Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GORCZYŃSKA ALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000132429
Financialization of Polish enterprises from the aspect of their size.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2019, Vienna, Austria, 11 -14 April 2019. Conference proceedings. Vol. 6, Modern Science. Iss. 1.1, Political Sciences, Law, Finance, International Relations. Sofia : STEF92 Technology, 2019, s. 281-288 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

finansjalizacja ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; duże przedsiębiorstwa ; analiza sprawozdań finansowych

financialization ; small and medium-sized enterprises ; large enterprise ; financial statements analysis

2/89
Nr opisu: 0000132442
The significance of derivatives in the management of value of non-financial enterprises in Poland in the age of financialization.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: Economic and social development. 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. London, 12-13 June 2019. Book of Proceedings. Eds. Gordana Dukic, John Clifford, David Atkinson. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [et al.]. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 26-33, bibliogr. 20 poz. (Economic and social development ; 1849-7535)

spółka ; instrumenty pochodne ; finanse ; analiza sprawozdań finansowych

company ; derivatives ; financialization ; financial statements analysis

3/89
Nr opisu: 0000129068
Does the financialization of Polish enterprises exist?.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.3, Finance, economics and tourism. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 129-136 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

finansjalizacja ; przedsiębiorstwo ; analiza sprawozdań finansowych

financialization ; enterprise ; financial statements analysis

4/89
Nr opisu: 0000126748   
Evaluative function of stock exchange in the context of modern economic transformations.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 929-937, bibliogr.

giełda papierów wartościowych ; funkcja oceny ; finansjalizacja

stock exchange ; evaluation function ; financialization

5/89
Nr opisu: 0000129187   
Ubezpieczenie ryzyka reputacji jako innowacja produktowa - perspektywy rozwoju.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 130, s. 639-652, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji

corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance

6/89
Nr opisu: 0000132405
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw niefinansowych w obliczu procesów finansjalizacji.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Zarz. Finans. 2018 R. 16 nr 4, cz. 1, s. 179-192. Punktacja MNiSW 10.000

wartość przedsiębiorstwa ; finansjalizacja ; przedsiębiorstwo niefinansowe

enterprise value ; financialization ; non-financial enterprise

7/89
Nr opisu: 0000119701   
Finansjalizacja a klasyczne funkcje giełdy papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2017 nr 154, s. 155-172, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

finansjalizacja ; giełda papierów wartościowych ; zniekształcenia funkcji giełd ; instrumenty pochodne

financialization ; stock exchange ; distortions of stock exchange functions ; derivatives

8/89
Nr opisu: 0000111998   
Contemporary nature of stock exchange in view of the process of demutualization.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 1, s. 49-62, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

demutualizacja ; giełda papierów wartościowych ; spółka ; rząd ; społeczeństwo

demutualization ; stock exchange ; company ; government ; society

9/89
Nr opisu: 0000111997
Corporate governance of stock exchanges.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Red.: Joanna Ejdys. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 67-81

10/89
Nr opisu: 0000112003   
The contemporary dimension of allocative function of stock exchanges.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 887-894, bibliogr. 24 poz.

giełda papierów wartościowych ; alokacja kapitału ; płynność rynku ; zysk krótkoterminowy

stock exchange ; capital allocation ; market liquidity ; short-term profit

11/89
Nr opisu: 0000115201   
Wpływ procesów demutualizacji na efektywność finansową giełd papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Ann. UMCS, H 2016 vol. 50 no. 4, s. 403-412, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

giełda papierów wartościowych ; demutualizacja ; efektywność

stock exchange ; demutualization ; efficiency

12/89
Nr opisu: 0000115202   
Zasoby ludzkie i ich rola w funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Prz. Nauk Stos. 2016 nr 11, s. 23-33, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zasoby ludzkie ; giełda papierów wartościowych ; łańcuch usług

human resources ; stock exchange ; service chain

13/89
Nr opisu: 0000106930
Competitiveness of stock exchanges in central and eastern europe from the viewpoint of their development forms.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Alina Rydzewska.
W: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2015, 26 August-1 September, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 2, Political sciences, law, finance, economics and tourism. Vol. 2, Finance, economics and tourism. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 81-88, bibliogr. 13 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

14/89
Nr opisu: 0000101195
Contemporary nature of stock exchange from the prospective of demutualization process.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
W: Economics and finance. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporart Issues in Economy under the title Market or Government? Toruń, 18-19.06.2015. Red. Adam P. Balcerzak. Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015, s. 1420-1433, bibliogr. 20 poz.

demutualization ; stock exchange ; company ; goverment ; society

15/89
Nr opisu: 0000092428   
Demonopolizacja regionalnej pozycji giełd papierów wartościowych i jej konsekwencje.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Acta Univ. Lodz., Folia Oecon. 2014 nr 301, s. 79-88, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Future of finance. 2, Przyszłość finansów rynku kapitałowego. Pod red. I. Czechowskiej, R. Pastusiaka. Punktacja MNiSW 14.000

giełda papierów wartościowych ; demonopolizacja

stock exchange ; demonopolisation

16/89
Nr opisu: 0000097428   
Demutualization of stock exchanges and its social consequences.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2014 R. 2 c. 2, s. 32-38, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

demutualizacja ; giełda papierów wartościowych ; przedsiębiorstwo ; społeczeństwo

demutualization ; stock exchange ; company ; society

17/89
Nr opisu: 0000109797   
High Frequency Traders - destrukcyjna czy poprawiająca funkcjonowanie innowacja rynku kapitałowego?.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Stud. Ekon. 2014 nr 186, s. 188-197, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 2. Red. Janina Harasim, Witold Gradoń. Punktacja MNiSW 10.000

rynek finansowy ; inwestorzy wysokich częstotliwości ; płynność finansowa ; giełda papierów wartościowych

financial market ; high frequency traders ; financial liquidity ; stock exchange

18/89
Nr opisu: 0000092797
Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska, Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2014 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

reputacja firmy ; interesariusz ; sytuacja kryzysowa

corporate reputation ; stakeholder ; crisis situation

19/89
Nr opisu: 0000097418   
Reputation crisis response strategies on the example of selected polish companies.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
-Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 54-57, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; reputacja kryzysowa ; strategia reagowania kryzysowego

corporate reputation ; crisis reputation ; crisis response strategy

20/89
Nr opisu: 0000097421   
Sources of reputation crisis and possibilities of its management.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
-Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 74-77, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; interesariusz ; ryzyko reputacji ; zarządzanie kryzysowe

corporate reputation ; stakeholder ; reputational risk ; crisis management

21/89
Nr opisu: 0000092436
Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, s. 335-345 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 111 1896-382X)

małe i średnie przedsiębiorstwa ; fundusz unijny ; finansowanie działalności

small and medium enterprises ; european fund ; financing activities

22/89
Nr opisu: 0000096730   
Źródła przewagi konkurencyjnej giełd elektronicznych jako skutek innowacji technologicznych.
[Aut.]: Alina Rydzewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 605-616, bibliogr 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

giełda papierów wartościowych ; przewaga konkurencyjna ; innowacja ; obrót elektroniczny

stock exchange ; competitive advantage ; innovation ; electronic trading

23/89
Nr opisu: 0000092441   
Communication of company with the environment in process building reputation.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2013 R. 1 c. 2, s. 1-7, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

reputacja firmy ; komunikacja ; interesariusze ; nowe formy mediów ; klasyfikacja JEL

company reputation ; communication ; stakeholders ; media new forms ; JEL classification

24/89
Nr opisu: 0000089039   
Emisja obligacji korporacyjnych jako forma pozyskiwania kapitału w celu poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 113-123, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

emisja dłużnych papierów wartościowych ; efektywność przedsiębiorstwa ; finansowanie przedsiębiorstwa

issuance of debt securities ; efficiency of company ; financing of companies

25/89
Nr opisu: 0000109941   
Innowacje technologiczne w działalności giełd papierów wartościowych i ich konsekwencje.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Stud. Ekon. 2013 nr 174, s. 213-222
Tytuł zeszytu: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2. Red. J. Harasim, B. Frączek. Punktacja MNiSW 10.000

innowacja technologiczna ; giełda papierów wartościowych

technological innovation ; stock exchange

26/89
Nr opisu: 0000089045   
Procesy konsolidacji w celu poprawy efektywności funkcjonowania giełd papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 125-135, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

giełda papierów wartościowych ; konsolidacja ; efektywność

stock exchange ; consolidation ; efficiency

27/89
Nr opisu: 0000092402   
Przesłanki i formy konsolidacji giełd papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Ann. UMCS, H 2013 vol. 47 no. 3, s. 187-195. Punktacja MNiSW 11.000

giełda papierów wartościowych ; konsolidacja ; korzyści skali ; korzyści zakresu ; efekt zewnętrzny sieci

stock exchange ; consolidation ; scale economies ; scope economies ; network effects

28/89
Nr opisu: 0000088337
Współczesne rachunki kosztów jako efekt ewolucji systematycznych rachunków kosztów.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 45-65

29/89
Nr opisu: 0000088338
Współczesne rachunki kosztów jako odpowiedź na zindywidualizowane potrzeby przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 66-75

30/89
Nr opisu: 0000088336
Wykorzystanie systematycznych rachunków kosztów w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 26-44

31/89
Nr opisu: 0000088324
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie w świetle badań literaturowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 13-25

32/89
Nr opisu: 0000078019
Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 88-97 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 245 1899-3192)

restrukturyzacja naprawcza ; dekoniunktura gospodarcza ; cykl koniunkturalny

remedial restructuring ; economic downturns ; business cycle

33/89
Nr opisu: 0000080257   
Ewolucja działalności giełd papierów wartościowych w dobie globalizacji.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej. Red. T. Sporek. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 109-118 (Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Studia Ekonomiczne ; 122 2083-8611). Punktacja MNiSW 7.000

giełda papierów wartościowych ; rynek finansowy ; globalizacja rynku

stock exchange ; financial market ; market globalisation

34/89
Nr opisu: 0000080258
Financial aspects of the competitiveness of the enterprise.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
W: Theory of management 5. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 23-29

konkurencyjność przedsiębiorstw ; przewaga konkurencyjna ; zasoby ; kompetencje

enterprises competitiveness ; competitive advantage ; resources ; competences

35/89
Nr opisu: 0000078015
Interdependence of innovations in stock exchanges.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Inovacie: podnikova prax, vzdelavanie a teoria = Innovations: business practice, education and theory. [Eds:] M. Zajko [et al.]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2012, s. 130-135

36/89
Nr opisu: 0000087962
Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 1. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 172-180, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)

kwit depozytowy ; globalizacja ; rynek finansowy

depositary receipt ; globalization ; financial market

37/89
Nr opisu: 0000072706
Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska-Dybek.
-Prz. Organ. 2012 nr 8, s. 33-35, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

giełda papierów wartościowych ; konsolidacja ; organizacja przedsiębiorstwa

stock exchange ; consolidation ; business organization

38/89
Nr opisu: 0000077470
Franchising as an opportunity of eliminating the barriers of development in small and medium companies.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
W: Methods and concepts of small and medium-sized enterprises management. Ed. by A. Adamik, S. Lachiewicz. Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011, s. 101-116 (A Series of Monographs ; Technical University of Lodz)

39/89
Nr opisu: 0000065718   
Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 147-158, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

działalność innowacyjna ; finansowanie innowacji ; kapitał podwyższonego ryzyka

innovative venture ; financing of innovation ; risk capital

40/89
Nr opisu: 0000077062   
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w dobie gospodarki globalnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 113-128, bibliogr. 17 poz.

międzynarodowy rynek kapitałowy ; globalizacja ; źródła finansowania podmiotów gospodarczych ; instrumenty międzynarodowego rynku kapitałowego

international capital market ; globalization ; sponsorship sources of economic subjects ; international capital market instuments

41/89
Nr opisu: 0000077164   
Nowe technologie na rynkach papierów wartościowych a kryzys finansowy - próba identyfikacji zależności.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2011 z. 109, s. 77-88, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

rynek finansowy ; kryzys gospodarczo-finansowy ; nowe technologie ; rynek papierów wartościowych

financial market ; economic and financial crisis ; new technologies ; securities market

42/89
Nr opisu: 0000077865
Problem konkurencyjności giełd papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Sporka i S. Talar. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 77-94 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

43/89
Nr opisu: 0000077861   
Problem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. WSEkon-Społ. Ostrołęka 2011 nr 8, s. 83-90, bibliogr. 10 poz.

efektywność przedsiębiorstwa ; ocena efektywności ; rynkowa wartość dodana ; MVA

efficiency of enterprise ; efficiency evaluation ; market value added ; MVA

44/89
Nr opisu: 0000077863
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji.
[Aut.]: Wiesława* Caputa, Alina Gorczyńska-Dybek, Danuta Szwajca.
Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2011, 157 s., bibliogr.

rynek finansowy ; giełda papierów wartościowych ; globalizacja rynku ; bank ; marketing relacji ; kapitał klientów

financial market ; stock exchange ; market globalisation ; bank ; relationship marketing ; customers capital

45/89
Nr opisu: 0000077989
The consolidation processes and greenfield investments in the international development of business entities.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Theory of management 3. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 17-22, bibliogr. 10 poz.

rozwój międzynarodowy ; proces konsolidacyjny ; inwestycja greenfield

international development ; consolidation process ; greenfield investment

46/89
Nr opisu: 0000077931   
The impact of the subprime crisis on the course of cross-border consolidation processes.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 7-21, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

proces konsolidacyjny ; kryzys subprime

consolidation process ; subprime crisis

47/89
Nr opisu: 0000077943
Wpływ nowych rozwiązań technologicznych na funkcjonowanie rynków papierów wartościowych - zarys problemu.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. Red. K. Jajuga. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 197-205 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 174 1899-3192)

48/89
Nr opisu: 0000071332
Cross-border consolidation as a form of internationalization of business entities in the era of global economy.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Enterprise in modern economy. Vol. 2: SMEs and entrepreneurship. Ed. by E. Lechman. Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2010, s. 38-53

49/89
Nr opisu: 0000071403
Fundusze private equity w finansowaniu procesów konsolidacyjnych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. Red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 295-318 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 143)

50/89
Nr opisu: 0000071267
Globalizacja jako czynnik współczesnego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. W. Caputa, D. Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2010, s. 7-26

51/89
Nr opisu: 0000071335   
Innovation of stock exchanges - outline of the problem.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Forum. Stat. Slovacum 2010 nr 6, s. 37-41, bibliogr. 14 poz.

innowacyjność ; giełda ; konkurencyjność

innovation ; stock exchange ; competitiveness

52/89
Nr opisu: 0000071392
Międzynarodowa konsolidacja jako forma podwyższania konkurencyjności podmiotów gospodarczych we współczesnej gospodarce światowej.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. T. Sporka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 151-162

53/89
Nr opisu: 0000077859
Międzynarodowe procesy konsolidacyjne wobec kryzysu subprime - wnioski dla podmiotów gospodarczych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2010, s. 93-102

54/89
Nr opisu: 0000083354
The impact of the crisis on course of international consolidation processes.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 3. Eds: M. Volosin, M. Storoska. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2010, s. 45-60, bibliogr.

kryzys ; konsolidacja transgraniczna ; podmiot gospodarczy

crisis ; cross-border consolidation ; business entity

55/89
Nr opisu: 0000066232
The use of consolidation processes in the development of business entities in Poland.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Knowledge base for management. Theory and practice. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 34-39 (Scientific Monograph Collection ; )

56/89
Nr opisu: 0000058607
Identyfikacja źródeł ryzyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 80-89, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorstwo ; ryzyko ; organizacja ; ryzyko operacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze

enterprise ; risk ; organization ; operational risk ; mining company

57/89
Nr opisu: 0000078564
Intangible resources as factors of the internationalization of companies.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Organizácia založená na vedomostiach v obdobi globalizácie a internacionalizácie. Zbornik prispevkov z I. ročnika vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou dňa 22. a 23. aprila 2009. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka Fakulta. Katedra Manazmentu a Marketingu. Katedra Ekonomiky a Cestovneho Ruchu. Katedra Spoloecenskych Vied a Socialnej Nauky Cirkvi. Ruzomberok : [Pedagogicka Fakulta Katolickiej Univerzity v Ruzomberku], 2009, s. 209-215, bibliogr. 15 poz.

internacjonalizacja przedsiębiorstw ; zasoby niematerialne ; przewaga konkurencyjna

internationalization of enterprises ; intangible resources ; competitive advantage

58/89
Nr opisu: 0000077850
Internationalization of enterprises in the structure of the European Union.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 2. Ed. M. Pribula. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2009, s. 51-58, bibliogr. 13 poz.

internacjonalizacja przedsiębiorstw ; Unia Europejska

internationalization of enterprises ; European Union

59/89
Nr opisu: 0000077844
Konsolidacja jako forma ograniczania kosztów przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 27-35

60/89
Nr opisu: 0000077842
Korzyści i zagrożenia związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 243-250 (Monografie ; Politechnika Częstochowska nr 159)

zasoby ludzkie ; przedsiębiorstwo międzynarodowe

human resources ; international enterprise

61/89
Nr opisu: 0000058495
Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 17-47

małe przedsiębiorstwo ; cykl życia przedsiębiorstwa

small enterprise ; enterprise life cycle

62/89
Nr opisu: 0000077840
Problem internacjonalizacji przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Tadeusza Sporka. Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 291-302 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

63/89
Nr opisu: 0000058097
Problem oceny opłacalności i wyboru formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 85-98 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 545 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 19)

64/89
Nr opisu: 0000077855
Rola uwarunkowań regionu w przyciąganiu działalności przedsiębiorstw międzynarodowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009, s. 344-356

65/89
Nr opisu: 0000057063   
Rola zasobów niematerialnych w decyzjach dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 2, s. 55-67, bibliogr. 24 poz.

międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw ; determinanty międzynarodowej ekspansji ; zasoby niematerialne

international expansion of enterprises ; determinants of international expansion ; intangible resources

66/89
Nr opisu: 0000058606
Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 71-79, bibliogr. 17 poz.

przedsiębiorstwo ; internacjonalizacja ; ryzyko ; rynek międzynarodowy

enterprise ; internationalization ; risk ; international market

67/89
Nr opisu: 0000073699
System rachunkowości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 56-64, bibliogr. 5 poz.

rachunkowość ; rachunkowość zarządcza ; rachunkowość finansowa ; sprawozdawczość finansowa

accountancy ; management accounting ; financial accounting ; financial reporting

68/89
Nr opisu: 0000058239   
The market value added (MVA) as a method of assessing the efficiency of business.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Forum. Stat. Slovacum 2009 nr 4, s. 24-27, bibliogr. 9 poz.

efektywność przedsiębiorstwa ; rynkowa wartość dodana ; ekonomiczna wartość dodana ; EVA ; MVA

efficiency of enterprise ; market value added ; economic value added ; EVA ; MVA

69/89
Nr opisu: 0000076803
Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących międzynarodową ekspansję.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.

gospodarka globalna ; wartość rynkowa ; międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw

global economy ; market value ; international expansion of enterprises

70/89
Nr opisu: 0000051308
Fazy międzynarodowej ekspansji a wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 35-44

71/89
Nr opisu: 0000051263
Internacjonalizacja przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. T. 2. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2008, s. 70-79

72/89
Nr opisu: 0000050956   
Konsekwencje pogoni za wartością przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Forum. Stat. Slovacum 2008 nr 3, s. 34-38

wartość przedsiębiorstwa ; zarządzanie wartością przedsiębiorstwa ; VBM

enterprise value ; value based management ; VBM

73/89
Nr opisu: 0000073583
Łańcuchy wartości przedsiębiorstw realizujących międzynarodową ekspansję.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 81-91, bibliogr. 13 poz.

łańcuch wartości ; wartość dodana ; przedsiębiorstwo

value chain ; added value ; enterprise

74/89
Nr opisu: 0000051324
Międzynarodowa ekapansja jako zachowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. Pod red. A. Birskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw. Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 37-42

75/89
Nr opisu: 0000047760
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 147-155, bibliogr. 16 poz.

międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; gospodarka globalna ; wartość przedsiębiorstwa ; modernizacja ; Comarch SA ; zmiana techniczna ; zmiany personalne ; zmiana organizacyjna

international expansion of enterprises ; enterprise restructuring ; global economy ; enterprise value ; modernization ; Comarch SA ; technical change ; personnel changes ; organizational change

76/89
Nr opisu: 0000077623
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, 224 s., bibliogr.

ekspansja przedsiębiorstwa ; ekspansja międzynarodowa ; formy ekspansji ; wartość przedsiębiorstwa

enterprise expansion ; international expansion ; expansion forms ; enterprise value

77/89
Nr opisu: 0000047861
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej - ujęcie zasobowe.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 35-47, bibliogr. 22 poz.

78/89
Nr opisu: 0000077641
Międzynarodowe współdziałanie w celu podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Inovacie, podnikanie, spolocnost. Ed. M. Pribula. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2008, s. 58-65, bibliogr. 17 poz.

współpraca transgraniczna ; poprawa konkurencyjności ; przedsiębiorstwo

cross-border cooperation ; improvement of competitiveness ; enterprise

79/89
Nr opisu: 0000083365
Problem oceny realizacji inwestycji zagranicznych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 93-108, bibliogr. 23 poz. (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)

inwestycja zagraniczna ; wartość dodana ; zarządzanie finansami ; finanse zagraniczne

foreign investment ; added value ; financial management ; foreign finance

80/89
Nr opisu: 0000051312
Problemy oceny realizacji inwestycji zagranicznych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 93-108 (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)

81/89
Nr opisu: 0000076808
Wycena, źródła wartości a cel działania przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 123-132, bibliogr. 19 poz.

wycena przedsiębiorstwa ; wartość przedsiębiorstwa ; łańcuch wartości ; przedsiębiorstwo

valuation of enterprise ; enterprise value ; value chain ; enterprise

82/89
Nr opisu: 0000077839   
Zasoby rynkowe jako determinanty międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zarz. 2008 z. 12, s. 141-154, bibliogr. 23 poz.

przedsiębiorstwo ; ekspansja międzynarodowa ; zasoby rynkowe ; rozwój przedsiębiorstwa

enterprise ; international expansion ; market resources ; enterprise development

83/89
Nr opisu: 0000032407
Międzynarodowa ekspansja jako współczesna forma podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 458-466, bibliogr. 13 poz.

konkurencyjność przedsiębiorstw ; przewaga konkurencyjna ; międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw

enterprises competitiveness ; competitive advantage ; international expansion of enterprises

84/89
Nr opisu: 0000040022
Obciążenia podatkowe z punktu widzenia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2007, s. 489-498

85/89
Nr opisu: 0000040202
Problem kwantyfikacji celu międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2007, s. 133-148

86/89
Nr opisu: 0000018815
Zysk jako kategoria, cel działania i sposób pomiaru efektywności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 261-273, bibliogr. 7 poz.

87/89
Nr opisu: 0000011572
Wartość w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Haliny Zadory.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Franciszek** Grzesiok, K. Karcz, Aneta Michalak, M. Mitręga, E. Okoń-Horodyńska, Grażyna** Storoniak-Palczak, Stanisław* Swadźba, Danuta Szwajca, M. Szymura-Tyc, M. Wieczorek, Halina* Zadora, U. Zagóra-Jonszta, Mariusz* Zieliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 328 s., bibliogr. 210 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 75)

88/89
Nr opisu: 0000003631
Bariery małych i średnich przedsiębiorstw - barierami transformacji.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 63-75, bibliogr. 13 poz.

89/89
Nr opisu: 0000002522
Bariery polskich małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rynku Unii Europejskiej.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 4, s. 39-58, bibliogr. 19 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie