Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOŁODZIEJCZYK PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/62
Nr opisu: 0000123138   
Numeryczna symulacja wypływu metanu do wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Henryk** Badura, Piotr Kołodziejczyk, Piotr Bańka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 443-456, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenia ; strefa zniszczeń ; metanowość

deformation of excavation ; rock mass model ; stresses ; destruction zone ; methane content

2/62
Nr opisu: 0000121720
Wykorzystanie metody miernika rozwoju w procesie oceny jakości szkoleń na przykładzie instruktażu ogólnego.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Zygmunt Korban, M. Acalski.
-Wiad. Gór. 2017 R. 68 nr 11, s. 546-551, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

szkolenie ; jakość szkoleń ; miernik rozwoju ; instruktaż ogólny ; szkolenie wstępne ogólne

training ; quality of training ; development indicator ; general instruction ; initial general training

3/62
Nr opisu: 0000106246   
Numeryczna symulacja dynamicznego oddziaływania wstrząsu górotworu na wyrobisko korytarzowe.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr Kołodziejczyk, Piotr Bańka, Henryk** Badura.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 373-386, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenie górotworu ; strefa zniszczeń ; wstrząs górniczy

deformation of excavation ; rock mass model ; rock stress ; destruction zone ; mining tremor

4/62
Nr opisu: 0000106213   
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozy zagrożenia sejsmicznego.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy, Piotr Kołodziejczyk.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 1-6, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

energia odkształcenia sprężystego ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

elastic strain energy ; induced seismicity ; neural network

5/62
Nr opisu: 0000106214   
Wykorzystanie wyników pomiarów parametrów drgań gruntu do wyznaczenia wartości współczynnika amplifikacji drgań.
[Aut.]: Piotr Bańka, Piotr Kołodziejczyk, E. Lier.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 71-79, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; drgania gruntu ; współczynnik amplifikacji drgań

induced seismicity ; ground vibrations ; vibration amplification factor

6/62
Nr opisu: 0000088718
Influence of the strain parameters of transversally isotropic model on shape of the profile of the subsidence trough.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marek Wesołowski, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 129-134, bibliogr. 8 poz.

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

7/62
Nr opisu: 0000088898   
Influence of the strain parameters of transversally isotropic model on shape of the profile of the subsidence trough.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marek Wesołowski, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez. National Association of Spanish Mining Engineers. Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) s. 190-195, bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://www2.coimne.es/cierm/Proceedings.pdf [dostęp 19 grudnia 2013]

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

8/62
Nr opisu: 0000088719
Influences of extraction of abandoned workings on the process of the deformation of the surface mining area.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 135-140, bibliogr. 7 poz.

model górotworu ; stare zroby ; odkształcenie ; teren górniczy

rock mass model ; abandoned workings ; deformation ; mining area

9/62
Nr opisu: 0000088952   
Influences of extraction of abandoned workings on the process of the deformation of the surface mining area.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela.
W: Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez. National Association of Spanish Mining Engineers. Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) s. 196-201, bibliogr. 7 poz.
Dostępny w Internecie: http://www2.coimne.es/cierm/Proceedings.pdf [dostęp 19 grudnia 2013]

model górotworu ; stare zroby ; odkształcenie ; teren górniczy

rock mass model ; abandoned workings ; deformation ; mining area

10/62
Nr opisu: 0000086267
Prognozowanie strat finansowych od wstrząsów górniczych z uwzględnieniem niepewnej charakterystyki obiektu.
[Aut.]: Jerzy* Kornowski, Piotr Kołodziejczyk, Franciszek Plewa, S. Konsek.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 237-249, bibliogr. 8 poz.

wstrząs górniczy ; prognozowanie strat ; szkody górnicze ; charakterystyka obiektu

mining tremor ; prediction of losses ; mining damage ; characteristics of the object

11/62
Nr opisu: 0000087402   
Prognozowanie strat finansowych od wstrząsów górniczych z uwzględnieniem niepewnej charakterystyki obiektu.
[Aut.]: Jerzy* Kornowski, Piotr Kołodziejczyk, Franciszek Plewa, S. Konsek.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 79-85, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wstrząs górniczy ; prognozowanie strat ; szkody górnicze ; charakterystyka obiektu

mining tremor ; prediction of losses ; mining damage ; characteristics of the object

12/62
Nr opisu: 0000086265
Prognozowanie strat finansowych powodowanych wstrząsami górniczymi w przypadku niepewnej prognozy a max.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Jerzy* Kornowski, Franciszek Plewa, S. Konsek.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 221-236, bibliogr. 11 poz.

wstrząs górniczy ; prognozowanie strat ; szkody górnicze

mining tremor ; prediction of losses ; mining damage

13/62
Nr opisu: 0000087401   
Prognozowanie strat finansowych powodowanych wstrząsami górniczymi w przypadku niepewnej prognozy amax.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Jerzy* Kornowski, Franciszek Plewa, S. Konsek.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 71-78, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wstrząs górniczy ; prognozowanie strat ; niepewność prognozy ; szkody górnicze

mining tremor ; prediction of losses ; forecast uncertainty ; mining damage

14/62
Nr opisu: 0000088809
Prognozowanie strat finansowych powstających w obiektach budowlanych wskutek wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Jerzy* Kornowski, Piotr Kołodziejczyk, Franciszek Plewa.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 123 s., bibliogr. 122 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 508)

wstrząs górniczy ; obiekt budowlany ; strata finansowa ; sejsmologia górnicza ; zagrożenie sejsmiczne

mining tremor ; building object ; financial loss ; mining seismology ; seismic hazard

15/62
Nr opisu: 0000089729   
Zagrożenie sejsmiczne od wstrząsów górniczych w warunkach niepewnej informacji.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Jerzy* Kornowski, Iwona Gołda.
-Gór. i Geol. 2013 t. 8 z. 2, s. 47-60, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zagrożenie sejsmiczne ; wstrząs górniczy ; niepewność informacji ; sejsmologia górnicza ; estymacja parametryczna

seismic hazard ; mining tremor ; information uncertainty ; mining seismology ; parametric estimation

16/62
Nr opisu: 0000076671
Ilościowa ocena niepewności prognozy zagrożenia sejsmicznego w górnictwie.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Jerzy* Kornowski, Iwona Gołda.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. II Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 7-9 listopada 2012. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2012, s. 210-221, bibliogr. 11 poz.

eksploatacja górnicza ; zagrożenie sejsmiczne ; ocena niepewności ; tąpanie

mining exploitation ; seismic hazard ; uncertainty evaluation ; rockburst

17/62
Nr opisu: 0000081234
Niepewność oceny zagrożenia sejsmicznego i liczebność archiwum wstrząsów niezbędna by niepewność ta nie przewyższyła "wartości tolerowanej".
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Jerzy* Kornowski, Iwona Gołda.
W: Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa. Pod. red. Józefa Kabiesza. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 166-174, bibliogr. 11 poz.

zagrożenie sejsmiczne ; wstrząs górniczy ; ocena zagrożenia

seismic hazard ; mining tremor ; hazard assessment

18/62
Nr opisu: 0000065470
Modelowanie wpływów eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu modeli numerycznych.
[Aut.]: Marek Wesołowski, Jan** Białek, Piotr Kołodziejczyk, Franciszek Plewa.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 77 s., bibliogr. 56 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 302)

eksploatacja górnicza ; model numeryczny ; górotwór ; wyrobisko ścianowe

mining exploitation ; numerical model ; rock mass ; longwall excavation

19/62
Nr opisu: 0000062768
The influence of deformational parameters of a numerical model on the subsidence basin profile for chosen working depths.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 775-781, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.312

górotwór ; model obliczeniowy ; niecka obniżeń

rock mass ; calculation model ; subsidence basin

20/62
Nr opisu: 0000062932
Możliwość numerycznego określenia strefy zniszczeń w górotworze w przypadku prowadzenia eskploatacji podbierającej przy zróżnicowanym uwarstwieniu skał stropowych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 429-443, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; wyrobisko ścianowe ; górotwór ; deformacja górotworu ; model numeryczny

mining exploitation ; longwall excavation ; rock mass ; rock mass deformation ; numerical model

21/62
Nr opisu: 0000047559
Numeryczna ocena zachowania się pokładu węglowego o niskich parametrach wytrzymałościowych w otoczeniu otworu małośrednicowego.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 1/2, s. 12-15, bibliogr. 10 poz.

modelowanie numeryczne ; wiercenie małośrednicowe ; parametr wytrzymałościowy węgla

numerical modelling ; small diameter drilling ; coal strength parameter

22/62
Nr opisu: 0000059290
Zastosowanie algorytmu genetycznego w lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 102-109 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

23/62
Nr opisu: 0000046493
Komputerowe projektowanie inżynierskie w zastosowaniach górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Kowalika.
[Aut.]: Sławomir* Bogacki, Sergiusz Boron, Andrzej** Cholewa, Stanisław** Cierpisz, Piotr Kołodziejczyk, Stanisław** Kowalik, Marek Marcisz, Kazimierz** Miśkiewicz, Piotr Mocek, Eryk Remiorz, Krzysztof Słota, Tomasz Suponik, Marek Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 279 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 188)

projektowanie wspomagane komputerowo ; wzbogacanie węgla ; kopalniana sieć elektroenergetyczna ; mechanizacja górnictwa ; remediacja wód ; lokalizacja wstrząsów górniczych ; klimatyczne warunki pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; cyfrowa mapa górnicza ; symulacja ; wizualizacja

computer aided design ; coal preparation ; mine power network ; mining mechanization ; groundwater remediation ; rockburst localization ; climatic work conditions ; occupational risk assessment ; digital mining map ; simulation ; visualization

24/62
Nr opisu: 0000042775
Problem wtórnych deformacji powierzchni terenu i wstrząsów górotworu spowodowanych procesem likwidacji kopalń przez ich zatapianie.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Stefan* Musioł, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 117-125, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

likwidacja kopalni ; deformacja terenu ; zatapianie wyrobiska górniczego

mine liquidation ; ground deformation ; flooding of mining excavation

25/62
Nr opisu: 0000065957
Zastosowanie elementów teorii zbiorów rozmytych w sejsmologicznej ocenie stanu zagrożenia tąpaniami.
[Aut.]: Michał* Weiss, Piotr Kołodziejczyk.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 17. seminare, Dolni Lomna, 2.6-4.6.2008. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008, s. 207-211, bibliogr. 2 poz.

26/62
Nr opisu: 0000061318
Możliwość numerycznej symulacji parametrów drgań powierzchni terenu od wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 103-111, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

drgania powierzchni ; wstrząs górotworu ; model numeryczny ; program COSMOS ; MES

surface vibration ; rock mass tremor ; numerical model ; COSMOS program ; FEM

27/62
Nr opisu: 0000031586
Możliwość prognozowania wypiętrzeń terenu górniczego na skutek zatopienia kopalni.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Stefan* Musioł, Marek Wesołowski.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 9, s. 6-11, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; zatapianie wyrobiska górniczego ; modelowanie numeryczne ; MES

mining area ; flooding of mining excavation ; numerical modelling ; FEM

28/62
Nr opisu: 0000029555
Numeryczna analiza wybierania warstwami pokładu 510/1-2 w warunkach KWK "JAS-MOS".
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Kopaliny 2006 nr 1, s. 21-23

29/62
Nr opisu: 0000022740
Sejsmologiczna ocena stanu zagrożenia tąpaniami z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 75-86, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1737 Górnictwo ; z. 274)

zagrożenie sejsmiczne ; zagrożenie tąpaniami ; ocena zagrożenia ; logika rozmyta ; wyrobisko górnicze

seismic hazard ; rockburst hazard ; hazard assessment ; fuzzy logic ; mine working

30/62
Nr opisu: 0000021628
Analiza stateczności filarów oporowych w pokładzie 505/1 w rejonie projektowanej eksploatacji w filarze ochronnym miasta Jastrzębie.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
-Kopaliny 2005 nr 4, s. 61

31/62
Nr opisu: 0000022580
Możliwość eksploatacji wielowarstwowej w pokładzie 510/1-2 w warunkach KWK "JAS-MOS".
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2005. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 21-24.11.2005. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa. Zespół Wydaw. i Usług Poligraficznych], [2005], s. 63-70, bibliogr. 7 poz.

32/62
Nr opisu: 0000051745
Drgania powierzchni terenu a wstrząsy towarzyszące eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
W: Ochrona środowiska w granicach administracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji górniczej w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2003. Materiały konferencyjne. Red. I. Modrzyk. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : [b.w.], 2003, s. 181-198, bibliogr. 7 poz.

drgania powierzchni ; eksploatacja górnicza ; aktywność sejsmiczna ; wstrząs górotworu

surface vibration ; mining exploitation ; seismic activity ; rock mass tremor

33/62
Nr opisu: 0000006506
Monitoring procesu pękania skał węglowych poprzez pomiar emisji fal elektromagnetycznych (EME).
[Aut.]: D. Linming, H. Xueqiu, Piotr Kołodziejczyk, Rafał Jendruś.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 149-155, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

pękanie skał ; emisja fal elektromagnetycznych ; skała węglowa

rocks' cracking ; electromagnetic emission ; coal rock

34/62
Nr opisu: 0000002894
Laboratoryjne badania emisji fal elektromagnetycznych (EME) wywołanych niszczeniem skał.
[Aut.]: D. Linming, H. Xueqiu, Piotr Kołodziejczyk, Rafał Jendruś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 375-381, bibliogr. 4 poz.

emisja fal elektromagnetycznych ; skała ; węgiel ; pękanie skał

electromagnetic emission ; rock ; coal ; rocks' cracking

35/62
Nr opisu: 0000065388
Numeryczne modelowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Bernard** Drzęźla.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 249-260, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

36/62
Nr opisu: 0000003705
Określenie szerokości filara na bazie obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 345-352, bibliogr. 6 poz.

37/62
Nr opisu: 0000003702
Zagadnienie oceny wielkości odszkodowania z tytułu powstałych szkód górniczych w obiektach budowlanych poddanych wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: M. Kawulok, S. Musioł, Piotr Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 315-326, bibliogr. 6 poz.

38/62
Nr opisu: 0000002863
Ocena oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Bernard** Drzęźla.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 251-267, bibliogr. 18 poz.

39/62
Nr opisu: 0000002252
Polityka ekonomiczna wobec górnictwa węglowego w Hiszpanii. (Cz. 1).
[Aut.]: P. Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 118-123, bibliogr. 15 poz.

40/62
Nr opisu: 0000002341
Polityka ekonomiczna wobec górnictwa węglowego w Hiszpanii. Cz. 2.
[Aut.]: P. Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 4, s. 136-143, bibliogr. 15 poz.

41/62
Nr opisu: 0000003174
Rynek surowców energetycznych i energii Unii Europejskiej.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela, D. Pukowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 113-123, bibliogr. 4 poz.

42/62
Nr opisu: 0000004185
Modele górotworu w "MES" a górotwór rzeczywisty.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Andrzej* Chmiela, Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 129-141, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

43/62
Nr opisu: 0000004201
Pomiary przyspieszeń drgań gruntu indukowanych wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Henryk** Badura.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 283-295, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

44/62
Nr opisu: 0000004219
Program restrukturyzacji górnictwa węgla w Hiszpanii.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 453-465, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

45/62
Nr opisu: 0000004203
Promienie zasięgu wpływów głównych w świetle badań modelowych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, J. Pęciak, Marek Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 297-305, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

46/62
Nr opisu: 0000002450
Wybrane aspekty uwarunkowania zadania lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Kołodziejczyk.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 131-144, bibliogr. 15 poz.

47/62
Nr opisu: 0000051781
Pomiary przyśpieszeń drgań gruntu wywołane wstrząsami górniczymi oraz ich porównanie z prognozą na OG kopalni "Rydułtowy".
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Kołodziejczyk.
W: Uwarunkowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. IV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 1999. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Katowice : Wydaw. Wiadomości Górnicze, 1999, s. 121-129, bibliogr. 5 poz.

48/62
Nr opisu: 0000005329
Zastępcze układy przewietrzania w pokładach metanowych zagrożonych tąpaniami.
[Aut.]: Henryk** Badura, Piotr Kołodziejczyk.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 12, s. 20-29, bibliogr. 16 poz.

49/62
Nr opisu: 0000025868
Możliwość wykorzystania algorytmów genetycznych w górnictwie.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Kołodziejczyk.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1 - polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 143-157, bibliogr. 3 poz.

50/62
Nr opisu: 0000026810
Algorytmy genetyczne w zagadnieniach górniczych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Kazimierz** Wanat, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 169-176, bibliogr. 1 poz.

51/62
Nr opisu: 0000026815
Metody optymalizacji transmisji danych w systemach sejsmicznych.
[Aut.]: T. Cisek, Piotr Kołodziejczyk, M. Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 87-96, bibliogr. 4 poz.

52/62
Nr opisu: 0000035297
Lokalizacja wstrząsów w jednorodnym i izotropowym ośrodku.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, Piotr Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 265-271, bibliogr. 2 poz.

53/62
Nr opisu: 0000090363
Kryteria poprawnej lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Kołodziejczyk, M. Burek.
W: II Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Ustroń-Zawodzie, 17-20 października 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Vysoka Skola Banska. Instytut Budownictwa i Geotechniki. Gliwice : [b.w.], 1995, s. 39-44, bibliogr. 8 poz.

54/62
Nr opisu: 0000033280
Metoda eliminacji czasu inicjacji wstrząsu w zadaniu lokalizacji zjawisk górniczych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Kazimierz** Wanat, M. Burek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 143-147, bibliogr. 2 poz.

55/62
Nr opisu: 0000090378
Optymalizacja kopalnianych sieci sejsmometrycznych w aspekcie ich rozbudowy o kolejne stanowiska sejsmometrów.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, Piotr Kołodziejczyk.
W: II Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Ustroń-Zawodzie, 17-20 października 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Vysoka Skola Banska. Instytut Budownictwa i Geotechniki. Gliwice : [b.w.], 1995, s. 315-321, bibliogr. 10 poz.

56/62
Nr opisu: 0000088857
Seguridad en el trabaja en la mineria Polaca. Analisis estadistico de los accidentes de trabajo ocurridos en 1993.
[Aut.]: Andrzej* Chmiela, Piotr Kołodziejczyk, I. Bernardo, C. Escanciano, P. Riesgo.
-RDM Rev. Minas 1995 no. 11/12, s. 57-60

bezpieczeństwo pracy ; wypadek przy pracy

job security ; work accident

57/62
Nr opisu: 0000086010
System programów do wyznaczania dróg ucieczkowych załogi zagrożonej pożarem w kopalni.
[Aut.]: Henryk** Badura, Piotr Kołodziejczyk.
W: Kierunki rozwoju komputeryzacji w górnictwie. Konferencja naukowa, Gliwice, 24 czerwca 1994 r. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 123-134, bibliogr. 6 poz.

58/62
Nr opisu: 0000088863
Utilización de la información previa del tipo instrucción la localización de los focos de los fenómenos sismicos de mina.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela, M. Garcia.
-RDM Rev. Minas 1994 no. 9/10, s. 75-76, bibliogr. 4 poz.

zagrożenie sejsmiczne ; górnictwo ; hipocentrum

seismic hazard ; mining ; hypocentre

59/62
Nr opisu: 0000047206
Zastosowanie apriorycznej informacji typu (R) ograniczeń w zagadnieniu lokalizacji wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 217-228, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

60/62
Nr opisu: 0000046385   
Regularyzowane algorytmy w zagadnieniu lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Kołodziejczyk.
Gliwice, 1993, 94 s., bibliogr. 60 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Bernard** Drzęźla

61/62
Nr opisu: 0000059938
Lokalizacja wstrząsów górniczych z uwzględnieniem anizotropii prędkości fal sejsmicznych.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, Piotr Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 147-154, bibliogr. 5 poz.

62/62
Nr opisu: 0000059936
Problem niejednoznaczności lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 155-163, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie