Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LORENC J
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000130468   
Computer applications in electrical engineering (ZkwE'2019), Poznań, Poland, April 15, 2019 [online]. Eds. R. Nawrowski, J. Lorenc, Z. Nadolny, A. Tomczewski, J. Jajczyk, L. Kasprzyk, A. Bugała and K. Budnik.
Les Ulis : EDP Sciences, 2019, 110 s.
(ITM Web of Conferences ; vol. 28 2271-2097)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

2/13
Nr opisu: 0000125354
Computer applications in electrical engineering (ZKwE'2018), Poznań, Poland, April 23-24, 2018 [online]. Eds. R. Nawrowski, J. Lorenc, Z. Nadolny, A. Tomczewski, J. Jajczyk, L. Kasprzyk, A. Bugała and K. Budnik.
Les Ulis : EDP Sciences, 2018, 90 s.
(ITM Web of Conferences ; vol. 19 2271-2097)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/13
Nr opisu: 0000111137
Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Edycja 2016. Red. Józef Lorenc, Andrzej Demenko.
Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 2016, 298 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

4/13
Nr opisu: 0000112160
Safety of the Polish power system. Edition 2016. Ed. Józef Lorenc, Andrzej Demenko.
Poznań : Scientific Publishers OWN, 2016, 181 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/13
Nr opisu: 0000111136
Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Edycja 2014. Red. J. Lorenc, A. Demenko.
Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 2014, 392 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

6/13
Nr opisu: 0000035533   
Patent. Polska, nr 169 217. Sposób suszenia katalizatorów polimerowych. Int. Cl. B01J 31/06.
Polska Akademia Nauk Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska
Twórcy: A. Jarzębski, A. Lachowski, J. Lorenc, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
Zgłosz. nr 294 193 z 10.04.1992. Opubl. 28.06.1996, 3 s.

7/13
Nr opisu: 0000048255
Supercritical fluid extractive dryinig - a new approach to drying metalo-polymeric catalysts.
[Aut.]: Andrzej Jarzębski, J. Lachowski, J. Lorenc, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
W: EUROPACAT-1. [1st European Congress on Catalysis], Montpellier, September 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 443

8/13
Nr opisu: 0000052409   
Effect of drying with supercritical carbon dioxide on enhancement and modification of polymeric catalysts activity.
[Aut.]: A. Jarzębski, A. Lachowski, J. Lorenc, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
-Chem. Eng. Sci. 1992 vol. 47 iss. 5, s. 1321-1322, bibliogr. 10 poz.

9/13
Nr opisu: 0000052941   
Patent. Polska, nr 159 466. Sposób rozfrakcjonowania względem masy cząsteczkowej biologicznie czynnych kopolimerów bezwodnika kwasu maleinowego. Int. Cl. C08F 222/06, C08F 6/04.
Polska Akademia Nauk. Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska
Twórcy: A. Jarzebski, A. Lachowski, Jolanta** Maślińska-Solich, J. Lorenc.
Zgłosz. nr 279 885 z 07.06.1989. Opubl. 31.12.1992, 4 s.

10/13
Nr opisu: 0000053093
Suszenie nadkrytyczne - nowa metoda modyfikacji aktywności katalizatorów polimerowych.
[Aut.]: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
W: XIV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Inżynieria reakcji chemicznych i biochemicznych, Kraków - Muszyna, 1992. Kraków : Politechnika Krakowska, 1992, s. 233-235, bibliogr. 7 poz.

11/13
Nr opisu: 0000053653
Purification of the biologically active terpolymer of maleic anhydride by a supercritical fluid extraction method.
[Aut.]: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Maślińska-Solich.
-Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1849-1852, bibliogr. 4 poz.

12/13
Nr opisu: 0000060058
Investigation on the influence of the composition and of the polymerizartion conditions on the properties of the modified polyacrylamide wound dressing foils.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Aleksandra* Kuc, J. Lorenc, Witold** Pradellok.
-Chem. Stos. 1990 t. 34 z. 1/2, s. 49-58, bibliogr. 20 poz.

13/13
Nr opisu: 0000061493
Badania zależności między właśsciwościami i składem modyfikowanych folii poliakryloamidowych.
[Aut.]: J. Lorenc, Jan** Łukaszczyk, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 238

stosując format:
Nowe wyszukiwanie