Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NAWRACKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/2
Nr opisu: 0000133762   
Foreign language teacher education in Germany, Iran and Poland - a comparative comparative study.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
W: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje. Pod red. Grażyny Zarzyckiej, Beaty Grochali, Iwony Dembowskiej-Wosik. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 121-137, bibliogr. 16 poz. (Acta Universitatis Lodziensis ; Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców ; 26 0860-6587). Punktacja MNiSW 20.000

pedeutologia ; kształcenia nauczycieli ; profesjonalizacja kształcenia ; europejskie standardy pedeutologiczne

pedeutology ; teacher training ; professionalization of teacher training ; European standards of teacher training

2/2
Nr opisu: 0000133360
Podręczniki i materiały dydaktyczne do języka polskiego jako obcego/drugiego w świetle koncepcji międzykulturowości i transkulturowości.
[Aut.]: Monika Nawracka.
W: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 117-138, bibliogr. (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2)

język polski ; język obcy ; kultura ; międzykulturowość ; transkulturowość ; uczenie się

Polish language ; foreign language ; culture ; interculturality ; transculturality ; learning

stosując format:
Nowe wyszukiwanie