Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KLETA HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 124Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/124
Nr opisu: 0000129544   
Calculations regarding the application of isolating and retaining seals with culverts.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012018 s. 1-8, bibliogr. 5 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315)

2/124
Nr opisu: 0000124331
Environmental problems on the areas of redeveloped hard coal deposits.
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
W: 4th Polish Mining Congress - Session: Human and environment facing the challenges of mining, 20-22 November 2017, Krakow, Poland (online). Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012004 s. 1-8, bibliogr. 8 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 174 1755-1315)

3/124
Nr opisu: 0000127183
Uwarunkowania obliczeniowe stosowania korków izolacyjno-oporowych z przepustami.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 37-38

likwidacja kopalni ; przepuszczalność zrobów ; korek izolacyjny

mine liquidation ; permeability of goaf ; isolating plug

4/124
Nr opisu: 0000117785   
Badanie efektu dylatancji w numerycznym modelu próbki skalnej.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 68-78, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

górotwór ; badanie numeryczne ; dylatacja

rock mass ; numerical testing ; dilatancy

5/124
Nr opisu: 0000119694
iDeepMon - Intelligente Inspektion und Uberwachung von tiefen Bergwerksschachten.
[Aut.]: N. Benecke, H. Engelhardt, Adam Heyduk, Marek Jendryś, B. Jung, Henryk Kleta, P. Koch, J. Konig, S. Leighton, P. O'Leary, S. May, S. Rapp, M. Sastuba, A. Schischmanow, A. Weber, S. Zuev.
-BHM Berg- und Huttenmann. Monatsh. 2017 Jg. 162 H. 10, s. 430-433, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zautomatyzowane pomiary szybu ; monitoring ; kontrola

automated shaft surveying ; monitoring ; inspection

6/124
Nr opisu: 0000120793
Możliwość zabezpieczenia obudowy szybów przed zagrożeniem wodnym.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta, Franciszek Plewa, P. Bukowski.
W: Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa. Pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 153-160, bibliogr. 5 poz.

szyb ; obudowa szybu ; zagrożenie wodne

shaft ; shaft lining ; water hazard

7/124
Nr opisu: 0000120506
Problemy środowiskowe na obszarach powtórnie zagospodarowywanych złóż węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 73

złoże węgla kamiennego ; powtórne zagospodarowanie złoża ; ochrona środowiska

coal bed ; re-used deposit disposal ; environmental protection

8/124
Nr opisu: 0000119703
Uwarunkowania i możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej w filarze szybów głównych w aspekcie ich aktualnego stanu technicznego.
[Aut.]: Henryk Kleta, Ryszard Mielimąka, Marek Jendryś.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2017. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2017, s. 48-57, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy ; szyb Leon III ; obudowa szybu ; stan techniczny ; prognozowanie wpływu eksploatacji górniczej

mining exploitation ; Rydultowy Hard Coal Mine ; Leon III shaft ; shaft lining ; technical state ; prediction of mining exploitation impact

9/124
Nr opisu: 0000120784
Wpływ warunków wytrzymałościowych na ocenę stopnia zagrożenia betonowej obudowy szybu.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 3, s. 38-42, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obudowa betonowa ; obudowa szybu ; stan naprężenia

concrete support ; shaft lining ; stress state

10/124
Nr opisu: 0000114409
Wzmocnienie obudowy betonowej szybu jako realna możliwość ograniczenia zagrożenia wodnego.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta, Andrzej Wojtusiak.
-Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 1, s. 16-19, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

szyb kopalniany ; obudowa betonowa ; wzmocnienie obudowy ; zagrożenie wodne

pit shaft ; concrete support ; reinforcement of shaft ; water hazard

11/124
Nr opisu: 0000117787   
Założenia systemu monitorowania szybów górniczych w światle wybranych uszkodzeń obudów szybowych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 92-100, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

szyb ; obudowa szybu ; monitoring

shaft ; shaft lining ; monitoring

12/124
Nr opisu: 0000121342   
Akwizycja i przetwarzanie obrazu z systemu wizyjnego dla monitorowania stanu obudowy szybowej.
[Aut.]: Henryk Kleta, Adam Heyduk, Jarosław Joostberens.
-Stud. Ekon. 2016 nr 308, s. 83-94, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

obudowa szybu ; analiza obrazu ; wygładzanie cyfrowe ; monitoring uszkodzeń

shaft lining ; image analysis ; digital smoothing ; damage monitoring

13/124
Nr opisu: 0000111509
Badanie efektu dylatancji dla numerycznych modeli próbek skalnych.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 41

dylatancja ; skała ; ściskanie jednoosiowe ; ściskanie trójosiowe ; modelowanie numeryczne

dilatancy ; rock ; uniaxial compression ; triaxial compression ; numerical modelling

14/124
Nr opisu: 0000111420
Założenia systemu monitorowania szybów górniczych w świetle wybranych uszkodzeń obudów szybowych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 14

szyb kopalniany ; obudowa szybu ; monitorowanie szybu kopalni

mine shaft ; shaft support ; shaft monitoring

15/124
Nr opisu: 0000101693
Identyfikacja położenia systemu wizyjnego w szybie do analizy obrazu stanu jego obudowy.
[Aut.]: Adam Heyduk, Jarosław Joostberens, Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 3, s. 31-38, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza wizyjna ; obudowa szybu ; podszybie ; stan techniczny ; studnia głębinowa ; hydrostatyka ; zagrożenia ; cyfrowa analiza obrazu

visual analysis ; shaft lining ; shaft bottom ; technical condition ; deep well ; hydrostatics ; hazards ; digital image analysis

16/124
Nr opisu: 0000113578
Image processing and analysis as a diagnostic tool for an underground infrastructure technical condition monitoring.
[Aut.]: Henryk Kleta, Adam Heyduk.
W: Underground infrastructure of urban areas 3. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Beata Nienartowicz. London : Taylor & Francis Group, 2015, s. 39-46, bibliogr. 8 poz.

17/124
Nr opisu: 0000098227
Strefa zapadliskowa spowodowana uszkodzeniem obudowy szybu w świetle symulacji numerycznej metodą elementów odrębnych.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 7 poz.
PŚl. sygn. P.4584. Punktacja MNiSW 5.000

obudowa szybu ; uszkodzenia obudowy szybu ; zapadlisko powierzchniowe ; symulacja numeryczna ; metoda elementów odrębnych

shaft lining ; shaft's support damages ; surface subsidence ; numerical simulation ; distinct elements method

18/124
Nr opisu: 0000101696
Uwarunkowania geologiczne głębienia szybów w obrębie złóż "Bzie-Dębina 2-Zachód" i "Bzie-Dębina 1-Zachód".
[Aut.]: Henryk Kleta, C. Kubaczka, G. Przeliorz.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 3, s. 54-58, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ; złoże węgla kamiennego ; charakterystyka ; warunki hydrogeologiczne ; głębienie szybu ; warunki geologiczno-górnicze

"Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Coal Mine ; coal bed ; characteristics ; hydrogeological conditions ; shaft deeping ; geological-mining conditions

19/124
Nr opisu: 0000105187
Vertical position identification of the Machine vision system in the mineshaft for the purposes of Diagnostic image processing of the mineshaft lining surface.
[Aut.]: Henryk Kleta, Adam Heyduk, Jarosław Joostberens.
W: Vertical and decline shaft sinking. International Mining Forum 2015, Cracow, 23-27 February 2015. Eds.: Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. Boca Raton : CRC Press/Balkema, 2015, s. 157-165, bibliogr. 2 poz.

ocena izolacji zapory ; inspekcja szybu kopalni ; identyfikacja położenia ; monitorowanie szybu kopalni

isolating dam assessment ; mineshaft inspection ; position identification ; shaft monitoring

20/124
Nr opisu: 0000103209
Wpływ uskoku na obciążenie szybu.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

21/124
Nr opisu: 0000085252
Model numeryczny kotwionej stopy szybowej w świetle zastosowania parabolicznego warunku stanu granicznego.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
W: Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2013. The proceedings of the 18th International seminar, Ostrava, 14-15.2.2013 = Zpevnovani, tesneni a kotveni horninoveho masivu a stavebnich konstrukci 2013. Sbornik prispevku 18.mezinarodniho seminare. Vysoka skola banska - technicka univerzita Ostrava. Katedra geotechniky a podzemniho stavitelstvi FAST, Minova Bohemia s.r.o Ostrava. Ostrava : Katedra geotechniky a podzemniho stavitelstvi VSB-TU Ostrava, 2013, s. 186-191, bibliogr. 9 poz.

szyb kopalniany ; obudowa szybu ; stan graniczny ; stopa szybowa

pit shaft ; shaft lining ; critical state ; curb

22/124
Nr opisu: 0000089992
Nowe wyzwania i metody w projektowaniu głębienia i pogłębiania szybów podstawą rozwoju górnictwa w Polsce. Zagadnienia wybrane. Monografia.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, S. Fabich, Piotr** Głuch, Marek Jendryś, Henryk Kleta, H. Lamparski, W. Lekan, D. Nitek, S. Świtoń, A. Wichur, A. Wojtusiak.
Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2013, 135 s., bibliogr.

szyb kopalniany ; obudowa szybu ; wyrobisko górnicze ; głębienie szybu

pit shaft ; shaft lining ; mine working ; shaft deeping

23/124
Nr opisu: 0000088119
Przyczyny uszkodzeń obudowy w głębionym szybie w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
-Bud. Gór. Tunelowe 2013 R. 19 nr 3, s. 1-8, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obliczenia numeryczne ; głębienie szybu ; symulacja numeryczna ; uszkodzenia obudowy szybu ; obudowa betonowa ; obciążenie ściskające ; górotwór ; naprężenie rozciągające ; odkształcenie

numerical calculations ; shaft deeping ; numerical simulation ; shaft's support damage ; concrete support ; compressive load ; rock mass ; tensile stress ; deformation

24/124
Nr opisu: 0000087963
Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Klety.
[Aut.]: Arkadiusz* Bączek, Mirosław** Chudek, Stanisław** Cierpisz, Adam Heyduk, Marek Jendryś, Jarosław Joostberens, Henryk Kleta.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 174 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 482)

obudowa szybu ; ocena stanu technicznego ; analiza wizyjna ; detekcja uszkodzeń ; obudowa betonowa ; nośność obudowy

shaft lining ; assessment of technical condition ; visual analysis ; fault detection ; concrete support ; load capacity of lining

25/124
Nr opisu: 0000086500   
Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze.
[Aut.]: Henryk Kleta.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 133 s., bibliogr. 97 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 468)
Rozprawa habilitacyjna

szyb kopalniany ; wyrobisko górnicze ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

pit shaft ; mine working ; occupational safety in mining

26/124
Nr opisu: 0000084881
Diagnostyka wyrobisk górniczych czynnikiem optymalnej ich eksploatacji i zachowania bezpieczeństwa w kopalniach podziemnych. Zagadnienia wybrane. Monografia.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Piotr** Głuch, Henryk Kleta.
Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2012, 148 s., bibliogr.

wyrobisko górnicze ; eksploatacja górnicza ; bezpieczeństwo eksploatacji ; obudowa górnicza ; ocena stanu technicznego

mine working ; mining exploitation ; operational safety ; mining support ; assessment of technical condition

27/124
Nr opisu: 0000076672
Ocena bezpieczeństwa w głębionym szybie 1-Bzie po wystapieniu uszkodzeń jego obudowy w świetle zastosowanych działań technicznych warunkujących dalsze bezpieczne głębienie szybu.
[Aut.]: Henryk Kleta, C. Kubaczka, G. Przeliorz.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. II Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 7-9 listopada 2012. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2012, s. 200-209, bibliogr. 13 poz.

szyb kopalniany ; eksploatacja górnicza ; głębienie szybu ; obudowa szybu

pit shaft ; mining exploitation ; shaft deeping ; shaft lining

28/124
Nr opisu: 0000076391
Wielkość potencjalnej strefy zagrożeń geotechnicznych powierzchni terenu w świetle awarii w szybach górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2012 R. 18 nr 4, s. 33-36, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zagrożenie geotechniczne ; szyb kopalniany ; zapadlisko powierzchniowe

geotechnical hazard ; pit shaft ; surface subsidence

29/124
Nr opisu: 0000077473
Wielkość potencjalnej strefy zagrożeń geotechnicznych powierzchni terenu w świetle katastrof w szybach.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2012. XV Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 23-26 października 2012. Materiały naukowe. Cz. 1, Polska. Red.: Mirosław Chudek, Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Janusz Konior, Marian Michałek. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2012, s. 419-427, bibliogr. 11 poz.

zagrożenie geotechniczne ; katastrofa górnicza ; szyb kopalniany

geotechnical hazard ; mining catastrophe ; pit shaft

30/124
Nr opisu: 0000065656
Analiza obrazu w zastosowaniu do oceny stanu obudowy szybów.
[Aut.]: Henryk Kleta, Adam Heyduk.
-Bud. Gór. Tunelowe 2011 R. 17 nr 1, s. 40-46, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza obrazu ; diagnostyka wizualna ; szyb

image analysis ; visual diagnostics ; shaft

31/124
Nr opisu: 0000069467
Kryterium nośności obudowy betonowej szybu w świetle wybranych warunków wytrzymałościowych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
-Bud. Gór. Tunelowe 2011 R. 17 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

obudowa szybu ; obliczenia numeryczne ; nośność

shaft lining ; numerical calculations ; load capacity

32/124
Nr opisu: 0000069361
Kryterium nośności obudowy szybów w świetle wybranych warunków wytrzymałościowych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
W: X Szkoła Geomechaniki 2011. Jubileuszowa międzynarodowa konferencja. Specjalna Sesja Szkoleniowa Kadry Inżynierskiej dla Potrzeb Przemysłu, Gliwice-Ustroń, 18-21 października 2011 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2011, s. 229-241, bibliogr. 5 poz.

obudowa szybu ; kopalnia węgla kamiennego ; naprężenie ; wytężenie ; analiza wytrzymałości

shaft lining ; hard coal mine ; stress ; effort ; strength analysis

33/124
Nr opisu: 0000069029
Metody wstępnego przetwarzania obrazu w wizyjnym systemie monitoringu stanu technicznego obudowy szybowej.
[Aut.]: Adam Heyduk, Henryk Kleta.
W: Telekomunikacja i systemy bezpieczeństwa w górnictwie. ATI 2011. XXXVIII Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN, Szczyrk, 15-17 czerwca 2011. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2011, s. 133-144, bibliogr. 6 poz.

monitoring ; obudowa szybu ; kamera cyfrowa ; analiza obrazu

monitoring ; shaft lining ; digital camera ; image analysis

34/124
Nr opisu: 0000068345   
Metody wstępnego przetwarzania obrazu w wizyjnym systemie monitoringu stanu technicznego obudowy szybowej.
[Aut.]: Adam Heyduk, Henryk Kleta.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 10, s. 40-46, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

monitoring ; obudowa szybu ; kopalnia węgla kamiennego

monitoring ; shaft lining ; hard coal mine

35/124
Nr opisu: 0000069724
Stateczność wyrobisk korytarzowych warunkiem efektywnej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych. Zagadnienia wybrane. Monografia.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Piotr** Głuch, Henryk Kleta, M. Cholewa, M. Winch.
Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2011, 135 s., bibliogr.

wyrobisko korytarzowe ; kopalnia podziemna ; budownictwo podziemne ; obudowa wyrobiska ; beton natryskowy ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

dog heading ; underground mine ; underground construction ; mine headings support ; shotcrete ; occupational safety in mining

36/124
Nr opisu: 0000066574   
Zagrożenia geotechniczne w obrębie składowisk odpadów pogórniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 1, s. 85-93, bibliogr. 6 poz.

odpady górnicze ; deformacja nieciągła ; zagrożenie geotechniczne ; składowisko odpadów

mining waste ; discontinuous deformation ; geotechnical hazard ; waste landfill

37/124
Nr opisu: 0000056696
Bariery geotechniczne ograniczające wpływ deformacji nieciągłych na terenach górniczych - praktyczne aspekty stosowania.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 474-481, bibliogr. 13 poz.

teren górniczy ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła ; zabezpieczenie geotechniczne ; bariera geotechniczna

mining area ; ground deformation ; discontinuous deformation ; geotechnical security ; geotechnical barrier

38/124
Nr opisu: 0000063193
Deformacje obudowy betonowej szybu spowodowane drążeniem przecinki wlotu wentylacyjnego.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2010 R. 16 nr 4, s. 45-48, bibliogr. 5 poz.

obudowa betonowa ; deformacja obudowy ; obudowa szybu ; przecinka

concrete support ; support deformation ; shaft lining ; cross-cut

39/124
Nr opisu: 0000062948   
Obciążenia obudowy szybów pełniących funkcje studni głębinowych i zbiorników retencyjno-dozujących.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2010 R. 48 nr 12, s. 15-19, bibliogr. 11 poz.

obudowa szybu ; obciążenie ; korozja ; studnia głębinowa ; zbiornik retencyjno-dozujący

shaft lining ; load ; corrosion ; deep well ; retention and metering reservoir

40/124
Nr opisu: 0000057746
Obudowa szybów w warunkach znacznych ciśnień deformacyjnych górotworu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta, A. Wojtusiak, M. Chudek.
-Bud. Gór. Tunelowe 2010 R. 16 nr 2, s. 7-9, bibliogr. 4 poz.

obudowa szybu ; obudowa rurowo-kotwiowa ; obudowa podatna

shaft lining ; pipe-anchor support ; yielding support

41/124
Nr opisu: 0000062929
Analiza przyczyn utraty stateczności szybu w świetle zmian strukturalnych górotworu i stanu technicznego obudowy.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, J. Stokłosa, M. Chudek, Henryk Kleta.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 367-385, bibliogr. 11 poz.

zagrożenie geotechniczne ; obudowa szybu ; stan techniczny ; Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice

geotechnical hazard ; shaft lining ; technical condition ; Knurów-Szczygłowice Hard Coal Mine

42/124
Nr opisu: 0000080563   
Utrata stateczności obudowy szybu górniczego przyczyną katastrofy budowlanej.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Henryk Kleta.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2009, s. 235-242, bibliogr. 7 poz.

katastrofa budowlana ; szyb kopalniany ; stateczność

building collapse ; pit shaft ; stability

43/124
Nr opisu: 0000051299
Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu.
[Aut.]: Adam Heyduk, Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2009 R. 15 nr 3, s. 18-23, bibliogr. 11 poz.

obudowa szybu ; ocena ; stan techniczny ; analiza obrazu cyfrowego

shaft lining ; evaluation ; technical condition ; digital image analysis

44/124
Nr opisu: 0000084081
Zagrożenia geotechniczne na powierzchni terenu w świetle katastrof w szybach górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Ryzyko w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Cz. 1. Pod red. J. Kickiego, A. Stopkowicz. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 27-35, bibliogr. 14 poz.

szyb kopalniany ; zagrożenie geotechniczne ; katastrofa górnicza ; obudowa szybu

pit shaft ; geotechnical hazard ; mining catastrophe ; shaft lining

45/124
Nr opisu: 0000051599
Analiza nagłej utraty stateczności górotworu zawodnionego w otoczeniu uskoku.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 39-49, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła ; wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska

mining exploitation ; discontinuous deformation ; dog heading ; heading stability

46/124
Nr opisu: 0000041266
Geomechaniczne problemy zabudowy terenów po górnictwie rudnym na przykładzie rejonu Tarnowskich Gór.
[Aut.]: Marek Pozzi, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 219-231, bibliogr. 13 poz.

teren pogórniczy ; deformacja terenu ; górnictwo rudne ; sztolnia "Fryderyk" ; stateczność ; modelowanie komputerowe

post-mining area ; ground deformation ; ore mining ; "Fryderyk" adit ; stability ; computer modelling

47/124
Nr opisu: 0000038631
Geotechniczne aspekty ograniczania nieciągłych deformacji gruntu na terenach górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 89-98, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; deformacja terenu górniczego ; deformacja nieciągła ; geomaterac

mining area ; mining surface deformation ; discontinuous deformation ; geo-mattress

48/124
Nr opisu: 0000046331
Poprawa stateczności wyrobisk korytarzowych przez zastosowanie betonu natryskowego wykonanego na bazie cementu ekspansywnego.
[Aut.]: Henryk Kleta, M. Winch.
-Bud. Gór. Tunelowe 2008 R. 14 nr 4, s. 35-39, bibliogr. 14 poz.

wyrobisko korytarzowe ; beton natryskowy ; cement ekspansywny

roadway ; shotcrete ; expansive cement

49/124
Nr opisu: 0000048548
Wybrane aspekty stosowania barier geotechnicznych ograniczających wpływ deformacji nieciągłych na terenach górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwiec 2008. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2008, s. 95-100, bibliogr. 10 poz.

teren górniczy ; bariera geotechniczna ; deformacja nieciągła ; propagacja deformacji nieciągłych ; geomaterac

mining area ; geotechnical barrier ; discontinuous deformation ; discontinuous deformation propagation ; geo-mattress

50/124
Nr opisu: 0000042773
Zagrożenie stateczności szybu na odcinku warstw nadkładu wynikające ze zmiany warunków geotechnicznych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 97-105, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

zagrożenia górnicze ; odwadnianie górotworu ; sufozja chemiczna ; sufozja koloidalna

mining hazards ; rock mass dewatering ; chemical suffision ; colloidal suffision

51/124
Nr opisu: 0000042141
Model numeryczny współpracy podatnej obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 185-193, bibliogr. 6 poz.

52/124
Nr opisu: 0000040121   
Properties of materials dedicated for the construction of isolation plugs-barriers in underground working connecting underground nuclear waste repository with a ground surface.
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
-Acta Montanistica Slovaca 2007 vol. 12 nr 1 spec., s. 203-207, bibliogr. 7 poz.

bariera izolacyjna ; podłoże gruntowe ; podziemne składowanie odpadów ; odpady jądrowe

isolation barriers ; ground surface ; underground waste storage ; nuclear waste

53/124
Nr opisu: 0000032254
Przydatność betonu natryskowego na bazie cementu ekspansywnego ze zbrojeniem rozproszonym dla poprawy stateczności wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Henryk Kleta, M. Winch.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 63-74, bibliogr. 33 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

beton natryskowy ; cement ekspansywny ; wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska ; zbrojenie rozproszone ; kompozyt betonowy

shotcrete ; expansive cement ; dog heading ; heading stability ; fibre reinforcement ; concrete

54/124
Nr opisu: 0000030990
Wpływ górniczych odkształceń poziomych na stateczność skarp w świetle analizy numerycznej.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
-Bud. Gór. Tunelowe 2007 R. 13 nr 2, s. 12-16, bibliogr. 9 poz.

55/124
Nr opisu: 0000040084   
Zagrożenie obiektów przyszybowych deformacjami nieciągłymi typu liniowego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 135-140, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa ; obiekt budowlany ; stateczność

mining exploitation ; ground deformation ; linear discontinuous deformation ; building object ; stability

56/124
Nr opisu: 0000023247
Ocena skuteczności upodatnienia obudowy pogłębionego szybu na wpływy eksploatacji złoża.
[Aut.]: Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
-Bud. Gór. Tunelowe 2006 R. 12 nr 3, s. 29-33, bibliogr. 8 poz.

obudowa szybu ; eksploatacja górnicza ; deformacja obudowy ; pogłębienie szybu

shaft lining ; mining exploitation ; support deformation ; deepening of shaft

57/124
Nr opisu: 0000023796
Opracowanie metody określania wpływu wstrząsów (tąpnięć) w górotworze na stan naprężeniowo-odkształceniowy wyrobisk korytarzowych wraz z kryterium dynamicznej utraty ich stateczności.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, W. Guljaew, P. Ługowoj, W. Krawiec, Piotr Strzałkowski, Henryk Kleta, Stanisław Duży, Józef Władysław** Parchański.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 451 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 116)

tąpnięcie górotworu ; wyrobisko korytarzowe ; model matematyczny ; mechanika górotworu ; wstrząs górniczy

rockburst ; dog heading ; mathematical model ; rock mechanics ; mining tremor

58/124
Nr opisu: 0000018988
Probabilistyczne ujęcie bezpieczeństwa obudowy szybu uwzględniające poziome odkształcenia górotworu.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2006 R. 12 nr 1, s. 27-30, bibliogr. 9 poz.

obudowa szybu ; odkształcenie górotworu ; deformacja szybu kopalni ; bezpieczeństwo obudowy szybu

shaft lining ; rock mass deformation ; deformation of the shaft ; shaft lining safety

59/124
Nr opisu: 0000020597
Stateczność poziomów eksploatacyjnych złoża wapieni w świetle badań geologiczno-inżynierskich i numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
W: Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 201-211, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1715 Górnictwo ; z. 271)

złoże wapienia ; złoże "Strzelce Opolskie" ; wskaźnik GSI

limestone deposit ; deposit "Strzelce Opolskie" ; GSI ratio

60/124
Nr opisu: 0000029954
Stateczność skarp poddanych wpływom deformacji górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
W: Geotechnika - Geotechnics 2006. XII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 17-20 października 2006 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz. 2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2006, s. 371-379, bibliogr. 8 poz.
Zeszyty specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

deformacja górnicza ; stateczność skarpy ; analiza numeryczna

mining exploitation ; slope stability ; numerical analysis

61/124
Nr opisu: 0000017650   
Application of stabilizing highly thickened slurries for filling of flooded shafts.
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/2, s. 47-52, bibliogr. 3 poz.

62/124
Nr opisu: 0000090289
Bezpieczeństwo szybu warunkowane dokładnością oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy.
[Aut.]: Henryk Kleta, J. Witosiński.
W: VII Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 13-16 września 2005 r. Jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz.2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2005, s. 257-268, bibliogr. 16 poz.

bezpieczeństwo szybu ; parametry wytrzymałościowe ; nośność obudowy

shaft safety ; strength parameters ; load capacity of lining

63/124
Nr opisu: 0000017228
Utrata stateczności zboczy znajdujących się na terenach górniczych.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2005 R. 11 nr 4, s. 41-44, bibliogr. 6 poz.

64/124
Nr opisu: 0000090272
Utrata stateczności zboczy znajdujących się na terenach górniczych.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta.
W: VII Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 13-16 września 2005 r. Jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz.2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2005, s. 211-219, bibliogr. 6 poz.

stateczność zboczy ; podziemna eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego

slope stability ; underground mining ; mining surface deformation

65/124
Nr opisu: 0000090290
Wpływ odkształceń górotworu na bezpieczeństwo obudowy szybu.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: VII Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 13-16 września 2005 r. Jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz.2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2005, s. 269-275, bibliogr. 7 poz.

odkształcenie górotworu ; bezpieczeństwo obudowy szybu ; eksploatacja górnicza

rock mass deformation ; shaft lining safety ; mining exploitation

66/124
Nr opisu: 0000010575
Drgania obudowy szybu spowodowane wstrząsami górotworu w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
-Bud. Gór. Tunelowe 2004 R. 10 nr 3, s. 14-19, bibliogr. 6 poz.

67/124
Nr opisu: 0000010623
Nośność obudowy szybu upodatnionej geomateriałami w świetle analizy numerycznej.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 523-529, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

68/124
Nr opisu: 0000008648
Nośność obudowy szybu w świetle obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wgłębnych badań jej wytrzymałości.
[Aut.]: Henryk Kleta, J. Witosiński.
-Bud. Gór. Tunelowe 2004 R. 10 nr 1, s. 23-28, bibliogr. 7 poz.

69/124
Nr opisu: 0000015889
Ocenka vozmoznosti prodolzenija gornych rabot v rajone charakterizujumscijsja povysenoj opasnostju vozniknovenija gornych udarov.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk Kleta, V. Ivascenko.
-VISTI Donec'kogo Girničogo Inst. 2004 nr 1, s. 71-73

70/124
Nr opisu: 0000009934
Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka i K. F. Sapickiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Zych, Marian* Kawulok, Piotr Strzałkowski, Henryk Dźwigoł, Henryk Kleta, Janusz* Konior, Józef Władysław** Parchański, Roman Ścigała, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 592 s., bibliogr. 36 poz.

71/124
Nr opisu: 0000010366
Uwarunkowania geotechniczne i górnicze budowy sztolni wodnej na terenie górniczym.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 181-188, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

72/124
Nr opisu: 0000008659
Współczesne konstrukcje parkingów podziemnych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
-Geoinż. i Tunel. 2004 nr 1, s. 19-21, bibliogr. 15 poz.

73/124
Nr opisu: 0000006332
Kompleksowa metoda prognozowania oddziaływania wpływu podziemnej eksploatacji złóż oraz wstrząsów górotworu na chronione obiekty powierzchniowe w brzeżnym obszarze niecki obniżeniowej. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, W. Krawiec, A. Samedow, A. Wowk, Piotr Strzałkowski, Henryk Kleta, Stanisław Duży, Roman Ścigała, Anna* Pęciak, Mirosław Pleskot.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 535 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 55)
Monografia jest wynikiem prac badawczych w projekcie badawczym KBN 8T12 A 04120

74/124
Nr opisu: 0000005723
Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośności.
[Aut.]: Henryk Kleta, J. Witosiński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 365-370, bibliogr. 6 poz.

obudowa szybu ; monitoring wgłębny ; nośność obudowy

shaft support ; in-depth monitoring ; load capacity of lining

75/124
Nr opisu: 0000006504
Próba opisu deformacji spągu przekopu zlokalizowanego pod eksploatowanym pokładem.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 117-124, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

wyrobisko korytarzowe ; deformacja górnicza ; spąg

dog heading ; mining deformation ; floor

76/124
Nr opisu: 0000004810
Wpływ kształtu spągu na rozkład sił wewnętrznych w obudowie wyrobiska tunelowego.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
-Bud. Gór. Tunelowe 2003 R. 9 nr 9, s. 9-12, bibliogr. 5 poz.

wyrobisko wybierkowe ; wyrobisko tunelowe ; przekrój poprzeczny ; kształt ; obudowa wyrobiska ; siła wewnętrzna ; spąg wyrobiska ; siła osiowa ; moment zginający ; analiza numeryczna

coal excavation ; tunnel excavation ; cross-section ; shape ; mine headings support ; internal force ; floor ; axial force ; bending moment ; numerical analysis

77/124
Nr opisu: 0000005724
Współczesne konstrukcje parkingów podziemnych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 371-377, bibliogr. 15 poz.

parking podziemny ; konstrukcja parkingu

underground car park ; car park construction

78/124
Nr opisu: 0000003766
Likwidacja szybu w przypadku powstania zatoru z materiału zasypowego.
[Aut.]: H. Brol, Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 245-251, bibligr. 3 poz.

79/124
Nr opisu: 0000003703
Stateczność kotwionego spągu wyrobiska w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Jendryś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 327-333, bibliogr. 5 poz.

80/124
Nr opisu: 0000065387
Stateczność obudowy szybu poddanej obciążeniom dynamicznym.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 241-248, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

81/124
Nr opisu: 0000065382
Stateczność skarpy w warunkach oddziaływania wstrząsu górniczego w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 187-194, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

82/124
Nr opisu: 0000003698
Wpływ oddziaływań dynamicznych na deformacje zboczy i skarp na terenach górniczych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 275-281, bibliogr. 4 poz.

83/124
Nr opisu: 0000003704
Zastosowanie zasad czystszej produkcji w działalności wydobywczej kopań węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 335-343, bibliogr. 5 poz.

84/124
Nr opisu: 0000002876
Ocena nośności i szczelności obudowy szybu w warunkach wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 283-288, bibliogr. 4 poz.

85/124
Nr opisu: 0000002869
Perspektywy wykorzystania zabytków górniczych w rozwoju turystyki przemysłowej w województwie śląskim.
[Aut.]: Henryk Kleta, G. Jurkiewicz, Ryszard** Żyliński.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 229-241, bibliogr. 7 poz.

86/124
Nr opisu: 0000004718   
Patent. Polska, nr 182 042. Sposób budowy energetycznej siłowni pompowo-szczytowej. Int. Cl. E21F 16/00, E21F 17/16.
Barecki Zbigniew, Chudek Mirosław, Kleta Henryk, Żyliński Ryszard, Polska
Twórcy: Z. Barecki, Mirosław** Chudek, Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
Zgłosz. nr 318 245 z 31.01.1997. Opubl. 31.10.2001, 3 s.

87/124
Nr opisu: 0000002871
Stateczność skarp w utworach krasowych w świetle badań laboratoryjnych numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 219-227, bibliogr. 3 poz.

88/124
Nr opisu: 0000003171
Zagrożenie powierzchni terenu po zakończeniu wieloletniej eksploatacji górniczej na przykładzie kopalni "Siersza".
[Aut.]: Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 141-151, bibliogr. 6 poz.

89/124
Nr opisu: 0000003168
Zastosowanie odpadów energetycznych do likwidacji wyrobisk górniczych w kopalniach metanowych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 175-185, bibliogr. 4 poz.

90/124
Nr opisu: 0000004303
Dragania gruntu spowodowane zagęszczaniem materiału skalnego w świetle pomiarów.
[Aut.]: Henryk Kleta, Zbigniew** Lipski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 201-207, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

91/124
Nr opisu: 0000002453
Geomechaniczne aspekty doboru obudowy wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych bezpośrednio pod zrobami zawałowymi.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 91-99, bibliogr. 11 poz.

92/124
Nr opisu: 0000086115
Likwidacja górnego odcinka szybu z zastosowaniem mieszanin zestalających.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Henryk Kleta.
W: Wybrane aspekty profilaktyki pożarowej w kopalniach - teoria i praktyka. XXVI Dni Techniki ROW'2000, Rybnik, 19 października 2000 r. XVII Seminarium. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 53-62, bibliogr. 5 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; likwidacja szybu ; odpady górnicze ; zagospodarowanie odpadów

hard coal mine ; shaft liquidation ; mining waste ; waste disposal

93/124
Nr opisu: 0000002442
Stateczność szybu w warunkach obniżonej lokalnie wytrzymałości obudowy.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 277-284, bibliogr. 4 poz.

94/124
Nr opisu: 0000004299
Zagrożenie powierzchni ze strony starych zrobów w obszarze likwidowanej kopalni.
[Aut.]: Stanisław Duży, Henryk Kleta, Franciszek Plewa.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 109-118, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

95/124
Nr opisu: 0000025980
Wpływ eksploatacji górniczej na zachowanie się wyrobisk udostępniających zlokalizowanych w polach eksploatacyjnych.
[Aut.]: Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1 - polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 159-167, bibliogr. 5 poz.

96/124
Nr opisu: 0000026083
Zabezpieczenie terenów depresyjnych przed zawodnieniem w warunkach wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Edward** Cempiel, Henryk Kleta.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1 - polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 57-71, bibliogr. 5 poz.

97/124
Nr opisu: 0000026961
Metody oceny i tworzenia polioptymalnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych procesu produkcyjnego kopalni w warunkach ostrego reżimu ochrony środowiska.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk** Przybyła, Stanisław** Krzemień, Henryk Kleta, Stanisław Duży, G. Niemiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 185 s., bibliogr. 116 poz.
(Monografia ; Politechnika Śląska 3)

98/124
Nr opisu: 0000063882
Ochrona chodnika transportowego w strefie wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Henryk Kleta, Ryszard** Żyliński.
W: III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 23-26 listopada 1997 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 69-75

99/124
Nr opisu: 0000063893
Uwarunkowania bezpiecznego użytkowania linii wysokiego napięcia w obszarze górniczym KWK "Halemba".
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta, P. Pisarek.
W: III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 23-26 listopada 1997 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 333-342, bibliogr. 9 poz.

100/124
Nr opisu: 0000041344
Budownictwo podziemne. Cz. 1: Oddziaływanie budownictwa tunelowego na powierzchnię terenu.
[Aut.]: J. Aldorf, Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, E. Hrubesowa, Henryk Kleta, H. Lahuta, K. Vojtasik, Jan** Zych.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 103 s., bibliogr. 30 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1917 0434-0825)

101/124
Nr opisu: 0000042450
Model deformacji masywu skalnego pod eksploatowanym pokładem w świetle pomiarów i obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Geotechnika - Geotechnics 96. VII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 22-25 październik 1996 r. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 61-69, bibliogr. 10 poz.

102/124
Nr opisu: 0000042278
Niektóre uwagi o pomiarach wibracyjnych w obiektach charakteryzujących oddziaływania sejsmiczne na terenach górniczych.
[Aut.]: Henryk Kleta.
W: Ochrona środowiska terenów górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach obchodu Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Krynica, 15-18 maj 1996 r.. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska w Katowicach, KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. [Katowice] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa], 1996, s. 283-288, bibliogr. 7 poz.

103/124
Nr opisu: 0000033281
Analiza numeryczna zachowania się górotworu zaburzonego tektonicznie w strefach wpływu eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Henryk Kleta, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 129-142, bibliogr. 11 poz.

104/124
Nr opisu: 0000090364
Model numeryczny uszkodzonej lokalnie obudowy szybu wraz z jej wzmocnieniem.
[Aut.]: Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: II Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Ustroń-Zawodzie, 17-20 października 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Vysoka Skola Banska. Instytut Budownictwa i Geotechniki. Gliwice : [b.w.], 1995, s. 45-50, bibliogr. 8 poz.

105/124
Nr opisu: 0000090366
Sposób uszczelnienia przypowierzchniowej warstwy górotworu dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzeń wentylacji głównej szybu.
[Aut.]: Henryk Kleta, J. Kostrz, H. Lamparski, Jan** Zych.
W: II Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Ustroń-Zawodzie, 17-20 października 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Vysoka Skola Banska. Instytut Budownictwa i Geotechniki. Gliwice : [b.w.], 1995, s. 79-90, bibliogr. 5 poz.

106/124
Nr opisu: 0000043636
Komputerowy system do oceny warunków techniczno-geomechanicznych utrzymania kapitalnych wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 97-106, bibliogr. 11 poz.

107/124
Nr opisu: 0000043629
Modelowanie wspomagane komputerowo stanów energetycznych w dużych obszarach górotworu.
[Aut.]: Henryk Kleta, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 7-20, bibliogr. 10 poz.

108/124
Nr opisu: 0000047194
Ochrona wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego pod eksploatowanym pokładem.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Ryszard** Żyliński, Stanisław Duży, Henryk Kleta, Jan** Urbańczyk.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 179-187, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

109/124
Nr opisu: 0000047199
Wpływ robót strzałowych na stateczność obudowy szybu.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk Kleta, Stanisław Duży.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 55-66, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1257 Górnictwo ; z. 222)

110/124
Nr opisu: 0000047212
Wpływ strefy uskokowej na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań na modelach numerycznych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. VI Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 107-119, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1256 Górnictwo ; z. 221)

111/124
Nr opisu: 0000045782
Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny degradacji środowiska pod wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Materiały II ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 7-9 czerwca 1993. Red. M. R. Dudzińska, L. Pawłowski. Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem. [Lublin] : [Wydaw. Uczelniane Politechniki Lubelskiej], 1993, s. 449-454, bibliogr. 4 poz.

112/124
Nr opisu: 0000053334
Modelowanie matematyczne i algorytmizacja procesów wykonywania kapitalnych wyrobisk korytarzowych. Praca zbiorowa. Pod red. Mirosława Chudka i Karla Exnera.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk** Chroszcz, J. Ciganek, K. Exner, J. Horky, E. Kauzlaricova, Henryk Kleta.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, 159 s., bibliogr. 17 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1635 0434-0825)

113/124
Nr opisu: 0000052414
Ocena aktów normatywnych dotyczących projektowania i stosowania kotwi w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
-Wiad. Gór. 1992 R. 43 nr 1, s. 18-20

114/124
Nr opisu: 0000053102
Ocena stateczności wyrobisk podszybi znajdujących się w obszarach objętych wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 205-214, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

115/124
Nr opisu: 0000053101
Próba opisu zaciskania wyrobisk korytarzowych przy uwzględnieniu podporności obudowy.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk Kleta.
W: Wybrane problemy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. V Sympozjum. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 215-223, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1179 Górnictwo ; z. 205)

116/124
Nr opisu: 0000056152
The long standing mining extraction influence on the ground surface on the example Przyszowice Village.
[Aut.]: Jan** Zych, Henryk Kleta, Stanisław Duży.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 8

117/124
Nr opisu: 0000053169
Wpływ wieloletniej eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu na przykładzie miejscowości Przyszowice.
[Aut.]: Jan** Zych, Henryk Kleta, Stanisław Duży.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 159-173, bibliogr. 5 poz.

118/124
Nr opisu: 0000054290
Mechanika górotworu. Ćwiczenia laboratoryjne.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta, Józef* Straś.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 227 s., bibliogr. 39 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1636 0434-0825)

119/124
Nr opisu: 0000061878
Kompleternoe modelirovanie sochranenija ustojcivosti prolomov uzkich vyrabotok na bolsich glubinach.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk Kleta.
W: IV Vedecka Konference Hornicko-Geologickie Fakulty VSB, Ostrava, 28-31.05.1990. Sekce c. 9: Vystavba dolu a geotechnika. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 1990, s. 193-197

120/124
Nr opisu: 0000059927
Wpływ podporności obudowy na zaciskanie wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk Kleta, Mirosław** Chudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 129-139, bibliogr. 6 poz.

121/124
Nr opisu: 0000062723
Możliwości zastosowania techniki komputerowej w procesie kształcenia studentów na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych.
[Aut.]: Henryk Kleta, Gustaw* Niemiec, N. N. Kasjan.
W: III Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyczne nt.: Perspektywy kształcenia inżynierów dla potrzeb przemysłu górniczego, Ustroń-Zawodzie, 11-13 maja 1989 r.. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górniczy, Zarząd Szkolenia Zawodowego Wspólnoty Węgla Kamiennego w Katowicach. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 91-95

122/124
Nr opisu: 0000067216
Vypocet zatizeni a dimenzovani vyztuze.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta, Henryk** Chroszcz.
W: Razeni dulnich del. Algoritmizace a programovani technickych vypoctu. Vysoka Skola Banska v Ostrave. Fakulta Hornicko-Geologicka. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 1988, s. 27-71

123/124
Nr opisu: 0000064797   
Wpływ własności geomechanicznych górotworu i głębokości na kształtowanie się zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk Kleta.
W: Wybrane problemy geomechaniki i budownictwa górniczego na dużych głębokościach. III Sympozjum. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, s. 401-411, bibliogr. 19 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 885 Górnictwo ; z. 145)

124/124
Nr opisu: 0000064792   
Wpływ zmian objętościowych na zaciskanie wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk Kleta.
W: Wybrane problemy geomechaniki i budownictwa górniczego na dużych głębokościach. III Sympozjum. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, s. 275-285, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 885 Górnictwo ; z. 145)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie