Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KASPRZYK HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000087656
Metodyka wyznaczania poziomu hałasu na stanowisku pracy w przykładach.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 132 s., bibliogr. 40 poz.

bhp ; hałas ; środowisko pracy ; pomiar hałasu ; natężenie dźwięku ; ocena ryzyka zawodowego ; propagacja dźwięku

occupational health and safety ; noise ; work environment ; noise measurement ; sound intensity ; occupational risk assessment ; sound propagation

2/44
Nr opisu: 0000075108   
Zmiany wartości dopuszczalnych czynników szkodliwych w miejscu pracy.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Promotor BHP 2012 nr 4, s. 58-59, bibliogr. 6 poz.

bhp ; związek chemiczny ; środowisko termicznie zimne

occupational health and safety ; chemical compound ; cold thermal environment

3/44
Nr opisu: 0000067157   
Wpływ warunków temperaturowych na proces wytopu żelazokrzemu w piecu rezystancyjno-łukowym.
[Aut.]: Bolesław Machulec, Henryk** Kasprzyk.
-Hutnik 2011 R. 78 nr 7, s. 529-534, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

żelazokrzem ; piec łukowy o elektrodach zanurzanych ; metoda minimalizacji Gibbsa

ferrosilicon ; submerged arc furnace ; Gibbs Minimization Method

4/44
Nr opisu: 0000068592   
Zastosowanie matematycznej optymalizacji do cięcia kręgów taśm na wymiary handlowe i jego implementacja w arkuszu kalkulacyjnym.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, K. Koenig.
-Hutnik 2011 R. 78 nr 10, s. 896-899, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

programowanie liniowe ; arkusz kalkulacyjny ; Excel ; taśma walcowana ; optymalizacja

linear programming ; spreadsheet ; Excel ; rolled strip ; optimization

5/44
Nr opisu: 0000079593   
Odniesienie do zapisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Biul. Kancelaria Sejmu [online] 2010 nr 4350/VI, s. 52

szkolnictwo wyższe ; prawo o szkolnictwie wyższym

higher education ; higher education law

6/44
Nr opisu: 0000079077
Wysłuchanie publiczne w ramach prac nad projektem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Wiad. KSN Solidarność 2010 nr spec., s. 11-12

szkolnictwo wyższe ; prawo

higher education ; law

7/44
Nr opisu: 0000020634
Wpływ wielkości powierzchni aktywnej garu na produkcję surówki w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIV seminarium naukowego, Katowice, 19 maja 2006. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2006, s. 39-43, bibliogr. 4 poz.

wielki piec ; surówka wielkopiecowa ; gar wielkiego pieca

blast furnace ; pig iron ; blast furnace hearth

8/44
Nr opisu: 0000068960
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań optymalizacji matematycznej w praktyce przemysłowej.
[Aut.]: Bolesław Machulec, Henryk** Kasprzyk, Janusz* Węgrzyn, M. Gawron.
W: Inwestycje w Mittal Steel Poland S.A. stymulatorem konkurencyjności firmy. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 08-09 czerwiec 2006 r.. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 56-60

9/44
Nr opisu: 0000014370
The influence of unsimilitary of iron percent content in sinter on largeness of coke consumption and pig iron production in the blast furnace.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Acta Metall. Slovaca 2004 nr 10, s. 106-109

10/44
Nr opisu: 0000011652
Program komputerowy do obliczania wielkości strumienia i składu gazu gardzielowego w wielkim piecu w zależności od składu wytapianej surówki i zużycia koksu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 75-78

gaz gardzielowy ; wielki piec ; program komputerowy ; surówka wielkopiecowa

top gas ; blast furnace ; computer program ; pig iron

11/44
Nr opisu: 0000079039
Wpływ szybkości strumienia dmuchu na parametry geometryczne komór spalania, wielkości powierzchni aktywnej garu oraz produkcję surówki w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. XIII International scientific conference, Szczyrk, 9-10.10.2003. Materiały. Katowice : Politechnika Śląska, 2003, s. 96-99, bibliogr. 6 poz.

12/44
Nr opisu: 0000020535
Optymalizacja składu mieszanki uśrednionej dla procesu spiekania rud żelaza.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 39-42, bibliogr. 5 poz.

13/44
Nr opisu: 0000038825
Multivariate systems and signals analyzer MULTI-EDIP.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, Jarosław Figwer.
W: Proceedings of the 7th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2001, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001. Vol. 2: Robotics, marine automation, control engineering, identification and signal processing. Ed. R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 1021-1026, bibliogr. 9 poz.

14/44
Nr opisu: 0000079078
Zastosowanie zaawansowanych narzędzi excel'a w optymalizacji składu mieszanki uśrednionej do procesu spiekania rud żelaza.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. XI. Medzinarodna vedecka konferencia, Mala Lucivna, 17-19.10.2001. Kosice : Hutnicka Fakulta. Technicka Univerzita, 2001, s. 138-143, bibliogr. 4 poz. (Acta Metallurgica Slovaca ; R. 7, vol. 5, spec. iss. 2/3 1335-1532)

15/44
Nr opisu: 0000002176
Identyfikacja globalnej i sekcyjnej powierzchni aktywnej garu w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 63-66, bibliogr. 9 poz.

16/44
Nr opisu: 0000079266
Identyfikacja w oparciu o metody komputerowe globalnej i sekcyjnej powierzchni aktywnej utworzonej przez komory przeddyszowe w garze wielkiego pieca.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. X. International scientific conference, Szczyrk, 18-20.10.2000. Materiały. T. 1. Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii. Katowice, Technicka Univerzita. Katedra Metalurgie Zelaza a Zlievarenstva. Kosice, Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Metalurgie. Katowice : [b.w.], 2000, s. 111-114, bibliogr. 9 poz.

17/44
Nr opisu: 0000079261
Identyfikacja w oparciu o parametry stereologiczne zmian struktury porowatej wielkopiecowych materiałów ogniotrwałych po działaniu alkaliów.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. IX. International scientific conference, Malenovice, Ceska Republika, 22.9-24.9.1999. Sbornik prednasek. Sekce 1: Technologie vyroby suroveho zeleza. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Metalurgie, Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii. Katowice, Technicka Univerzita. Katedra Metalurgie Zeleza a Zlievarenstva. Kosice. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1999, s. 20-23, bibliogr. 5 poz.

18/44
Nr opisu: 0000005066
Procesy wytwarzania żelaza - trzydzieści lat badań i wdrożeń.
[Aut.]: Leszek* Król, Jan** Buzek, Jadwiga** Dankmeyer-Łączny, Henryk** Kasprzyk, Marian** Krzaklewski, Tadeusz** Olek, Bogdan Panic, Janusz* Węgrzyn, W. Żymła.
-Hutnik 1999 R. 66 nr 4, s. 155-163, bibliogr. 117 poz.

19/44
Nr opisu: 0000006667
Program komputerowy dla monitorowania parametrów stanu i wskaźników procesu produkcji surówki żelaza w wielkim piecu.
[Aut.]: Marian** Krzaklewski, Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 125-128, bibliogr. 4 poz.

20/44
Nr opisu: 0000013532
Komputerowy program do symulacji kosztów i składu mieszanki uśrednionej dla oddziału przygotowania rud.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 22 maja 1998. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 106-109

21/44
Nr opisu: 0000079096
Monitorowanie aktualnych parametrów i wskaźników procesu produkcji surówki żelaza w wielkim piecu (program KODMAR-A).
[Aut.]: Marian** Krzaklewski, Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. Proceedings of the VIII international scientific conference, Mala Lucivna, 23-25 September 1998. Eds: J. Kijac, M. Frohlihova, M. Kurianova. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 109-112, bibliogr. 5 poz.

KODMAR_A ; proces wielkopiecowy ; wspomaganie komputerowe

KODMAR_A ; blast-furnace process ; computer aiding

22/44
Nr opisu: 0000079094
Próba zastosowania programu komputerowego w ocenie kosztów badań laboratoryjnych.
[Aut.]: B. Antes-Maciejczyk, E. Leśniewska, Henryk** Kasprzyk, K. Porębska.
W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Wrocław, 10-12 wrzesień 1998. Zbiór streszczeń. Wrocław : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, 1998, s. 91 (Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL ; t. 34, suppl. 1 0867-4043)

23/44
Nr opisu: 0000079106
Elektrożuzlowe przetapianie stali z częściowym użyciem żużla wtórnego.
[Aut.]: Zdzisław** Lipiarz, Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. Proceedings of the VII international scientific conference, Szczyrk, 1997. Sekcja: Metalurgia stali. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 43-44

przetapianie stali ; żużel ; przetapianie elektrożużlowe

steel remelting ; slag ; electroslag remelting

24/44
Nr opisu: 0000079109
Komputerowy symulacyjny system technologiczno-jakościowo-kosztowy dla oddziału składowisk.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Huty Katowice S.A. pt.: Energooszczędne procesy technologiczne w hutnictwie, Rogoźnik, listopad 1997 r. Huta Katowice S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Dąbrowa Górnicza. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 117-121

przemysł hutniczy ; system SKŁADOWISKA ; wspomaganie komputerowe

metallurgical industry ; SKŁADOWISKA system ; computer aiding

25/44
Nr opisu: 0000079280
Wizualizacja wymiarów i kształtu komór spalania w wielkim piecu realizowana w trybie grafiki komputerowej.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, Leszek* Król, Z. Kalamat, M. Pawlik.
W: XVI Konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S.A. pt.: Postęp techniczny i technologiczny w okresie 20-lecia Huty Katowice oraz zamierzenia rozwojowe do 2001 roku, Szczyrk, listopad 1996 r. Sekcja: Spiekalnictwo, wielkopiecownictwo, ochrona środowiska. Dąbrowa Górnicza : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział Dąbrowa Górnicza, 1997, s. 97

26/44
Nr opisu: 0000026610
Wpływ ciśnienia i strumienia dmuchu na wielkość powierzchni aktywnej garu w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Hutnik 1997 R. 64 nr 11, s. 448-450, bibliogr. 8 poz.

27/44
Nr opisu: 0000013462
Wpływ ilości ciśnienia dmuchu na geometrię komór spalania w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, A. Rojek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 121-124, bibliogr. 3 poz.

28/44
Nr opisu: 0000079098
Wpływ parametrów dmuchu na wielkość powierzchni aktywnej garu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, Zdzisław** Lipiarz.
W: Iron and steelmaking. Proceedings of the VII international scientific conference, Szczyrk, 1997. Sekcja: Metalurgia żelaza. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 68-71, bibliogr. 9 poz.

proces wielkopiecowy ; gar wielkiego pieca ; wspomaganie komputerowe

blast-furnace process ; blast furnace hearth ; computer aiding

29/44
Nr opisu: 0000079115
Komputerowy podsystem monitorowania komór spalania w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Iron and steelmaking. Proceedings of the VI international scientific conference, Mala Lucivna, 11-13 September 1996. Sekcia I.: Teplená uprava rud, uhlia a výroba želaza VI. Eds: S. Majercak, J. Kijac, M. Kurianova. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 157-160

proces wielkopiecowy ; komora wielkiego pieca ; wspomaganie komputerowe

blast-furnace process ; blast furnace chamber ; computer aiding

30/44
Nr opisu: 0000013372
Metoda opisu zmian struktury porowatej kształtek ogniotrwałych za pomocą półautomatycznego analizatora obrazów mikroskopowych MOP-Videoplan.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. IV Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 101-104

31/44
Nr opisu: 0000081959
Computer visualization of raceway zone parameters of iron blast furnace.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Mezinarodni vedecka konference, [Ostrava], 12.-17.9 1995. Sbornik abstraktu. Sekce 14-19. Red. Z. Toman. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 9/8

32/44
Nr opisu: 0000036875
Komputerowa wizualizacja parametrów komór spalania w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Materiały konferencyjne z V międzynarodowej konferencji naukowej, Bila, 13-15. IX.1995. Sekcja: Metalurgia żelaza. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Metalurgii Vysokiej Skoly Banskiej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35-38, bibliogr. 3 poz.

33/44
Nr opisu: 0000036952
Komputerowy system wizualizacji parametrów komór spalania w wielkim piecu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. III Seminarium naukowe, Katowice, 19 maja 1995. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Katowice : [b.w.], 1995, s. 82-86, bibliogr. 3 poz.

34/44
Nr opisu: 0000079129
Komputerowy system technologiczno-jakościowo-kosztowy dla wydziału przygotowania rud i mieszanki dla spiekalni.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, Jan** Buzek.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Szczyrk, 20-22. X.1994. Sekcja: Metalurgia żelaza. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 60-63

spiekalnia ; wspomaganie komputerowe

sinter plant ; computer aiding

35/44
Nr opisu: 0000079128
Komputerowy system wizualizacji parametrów stanu komór spalania w wielkim piecu realizowany w trybie automatycznego przetwarzania wsadowego.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Szczyrk, 20-22. X.1994. Sekcja: Metalurgia żelaza. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 55-59, bibliogr. 3 poz.

komora spalania ; przetwarzanie wsadowe ; proces wielkopiecowy

combustion chamber ; charge processing ; blast-furnace process

36/44
Nr opisu: 0000079130
Model jakościowo-technologiczny odlewania stali na urządzeniu COS.
[Aut.]: Zdzisław** Kudliński, Kazimierz* Kopeć, Henryk** Kasprzyk.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Szczyrk, 20-22. X.1994. Sekcja: Metalurgia stali. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 100-105

37/44
Nr opisu: 0000079123
Modelowe badania niszczenia wykładziny węglowej przez ciekłą surówkę w garze wielkiego pieca.
[Aut.]: Jan** Buzek, Jadwiga** Dankmeyer-Łączny, Henryk** Kasprzyk.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Szczyrk, 20-22. X.1994. Sekcja: Metalurgia żelaza. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 45-48, bibliogr. 4 poz.

gar wielkiego pieca ; wykładzina wielkiego pieca

blast-furnace coke ; inwall of blast furnace

38/44
Nr opisu: 0000045010
Badanie metodą analizy obrazów zmian struktury porowatej wielkopiecowych materiałów ogniotrwałych poddanych korozji alkalicznej.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Hutnik 1993 R. 60 nr 9, s. 292-295, bibliogr. 7 poz.

39/44
Nr opisu: 0000079154
Komputerowy system obliczeń składu i kosztów mieszanki spiekalniczej.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk, Jan** Buzek, Jadwiga** Dankmeyer-Łączny.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji naukowej, Komorni Lhodka, 9-11.12.1993. Sekcja: Metalurgia żelaza. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 66-69

mieszanka spiekalnicza ; wspomaganie komputerowe

sinter mix ; computer aiding

40/44
Nr opisu: 0000079279
Struktura programu obliczania kosztów dla oddziału ciągłgo odlewania stali.
[Aut.]: Zdzisław** Kudliński, Henryk** Kasprzyk, Kazimierz* Kopeć.
W: Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle. Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji naukowej, Komorni Lhodka, 9-11.12.1993. Sekcja: Metalurgia stali. Katedra Metalurgii Ekstrakcyjnej Politechniki Śląskiej, Katedra Ocelarstvi Vysoke Skoly Banske. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 113-118

41/44
Nr opisu: 0000052217
Badanie mechanizmu niszczenia wieloszamotowego materiału ogniotrwałego w gat. AW3 w obecności korozyjnie działających związków potasu.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Hut. 1992 z. 36, s. 87-95, bibliogr. 7 poz.

42/44
Nr opisu: 0000059825
Wpływ związków potasu na wielkopiecowe materiały ogniotrwałe - mechanizm niszczenia.
[Aut.]: Leszek* Król, Henryk** Kasprzyk.
-Hutnik 1990 R. 57 nr 5/6, s. 111-115, bibliogr. 9 poz.

43/44
Nr opisu: 0000059821
Wpływ związków potasu na wielkopiecowe materiały ogniotrwałe - zmiana niektórych własności wyrobów.
[Aut.]: Leszek* Król, Henryk** Kasprzyk.
-Hutnik 1990 R. 57 nr 4, s. 75-81, bibliogr. 11 poz.

44/44
Nr opisu: 0000043069   
Odporność wielkopiecowych materiałów ogniotrwałych na działanie związków potasu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Henryk** Kasprzyk.
Gliwice, 1988, 175 s., 13 tabl.
Politechnika Śląska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek* Król

stosując format:
Nowe wyszukiwanie