Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LUTYŃSKA SYLWIA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/31
Nr opisu: 0000132440   
Characterization of diatomaceous earth and halloysite resources of Poland.
[Aut.]: Marcin Lutyński, Piotr Sakiewicz, Sylwia Lutyńska.
-Minerals 2019 vol. 9 iss. 11, art. no. 670 s. 1-17$bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 2.250. Punktacja MNiSW 100.000

haloizyt ; diatomit ; złoże mineralne ; absorbent mineralny

halloysite ; diatomite ; mineral deposit ; mineral absorbent

2/31
Nr opisu: 0000124501
Research Project: "Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe" (ENFLUID) - assumptions, evolution and results.
[Aut.]: Sylwia Lutyńska, Marian Turek, A. A. Hamouda, R. Cicha-Szot, G. Leśniak, P. Kasza, K. Wilk.
-Nafta-Gaz 2018 R. 74 nr 6, s. 479-483, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szczelinowanie hydrauliczne ; niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego ; płyn zwrotny ; interakcja woda-skała-gaz

hydraulic fracturing ; unconventional natural gas deposit ; flowback water ; water-rock-gas interaction

3/31
Nr opisu: 0000115896   
Kinetic models of AMD in the area of post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia Lutyńska.
W: 15th Water-Rock Interaction International Symposium. WRI-15, Evora, Portugal, 16-21 October 2017. Ed. by Jose Manuel Marques, Antonio Chambel. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 489-496, bibliogr. 7 poz. (Procedia Earth and Planetary Science ; vol. 17 1878-5220)

drenaż kwaśnych wód ; zbiornik poeksploatacyjny ; model kinetyczny

acid mine drainage ; post mining reservoir ; kinetic model

4/31
Nr opisu: 0000119487   
Międzynarodowy Dzień Ziemi na Wydziale Górnictwa i Geologii.
[Aut.]: Sylwia Lutyńska.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 5, s. 44-45

Wydział Górnictwa i Geologii ; Międzynarodowy Dzień Ziemi

Faculty of Mining and Geology ; International Day of the Earth

5/31
Nr opisu: 0000114797   
Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2).
[Aut.]: P. Bujok, Sylwia Lutyńska, M. Klempa, M. Porzer.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 3, s. 159-160, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

CCS ; składowanie geologiczne ; złoże węglowodorów ; projekt pilotażowy

CCS ; geological storage ; hydrocarbon deposit ; pilot project

6/31
Nr opisu: 0000112589
Inventory of Polish critical raw materials essential for the economy of the European Union.
[Aut.]: Marcin Lutyński, Sylwia Lutyńska.
W: XXIV International Conference Ecological Truth. EcoIst'16, Vrnjacka Banja 12-15 June 2016. Proceedings. Eds.: Radoje V. Pantovic, Zoran S. Markovic. Bor : University, Technical Faculty, 2016, s. 104-108, bibliogr. 7 poz.

surowiec krytyczny ; gospodarka Unii Europejskiej

critical raw material ; European Union economy

7/31
Nr opisu: 0000112592   
Możliwości wykorzystania metod teledetekcji do monitoringu obszarów występowania kwaśnego drenażu.
[Aut.]: Sylwia Lutyńska.
W: Wyzwania polskiej geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny. Tom kongresowy. Red. Jurand Wojewoda. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Warszawa : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2016, s. 217-220, bibliogr. 8 poz.

kwaśne wody kopalniane ; teledetekcja ; dane hiperspektralne

acid mine drainage ; remote sensing ; hyperspectral data

8/31
Nr opisu: 0000108385
Potencjał krajowych surowców krytycznych istotnych dla gospodarki Unii Eureopejskiej.
[Aut.]: Sylwia Lutyńska, Marcin Lutyński.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 9, s. 512-515, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

surowiec krytyczny ; gospodarka surowcami mineralnymi ; regulacje prawne ; Unia Europejska

critical raw material ; mineral resources management ; legal regulations ; European Union

9/31
Nr opisu: 0000114737   
The factors controlling formation and intensity of Acid Mine Drainage in the area of Polish part of Muskau Arch.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia Lutyńska.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper nr 2043 s. 1, bibliogr. 2 poz.

10/31
Nr opisu: 0000103897   
Assessment of water quality of degraded anthropogenic reservoirs situated in the area of the former coal mine Rozbark in Bytom.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Sylwia Lutyńska.
-Geol. Geophys. Environ. 2015 vol. 41 nr 3, s. 249-256, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

zdegradowany zbiornik antropogeniczny ; jakość wody powierzchniowej ; rekultywacja

degraded anthropogenic reservoir ; surface water quality ; reclamation

11/31
Nr opisu: 0000115546
Environmental concerns of shale gas production in Poland.
[Aut.]: Marcin Lutyński, Sylwia Lutyńska.
W: XXIII International Conference Ecological Truth b Eco-Ist'15, 17-20 June 2015, Kopaonik, Serbia e f c Eds. Radoje V. Pantovic, Zoran S. Markovic d. Bor : University of Belgrade. Technical Faculty, 2015, s. 421-426, bibliogr. 12 poz.

gaz łupkowy ; szczelinowanie hydrauliczne ; zagrożenie środowiskowe

shale gas ; hydraulic fracturing ; environmental risk

12/31
Nr opisu: 0000102465   
Identification of processes controlling chemical composition of pit lakes waters located in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland).
[Aut.]: Sylwia Lutyńska, Krzysztof Labus.
-Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 3, 60-69, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.919. Punktacja MNiSW 15.000

Łuk Mużakowa ; drenaż kwaśnych wód ; analiza statystyczna ; analiza specjacyjna

Muskau Arch ; acid mine drainage ; statistical analysis ; speciation analysis ; pit lake

13/31
Nr opisu: 0000100590   
Wpływ antropopresji na środowisko wodne obszaru Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły (Górny Śląsk).
[Aut.]: Jacek Nowak, Sylwia Lutyńska.
-Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2015 vol. 17 nr 2, s. 11-18, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zanieczyszczenie wody ; antropopresja ; złoże rud cynku i ołowiu ; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły

water contamination ; anthropopressure ; lead-zinc ore ; Żabie Doły Landscape-Nature Protected Complex

14/31
Nr opisu: 0000094638
Analiza mobilności wybranych metali w osadach dennych Kolorowych Jeziorek zlokalizowanych w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie).
[Aut.]: Sylwia Lutyńska.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 110-124, bibliogr. 9 poz.

Rudawy Janowickie ; osad denny ; Kolorowe Jeziorka

Rudawy Janowickie ; bottom sediment ; Kolorowe Jeziorka

15/31
Nr opisu: 0000095666
Non-aqueous fracturing technologies in shale gas production.
[Aut.]: Marcin Lutyński, Sylwia Lutyńska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 13 poz.

16/31
Nr opisu: 0000096812
Ocena jakości wód zdegradowanych zalewisk wodnych zlokalizowanych na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Sylwia Lutyńska.
W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 11-12 grudzień 2014. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 60

woda powierzchniowa ; zanieczyszczenie wody ; rekultywacja terenów pogórniczych ; Bytom

surface water ; water pollution ; reclamation of post-mining areas ; Bytom

17/31
Nr opisu: 0000093556   
Projekt ENFLUID krok po kroku.
[Aut.]: Sylwia Lutyńska.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 8/9, s. 11-12

Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; projekt ENFLUID ; szczelinowanie hydrauliczne ; ciecz energetyzowana ; ochrona środowiska

Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; ENFLUID project ; hydraulic fracturing ; energized fracturing fluid ; environmental protection

18/31
Nr opisu: 0000095026
CO2 dry fracturing as an alternative to problems associated with conventional shale gas well stimulation techniques.
[Aut.]: Marcin Lutyński, Sylwia Skoczyńska.
W: 30th Annual Meeting of the Society for Organic Petrology. TSOP, 1-4th September 2013, Sosnowiec, Poland. Program & abstracts book. Ed. J. Ciesielczuk [et al.]. Sosnowiec : [b.w.], 2013, s. 61-62

19/31
Nr opisu: 0000095031   
Origin of sulfates in the post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland).
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia Skoczyńska.
-Geol. Q. 2013 vol. 57 nr 3, s. 561-566, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.865. Punktacja MNiSW 20.000

drenaż kwaśnych wód ; jezioro pogórnicze ; izotop stabilny ; Łuk Mużakowa

acid mine drainage ; post-mining lake ; stable isotope ; Muskau Arch

20/31
Nr opisu: 0000088773
Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksplotacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa).
[Aut.]: Sylwia Lutyńska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 168 s., bibliogr. 93 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 501)

Łuk Mużakowa ; eksploatacja węgla brunatnego ; zakwaszony zbiornik wodny ; remediacja ; drenaż kwaśnych wód ; oczyszczanie wody

Muskau Arch ; lignite exploitation ; acidified water reservoir ; remediation ; acid mine drainage ; water treatment

21/31
Nr opisu: 0000071204   
Przegląd biernych metod oczyszczania kwaśnych wód kopalnianych.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda, Krzysztof Labus.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 4, s. 69-74, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ochrona środowiska ; oczyszczanie wody ; drenaż kwaśnych wód

environmental protection ; water treatment ; acid mine drainage

22/31
Nr opisu: 0000068623   
Metal speciation in river bed sediments within the Polish part of Muskau Arch Geopark.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda, Małgorzata Labus.
-Arch. Environ. Prot. 2011 vol. 37 nr 3, s. 87-99, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

Geopark Łuk Mużakowa ; osad denny ; odpady ; woda rzeczna

Muskau Arch Geopark ; bottom sediment ; waste ; river water

23/31
Nr opisu: 0000067025   
Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa). Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda.
Gliwice, 2011, 207 k., bibliogr. 107 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. Krzysztof Labus

Łuk Mużakowa ; utlenianie pirytu ; zakwaszony zbiornik wodny ; remediacja ; drenaż kwaśnych wód ; oczyszczanie wody

Muskau Arch ; pyrite oxidation ; acidified water reservoir ; remediation ; acid mine drainage ; water treatment

24/31
Nr opisu: 0000082943   
Zagadnienie drenażu kwaśnych wód na terenach po eksploatacji węgla brunatnego - Łuk Mużakowa.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda, Krzysztof Labus.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2011 nr 445, s. 643-650. Punktacja MNiSW 4.000

drenaż kwaśnych wód ; Łuk Mużakowa

acid mine drainage ; Muskau Arch

25/31
Nr opisu: 0000082934
Environmental problems connected with Acid Mine Drainage effect in Poland.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda.
W: IAHR International Groundwater Symposium, Valencia, 22-24 September 2010. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2010], s. 281

26/31
Nr opisu: 0000082940
The Muskau Arch Geopark (Poland, Germany): an opportunity of transboundary water environment protection and monitoring.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda.
W: Transboundary aquifers. Challenges and new directions. ISARM2010 International conference, [Paris, 6-8 December 2010]. [B.m.] : [b.w.], [2010], s. 182

Geopark Łuk Mużakowa ; pojezierze antropogeniczne ; woda gruntowa

Muskau Arch Geopark ; anthropogenic lakeland ; ground water

27/31
Nr opisu: 0000095039
Hydrogeochemical environment of acidic mining lakes in the Polish part of the Arch of Muskau Geopark (Muskauer Faltenbogen - Łuk Mużakowa).
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda.
W: Veroffentlichungen 17. Tagung fur Ingenieurgeologie und Forum Junge Ingenieurgelogen, Zittau, 06 bis 09 Mai 2009 = Proceedings 17th Conference on Engineering Geology and Forum Young Engineering Geologists. Hrsg. R. Schwerter. Zittau : [b.w.], 2009, s. 431-433

Łuk Mużakowa ; pojezierze antropogeniczne ; drenaż kwaśnych wód

Muskau Arch ; anthropogenic lakeland ; acid mine drainage

28/31
Nr opisu: 0000040198
Acid mine drainage as a mining activity effect observed in the Smolnica coal mining waste pile.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska-Gajda.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 115-119

29/31
Nr opisu: 0000095060   
Acid mine drainage as a source of water pollution in the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska.
-Miner. Slov. 2006 R. 38 c. 4, s. 11
Abstrakt referatu wygłoszonego na: VII. Medzinarodna konferencia doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov, Modra-Harmonia, 4.-6. maj 2006

30/31
Nr opisu: 0000095052
Modelowanie reakcji hydrochemicznych zachodzących w trakcie filtracji wody opadowej przez składowisko odpadów górniczych Smolnica.
[Aut.]: Sylwia Skoczyńska.
W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006, Kraków, 21-23 września 2006. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie "Academica", 2006, s. 563-568 (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1)

drenaż kwaśnych wód ; modelowanie hydrochemiczne

acid mine drainage ; hydrochemical modelling

31/31
Nr opisu: 0000015687
Wpływ reaktywnego dolomitu na odczyn wód odciekowych składowiska Smolnica.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia Skoczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie