Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KNOP LILLA
Liczba odnalezionych rekordów: 105Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/105
Nr opisu: 0000132517
Analysis of economic and political conditions for the development of intermodal freight transport in the cross-border area.
[Aut.]: Lilla Knop, Zbigniew Żebrucki.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 545-554, bibliogr. 24 poz.

obszar transgraniczny ; transport towarów ; warunki makroekonomiczne ; analiza PESTEL

cross-border area ; freight transport ; macroeconomic conditions ; PESTEL analysis

2/105
Nr opisu: 0000132500
Characteristics of clusters in logistics sector in poland against the background of other clusters.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 318-323, bibliogr. 14 poz.

klaster przemysłowy ; logistics sector ; innowacja ; kooperacja

industrial cluster ; sektor logistyki ; innovation ; cooperation

3/105
Nr opisu: 0000132521
Concepts of a production company's logistics strategy development in aspect of supply chain management.
[Aut.]: R. Sałek, Lilla Knop.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 771-778, bibliogr. 18 poz.

zarządzanie ; strategia ; logistyka

management ; strategy ; logistics

4/105
Nr opisu: 0000132520
Logistic challenges facing production and material processing sector.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 585-591, bibliogr. 13 poz.

rozwój regionalny ; proces logistyczny ; działalność logistyczna ; wydajność

regional development ; logistics process ; logistics activity ; efficiency

5/105
Nr opisu: 0000127442
Clusters as an entrepreneurial ecosystem.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Experiences of innovative women entrepreneurs of the future. Ed. by Marta Molinero & Ece Unur Yilmaz. Bursa : [b.w.], 2018, s. 31-51, bibliogr.

6/105
Nr opisu: 0000127472
Development of clusters in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Cross-Cultural Business Conference 2018, May 17th-18th. Proceedings. Eds. Margarethe Uberwimmer, Robert Fureder, Martina Gaisch, Yasel Jose Costa Salas. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 329-341, bibliogr.

7/105
Nr opisu: 0000127174   
Innowacyjność Polski na tle krajów Unii Europejskiej.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 189-206, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; innowacyjność ; Innovation Union Scoreboard ; Summary Innovation Index ; Global Innovation Index

innovation ; innovativeness ; Innovation Union Scoreboard ; Summary Innovation Index ; Global Innovation Index

8/105
Nr opisu: 0000128215
Technology potential in the area of production and material processing - case of Śląskie Region.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2018. 27th International Conference on Metallurgy and Materials, May 23rd - 25th, 2018, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1904-1909, bibliogr. 15 poz.

przetwórstwo materiałów ; sektor produkcji metalu ; rozwój regionalny ; inteligentna specjalizacja ; ocena technologii

materials processing ; metal manufacturing sector ; regional development ; smart specialization ; Technology Assessment

9/105
Nr opisu: 0000128864
The potential of higher education institutions in the context of implementing smart specialisations.
[Aut.]: Lilla Knop, M. Rzemieniak.
W: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 18, Palma (Spain), 2nd - 4th of July, 2018. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Barcelona : International Association of Technology, Education and Development, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5615-5623 (EDULEARN Proceedings ; 2340-1117)

uczelnia wyższa ; inteligentna specjalizacja

higher education institution ; smart specialization

10/105
Nr opisu: 0000121846
The process of revitalization of post-industrial areas in the Silesian voivodship in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2206-2213, bibliogr. 11 poz.

przemysł metalurgiczny ; rewitalizacja ; operator rewitalizacji ; teren poprzemysłowy ; ryzyko środowiskowe

metallurgical industry ; revitalization ; revitalization operator ; post-industrial area ; environmental risk

11/105
Nr opisu: 0000127456
The typology and components of ecosystems in business.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Ed. by Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil. Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 402-422, bibliogr. (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition ; vol. 17 2543-540X)

ekosystem ; typy ekosystemów ; biznes ; elementy ekosystemu

ecosystem ; types of ecosystems ; business ; ekosystem components

12/105
Nr opisu: 0000118492   
Clusters in cultural and creative industries in Europe - specialisation and activities.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 9-23, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster ; przemysł kreatywny

cluster ; creative industry ; cultural industry

13/105
Nr opisu: 0000119875   
Cooperation in clusters and networks - creativity and innovativeness challenges: an introduction.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 5-7

14/105
Nr opisu: 0000118509   
Creative clusters against the background of the development of clusters in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika Odlanicka-Poczobutt.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 43-64, bibliogr. 39 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster kreatywny ; Polska

creative cluster ; Poland

15/105
Nr opisu: 0000107278   
Antecedencje i konsekwencje trwałości sieci - podstawowe założenia badawcze.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Red. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2016, s. 415-430, bibliogr. 30 poz.

antecedencja ; konsekwencja ; sieć organizacji ; trwałość sieci

antecedents ; consequence ; organization network ; network durability

16/105
Nr opisu: 0000115564
Konceptualizacja klastra jako modelu biznesu - wstępna identyfikacja.
[Aut.]: Jan Brzóska, Lilla Knop.
W: Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 120-137

model biznesu ; klaster

business model ; cluster

17/105
Nr opisu: 0000112043
Metal manufacuring as the smart specialisation of the regions of Visegrad Group (V4) countries.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1876-1882, bibliogr. 20 poz.

sektor produkcji metalu ; inteligentna specjalizacja

metal manufacturing sector ; smart specialization

18/105
Nr opisu: 0000112033
Organizational forms of cooperation in clusters in the metal manufacturing sector in Poland.
[Aut.]: Jan Brzóska, Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1701-1706, bibliogr. 17 poz.

współpraca pomiędzy organizacjami ; klaster przemysłowy

interorganizational cooperation ; industrial cluster ; metal manufacturing sector

19/105
Nr opisu: 0000106895   
Reguły decyzyjne warunkujące wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w wybranych modelach biznesowych MŚP.
[Aut.]: T. Nitkiewicz, D. Jelonek, Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 88, s. 235-253, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

model biznesu MŚP ; teoria zbiorów przybliżonych ; ocena cyklu życia ; reguły decyzyjne ; LCA

SME business model ; rough set theory ; life cycle assessment ; decision rules ; LCA

20/105
Nr opisu: 0000114355   
Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu.
[Aut.]: Lilla Knop, Jan Brzóska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 213-232, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

model biznesu ; wartość ; innowacje

business model ; value ; innovations

21/105
Nr opisu: 0000106431   
Rozwój i funkcjonowanie sieci w świetle podejścia endogenicznego.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 367-377, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć międzyorganizacyjna ; rozwój endogeniczny

inter-organizational network ; endogenous development

22/105
Nr opisu: 0000107874
Trwałość klastra w kontekście doświadczeń Doliny Krzemowej.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 90, s. 45-62, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster ; trwałość klastra ; Dolina Krzemowa

cluster ; cluster constancy ; Silicon Valley

23/105
Nr opisu: 0000107280   
W sieci sieci.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia. Red. Sylwester Gregorczyk, Wioletta Mierzejewska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2016, s. 471-490, bibliogr. 59 poz.

teoria sieci ; klaster ; internet

network theory ; cluster ; internet

24/105
Nr opisu: 0000107876
Współczesne aspekty sieci organizacyjnych - wprowadzenie.
[Aut.]: M. Rzemieniak, Lilla Knop, D. Jelonek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 90, s. 5-8

sieć organizacji ; zarządzanie ; przedmowa

organization network ; management ; preface

25/105
Nr opisu: 0000102062      
Analiza zmian wskaźników innowacyjności Polski na tle UE na podstawie Summary Innovation Index.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 307-321, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Sumaryczny Indeks Innowacyjności ; Polska ; Unia Europejska ; SII

Summary Innovation Index ; Poland ; European Union ; SII

26/105
Nr opisu: 0000115563
Competence centre for clusters in the regional innovation ecosystem: the case of the Silesian Voivodedeship in Polnad.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Global perspectives on sustainable regional development. Ed. Irmela Gorges. Hamburg : Kovac, 2015, s. 79-95 (Probleme und Chancen der Globalisierung ; Bd. 11 1865-2204)

klaster ; centrum kompetencji ; regionalny ekosystem innowacji

cluster ; competence centre ; regional innovation ecosystem

27/105
Nr opisu: 0000102057      
Dynamika zmian wskaźników innowacyjności Polski na tle UE.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 293-306, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wskaźnik innowacyjności ; Polska ; Unia Europejska ; Sumaryczny Indeks Innowacyjności ; dynamika zmian

innovativeness index ; Poland ; European Union ; Summary Innovation Index ; dynamics of changes

