Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MI¦KIEWICZ RADOSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000128631   
Public goods versus the farm price-cost squeeze: shaping the sustainability of the EU's common agricultural policy.
[Aut.]: B. Czyżewski, A. Matuszczak, Radosław Mi¶kiewicz.
-Technol. Econ. Dev. Econ. 2019 vol. 25 iss. 1, s. 82-102, bibliogr.

zrównoważony rozwój ; ¶rodowiskowe dobra publiczne ; polityka rolna ; funkcja CES ; funkcja o stałej elastyczno¶ci substytucji ; wydajno¶ć

sustainable development ; environmental public goods ; agricultural policy ; CES function ; Constant Elasticity of Substitution function ; productivity

2/17
Nr opisu: 0000128553   
The effects of confinement in pores built of folded graphene sheets on the equilibrium of nitrogen monoxide dimerisation reaction.
[Aut.]: S. Furmaniak, P. A. Gauden, A. Patrykiejew, Radosław Mi¶kiewicz, P. Kowalczyk.
-J. Phys., Condens. Matter 2019 vol. 31 iss. 13, art. no. 135001 s. 1-14, bibliogr. 98 poz.. Impact Factor 2.617. Punktacja MNiSW 30.000

pofalowana płaszczyzna grafenowa ; system porowaty ; równowaga reakcji chemicznych

folded graphene ; porous system ; equilibria of chemical reactions

3/17
Nr opisu: 0000126412   
Carbon nanohorns as reaction nanochambers - a systematic Monte Carlo study.
[Aut.]: S. Furmaniak, P. A. Gauden, A. Patrykiejew, Radosław Mi¶kiewicz, P. Kowalczyk.
-Sci. Rep. 2018 vol. 8 iss. 1, art. no. 15407 s. 1-9, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 4.122. Punktacja MNiSW 40.000

4/17
Nr opisu: 0000125865
Koncentracja przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - współczesne wyzwania.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz, Mariola DĽwigoł-Barosz, K. Paj±k.
W: Innowacyjno¶ć polskiej gospodarki: wybrane aspekty. Red.: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 61-77

koncentracja przedsiębiorstw ; zarz±dzanie wiedz± ; inteligencja emocjonalna ; lider obu płci

enterprises concentration ; knowledge management ; emotional intelligence ; leader of both sexes

5/17
Nr opisu: 0000126078
Koncepcìâ buduvannâ programi restrukturizacìï pìdpriemstva.
[Aut.]: Henryk DĽwigoł, Mariola DĽwigoł-Barosz, Radosław Mi¶kiewicz.
W: Structural transformations and problems of information economy formation. Collective monograph. Ed.: Pershyna Olena. Department of Economics and Business-Processes Modelling. Alfred Nobel University. New York : Yunona Publishing, 2018, s. 24-35, bibliogr. 33 poz.

6/17
Nr opisu: 0000126028   
Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce globalnej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 407-418, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konsolidacja ; Industry 4.0 ; transfer wiedzy

consolidation ; Industry 4.0 ; knowledge transfer

7/17
Nr opisu: 0000126594
Transparency in knowledge transfer processes in an enterprise.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Prz. Organ. 2018 nr 8, s. 10-17, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

transparentno¶ć ; transfer wiedzy ; fuzja ; przejęcie

transparency ; knowledge transfer ; merger ; acquisition

8/17
Nr opisu: 0000122893
Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018, 149 s.

9/17
Nr opisu: 0000122919
Energy security in regional policy in Wielkopolska Region of Poland.
[Aut.]: K. Paj±k, O. Kvilinskyi, O. Fasiecka, Radosław Mi¶kiewicz.
-Ekon. i ¦rod. 2017 nr 2, s. 122-138, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

strategiczne technologie energetyczne ; rynek energii ; równowaga sił w regionie ; zużycie energii ; produkcja energii ; dywersyfikacja energetyczna

strategic energy technologies ; energy market ; balance of power in the region ; energy consumption ; energy production ; energy diversification

10/17
Nr opisu: 0000122917   
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw hutniczych w gospodarce globalnej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2017 t. 76 nr 5, s. 95-105, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Kooperacja przedsiębiorstw i jej zaczenie dla konkurencyjno¶ci gospodarki lokalnej i krajowej. Red. Sławomir Jankiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

sektor hutniczy ; konsolidacja ; fuzja ; przejęcie

steel sector ; consolidation ; merger ; acquisition

11/17
Nr opisu: 0000122915
Knowledge as the basis of business operations.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Współpraca Eur. 2017 nr 5, s. 21-29, bibliogr.

sieć organizacyjna ; wiedza ; technologia informacyjna ; logistyka w procesie nabywania ; kapitał intelektualny ; mapa wiedzy

organisational network ; knowledge ; information technology ; logistics in the acquisition process ; intellectual capital ; knowledge map

12/17
Nr opisu: 0000122920   
Knowledge in the process of enterprise acquisition.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Prog. Econ. Sci. 2017 nr 4, s. 415-432, bibliogr. 25 poz.

sieć organizacji ; wiedza ; technologia informacyjna ; logistyka w procesie nabywania ; kapitał intelektualny ; mapa wiedzy

organisational network ; knowledge ; information technology ; logistics in the acquisition process ; intellectual capital ; knowledge map

13/17
Nr opisu: 0000122894
Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Ekon. Visn. Don'basu 2017 no. 4, s. 147-153, bibliogr. 44 poz.

fuzja ; przejęcie ; proces restrukturyzacji ; kompetencje menedżerskie ; opłacalno¶ć inwestycji ; strategia firmy ; innowacyjno¶ć firmy ; sprawne działania operacyjne

merger ; acquisition ; restructuring process ; managerial competences ; investment profitability ; company strategy ; company innovativeness ; smooth operation practices

14/17
Nr opisu: 0000122892
Organisational structure in the process of integration. On the example of iron and steel industry enterprises in Poland.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warsaw : Difin, 2017, 142 s.

15/17
Nr opisu: 0000122916   
Piony scalone a struktury organizacyjne wybranych przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 285-296, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarz±dzanie ; struktura organizacyjna ; system wytwórczy ; formalizacja ; departamentyzacja ; konsolidacja ; przejęcie ; fuzja ; piony scalone

management ; organizational structure ; manufacturing system ; formalization ; departmentalization ; consolidation ; acquisition ; merger ; consolidated divisions

16/17
Nr opisu: 0000122891
Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017, 370 s.

17/17
Nr opisu: 0000122890
Knowledge transfer in merger and acquisition processes in the metallurgical industry.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warszawa : Polish Scientific Publ. PWN, 2016, 370 s.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie