Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKA GABRIELA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/53
Nr opisu: 0000129488
"Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Dokąd zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wiśniak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 123-134, bibliogr. 17 poz.

technologia ; niepełnosprawność ; komunikacja ; pedagogika specjalna ; eye tracker

technology ; disability ; communication ; special education ; eye tracker

2/53
Nr opisu: 0000128261
"Inność" w kontekście rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 79-90, bibliogr. 41 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430)

rodzina ; dziecko niepełnosprawne ; inność ; macierzyństwo ; postawa

family ; disabled child ; otherness ; motherhood ; attitude

3/53
Nr opisu: 0000128650
Niepełnosprawność - zdrowie - tak wiele znaczeń.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej : w stulecie niepodległości Polski i 130. rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Red. Jacek Kulbaka, Mieczysław Dudek. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018, s. 148-161

niepełnosprawność ; zdrowie ; edukacja zdrowotna ; stan zdrowia

disability ; health ; health education ; medical condition

4/53
Nr opisu: 0000126561
Poradnik postępowania terapeutyczno pedagogicznego w dystrofii mięśniowej.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, M. Kowalska, R. Bugajny.
[B.m.] : [b.w.], 2018, 50 s.

5/53
Nr opisu: 0000129486
Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, J. Gluźniewicz.
W: Dokąd zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wiśniak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 109-122, bibliogr. 21 poz.

funkcje poznawcze ; rozwój ; metody

congitive functions ; development ; methods

6/53
Nr opisu: 0000116158
Diagnoza dziecka z dystrofią mięśniową.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Pod red. Joanny Skibskiej. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2017, s. 273-283, bibliogr. 18 poz

dystrofia mięśniowa ; diagnoza dziecka

muscular dystrophy ; diagnosis of a child

7/53
Nr opisu: 0000123367
Diagnoza w kontekście potrzeb dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość - niepełnosprawność - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, s. 315-325, bibliogr. 17 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430)

zaburzenia sprzężone ; diagnoza ; neurodiagnoza ; pomoc ; wsparcie

coupled disorders ; diagnosis ; neurodiagnosis ; help ; support

8/53
Nr opisu: 0000121048
Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - studium indywidualnego przypadku.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym. Red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kasprzak. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 150-162, bibliogr. 3 poz.

dom rodzinny ; dziecko niepełnosprawne ; komunikacja ; szkolenie ; zaburzenia rozwoju

family house ; disabled child ; communication ; training ; developmental disorder

9/53
Nr opisu: 0000118868
Ekskluzja i inkluzja osób w stanie terminalnym.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza-terapia-profilaktyka. Red. Małgorzata Orłowska, Bożena Marzec. Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017, s. 185-193, bibliogr. 20 poz.

ekskluzja ; inkluzja ; choroba terminalna ; niepełnosprawność ; wsparcie społeczne

exclusion ; inclusion ; terminal disease ; disability ; social support

10/53
Nr opisu: 0000121692
Kształcenie i kompetencje pedagoga do pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Edukacja elit XXI wieku: kształcenie elity społecznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. Macin Piątek, Natasza Starik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 35-44, bibliogr. 14 poz.

choroba przewlekła ; kompetencje ; pedagog ; dziecko terminalnie chore ; kwalifikacje ; edukacja ; niepełnosprawność

chronic disease ; competences ; pedagogue ; terminally ill child ; qualifications ; education ; disability

11/53
Nr opisu: 0000120775   
Na drodze do przyjaźni osób z niepełnosprawnością intelektualną.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, P. Jurkiewicz.
-Humanum 2017 vol. 25 nr 2, s. 135-144, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przyjaźń ; niepełnosprawność intelektualna ; normalizacja ; rozwój ; budowanie relacji

friendship ; intellectual disability ; normalization ; development ; relationship building

12/53
Nr opisu: 0000119885
Śmierć i przemijanie w chorobie terminalnej - transgresja temporalna.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem. Red. Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, s. 425-438, bibliogr. 9 poz.

choroba terminalna ; proces umierania ; wsparcie ; pomoc wieloobszarowa

terminal illness ; dying process ; support ; assistance in many areas

13/53
Nr opisu: 0000121275
Zabawa jako źródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 40)

14/53
Nr opisu: 0000119135
Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 231-241, bibliogr. 18 poz.

starzenie się ; aktywizacja ; zdrowie ; jakość życia

aging ; activation ; health ; quality of life

15/53
Nr opisu: 0000126904
Andragogika - dialog z dorosłym. Red. Edyta Sadowska.
[Aut.]: E. Sadowska, Gabriela Kowalska.
Częstochowa : Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2016, 147 s.

16/53
Nr opisu: 0000120524
Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Transgresje w edukacji. Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej. T. 1. Red. Maciej Kołodziejski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016, s. 51-64

17/53
Nr opisu: 0000114897
Dziecko z dystrofią mięśniową w polskim systemie edukacji. Doniesienia z badań.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Konteksty Pedagog. 2016 nr 2, s. 123-135, bibliogr. 1 poz.
Tytuł zeszytu: Wspomaganie rozwoju - wielopłaszczyznowość profesjonalnych działań

dystrofia mięśniowa ; działania profilaktyczne ; diagnoza dziecka ; kompleksowe wsparcie

muscular dystrophy ; preventive measures ; diagnosis of a child ; complex support

18/53
Nr opisu: 0000114279
Niepełnosprawność. Refleksje nad wielorakimi wymiarami wybranych terapii.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, A. Szewczyk.
[B.m.] : Ridero, 2016, 110 s.

19/53
Nr opisu: 0000115343
Organizacje pozarządowe a jakość i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz. (Edukacja XXI wieku ; 38)

niepełnosprawność ; organizacja pozarządowa ; jakość życia ; wsparcie

disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support

20/53
Nr opisu: 0000116513
Potencjał edukacyjny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi, ruchowymi i intelektualnymi.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, s. 223-233, bibliogr. 12 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)

nauczyciel ; wsparcie ; dziecko ; specjalne potrzeby edukacyjne

teacher ; support ; child ; special educational needs

21/53
Nr opisu: 0000116520
Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Pod red. Mariusza Kuskowskiego, Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. Kraków : Impuls, 2016, s. 119-130, bibliogr. 25 poz.

resocjalizacja ; niepełnosprawność ; młodzież ; profilaktyka

resocialization ; disability ; youth ; prevention

22/53
Nr opisu: 0000116901
Spastyczność w kontekście możliwości funkcjonalnych dziecka - ujęcie ogólne.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 43-53, bibliogr. 20 poz.

spastyczność ; mózgowe porażenie dziecięce ; dzieci

spasticity ; infantile cerebral palsy ; children

23/53
Nr opisu: 0000112089   
Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 315 s.

edukacja specjalna ; potrzeby edukacyjne ; osoba niepełnosprawna

special education ; educational needs ; disabled person

24/53
Nr opisu: 0000116899
Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, 312 s.

25/53
Nr opisu: 0000112103   
Teoria dialogu z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w kontekście etapów przystosowawczych do "szczególnego" rodzicielstwa.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 129-139, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 641)

dziecko niepełnosprawne ; rodzina ; wychowanie

disabled child ; family ; upbringing

26/53
Nr opisu: 0000116902
Wiotkość dziecka - wybrane obszary.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 55-60, bibliogr. 9 poz.

hipotonia ; obniżone napięcie mięśniowe

hypotonia

27/53
Nr opisu: 0000116940
Wstęp.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 7-9

zaburzenia sprzężone ; dzieci niepełnosprawne ; edukacja ; terapia ; rehabilitacja

coupled disorders ; disabled children ; education ; therapy ; rehabilitation

28/53
Nr opisu: 0000116900
Wybrane zaburzenia neurologiczne - ujęcie ogólne.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 19-31, 21 poz.

zaburzenia neurologiczne ; mózgowe porażenie dziecięce

neurological disorders ; infantile cerebral palsy

29/53
Nr opisu: 0000106173
Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia. T. 1. Red. Natalia A. Fechner, Ewa Misterska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 147-155, bibliogr. 14 poz.

dzieci ; przedszkole ; zdrowie ; żywienie

children ; nursery school ; health ; nutrition

30/53
Nr opisu: 0000102852
Bezpieczna szkoła, bezpieczne środowisko, bezpieczni uczniowie - czy edukacja dla bezpieczeństwa jest współcześnie pożądana?.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 309-321, bibliogr. 24 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)

bezpieczeństwo ; szkoła ; zagrożenia ; edukacja

safety ; school ; hazards ; education

31/53
Nr opisu: 0000105658
Dystrofia i jej profilaktyka.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Red. Jolanta Wiśniewska. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 372-385, bibliogr. 30 poz. (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )

dystrofia ; niepełnosprawność ; profilaktyka ; rehabilitacja ; wsparcie

dystrophy ; disability ; prevention ; rehabilitation ; support

32/53
Nr opisu: 0000099375
Edukacja włączająca w teorii i praktyce - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 73-85, bibliogr. 17 poz.

edukacja włączająca ; studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; inkluzja

inclusive education ; student with special educational needs ; inclusion

33/53
Nr opisu: 0000102844
Latarka dla niewidomych szansą na samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzrokową.
[Aut.]: K. Smyczek, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 178-186. Punktacja MNiSW 7.000

niewidomi ; latarka dla niewidomych ; samodzielność

blind ; torch for the blind ; independence

34/53
Nr opisu: 0000107112   
Stres w życiu człowieka. Ujęcie teoretyczne.
[Aut.]: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2015 R. 9 nr 4, s. 379-387, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

stres ; czynnik stresogenny ; objawy stresu ; praca zawodowa

stress ; stressful factor ; stress symptoms ; professional work

35/53
Nr opisu: 0000102982
System edukacji dziecka niepełnosprawnego i jego rola w Polsce.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska. Siemianowice Śląskie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-67, bibliogr. 9 poz.

edukacja specjalna ; edukacja indywidualna ; edukacja integracyjna ; dziecko niepełnosprawne

special education ; individual education ; inclusive education ; disabled child

36/53
Nr opisu: 0000101659
Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska.
Siemianowice Ślaskie : Wydaw. Atrament, 2015, 220

37/53
Nr opisu: 0000114277
Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
W: Twórczość - kreatywność - uzdolnienia / deficyty - dysfunkcje - niepełnosprawność. Creation - creativity - talents / defects - dysfunctions - disability. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, s. 127-134 (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5 2084-2430)

nauczyciel ; doskonalenie zawodowe

teacher ; further training

38/53
Nr opisu: 0000096553
Edukacja specjalna w dążeniu do autonomii i poczuciu bezpieczeństwa ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz godnym funkcjonowaniu jego rodziny.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu. Red. Wojciech Horyń, Natalia Dębowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 383-398, bibliogr. 22 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 1)

pedagogika specjalna ; niepełnosprawność ; poczucie bezpieczeństwa ; autonomia ; rodzina ; specjalne potrzeby edukacyjne

special education ; disability ; sense of security ; autonomy ; family ; special educational needs

39/53
Nr opisu: 0000099377   
Ekskluzja i inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: L'udský kapitál a spoločnos 2014. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 16.október 2014, Košice. [Dokument elektroniczny]. Eds. Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra sociálnych štúdíí. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. Fakulta verejnej spravy, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 180-186, bibliogr. 18 poz.

wykluczenie społeczne ; ekskluzja ; inkluzja ; osoba niepełnosprawna ; pedagogika ; integracja społeczna

social exclusion ; exclusion ; inclusion ; disabled person ; pedagogy ; social integration

40/53
Nr opisu: 0000096570   
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z dystrofią.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis 2014 nr 1, s. 36-49, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

dystrofia ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne

dystrophy ; education teaching ; education ; disabled children

41/53
Nr opisu: 0000097092
Współczesne rozwiązania techniczne w życiu osób niepełnosprawnych - wybrane obszary rozwiązań przyszłości.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 4, s. 3-15. Punktacja MNiSW 7.000

42/53
Nr opisu: 0000096536
Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
Żywiec : Wydaw. "Żywia", 2013, 186 s., bibliogr. + Poradnik dla chorych na dystrofię i ich rodzin: 32 s.

43/53
Nr opisu: 0000096555   
Poradnik dla chorych na dystrofię i ich rodzin.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności. Pod red. Jarosława Czepczarza, Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2013, s. 154-183 (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)

44/53
Nr opisu: 0000096537
Problematyka terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcje, programy, wdrożenia. Wyższa Szkoła Lingwinistyczna w Częstochowie.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2013, 235 s., bibliogr.

45/53
Nr opisu: 0000096538
Rola organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013, 110 s., bibliogr.

46/53
Nr opisu: 0000096540
System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na świecie.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
Zabrze : M-Studio, 2013, 282 s.

47/53
Nr opisu: 0000096565   
Działania pedagogiczne i rehabilitacyjne w dystrofii.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Pr. Nauk. Wałb. WSZarz. Przeds. 2012 t. 18, s. 97-103, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

dystrofia ; rehabilitacja ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne

dystrophy ; rehabilitation ; education ; disabled children

48/53
Nr opisu: 0000096554
Model wsparcia chorych na dystrofię - wycinek pracy doktorskiej.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Rocz. Pedagog. Spec. 2012 t. 14, s. 319-338

49/53
Nr opisu: 0000096829   
Między samodzielnością a ubezwłasnowolnieniem - dylematy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Niezależne życie: osoba pełnoletnia niepełnosprawna intelektualnie - dorosły czy dziecko?. Red. R. Piotrowicz. Zgierz : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych, 2011, s. 75-100

50/53
Nr opisu: 0000096568   
Ogólnopolska konferencja: Kompleksowa pomoc dzieciom chorym na dystrofię i ich rodzinom, Tarnowskie Góry 21.08.2010.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2011 nr 1, s. 121-134, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

dystrofia ; dzieci niepełnosprawne ; sprawozdanie konferencyjne

dystrophy ; disabled children ; conference report

51/53
Nr opisu: 0000096560   
Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Pod red. Sylwii Ćmiel. Józefów : Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011, s. 147-165, bibliogr. 29 poz.

agresja ; teoria agresji ; odpowiedzialność ; płeć ; dzieci niepełnosprawne

aggression ; theory of aggression ; responsibility ; gender ; disabled children

52/53
Nr opisu: 0000096557   
Działalność pedagogiczna na etapach edukacji i stadiach choroby dziecka z dystrofią.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
W: Publikacja z sympozjum naukowego poświęconego dystrofii na III Ogólnopolskim Zjeździe Chorych na Dystrofię, Tarnowskie Góry, 21 sierpnia 2010 r. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2010, (plik pdf) s. 61-70, bibliogr. 7 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.tarnowskiegory.pl/files/ngos/187/material_konferencyjny.pdf [dostęp 11 lutego 2015]

dystrofia ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne

dystrophy ; education teaching ; education ; disabled children

53/53
Nr opisu: 0000096566
Międzynarodowa konferencja: Leczenie i kompleksowa rehabilitacja dzieci z dystrofią, Warszawa, 12 stycznia 2007.
[Aut.]: Gabriela Kowalska.
-Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2008 nr 1, s. 117-127

dystrofia ; dzieci niepełnosprawne ; sprawozdanie konferencyjne

dystrophy ; disabled children ; conference report

stosując format:
Nowe wyszukiwanie