Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LACHOWSKI A
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000048983   
Development of monolithic eco-composites from carbonized blocks of solid iron bamboo (Dendrocalamus strictus) by impregnation with furfuryl alcohol.
[Aut.]: Marta* Krzesińska, Justyna Zachariasz, A. Lachowski.
-Bioresour. Technol. 2009 vol. 100 iss. 3, s. 1274-1278, bibliogr.. Impact Factor 4.253

bambus karbonizowany ; kompozyt biomorficzny ; porowatość ; własności elastyczne ; metoda TGA

carbonized bamboo ; biomorphous composite ; porosity ; elastic properties ; TGA method

2/12
Nr opisu: 0000047654   
Eco-composite developed using biomorphous stiff skeleton of carbonised yucca and furfuryl alcohol as a filler.
[Aut.]: Marta* Krzesińska, Justyna Zachariasz, A. Lachowski, Łukasz* Smędowski.
-J. Mater. Sci. 2008 vol. 43 iss. 17, s. 5763-5771, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.181

3/12
Nr opisu: 0000015229
Hybrydowe mikrocząstki krzemionka - substancja biologicznie czynna otrzymywane metodą zol-żel i suszenia rozpyłowego.
[Aut.]: A. Lachowski, Jerzy Raczek, M. Sosada, B. Pasker, Andrzej Jarzębski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1256-1260, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.337

mikrocząstki hybrydowe ; mikrocząstki krzemionka-ibuprofen ; metoda zol-żel ; suszenie rozpyłowe

hybrid microparticles ; microparticles silica-ibuprofen ; sol-gel method ; spray drying

4/12
Nr opisu: 0000004024
The effect of drying on the nanostructure of sol-gel solids.
[Aut.]: Andrzej Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, A. Lachowski, L. Pająk, M. Kargol, J. Malinowski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2000 vol. 48 no. 3, s. 399-404, 1 tabl. bibliogr. 4 poz.

5/12
Nr opisu: 0000005075
Morphology and activity of zirconia-sulfate aerogels.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, L. Pająk, M. Marczewski, A. Lachowski, Andrzej Jarzębski.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 805-811, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.595

6/12
Nr opisu: 0000024578
Characteristics of the SiO2-CaCl2 nanocomposite adsorbents of water vapour.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej Jarzębski, A. Lachowski, J. Malinowski.
-Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 4, s. 739-745, bibliogr. 10 poz.

7/12
Nr opisu: 0000035533   
Patent. Polska, nr 169 217. Sposób suszenia katalizatorów polimerowych. Int. Cl. B01J 31/06.
Polska Akademia Nauk Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska
Twórcy: A. Jarzębski, A. Lachowski, J. Lorenc, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
Zgłosz. nr 294 193 z 10.04.1992. Opubl. 28.06.1996, 3 s.

8/12
Nr opisu: 0000052409   
Effect of drying with supercritical carbon dioxide on enhancement and modification of polymeric catalysts activity.
[Aut.]: A. Jarzębski, A. Lachowski, J. Lorenc, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
-Chem. Eng. Sci. 1992 vol. 47 iss. 5, s. 1321-1322, bibliogr. 10 poz.

9/12
Nr opisu: 0000052941   
Patent. Polska, nr 159 466. Sposób rozfrakcjonowania względem masy cząsteczkowej biologicznie czynnych kopolimerów bezwodnika kwasu maleinowego. Int. Cl. C08F 222/06, C08F 6/04.
Polska Akademia Nauk. Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska
Twórcy: A. Jarzebski, A. Lachowski, Jolanta** Maślińska-Solich, J. Lorenc.
Zgłosz. nr 279 885 z 07.06.1989. Opubl. 31.12.1992, 4 s.

10/12
Nr opisu: 0000053093
Suszenie nadkrytyczne - nowa metoda modyfikacji aktywności katalizatorów polimerowych.
[Aut.]: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
W: XIV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Inżynieria reakcji chemicznych i biochemicznych, Kraków - Muszyna, 1992. Kraków : Politechnika Krakowska, 1992, s. 233-235, bibliogr. 7 poz.

11/12
Nr opisu: 0000053653
Purification of the biologically active terpolymer of maleic anhydride by a supercritical fluid extraction method.
[Aut.]: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Maślińska-Solich.
-Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1849-1852, bibliogr. 4 poz.

12/12
Nr opisu: 0000060167
Purification of the biologically active copolymers of maleic anhydride by supercritical fluid extraction.
[Aut.]: A. Jarzębski, A. Lachowski, Jolanta** Maślińska-Solich, H. Wenzel.
-Makromolek. Chem., Rapid Commun. 1990 vol. 11 no. 8, s. 349-354

stosując format:
Nowe wyszukiwanie