Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GAJEWSKI M
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000089464
Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych KPRNPP-2013 [online].
[Aut.]: D. Sybilski, W. Bańkowski, B. Gajewska, M. Gajewski, M. Graczyk, Marcin Grygierek, P. Harasim, R. Horodecka, Kazimierz** Kłosek, C. Kraszewski, L. Krysiński, M. Maliszewski, T. Mechowski, K. Mirski, J. Sudyka, B. Wilczek, Andrzej Wróbel, A. Zofka.
Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2013, (plik pdf) 240 s.
Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-w-trakcie_3434/KPRNPP%20i%20Zalaczniki%202013.pdf [dostęp 22 stycznia 2013]

naprawa drogi ; nawierzchnia drogowa ; diagnostyka nawierzchni drogowej ; szkody górnicze ; nawierzchnia podatna ; nawierzchnia półsztywna

road repair ; road pavement ; diagnosis of road pavement ; mining damage ; flexible pavement ; semi-rigid pavement

2/14
Nr opisu: 0000030951
Informatyczne systemy klasy ERP oraz CAD/CAM jako element rozwoju przedsiębiorstwa - problemy wdrożeniowe.
[Aut.]: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja, Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. R. Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 391-400, bibliogr. 1 poz.

ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM

ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM

3/14
Nr opisu: 0000017580
Informatyczne systemy logistyczne a sterowanie produkcją wieloasortymentową o charakterze montażowym w warunkach just in time.
[Aut.]: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 341-354

4/14
Nr opisu: 0000084489
Zintegrowane komputerowo sterowanie produkcją.
[Aut.]: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
-Prz. Organ. 2000 nr 1, s. 28-33

5/14
Nr opisu: 0000052949   
Patent. Polska, nr 159 570. Sposób wytwarzania emalii elektroizolacyjnych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych na bazie dianowych żywic epoksydowych. Int. Cl. C08G 59/42, C09D 5/25.
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne, Polska
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, M. Gajewski, A. Heinze, L. Kucharczyk, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, B. Kawalec, F. Paluch, Zbigniew** Pruszowski.
Zgłosz. nr 277 197 z 13.01.1989. Opubl. 31.12.1992, 4 s.

6/14
Nr opisu: 0000052849   
Patent. Polska, nr 155 103. Sposób wytwarzania lakierów elektroizolacyjnych na bazie dianowych żywic epoksydowych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych. Int.Cl. C09D 5/25, C08L 63/02.
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski, B. Kawalec.
Zgłosz. nr P 267 557 z 01.09.1987. Opubl. 28.02.1992, 4 s.

7/14
Nr opisu: 0000052847   
Patent. Polska, nr 154 999. Sposób wytwarzania rezystorów półprecyzyjnych z warstwą metaliczną Ni-P. Int.Cl. H01C 17/18, C23C 18/36.
Politechnika Śląska, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne "UNITRA-TELPOD", Polska
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Jacek** Majewski, Andrzej** Koszorek, A. Rojek, L. Kucharczyk, M. Gajewski.
Zgłosz. nr 271 043 z 04.03.1988. Opubl. 28.02.1992, 4 s. 1 tabl.

8/14
Nr opisu: 0000053944   
Patent. Polska, nr 153 114. Lakier elektroizolacyjny na powłoki zabezpieczające rezystory warstwowe stałe. Int. Cl. C09D 5/25, HO1B 3/40.
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, Bogdan** Kawalec, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski.
Zgłosz. nr 270 263 z 21.01.1988. Opubl. 30.08.1991, 3 s.

9/14
Nr opisu: 0000053978   
Patent. Polska, nr 150 920. Staliwo chromowo-niklowo-miedziowe o kontrolowanej przemianie, odporne na korozję i ścieranie. Int. Cl. C22C 38/42.
Politechnika Świętokrzyska, Polska
Twórcy: M. Gajewski, Adam** Hernas, J. Tomal, Z. Wojcik.
Zgłosz. 271 597 z 31.03.1988. Opubl. 30.08.1991, 2 s.

10/14
Nr opisu: 0000053979   
Patent. Polska, nr 150 919. Staliwo o strukturze austenityczno-ferrytycznej odporne na korozję i ścieranie. Int. Cl. C22C 38/42.
Politechnika Świętokrzyska, Polska
Twórcy: M. Gajewski, Adam** Hernas, J. Tomal, Z. Wójcik.
Zgłosz. nr 271 596 z 31.03.1988. Opubl. 30.08.1991, 2 s.

11/14
Nr opisu: 0000061704   
Patent. Polska, nr 149 195. Sposób wytwarzania rezystorów z warstwą metaliczną Ni-P. Int. Cl. H01C 17/06, C23C 18/00, C03C 15/00.
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "UNITRA - TELPOD", Polska
Twórcy: Zbigniew** Pruszowski, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski, Zbigniew* Miłek, Jacek Szuber.
Zgłosz. nr P 261 386 z 11.09.1986. Opubl. 30.04.1990, 4 s.

12/14
Nr opisu: 0000062367
Badania cienkich folii ze staliwa austenitycznego poddanego naświetlaniu jonami Ar+6 lub Ne+3.
[Aut.]: M. Gajewski, Adam** Hernas.
W: VII Konferencja Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Kraków - Krynica, 17-20 kwietnia 1989 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitet Metalurgii i Komitet Nauki o Materiałach PAN, Instytut Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków : AGH, 1989, s. 243-245, bibliogr. 4 poz.

13/14
Nr opisu: 0000062217
Epoxide enamels as protective coating on the carbon film resistors.
[Aut.]: Andrzej** Koszorek, Zbigniew** Pruszowski, Zygmunt** Specjał, M. Gajewski, B. Kawalec.
W: Proceedings of the 12-th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics - Poland Chapter, Gdańsk-Sobieszewo, 14-17 September 1988. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 109-111, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 37 Seria: Konferencje ; nr 10 0370-0887)

14/14
Nr opisu: 0000064808
High-ohmic resistors manufactured by the chemical metallization.
[Aut.]: W. Kucharczyk, A. Heinze, M. Gajewski, Zbigniew** Pruszowski.
W: Proceedings of the 11th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics - Poland Chapter, Koszalin - Kołobrzeg, 3-5 September 1987. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 29-32 (Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 36 Seria: Konferencje ; nr 9 0370-0887)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie