Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NIEMIEC P
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000107619
Efektywność odmanganiania wody na złożach aktywnych na przykładzie kilkuletniej eksploatacji SUW Leśna w Zabrzu.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, Izabela Zimoch, P. Niemiec.
-INSTAL 2016 nr 7/8, s. 54-56, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

żelazo ; mangan ; wody podziemne ; masa G1

iron ; manganese ; underground water ; mass G1

2/19
Nr opisu: 0000099479   
Ferroelectric and magnetic properties of the PMN-PT-nickel zinc ferrite multiferroic ceramic composite materials.
[Aut.]: D. Bochenek, P. Niemiec, R. Skulski, A. Chrobak, Paweł Wawrzała.
-Mater. Chem. Phys. 2015 vol. 157, s. 116-123, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.101. Punktacja MNiSW 35.000

ceramika ; spiekanie ; mikrostruktura ; właściwości dielektryczne ; właściwości magnetyczne

ceramics ; sintering ; microstructure ; dielectric properties ; magnetic properties

3/19
Nr opisu: 0000089974
Efekty modernizacji technologii i urządzeń uzdatniania wody podziemniej SUW Leśna w Zabrzu.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, P. Niemiec, J. Wawrzyniuk, J. Herman.
-INSTAL 2014 nr 2, s. 59-61, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

uzdatnianie wody ; wody podziemne ; odżelazianie ; odmanganianie

water treatment ; underground water ; iron removal ; manganese removal

4/19
Nr opisu: 0000099481
Technology and properties of (1-x)PZT-(x)PFW Ceramics with 0.25.
[Aut.]: R. Skulski, R. Nogas-Cwikiel, D. Bochenek, P. Niemiec, Paweł Wawrzała.
W: Materials and Applications for Sensors and Transducers III. Proceedings of the 3rd International Conference (IC-MAST 2013), Prague, Czech Republic, September 13-17, 2013.. Ed. by E. Hristoforou and D. S. Vlachos. Pfaffikon : Trans Tech Publications, 2014, s. 424-427 (Key Engineering Materials ; vol. 605 1013-9826). Punktacja MNiSW 8.000

właściwości dielektryczne ; multiferroik ; przemiana fazowa ; ceramika PZT-PFW

dielectric properties ; multiferroics ; phase transition ; PZT-PFW ceramics

5/19
Nr opisu: 0000093297   
The influence of microstructure on the magnetoelectric effect in ceramic composites.
[Aut.]: J. Bartkowska, D. Bochenek, Daniel* Michalik, P. Niemiec.
-Mater. Ceram. 2014 R. 66 nr 3, s. 229-234, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

kompozyt magnetoelektryczny ; współczynnik sprzężenia magnetoelektrycznego ; mikrostruktura ; multiferroik

magnetoelectric composite ; magnetoelectric coupling coefficient ; microstructure ; multiferroics

6/19
Nr opisu: 0000099644
Ceramics PMN-PT-PFN for multilayer capacitors.
[Aut.]: D. Bochenek, R. Skulski, Paweł Wawrzała, P. Niemiec.
W: Adaptive, active and multifunctional smart materials systems. 4th International Conference on Smart Materials, Structures and Systems, Terme, Italy, June 10-14, 2012. Selected, peer reviewed papers. Symposium A. Eds: Pietro Vincenzini, Yoon-Bong Hahn, Salvatore Iannotta, Andreas Lendlein, Vincenzo Palermo, Shashi Paul, Concita Sibilia, S. Ravi P. Silva and Gopalan Srinivasan. Durnten : Trans Tech Publications, 2013, s. 47-52 (Advances in Science and Technology ; 77 1662-0356)

kondensator ; ceramika ; dielektryk ; ferroelektryk ; MLCC

capacitor ; ceramics ; dielectric ; ferroelectric ; MLCC

7/19
Nr opisu: 0000099636   
Diffused AFE/RFE/PE phase transitions in (Pb0.88Ba0.1La0.02)(Zr0.6Sn0.4-x Ti x )0.995O3 ceramics obtained from oxides and carbonates.
[Aut.]: P. Niemiec, R. Skulski, D. Bochenek, Paweł Wawrzała.
-Phase Transit. 2013 vol. 86 iss. 2/3, s. 267-274, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.044. Punktacja MNiSW 20.000

pętla histerezy ; mikrostruktura ; kondensator impulsowy ; antyferroelektryki

hysteresis loop ; microstructure ; pulse capacitor ; antiferroelectrics

8/19
Nr opisu: 0000097781
Efekty modernizacji technologii i urządzeń uzdatniania wody podziemnej SUW Leśna w Zabrzu.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, P. Niemiec, J. Wawrzyniuk, J. Herman.
W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol. 3. Pod red. Izabeli Zimoch, Waldemara Sawiniaka. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 271-276, bibliogr. 9 poz.

odżelazianie wody ; wody podziemne ; uzdatnianie wody ; odmanganianie

iron removal ; underground water ; water treatment ; manganese removal

9/19
Nr opisu: 0000099635   
Electrophysical properties of PMN-PT-PS-PFN:Li ceramics.
[Aut.]: R. Skulski, D. Bochenek, P. Niemiec, Paweł Wawrzała, J. Suchanicz.
-Condens. Matter Phys. 2013 vol. 16 iss. 3, s. 1-6, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.771. Punktacja MNiSW 15.000

relaksor ; ferroelektryk ; ceramika ; kondensator ; przemiana fazowa

relaxor ; ferroelectrics ; ceramics ; capacitor ; phase transition

10/19
Nr opisu: 0000099629   
Multiferroic ceramic composites based on PZT type ceramic and NiZnFe ferrite.
[Aut.]: D. Bochenek, P. Niemiec, Paweł Wawrzała, A. Chrobak.
-Ferroelectrics 2013 vol. 448 iss. 1, s. 96-105, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.433. Punktacja MNiSW 15.000

11/19
Nr opisu: 0000099642
Multilayer ceramic capacitors based on the PMN-PT-PFN solid solution.
[Aut.]: R. Skulski, Paweł Wawrzała, D. Bochenek, J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Niemiec.
W: Adaptive, active and multifunctional smart materials systems. 44th International Conference on Smart Materials, Structures and Systems, Terme, Italy, June 10-14, 2012. Selected, peer reviewed papers. Symposium A. Eds: Pietro Vincenzini, Yoon-Bong Hahn, Salvatore Iannotta, Andreas Lendlein, Vincenzo Palermo, Shashi Paul, Concita Sibilia, S. Ravi P. Silva and Gopalan Srinivasan. Durnten : Trans Tech Publications, 2013, s. 41-46 (Advances in Science and Technology ; 77 1662-0356)

wielowarstwowy kondensator ceramiczny ; MLCC ; relaksor

multilayer ceramic capacitor ; MLCC ; relaxor ; lead magnetoniobate

12/19
Nr opisu: 0000099640   
Technology and electrophysical properties of multiferroic PZT-PFT ceramics.
[Aut.]: P. Niemiec, R. Skulski, D. Bochenek, Paweł Wawrzała.
-Arch. Metall. Mater. 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1361-1364, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.763. Punktacja MNiSW 30.000

straty dielektryczne ; ferroelektromagnetyk ; multiferroik ; roztwór stały PZT-PFT

dielectric losses ; ferroelectromagnetic ; multiferroics ; PZT-PFT solid solution

13/19
Nr opisu: 0000099639   
Technology and properties PMN-PT-PS-PFN: Li material for multilayer capacitor.
[Aut.]: P. Niemiec, R. Skulski, D. Bochenek, Paweł Wawrzała.
-Arch. Metall. Mater. 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1313-1316, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.763. Punktacja MNiSW 30.000

ferroelektryk ; kondensator wielowarstwowy ; ceramika PMN-PT ; relaksor

ferroelectrics ; multilayer capacitor ; PMN-PT ceramic ; relaxor

14/19
Nr opisu: 0000040148   
Patent. Polska, nr 198 322. Sposób otrzymywania epoksydowych olejów roślinnych. Int. Cl. C10M 129/66.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Wiesław** Szeja, Stefania** Fiszer, P. Niemiec, A. Kucharczyk.
Zgłosz. nr 357 577 z 06.12.2002. Opubl. 30.06.2008, 4 s.

epoksydowany olej roślinny ; nadtlenek wodoru ; kwas organiczny

epoxidated vegetable oil ; hydrogen peroxide ; organic acid

15/19
Nr opisu: 0000010805
Kompozycje olejów roślinnych i produktów ich epoksydacji jako środki smarowe.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer, P. Niemiec, Janusz* Klomfas.
-Nafta-Gaz 2004 R. 60 nr 12, s. 653-658, bibliogr. 9 poz.

olej roślinny ; środki smarowe ; epoksydacja

vegetable oil ; lubricants ; epoxidation

16/19
Nr opisu: 0000004104
Epoksydowane oleje roślinne jako środki smarowe.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, Urszula** Szałajko, Wiesław** Szeja, P. Niemiec.
W: Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003. Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 2. Warszawa : Zakład Wydaw. "Przemysł Chemiczny", 2003, s. 1016-1019, bibliogr. 8 poz. (Przemysł Chemiczny ; t. 82, nr 8/9 0033-2496)

olej roślinny ; epoksydacja ; smar

vegetable oil ; epoxidation ; lubricant

17/19
Nr opisu: 0000003847
Ocena półsyntetycznych środków smarowych w warunkach zacierania.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, P. Niemiec, Janusz* Klomfas, Wiesław** Szeja.
-Tribologia 2003 R. 34 nr 3, s. 37-46, bibliogr. 10 poz.

olej roślinny ; olej estrowy ; półsyntetyczny olej smarowy ; właściwości smarne

vegetable oil ; ester oil ; semi-synthetic lube oil ; lubricating properties

18/19
Nr opisu: 0000008342
The obtaining and properties of products of the transesterification of rape-speed oil as components of lubricating oils.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, Urszula** Szałajko, Tadeusz Bieg, Janusz* Klomfas, P. Niemiec.
-Pol. J. Appl. Chem. 2003 vol. 47 nr 4, s. 307-316, bibliogr. 15 poz.

transestryfikacja ; olej rzepakowy ; olej smarujący ; stabilność oksydacyjna

transesterification ; rape oil ; lubricating oil ; oxidation stability

19/19
Nr opisu: 0000007603
Wpływ procesu epoksydacji na własności smarne olejów roślinnych.
[Aut.]: P. Niemiec, Stefania** Fiszer, Wiesław** Szeja.
-Tribologia 2003 R. 34 nr 6, s. 35-43, bibliogr. 8 poz.

olej roślinny ; olej epoksydowany ; epoksydacja ; własności smarne

vegetable oil ; epoxidized oil ; epoxidation ; lubricating properties

stosując format:
Nowe wyszukiwanie