28/105
Nr opisu: 0000103625   
Rozwój przemysłów kreatywnych w kontekście inteligentnych specjalizacji.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych. Monografia. Red. Dorota Jelonek, Tomasz Turek. Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 11-25, bibliogr. 36 poz.

przemysł kreatywny ; inteligentna specjalizacja ; specjalizacja regionalna

creative industry ; smart specialization ; regional specialization

29/105
Nr opisu: 0000100135
The process of cluster management.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Management of network organizations. Theoretical problems and the dilemmas in practice. Eds.: Włodzimierz Sroka, Stefan Hittmar. Cham : Springer, 2015, s. 105-119, bibliogr. 54 poz.

30/105
Nr opisu: 0000115562
Zarządzanie klastrem - założenia oceny.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie, procesy, narzędzia. Red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s.63-78

klaster ; zarządzanie klastrem ; kryteria oceny

cluster ; cluster management ; evaluation criteria

31/105
Nr opisu: 0000099036   
Handbook for cluster optimisation. 2CE132P1 - CNCB Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe. Output 4.3.3. Ed. by Marcin Jabłoński, Lilla Knop and Sławomir Olko.
[B.m.] : [b.w.], 2013, 116 s.

32/105
Nr opisu: 0000093450   
Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie strategii Europa 2020.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika* Szczepaniak, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 239-253, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja społeczna ; kreatywność ; przemysł kreatywny ; Europa

social innovation ; creativity ; creative industry ; Europe

33/105
Nr opisu: 0000103149   
Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 [online].
[Aut.]: Jan Brzóska, Leszek Blacha, Lilla Knop, Sławomir Olko, Adam Ryszko, Arkadiusz Szmal, J. Pyka, M. Baron, B. Szczupak, J. Wesołowski, B. Bujnowskia-Sęda, A. Jedynak, B. Kowalska, M. Ptak-Kruszelnicka, J. Bondaruk, A. Gieroszka, A. Siwek-Skalny, E. Uszok, J. Kotra, M. Góra.
Katowice : [b.w.], 2014, 215 s.
Dostępny w Internecie: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/07/24/1406194806/1406195121.pdf [dostęp 7 grudnia 2015]

ekosystem innowacji ; model wdrożeniowy ; inteligentna specjalizacja ; Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie

innovation ecosystem ; deployment model ; smart specialization ; Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship

34/105
Nr opisu: 0000099025
Partnerstwa kreatywne - wyzwania i zagrożenia.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Red. Jan Stachowicz, Maria Nowicka-Skowron, Ludmila A. Voronina. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 157-173, bibliogr. 29 poz.

partnerstwo ; sieć współpracy ; partnerstwo kreatywne

partnership ; cooperation network ; creative partnership

35/105
Nr opisu: 0000099034
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 76: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014
PŚl. sygn. P.4568

zarządzanie przedsiębiorstwem ; sieć przedsiębiorstw ; paradygmat sieciowy ; sektor publiczny ; współpraca przedsiębiorstw

enterprise management ; enterprises network ; network paradigm ; public sector ; enterprises cooperation

36/105
Nr opisu: 0000099100   
Klastry sektorów kreatywnych w polityce innowacyjnej regionu.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 674-684, bibliogr. 15 poz.

klaster ; partnerstwo kreatywne ; polityka regionalna

cluster ; creative partnership ; regional policy

37/105
Nr opisu: 0000088614
Korupcja w klastrze - słownik podstawowych pojęć.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 203-216, bibliogr. 13 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

korupcja ; klaster ; etyka biznesu

corruption ; cluster ; business ethics

38/105
Nr opisu: 0000085996
Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady.
[Aut.]: Lilla Knop, Jan** Stachowicz, Marek Krannich, Sławomir Olko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 311 s., bibliogr. 275 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 443)

klaster ; zarządzanie klastrem ; model zarządzania ; struktura sieciowa ; rozwój regionalny ; zarządzanie wiedzą ; Europa Zachodnia ; USA ; Chiny ; Singapur ; Polska ; Górny Śląsk

cluster ; cluster management ; management model ; network structure ; regional development ; knowledge management ; Western Europe ; USA ; China ; Singapore ; Poland ; Upper Silesia

39/105
Nr opisu: 0000084016   
Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele.
[Aut.]: Lilla Knop.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 443 s., bibliogr. 119 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 442)
Rozprawa habilitacyjna

zarządzanie klastrem ; klaster ; strategia klastra ; dynamika klastra ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie organizacją ; sieć międzyorganizacyjna

cluster management ; cluster ; cluster strategy ; cluster dynamics ; strategic management ; organization management ; interorganizational network

40/105
Nr opisu: 0000082457
Clusters in Silesian Voivodeship - future challenges.
[Aut.]: Lilla Knop, M. Jabłoński.
W: The UE budget for the period 2014-2020 in the context of the Europe 2020 Strategy, BanskaBystrica, 16.10.2012. Ed. V. Hiadlovsky. Banska Bystrica : The Faculty of Economics, 2012, s. 1-8

41/105
Nr opisu: 0000103626   
The role of competence centres in the regional innovation ecosystem.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Ed. by J. Kaczmarek, T. Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 281-291, bibliogr. 10 poz.

42/105
Nr opisu: 0000076202   
Crises in the cluster life-cycle. Analysis of the cases in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko, Jan** Stachowicz.
W: The economy and economics after crisis. Eds.: J. Sepp, D. Frear. Berlin : Berliner Wissenschafts Verlag, 2011, s. 467-480, bibliogr. 19 poz. (Regional Business and Socio-Economic Development ; 4)

43/105
Nr opisu: 0000073340
Dynamika rozwoju klastrów w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 185-203, bibliogr. 8 poz.

klaster ; województwo śląskie

cluster ; Silesian Voivodeship

44/105
Nr opisu: 0000072135   
Klastry kreatywne we współczesnych polskich realiach.
[Aut.]: Lilla Knop, Marta Macełko, Izabela* Mendel.
-Organ. i Zarz. 2011 nr 4, s. 63-80, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

klaster ; klaster kreatywny ; przemysł kreatywny ; kreatywny ekosystem

cluster ; creative cluster ; creative industry ; creative ecosystem

45/105
Nr opisu: 0000082460
Klastry w trzecim sektorze - pomysł na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Akademia Polonijna w Częstochowie, 2011, s. 269-288

46/105
Nr opisu: 0000072133   
Kluczowe założenia analizy klastrów.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Organ. i Zarz. 2011 nr 4, s. 37-61, bibliogr. 45 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

klaster ; analiza klastrów ; typy klastra ; wyznaczniki klastra ; teoria klastrów

cluster ; clusters analysis ; types of clusters ; cluster determinants ; clusters theory

47/105
Nr opisu: 0000073341
Model poczwórnej helisy w budowaniu innowacyjnych sieci współpracy w środowisku lokalnym i regionalnym.
[Aut.]: Lilla Knop, Izabela* Mendel, Marta Macełko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 204-217, bibliogr. 39 poz.

poczwórna helisa ; innowacja ; sieć współpracy ; kreatywność

quadruple helix ; innovation ; cooperation network ; creativity

48/105
Nr opisu: 0000082461
Modele polityki klastrowej.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja - kooperencja - klastering. Red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 187-211, bibliogr. 24 poz.

polityka klastrowa ; klaster ; cykl życia klastra

cluster policy ; cluster ; cluster life cycle

49/105
Nr opisu: 0000082456
Rozwój lokalny a proces budowy przedsiębiorczego kapitału społecznego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Lilla Knop.
W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol, A. Sztando. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 11-22 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 179 1899-3192)

50/105
Nr opisu: 0000070369   
Klastry - perspektywa organizacji, regionu i kraju.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2010 nr 99, s. 91-104, bibliogr. 18 poz.

klaster ; zarządzanie klastrem ; polityka klastrowa ; rozwój regionalny

cluster ; cluster management ; cluster policy ; regional development

51/105
Nr opisu: 0000080969
Klastry - proces tworzenia i rozwoju.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski. Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, s. 101-115, bibliogr. 17 poz.

klaster ; przedsiębiorczość lokalna ; innowacja społeczna

cluster ; local entrepreneurship ; social innovation

52/105
Nr opisu: 0000070294
Kształtowanie struktury klastra.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 151-166

53/105
Nr opisu: 0000082463
Kształtowanie współpracy w triadzie: biznes-nauka-administracja.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Akademia Przedsiębiorczych. Poradnik: Załóż firmę i nią zarządzaj. Katowice : Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 241-250

54/105
Nr opisu: 0000070295
Sieci jako racjonalna forma organizacyjna dla strategii rozwoju współczesnych regionów i organizacji.
[Aut.]: Lilla Knop, Jan** Stachowicz.
W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 121-132

55/105
Nr opisu: 0000062981
Statyczny model struktury klastra.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 43-52, bibliogr. 23 poz.

klaster ; model struktury klastra ; zarządzanie klastrem

cluster ; model of cluster structure ; cluster management

56/105
Nr opisu: 0000082462
Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Akademia Przedsiębiorczych. Poradnik: Załóż firmę i nią zarządzaj. Katowice : Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 251-258

57/105
Nr opisu: 0000058596
Advancement level of clusters in the Śląskie Voivodeship.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Clusters politics management good clustering practices in the world. Ed. E. Bojar. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009, s. 155-176

58/105
Nr opisu: 0000055881
Analysis of the cluster initiatives in Slaskie Voivodeship using KST model.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Proceedings of the 17th Annual Conference on Marketing and Business Startegies for Central and Eastern Europe, Vienna, 3-5 December, 2009. Eds.: R. Springer, P. Chadraba. Wien : Wirtschaftsuniversität Wien Institut für BWL des Aussenhandels, 2009, s. 205-216, bibliogr. 17 poz.

59/105
Nr opisu: 0000058517
Klastry - inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Monografia. Red. M. Nowicka-Skowron. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 120-134

60/105
Nr opisu: 0000058377
Klastry - potrzeba czy moda?. Perspektywa przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 71-81

klaster ; przedsiębiorstwo

cluster ; enterprise

61/105
Nr opisu: 0000058457
Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Piotr Kordel.
W: Przedsiębiorstwo i region. Red. R. Fedan, M. Smoleń. Rzeszów : Wydaw. Papirus, 2009, s. 135-143

62/105
Nr opisu: 0000058602
Poziom rozwoju klastrów w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 386-397, bibliogr. 8 poz.

klaster ; inicjatywa klastrowa ; efektywność ; województwo śląskie

cluster ; cluster initiative ; efficiency ; Silesian Voivodeship

63/105
Nr opisu: 0000058595
The concept of the cluster creation and development.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Lilla Knop.
W: Clusters politics management good clustering practices in the world. Ed. E. Bojar. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009, s. 63-81

64/105
Nr opisu: 0000103810
The possibilities of clusters support in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Invence - inovace - investice. Od recese k prosperite. Invention - innovation - investment. From recession to prosperity. Pod red. R. Lenorta a I. Voznakove. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2009, s. 71-77, bibliogr. 10 poz.

65/105
Nr opisu: 0000043145
Determinants of regional clusters development in the Silesia region.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Culture, cohesion and competitiveness: regional perspectives. 48th European Congress of the Regional Science Association International. ERSA 2008, Liverpool, UK, 27-31 August 2008. Liverpool : [b.w.], 2008, ref. 999 s. 1-21, bibliogr. 26 poz.

66/105
Nr opisu: 0000047902
Determinanty relacji w sieci współpracy.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa. Pod red. B. Godziszewskiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 295-308

67/105
Nr opisu: 0000041085   
Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 1, s. 101-116, bibliogr. 10 poz.

sieć współpracy ; klaster regionalny ; sieć międzyorganizacyjna ; formy organizacyjne

cooperation network ; regional cluster ; inter-organizational network ; organizational forms

68/105
Nr opisu: 0000047912
Financing of cluster initiatives in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Four-year membership of central and eastern European countries in the European Union: the effects and new calls for the national and regional labour markets. Academic international conference, Karvina, May 14-16, 2008. Conference proceedings. Eds: Ch. Klikova [et al.]. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, Friedrich-Ebert-Stiftung. Karvina : Slezska Univerzita v Opave. Obchodne Podnikatelska Fakulta v Karvinie, 2008, s. 344-351, bibliogr. 11 poz.

69/105
Nr opisu: 0000073587
Komponenty strategii klastra.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 282-291, bibliogr. 17 poz.

klaster ; strategia klastra ; zarządzanie klastrem

cluster ; cluster strategy ; cluster management

70/105
Nr opisu: 0000051258
Model procesu tworzenia klastra.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Pod red. Ewy Bojar, Jana Stachowicza. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2008, s. 51-62 (Konkurencja i Koegzystencja Regionów w Procesie Integracji Europejskiej ; nr 7)

71/105
Nr opisu: 0000047798
Modele zarządzania klastrami.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [Kraków] : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008, s. 171-183, bibliogr. 28 poz.

72/105
Nr opisu: 0000051272
Paradoksy jako źródło problemów strategicznych w procesie tworzenia klastrów.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Innowacyje systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego. Red. M. Trocki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 97-114

73/105
Nr opisu: 0000047854
Wielostronne strategie relacyjne - koncepcja tworzenia.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red.: A. Hermana, K. Poznańskiej. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 251-263, bibliogr. 19 poz.

74/105
Nr opisu: 0000047942
Źródła innowacji w klastrach - przykłady klastrów w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Upravlinnâ innovacijnim procesom v Ukraini: problemi, perspektivi, riziki. Tezi dopovidej II mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, L'viv, 29-31 travnâ 2008 r.. Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" [i in.]. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2008, s. 384-385

75/105
Nr opisu: 0000032394
Inteligencja strategiczna klastra - wybrane koncepcje.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 236-247, bibliogr. 11 poz.

klaster ; polityka klastrowa ; kapitał społeczny ; sieć przedsiębiorstw

cluster ; cluster policy ; social capital ; enterprises network

76/105
Nr opisu: 0000040024
Konkurencyjność przedsiębiorstw w klastrze - kształtowanie inteligencji strategicznej.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 501-512

77/105
Nr opisu: 0000020572
Analiza porównawcza łańcuchów wartości. Przykład przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 73-88, bibliogr. 21 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; łańcuch wartości ; wartość dodana ; hutnictwo

metallurgical enterprise ; value chain ; added value ; metallurgy

78/105
Nr opisu: 0000030640
Development of social capital in the clustering process on the example of the family based tourism industry.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, J. Machulik.
W: Intellectual capital management in regional pro-innovative networks. Ed. J. Stachowicz. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 107-118

79/105
Nr opisu: 0000020573
Kształtowanie wartości w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach hutniczych.
[Aut.]: Lilla Knop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 89-105, bibliogr. 22 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; hutnictwo żelaza i stali ; wartość przedsiębiorstwa ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa

metallurgical industry ; iron and steel industry ; enterprise value ; enterprise restructuring

80/105
Nr opisu: 0000030759
Potencjał relacyjny w procesie tworzenia klastrów.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Pod red. Ewy Bojar. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2006, s. 162-171

81/105
Nr opisu: 0000030886
Prawdy i mity procesu klastrowania. Przykłady klastrów turystycznych.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 197-212, bibliogr. 14 poz.

klastrowanie ; turystyka ; metodologia GEM ; efektywność ; ocena

clustering ; tourism ; GEM methodology ; effectiveness ; assessment

82/105
Nr opisu: 0000030671
Strategie relacyjne w procesie rozwoju organizacji.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji. Oprac. i red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 89-100, bibliogr. 14 poz.

83/105
Nr opisu: 0000023973
Znaczenie rynku relewantnego w procesie oceny otoczenia.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 95-104, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

rynek relewantny ; ocena otoczenia ; strategia konkurencyjna

relevant market ; environmental evaluation ; competitive strategy

84/105
Nr opisu: 0000047791
Etapy badania interesariuszy w procesie kształtowania strategii relacyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 446-458, bibliogr. 9 poz.

interesariusz ; analiza ; strategia relacyjna ; organizacja

stakeholder ; analysis ; relation strategy ; organization

85/105
Nr opisu: 0000017488
Koncepcja kształtowania strategii relacyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa], 2005, s. 232-239

86/105
Nr opisu: 0000021310
Koncepcja kształtowania wartości w przedsiębiorstwach energetycznych.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich.
W: Financni a logisticke rizeni 2005. 4 Mezinarodni konference, Malenovice, Ceska Republika, 9-10.06.2005. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managamentu v Metalurgii. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 145-150

87/105
Nr opisu: 0000047890
Metodologia badań wstępnych w procesie tworzenia klastrów.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Joanna Machnik-Słomka, Przemysław* Wróbel.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 109-125, bibliogr. 16 poz.

klaster ; sieć współpracy ; metodologia badań

cluster ; cooperation network ; methodology of research

88/105
Nr opisu: 0000015186
Budowanie relacji stymulatorem rozwoju agroturystyki.
[Aut.]: Lilla Knop, Izabela* Mendel.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 297-305, bibliogr. 7 poz.

agroturystyka ; klaster

agrotourism ; cluster

89/105
Nr opisu: 0000015185
Proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa w oparciu o strategie relacyjne.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 129-138

90/105
Nr opisu: 0000010212
System HACCP szansą dla polskich producentów i dystrybutorów żywności.
[Aut.]: Izabela* Mendel, Lilla Knop, Marek Krannich.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 303-310, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

system HACCP ; produkcja żywności ; dystrybucja żywności

HACCP system ; food production ; food distribution

91/105
Nr opisu: 0000032466
Ewolucja przedsiębiorstwa kształtującego swoją wartość.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 373-382, bibliogr. 10 poz.

wartość przedsiębiorstwa ; interesariusz przedsiębiorstwa ; ewolucja przedsiębiorstwa

enterprise value ; stakeholder of the company ; company evolution

92/105
Nr opisu: 0000086704
Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w perspektywie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Lilla Knop.
W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji Przedsiębiorstw, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - Cecios. Warszawa : [b.w.], 2003, s. 38-47

93/105
Nr opisu: 0000086711
Ewolucja funkcji przedsiębiorstwa w erze informacyjnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko, Jan** Stachowicz.
W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002. Pod red. A. Stabryły. Kraków : Wydaw. EJB, 2002, s. 225-236

94/105
Nr opisu: 0000017468
Przedsiębiorstwo a interesariusze.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 107-117, bibliogr. 6 poz.

95/105
Nr opisu: 0000086706
Wpływ interesariuszy na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Lilla Knop, J. Machulik, Jan** Stachowicz.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 44-51

96/105
Nr opisu: 0000017461
Proces poszukiwania przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop, Elfryda** Dyczek-Formanek, Arkadiusz Szmal.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 303-315

97/105
Nr opisu: 0000017590
Proces poszukiwania przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Lilla Knop, Elfryda** Dyczek-Formanek, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 374-386, bibliogr. 13 poz.

98/105
Nr opisu: 0000086703
Strategia logistyczna a rozwój przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Logisticke rizeni podniku. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Reka, 22.-23.11.2001. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managamentu v Metalurgii [et al.]. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2003, s. 81-88

99/105
Nr opisu: 0000017464
Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw jako etap restrukturyzacji przemysłu w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Praca zbiorowa. Pod red. H. Wnorowskiego, A. Letkiewicza. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, s. 113-123, bibliogr. 16 poz.

100/105
Nr opisu: 0000017577
Analiza interesariuszy jako istotny element rozpoznania strategicznego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: E. Formanek, Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 308-319, bibliogr. 13 poz.

101/105
Nr opisu: 0000003089
Jak zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie? - zarys koncepcji.
[Aut.]: Elfryda** Dyczek-Formanek, Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 7, s. 105-119, bibliogr. 7 poz.

102/105
Nr opisu: 0000086712
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych w Polsce w latach 1990-1999 w kontekście wymogów strategii wzrostu produktywności.
[Aut.]: Lilla Knop, Jan** Stachowicz.
W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej, Zakopane - Kościelisko, 22-24.IX.2000 r.. Pod red. A. Stabryły. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 568-582

103/105
Nr opisu: 0000017493
Kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 129-137, bibliogr. 12 poz.

104/105
Nr opisu: 0000105473
Znaczenie programu naprawczego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa (studium przypadków).
[Aut.]: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. XX Śląskie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 191-206, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; analiza SWOT ; analiza strategiczna

enterprise restructuring ; SWOT analysis ; strategic analysis

105/105
Nr opisu: 0000026388
Sektorowa polityka przemysłowa w hutnictwie żelaza i stali.
[Aut.]: Jan Brzóska, Lilla Knop.
-Hutnik 1997 R. 64 nr 3, s. 84-88, bibliogr. 11 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie