Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GĘBAL PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000132483
Determinants of a sustainable teacher training model for teachers of Polish as foreign or second language.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Migration and education. To understand relations between migration and education : challenges for research and practice. Ed. by Małgorzata Pamuła-Behrens, Agnieszka Hennel-Brzozowska. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2019, s. 143-158

2/13
Nr opisu: 0000132495
Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019, 508 s.. Punktacja MNiSW 100.000

język obcy ; nauczanie

foreign language ; teaching

3/13
Nr opisu: 0000133056
Zu den akademischen Konzepten der DaF-Didaktik in Polen. Kurzer theoretischer Abriss.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
W: Germanistische Diskurs- und Praxisfelder in Mittelosteuropa. Hrsg. Annegret Middeke, Doris Sava, Ellen Tichy. Berlin : Peter Lang, 2019, s. 143-154 (Berufssprache Deutsch in Theorie und Praxis ; vol. 3 2566-6606)

język niemiecki ; klasa niemiecka ; GFL ; kultura uczenia się

German language ; German class ; GFL ; learning culture

4/13
Nr opisu: 0000133082
Zur berufsorientierung des fachsprachenunterrichts im Mitteleuropäischen kontext. Von den arbeitsmarkterwartungen zu den berufsspezifischen sprachkompetenzprofilen.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Stud. Neofilol. 2019 z. 15, s. 61-71. Punktacja MNiSW 5.000

5/13
Nr opisu: 0000128383
Edukacja wobec migracji: konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, 243 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2)

język polski ; studia ; nauczanie ; imigrant ; edukacja międzykulturowa

Polish language ; study ; teaching ; immigrant ; intercultural education

6/13
Nr opisu: 0000126318   
From didactics of Polish as a foreign language to didactics of Polish as a second language. Integration-inclusive model of teaching people with migration experience.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 1, s. 25-37, bibliogr. 18 poz.
Tytuł numeru: Man in contemporary culture and education. Punktacja MNiSW 5.000

język obcy ; dydaktyka ; drugi język ; język polski ; integracja ; inkluzja

foreign language ; didactics ; second language ; Polish language ; integration ; inclusion

7/13
Nr opisu: 0000128388
Gestaltung von Lehrerausbildung fur Polnisch als Fremd- und Zweitsprache. Das eudaimonistisch-euthyphronische Konzept.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Fachsprache Polnisch - Sprache mit Zukunft. Specjalistyczny język polski - język z przyszłością. Hg. Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 45-55, bibliogr. 19 poz. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 4 2365-9726)

8/13
Nr opisu: 0000125779
Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 63-82 (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2)

glottodydaktyka ; język polski ; drugi język ; integracja ; inkluzja

glottodidactics ; Polish language ; second language ; integration ; inclusion

9/13
Nr opisu: 0000126717
Międzykulturowość na zajęciach języka polskiego jako obcego. Koncepcje pedagogiczne i glottodydaktyczne.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht. Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego. Hg. Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 13-30, bibliogr. 26 poz. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 3 2365-9726)

10/13
Nr opisu: 0000128779
Neurobiologiczne uwarunkowania procesu glottodydaktycznego. W stronę językowych badań neurodydaktycznych.
[Aut.]: Sławomira Kołsut, M. Kalita, Przemysław Gębal.
W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej. Pod red. Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak. Kraków : Wydaw. WiR, 2018, s. 43-58, bibliogr. 30 poz.

neurobiologia ; neurodydaktyka ; proces glottodydaktyczny ; konstruktywizm neurobiologiczny ; emocje w uczeniu się

neurobiology ; neurodidactics ; teaching-language process ; neurobiological constructivism ; emotions in learning process

11/13
Nr opisu: 0000126945
Od nauczania międzykulturowego do zintegrowanej dydaktyki języków obcych. Kierunki rozwoju dydaktyki wielojęzyczności.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki. Red. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 482-501, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3788 0208-6336)

glottodydaktyka porównawcza ; dydaktyka wielojęzyczna

comparaitive glottodidactics ; multilingual didactics

12/13
Nr opisu: 0000125775
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, 291 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 1). Punktacja MNiSW 100.000

język polski ; dydaktyka ; glottodydaktyka

Polish language ; didactics ; glottodidactics

13/13
Nr opisu: 0000125784
Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950-2015. Uwagi na marginesie "Glottodydaktyki polonistycznej..." W.T. Miodunki. [Aut.]: Przemysław Gębal. -Jęz. Pol. 2018 R. 118 z. 2, s. 123-134. Punktacja MNiSW 15.000

dydaktyka ; język polski ; drugi język ; język obcy

didactics ; Polish language ; second language ; foreign language

stosując format:
Nowe wyszukiwanie