Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JODKOWSKI MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000135578   
Research on the reduction of cooper slag using an alternative coal range.
[Aut.]: Leszek Blacha, Jerzy Łabaj, Maciej Jodkowski, Albert Smalcerz.
-Metalurgija 2020 vol. 59 iss. 3, s. 329-332, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

piec zawiesinowy ; stop Cu-Pb-Fe ; żużel pomiedziowy ; flotokoncentrat węglowy ; redukcja

flash furnace ; Cu-Pb-Fe alloy ; copper slag ; coal flotation concentrate ; reduction

2/34
Nr opisu: 0000127102   
The influence of the type of gas atmosphere on the speed of the evaporation process metallic bath ingredients.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, Maciej Jodkowski.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 11, s. 3-8, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

parowanie ; szybkość parowania ; transport masy

evaporation ; evaporation rapid ; mass transport

3/34
Nr opisu: 0000130126
Zastosowanie drobnoziarnistych materiałów węglonośnych w procesach wytopu ołowiu z pasty akumulatorowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Matuła.
Katowice, 2018, 164 k., bibliogr. 89 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Siwiec, dr inż. Maciej Jodkowski

wytop ołowiu ; ołów ; pasta akumulatorowa ; drobnoziarnisty materiał węglonośny ; materiał drobnoziarnisty ; pył antracytowy ; flotacja węgla ; termograwimetria

lead smelting ; lead ; battery paste ; fine-grained carbonaceous material ; fine grained material ; anthracite dust ; coal flotation ; thermogravimetry

4/34
Nr opisu: 0000105875   
Binder fraction reduction in non-ferrous metals concentrates briquetting process.
[Aut.]: Maciej Jodkowski, Jerzy Łabaj, Jan Brzóska, Danuta** Jama.
W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 562 (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)

5/34
Nr opisu: 0000106483   
Binder fraction reduction in non-ferrous metals concentrates briquetting process.
[Aut.]: Maciej Jodkowski, Jerzy Łabaj, Jan Brzóska, Danuta** Jama.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 694-696, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

proces metalurgiczny ; metale nieżelazne ; miedź ; brykietowanie

metallurgical process ; non-ferrous metals ; copper ; briquetting

6/34
Nr opisu: 0000100842   
Emission of pollutants from the combustion of composite fuels by metallurgical processes.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, Maciej Jodkowski.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 1, s. 44-46, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

proces metalurgiczny ; paliwo alternatywne ; emisja ; węgiel ; materiał odpadowy

metallurgical process ; alternative fuel ; emission ; coal ; waste material

7/34
Nr opisu: 0000107591   
Patent. Polska, nr 220 860. Sposób i urządzenia do wytwarzania kompozytowej plastycznej mieszanki paliwowej oraz przekształcania w stabilizowane kształtki paliwowe. Int. Cl. C10L 9/10.
Politechnika Śląska, Przedsiębiorstwo Modernizacji Technicznych Multicon Sp. z o.o., Szeja Wiesław Prochem Szeja, Polska
Twórcy: Wiesław** Szeja, Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
Zgłosz. nr 395 756 z 25.07.2011. Opubl. 29.01.2016, s. 1-10

mieszanka paliwowa ; kształtka paliwowa ; polikwasy

fuel mixture ; fuel fitting ; polyacids

8/34
Nr opisu: 0000102294   
Patent. Polska, nr 218 965. Sposób i układ urządzeń do transformacji parametrów gazów poreakcyjnych, zwłaszcza w technologii bieli tytanowej. Int. Cl. B01D 53/54, B01D 53/50, B01D 53/18, C01G 23/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski, Dominik* Bania.
Zgłosz. nr 388 636 z 27.07.2009. Opubl. 27.02.2015, 8 s.

gaz poreakcyjny ; technologia bieli tytanowej ; oczyszczanie gazu

post-reaction gas ; titanium white technology ; gas cleaning

9/34
Nr opisu: 0000095525   
Properties of new formed fuels for iron ore sintering process.
[Aut.]: Maciej Jodkowski.
-Hutnik 2014 R. 81 nr 12, s. 807-810, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

paliwo alternatywne ; paliwo formowane ; spiekanie rudy żelaza ; wytrzymałość

alternative fuel ; formed fuel ; iron ore sintering ; strength

10/34
Nr opisu: 0000102255   
Patent. Polska, nr 218 268. Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biopaliwa formowanego, zwłaszcza na bazie biomasy pofermentacyjnej. Int. Cl. C10L 5/46, C10J 3/00, C02F 11/18.
Politechnika Śląska, Przedsiębiorstwo Modernizacji Technicznych Multicon Spółka z o.o., Szeja Wiesław Prochem Szeja, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, J. Karwot, Maciej Jodkowski.
Zgłosz. nr 392 220 z 24.08.2010. Opubl. 31.10.2014, 6 s.

biopaliwo ; wytwarzanie ; osad ściekowy

biofuel ; production ; sewage sludge

11/34
Nr opisu: 0000089084
Hydrolityczna utylizacja odpadów polietylenotereftalowych (PET).
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski, Joanna* Węgrzyn-Jodkowska.
W: Wybrane procesy energetycznego oraz surowcowego wykorzystania odpadów i biomasy. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Michała Kozioła. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2013, s. 141-163, bibliogr. 21 poz.

utylizacja hydrolityczna ; PET ; zagospodarowanie odpadów ; tworzywa sztuczne

hydrolytic utilization ; PET ; waste disposal ; plastics

12/34
Nr opisu: 0000089072
Paliwa alternatywne dla sektora komunalnego i małej energetyki.
[Aut.]: Maciej Jodkowski, Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja.
W: Wybrane procesy energetycznego oraz surowcowego wykorzystania odpadów i biomasy. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Michała Kozioła. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2013, s. 12-44, bibliogr. 21 poz.

paliwo alternatywne ; energetyka ; sektor komunalny ; paliwo formowane

alternative fuel ; energetics ; municipal sector ; formed fuel

13/34
Nr opisu: 0000107679   
Patent. Polska, nr 213 618. Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biomasy energetycznej, zwłaszcza z biokomponentów depozytowych. Int. Cl. C10L 5/06.
Politechnika Śląska, Przedsiębiorstwo Modernizacji Technicznych Multicon Sp. z o.o., Szeja Wiesław Prochem Szeja, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, B. Karwot, Maciej Jodkowski.
Zgłosz. nr 387 469 z 11.03.2009. Opubl. 30.04.2013, s. 1-6

biomasa energetyczna ; biokomponent depozytowy

energetic biomass ; deposit biocomponent

14/34
Nr opisu: 0000080427
Badania i instalacja do wytwarzania paliwa dla energetyki i ciepłownictwa z zastosowaniem osadów ściekowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, J. Karwot, Maciej Jodkowski, M. Bernacka, E. Hehlmann.
W: Paliwa z odpadów 2012. VIII Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2012 = Fuel from waste 2012. 8th International conference. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów], 2012, s. 21
Toż w jęz. ang., s. 21

osad ściekowy ; gospodarka odpadami ; energetyka ; ciepłownictwo

sewage sludge ; waste management ; power engineering ; heat engineering

15/34
Nr opisu: 0000104475
Badania procesu mokrego rozdrabniania mączki kamienia wapiennego oraz wpływu rozdrobnienia na efektywność odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
W: Energetika a zivotni prostredi. Moderni energeticke technologie a obnovitelne zdroje, Ostravice, 17.-19. zari 2012. Power engineering and environment. Modern energy technologies and renewable energy resources. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta strojni. Katedra energetiky. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2012, s. 70-79, bibliogr. 11 poz.

kamień wapienny ; mokre rozdrabnianie ; odsiarczanie mokre ; odsiarczanie spalin ; mieszalnik rozdrabniający ; sorbent

limestone ; wet grinding ; wet desulphurisation ; flue gas desulphurisation ; grinding mixer ; sorbent

16/34
Nr opisu: 0000080429
Otrzymywanie kwasu tereftalowego na drodze hydrolizy odpadowych opakowań PET.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski, Joanna* Węgrzyn-Jodkowska.
W: Paliwa z odpadów 2012. VIII Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2012 = Fuel from waste 2012. 8th International conference. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów], 2012, s. 30
Toż w jęz. ang., s. 30

hydroliza ; kwas tereftalowy ; opakowanie PET

hydrolysis ; terephthalic acid ; PET package

17/34
Nr opisu: 0000080484
Paliwa alternatywne z zastosowaniem odpadowych nośników pierwiastka "C".
[Aut.]: Maciej Jodkowski, Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja.
W: Paliwa z odpadów 2012. VIII Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2012 = Fuel from waste 2012. 8th International conference. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów], 2012, s. 51
Toż w jęz. ang., s. 51

paliwo alternatywne ; nośnik odpadowy ; emisja substancji szkodliwych

alternative fuel ; waste carrier ; emission of harmful substances

18/34
Nr opisu: 0000067831
Badania nad otrzymywaniem kompozytowego biopaliwa energetycznego z udziałem pofermentacyjnej biomasy ściekowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski, Piotr* Benducki.
W: X Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Lucjana Pawłowskiego Członka Korespondenta PAN, Koszalin-Darłówko-2011. Red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Politechnika Koszalińska, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011, s. 248

biomasa ; biopaliwo kompozytowe ; biokonwersja ; wytwarzanie biopaliwa ; fermentacja osadów ściekowych

biomass ; composite biofuel ; bioconversion ; biomass production ; sewage sludge fermentation

19/34
Nr opisu: 0000067075   
Badania nad otrzymywaniem kompozytowego biopaliwa energetycznego z udziałem pofermentacyjnej biomasy ściekowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski, Piotr* Benducki.
-Rocz. Ochr. Środ. 2011 t. 13, cz. 1, s. 921-934, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.162. Punktacja MNiSW 15.000

biomasa ; biopaliwo kompozytowe ; biokonwersja ; wytwarzanie biopaliwa ; fermentacja osadów ściekowych

biomass ; composite biofuel ; bioconversion ; biomass production ; sewage sludge fermentation

20/34
Nr opisu: 0000067818
Badania procesu spalania polidyspersyjnych mieszanek węglowych nowej generacji z dominującym udziałem węgli quasikoksowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski.
W: X Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Lucjana Pawłowskiego Członka Korespondenta PAN, Koszalin-Darłówko-2011. Red. Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Politechnika Koszalińska, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011, s. 200

spalanie węgla ; spalanie interwałowe ; mieszanka węglowa ; węgiel quasikoksowy

coal combustion ; interval combustion ; coal mixture ; quasicoking coal

21/34
Nr opisu: 0000067074   
Badania procesu spalania polidyspersyjnych mieszanek węglowych nowej generacji z dominującym udziałem węgli quasikoksowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, Maciej Jodkowski.
-Rocz. Ochr. Środ. 2011 t. 13, cz. 1, s. 891-902, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.162. Punktacja MNiSW 15.000

spalanie węgla ; spalanie interwałowe ; mieszanka węglowa ; węgiel quasikoksowy

coal combustion ; interval combustion ; coal mixture ; quasicoking coal

22/34
Nr opisu: 0000107783   
Patent. Polska, nr 210 270. Sposób i kocioł do kontrolowanego spalania paliw. Int. Cl. F23B 10/00, F23K 3/14, F24H 1/22.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, Maciej Jodkowski, Andrzej Szlęk, Krystyna* Kubica, M. Kaczmarek, E. Fengier, M. Kuberka.
Zgłosz. nr 384 927 z 14.04.2008. Opubl. 30.12.2011, s. 1-6

spalanie paliwa ; spalanie kontrolowane

fuel combustion ; controlled combustion

23/34
Nr opisu: 0000065110   
Patent. Polska, nr 207 736. Sposób i urządzenie do mokrego rozdrabniania materiałów ziarnistych. Int. Cl. B01F 7/18, B01F 7/26, B02C 7/08, B01F 9/12, B01F 9/18.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
Zgłosz. nr 379 251 z 21.03.2006. Opubl. 31.01.2011, 6 s.

materiał ziarnisty ; mieszanie ; rozdrabnianie materiału

granular material ; mixing ; material disintegration

24/34
Nr opisu: 0000049578   
Badania procesu mokrego rozdrabniania mączki kamienia wapiennego oraz wpływu rozdrobnienia na efektywność odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
-Rocz. Ochr. Środ. 2009 t. 11, cz. 2, s. 973-984, bibliogr. 11 poz.

kamień wapienny ; rozdrabnianie ; mieszalnik rozdrabniający ; odsiarczanie spalin

limestone ; grinding ; grinding mixer ; flue gas desulphurisation

25/34
Nr opisu: 0000049452   
Patent. Polska, nr 200 406. Sposób i urządzenie do upłynniania płynów nienewtonowskich. Int. Cl. B01F 3/10, B01F 7/10, B01F 5/00, B01F 7/04.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Hehlmann, Andrzej** Bryczkowski, Maciej Jodkowski, Wiesław** Szeja.
Zgłosz. nr 359 543 z 04.04.2003. Opubl. 30.01.2009, 8 s.

płyn nienewtonowski ; fluidyzacja ; urządzenie

non-Newtonian fluid ; fluidization ; device

26/34
Nr opisu: 0000036794   
Badania wpływu stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywność w procesie mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 2, s. 142-145, bibliogr. 7 poz.
Zawiera wybrane referaty XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Rzeszowska, 3-7 września 2007 r.. Impact Factor 0.254

kamień wapienny ; rozdrabnianie materiału ; odsiarczanie spalin ; odsiarczanie mokre

limestone ; material disintegration ; flue gas desulphurisation ; wet desulphurisation

27/34
Nr opisu: 0000039755
Structure and properties of Al67Ti25Fe8 alloy obtained by mechanical alloying.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, Ryszard** Nowosielski, Maciej Jodkowski, Krzysztof Labisz, H. Krztoń.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2008. Programme and proceedings of the sixteenth international scientific conference, [Gliwice - Ryn, Poland, 22nd-25th June 2008]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2008, s. 101
Toż na CD-ROM

28/34
Nr opisu: 0000038940   
Structure and properties of Al67Ti25Fe8 alloy obtained by mechanical alloying.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, Ryszard** Nowosielski, Maciej Jodkowski, Krzysztof Labisz, H. Krztoń.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2008 vol. 31 iss. 1, s. 29-32, bibliogr. 15 poz.

stop metaliczny ; synteza mechaniczna ; metalurgia proszków ; stop Al-Ti-Fe

metallic alloy ; mechanical alloying ; powder metallurgy ; Al-Ti-Fe alloy

29/34
Nr opisu: 0000037596   
Badania procesu mokrego rozdrabniania materiałów ziarnistych w mieszalniku hybrydowym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Maciej Jodkowski.
Gliwice, 2007, 199 k., bibliogr. 83 poz. + CD-ROM
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Jan** Hehlmann

materiał ziarnisty ; rozdrabnianie materiału ; mieszalnik rozdrabniający ; zawiesina ; węglan wapnia

granular material ; material disintegration ; grinding mixer ; suspension ; calcium carbonate

30/34
Nr opisu: 0000032439
Badania wpływu stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywność w procesie mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne. T. 1: Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty. Pod red.: R. Petrusa, J. Jeżowskiego, K. Kaczmarskiego. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2007, s. 183-186, bibliogr. 7 poz.

odsiarczanie spalin ; odsiarczanie mokre ; sorbent wapienny

flue gas desulphurisation ; wet desulphurisation ; calcareous sorbent

31/34
Nr opisu: 0000020706
A study on the initiation conditions of the wet grinding process of grain materials, carried on by means of hybrid mixer.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
-Pol. J. Chem. Technol. 2006 vol. 8 nr 1, s. 19-26, bibliogr. 27 poz.

rozpuszczalnik ; szlifowanie na mokro ; materiał ziarnisty

dissolver ; wet grinding ; grain material

32/34
Nr opisu: 0000012735
Rozdrabnianie pigmentu w mieszalniku z acentrycznymi mieszadłami.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej Jodkowski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 288-289, bibliogr. 3 poz.

33/34
Nr opisu: 0000015223
Rozdrabnianie i mieszanie zawiesiny pigmentu tytanowego w dissolverze z mieszadłem dyskowym płaskim.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, R. Adamek, Maciej Jodkowski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 975-980, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.337

rozdrabnianie ; mieszanie ; dyskowe mieszadło płaskie ; pigment tytanowy ; zawiesina ; właściwości reologiczne ; kinetyka ; bilans populacji

grinding ; mixing ; dissolver with disk agitator ; titanium pigment ; slurry ; rheological properties ; kinetics ; population balance

34/34
Nr opisu: 0000015117
Wnikanie ciepła w pierścieniowym koncentrycznym wymienniku ciepła.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Hehlmann, J. Węgrzyn-Jodkowska, Maciej Jodkowski.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 21-22, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie