Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LEFRANT S
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000007634   
Electrochemical behaviour pf polyaniline films doped with heteropolyanions of Keggin structure.
[Aut.]: Marek* Barth, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Electrochim. Acta 1999 vol. 44 iss. 12, s. 2117-2123. Impact Factor 1.325

2/20
Nr opisu: 0000005166
Spectrochemical behaviour of poly(2,5-dithienylene-isothianaphthene) and its analogue deuterated on the benzene ring.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, J. Gelan, D. Vanderzande, A. Proń, G. Louarn, S. Lefrant.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1379-1389, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.595

3/20
Nr opisu: 0000026835   
Catalytic properties of ruthenium dioxide in polyaniline matrix.
[Aut.]: Marek* Barth, Mieczysław Łapkowski, Wincenty** Turek, J. Muszyński, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 no. 1/3, s. 111-112, bibliogr. 2 poz.

4/20
Nr opisu: 0000026930   
Poly(isothianaphthene) from 2,5-bis(trialkylsilyl)isothianaphtenes - preparation and spectroscopic characterization.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, J. Gelan, D. Vanderzande, A. Pron, P. Nzuyen, G. Louarn, S. Lefrant.
-J. Mater. Chem. 1997 vol. 7 iss. 6, s. 873-876

5/20
Nr opisu: 0000026919   
Preparation of poly(isothianapthene) from 2,5-bis(trialkylsily)isothianaphthenes.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, A. Pron, D. Chauvet, J. Gelan, D. Vanderzande, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 413-414

6/20
Nr opisu: 0000026922   
Spectroelectrochemical and structural studies of p-doped poly(p-phenylene vinylene).
[Aut.]: M. Baitoul, J. Buisson, S. Lefrant, B. Dulieu, J. Wery, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 623-624

7/20
Nr opisu: 0000026920   
Spectroscopic and catalytic studies of selected polyimines protonated with heteropolyacids.
[Aut.]: E. Stochmal-Pomorzanska, S. Quillard, M. Hasik, Wincenty** Turek, A. Pron, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 427-428

8/20
Nr opisu: 0000026923   
Vibrational spectroscopic studies of the isotope effects in polyaniline.
[Aut.]: S. Quillard, G. Louarn, J. Buisson, M. Boyer, Mieczysław Łapkowski, A. Pron, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 113, s. 805-806

9/20
Nr opisu: 0000035395   
Raman spectroscopic studies of regioregular poly(3-alkylthiophenes).
[Aut.]: G. Louarn, M. Trznadel, J. P. Buisson, J. Laska, A. Pron, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-J. Phys. Chem. 1996 vol. 100 iss. 30, s. 12532-12539, bibiogr. 45 poz.

10/20
Nr opisu: 0000035394   
UV-VIS-NIR and Raman spectroelectrochemistry of regioregular poly(3-octylthiophene): comparison with its non-regioregular analogue.
[Aut.]: M. Trznadel, M. Zagórska, Mieczysław Łapkowski, G. Louarn, S. Lefrant, A. Pron.
-J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1996 vol. 92 iss. 8, s. 1387-1393, bibliogr. 37 poz.

11/20
Nr opisu: 0000035367   
Vibrational properties of polyaniline - isotope effects.
[Aut.]: G. Louarn, Mieczysław Łapkowski, S. Quillard, A. Pron, J. P. Buisson, S. Lefrant.
-J. Phys. Chem. 1996 vol. 100 iss. 17, s. 6998-7006, bibliogr. 31 poz.

12/20
Nr opisu: 0000033304   
Changes in catalytic properties of substituted and unsubstituted heteropolyacids in conductive polymer matrix.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Wincenty** Turek, Marek* Barth, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 127-128, bibliogr. 5 poz.

13/20
Nr opisu: 0000033079
Spectroelectrochemical investigations of the memory effect in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 217-218, bibliogr. 3 poz.

14/20
Nr opisu: 0000033078
Spectroelectrochemistry of polyaniline at low concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 137-138, bibliogr. 3 poz.

15/20
Nr opisu: 0000037599
Synteza, własności elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne poli(3,3'-dibutoksy-2,2'-bitiofenu).
[Aut.]: A. Pron, Mieczysław Łapkowski, J. Glowczyk-Zubek, M. Zagórska, S. Lefrant.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-28

16/20
Nr opisu: 0000042669
Vibrational properties of polyaniline - isotope effects.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, G. Louarn, S. Quillard, A. Proń, S. Lefrant.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 179-180

17/20
Nr opisu: 0000047830
Changes in catalytic properties of substituted and unsubstituted heteropolyacids in conductive polymer matrix.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Wincenty** Turek, Marek* Barth, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 91

18/20
Nr opisu: 0000047829
Solution and thermally processable conducting polyaniline.
[Aut.]: A. Pron, J. Laska, M. Zagórska, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 221

19/20
Nr opisu: 0000047831
Spectroelectrochemical investigations of the memory effect in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 34

20/20
Nr opisu: 0000047840
Spectroelectrochemistry of polyaniline at low concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 92

stosując format:
Nowe wyszukiwanie