gazowy

flat flame burner ; self-recuperative burner ; gas burner

20/40
Nr opisu: 0000048043
Low NOx flat flame natural gas burner for high temperature furnaces.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Józef Ochman, Jan** Góral.
-J. Energy Inst. 2008 vol. 81 no. 4, s. 205-210, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.740

21/40
Nr opisu: 0000049236
Low NOx flat flame natural gas burner for high temperature furnaces.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Józef Ochman, Jan** Góral.
-J. Inst. Energy 2008 vol. 81 iss. 4, s. 205-210, bibliogr. 5 poz.

22/40
Nr opisu: 0000038064   
Modelowanie rozkładu temperatury w płomieniach generowanych przez palniki gazowe w przemysłowych piecach grzewczych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Józef Ochman, Jan** Góral.
-Hutnik 2008 R. 75 nr 5, s. 253-257, bibliogr. 6 poz.

palnik gazowy ; piec grzewczy ; modelowanie matematyczne

gas burner ; reheating furnace ; mathematical modelling

23/40
Nr opisu: 0000050045
Redukcja emisji NOx z przemysłowych pieców wysokotemperaturowych opalanych gazem ziemnym z możliwością wykorzystania w przemyśle szklarskim.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Bogusław** Gradoń, Jan** Góral, Józef Ochman.
W: Przemysł szklarski. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 21-23 października 2008. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 29-40

24/40
Nr opisu: 0000028151   
Niskoemisyjny palnik płaskopłomienny do pieców wysokotemperaturowych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Józef Ochman, Jan** Góral.
-Hutnik 2007 R. 74 nr 5, s. 265-269, bibliogr. 11 poz.

palnik niskoemisyjny ; palnik płaskopłomienny ; piec wysokotemperaturowy ; emisja NOx

low-emission burner ; flat-flame burner ; high-temperature furnace ; NOx emission

25/40
Nr opisu: 0000032512
Przystosowanie rusztowego kotła węglowego do opalania gazem z odmetanowania kopalń.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Józef Ochman.
-Energetyka 2007 nr 11, s. 796-800, bibliogr. 7 poz.

kocioł rusztowy ; odmetanowanie ; kocioł wodny ; gaz kopalniany ; kopalnia węgla kamiennego

grate boiler ; demethanization ; water boiler ; mine gas ; hard coal mine

26/40
Nr opisu: 0000037590   
Wpływ parametrów palnika płaskopłomiennego na emisję tlenków azotu z wysokotemperaturowego pieca grzewczego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Józef Ochman.
Katowice, 2007, 113 k., bibliogr. 118 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Tomeczek

paliwo gazowe ; spalanie ; palnik gazowy ; palnik płaskopłomienny ; emisja zanieczyszczeń ; tlenek azotu ; modelowanie matematyczne

gaseous fuel ; combustion ; gas burner ; flat flame burner ; pollutants emission ; nitrogen oxide ; mathematical modelling

27/40
Nr opisu: 0000019023   
Możliwości obniżenia emisji tlenków azotu z pieców przemysłowych wyposażonych w palniki tlenowe.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Maciej** Rozpondek, Józef Ochman.
-Hutnik 2006 R. 73 nr 5, s. 229-233, bibliogr. 5 poz.

przemysłowy piec wysokotemperaturowy ; palnik tlenowy ; palnik gazowy ; emisja NOx

industrial high temperature furnace ; oxygen burner ; gas burner ; NOx emission

28/40
Nr opisu: 0000008096   
Modelling of deposits formation on heating tubes in pulverized coal boilers.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Henryk** Palugniok, Józef Ochman.
-Fuel 2004 vol. 83 nr 2, s. 213-221. Impact Factor 1.368

29/40
Nr opisu: 0000010046
Osady na powierzchniach grzewczych kotłów opalanych węglem.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Henryk** Palugniok, Józef Ochman.
-Gosp. Paliw. 2004 nr 9/10, s. 28-33, bibliogr. 3 poz.

30/40
Nr opisu: 0000011849
Coal mineral matter transformation and mechanism of deposits formation on heating tubes in boilers.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Henryk** Palugniok, Józef Ochman.
W: 12th International Conference on Coal Science, Cairns, Australia, 2-6 November 2003. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-rom) 13B2

31/40
Nr opisu: 0000011852
Modelling of deposits formation on heating tubes in coal fired boilers.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Henryk** Palugniok, Józef Ochman.
W: XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003. Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Commitee, Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, OPTI_ENERGY. Centre of Excellence. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 84

32/40
Nr opisu: 0000000491
Konsekwencje technologiczne i ekologiczne wyrównywania pola temeratury w wysokotemperaturowych piecach przemysłowych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Bogusław** Gradoń, Jan** Góral, Józef Ochman.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 3, s. 92-95, bibliogr. 5 poz.

33/40
Nr opisu: 0000002027
Niskoemisyjne palniki gazowe EPK do modernizacji kotłów ciepłowniczych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Józef Ochman, Lech* Dobrowolski.
-Gosp. Paliw. 2000 R. 48 nr 5, s. 15-19, bibliogr. 8 poz.

34/40
Nr opisu: 0000009404
Nowe rozwiązania w kotłach energetycznych małej i średniej mocy opalanych paliwami gazowymi.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Piotr** Adamiec, Lech* Dobrowolski, Jan** Góral, Józef Ochman.
W: Energetyka 2000. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 8-10 listopada 2000. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 377-384, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Seria: Konferencje ; nr 10 0324-9395)

35/40
Nr opisu: 0000102628
Quasi-izotermiczne nagrzewanie w wysokotemperaturowych piecach przemysłowych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Bogusław** Gradoń, Jan** Góral, Józef Ochman.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. VIII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy, 4-7.X.2000. Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Huta "Częstochowa" S.A.. Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 2000, s. 345-352, bibliogr. 5 poz.

36/40
Nr opisu: 0000006657
Energooszczędne procesy suszenia i nagrzewania kadzi metalurgicznych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Józef Ochman, Jan** Góral, Z. Sikora, A. Adamiec, S. Starzykowski, J. Kowalik, J. Pęczek, E. Czerwiński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 93-96, bibliogr. 3 poz.

37/40
Nr opisu: 0000006634
Palniki blokowe EP dla technologii suszarniczych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Józef Ochman, Jan** Góral.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 71-74, bibliogr. 8 poz.

38/40
Nr opisu: 0000102562
Nowoczesne stanowisko do suszenia i nagrzewania kadzi odlewniczych automatycznym, niskoemisyjnym palnikiem samorekuperacyjnym.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Józef Ochman, Jan** Góral.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. VI Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy, 7-10.X.1998 r. Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, Huta "Częstochowa" S.A... Częstochowa : Katedra Pieców Przemysłowych, 1998, s. 251-258

39/40
Nr opisu: 0000102563
Optymalizacja procesów technologicznych w suszarniach z zastosowaniem palników blokowych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Jan** Góral, Józef Ochman.
W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych. VI Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Poraj k. Częstochowy, 7-10.X.1998 r. Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, Huta "Częstochowa" S.A... Częstochowa : Katedra Pieców Przemysłowych, 1998, s. 259-264

40/40
Nr opisu: 0000047084
Wpływ wadliwości spawanych rur ożebrowanych na ich sprawność termiczną.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Józef Ochman, Henryk** Palugniok, W. Voss.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. II Seminarium naukowe, Katowice, 20 maja 1994. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Ref. 15] s. 1-4, bibliogr. 1 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie