Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LECH ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000126127
Choroby otępenne jako czynnik modyfikujący codzienne funkcjonowanie i aktywność życiową członków rodziny sprawujących opiekę na d chorymi.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 79

choroby otępienne ; opieka długoterminowa ; rodzina

dementia ; long-term care ; family

2/27
Nr opisu: 0000119091
Dom pomocy społecznej - wybór czy konieczność?. Postawy wobec problemu długotrwałej opieki nad osobami dotkniętymi demencją.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 86

choroby otępienne ; opieka długoterminowa ; odpowiedzialność za chorych ; opieka instytucjonalna

dementia ; long-term care ; responsibility for patients ; institutional care

3/27
Nr opisu: 0000110801
Choroby otępienne jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju współczesnego społeczeństwa.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 171-182, bibliogr. 15 poz.

choroby otępienne ; opieka długoterminowa ; odpowiedzialność za chorych ; opieka instytucjonalna

dementia ; long-term care ; responsibility for patients ; institutional care

4/27
Nr opisu: 0000112288   
Internet jako narzędzie wsparcia w opiece nad osobami cierpiącymi na choroby otępienne.
[Aut.]: Adam Lech.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 101-112, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

choroba otępienna ; opieka długoterminowa ; wykluczenie społeczne ; internet ; przestrzeń komunikacji ; opieka domowa

dementia ; long-term care ; social exclusion ; internet ; space communication ; home care

5/27
Nr opisu: 0000113492
Modyfikacje tożsamości chorych i ich opiekunów jako rezultat społecznych skutków chorób otępiennych.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie kulturowym. Pod red. Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 165-176

starzenie się społeczeństwa ; choroba otępienna ; tożsamość

ageing society ; dementia ; identity

6/27
Nr opisu: 0000101777   
Moralne aspekty opieki nad osobami cierpiącymi na choroby otępienne.
[Aut.]: Adam Lech.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 275-286, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

choroby otępienne ; opieka długoterminowa ; odpowiedzialność za chorych ; opieka instytucjonalna

dementias ; long-term care ; responsibility for the sick ; institutional care

7/27
Nr opisu: 0000101867
Moralne aspekty opieki nad osobami cierpiącymi na choroby otępienne.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 79
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

demencja ; opieka długoterminowa ; odpowiedzialność za chorych ; opieka instytucjonalna

dementia ; long-term care ; responsibility for the sick ; institutional care

8/27
Nr opisu: 0000098977
Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujacy funkcjonowanie rodziny.
[Aut.]: Adam Lech.
-Pogranicze 2014 t. 24, s. 211-242, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Rodzina we współczesnych kontekstach. Pod red. Barbary Cieślińskiej i Andrzeja Sadowskiego. Punktacja MNiSW 7.000

choroba Alzheimera ; opieka długoterminowa ; więzy rodzinne ; funkcjonowanie rodziny ; relacja ochronna

Alzheimer's disease ; long-term care ; family ties ; functioning of the family ; protective relationship

9/27
Nr opisu: 0000090077
E-services as a life quality factor. A research into the quality of life of disabled residents of Zabrze.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Brygida Smołka-Franke, Adam Lech.
W: Contemporary developmental challenges. Ed. Aleksandra Kuzior. Banska Bystrica : Belianum Matej Bel University Press, 2013, s. 57-84, bibliogr. 14 poz.

10/27
Nr opisu: 0000089771
Funkcja systemu pomocy instytucjonalnej w opiece nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1. Pod red. Izabeli Bieńkowskiej, Ilony Fajfer-Kruczek, Małgorzaty Kitlińskiej-Król, Iwony Olszówki. Kraków : Wydaw. Scriptum, 2013, s. 53-65, bibliogr. 15 poz.

choroba Alzheimera ; opieka długoterminowa ; diagnozowanie choroby Alzheimera ; usługi opiekuńcze ; dom dziennego pobytu ; całodobowa placówka opiekuńcza

Alzheimer's disease ; long-term care ; diagnosis of Alzheimer's disease ; care services ; day-care center ; 24-hour care center

11/27
Nr opisu: 0000089099   
Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej.
[Aut.]: Adam Lech.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 183-195, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

tożsamość ; rzeczywistość ; legitymizacja ; społeczne tworzenie rzeczywistości ; Berger Peter ; Luckmann Thomas

identity ; reality ; legitimacy ; creation of social reality ; Berger Peter ; Luckmann Thomas

12/27
Nr opisu: 0000090078
Therapeutical - educational curriculum in special education programs at third stage of education. Study based on an example of the city of Zabrze.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Adam Lech, Brygida Smołka-Franke.
W: Contemporary developmental challenges. Ed. Aleksandra Kuzior. Banska Bystrica : Belianum Matej Bel University Press, 2013, s. 85-123, bibliogr. 13 poz.

13/27
Nr opisu: 0000087884
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie jako obszar badań socjologicznych.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Odnawialne źródła energii - badania oddziaływań społecznych. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Hilarowicz, Jaochima Kozioła. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 31-46, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 477)

budownictwo ; odnawialne źródła energii ; badania socjologiczne ; techniki badawcze

building engineering ; renewable energy sources ; sociological research ; research techniques

14/27
Nr opisu: 0000081290   
Badania absolwentów i studentów.
[Aut.]: Małgorzata Rąb, Adam Lech.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 2, s. 21-25

Politechnika Śląska ; badanie ankietowe ; rynek pracy ; kwalifikacje zawodowe ; poziom kompetencji ; absolwent

Silesian University of Technology ; survey ; labour market ; professional qualifications ; competence level ; graduate

15/27
Nr opisu: 0000074748
Bariery mentalne innowacyjności w działaniach sfery publicznej adresowanych do osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Adam Lech.
W: Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 103-142, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 329)

osoba niepełnosprawna ; innowacyjność ; jakość życia ; bariera psychologiczna ; bariera społeczna ; Zabrze

disabled person ; innovation ; quality of life ; psychological barrier ; social barrier ; Zabrze

16/27
Nr opisu: 0000080292
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Procesy i strategie.
[Aut.]: Agata* Hilarowicz, Adam Lech.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 58-74

strategia innowacji ; innowacja procesowa ; innowacja produktowa ; innowacja marketingowa ; innowacja organizacyjna

innovation strategy ; process innovation ; product innovation ; marketing innovation ; organisational innovation

17/27
Nr opisu: 0000073342   
Subuniwersum symboliczne bezdomności.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Social'ni technologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Kiivs'kij Nacional'nij Universitet im. Tarasa Ševčenka, Nacional'nij Pedagogičnij Universitet im. M. Dragomanova, Odes'kij Nacional'nij Universitet im. I. I. Mečnikova Klasičnij Privatnij Universitet. Zaporižžâ : Vidav. Klasičnogo Privatnogo Universitetu, 2010, s. 68-75, bibliogr. 11 poz. (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 45)

środowisko bezdomnych ; subuniwersum symboliczne ; społeczna konstrukcja rzeczywistości ; bezdomność

homeless' environment ; symbolic subuniverse ; social construction of reality ; homelessness

18/27
Nr opisu: 0000058509
Marginalizacja i wykluczenie społeczne w społeczeństwie obywatelskim.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 256-272

społeczeństwo obywatelskie ; wykluczenie społeczne

civil society ; social exclusion

19/27
Nr opisu: 0000074423
Procedures of verifying data and objectivization of results in sociological qualitative research.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Vip. 4. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2009, s. 239-243, bibliogr. 3 poz.

20/27
Nr opisu: 0000081296
Between objectivity and subjectivity: dialectics and duality. The comparative analysis of P. Berger and T. Luckmann's and A. Giddens's conceptions.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and aspects of becoming human personality. Vip. 3. Ed. A. Lobanova. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2008, s. 68-78, bibliogr. 12 poz.

21/27
Nr opisu: 0000068288
Dobór próby, metoda badań i narzędzie badawcze. Procedura doboru próby do zasadniczej części badań.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 165-171 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

badanie społeczne ; metodologia ; socjologia

social research ; methodology ; sociology

22/27
Nr opisu: 0000041243
Problem bezdomności na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Adam Lech.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 53-65, bibliogr. 14 poz.

bezdomność ; środowisko bezdomnych ; badania empiryczne ; Górny Śląsk

homelessness ; homeless' environment ; empirical research ; Upper Silesia

23/27
Nr opisu: 0000051520
Współpraca instytucji samorządowych z oragnizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej.
[Aut.]: J. Kozioł, Adam Lech, Jarosław* Mikołajec, Piotr Weryński.
W: Partnerstwo instytucji przeciw wykluczeniu społecznemu. Analiza badawcza. Red. P. Gogolok. Rybnik : Administrator Projektu Partnerstwo na Rzecz Edukacji Zawodowej "Odziedzicz pracę", 2008, s. 145-212, bibliogr. 16 poz.

marginalizacja społeczna ; wykluczenie społeczne ; organizacja pozarządowa ; samorząd lokalny

social marginalisation ; social exclusion ; non-governmental organization ; local self-government

24/27
Nr opisu: 0000028782
Niepowodzenie życiowe jako rezultat braku umiejętności zarządzania własnym czasem.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 333-345

zarządzanie czasem ; menedżer ; bezdomność

time management ; manager ; homelessness

25/27
Nr opisu: 0000037424
Przyczyny i procesy prowadzące do bezdomności.
[Aut.]: Adam Lech.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 42, s. 49-66, bibliogr. 12 poz.

bezdomność ; metoda biograficzna ; alkoholizm ; rodzina ; przestępczość ; niesamodzielność ; wychowanie

homelessness ; biographical method ; alcoholism ; family ; criminality ; inability to cope on one's own ; upbringing

26/27
Nr opisu: 0000081288
Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje.
[Aut.]: Adam Lech.
Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2007, 318 s., bibliogr.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego ; )

bezdomność ; środowisko bezdomnych

homelessness ; homeless' environment

27/27
Nr opisu: 0000031260
Bezdomność w Polsce - historyczne uwarunkowania zjawiska.
[Aut.]: Adam Lech.
W: Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Pod red. W. Siwińskiego, R. D. Taubera, E. Muchy-Szajek. Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006, s. 245-258 (Zeszyty Naukowe ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie