Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAŹMIERCZAK JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 177Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/177
Nr opisu: 0000131779   
Assessment of the project teams' communication skills in the automotive industry.
[Aut.]: A. Górniak, Katarzyna Midor, Jan Kaźmierczak.
-MAPE Multidiscipl. Asp. Eng. Prod. 2019 vol. 2 iss. 1, s. 624-632, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

projekt ; zespół projektowy ; komunikacja ; przemysł motoryzacyjny

project ; project team ; communication ; automotive industry

2/177
Nr opisu: 0000131750   
SME's versus "Industry 4.0": extended case study based on results of initial research in Polish conditions.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-MAPE Multidiscipl. Asp. Eng. Prod. 2019 vol. 2 iss. 1, s. 305-314, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Przemysł 4.0 ; wyzwania ; potrzeby ; wsparcie

Industry 4.0 ; challenges ; needs ; support

3/177
Nr opisu: 0000130130   
Wykorzystanie wybranych środków i sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb wyprzedzającego planowania jakości z uwzględnieniem potrzeb klienta, jako elementu przygotowania produkcji na przykładzie wybranej branży. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Górniak.
Zabrze, 2019, 182 k., bibliogr. 71 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dr inż. Katarzyna Midor

inżynieria produkcji ; zarządzanie produkcją ; zarządzanie projektem ; zarządzanie jakością ; przetwarzanie danych ; planowanie produkcji ; potrzeby klienta ; przemysł motoryzacyjny ; CNG ; sprężony gaz ziemny

production engineering ; production management ; project management ; quality management ; data processing ; production planning ; customer needs ; automotive industry ; CNG ; compressed natural gas

4/177
Nr opisu: 0000125652
Advantages and disadvantages of using methane from CNG in motor vehicles in Polish conditions.
[Aut.]: Adam Górniak, Katarzyna Midor, Jan Kaźmierczak, W. Kaniak.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 241-247, bibliogr. 10 poz.

5/177
Nr opisu: 0000125660
Concept of methodology for supporting information and technical resources management in crisis situations.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, J. Uchroński.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 345-351, bibliogr. 13 poz.

6/177
Nr opisu: 0000125677
Technical infrastructure of "smart city": needs of integrating various management tasks.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej Loska, M. Kucera, I. Abashidze.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 467-473, bibliogr. 26 poz.

7/177
Nr opisu: 0000122652   
Uwagi na temat rozpoznawania i analizy potrzeb w procesach oceny technologii.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 115, s. 155-169, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ocena technologii ; działalność inżynierska ; inżynieria potrzeb ; analiza potrzeb ; rozpoznanie potrzeb

Technology Assessment ; engineering activity ; Engineering of Needs ; analysis of needs ; recognition of needs

8/177
Nr opisu: 0000120449   
About utilizing the concept of the Engineering of Needs (EoN) in the Technology Assessment (TA) approach.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Int. J. Eng. Sci. Invent. 2017 vol. 6 iss. 10, s. 1-8, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

potrzeby w działaniach inżynierskich ; techniczne aspekty uznania ; analiza potrzeb ; inżynieria potrzeb ; Technology Assessment

needs in engineering activities ; technical aspects of recognition ; analysis of needs ; Engineering of Needs ; Technology Assessment

9/177
Nr opisu: 0000119965   
Evaluation of application of alternative technical measures in providing selected air services.
[Aut.]: Eugeniusz Piechoczek, Jan Kaźmierczak.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2017 z. 116, s. 221-232, bibliogr. 14 poz.
Tytuł zeszytu: Metody badawcze i badania w różnych gałęziach transportu. Punktacja MNiSW 7.000

efektywność świadczenia usług ; lotnictwo ; bezpilotowce

service provision effectiveness ; aviation ; Unmanned Aircraft Services

10/177
Nr opisu: 0000118663   
Koncepcja badań nad relacjami wiążącymi jakość funkcjonowania sieciowych instalacji dystrybucyjnych w miastach z jakością życia mieszkańców na przykładzie systemu wodociągowego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Katarzyna Midor, Agnieszka Janik, Andrzej Wieczorek.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 7, s. 117-128, bibliogr. 23 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość, bezpieczeństwo, środowisko. . Red.: Artur Kuboszek, Elżbieta Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

jakość życia ; zarządzanie zasobami wody ; ślad wodny ; zrównoważony rozwój

quality of life ; water resources management ; water footprint ; sustainable development

11/177
Nr opisu: 0000115448   
Modelling the use of alternative technical means for services by piloted flying platforms: presentation of a research project.
[Aut.]: Eugeniusz Piechoczek, Jan Kaźmierczak, Henryk* Jafernik.
W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management. Ed. by Katarzyna Halicka and Lukasz Nazarko. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 571-578, bibliogr. 19 poz. (Procedia Engineering ; vol. 182 1877-7058)

zarządzanie procesowe ; usługi lotnicze ; skuteczność świadczenia usług

process management ; air service ; service provision effectiveness

12/177
Nr opisu: 0000118600   
Problem of preparing students to study in the field of "Management and production engineering" in the field of basic technical knowledge - case study.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Kinga Stecuła.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 6, s. 129-140, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red.: Jarosław Brodny, Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

przygotowanie studentów ; studia techniczne ; nowoczesne kształcenie inżynierskie

preparation of students ; technical studies ; modern engineering eductation

13/177
Nr opisu: 0000114863   
Problematyka wyprzedzającego planowania jakości wyrobu i procesu na przykładzie branży Automotive.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, A. Górniak.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 324-332, bibliogr. 6 poz.

wyprzedzające planowanie ; jakość ; procesy ; motoryzacja ; projekt

advance planning ; quality ; processes ; automotive industry ; design

14/177
Nr opisu: 0000120844   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 6, Inżynieria systemów technicznych. Red.: Jarosław Brodny, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
PŚl.

15/177
Nr opisu: 0000110314
"Smart water in smart city" : a case study.
[Aut.]: J. Karwot, Jan Kaźmierczak, Ryszard Wyczółkowski, Waldemar Paszkowski, Piotr Przystałka.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 28 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 3, Hydrology and water resources. Vol. 1,. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 851-858, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

awaryjność sieci ; miasto inteligentne

water supply ; smart city

16/177
Nr opisu: 0000116334   
Engineering of needs (Eon): The role of identifying and analyzing needs in engineering and engineering management.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: 3rd International Conference on Social Science. ICSS 2016, December 9-11, 2016, Shanghai, China. Lancaster : DEStech Publications, 2016, s. 905-914, bibliogr. 14 poz.

działalność inżynierska ; proces technologiczny ; potrzeby ; rozpoznanie potrzeb

engineering activity ; technological process ; needs ; recognition of needs

17/177
Nr opisu: 0000113564
Evaluation of application of alternative technical measures in providing selected air services.
[Aut.]: Eugeniusz Piechoczek, Jan Kaźmierczak.
W: Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kwasiborskiej. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 187-198, bibliogr. 12 poz.

18/177
Nr opisu: 0000114354   
Inżynier XXI wieku w wymiarze nie tylko technicznym.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 181-194, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zadania inżynierskie ; model aktywności inżynierskiej ; wyzwania ; edukacja inżynierska

engineering tasks ; model of engineering activity ; challenges ; engineering education

19/177
Nr opisu: 0000105060   
Koncepcja modelu wspomagającego ocenę porównawczą wybranych procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Eugeniusz Piechoczek.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 828-837, bibliogr. 26 poz.

usługi ; zarządzanie usługami ; ujęcie procesowe ; konwersja ; efektywność świadczenia usług ; lotnictwo ; bezzałogowy obiekt latający

services ; service management ; process approach ; conversion ; effectiveness of services ; aviation ; unmanned flying object

20/177
Nr opisu: 0000114169
Modeling the use of alternative technical means for service by piloted flying platforms: presentation of a research project.
[Aut.]: Eugeniusz Piechoczek, Jan Kaźmierczak, Henryk* Jafernik.
W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management. EPPM2016, Białystok, September 21-23, 2016. Book of abstracts. Ed. by Alicja E. Gudanowska.. Białystok : Publishing House of Białystok University of Technology, 2016, s. 77, bibliogr. 11 poz.

21/177
Nr opisu: 0000107941
Remarks on using Internet for the needs of education and training in the area of marketing municipal services.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, I. Abashidze, J. Karwot.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 3, Environmental economics, education and accreditation in geosciences. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 977-984, bibliogr. 10 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

reklama internetowa ; usługi komunalne ; edukacja ; szkolenie

internet advertising ; municipal services ; education ; training

22/177
Nr opisu: 0000108168
Some remarks on diagnosing the needs in contemporary engineering.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: 6th ICTD, 5th CMMNO Gliwice 2016. 6th International Congress on Technical Diagnostic 2016, 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, Gliwice, 12-16 September 2016. Abstracts. Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design Silesian University of Technology, 2016, s. 52

działalność inżynierska ; rozpoznanie potrzeb ; diagnozowanie potrzeb

engineering activity ; recognition of needs ; diagnosing of of needs ; technical process of fulfilling needs

23/177
Nr opisu: 0000108520   
Zastosowanie ujęcia procesowego do wspomagania zarządzania informacją i zasobami technicznymi w sytuacjach kryzysowych.
[Aut.]: J. Uchroński, Adam Mańka, Jan Kaźmierczak.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 342-350, bibliogr. 5 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie procesami ; sytuacja kryzysowa ; infrastruktura techniczna ; lotnisko

process management ; crisis situation ; technical infrastructure ; airport

24/177
Nr opisu: 0000104136   
"Technology assessment" jako przykład nowego wyzwania w kształceniu inżynierów: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Gen. Prof. Educ. 2015 nr 2, s. 18-27, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

kształcenie inżynierów ; Technology Assessment ; innowacja społeczna ; inżynieria danych ; blended learning

engineering education ; Technology Assessment ; social innovation ; data engineering ; blended learning

25/177
Nr opisu: 0000104494
Instytut Inżynierii Produkcji (ROZ-3).
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: 20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska. Zabrze : M-Studio, 2015, s. 69-87

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; Instytut Inżynierii Produkcji ; badania naukowe ; działalność dydaktyczna ; działalność naukowo-badawcza ; kadra naukowa ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; Institute of Production Engineering ; scientific research ; teaching activity ; scientific-research activities ; scientific staff ; history of science

26/177
Nr opisu: 0000101489   
Społeczne oddziaływanie innowacji jako nowe zagadnienie w kształceniu inżynierów.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku = Vychova a uplatneni technickych inzenyru v XXI stoleti. Monografia. Red. W. Biały, J. Fries. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 11-20, bibliogr. 20 poz.

produkt innowacyjny ; technologia innowacyjna ; Technology Assessment ; innowacja społeczna ; kształcenie inżynierów

innovative product ; innovative technology ; Technology Assessment ; social innovation ; engineering education

27/177
Nr opisu: 0000101861   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Z. 1(10): Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015

28/177
Nr opisu: 0000101458   
Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii ("Technology Assessment").
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Joanna Bartnicka, Agnieszka Janik, Andrzej Loska, Agata* Pradela, Andrzej Wieczorek, Agnieszka Ziętkiewicz.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 2 (11), s. 110-124, bibliogr. 50 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria Systemów Technicznych. Red. Jarosław Brodny, Łukasz Dziemba. Punktacja MNiSW 6.000

innowacja produktowa ; innowacja technologiczna ; społeczne oddziaływanie innowacji ; Technology Assessment

product innovation ; technological innovation ; social impact of innovations ; Technology Assessment

29/177
Nr opisu: 0000097229   
Zagadnienia interdyscyplinarne w programie studiów na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji".
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 877-887, bibliogr. 11 poz.

kształcenie inżynierów ; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ; Technology Assessment ; innowacja społeczna ; blended learning ; blended engineering

engineering education ; Management and Production Engineering ; Technology Assessment ; social innovation ; blended learning ; blended engineering

30/177
Nr opisu: 0000091955   
Polityka proinnowacyjna w warunkach polskiej gospodarki.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Red. Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 233-246, bibliogr. 11 poz.

polityka proinnowacyjna ; gospodarka polska ; wdrażanie innowacji ; perspektywy rozwojowe

innovation-oriented policy ; Polish economy ; implementation of innovations ; development prospects

31/177
Nr opisu: 0000092991   
Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 153 s.

32/177
Nr opisu: 0000090114   
Technology Assessment: educational challenge.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 949-955, bibliogr. 10 poz.

Technology Assessment ; kształcenie inżynierów

Technology Assessment ; engineering education

33/177
Nr opisu: 0000093046   
Uwagi na temat gospodarowania danymi, informacją i wiedzą w zadaniach z obszaru inżynierii produkcji.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria systemów technicznych. Monografia. Red. Elżbieta Milewska, Iwona Żabińska. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 88-100, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie informacją ; inżynieria produkcji

information management ; production engineering

34/177
Nr opisu: 0000097583
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. Monografia. Red. Jan Kaźmierczak, Joanna Bartnicka.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, 330 s.

innowacja ; usługi ; produkcja ; zarządzanie

innovation ; services ; production ; management

35/177
Nr opisu: 0000084382
Gospodarka danymi w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu. Cz. 1.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Utrzym. Ruchu 2013 nr 1, s. 68-70

36/177
Nr opisu: 0000082027   
Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii ("Technology Assessment").
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 124-137, bibliogr. 18 poz.

Technology Assessment ; produkt innowacyjny ; technologia innowacyjna

Technology Assessment ; innovative product ; innovative technology

37/177
Nr opisu: 0000083682   
Production engineering in Poland: a point of view.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2013 R. 3 nr 1, s. 5-9, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

inżynieria produkcji ; badania interdyscyplinarne ; nauczanie

production engineering ; interdisciplinary research ; teaching

38/177
Nr opisu: 0000087930   
Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, 203 s.

39/177
Nr opisu: 0000088634
Technology Assessment: uwagi na temat metodologii, metodyki i metod.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 279-299, bibliogr. 29 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

Technology Assessment ; interesariusz ; metodolgia ; eksploracja danych ; przetwarzanie danych

Technology Assessment ; stakeholder ; methodology ; data mining ; data processing

40/177
Nr opisu: 0000087682   
Uwagi na temat metod i narzędzi oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych technologii i produktów ("Technology Assessment").
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 47-54, bibliogr. 14 poz.

proces wartościowania ; innowacyjne technologie ; produkt

process of valuation ; innovative technology ; product

41/177
Nr opisu: 0000088449   
Wykorzystanie informacji geograficznej do wspomagania obsługi zdarzeń eksploatacyjnych w sieciowym systemie technicznym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin* Dąbrowski.
Gliwice, 2013, 205 k., bibliogr. 161 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

eksploatacja ; sieciowy system techniczny ; GIS ; utrzymanie ruchu ; sieć wodociągowa ; informacja geograficzna

exploitation ; network technical system ; GIS ; maintenance ; water supply system ; geographic information

42/177
Nr opisu: 0000080466
Informacja w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Utrzym. Ruchu 2012 nr 3, s. 62-64

43/177
Nr opisu: 0000073799
Inżynieria produkcji: kilka refleksji.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 7-15, bibliogr. 14 poz.

inżynieria produkcji ; środowisko pracy

production engineering ; work environment

44/177
Nr opisu: 0000073764
Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. Analiza, diagnoza, rekomendacje. Raport z badań.
[Aut.]: Agata* Pradela, Anna* Wilińska, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Gliwicki Ośrodek Metodyczny, 2012, 370 s.

rynek pracy ; system oświaty ; Gliwice

labour market ; education system ; Gliwice

45/177
Nr opisu: 0000079628   
Metody budowy kreatywnych lokalnych programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Szulc.
Zabrze, 2012, 203 s., bibliogr. 105 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

rewitalizacja miasta ; odnowa miasta ; zarządzanie miastem ; samorząd terytorialny ; zarządzanie strategiczne

revitalization of town ; city renewal ; city management ; local government ; strategic management

46/177
Nr opisu: 0000073803   
Metody i techniki wspomagania konsultacji społecznych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym miasta.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 703-712, bibliogr. 16 poz.

zarządzanie środowiskiem akustycznym ; mapa akustyczna ; hałas ; ochrona środowiska ; metoda PGIS

acoustic environment management ; acoustic map ; noise ; environmental protection ; PGIS method

47/177
Nr opisu: 0000073808
Participatory approach to noise mapping and acoustic climate management.
[Aut.]: Anna* Wilińska, Jan Kaźmierczak, Andrzej** Niesporek.
W: Euronoise 2012. Ninth European Conference on Noise Control, Czech Republic, Prague, 10-13 June, 2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 351-355, bibliogr. 14 poz.

48/177
Nr opisu: 0000073847
Sieciowy system doradztwa i konsultacji wspomagający proces tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych.
[Aut.]: Artur Kuboszek, Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski, Waldemar Paszkowski, Arkadiusz Boczkowski, Marcin* Dąbrowski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 16-29, bibliogr. 4 poz.

mapa akustyczna ; sieciowy system doradztwa ; przetwarzanie danych ; e-learning ; zarządzanie środowiskiem akustycznym

acoustic map ; network advisory system ; data processing ; e-learning ; acoustic environment management

49/177
Nr opisu: 0000073633
Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012

50/177
Nr opisu: 0000073793
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012

inżynieria produkcji ; środowisko pracy ; system produkcyjny

production engineering ; work environment ; production system

51/177
Nr opisu: 0000073908
The role of cluster initiatives in educational systems in the improvement of engineering and technology education.
[Aut.]: Agata* Pradela, Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
W: Networking in engineering and technology education. 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, Pattaya, Thailand, 6 and 10 February 2012. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Z. J. Pudlowski. World Institute for Engineering and Technology Education. Melbourne : World Institute for Engineering and Technology Education, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 27-32, bibliogr. 10 poz.

52/177
Nr opisu: 0000073478
Use of geospatial information for supporting maintenance management in a technical network system.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej Loska, Marcin* Dąbrowski.
W: Proceedings of the 21st International Congress on Maintenence and Asset Management. EUROMAINTENANCE 2012, Serbia, Belgrad, 14-16 May 2012. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 287-297, bibliogr. 6 poz.

GIS ; system wodociągowy ; zarządzanie utrzymaniem ruchu

GIS ; water supply system ; maintenance management

53/177
Nr opisu: 0000071166
Zastosowanie narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie zarządzania środowiskiem akustycznym.
[Aut.]: Artur Kuboszek, Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski, Waldemar Paszkowski, Arkadiusz Boczkowski, Marcin* Dąbrowski.
W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 27.02-2.03.2012. Red. Roman Bukowski. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2012, s. 167-174, bibliogr. 4 poz.

hałas ; mapa akustyczna ; środowisko akustyczne ; system informatyczny ; podejmowanie decyzji

noise ; acoustic map ; acoustical environment ; information system ; decision making

54/177
Nr opisu: 0000066182
Inżynieria innowacji: techniczny wymiar wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 463-472, bibliogr. 16 poz.

innowacyjność ; inżynieria produkcji ; inżynieria innowacji

innovation ; production engineering ; engineering innovation

55/177
Nr opisu: 0000067908
Model procesu zaspokajania potrzeb jako podstawa tworzenia systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 45, s. 121-131, bibliogr. 16 poz.

proces zaspokajania potrzeb ; środowisko akustyczne ; system informatyczny ; wspomaganie zarządzania

process to meet the needs ; acoustical environment ; information system ; management supporting

56/177
Nr opisu: 0000080468
Network-based system for supporting administrators of strategic acoustic maps of urban areas.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: 18th International Congress on Sound and Vibration 2011. ICSV 18, Rio de Janeiro, Brazil, 10-14 July 2011. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Musafir. [B.m.] : International Institute of Acoustics and Vibration, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 12 poz.

57/177
Nr opisu: 0000083632   
Usage of participatory GIS-type tools in managing acoustic climate of urban area.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 655
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

58/177
Nr opisu: 0000073802
Wykorzystanie narzędzi typu participatory GIS w zarządzaniu klimatem akustycznym miasta.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
W: 58. Otwarte Seminarium z Akustyki = 58th Open Seminar on Acoustics joint with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics. OSA '11, Gdańsk - Jurata, 2011. Vol. 1. Gdańsk : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański, 2011, s. 339-346, bibliogr. 9 poz.

59/177
Nr opisu: 0000080957
Innowacyjność jako atrybut przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski. Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, s. 17-42, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorczość akademicka ; innowacyjność ; program operacyjny ; gospodarka oparta na wiedzy

academic entrepreneurship ; innovativeness ; operational program ; knowledge-based economy

60/177
Nr opisu: 0000068870   
Procesy formowania i rozwoju klastrów technologicznych w regionach Polski i Francji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Iwona Żabińska.
Zabrze, 2010, 206 k., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

rozwój regionalny ; klaster ; polityka klastrowa ; innowacyjność

regional development ; cluster ; cluster policy ; innovation

61/177
Nr opisu: 0000069787
Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania map akustycznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski.
-Ekopartner 2010 nr 5, s. 10-11

mapa akustyczna ; ochrona przed hałasem ; planowanie przestrzenne ; GIS

acoustic map ; noise protection ; spatial planning ; GIS

62/177
Nr opisu: 0000067518   
Uwagi na temat sposobów oceny poziomu innowacyjności z uwzględnieniem uwarunkowań polskich.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s. 635-643, bibliogr. 9 poz.

innowacyjność ; pomiar innowacyjności ; statystyka regionalna ; European Innovation Scoreboard

innovation ; measure innovation ; regional statistics ; European Innovation Scoreboard

63/177
Nr opisu: 0000059361
Zarządzanie środowiskiem akustycznym z wykorzystaniem cyfrowych map hałasu. Uwagi o aspektach pozatechnicznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski, Anna* Wilińska.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 65 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 65

mapa cyfrowa ; hałas ; środowisko akustyczne ; mapowanie hałasu

digital map ; noise ; acoustical environment ; noise mapping

64/177
Nr opisu: 0000073614
Innowacyjność i transfer technologii jako kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 9-20, bibliogr. 10 poz.

innowacyjność ; transfer technologii ; przedsiębiorczość ; gospodarka ; Polska

innovation ; technology transfer ; entrepreneurship ; economy ; Poland

65/177
Nr opisu: 0000059118   
Innowacyjność: uwarunkowania i perspektywy w warunkach polskich.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s. 481-492, bibliogr. 6 poz.

innowacyjność ; gospodarka oparta na wiedzy ; sektor B+R ; strategia lizbońska

innovation ; knowledge-based economy ; R&D sector ; lisbon strategy

66/177
Nr opisu: 0000057241
Uwagi o społecznych aspektach wdrażania modelu gospodarki opartej na wiedzy.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 74-75 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

gospodarka oparta na wiedzy ; województwo śląskie ; kapitał ludzki

knowledge-based economy ; Silesian Voivodeship ; human capital

67/177
Nr opisu: 0000048079   
Metody foresight w zarządzaniu wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin* Czyż.
Zabrze, 2008, 117 k., bibliogr. 112 poz. + zał.: 117 k.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

samorząd terytorialny ; foresight ; zarządzanie miastem ; inwestycja samorządowa

local government ; foresight ; city management ; local government investment

68/177
Nr opisu: 0000077015
Nowoczesne narzędzia zarządzania podmiotami godpodarczymi w procesach innowacyjnego rozwoju regionalnego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Sabina* Witała.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Monografia. Red. Jan Kaźmierczak. Zabrze : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], 2008, s. 112-119, bibliogr. 15 poz.

rozwój regionalny ; klaster ; innowacyjność

regional development ; cluster ; innovation

69/177
Nr opisu: 0000041702
Nowoczesne narzędzia zarządzania podmiotami gospodarczymi w procesach innowacyjnego rozwoju regionalnego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Sabina* Witała.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Kowno, Litwa, 3-5 września 2008. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2008, s. 73-74 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 59, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

rozwój regionalny ; zrównoważony rozwój ; innowacyjność ; klaster ; aktywność gospodarcza ; zarządzanie

regional development ; sustainable development ; innovativeness ; cluster ; economic activity ; management

70/177
Nr opisu: 0000076972
Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Red. Jan Kaźmierczak.
Zabrze : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], 2008

zarządzanie środowiskiem ; system wspomagania ; GIS ; sektor publiczny ; zagrożenia przemysłowe

environmental management ; support system ; GIS ; public sector ; industrial threat

71/177
Nr opisu: 0000038449
Wybrane zagadnienia zarządzania związkami metropolitalnymi.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Sabina* Witała.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008, s. 521-532, bibliogr. 9 poz.

samorząd terytorialny ; metropolia ; Górnośląski Związek Metropolitalny

local government ; metropolis ; Metropolitan Association of Upper-Silesia

72/177
Nr opisu: 0000030870
Analiza uwarunkowań informatycznego systemu wspomagania eksploatacji i remontów - zastosowanie modelowania strukturalnego.
[Aut.]: Stefan* Senczyna, Andrzej Loska, Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 89-90 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

system informatyczny ; metoda strukturalna ; analiza strukturalna ; obiektowa technika modelowania ; UML ; architektura systemów informacyjnych ; wspomaganie zarządzania ; system wspomagania eksploatacji i remontów ; ARIS

information system ; structural method ; structural analysis ; object-oriented modeling technique ; UML ; architecture of information systems ; management supporting ; operation and repairs support system ; ARIS

73/177
Nr opisu: 0000038477
Istota tworzenia strategii w organizacjach nie nastawionych na zysk na przykładzie strategii zarządzania oświatą.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Agata* Pradela.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 402-412, bibliogr. 12 poz.

strategia ; zarządzanie oświatą ; analiza strategiczna

strategy ; education management ; strategic analysis

74/177
Nr opisu: 0000038475
Koncepcja realizacji ćwiczenia Foresight w wybranej jednostce samorządu terytorialnego (JST) z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Marcin* Czyż.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 394-401, bibliogr. 8 poz.

foresight ; wieloletni plan inwestycyjny ; zarządzanie ; samorząd terytorialny

foresight ; long-term investment plan ; management ; local government

75/177
Nr opisu: 0000036511
Koncepcja sieciowego systemu doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych miast.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych. KOMEKO 2007, Szczyrk, 20-22.03.2007 r.. Red. A. Klich, A. Meder. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007, s. 171-184, bibliogr. 21 poz.

strategiczna mapa akustyczna ; sieciowy system doradztwa

strategic acoustic map ; network advisory system

76/177
Nr opisu: 0000030858
Koncepcja wykorzystania narzędzi sieciowych w zarządzaniu środowiskiem.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 76-77 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

zarządzanie środowiskiem ; mapa akustyczna ; mapa cyfrowa ; teren zurbanizowany ; system wsparcia ; strategiczna mapa akustyczna

environmental management ; acoustic map ; digital map ; urban area ; support system ; strategic acoustic map

77/177
Nr opisu: 0000030863
Modelowanie struktury technicznej przedsiębiorstwa dla potrzeb komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją.
[Aut.]: Andrzej Loska, Stefan* Senczyna, Jan Kaźmierczak.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 81-82 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

przedsiębiorstwo ; zarządzanie eksploatacją ; komputerowe wspomaganie zarządzania ; wspomaganie komputerowe ; struktura techniczna ; Rybnik ; sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna

enterprise ; maintenance management ; computer aiding ; technical structure ; Rybnik ; water supply system ; sewerage system

78/177
Nr opisu: 0000036402   
Racjonalizacja strategii i struktur zarządzania oświatą na poziomie ponadszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agata* Pradela.
Zabrze, 2007, 194 k., bibliogr. 121 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

oświata ; polityka oświatowa ; rynek pracy ; system oświaty ; zarządzanie oświatą

education ; educational policy ; labour market ; educational system ; educational management

79/177
Nr opisu: 0000074583
Scenariusze eksploatacyjne.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej Loska.
-Służ. Utrzym. Ruchu 2007 nr 3, s. 64-69, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie utrzymaniem ruchu ; proces eksploatacyjny ; scenariusz eksploatacyjny

maintenance management ; exploitation process ; maintenance scenario

80/177
Nr opisu: 0000032414
Wpływ lokalnej administracji samorządowej na innowacyjność gospodarki regionu na przykładzie miasta na prawach powiatu Gliwice.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, P. Kopczyński.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 229-237, bibliogr. 6 poz.

administracja samorządowa ; innowacyjna gospodarka ; innowacyjność ; rozwój regionalny ; Gliwice

local government administration ; innovative economy ; innovation ; regional development ; Gliwice

81/177
Nr opisu: 0000030847
Zastosowanie macierzy kompetencji w projekcie z obszaru zarządzania środowiskiem.
[Aut.]: Joanna Bartnicka, Jan Kaźmierczak, I. Horzela, I. Pyka.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 68 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

zarządzanie środowiskiem ; macierz kompetencji ; czyste technologie węglowe ; Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych

environmental management ; matrix of competencies ; clean coal technologies ; Silesian Cluster of Clean Coal Technologies

82/177
Nr opisu: 0000086336
GIS-class systems of spatial information as the base for creating strategic acoustic maps of urban areas.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, A. Lipowczan, W. Batko, B. Rudno-Rudzińska, K. Rudno-Rudziński.
-Arch. Acoust. 2006 vol. 31 nr 4 suppl., s. 261-274, bibliogr. 31 poz.
Zawiera materiały z: 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06, Zakopane, 11-15 September 2006

GIS ; mapowanie hałasu

GIS ; noise mapping

83/177
Nr opisu: 0000038516
Koncepcja wykorzystania scenariuszy w modelowaniu procesów eksploatacyjnych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej Loska.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja , Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 605-613, bibliogr. 8 poz.

modelowanie procesów eksploatacyjnych ; metody scenariuszowe

modelling of maintenance processes ; scenario methods

84/177
Nr opisu: 0000073413
Zarządzanie procesami tworzenia i eksploatowania strategicznych map akustycznych terenów miejskich.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 242-251, bibliogr. 13 poz.

mapa akustyczna ; teren miejski ; administracja samorządowa ; zarządzanie projektem

acoustic map ; urban area ; local government administration ; project management

85/177
Nr opisu: 0000019038   
Badania symulacyjne oddziaływania ruchomych źródeł dźwięku na środowisko. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Artur Kuboszek.
Zabrze, 2005, 123 s., bibliogr. 94 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

86/177
Nr opisu: 0000024241
Cyfrowe mapy akustyczne. Uwagi o zarządzaniu celowym projektem badawczym.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VIII Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2005]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. R. Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005, s. 553-562, bibliogr. 12 poz.

zarządzanie projektem ; projekt badawczy ; GIS ; mapa cyfrowa ; mapa akustyczna

project management ; research project ; GIS ; digital map ; acoustic map

87/177
Nr opisu: 0000021145
Gis-based system for acoustic mapping of urban areas. Introduction of the research project.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Adam* Lipowczan.
W: Twelfth International Congress on Sound and Vibration, Lisbon, Portugal, 11-14.07.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, paper 465

88/177
Nr opisu: 0000013722
Historia i stan obecny Katedry Podstaw Systemów Technicznych Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 139-151

89/177
Nr opisu: 0000023700
Procesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych w miastach - doświadczenia miasta Gliwice.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, T. Szulc.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja, Zuberec, Orava, Słowacja, 1-3 wrzesień 2005. Zbiór referatów. Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. [Zabrze] : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], [2005], s. 92-107, bibliogr. 10 poz.

rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; Gliwice ; mapowanie procesów ; zarządzanie procesowe

post-industrial area revitalization ; Gliwice ; process mapping ; process management

90/177
Nr opisu: 0000073546
Procesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych w miastach - doświadczenia miasta Gliwice.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Tomasz Szulc.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Zubrec, Słowacja, 1-3 września 2005. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2005, s. 103 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 56, nr 7 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 104

91/177
Nr opisu: 0000019035   
Symulacja wybranych procesów eksploatacyjnych w zarządzaniu systemami technicznymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej Wieczorek.
Zabrze, 2005, 159 s., bibliogr. 164 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

92/177
Nr opisu: 0000015601
Zarządzanie środowiskiem akustycznym w terenach zurbanizowanych z zastosowaniem Systemów GIS.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 183-192, bibliogr. 14 poz.

zarządzanie środowiskiem akustycznym ; GIS ; GPS ; teren zurbanizowany

acoustic environment management ; GIS ; GPS ; urban area

93/177
Nr opisu: 0000006407
Wspomaganie badań hałasów przemysłowych i środowiskowych: doświadczenia i perspektywy.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski, Waldemar Paszkowski.
W: Technika w służbie środowiska. KOMEKO 2003, 17-19.03.2003. T. 1. Gliwice : Komdruk-Komag, 2003, s. 127-143, bibliogr. 7 poz.

poziom hałasu ; badanie naukowe ; narzędzia informatyczne ; wspomaganie komputerowe prac inżynieryjnych ; hałas środowiskowy ; przegląd rozwiązań ; CAD ; GIS

noise measurement ; scientific research ; information tools ; computer assistance in engineering tasks ; environmental noise ; CAD ; GIS

94/177
Nr opisu: 0000013175   
Wspomaganie projektowania systemów technicznych zagrożonych hałasem z wykorzystaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Waldemar Paszkowski.
Zabrze, 2003, 149 s., bibliogr. 108 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

ergonomia ; hałas ; hałas przemysłowy ; ochrona przed hałasem ; system techniczny ; środowisko pracy ; projektowanie wspomagane komputerowo ; zwalczanie hałasu

ergonomy ; noise ; industrial noise ; noise protection ; technical system ; work environment ; computer aided design ; noise control

95/177
Nr opisu: 0000017826
Diagnozowanie stanu organizacji jako podstawa wdrażania systemów wspomagających zarządzanie.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja , Zakopane, 14-16 stycznia 2002. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2002], s. 485-493, bibliogr. 8 poz.

96/177
Nr opisu: 0000000665
Poprawa efektywności eksploatacji obiektów i gospodarki remontowej z wykorzystaniem systemów wspomagania zarządzania.
[Aut.]: Andrzej Loska, Jan Kaźmierczak.
-Masz. Gór. 2002 R. 20 nr 4, s. 55-62, bibliogr. 3 poz.

97/177
Nr opisu: 0000009060
Przykład redukcji hałasu w hali montażu Zakładu Karoserii FIAT AUTO POLAND S.A. w Tychach.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej** Zmysłowski, Marek* Komoniewski, Arkadiusz Boczkowski, Artur Kuboszek.
W: Materiały XXX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 25.02-1.03.2002. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2002, s. 177-184, bibliogr. 2 poz.

98/177
Nr opisu: 0000003812
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Andrzej Karbownik, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Wodarski, Stefan* Senczyna, Jolanta Bijańska, Seweryn Tchórzewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 121 s., 5 tabl. bibliogr. 19 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 30)

99/177
Nr opisu: 0000017472
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jako Centrum Doskonałości: "Zintegrowane zarządzanie: środowisko - bezpieczeństwo - jakość - technologia".
[Aut.]: Paweł** Szewczyk, Jan Kaźmierczak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 201-208, bibliogr. 8 poz.

100/177
Nr opisu: 0000000875   
Zastosowanie map procesów w projektowaniu systemów wspomagania zarządzania zadaniami inżynierskimi.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Prz. Mech. 2002 R. 61 nr 2, s. 27-32, bibliogr. 5 poz.

101/177
Nr opisu: 0000012843   
Bazy danych we wspomaganiu zarządzania eksploatacją maszyn i urządzeń. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej Loska.
Zabrze, 2001, 189 s., bibliogr. 71 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

102/177
Nr opisu: 0000017456
Projektowanie systemów wspomagających zarządzanie zadaniami inżynierskimi z zastosowaniem narzędzi analizy strukturalnej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 75-91

103/177
Nr opisu: 0000017593
Projektowanie systemów wspomagających zarządzanie zadaniami inżynierskimi z zastosowaniem narzędzi analizy strukturalnej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 492-509, bibliogr. 12 poz.

104/177
Nr opisu: 0000075286
Sposób wspomagania podejmowania decyzji w ramach CMMS z uwzględnieniem informacji o stanie obiektu eksploatacji.
[Aut.]: Andrzej Loska, Jan Kaźmierczak.
W: Diagnostyka maszyn. XXVIII Ogólnopolskie sympozjum, Węgierska Górka, 26.02-03.03.2001. Red. Janusz Gardulski. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Katowice : Drukarnia B&Z, 2001, s. 255-260, bibliogr. 2 poz.

zarządzanie utrzymaniem ruchu ; podejmowanie decyzji ; wspomaganie komputerowe ; CMMS ; TPM

maintenance management ; decision making ; computer aiding ; CMMS ; TPM

105/177
Nr opisu: 0000073044
Systemy wspomagające jako element nowoczesnego zarządzania zadaniami inżynierskimi.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Zarz. Wiedzą 2001 nr 1, s. 159-179

inżynier ; zarządzanie ; system techniczny ; CMM

engineer ; management ; technical system ; CMM system

106/177
Nr opisu: 0000086351
Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn. Pod red. Jerzego Świdra, Jana Kaźmierczaka.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Jerzy Świder, Józef** Wojnarowski, Andrzej Józef Nowak, Władysław** Kaliński, A. Dąbek, Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski, Andrzej** Zmysłowski, Arkadiusz Boczkowski, Artur Kuboszek, Andrzej Loska.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001, 453 s.
(Wspomaganie Komputerowe CAD/CAM ; )

107/177
Nr opisu: 0000074240
Zastosowanie map procesów w projektowaniu systemów wspomagania zarządzania zadaniami inżynierskimi.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: V Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 14-18 maja 2001 r. Materiały konferencyjne. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2001, s. 15-26, bibliogr. 12 poz.

mapa procesów ; zarządzanie organizacją ; wspomaganie komputerowe prac inżynieryjnych

process map ; organization management ; computer assistance in engineering tasks

108/177
Nr opisu: 0000008206
Eksploatacja systemów technicznych. Dla studentów kierunków Zarządzanie.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 255 s., bibliogr. 108 poz.

109/177
Nr opisu: 0000074591
Komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich. Nowe perspektywy.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: IV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 15-19 maja 2000 r.. [Materiały konferencyjne]. Gliwice : Helion, 2000, s. 107-120

110/177
Nr opisu: 0000076138
Nowoczesna uczelnia techniczna: nauki o zarządzaniu a kształcenie inżynierów.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Uniwersytet i okolice. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Katowice : Wydaw. Naukowo-Techniczne EcoEdycja, 2000, s. 177-194, bibliogr. 7 poz.

uczelnia techniczna ; kształcenie inżynierów ; zarządzanie

technical university ; education of engineers ; management

111/177
Nr opisu: 0000001938
Ograniczanie hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego przez przemysłowe urządzenia wentylacyjne.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Arkadiusz Boczkowski, Marek* Komoniewski, Artur Kuboszek.
W: Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 28.02-3.03.2000. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2000, s. 151-162, bibliogr. 5 poz.

112/177
Nr opisu: 0000001502
Zapewnienie właściwych warunków akustycznych w dużych halach przemysłowych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 28.02-3.03.2000. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2000, s. 163-176, bibliogr. 8 poz.

113/177
Nr opisu: 0000086339
Computer-aided designing of passive noise control media: current research and further perspectives.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Proceedings of INTER-NOISE 99. The 1999 International Congress on Noise Control Engineering, Fort Lauderdale, Florida, USA, [1999, December 06-08]. Vol. 1. Ed. by J. Cuschieri, S. Glegg, Y. Yong. Washington : Institute of Noise Control Engineering, 1999, s. 435-440, bibliogr. 6 poz.

114/177
Nr opisu: 0000007545
Koncepcja wykorzystania indywidualnych charakterystyk wibroakustycznych zespołów i podzespołów w wytwarzaniu i eksploatacji pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Arkadiusz Boczkowski, H. Tylicki.
W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA'99], Kraków - Zakopane, 14-17 września 1999. Red. R. Panuszka. Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1999, s. 473-478, bibliogr. 12 poz.

115/177
Nr opisu: 0000067133
System informacyjno-informatyczny dla zarządzania rozwojem regionu.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Jan** Stachowicz, Artur* Mazurkiewicz, S. Stanek, B. Hajda.
W: Spatial information management in the new millennium = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu. Red.: G. Szpor, D. Kerekovic. Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Center. Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999, s. 334-346, bibliogr. 2 poz.

116/177
Nr opisu: 0000007462
Systemy komputerowego wspomagania w zarządzaniu eksploatacją (CAMM).
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: III Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 10-14 maja 1999 r.. [Materiały konferencyjne]. Gliwice : Helion, 1999, s. 459-469, bibliogr. 10 poz.

117/177
Nr opisu: 0000086345
Technical university in Poland: why and how to teach engineering management ?.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Engineering education: rediscovering the centre. SEFI annual conference, Winterthur and Zurich, Switzerland, 1-3 September 1999. Conference proceedings. Ed. A. Hagstrom. Zurich : vdf Hochschulverl, 1999, s. 85-90, bibliogr. 4 poz.

118/177
Nr opisu: 0000074556
Komputerowe wspomaganie zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem informacji diagnostycznej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Andrzej Loska.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie utrzymaniem ruchu ; informacja diagnostyczna ; MAXIMO

maintenance management ; diagnostic information ; MAXIMO

119/177
Nr opisu: 0000074561
Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagającego projektowanie środków biernej redukcji hałasu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Marek* Komoniewski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 139-146, bibliogr. 9 poz.

120/177
Nr opisu: 0000109356
Possibilities of using visualization tools for the needs of computer aided designing of noise control media.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Teodor** Winkler.
W: Noise control '98. 11th International Conference on Noise Control, Krynica, June 2-4, 1998. Proceedings. Eds. Z. Engel, D. Augustyńska. Warsaw : Central Institute for Labour Protection. Department of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy, 1998, s. 627-630, bibliogr. 4 poz.

121/177
Nr opisu: 0000086334
Some aspects of computer supported maintenance management.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, D. Kristovic.
W: EuroMaintenance '98. Proceedings 14st European maintenance conference, Dubrovnik, Croatia, 5-7 October 1998. Zagreb : Hrvatsko drustvo odrzavatelja, 1998, s. 217-224, bibliogr. 5 poz.

wspomaganie komputerowe ; zarządzanie utrzymaniem ruchu ; MAXIMO ; niezawodność ; diagnostyka

computer aiding ; maintenance management ; MAXIMO ; reliability ; diagnostics

122/177
Nr opisu: 0000086340
Some practical aspects of the processing of data from diagnostic monitoring of machinery.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Proceedings of: ISROMAC-7. The 7th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery, Honolulu, Hawaii, USA, 22-26 February 1998. Volume B. Ed. A. Muszynska. Minden : Bird Rock Publishing House, 1998, s. 994-1003, bibliogr. 13 poz.

123/177
Nr opisu: 0000086338
Computer aided choice of algorithm in engineering tasks.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Ryszard Wyczółkowski.
W: VIII International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis. The ins and outs of solving real problems, Anacapri, Italia, June 11-14, 1997. Contributed papers. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 243-248, bibliogr. 6 poz.

124/177
Nr opisu: 0000086347
Informacja gospodarcza w funkcjonowaniu administracji szczebla regionalnego i lokalnego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Wolność informacji i jej granice. Pod red. G. Szpor. Katowice : Stowarzyszenie SILGIS, 1997, s. 53-68, bibliogr. 2 poz.

125/177
Nr opisu: 0000074204
Komputerowe wspomaganie doboru cech konstrukcyjnych biernych środków redukcji hałasu. Przegląd problemów badawczych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Ustroń, 24.02 -1.03.1997. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1997, s. 95-105, bibliogr. 10 poz.

126/177
Nr opisu: 0000038139   
Sposób wspomagania wyboru algorytmu w wybranych zadaniach z zakresu konstruowania i eksploatacji maszyn z wykorzystaniem systemów doradczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ryszard Wyczółkowski.
Gliwice, 1997, 94 s., bibliogr. 43 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

127/177
Nr opisu: 0000029050
Badania uczestników rynku informacji gospodarczej na terenie województwa katowickiego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, S. Boczar.
W: Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Kaźmierczaka. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 47-54

128/177
Nr opisu: 0000035250
Diagnostyczne monitorowanie stanu obiektu w systemie wspomagającym zarządzanie eksploatacja środków technicznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Zag. Ekspl. Masz. 1996 vol. 31 z. 3, s. 439-456, bibliogr. 15 poz.

129/177
Nr opisu: 0000029046
Introduction.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Report about the state of ventures connected with economical information in the Voivodeship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan Kaźmierczak. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 11-15

130/177
Nr opisu: 0000029047
Investigations concerning the participants of the market of economical information in the voivodeship of the Katowice.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, S. Boczar.
W: Report about the state of ventures connected with economical information in the Voivodeship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan Kaźmierczak. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 47-55

131/177
Nr opisu: 0000042439
Narzędzia komputerowego wspomagania doboru cech konstrukcyjnych biernych środków redukcji hałasu.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Ustroń, 26.02-2.03.1996. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1996, s. 43-49, bibliogr. 6 poz.

132/177
Nr opisu: 0000042488
Projekt systemu komputerowego wspomagania projektowania biernych środków redukcji hałasu.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń, 16-20.09.1996. Materiały. T. 1. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1996, s. 341-346, bibliogr. 6 poz.

133/177
Nr opisu: 0000028958
Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Kaźmierczaka.
Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996

134/177
Nr opisu: 0000067118
Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego.
[Aut.]: Jan Brzóska, Jan Kaźmierczak, Jacek** Mazurkiewicz, Andrzej** Michalski.
W: Terminologia i wstępne założenia metodologiczne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. J. Kaźmierczaka. Katowice : Instytut Górnośląski, 1996, s.15-45

135/177
Nr opisu: 0000028957
Report about state of ventures connected with economical information in the Voivodeship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan Kaźmierczak.
Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996

136/177
Nr opisu: 0000028960
Terminologia i wstępne założenia metodologiczne.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Jan Brzóska, Artur* Mazurkiewicz, Andrzej** Michalski.
W: Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Kaźmierczaka. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 15-45

137/177
Nr opisu: 0000028956
Terminology and preliminary methodological assumptions.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Jan Brzóska, Artur* Mazurkiewicz, Andrzej** Michalski.
W: Report about the state of ventures connected with economical information in the Voivodeship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan Kaźmierczak. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 17-46

138/177
Nr opisu: 0000041965
Uwagi na temat wykorzystania informacji diagnostycznej w ocenie niezawodności i ryzyka eksploatacji środków technicznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Kongres Diagnostyki Technicznej. KDT '96, Gdańsk, 17-20 września 1996. Materiały. T. 2. Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN [i in.]. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Politechnika Śląska, 1996, s. 335-340, bibliogr. 9 poz.

139/177
Nr opisu: 0000029049
Wprowadzenie.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Kaźmierczaka. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 9-13

140/177
Nr opisu: 0000074551
Wybrane problemy komputerowego wspomagania eksploatacji środków techniczych.
[Aut.]: Andrzej Loska, Jan Kaźmierczak.
W: Systemy CAD/CAM/CAE/CIM dla mechaników. Jupiter '96, Kielce - Cedzyna, 28-29.11.1996 r. Referaty - prezentacje. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 71-76, bibliogr. 1 poz.

MAXIMO ; utrzymanie ruchu ; wspomaganie komputerowe

MAXIMO ; maintenance ; computer aiding

141/177
Nr opisu: 0000033498
Data processing and reasoning in technical diagnostics.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Jan Kaźmierczak.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1995, 183 s., bibliogr. 138 poz.

142/177
Nr opisu: 0000033566
Diagnostyka techniczna maszyn. Przetwarzanie cech sygnałów.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Jan Kaźmierczak. Wyd. 2 uzup. i popr..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 230 s., bibliogr. 167 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1904 0434-0825)

143/177
Nr opisu: 0000034340
Matematyczne metody analizy sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów. III Krajowa konferencja, Szczyrk, 10-13 października 1995. Referaty zamówione. T. 4. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej [i in.]. Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1995, s. 253-266, bibliogr. 22 poz. (Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ; 329/95)

144/177
Nr opisu: 0000086349
Przykład zastosowania wybranych narzędzi komputerowych do wspomagania doboru cech konstrukcyjnych biernych środków redukcji hałasu.
[Aut.]: Marek* Komoniewski, Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Wisła, 27.02-4.03.1995. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1995, s. 28-33, bibliogr. 7 poz.

145/177
Nr opisu: 0000033836
Some problems of computer-aided designing of passive noise control media.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: 8th Seminar and exhibition on noise control, Kecskemet, 1995 September 20-22. Proceedings. Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theatre Technology. Department for Noise Control. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 32-33, bibliogr. 2 poz.

146/177
Nr opisu: 0000038137
Wybrane problemy komputerowego wspomagania eksploatacji środków technicznych.
[Aut.]: Andrzej Loska, Jan Kaźmierczak.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'95. Proceedings of the 4th international scientific conference, Gliwice - Wisła, Poland, November 30th - December 1st, 1995. Extended abstracts volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference, 1995, s. 217-222, bibliogr. 1 poz.

147/177
Nr opisu: 0000044648
Wykorzystanie wybranych metod diagnostycznych w monitorowaniu stanu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Problemy rozwoju maszyn roboczych. VIII Konferencja, Zakopane, 23-26 stycznia 1995. Cz. 2. Łódź : [b.w.], 1995, s. 73-80, bibliogr. 6 poz.

148/177
Nr opisu: 0000037302
Założenia systemu komputerowego wspomagania doboru cech konstrukcyjnych biernych środków redukcji hałasu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: XLII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA'95, Warszawa - Białowieża, 12-15.09.1995. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1995, s. 321-326, bibliogr. 4 poz.

149/177
Nr opisu: 0000047062
Algorytmy doboru cech konstrukcyjnych biernych środków redukcji hałasu.
[Aut.]: Marek* Komoniewski, Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 21-26.02.1994. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 36-44, bibliogr. 5 poz.

150/177
Nr opisu: 0000047065
Knowledge representation as a tool of supporting the planning of experiments in machine exploitation research.
[Aut.]: K. Hadj Said, Jan Kaźmierczak.
W: International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, May 10-13, [1994]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 257-262, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1237 Mechanika ; z. 117)

151/177
Nr opisu: 0000047061
Koncepcja programu kształcenia inżynierów mechaników w zakresie konstrukcyjnych sposobów ograniczania drgań i hałasu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Materiały XXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 21-26.02.1994. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 26-31

152/177
Nr opisu: 0000109318
Przykład wspomagania konstruowania biernych środków redukcji hałasu maszyn.
[Aut.]: Marek* Komoniewski, Jan Kaźmierczak, J. Godziek.
W: XLI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA '94], Wrocław - Szklarska-Poręba, 13-16 września 1994 r. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994, s. 255-258, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 78 Seria: Konferencje ; nr 24 0324-9344)

153/177
Nr opisu: 0000044434
Typy modeli prognoz długoczasowych w monitorowaniu stanu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, K. Hadj Said.
W: Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdów. Referaty i komunikaty IX konferencji naukowo-technicznej, Bydgoszcz, wrzesień 1994. Pod red. B. Żółtowskiego. Katedra Maszyn Roboczych i Pojazdów WM ATR Bydgoszcz, Oddział Wojewódzki SIMP-Bydgoszcz, Zespół Diagnostyki SPE KBM Polskiej Akademii Nauk. Bydgoszcz : KONFER, 1994, s. 129-133, bibliogr. 8 poz.

154/177
Nr opisu: 0000047341
Zastosowanie procedur autonomicznej ekstrapolacji procesow losowych w prognozowaniu diagnostycznym.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdów. Referaty i komunikaty IX konferencji naukowo-technicznej, Bydgoszcz, wrzesień 1994. Pod red. B. Żółtowskiego. Katedra Maszyn Roboczych i Pojazdów WM ATR Bydgoszcz, Oddział Wojewódzki SIMP-Bydgoszcz, Zespół Diagnostyki SPE KBM Polskiej Akademii Nauk. Bydgoszcz : KONFER, 1994, s. 143-151, bibliogr. 17 poz.

155/177
Nr opisu: 0000045716
ARMA/ARIMA models for machine diagnostics and condition monitoring.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Applied stochastic models and data analysis. Proceedings of the Sixth International Symposium, Chania, Crete, Greece, May 3-6, 1993. Vol. 1. Eds.: J. Janssen, Ch. H. Skiadas. Singapore : World Scientific Publishing, 1993, s. 493-506, bibliogr. 8 poz.

156/177
Nr opisu: 0000046907
Opis struktury obiektu dla potrzeb formułowania stwierdzeń o stanach tego obiektu w systemie monitorowania.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Kozubnik, 16-17 września 1993. T. 1: Kontrola. Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gliwice : [b.w.], 1993, s. 207-214, bibliogr. 4 poz.

157/177
Nr opisu: 0000045153
Problems of computer-aided data processing in machine diagnostics and monitoring.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Appl. Math. Comput. Sci. 1993 vol. 3 no. 3, s. 487-507, bibliogr. 12 poz.

158/177
Nr opisu: 0000086342
Wizualizacja zbiorów danych w systemach monitorowania stanu maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Systemy eksploatacji. VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Porąbka - Kozubnik 1993. Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego w Radomiu. Radom : Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, 1993, s. 121-134, bibliogr. 7 poz. (Problemy Eksploatacji ; nr 5 1232-9312)

zbiór danych ; monitorowanie ; szereg czasowy ; wizualizacja

data set ; monitoring ; time series ; visualization

159/177
Nr opisu: 0000053033
An application of an expert system for the needs of aiding the choice of algorithms in engineering calculations.
[Aut.]: Ryszard Wyczółkowski, Jan Kaźmierczak.
W: International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, March 24-27, 1992. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 425-434, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1161 Mechanika ; z. 108)

160/177
Nr opisu: 0000086341
An example of investigations of piston air compressors by means of vibroacoustic signals.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Noise control 92, Cracow, Poland, September 22-24, 1992. Proceedings. Ed. Z. Engel. Kraków : Instytut Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo Hutniczej, 1992, s. 123-126, bibliogr. 2 poz.

161/177
Nr opisu: 0000053318
Diagnostyka techniczna maszyn. Przetwarzanie cech sygnałów.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, 226 s., bibliogr. 160 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1693 0434-0825)

162/177
Nr opisu: 0000053001
Some problems of condition monitoring and forecasting in machine diagnostic.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Achievements in the mechanical and material engineering. Proceedings of the 1-st international scientific conference, Gliwice, 28-30 September 1992. [Vol. 1]. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Katowice : The Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 1992, s. 71-82, bibliogr. 5 poz.

163/177
Nr opisu: 0000053222
Types of short-term forecasting tasks in machine diagnostics.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych. Diagnostyka'92. Materiały X Szkoły Diagnostyki, Poznań-Zajączkowo, 1992. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 161-168, bibliogr. 4 poz.

164/177
Nr opisu: 0000052646
Wybrane zagadnienia monitorowania i diagnozowania stanu maszyn w aspekcie badań atestacyjnych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
-Masz. Gór. 1992 R. 10 nr 4 wkładka, s. 1-14, bibliogr. 15 poz.

165/177
Nr opisu: 0000061838
An example of condition monitoring by means of acoustic signals.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Nordic Acoustical Meeting 90, Lulea, 11-13 June 1990. Proceedings. Ed. Ulrik Sundback. Lulea : Lulea University of Technology, 1990, s. 207-210, bibliogr. 3 poz.

166/177
Nr opisu: 0000062519
Metody wnioskowania w wibroakustycznych badaniach diagnostycznych.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Witold* Pedrycz, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
W: Zagadnienia akustyki w technice, medycynie i kulturze oraz ich wykorzystanie do projektowania urządzeń i procesów. Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 227-231, bibliogr. 16 poz.
Centralny Program Badań Podstawowych nr 02.03

167/177
Nr opisu: 0000062182
Analiza sygnałów diagnostycznych za pomocą mikrokomputera klasy IBM - PC.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
W: Komputerowo wspomagane konstruowanie i badanie maszyn wirnikowych, Kielce - Nowy Sącz, 4-6 maja 1989. Referaty. Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej w Kielcach i Nowym Sączu, Fabryka Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Kielce : Naczelna Organizacja Techniczna, 1989, s. 175-184, bibliogr. 1 poz.

168/177
Nr opisu: 0000062829
Badanie trajektorii środka czopa w łożysku ślizgowym za pomocą programowanego analizatora sygnałów PAS 6.
[Aut.]: Bogdan* Wysogląd, Adam* Solipiwko, Jan Kaźmierczak.
W: Komputerowo wspomagane konstruowanie i badanie maszyn wirnikowych, Kielce - Nowy Sącz, 4-6 maja 1989. Referaty. Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej w Kielcach i Nowym Sączu, Fabryka Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Kielce : Naczelna Organizacja Techniczna, 1989, s. 195-204, bibliogr. 2 poz.

169/177
Nr opisu: 0000127220   
Modelowanie zmian cech sygnałów diagnostycznych w dziedzinie czasu.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Modele w projektowaniu i konstruowaniu maszyn. XIII Międzynarodowe kolokwium, Zakopane, 25-28.04.1989. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, s. 95-102, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1027 Mechanika ; z. 92)

170/177
Nr opisu: 0000086333
Przykład zastosowania algorytmów prognostycznych dla szczególnego przypadku badań diagnostycznych.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Wnioskowanie diagnostyczne. Diagnostyka '89. Materiały IX Szkoły Diagnostyki, Rydzyna, [27.8.-1.9.1989]. Poznań : Politechnika Poznańska, 1989, s. 259-266, bibliogr. 10 poz.

171/177
Nr opisu: 0000062756   
System programów PAS 6 jako narzędzie wspomagające badania diagnostyczne maszyn.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
W: Modele w projektowaniu i konstruowaniu maszyn. XIII Międzynarodowe kolokwium, Zakopane, 25-28.04.1989. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, s. 13-18, bibliogr. 1 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1027 Mechanika ; z. 92)

172/177
Nr opisu: 0000061075   
Zastosowanie liniowych modeli procesów losowych do prognozowania w diagnostyce maszyn.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, 161 s. 1 tabl., bibliogr. 107 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1037 Mechanika ; z. 95)

173/177
Nr opisu: 0000064747
Identyfikacja zmian cech sygnałów diagnostycznych w czasie.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Metrologia w energetyce. Aparatura pomiarowa do nadzoru i diagnostyki turbozespołów. III Konferencja naukowo-techniczna, Świnoujście, 11-15 kwietnia 1988 r.. Koła Zakładowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy: Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki "Energopomiar"-Gliwice, Elektrowni Dolna Odra. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 118-134

174/177
Nr opisu: 0000064952
O analizie prognostycznej diagnostycznego sygnału wibroakustycznego.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: XXXV Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA-88, Białowieża, [wrzesień] 1988. Materiały. Cz. 2. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Komitet Akustyki PAN, Polskie Towarzystwo Akustyczne. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 59-64, bibliogr. 8 poz.

175/177
Nr opisu: 0000064620
Programowany analizator sygnałów diagnostycznych PAS 6.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 20 s.
( Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Politechnika Śląska z. 109)

176/177
Nr opisu: 0000064782
Programowany analizator sygnałów diagnostycznych PAS 6.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
W: Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych, Cedzyna 9-10 września 1988. Materiały konferencyjne. Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1988, s. 207-224 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 42)

177/177
Nr opisu: 0000064743
Some aspects of the ARMA modelling of vibroacoustic signals in diagnostic research.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Nordic Acoustical Meeting 88, Tampere, Finland, 15-17 June 1988. Proceedings. Eds M. Karjalainen, T. Lahti, J. Linjama. The Acoustical Society of Finland, Tampere University of Technology. Tampere : The Acoustical Society of Finland, 1988, s. 173-176, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie